2.4.4. Febrele paratifoide

 

Febrele paratifoide, asemănătoare din punct de vedere clinic, cu febra tifoidă, sunt boli infecțioase acute, determinate de bacilii paratifici A, B și C care aparțin familiei Enterobacteriacidae, genul Salmonella.

2.4.4.1. Paratifoida A, produsă de enterobacteria Salmonella paratyphi A, este mai răspândită în Orientul Mijlociu și Îndepărtat, manifestându-se sporadic sau în epidemii, ca rezultat al contaminării apei potabile sau alimentelor. De la rezervorul uman de infecție, ea se diseminează fie prin contact direct, fie prin contact indirect, prin consumul apei sau alimentelor infestate. Tabloul clinic al paratifoidei A este întru totul asemănător celui al febrei tifoide atât prin simptomatologia specifică (curba termică fiind aproape identică celei tifoide), cât și prin severitatea evoluției patologice (cu aceleași complicații și rată a mortalității).

2.4.4.2. Paratifoida B, datorată acțiunii bacilului Salmonella schottmülleri sau paratyphi B, este mai frecventă în sudul Europei și Orientul Mijlociu și prezintă unele particularități care o deosebesc de febra tifoidă obișnuită. În primul rând, debutul său este mai brusc, iar durata medie a bolii este mai scurtă (20-21 de zile), evoluția sa fiind, de cele mai multe ori, ușoară, cu rare complicații intestinale și mortalitate redusă. În al doilea rând, febra este neregulată, iar erupția, când se produce, este mai bogată, asociindu-se cu herpesul peribucal. Tulburările digestive sunt dominate de anorexie, vărsături și diaree, care este mai frecventă ca în febra tifoidă, iar starea tifică, în general, mai puțin evidentă, ceea ce înseamnă că posibilele complicații sunt procentual mai reduse.

2.4.4.3. Paratifoida C poate fi determinată de bacteriile din grupul Salmonella hirschfeldii sau paratyphi C și Salmonella cholerae suis (care generează tipul tifoidic septicemic) și este foarte răspândită în zona temperată a Asiei. Dintre salmonelele din grupul C, numai S.paratyphi C realizează forma clinică de paratifoidă, celelalte specii din acest grup declanșând septicemii severe. Forma tifoidică propriu-zisă se aseamănă cu o severă febră tifoidă, prezentând dese simptome de icter, dar spre deosebire de aceasta, în paratifoida C nu apar leziuni intestinale caracteristice. Cu toate acestea, evoluția ei este foarte gravă, rata mortalității fiind destul de ridicată.

Diagnosticul pozitiv al paratifoidelor este sugerat de starea febrilă caracteristică, dar confirmarea lui nu se poate face decât prin examenul bacteriologic care trebuie să deceleze tipul paratific de agent patogen. În toate cazurile, tratamentul cu antibiotice își demonstrează eficiența, dar în cazul paratifoidei C, acesta acționează cu dificultate din cauza comportării variate față de antibiotice a salmonelelor din acest grup. În orice caz, profilaxia igienico-sanitară reușește întodeauna să elimine riscul paratifoidelor.

2.4.5. Holera

Holera este o boală infecțioasă acută produsă de vibrionul holeric (Vibrio cholerae), caracterizată prin diaree apoasă, vărsături și deshidratare masivă care determină profunda alterare a stării generale și evoluția severă spre mortalitate în 50-80% din cazurile netratate etc. Această veche și temută boală provine din India și țările sale învecinate din Asia de Sud, motiv pentru care ea era denumită drept ”holera asiatică” pentru a se deosebi de episoadele de severă diaree asociate frecventelor toxiinfecții alimentare din Europa și cunoscute sub numele de ”cholera nostras”.

La începutul secolului al XIX-lea, holera depășește limitele regiunii sale de maximă endemicitate din Asia de SE (delta Gangelui și Brahmaputrei), propagându-se, între anii 1817 și 1913, în tot restul lumii în 6 valuri succesive (pandemii de holeră). Cea de-a 6-a pandemie de holeră a debutat în 1899 tot în India și s-a extins până în țările balcanice care, în 1913, traversau delicata perioadă a primului război mondial. Prin aplicarea fermă a unor măsuri de combatere, prin promovarea unei susținute campanii de vaccinare antiholerică și a unei profilaxii bine organizate, s-a reușit ca, în restul Europei, holera să se manifeste doar sporadic, în timp ce pe frontul din Orientul Mijlociu și Asia, aceasta continua însă să facă ravagii. După cea de-a 6-a pandemie, holera părea să se fi retras în ”leagănul” său asiatic de unde, în intervalul 1913-1961, nu s-a mai extins spre alte continente (cu excepția epidemiei egiptene din 1947 în care s-au înregistrat 30.000 de cazuri), dar în 1961 se declanșează a 7-a pandemie de holeră datorită noului biotip El Tor care înlocuiește vibrionul holeric clasic. Acest nou val epidemic a debutat în Indonezia (insula Sulawesi), dar în foarte scurt timp s-a extins spre celelalte insule din Pacific (1962-1963), India (1964), țările Asiei de Sud (1965-1966), și Africa (1970) de unde se răspândește apoi în sudul și estul Europei (1973) până la țărmul european al Oceanului Atlantic (1974) (Fig.10), numeroase cazuri ”de import” apărând chiar și în Canada, SUA și Noua Zeelandă. Ceea ce este interesant însă este faptul că în cadrul acestei ultime pandemii, din cauza rezistenței crescute în mediul extern a noului biotip holeric El Tor, boala a manifestat tendințe noi prin apariția unor noi focare în Africa de Vest și prin evoluția explozivă a valurilor epidemice.

Fig.10. Difuzia spațială a holerei între anii 1961-1974 (a 7-a pandemie)

(Adaptare după : Burows.W : ”Cholera”, Philadelphia, 1974)

Astfel, holera a încetat să mai fie o boală asiatică, ea dobândind dimensiuni cu adevărat globale deoarece numai în timpul ultimei pandemii a afectat peste 155.000 de persoane din 40 de țari (Fig.11).

Fig.11. Evoluția numărului de cazuri de holeră între anii 1961-1974

 (După: OMS, 1975)

După cum se exprimă și un raport al OMS, ”holera poate fi introdusă practic oriunde, dar ea nu se poate implanta decât în zonele receptive, adică acelea unde igiena este îndoielnică, iar mijloacele de supraveghere limitate”, astfel încât, în prezent, ea pare să caracterizeze numai țările în curs de dezvoltare cu o infrastructură sanitară deficitară, deși cazuri ”importate” pot apărea sporadic și în celelalte țări (Fig.12).

Vibrionul holeric (Vibrio comma sau Vibrio cholerae), izolat de Koch în 1883, face parte din familia Vibrionaceae, genul Vibrio și este un bacil aerob, ușor incurbat, cu o lungime de 2 ”m și prevăzut cu un flagel la una din extremități, ceea ce îi conferă o mare mobilitate. El conține atât antigenul H, comun tuturor vibrionilor, cât și cel specific O, în funcție de care se disting 4 grupuri de vibrioni ; din primul grup 01 făcând parte vibrionul holeric, iar din celelalte grupuri (02-04), toți ceilalți vibrioni neholerici, nepatogeni, care nu aglutinează cu serul antiholeric 01, fiind denumiți NAG (non agglutinable vibrios) sau NCV (non cholera vibrios). Antigenul 0 al grupului 1 conține 13 factori, numerotați de la A la M, în funcție de care s-au determinat mai multe serotipuri, cele mai importante fiind însă numai primele trei : A,B,C care compun serotipurile Ogawa (A+B), Inaba (A+C) și Hikojima (A+B+C) ce își pot modifica proprietățile biochimice și serologice atât în mediul ambiant, cât și în intestinul omului prin presiunea unor factori de influență. Biotipul holeric El Tor, izolat în 1904, de Gotschich, în stația de carantină El Tor de pe țărmul nordic al Mării Roșii, se deosebește de vibrionul clasic, cu serotipurile lui, prin rezistența mai mare în mediul extern, ceea ce contribuie la marea lui contagiozitate (în mediul umed germenul poate rezista până la temperaturi de +370 C timp de câteva săptămâni).

Fig.12. Repartiția spațială a holerei în 1994.

 (După : OMS, 1995)

Principala sursă de infecție cu vibrioni holerici este omul bolnav, în convalescență, sau purtătorul sănătos, cronic, a cărui vezică biliară joacă rolul de rezervor de germeni. Prin scaunele lor diareice, aceștia pot elibera cantități considerabile de vibrioni holerici (102 -105 vibrioni pe gram de materii fecale) care, în condițiile lipsei de igienă, se pot transmite persoanelor sănătoase pe cale fecal – orală fie prin contact direct cu bolnavul, fie prin consumul de apă sau alimente contaminate (carne, lapte, fructe, legume și chiar și ”frutti di mare”, adică scoici și stridii, după cum a dovedit epidemia din 1973 din Italia). În general, contagiozitatea holerei este foarte mare, îndeosebi pentru cea produsă de biotipul El Tor și în condiții de trai cu nivel scăzut de igienă și educație sanitară; raportul dintre cazurile de infecție și cele de boală fiind de 5:1 – 10:1 pentru vibrionul holeric clasic și de 25:1 – 100:1 pentru biotipul El Tor. Bineînțeles, cei mai expuși îmbolnăvirii sunt bătrânii și copiii sau bolnavii cu hipoaciditate gastrică, deoarece mediul alcalin este favorabil multiplicării vibrionilor.

Vibrionii holerici pătrund în tubul digestiv și, după ce trec de bariera acidității gastrice, se localizează în intestinul subțire, în acest caz orice afecțiune gastro-intestinală devenind factor favorizant al bolii. De cele mai multe ori însă, vibrionii holerici nu mai reușesc să străbată bariera acidă a lumenului intestinal și rămân la acest nivel, provocând diareea de tip neinvaziv sau infecția intestinală localizată, în care cei aproape 108 vibrioni holerici infectanți, dezvoltați în condiții de aciditate normală a sucului gastric, secretă o exotoxină specifică (enterotoxina holerică sau choleragen) a cărei acțiune este similară celei a Escherichiei coli. Aceasta este, de fapt, o proteină care se fixează de celulele epiteliale ale intestinului cu ajutorul unor receptori, stimulând formarea unei enzime care provoacă o acumulare de electroliți astfel încât diareea holerică ce rezultă este alcătuită dintr-un flux de apă și electroliți intestinali (135 mEg/l Na, 15 mEg/l K, 100 mEg/l Cl și 45 mEg/l NaHCO3). Aceste masive pierderi hidrice (15-20 l/24 ore) și electrolitice determină puternica deshidratare și declorurare a organismului uman, precondiții ale insuficienței circulatorii și acidozei umorale).

De obicei, holera, care apare cu predilecție în sezonul cald și uscat, în condițiile unor factori epidemici favorizanți (cum ar fi suprapopulația, igiena deficitară sau exodul populației dintr-o zonă în alta) debutează brusc, cu scaune diareice inițial necaracteristice, fără colici, dar ulterior frecvente, cu aspect tipic de ”apă de orez”, însoțite de vărsături și crampe musculare intense și dureroase. Vărsăturile inițial alimentare, apoi apoase pot uneori determina apariția febrei care, în formele severe hiperpiretice, cu temperaturi corporale de 410 C, pot duce la instalarea unei forme toxemice (cholera sicca), ce se finalizează cu moartea bolnavului înainte de instalarea diareei.

Cu toate acestea, intensitatea simptomelor variază de la formele ușoare, asimptomatice, cu diaree profundă, la cele acute, de accentuată deshidratare, care modifică chiar și fizionomia bolnavului, încrețindu-i tegumentele, coborând temperatura extremităților, învinețindu-i ochii și unghiile, accentuându-i astenia și modificându-i formula sanguină a cărei hemoconcentrație crește vertiginos. În aceste condiții, pulsul devine imperceptibil, tensiunea arterială scade, temperatura corpului scade brusc sub 350 C, iar bonavul prezintă semne de totală apatie, scăzându-i voința de a supraviețui. În 50-80% din cazurile netratate, bolnavul moare prin șoc hipovolemic, acidoză metabolică și hipotermie, iar în formele prelungite, se poate produce și necroza tuburilor renale. Dacă boala este însă tratată, evoluția ei se face spre vindecare prin atenuarea tuturor simptomelor, dar persistând pericolul decesului prin întârzierea producerii reglărilor umorale. De obicei, formele severe reprezintă numai 5-10% din totalul cazurilor și se datorează mai mult acțiunii vibrionului holeric clasic decât biotipului El Tor, care provoacă o proporție mult mai mare de forme ușoare și atipice, cu aspect de enterocolită banală, dar care nefiind tratate corespunzător, duc la starea de purtător cronic, mărind astfel riscul contaminării.

În general, tratamentul de urgență al holerei prevede corectarea rapidă a șocului, prin înlocuirea pierderilor de apă (ce pot atinge 12 % din greutatea corporală) și de electroliți (având în vedere că bicarbonatul seric scade până la 10 mEg/l față de 26 mEg/l cât e normal); restaurarea imediată a funcției renale, prin administrarea intravenoasă și orală de soluții de NaCl, NaHCO3, K; și suprimarea infecției intestinale printr-un tratament antimicrobian activ, în condițiile totalei izolări a bolnavului într-un pavilion separat. Față de contacții acestuia se adoptă un tratament profilactic prin dezinfectarea habitatului lor și carantinarea acestora timp de 7 zile, sau vaccinarea lor antiholerică.

2.4.6. Amibiaza (intestinală și extraintestinală)

Amibiaza este o boală infecțioasă determinată de Entamoeba histolytica, protozoar care afectează în principal colonul (amibiaza intestinală) sau ficatul și alte organe (amibiaza extraintestinală). După experții OMS însă, amibiaza trebuie definită ca ”orice stare în care organismul uman adăpostește Entamoeba histolytica chiar dacă aceasta produce manifestări clinice sau nu”, pornind de la faptul că această amibă se poate afla atât în relații de comensalism, cât și în relații parazitare cu organismul uman gazdă, astfel încât ea trebuie considerată drept potențial agent patogen în mod permanent.

Entamoeba histolytica protozoar din clasa Rhizopode, genul Entamoeba este singura specie patogenă pentru om, celelalte 6 specii amibiene (E.hartmani, E.coli, E.polecki, Endolimax nana, Iodamoeba buetschlii și Dientamoeba fragilis) fiind nepatogene, dar infestând peste 50 % din populația globului. În schimb, alte amibe din genul Naegleria și Acanthamoeba produc o severă meningoencefalită amibiană primară cu caracter invariabil letal.

Entamoeba histolytica se găsește în intestinul uman sub formă vegetativă sau sub formă de chisturi. Forma vegetativă îmbracă două aspecte: forma magna sau histolytica, agresivă, foarte mobilă, cu pseudopode care apar brusc pentru aglutinarea hematiilor; și forma minuta, neagresivă, imobilă, cu pseudopode groase, care apar lent și care se hrănește cu flora intestinală. Chistul se formează numai din forma minuta, neagresivă, imobilă, în intestin unde, sub influența temperaturii și umidității specifice, eliberează o masă plasmoidală alcătuită din 4 nuclei care, prin diviziune binară, dă  naștere celor două forme vegetative de amibe. De fapt, aspectul clinic al amibiazei contactate de un anumit individ depinde de predominanța, la un moment dat, a unuia sau altuia din cele două tipuri vegetative, în funcție de prezența favorabilă a unor bacterii patogene precum Escherichia coli sau Enterobacter aerogenes.

Deși este o boală cosmopolită, amibiaza predomină în țările tropicale cu climă caldă și umedă și condiții igienico-sanitare deficitare, fiind endemică între latitudinile de 400 N și 300 S, dar cu abateri de la regulă în bazinul Mediteranean, unde atinge paralela de 450 N, în SUA, unde se extinde până la bazinul râului Missouri și în Extremul Orient, până la paralela de 480 N (Fig.13). Dacă însă raportăm zona de endemie amibiană la tiparul distribuției temperaturii aerului pe Glob, observăm că în cadrul acesteia se pot distinge areale cu diferite grade de infecțiozitate. Astfel, zona de endemie majoră este delimitată în nord de izoterma de 250 C, în iulie, și în sud, de izoterma de 250 C în ianuarie ; iar zona de endemie minoră se extinde între aceste limite și cele marcate de izoterma de 200 C a lunii iulie, în nord, și cea de 200 C a lunii ianuarie, în sud. În aceste areale endemice, amibiaza afectează 30-50 % din totalul populației în primul caz și 10 %, în cel de-al doilea caz.

 

Fig.13. Răspândirea amibiazei pe glob.

(După : OMS, ”Rapport sur la Santé  dans le Monde”, 1995)

În zonele temperate, amibiaza apare sporadic, manifestându-se uneori și prin apariția unor mici focare localizate sau chiar epidemii produse prin importul unor cazuri din zonele endemice. În aceste regiuni, incidența bolii variază între 4 și 17% în funcție de tipul relațiilor epidemiologice de comensalism sau parazitism pe care amibele le impun în flora vegetativă a organismului uman.

Principalul rezervor de infecție este reprezentat de bolnavii cu dizenterie amibiană cronică sau de purtătorii asimptomatici care elimină în mediul extern circa 60 chisturi/mg de materii fecale, de unde acestea pot fi preluate de indivizii sănătoși fie prin contact direct, prin ingestia de apă și alimente contaminate, fie prin contact indirect, prin intermediul muștelor care contribuie la răspândirea lor în natură.

Odată ingerate, chisturile ajung în intestinul uman unde, în urma acțiunii sucurilor gastrice, eliberează trofozoiți (forma amibiană a parazitului) care, într-o primă etapă, se multiplică excesiv, iar apoi, invadează submucoasa colonului, producând diverse forme de leziuni; cele mai grave fiind ulcerațiile zonei cecale, sigmoidale și rectale care pot forma tumori inflamatorii (amoebome). În majoritatea cazurilor, amibiaza intestinală debutează confuz, prin inapetență, senzație de sete, oboseală, scaune diareice banale și uneori febră, dar după 1-2 săptămâni se instalează sindromul dizenteric, manifestat prin dureri abdominale, sub formă de colici, care alternează cu perioade de durere surdă, tenesme, exprimate prin eforturi de defecare și 10-15 scaune/24 ore, caracteristice dizenteriei amibiene. Alteori însă, amibiaza evoluează fulminant, cu febră mare, frisoane și stare generală proastă, sau, dimpotrivă, într-o formă atenuată, atipică, ca o colită intermitentă care creează însă premisele instalării formelor cronice, trădate de prezența tumorilor amibiene ale colonului (amoebome). Cu toate acestea, moartea nu poate surveni decât prin complicații intestinale sau infecțioase..

Există însă și situații în care amibele se diseminează în tot organismul uman, prin diverse leziuni intestinale, localizându-se în ficat și producând abcesul hepatic care reprezintă forma cea mai obișnuită, dar și cea mai gravă, a amibiazei extraintestinale. El apare însă numai ca o complicație a dizenteriei amibiene în 3-5% din cazuri, lobul hepatic drept fiind locul preferat de implantare a amibelor. În acest caz, boala debutează cu o fază presupurativă exprimată prin cefalee, inapetență, febră moderată și hepatomegalie, urmată de faza supurativă caracterizată de dureri hepatice, febră cu caracter septic, astenie, anemie, pierdere ponderală și, uneori, icter care preced deschiderea abcesului hepatic în cavitatea pleurală sau peritoneu și pericard, situație în care mortalitatea depășește 50%.

În orice formă de manifestare a sa, amibiaza se tratează eficient prin administrarea de medicamente amibicide și adoptarea unei diete hrănitoare, bogată în proteine și vitamine, în condițiile unui repaus total la pat. Contacții pot preveni totuși îmbolnăvirea prin păstrarea unor riguroase norme de igienă sanitară care reduc mult pericolul contaminării apei de băut, alimentelor, obiectelor personale etc.

Amibele din genul Naegleria și Acanthamoeba, care trăiesc în mod liber în apă, în sol și pe vegetație, pot infesta omul accidental, producând o formă gravă  de meningoencefalită primară amibiană. Aceste genuri de amibe sunt termofile, ceea ce înseamnă că, pentru dezvoltarea formelor lor vegetative (trofozoiții), care caracterizează stadiul invaziv al bolii, ele au nevoie de temperaturi ambientale de peste 24-250 C, ceea ce face ca acestea să fie mai frecvente în țări ca India sau Australia, unde și numărul îmbolnăvirilor este mai mare.

Infecția amibiană se poate face fie prin îmbăierea în bazinele de apă sau lacurile cu apă călduță, contaminate cu detritusuri biologice și materii fecale, fie direct, pe cale aeriană; în ambele cazuri, amibele invadând mucoasa nazofaringiană, de unde se extind apoi spre meninge, declanșând o meningită purulentă, manifestată prin cefalee puternică, febră, vărsături, agitație, convulsii, tulburări de conștiență și, în final, comă și moarte în peste 80% din cazuri. De cele mai multe ori, tratamentul este fără speranțe dar, prin aplicarea unei profilaxii active, meningoencefalita amibiană poate fi evitată


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC