2.3.3. Agenți toxici

 

Agenții toxici au  capacitatea de a transmite omului, prin inoculare tegumentară (înțepătură), o substanță veninoasă cu acțiune toxică care reprezintă secreția glandelor lor salivare și care, în funcție de specia agentului, locului înțepăturii și reactivitatea organismului uman, determină variate forme de manifestare clinică. Asemenea agenți toxici se găsesc la toate nivelurile ierarhice ale sistematicii zoologice, în rândul celenteratelor, peștilor, insectelor sau reptilelor și au o distribuție geografică extrem de eterogenă, astfel încât abordarea lor integrală ar depăși limitele impuse în cadrul acestei lucrări, urmând să-i prezentăm, totuși, pe cei mai importanți dintre aceștia.

2.3.3.1. Celenteratele, animale acvatice inferioare, pot poseda celule urticariene (nematociști) cu efect toxic asupra omului. Dintre cele mai veninoase specii, Cubomeduza și Physaliile sunt și cele mai agresive.

- Cubomeduza sau ”viespea de mare” este cea mai toxică specie de celenterate, care trăiește în apele  tropicale liniștite. Ea are formă cuboidă, fiind prevăzută cu tentacule pe care sunt fixate celulele care secretă veninul și care, prin atingerea părților umane expuse, provoacă erupții și edeme locale ce pot determina necrozarea și cicatrizarea tegumentului.

- Physaliile sunt abundente în mările calde din Africa și Antile, unde plutesc la suprafața apei cu ajutorul unui flotor translucid, cu reflexe colorate, și a tentaculelor acoperite cu nematociști toxici. Prin atingerea pielii umane, aceștia secretă un venin foarte puternic care declanșează erupție urticariană și edeme extinse, agravate de fenomene generale de febră, prostație, dispnee sau chiar colaps. În ambele cazuri de contacte toxice, victima trebuie imediat scoasă din apă și supusă unui tratament cu substanțe antihistaminice sau ser antiinfecțios.

2.3.3.2. Peștii veninoși constituie un grup de specii foarte periculoase ce trăiesc în nămolul de pe țărmul apelor superficiale ale Pacificului sau Asiei de SE.

- Peștele scorpion care populează recifii de corali din Pacific, elimină un venin cu efecte toxice locale care, prin imersie imediată în apă fierbinte, determină apariția unor vezicule care preîntâmpină, totuși, formarea edemelor dureroase.

- Anemona de mare (Rhodactis), de pe coastele Pacificului de Nord și midiile din SE Asiei sunt la fel de toxice; consumul lor fiind invariabil urmat de fenomene paretice (insuficiență respiratorie, pareze neuromusculare etc.) care, din nefericire, nu cedează sub influența terapiei profilactice.

2.3.3.3. Șerpii veninoși cuprind atât specii de uscat, cum ar fi Viperidele și Elapidele, cât și specii acvatice, ca Hydrophiidele, al căror venin exercită acțiune locală sau sistemică, în funcție de doza inoculată și capacitatea de rezistență a victimei (Tabel 6).

Tabel 6

Acțiunea veninurilor de șarpe.

Familia de șerpi

Răspândire

geografică

Acțiunea locală

Acțiunea sistemică generală

Viperide

Crotaline

Viperine

Asia, Extremul Orient, America de Sud, Antile

Europa, Africa

Edem precoce, necroză, hemoragii, durere intensă

Idem

Vasculotoxic

Hemolitic

Idem

Elapide

Cobra

Asia, Africa

(zone de pădure)

Edem, necroză

Neurotoxic

Cardiotoxic

Hydrophiide

Șerpii de mare

Coastele Asiei și Pacificului de Vest

Absentă

Miotoxic

- Viperidele includ două grupuri principale de șerpi veninoși. Crotalinele, ce sunt prevăzute cu o fosetă termosenzitivă plasată la extremitatea cefalică, cu care detectează prada, trăiesc cu predilecție în America de Sud (Crotalus braziliensis sau ”șarpele cu clopoței”) și Asia de Est ; în timp ce Viperinele (viperele propriu-zise) cu solzi, se găsesc în deșerturile Africii de Nord (Echis carinatus, fiind cel mai toxic șarpe de uscat, și Bitis arietans) sau pe rocile calcaroase din Europa de Sud (Vipera russeli, Vipera lebentina și Vipera ammodytes sau ”vipera cu corn”).

Expunerea la mușcăturile viperidelor poate fi incidentală, legată de diferitele ocupații de risc din mediul rural, sau accidentală, în timpul drumețiilor. Cu toate acestea, cele mai frecvente mușcături se produc în timpul zilei, pe extremitățile distale expuse. De multe ori se poate întâmpla ca viperidele să producă mușcătura fără a introduce veninul în plagă, astfel încât, în asemenea cazuri, nu se produc fenomene patologice. În caz contrar însă, pe lângă șocul emoțional și anxietatea care se acutizează imediat după inoculare, organismul uman astfel atacat va dezvolta forme clinice locale manifestate prin edem dureros (care la mușcăturile de vipere și cobră, se extinde pe o zonă mai largă în jurul plăgii cu tendințe de necrozare rapidă) sau forme sistemice, prin apariția sindromului vasculotoxic, manifestat prin grețuri, vărsături, paloare, dispnee, puls filiform, asociate, în cazurile mai grave, cu fenomene hemolitice.

- Elapidele, prevăzute cu croșete scurte, fixate pe extremitatea cefalică anterioară, de dimensiuni mici, în comparație cu gâtul foarte lățit, se găsesc pe toate continentele, cu excepția Europei. Cele mai cunoscute și totodată cele mai importante din punct de vedere medical sunt speciile Naja-Haje (”șarpele faraonilor”) din Africa și Naja-tripudians (”șarpele cu ochelari”) din Asia de Sud și Est. Veninul elapidelor exercită în primul rând un pronunțat efect neurotoxic resimțit, asemeni celui al curarei, la joncțiunea mio-neurală, secondat de un efect cardiotoxic mai slab, reprezentat prin dureroase iritații și edeme locale, amplificate de manifestări sistemice de ptoză palpebrală, pareza perechii a IX-a a nervilor cranieni și a membrelor, care pot duce la exitus în numai 1-5 ore prin insuficiență respiratorie.

- Hydrophiidele sau șerpii de mare, cu cap mic, acoperit cu solzi, corp lung și subțire și coada plată sunt prezenți de-a lungul coastelor Oceanului Pacific și în mările mărginașe ale Asiei. Toxicitatea veninului acestor șerpi este remarcabilă (doar o singură picătură putând provoca moartea, în cazul neacordării asistenței medicale de urgență) prin pronunțata sa acțiune musculară, care determină mioglobinurie precoce în mai puțin de 1-2 ore de la mușcătură.

Desigur, în toate cazurile anterior menționate, evoluția și prognosticul infecției depind de cantitatea veninului inoculat, de capacitatea sa infectantă, de gradul de urgență a aplicării terapiei specifice și de reactivitatea pacientului la tratament. Deși veninul majorității acestor șerpi este toxic, doar 25 % din mușcăturile de șerpi veninoși se soldează cu manifestări generale, sistemice de intoxicație; iar 50 % dintre acestea nu prezintă nici un fel de manifestări clinice, astfel încât noțiunea de șarpe veninos nu se suprapune celei de intoxicație veninoasă. Cu toate acestea, în cele 25 % din cazurile clinice tipice, evoluția toxică poate fi mult atenuată prin aplicarea măsurilor de prim-ajutor la locul accidentului, adoptarea unui tratament medical specific și administrarea serului antiveninos care, în majoritatea cazurilor, se asociază cu antibioterapia intensivă, în vederea recuperării integrale a persoanei afectate.

2.3.3.4. Artropodele veninoase sunt reprezentate de speciile celor două clase principale : Arahnide și Insecte.

- Arahnidele toxice cele mai frecvente sunt scorpionii și păianjenii. Scorpionii posedă glande veninoase plasate în ultimul segment al cozii, care se termină cu un ac ascuțit, prin care acestea secretă un venin cu calități similare celui al cobrei, dar cu toxicitate mai redusă. La copii, înțepătura scorpionului produce efecte toxice pronunțate, rata mortalității ridicându-se până la 10 %, în comparație cu cea de 1 % a adulților. Din punct de vedere clinic, veninul scorpionului produce, în locul inoculării, edeme dureroase ce iradiază în întregul membru afectat, existând riscul ca, în cazul neadministrării serului antiveninos de scorpion, să apară starea de șoc. Din fericire, incidența acestor manifestări patologice este destul de redusă deoarece speciile veninoase de scorpioni populează doar regiunile aride ale Americii Centrale (Mexic) și Orientului Mijlociu. Spre deosebire de aceștia, păianjenii, și în special cei din genul Latrodectus, au o răspândire mult mai extinsă și exercită efecte mult mai otrăvitoare din cauza toxinei intens necrozante pe care o produc.

- Insectele toxice cele mai frecvente sunt cele din grupul Coleopterelor și Himenopterelor. Coleopterele produc mici înțepături iritante care pot degenera în vezicule și dermatite veziculoase locale, în timp ce Himenopterele, din care fac parte cu prioritate viespile, albinele și furnicile, provoacă edeme locale însoțite de reacții dureroase. Dintre acestea, specia Vespa crabio, de dimensiuni mari (3-5 mm), este cea mai agresivă, apreciindu-se ca 4200 de înțepături ale sale constituie o doză letală sigură pentru orice adult. În abordarea medicală a acestor cazuri de înțepături veninoase este importantă atât combaterea urgențelor primare, prin aplicarea unor pansamente locale, cât și a celor secundare, prin administrarea unor substanțe antihistaminice.

2.4. FACTORI  IGIENICO-SANITARI

Accesul universal la resursele sigure de apă potabilă și la dotările igienico-sanitare de bază reprezintă unul din cele mai importante componente ale sistemului primar de asistență medicală, fiind prioritatea esențială în procesul supraviețuirii umane fără de care nici o altă formă de dezvoltare durabilă nu ar fi posibilă. Multiplele efecte ale acestor indicatori globali au fost dezbătute pentru prima dată în cadrul Conferinței ONU asupra Apei, care a avut loc la Mar del Plata (Argentina) în 1977. Pornind de la faptul că la mijlocul anilor '70, din cele aproape 3 miliarde de locuitori ai țărilor în curs de dezvoltare, doar 38 % aveau acces la surse sigure de apă și 32 % la condiții corespunzătoare de igienă, aceasta a inițiat un amplu și ambițios program mondial de dezvoltare denumit ”Deceniul Internațional al Igienei Sanitare și Apei Potabile” care își propunea creșterea continuă a procentului populației care ”să dispună de condiții corespunzătoare de aprovizionare cu apă potabilă și servicii de salubrizare chiar la domiciliul său, pe o rază de cel mult un km în jurul acestuia”, considerându-se că acesta trebuie să fie indicatorul sanitar global al oricărui proiect sau activitate de protecție și promovare a sănătății publice, devenind astfel premisa esențială a procesului de dezvoltare durabilă a societății omenești.

La debutul ”Deceniului Apei” de la începutul anilor 1980, doar 50% din populația globului dispunea de surse salubre de apă (75% în mediul urban și 46% în mediul rural) și doar 35% avea acces la dotările igienico-sanitare de bază (60% în mediul urban și 31% în mediul rural), dar prin intensificarea sistemului de monitorizare sanitară a țărilor în curs de dezvoltare, extinderea sistemelor private de servicii de salubritate, implementarea tehnologiilor ieftine de tratare a apei sau deșeurilor, stimularea activităților nepoluante și, nu în ultimul rând, promovarea unei educații sanitare active în cadrul unor programe globale (cum ar fi cel de monitorizare comună al OMS și UNICEF prin care s-a acordat asistență logistică celor peste 100 de țări în curs de dezvoltare) sau regionale (de tipul ”Piețe Curate”, ”Orașe Curate”, ”Sate Curate”, ”Insule Curate” etc., patronate de Comisia ONU pentru Dezvoltare și Mediul Înconjurător), s-a reușit ca, în anul 1995, procentul populației care consuma apă potabilă în mod curent să crească la 82% în ariile urbane și 70% în cele rurale; valorile respective prezentând însă ample diferențieri regionale între Asia (98% urban, 69% rural) și Africa (64% urban, 37% rural). Din nefericire, serviciile igienico-sanitare nu au înregistrat același progres, astfel încât, în același an de referință 1995, doar 63% din locuitorii urbani și 18% din cei rurali ai globului dispuneau de mijloace sanitare adecvate de evacuare a deșeurilor și excrețiilor umane; în acest caz diferențele regionale fiind și mai accentuate : Africa, cu un procent de acoperire populațională de 55% în mediul urban și 24% în mediul rural; America Latină – 73% urban și 34% rural, iar Asia și zona Pacificului – 61% urban și 15% rural (Tabel 7).

Tabel 7

Gradul de acoperire populațională a serviciilor igienico-sanitare și de aprovizionare cu apă potabilă (milioane locuitori) 1995.

Regiunea geografică

            Apă potabilă

 Acces      Fără acces

  Servicii igienico-sanitare

  Acces           Fără acces    

Africa

  326                 381

    243                    464

America Latina

  376                   97

    296                    177

Asia și Pacific

2495                 627

    916                  2206 

Asia de Vest

    71                   10

      55                      26

Total

3268               1115

  1510                  2873

Desigur, cifrele prezentate în acest tabel nu pot fi decât orientative, estimările efectuate arătând că, în viitor, acestea se vor mări constant din cauza efectului general al creșterii demografice care se contrapune celui de extindere a accesului la serviciile sanitare de bază. Astfel, dacă în 1990 aproximativ 1,6 miliarde de oameni nu consumau apă potabilă, iar 2,6 miliarde nu aveau acces la dotările igienico-sanitare de bază, în 1995, numărul celor care nu dispun de surse salubre de apă se menține la 1,1 miliarde locuitori, iar al celor fără acces la serviciile sanitare crește la 2,9 miliarde, în ciuda faptului că, din 1990 până în 1995 gradul de acoperire populațională a apei potabile a crescut cu aproape 800 de milioane, iar cel al dotărilor igienico-sanitare cu peste 40 de milioane, deoarece creșterea necontrolată a populației globului, urbanizarea rapidă, dezvoltarea neplanificată și necontrolată a industriei, sporirea consumului de apă și intensificarea utilizării substanțelor chimice au făcut ca, cel puțin în țările în curs de dezvoltare, riscurile environmentale ”tradiționale” (exprimate prin servicii igienico-sanitare deficitare, resurse insuficiente de apă, condiții insalubre de locuire, acces limitat la resursele de hrană și înaltul grad de expunere la bolile vectoriale) să se combine cu cele ”moderne” (exprimate prin poluarea aerului și apei, utilizarea neprotejată a substanțelor chimice, peri-urbanizarea așezărilor umane, marginalizarea socială și eșecul profesional), producând ample mutații sociale și environmentale al căror efect global va determina declinul sistemelor existente de aprovizionare cu apă și servicii igienico-sanitare, astfel încât, în anul 2000, numărul locuitorilor fără acces la dotările igienico-sanitare minimale va fi de cca. 3,3 miliarde, pentru a crește în continuare la 5 miliarde până în anul 2005.

Desigur, majoritatea țărilor în curs de dezvoltare depun mari eforturi pentru satisfacerea acestor necesități primare prin adoptarea unor strategii politice care să permită dezvoltarea treptată a unor standarde sanitare și environmentale corespunzătoare atât în mediul urban, cât și în cel rural. Cu toate acestea, raportul din 1997 al Comisiei OMS pentru Sănătate și Mediul Înconjurător arată că, în general, slaba calitate a mediului și precarele condiții sanitare din țările în curs de dezvoltare continuă să reprezinte principalii factori genetici ai unei înalte rate a morbidității și mortalității, impunând societăților respective adevărate ”poveri” existențiale. Bolile diareice, helmintiazele intestinale, schistosomiazele, febra tifoidă și denga, holera, trahomul și dracunculoza, direct asociate igienei deficitare și apei insalubre produc îmbolnăvirea a sute de milioane de persoane anual, 2/3 dintre acestea fiind copii. De fapt, aceste ”boli ale mizeriei”, cum au fost denumite, reprezintă peste 25% din numărul total al bolilor infecțioase care pot fi prevenite prin mijloace environmentale și comportamentale, dar care pe fondul unui aport caloric deficitar și al unei baze existențiale precare, își accentuează efectele patogene, constituind un adevărat spectru morbid al sărăciei (Tabel 8).

De fapt, consecințele directe ale igienei deficitare și lipsei de apă potabilă asupra sănătății umane nu sunt evidente și, prin urmare, greu de demonstrat din cauza simplului fapt că majoritatea bolilor infecțioase digestive, de tipul diareei sau infecției helmintice, nu se declară autorităților sanitare superioare, ceea ce înseamnă că estimările prezentate în tabelul 8 nu pot fi decât orientative. În plus, aceste boli se pot transmite pe multiple căi simultane, ceea ce face ca diagnosticul lor clinic să fie destul de relativ și, prin urmare, numărul cazurilor depistate să fie întrucâtva exagerat. Chiar și în aceste condiții, rămâne evident faptul că lipsa accesului corespunzător la resursele de apă și nerespectarea unei igiene minimale determină invariabil un profil patologic destul de sumbru nu numai în țările afectate în mod cronic de sărăcie, ci și în societățile afluente care nesocotesc însă normele unei dezvoltări environmentale viabile. De aceea, majoritatea acestor boli digestive au un caracter ubicuitar, ele producându-se în orice zonă a globului și în orice moment, dar unele dintre ele (cum ar fi denga, schistosomiaza și dracunculoza) prezintă caractere endemice, predominând în regiuni geografice specifice, urmând ca acestea să fie dezbătute în capitolul special dedicat acestei probleme (vezi 3.1.).

Tabel 8

Principalele boli infecțioase generate în condiții de igienă deficitară (1997).

Boala

Rata

morbidității

Nr.cazuri / an

Rata mortalității

Nr.cazuri / an

Condițiile igienico-sanitare responsabile pentru
producerea bolii

Bolile diareice

(inclusiv dizenteria)

4.002.000.000

2.473.000

Evacuarea insalubră a excre-mentelor. Igienă personală deficitară. Apă potabilă necorespunzătoare.

Febra tifoidă

Febra paratifoidă

16.000.000

600.000

Apă potabilă infestată

Alimente contaminate

Igienă personală deficitară

Febra denga

Febre hemoragice

3.100.000

138.000

Depozitarea și evacuarea insalubră a deșeurilor menajere.

Amibiaza

48.000.000

 70.000

Evacuarea insalubră a ex-crețiilor. Igienă personală deficitară. Alimente conta-minate cu excreții umane.

Anchilostomiaza

   151.000.000

65.000

Sol contaminat cu excreții umane. Igienă personală deficitară.

Ascarioza

   250.000.000

60.000

Evacuarea insalubră a excre-țiilor umane; Alimente conta-minate cu sol infestat cu ex-creții umane; Igienă personală deficitară.

Schistosomiaza

   200.000.000

20.000

Absența surselor salubre de apă. Evacuarea insalubră a dejecțiilor.

Tricuriaza

    45.530.000

10.000

Sol contaminat cu dejecții umane. Igienă personală deficitară.

Holera

120.000

6.000

Apă potabilă contaminată cu dejecții umane.

Giardiaza

(Lambliaza)

500.000

-

Apă potabilă contaminată cu materii fecale umane. Igienă personală deficitară.

Trahomul

  152.420.000

-

Igienă personală deficitară

Absența apei și săpunului

Dracunculoza

130.000

-

Apă potabilă infestată cu copepozi

Dintre multiplele afecțiuni digestive transmisibile, de origine virotică, bacteriană sau parazitară care pot fi contractate în condiții de igienă deficitară, cele mai importante sunt : diareea, dizenteria, febra tifoidă și paratifoidă, holera, trahomul, amibiaza și giardiaza.

2.4.1. Diareea acută

Sindromul diareic acut reprezintă una dintre cele mai frecvente și universale manifestări clinice ale condițiilor improprii de locuire și alimentație, un important rol patogen jucându-l și factorii metabolici sau psihologici care pot declanșa tulburări acute ale tranzitului intestinal. Dat fiind faptul că majoritatea infecțiilor diareice se declanșează prin acțiunea izolată sau combinată a unor agenți patogeni (enteroviruși sau enterobacterii) care produc și alte tipuri de tulburări digestive (enterocolite), identificarea acestora se face cu destul de multă greutate, de cele mai multe ori ele neputând fi diferențiate etiologic astfel încât, în condițiile lipsei prevederilor regulamentare de declarare oficială a acestor boli oarecum înrudite, diagnosticul diareei devine aproape superfluu, ceea ce explică și înalta rată a morbidității de gen de pe Glob (cca.4,002 mld. cazuri în 1997). Dintre multiplele forme de diaree patogen condiționate, o atenție specială trebuie acordată celei a sugarului și copilului mic, care reprezintă peste 3/4 din numărul total al cazurilor înregistrate, precum și celei acute a călătorilor.

2.4.1.1. Diareea sugarului și a copilului mic este o afecțiune care apare mai frecvent la copiii cu vârste cuprinse între  4 și 30 de luni din zonele intertropicale, în momentul trecerii de la alimentația maternă la cea naturală. Etiologia acestui episod diareic este încă neprecizată dar se consideră că în 10-40 % din cazuri, el se datorează acțiunii unor agenți infecțioși specifici de tipul enterobacteriilor Shigella, Salmonella, Escherichia coli sau histolytica, deși uneori s-au identificat și infecții de ordin viral. În orice caz, afecțiunea se declanșează îndeosebi în condițiile unui climat impropriu, cu nutriție și igienă deficitară, de cele mai multe ori malnutriția reprezentând condiția esențială pentru declanșarea acestui sindrom.

În general, boala debutează brusc, cu scaune lichide și uneori sanguinolente sau asociate cu mucus și puroi în 1/3 din cazuri, însoțite de grețuri, vărsături, colici intestinali și toxemie. Asemenea manifestări pot dura 4-5 zile, favorizând apariția unui deficit nutrițional care precipită instalarea kwashiorkorului. Din cauza recăderilor repetate din primii doi ani de viață, letalitatea acestui gen de diaree este de 1-5 % la copii subnutriți, ceea ce înseamnă că singurele metode eficiente de profilaxie constau nu numai în suplimentarea calorică a dietei copilului și alegerii momentului oportun de trecere la alimentația naturală, dar și în aplicarea unor măsuri riguroase de igienă alimentară și personală, prin promovarea unei active educații sanitare a populației și, mai ales, a mamelor.

2.4.1.2. Diareea acută a călătorilor (Diareea turista) este un episod diareic acut, cu profil polietiologic, care afectează frecvent călătorii din regiunile tropicale și subtropicale, la cel mult 1-2 săptămâni de la sosirea lor în zonele respective. Din această cauză se consideră că afecțiunea se datorează, în primul rând, schimbării bruște a condițiilor ecologice, care favorizează proliferarea, în sistemul digestiv uman, a unor bacterii patogene din tulpina Escherichia coli, sau a unor rotavirusuri. Patogenitatea bacteriilor E.coli constă în faptul că acestea, deși se află în relații de comensualism cu organismul uman, prin modificarea influenței ecologice a florei intestinale, se înmulțesc rapid (circa 2 ore), eliberând, în 48% din cazuri, o toxină termostabilă care declanșează infecția diareică acută printr-o izbucnire epidemică asemănătoare holerei. Etiologia virotică a diareei a fost atribuită prezenței și acțiunii rotavirusurilor care declanșează diarei estivale, cu caracter epidemic. Cu toate acestea, sindromul diareic se declanșează numai în condițiile acțiunii unor factori favorizanți precum: schimbarea mediului, alimentației, apei, climei, bioritmului etc.

De cele mai multe ori, sindromul diareic apare sub formă de focare epidemice, cu predilecție în timpul verii. Deși este universal răspândit pe glob, el se manifestă cu frecvență mai mare în Africa (30% din cazuri), Orientul Mijlociu, regiunea mediteraneană și sudul Europei, debutând afebril, cu scaune lichide, însoțite de manifestări generale minore (colici, grețuri, vărsături). În formele mai grave, sunt posibile splenomegalii care accentuează stările anemice, rareori determinând ciroze hepatice. Evoluția letală este inevitabilă în 10-15% din cazuri, ca urmare a unor suprainfecții bacteriene, deși afecțiunea răspunde pozitiv la tratamentul medicamentos cu compuși clorurați, ceea ce face ca, în ansamblu, diareea acută să constituie mai degrabă o formă de dereglare metabolică decât o stare patogenă propriu-zisă.

2.4.2. Dizenteria (Shigeloza)

Dizenteria bacilară este o boală infecțioasă acută, determinată de infecția intestinului gros cu variate specii de bacterii ale genului Shigella, caracterizată clinic prin dureri abdominale, scaune diareice cu mucozități sau sânge și puroi, însoțite de fenomene toxice generale. De fapt, noțiunea de dizenterie are mai ales conotații clinice, ea putând fi produsă și de unele protozoare ca Entamoeba histolityca (dizenteria amibiană) sau Balantidium coli și, în mod excepțional, de unele salmonele.

Bacteriile dizenterice din genul Shigella (familia Enterobacterii) cu habitat intestinal prezintă numeroase biotipuri variabile în timp și spațiu. Astfel, Shigella dysenteriae tip I, care până în 1940 a determinat intense epidemii, a dispărut treptat pentru a reapărea în forță în America Centrală și Mexic în jurul anilor 1970. În estul Europei, Asia și Africa predomină Shigella flexneri în 70% din cazuri, secondată de Shigella sonnei în 28% din cazuri. Frecvența patogenă a acestor bacterii se modifică însă de la un an la altul, în ultimul timp constatându-se creșterea frecvenței Sh.sonnei care provoacă numai forme ușoare și atipice de dizenterie, cu aspect de enterocolite banale. Formele severe, datorate acțiunii Sh.dysenteriae tip I (Sh.shigae) se dezvoltă ca urmare a profundelor leziuni intestinale și nervoase produse prin secreția, de către aceste bacterii, a unei exotoxine termolabile foarte virulente, capabilă să reziste în mediul extern timp de 2-17 zile până la temperaturi de +550 C sau – 400 C.

Dizenteria bacilară este răspândită pe întreaga suprafață a globului, sub formă endemo-epidemică, peste tot constatându-se însă o subestimare a incidenței sale reale din cauza numeroaselor forme ușoare și atipice care sunt diagnozate drept diarei sau rămân necunoscute (în acest sens apreciindu-se că pentru fiecare caz cunoscut există alte 9 cazuri nediagnozate). Ea înregistrează o frecvență mai mare în sezonul cald (vara-toamna) din cauza suprapunerii factorilor favorizanți : consumul de legume și fructe nespălate, abundența ploilor, răspândirea muștelor etc., deși, în ultimul timp, s-au înregistrat și epidemii de iarnă, cei mai afectați fiind, în ambele cazuri, copiii (2/3 din numărul total de cazuri).

Dizenteria se transmite, în principal, pe cale fecal-orală prin contact direct cu bolnavi sau purtători de shigelle sau prin contact indirect, prin consumul apei și alimentelor contaminate cu materii fecale. Un rol important în transmiterea acestei boli revine muștelor, dar igiena personală deficitară, insalubritatea locuințelor și aglomerațiilor umane, războaiele sau masivele deplasări de populație constituie factori favorizanți esențiali. Bacilii dizenterici pătrund, pe cale orală, în tubul digestiv uman (intestinul gros), unde se multiplică, provocând leziuni ale epiteliului și plexurilor nervoase digestive. Spre deosebire de celelalte shigelii care conțin endotoxine capabile să producă extinse ulcerații ale mucoasei colonului sigmoid și rectului, Shigella dysenteriae 1 secretă o exotoxină neurotoxică care, prin resorbție sanguină, acționează asupra centrilor nervoși producând severe stări toxice (dizenterie toxică), însoțite de masive deshidratări și tulburări neuropsihice.

Boala dizenterică debutează întodeauna brusc, manifestându-se prin colici abdominale, scaune lichide, febră, stări de slăbiciune etc. După repetate scaune dizenterice tipice (20-100 în 24 de ore) lipsite de conținut fecaloid, dar abundente în mucozități, sânge și puroi, se instalează o accentuată stare de deshidratare care atrage după sine importante pierderi electrolitice (Na, K, Ca). Dacă este netratată, dizenteria poate evolua fie în sensul unei vindecări lente, cu o perioadă lungă de convalescență și eventuale recrudescențe sau tulburări rectale sau stare de purtător de germeni, fie în sensul cronicizării, caracterizată prin suprainfecții bacteriene și fenomene alergice. În formele grave, provocate de bacteriile Shigella dysenteriae, sunt posibile numeroase complicații exprimate prin paralizii și parestezii de tot felul, ”reumatism dizenteric”, avitaminoze, anemii sau toxemii, care conduc spre un sfârșit letal în 7 % din cazuri, dar mai ales la copiii mici la care dizenteria se produce pe fondul unor distrofii avansate.

Tratamentul care trebuie aplicat precoce este complex (antimicrobian, dietetic, fiziopatologic, repaus) și individualizat după forma clinică a bolii sau vârsta și reactivitatea bolnavului. Terapia antimicrobiană cu tetraciclină, furazolidon sau neomicină se face în condiții de izolare a individului afectat, care este, de asemenea, supus unui strict regim alimentar și de repaus la pat. Cele mai importante măsuri terapeutice rămân însă cele legate de respectarea normelor de igienă personală și colectivă, în vederea izolării posibilelor surse de infecție și combaterii principalelor sale căi de transmitere.

2.4.3. Febra tifoidă

Febra tifoidă este o boală infecțioasă acută și transmisibilă, specifică omului, determinată de bacilul tific (Salmonella typhi) care pătrunde în sânge pe cale digestivă, afectând sistemul limfatic intestinal și producând febră continuă, stare tifică, pete lenticulare, splenomegalie și tulburări digestive.

Bacteria răspunzătoare pentru apariția stării tifice specifice face parte din familia Enterobacteriaceae, genul Salmonella și posedă trei tipuri de antigeni: O (somatic), H (flagelar) și Vi (virulent) localizați pe suprafața corpului microbian, conferindu-i un înalt grad de rezistență față de mijloacele de apărare ale organismului uman sau mediul extern, unde poate supraviețui timp de 1-5 luni în sol, 2-3 luni în apă sau 25 zile în materiile fecale, în condiții de întuneric, răcoare și uscăciune.

Febra tifoidă este răspândită pe întregul glob, sub formă sporadică sau endemo-epidemică, în ultimele decenii înregistrând totuși un declin continuu ca urmare a progresului serviciilor de igienă și salubritate publică. Cu toate acestea, febra tifoidă continuă să reprezinte un mare pericol epidemiologic din cauza menținerii surselor necunoscute de infecție umană. Morbiditatea de gen este influențată și de sezon, în acest sens arătând că febra tifoidă prezintă o curbă epidemică sezonieră cu maximul în timpul verii și toamnei, iar receptivitatea este generală, frecvența bolii scăzând treptat cu vârsta din cauza posibilelor efecte de imunizare dobândite de adulți și bătrâni prin tot felul de infecții subclinice.

Principalul rezervor de infecție este, în exclusivitate, omul care poate fi purtător de bacili tifici pentru o perioadă determinată (purtător temporar) când, în condiții de convalescență, poate elimina bacili patogeni timp de 3 luni, prin fecale, sau pentru toată viața (purtător cronic), eliminând bacili tifici în mod continuu sau intermitent pe cale intestinală (10-11 bacili tifici pe gram de materii fecale) sau urinară (mai puțin frecventă, dar mai periculoasă). Febra tifoidă se transmite prin contact direct cu bolnavii sau purtătorii de bacili tifici în condițiile nerespectării unor norme minime de igienă personală și sanitară sau cu ocazia unor deplasări turistice în zone contaminate (”tifoida de concediu”), precum și prin contact indirect, prin intermediul muștelor sau consumului de alimente și apă contaminate de purtători (în acest ultim caz amintind că epidemiile hidrice au un caracter exploziv fiind urmate de un ”evantai” de cazuri secundare de contact).

Poarta de intrare a infecției în organism este reprezentată de tubul digestiv, bacilii tifici fiind transportați, odată cu alimentele contaminate ingerate, în intestinul subțire, unde găsesc condiții favorabile de multiplicare și invazie a organismului prin intermediul căilor limfatice și sanguine. Prin pătrunderea bacililor tifici în sânge se declanșează o stare de intoxicație generală, denumită stare tifică, determinată de endotoxina tifică cu efect neurotrop și leucopenizant. Endotoxinele eliberate prin distrugerea bacililor tifici acționează in situ asupra terminațiilor nervoase simpatice, din regiunea mezenterică, rezultând tulburări vasculare, ulcerații intestinale, meteorism, diaree etc., iar dacă acestea se resorb în sânge, atunci ele provoacă hipertermie și stare tifică (intoxicația sistemului nervos central).

În mod schematic, febra tifoidă netratată cu antibiotice evoluează clinic în 4 faze distincte, curba de temperatură având aspectul unui trapez, în care latura ascendentă corespunde primei perioade a oscilațiilor invazive, curba continuă cuprinde perioada de stare de 2 săptămâni din faza 2 și 3, iar latura descendentă corespunde oscilațiilor terminale din faza 4. În 4/5 din numărul total de cazuri, debutul bolii este lent, cu manifestări generale de febră care crește constant în intensitate, cefalee persistentă, oboseală, amețeli, dureri musculare, insomnie și anorexie. Deseori, apare și bronșita difuză, iar splina se mărește constant. După această primă stare de instalare a bolii, care durează 5-7 zile, febra atinge valori maxime (39-400 C), devenind continuă (”febra de platou”), ceea ce înseamnă că starea tifică, corespunzătoare perioadelor 2 și 3 din simptomatologia bolii, se află la apogeu. De cele mai multe ori, în această fază, apare delirul (bolnavii agitând mâinile după obiecte imaginare), cefaleea este maximă, tegumentul foarte uscat dezvoltă erupții lenticulare (”rozeola tifică”), sistemul digestiv prezintă semne hiposecretorii, abdomenul este pronunțat și dureros, splina și ficatul se măresc, inima își diminuează sensibil activitatea, sângele își modifică formula leucocitară, respirația devine greoaie, iar sistemul nervos intens intoxicat determină hipoacuzie, apatie, adinamie și indiferență, mergând în formele mai grave până la prostație și stare confuzională, care trădează infecții meningeale sau meningoencefalitice. Perioada de declin din ultima fază de evoluție a bolii se caracterizează prin scăderea treptată a febrei (sub forma unor ample oscilații de la zi la noapte), accentuarea senzației de foame și intensificarea volumului și frecvenței urinare.

Evoluția obișnuită a febrei tifoide poate fi scurtată prin tratamentul cu antibiotice, în acest caz starea de afebrilitate survenind la 4-10 zile de la tratament, dar în absența tratamentului, ea se poate prelungi până la 86-106 zile. Recrudescențele manifestate prin perioade de revenire a febrei apar în faza de declin a bolii, înainte ca bolnavul să intre în afebrilitate, iar recăderile (recidivele) sunt posibile în primele 8-15 zile de convalescență în 9-12% din cazuri ca urmare a persistenței unor focare de bacili tifici în zonele necrotice ale formațiunilor limfatice, la adăpost de acțiunea anticorpilor și antibioticelor. Reîmbolnăvirile de febră tifoidă prin noi infecții sunt cu totul excepționale deoarece în majoritatea cazurilor, se dobândește un anumit grad de imunitate. Rata mortalității se menține în limite relativ scăzute (sub 1%), iar cazurile letale înregistrate se datorează mai mult unor complicații digestive (hemoragie și perforație intestinală), cardiovasculare (miocardită și flebită), hepatice (hepatită), respiratorii (bronhopneumonie), urinare (prostatită) și neuronale (encefalită), decât manifestărilor tifice caracteristice. În general însă, frecvența tifoidei depinde de vârsta indivizilor (copiii și bătrânii contractând-o mai repede decât celelalte persoane), masivitatea infecției, starea de rezistență a organismului, precocitatea tratamentului ș.a.m.d., dar un rol deosebit în menținerea sa sub control îl au măsurile profilactice permanente care urmăresc nu  numai identificarea, izolarea și tratarea surselor de infecție prin declararea și spitalizarea obligatorie a bolnavilor, ci și supravegherea și prevenirea contaminării apei și alimentelor sau protecția masei receptive prin inocularea vaccinului antitifoidic, dar, mai ales, prin promovarea unei educații sanitare superioare.

 

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC