2.2.1.3. Durata de strălucire a Soarelui este un element meteorologic care nu prezintă  riscuri patogenetice importante, cu excepția unor minore manifestări cutanate dezvoltate în urma expunerii îndelungate a unui organism neaclimatizat la componentele ultraviolete ale spectrului radiativ solar care, în condițiile unei insolații reduse se pot diminua atât de mult încât produc ample dereglări biochimice.

Astfel, radiațiile ultraviolete, de origine solară, cu lungimi de undă cuprinse între 2800 și 3200 Ć induc, în structurile celulare ale organismului uman, impresionante reacții de fotosinteză, cu rol antirahitic. Acest tip de reacție este caracteristic structurilor epidermice, la nivelul cărora provitamina D2 se transformă în vitamina D2 cu rol de fixare a calciului în structurile osoase, dar al cărui efect se răsfrânge asupra tuturor celorlalte structuri biologice umane.

Mai exact, radiațiile ultraviolete solare, cu lungimi de undă de 2800 – 3200 Ć, incidente pe suprafața pielii umane, pătrund în structura acesteia până la o adâncime de maxim 1 mm (stratum corneum) unde, în funcție de cantitatea de melanină existentă (substanța pigmentară a pielii), determină sinteza provitaminei D2 (calciferol) prin descompunerea unor steroizi (ergosterol) localizați la acest nivel. La rândul său provitamina D2 se transformă, prin același tip de reacții fotochimice, în vitamina D2 care asistă procesul de absorbție metabolică a calciului și fosforului, intensificând ritmul de mineralizare a structurilor osoase. În cazul disfuncționalităților biochimice, determinate de insuficienta expunere la radiațiile solare ultraviolete, cele două elemente chimice vitale, calciul și fosforul sunt retrase din circuitul metabolic, favorizând apariția unor deficiențe scheletare (rahitism la copii și osteomalacia la adulți).

• Rahitismul se datorează profundelor tulburări ale metabolismului calciului și fosforului, manifestate prin apariția a tot felul de deformații osoase (gambe arcuite, picioare în ”X”, scolioză, malformații toracice, pelvis deformat etc.), carențe dentiționale și umflături pe părțile laterale ale toracelui. La examenul radiologic, extremitățile oaselor sunt slab delimitate și au un aspect neomogen, din cauza distribuției inegale a celor două minerale în zona incipientă de calcifiere, raportul lor cantitativ rămânând însă același. Rahitismul este, de regulă, boala primilor doi ani de viață și debutează la numai câteva săptămâni de la naștere dar poate fi preîntâmpinat prin administrarea unor doze suplimentare de vitamina D sau prin ingerarea laptelui de vacă iradiat în prealabil cu raze ultraviolete, deoarece astfel va conține o cantitate de vitamina D2 de 2-3 ori mai mare decât cel normal.

Osteomalacia este un defect de osificare identic rahitismului, dar el se dezvoltă cu predilecție în rândul adulților. În cazul acestora, osul este mai moale decât cel rahitic obișnuit deoarece conținutul său total de calciu și fosfor este mai redus, iar raportul lor a suferit modificări în sensul scăderii marcante a celui dintâi.

În cazul populației feminine, rahitismul și osteomalacia constituie adevărate forțe de selecție naturală deoarece ele determină deformarea regiunii pelviene, diminuând șansele unui travaliu normal. Din acest motiv, în unele societăți, vârsta de reproducere se devansează la aproximativ 12 ani, pentru a anihila efectele infertilității galopante instalate ca urmare a totalei lipse de expunere la radiațiile solare (considerându-se că cele 400 U.I de vitamina D2 minim necesare organismului uman pot fi asigurate chiar și numai prin scurta expunere la Soare  a unei suprafețe corporale de 20 cm2).

Ținând cont de aceste cerințe radiative și analizând harta repartiției spațiale a duratei de strălucire a Soarelui pe Glob (Fig.6),  putem trage concluzia că cea mai mare frecvență a cazurilor de rahitism ar trebui să se înregistreze, cel puțin teoretic, în regiunile cu   deficit  radiativ, ca în cazul peninsulei Scandinave sau Arcticii Canadiene și Groenlandei unde cantitatea și intensitatea radiației solare este foarte scăzută, dar  consultând  statisticele  OMS, vom fi surprinși să constatăm că, dimpotrivă, cel mai mare număr de astfel de cazuri se înregistrează chiar în plină zonă tropicală cu excedent radiativ.

În aceste situații, din cauza unor tradiții culturale rigide care le interzic expunerea facială sau corporală, femeile și copii din societățile musulmane și hinduse înregistrează o frecvență mai ridicată a rahitismului  decât a semenilor lor laponi sau eschimoși deoarece, siliți să trăiască mai mult în interior, ei nu beneficiază de efectele binefăcătoare ale căldurii solare, astfel încât morbiditatea de gen amenință chiar securitatea demografică a întregii comunități. În plus, populațiile nordice nu par să înregistreze frecvența de morbiditate la care ne-am aștepta, ținând cont de caracteristicile radiative deficitare ale mediului în care trăiesc, deoarece, prin mijloace de determinare culturală, au reușit să contracareze predispoziția spre rahitism, orientându-și regimul spre utilizarea intensivă a uleiului de pește care, prin cantitățile mari de fosfor pe cale le conține, anulează efectul demineralizării organice instalat ca urmare a insuficientei expuneri solare.

Deși rahitismul nu poate avea decât caracter endemic, uneori el poate dobândi valențe epidemice, ca în cazul populației negre de minori din nordul SUA care, în urmă cu un secol, a înregistrat cea mai mare rată a mortalității de gen fiindcă tenul lor nu era adaptat genetic condițiilor radiative deficitare caracteristice regiunii în care au fost dizlocați, ceea ce demonstrează cu prisosință că predispoziția spre rahitism este condiționată climatic.

2.2.1.4. Presiunea atmosferică devine un factor de stress fiziologic doar în cazul altitudinilor ridicate când efectul său se combină sinergic cu cel al altor parametri meteorologici, generând boala de altitudine sau ”răul de munte”.

Această stare meteoropatologică cuprinde un ansamblu de reacții fiziologice induse ca urmare a expunerii într-un mediu hipobaric, caracteristic atmosferei marilor înălțimi. Intensitatea lor este determinată de nivelul hipoxiei (insuficienței respiratorii de oxigen) care variază în funcție de valoarea presiunii parțiale a oxigenului din aerul inspirat (pO2), ce își modifică calitățile pe măsura scăderii altitudinale a presiunii atmosferice. Astfel, în condițiile hipoxiei progresive de altitudine, componentele sistemului nervos  generează primele simptome de disfuncționalitate fiziologică care, treptat, afectează echilibrul funcțional al întregului organism.

În acest sens, s-a constatat că, la altitudini medii (2000 m), sistemul nervos central și analizatorii se găsesc într-o stare de hiperexcitabilitate, atât în timpul zilei, cât și în  timpul nopții. Aceasta se datorează creșterii pragului de hiperexcitabilitate a simțurilor cutanate (manifestată prin creșterea sensibilității tactile a întregii suprafețe corporale ), amplificării gradului de sensibilitate gustativă,  scăderii perioadei de latență a contracției musculare și accentuării funcțiilor și reflexelor analizatorului vizual. Pe de altă parte însă, această stare de hiperexcitabilitate corticală are și efecte adverse datorate atenuării funcției de echilibru, scăderii pragului de reacție la substanțe inhibitorii sau accentuării insomniei și viselor terifiante care generează cefaleea nocturnă, exacerbată de somn.

La altitudini mai mari de 2000 m, starea de hiperexcitabilitate nervoasă se atenuează treptat, pentru ca, la altitudini cuprinse între 4000 și 6000 m să-și inverseze manifestările, transformându-se într-o stare de hipoexcitabilitate somatică și vegetativă, caracterizată prin creșterea cronaxiei oculare (timpul de reacție al ochiului uman necesar adaptării la lumină sau întuneric), diminuarea câmpului vizual stereoscopic, anularea sensibilității cutanate la presiune, dispariția simțului gustativ și, nu în ultimul rând, atenuarea funcțiilor auditive și vestibulare ca urmare a profundelor modificări biochimice (scăderea glucozei) produse la nivelul creierului.

La altitudini de peste 6000 m, organismul uman începe să manifeste primele semne clinice de intoleranță hipoxică. Mai întâi, apar modificări impresionante ale stării psihice, manifestate prin ilaritate, euforie, veselie, logoree, explozii emoționale de râs și plâns, insubordonare, apariția halucinațiilor și ideilor fixe ce pot duce la agresivitate comportamentală. Argumentarea devine greoaie, auto-motivația scade substanțial, iar adaptarea la noi situații se face incomplet și târziu. De asemenea, activitatea motorie devine deficitară în sensul că : ritmul execuțiilor se diminuează, lipsa de coordonare afectează precizia gesturilor, iar accesele de tremurături se intensifică. Pe acest fond neuro-motor profund inhibat, apar manifestări de tip astenic, reprezentate prin oboseală mintală, scăderea capacității de memorare, diminuarea pragului percepției senzoriale care, în final, degenerează într-o stare de stupoare, prostație, letargie, paralizie, comă, iar dacă anoxia (lipsa oxigenului inspirat) continuă, se instalează moartea.

La nivelul aparatului respirator, efectul hipoxiei, datorat scăderii altitudinale a presiunii parțiale a oxigenului (pO2), se combină cu cel al coeficientului respirator, datorat modificării proporției de amestec a gazelor din compoziția aerului inspirat, ca urmare a scăderii  altitudinale a presiunii atmosferice. Din această cauză, la început se declanșează mecanismul de restructurare a funcției respiratorii, caracterizat prin modificarea amplitudinii și frecvenței respirației (hiperventilația), iar apoi, pe măsura accentuării hipoxiei și hipocapniei (scăderii conținutului de CO2 din sânge), se activează mecanismele de reglare a respirației tisulare, care modifică procesele de difuziune și transport celular ale gazelor.

Hiperventilația, caracterizată prin creșterea debitului respirator din unitatea de timp, apare ca reacție reflexă, asociată hiperexcitabilității nervoase de altitudine. Ea se declanșează după un interval de cca. 1-2 ore la altitudini de 0-2000 m, în câteva minute între 2500 și 3000 m înălțime și aproape instantaneu la altitudini mai mari de 5000 m, iar odată instalată, ea se accentuează rapid până când ajunge să se stablizeze la un nivel maxim ce caracterizează starea de aclimatizare hipoxică a respirației. Amplificarea hiperventilației determină totodată și reducerea corespunzătoare a capacității vitale (volumul respirator VR), care  se diminuează cu 4 – 7 % la altitudini de 1500-2000 m, 10-15 % la altitudini de 4000-5000 m și 20-25 % la înălțimi ce depășesc 6000-7000 m, precum și modificarea schimbului respirator al celor două gaze componente ale aerului (O2 și CO2), în sensul scăderii presiunii lor parțiale nu numai din aerul inspirat (pO2 și pCO2), dar și din aerul alveolar (pAO2 și pA CO2), considerându-se că valoarea de 30 mm Hg a pAO2 este limita maxim admisibilă pe care oamenii neantrenați o pot atinge la altitudini de cca. 5000 m.

Hipocapnia de altitudine este un fenomen fiziologic derivat hipoxiei și se datorează scăderii presiunii parțiale a CO2 din sânge, în vederea limitării efectelor hiperventilației care, altfel, ar determina eliminarea în exces a CO2 din sânge, afectând grav coeficientul schimbului gazos al organismului. Ca urmare a modificării gazoase impusă de hipocapnia de altitudine, în mediul sanguin se produc reacții compensatorii menite să îmbunătățească nivelul de aprovizionare cu oxigen a țesuturilor vitale. Astfel, în faza reacției imediate, prin mobilizarea sângelui restant din organele rezervoare  (splina), se înregistrează o ușoară intensificare a hematopoezei (producției de hematii noi) care, la rândul său, determină și creșterea numărului de leucocite (leucocitoza),  provocând  prelungirea   timpului  de  coagulare  a  sângelui (hipercoagulabilitate), al cărui efect patogen se manifestă prin tendința apariției stării septice în orice rană deschisă ; motiv pentru care populația indiană din Munții Anzi, prezintă o foarte ridicată rată a infecțiilor.

Hiperventilația și hipocapnia determină, în mod inevitabil, și deprecierea stării funcționale a aparatului cardio-vascular, care acționează cu atât mai brusc cu cât ascensiunea este mai rapidă. În  primul   stadiu,  scăderea   pO2  din sângele  arterial  determină creșterea frecvenței cardiace, mărirea volumului sistolic (volumului de sânge pompat de inimă în timpul unei sistole), creșterea debitului cardiac și sporirea tensiunii arteriale; iar prin cumularea tuturor acestor efecte, creșterea travaliului inimii. În al doilea stadiu, datorită hiperexcitabilității corticale de la altitudini mai mari, sistemul cardio-vascular dă semne de bradicardie care  determină hipertrofierea cardiacă, exprimată prin creșterea dimensională a cordului drept. În acest sens, studiile de patologie cardio-vasculară au arătat că morbiditatea de gen, caracteristică populațiilor ce trăiesc la mare altitudine, atinge proporții alarmante (12 % din totalul populației peruviene), întreținând un activ ritm al mortalității prin infarct miocardic acut deoarece în cazul hipoxiilor severe, de la altitudini mai mari de 6000 m, activitatea cardiacă se intensifică atât de mult, iar hipertensiunea arterială se accentuează atât de rapid, încât sincopa cardiacă nu mai  poate fi evitată. În plus, dată fiind anvergura modificărilor fiziologice impuse de scăderea presiunii atmosferice, la nivelul sistemului endocrin se va instala o stare generală de inhibiție, responsabilă pentru diminuarea activității glandei tiroide, a secrețiilor lactare și a fertilității naturale, ceea ce face ca populațiile care trăiesc la mari înălțimi, în Munții Anzi și Himalaya sau Podișul Tibet, să înregistreze cele mai mari valori ale mortalității infantile (99 ‰ în Peru, 124 ‰ în Bolivia, 144 ‰ în Nepal și Bhutan), ca urmare a deficiențelor fiziologice dezvoltate în timpul unui defectuos proces de dezvoltare intrauterină și travaliu.

2.2.2. Factori hidrologici

Apa, în general, și apa infectată, în special, reprezintă unul dintre cei mai periculoși factori patogeni deoarece, fiind esențială în menținerea și dezvoltarea reacțiilor celulare, ea este înglobată, sub formă ionizată, în fondul de apă liberă al organismului uman, influențând intensitatea proceselor enzimatice astfel încât, în funcție de calitatea acesteia, schimburile hidrolitice pot deveni cele mai eficiente și, totodată, insidioase mijloace de contaminare a mediului intern. Desigur, efectele patogene ale apei vor fi cu atât mai variate și mai profunde cu cât conținutul său inițial de   substanțe  fizico-chimice  potențial  nocive  (suspensii solide și  elemente minerale) se mărește prin adăugarea unei cantități variabile de organisme patogene (viruși, bacterii, etc.) care, prin acțiune sinergică, pot provoca grave dezechilibre funcționale și chiar moartea. Din acest motiv,  bolile   transmise   prin   intermediul  apei (pe cale digestivă) prezintă diverse și multiple forme de manifestare, în funcție de formula compoziției sale chimice și biologice. Deocamdată însă, din motive de argumentație sistematică, vom ignora toate aceste posibile valențe bio-patologice, care sunt, de altfel, tratate pe larg într-o altă secțiune a lucrării, insistând acum numai asupra dereglărilor metabolice ce pot apărea ca urmare a lipsei totale sau parțiale a unora dintre cei mai importanți constituenți minerali ai apei. Dintre aceștia, iodul (I) pare să fie un micronutrient esențial deoarece insuficiența sa, și mai grav, lipsa sa produce perturbări ale funcției tiroidiene, favorizând dezvoltarea gușei care, în forme mai severe, se poate asocia cu fenomene de retardare mentală și chiar cretinism.

2.2.2.1. Dereglări datorate deficitului de iod (DDI) reprezintă.forme de manifestare clinică a disfuncționalităților fiziologice apărute ca  urmare a  tulburărilor   endocrine datorate accentuatei carențe de iod, dobândită prin ingerarea regulată  a apei naturale cu un conținut mineral necorespunzător; în acest sens arătând că, pentru întreținerea   funcțiilor  fiziologice normale, este necesar un aport zilnic de aproximativ 150 ”g iod pentru fiecare persoană. Asemenea stări carențiale ale iodului se pot însă dezvolta nu numai prin consumul curent al apei naturale dintr-o anumită regiune geografică, ci și prin folosirea unor resurse alimentare cultivate în regiuni cu soluri slab iodurate, ca în cazul celor din climatele alpine sau tropical-umede, al căror profil este intens spălat de frecventele și abundentele precipitații atmosferice.

Dereglările datorate deficitului de iod (DDI) acumulat în organismul uman pot frecvent degenera în forme patologice mult mai acute, de tipul gușei, exprimată prin hipertrofierea corpului tiroidian, sau a leziunilor cerebrale ale fătului și nou-născutului, în cazul în care mama a dobândit deja o stare carențială cronică. În plus, deficitul de iod poate produce și fenomene de retardare mentală, iar în cazurile grave, poate provoca serioase deficiențe mentale și stări de cretinism (în acest sens arătând că o carență moderată de iod dobândită în timpul copilăriei determină scăderea coeficientului de inteligență al copiilor cu cel puțin 10-15 puncte). De asemenea, deficitul de iod este responsabil și pentru un mare număr de avorturi, anomalii congenitale sau decese în rândul populației infantile.

Pe Glob, aproximativ 1,5 miliarde de oameni din 118 țări trăiesc în zone geografice ale căror ape sau soluri sunt sărace în iod, iar dintre acestea, cca. 807 milioane prezintă deja forme evolutive de gușă (372 milioane în Asia, 145 milioane în Africa și 93 milioane în Europa) ; 43 de milioane expun diverse tipuri de deficiențe mentale și alte 11 milioane suferă de cretinism. Regional, cea mai mare frecvență a cazurilor de DDI se înregistrează în țările Asiei de Sud-Est unde, de exemplu, ele afectează până la 65 % din populația unor țări ca Bhutanul, urmate de cele din regiunea Pacificului occidental și, în ordine descrescătoare, în Africa, regiunea Mediteranei orientale și Europei, unde incidența DDI se ridică la 10 % din totalul populației.

2.2.2.2. Gușa propriu-zisă  reprezintă, după cum îi arată și numele derivat din latinescul ”guttur”, care înseamnă gât, o protuberanță a gâtului dezvoltată prin umflarea unuia sau ambilor lobi ai glandei tiroide.

Tiroida este o glandă endocrină bi-lobată care, prin sinteza iodului în structura organică a unor aminoacizi, produce un hormon, numit tiroxină, ce intră în circulația sanguină, accelerând procesele de ardere celulară a glucozei, din care rezultă energia necesară întreținerii funcțiilor vitale ale organismului uman. Dacă, din diverse motive, iar în cazul de față, din cauza lipsei iodului, producția de tiroxină scade sub  limitele minim admise, atunci, hipofiza intervine și își intensifică activitatea, secretând în exces un hormon menit să stimuleze activitatea glandei tiroide (TSH = hormonul de stimulare a tiroidei) pentru ca aceasta să revină la nivelurile anterioare normale de producție. Dar,  prin  continua   sa  stimulare,  glanda tiroidă începe să se hipertrofieze, astfel încât cei doi lobi ai săi, situați la baza gâtului, se vor umfla, creând impresia unei gușe. Din punct de vedere medical, aceștia se pot dezvolta prin acțiunea oricăror factori externi sau interni care determină hiper-stimularea glandei tiroide dar, din punct de vedere geografic, gușa este legată nemijlocit de acțiunea acelor factori environmentali care acționează în sensul diminuării cantităților de iod disponibile în resursele naturale de alimentație, astfel încât în unele regiuni geografice, ea devine o caracteristică patologică proprie, numindu-se gușă endemică ( Fig.7).

În acest caz, expresia ei spațială este nemijlocit legată de tiparul repartiției solurilor sau surselor de apă deficitare în iod, iar acesta, la rândul său, de extensiunea glaciațiunii cuaternare care, în zonele de mare altitudine și latitudine, a împiedicat sau încetinit procesele pedogenetice, rezultând profile imature, cu multiple deficiențe minerale (Learmonth, 1978). Acest lucru pare să fie perfect valabil cel puțin pentru America de Nord (unde aria gușei endemice se extinde în nord până la maxim 490 latitudine nordică nu pentru că teritoriul Canadei ar ieși de sub incidența acestei reguli, ci pentru că nu au existat date în acest sens în momentul alcătuirii hărții, deși rapoartele mai recente ale OMS includ Canada în categoria țărilor cu frecvență moderată a gușei endemice );  America de Sud ( unde  arealele  endemice  sunt, în mod vizibil, legate de extinderea glaciațiunii andine  sau de principalele ei rute de evoluție post-glaciară) ; Europa (ale cărei nuclee endemice se înșiră într-un lanț continuu din Pirinei și Alpi până în Carpați și Urali) și Asia (unde este evidentă suprapunerea ariei endemice peste cea glaciară a munților înalți).  În ceea ce privește Australia și Noua Zeelandă, care nu au fost afectate de glaciațiunea cuaternară, este posibil ca ariile endemice de gușă să se fi conturat fie în timpul unei glaciațiuni mai vechi, cum ar fi cea permo-carboniferă, fie prin acumularea marină a unor depozite aluviale slab iodurate. În plus, în aceste regiuni sudice distincte, gușa pare să aibă mai mult un caracter epidemic, decât unul endemic, ceea ce înseamnă că aria ei de extindere este influențată și de alți factori environmentali (cum ar fi de exemplu, cazul plantei brassica care, fiind folosită pentru hrana vitelor în timpul iernii, determină modificarea compoziției chimice a laptelui lor, astfel încât, dacă acesta este apoi consumat de om, determină scăderea rezervelor de iod din organism și implicit hipertrofierea tiroidei). O problemă insuficient lămurită încă este aceea a prezenței arealelor cu gușă endemică în Africa și sud-estul Asiei unde, de data aceasta nu mai pot fi incriminați factori glaciari sau periglaciari, cu atât mai mult cu cât aceste porțiuni izolate, ca și cele din bazinul amazonian, de altfel, se desfășoară în medii climatice total diferite de cele inițial analizate, ceea ce înseamnă că deficitul de  iod se creează prin intensa levigare a solului care, în condițiile climei  ecuatoriale din Brazilia are caracter continuu, iar în cele ale climei tropical-musonice  din sudul Asiei, are caracter sezonier ; la care se adaugă, probabil și efectul unor factori geologici, legați de prezența unor areale calcaroase, ale căror ape subterane captive au un conținut atât de mare de calciu încât, prin consum zilnic, stimulează funcția de sinteză a tiroxinei prin diminuarea celei de secreție a calcitoninei (un alt hormon produs de glanda tiroidă) în vederea atenuării nivelurilor ridicate de calciu acumulate în organismul uman.

Singura măsură eficientă de prevenire a gușei endemice este aceea a introducerii și utilizării, în alimentația curentă, a sării intens iodurate. Din nefericire însă, asemenea măsură nu a dat rezultatele scontate deoarece, dintr-un total de 83 de țări în care s-au aplicat programe corespunzătoare de nutriție, numai 46 au reușit să elimine în totalitate această predispoziție morbidă, celelalte 37 trebuind să-și intensifice eforturile în vederea unei mai bune și eficiente organizări a sistemului de producție / import, distribuție și desfacere / consum a sării iodurate.

2.2.3. Factori geologici

Roca și solul în sine reprezintă potențiali factori de contaminare nu numai pentru că ele compun un mediu sigur de adăpost pentru numeroși agenți patogeni, ci și pentru că unele dintre elementele lor minerale componente dețin proprietăți patogene care, acționând direct asupra organismului uman, pot provoca grave dereglări fiziologice. Acesta este cazul special al rocilor cu un conținut ridicat de metale radioactive de tipul 57Co, 60Co, 114Ce, 95Zr, 89Sr, 234Th, 226Ra, 32P, 51Cr, 238U, al căror potențial patogenetic se exprimă prin intense radiații radioactive de tip alfa care, prin iradiere prelungită, pot provoca grave traumatisme fiziologice.

Deși este bine știut faptul că unii izotopi radioactivi ca Na24, C14 și K14 se acumulează în mod natural în organismul uman, îndeplinind un rol foarte activ în reacțiile de sinteză ale aminoacizilor și glucidelor din hialoplasma celulară, s-a constatat totuși că, prin intensificarea radioactivității unor elemente minerale sau prin prelungirea duratei de expunere la acțiunea lor nocivă, în organismul uman se declanșează intense reacții biochimice patogene care favorizează apariția bolii de iradiere.

Bineînțeles însă că aceasta nu se manifestă clinic imediat, ci numai după ce, în prealabil, dozele mari de radiații acumulate în organismul uman au generat mutații biochimice ireversibile. Astfel, într-o primă etapă, în urma coliziunii directe dintre radiațiile radioactive cu atomii moleculelor   din   structurile   celulare   se   formează o ”avalanșă” de ioni  excitați  prin absorbție fotoelectrică care dezintegrează oxigenul și apa liberă intracelulară, necrozând țesuturile în care acestea se află. În etapa următoare, datorită gravelor dezechilibre electrice produse în plasma celulară, se declanșează unde de șoc de depolarizare care modifică repartiția ionilor de Na+, K+ și Cl- de pe membranele celulelor, perturbând întregul proces metabolic. Modificările de acest gen  încep de la o doză de  radiații de 40-50 remi pentru proteine și continuă până la 2000-2500 remi pentru acizii grași, deși pentru alte celule, doze de numai 100 remi declanșează reacții letale. În fine, în a treia etapă sunt posibile dereglări la nivel cromozomial care alterează tiparul genetic transmis generațiilor următoare.

În mod evident, această evoluție biochimică patogenă este însoțită de diverse forme de manifestări clinice care se succed gradat, în funcție de doza de iradiere atinsă, considerându-se că valoarea maxim admisibilă tolerată de organismul uman este de 25 remi. Astfel, la o doză de iradiere de 50 remi, subiecții umani iradiați încep să prezinte primele simptome patologice, exprimate prin iritare nervoasă și insomnii sau oboseală și somnolență; la o doză de 100 remi se înregistrează modificări apreciabile ale formulei sanguine și oboseală accentuată datorată epuizării suprarenale; prin creșterea dozei de iradiere la 200 de remi, apreciabilele tulburări nervoase se datorează intenselor dereglări digestive, astfel încât, prin creșterea dozei de iradiere la 300 de remi și accelerarea ritmului vărsăturilor, este posibil ca cel puțin 20 % din subiecții contaminați să decedeze în mai puțin de o lună, restul subiecților rămași în viață  contractând boala de iradiere. Aceasta are o evoluție patologică fulgerătoare și ireversibilă,caracterizându-se prin: formarea  radiodermi-telor ulceroase sau necrotice (inflamații cutanate), încetinirea travaliului tractului digestiv (care prin diminuarea mobilității și activității secretorii permite pătrunderea florei bacteriene în sânge), instalarea hemofiliei, stoparea procesului de osificare, diminuarea fertilității, alterarea biocurenților cerebrali, apariția tumorilor cancerigene etc.

Dată fiind severitatea acestor efecte biologice, se apreciază că traumatismele fiziologice provocate de radiațiile ionizate sunt cele mai periculoase deoarece lipsesc organismul uman de capacitatea de regenerare și îi scad potențialul de apărare împotriva altor factori de risc, astfel încât boala de iradiere odată declanșată nu se poate finaliza decât printr-o înaltă rată a morbidității și mortalității. Totuși, datorită evoluției sale relativ lente, care face ca efectele sale patogene să se manifeste la distanță, ea nu se prezintă ca o boală propriu-zisă, ci mai degrabă ca o stare patogenă degenerativă, al cărei areal de incidență se difuzează în teritoriu de-a lungul multiplelor traiectorii urmate de indivizii care, pentru un interval mai scurt sau mai lung de timp, au fost anterior supuși acțiunii radiațiilor ionizante. Bineînțeles însă că, dacă o anumită comunitate umană trăiește într-un astfel de mediu natural contaminat, se poate considera că boala de iradiere are caracter endemic din cauza acțiunii radioactive permanente a substratului geologic dar, dacă în urma unor accidente nucleare de tipul celui de la Cernobîl (Rusia) din 1986, numărul indivizilor afectați crește exploziv, atunci boala de iradiere dobândește caracter epidemic.

2.3. Factori biologici

Factorii biologici sunt cei mai importanți factori de influență patogenă deoarece nu sunt numai foarte numeroși, având o vastă arie de reprezentare și manifestare, ci și foarte activi, acționând atât în mod direct, ca agenți infecțioși specifici cât și în mod indirect, ca vectori obligatorii ai unei diversificate game de agenți patogeni primari. În plus, anumite categorii de  specii biotice pot exercita și efecte toxice directe, prin inocularea de venin sau alte produse de secreție, astfel încât potențialul lor patogen devine, practic, nelimitat, fără a mai menționa faptul că acest gen de factori patogeni produc uneori și accentuate stări de disconfort fie și numai prin simpla lor prezență în jurul omului. Desigur, dată fiind multitudinea și varietatea exagerată a speciilor biotice potențial patogene, în lucrarea de față nu este posibilă decât o analiză sumară, dar sistematizată a celor mai importanți factori biologici de influență ai fiziopatologiei umane, insistând asupra categoriilor cu frecvență mai mare și  virulență mai ridicată. De asemenea, respectând cerințele obiective ale abordării sistematice, am recurs la împărțirea acestora în trei mari grupe funcționale : agenți (organisme) infecțioși, agenți (organisme) vectori și agenți (organisme) toxici, având grijă ca, în cadrul fiecărei grupe, speciile biotice patogene să fie tratate în ordinea crescătoare a statutului lor evolutiv.
© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC