2.6. Factori comportamentali

 

Stilul de viață sau comportamentul specific al oamenilor poate reprezenta uneori un important factor de risc al sănătății și constituie cauza unor frecvente dezechilibre fizice și psihice. Într–o anumită privință, stilurile de viață par să depindă mai degrabă de factori environmentali și sociali decât individuali, pe când comportamentul individual depinde nemijlocit de personalitatea, educația, starea socială, vârsta, credința (etc) celui ce–l adoptă și dezvoltă, astfel încât, anumite obiceiuri, practici sau ocupații existențiale însușite și perpetuate de acesta pot dobândi valențe negative, transformându–se în hazarde ce–i amenință integritatea fizică și psihică. Fumatul, consumul de alcool sau alte substanțe psihotrope (cum ar fi drogurile), sedentarismul și sexul neprotejat reprezintă cele mai periculoase ”deprinderi”umane care amenință nu numai sănătatea individului ce le practică, ci și prosperitatea comunității din care acesta face parte, deoarece ele impun ridicate costuri sociale, devenind o povară greu de suportat pentru toți cei din jur. Asemenea costuri se exprimă nu numai prin efectele directe ale acestor tipuri de comportamente hazardante asupra bugetului, capacității de muncă și sănătății individului ce le practică, ci și prin efectele indirecte la distanță, exprimate prin consecințele medicale, sociale, financiare și chiar morale asupra celorlalți indivizi ai comunității. În țările cu economie dezvoltată, fumatul este, de departe, cel mai important factor de risc patogen, deși amenințarea produsă de creșterea continuă a consumului de alcool și droguri, devine tot mai accentuată, în timp ce în țările slab dezvoltate, deși aceleași comportamente de risc întrețin ridicate cote de morbiditate și mortalitate, ele continuă să fie devansate de alte cauze patogene externe, cum ar fi malnutriția, lipsa apei și igienei, bolile parazitare etc.

Acest capitol își propune să analizeze dimensiunea patologică a trei din cele mai importante și frecvente deprinderi comportamentale individuale: fumatul, sedentarismul și consumul de alcool care se practică cu aceeași perseverență atât în statele dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare.

2.6.1. Fumatul

Consumul de tutun, în general, care se manifestă prin diferite forme de mestecare, inserție rectală, prizare nazală și orală sau sugere, și fumatul, în special, produc o serie întreagă de efecte patogene care nu numai că afectează în mod direct sănătatea umană, dar și amplifică calitățile nocive ale altor agenți fizici, chimici și biologici prin insidioase reacții sinergice.

Fumatul în sine este un obicei larg răspândit în întreaga lume, fiind practicat în egală măsură de bărbați și femei, copii și adulți și afectând viața și sănătatea a milioane de oameni. El are la bază multiple cauze, dar cea mai importantă se referă la dependența de efectul drogant al nicotinei existentă în toate formele de prezentare comercială a produselor obținute din frunze de tutun. În plus, impactul său major asupra comportamentului individual a fost determinat și de industrializarea și comercializarea tutunului sub formă de țigări care sunt relativ ieftine, ușoare și deci eficiente din punct de vedere economic, putând fi ținute în gură fără a folosi mâinile care, între timp, pot presta alte activități. De altfel, tutunul este dăunător organismului uman nu numai prin faptul că, în timpul arderii sale în procesul fumatului, nicotina din compoziția sa pătrunde în căile respiratorii, ci și prin faptul că în timpul cultivării sale se folosesc o serie întreagă de pesticide care apoi sunt inhalate odată cu nicotina, sau prin faptul că în timpul recoltării sau procesării sale, pielea umană absoarbe o mare parte din nicotina conținută în frunzele de tutun cu care vine în contact.

Din aceste motive însumate, fumatul, și nu numai, este recunoscut drept un important factor de risc al sănătății umane; în numeroase țări adoptându–se severe măsuri legislative de prevenire și control a consumului de tutun prin implementarea unor politici de taxare, programe educaționale de promovare a unei atitudini publice sanogene și, nu în ultimul rând, prin adoptarea unor măsuri ferme de interzicere a fumatului în diferite locuri publice.

Tutunul atât de larg utilizat de milioane de consumatori din întreaga lume este reprezentat, de fapt, de frunzele speciilor N. tabacum și N.rustica care aparțin genului Nicotiana din familia plantelor Solanacee, care conține peste 100 de specii și subspecii.

Acestea conțin o substanță alcaloidă, nicotina, care odată pătrunsă în organismul uman, produce efecte de dependență farmacologică și psihologică, întreținând și perpetuând obiceiul fumatului. Inițial, acesta era practicat numai de băștinașii amerindieni, dar după descoperirea Americii de către Columb, el a fost rapid adoptat și de populațiile europene. Fumul rezultat prin arderea tutunului era inhalat, la început, pe gură, prin intermediul unor tuburi sau rulouri din frunze de tutun, precum și pe nări, cu ajutorul unui tub în formă de Y, dar ulterior, el a început să fie înghițit și exhalat de la o persoană la alta în timpul unor ritualuri religioase, unde se mai practica și mestecatul frunzelor de tutun singure, sau în combinație cu cenușă, praf de scoici și miere. În zilele noastre, obiceiul fumatului a devenit aproape universal, constând din arderea controlată a frunzelor de tutun (tratate și îmbogățite cu diferiți aditivi aromatizanți) rulate sub forma țigărilor sau introduse în recipienți speciali (pipe) și inhalarea fumului rezultat. Dintre aceste forme, fumatul țigărilor a avut, de departe, cea mai largă putere de adopție din motive menționate anterior, ceea ce a făcut ca, cel puțin în țările dezvoltate, să atingă o pondere de peste 80% din totalul consumului de tutun, deși, în țările în curs de dezvoltare, acesta nu este predominant, dar se menține în continuă creștere (Tabel 9 și Fig. 16).

Tabel 9

Numărul țigărilor fumate zilnic de un individ. Tendința consumului individual de țigări (OMS, 1970–1997).

 

Consumul individual zilnic de țigări (număr de țigări)

Rata evoluției anuale (%)

Africa

America

Europa

Asia de SE

Asia de E

10

18

18

14

16

+1,2

–1,5

0

+1,8

               +3

Țări dezvoltate

Țări în curs de dezvoltare

22

14

                –0,5

+2,5

Total mondial

15

+0,8

Fig. 16. Numărul țigărilor fumate anual pe Glob. (1998)

Consumul individual de țigări pe Glob a crescut exploziv între anii 1970–1972 și relativ constant între anii 1990–1992. În țările dezvoltate din punct de vedere economic, tendința de continuă creștere a cunoscut totuși o scurtă perioadă de stagnare la începutul anilor 1980, dar în țările în curs de dezvoltare, deși fumatul s–a extins la scară națională mult mai târziu, el a debutat și evoluat exploziv. Probabil că cea mai spectaculoasă evoluție s–a înregistrat în regiunea OMS Asia–Pacific unde consumul individual de țigări aproape că s–a dublat în intervalul 1970–1990, (excepție făcând Singapore și Noua Zeelandă din cauza asprelor regulamente de interdicție a fumatului). De asemenea, datele existente pe plan mondial arată că obiceiul fumatului continuă să reprezinte unul din cele mai răspândite tabieturi atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor, ponderea acestora din urmă devenind, în unele cazuri, foarte ridicată (Tabel 10).

Tabel 10

Ponderea fumătorilor în totalul populației peste 15 ani (%) (OMS,1997)

Regiunea

Bărbați

Femei

Africa

America

Europa și Africa Mediteraneeană

Europa

Asia de SE

Zona Pacificului de V

29

35

35

46

44

60

4

22

4

26

4

8

Țări dezvoltate

–țări cu economie de piață (Japonia)

–țări în tranziție (Rusia, Lituania)

42

37

60

24

23

28

Țări subdezvoltate

–China

–India

–Orientul Mijlociu

–America Latină și zona Caraibe

48

61

40

41

40

7

7

3

8

21

Total mondial

47

12

Ceea ce acest tabel nu arată este însă faptul că, pe țări, situația se modifică foarte mult, în sensul că, în Danemarca, Norvegia, Japonia, Israel și Rusia, de exemplu, ponderea de 30 % a femeilor fumătoare o întrece nu numai pe cea existentă în alte țări precum cele din Asia de SE sau America Latină, ci și pe cea a bărbaților din aceeași țară, ceea ce arată că prin noul lor statut socio–economic, femeile se emancipează nu numai în sensul asumării unor responsabilități socio–profesionale superioare, ci și în cel al adoptării unor comportamente deloc feminine și sănătoase precum fumatul.

Cu toate acestea, trebuie să atragem atenția că toate aceste date statistice se referă numai la consumul mondial de țigări care reprezintă doar 55% din cel total al tutunului, ceea ce înseamnă că fumatul de orice fel este un obicei de proporții globale.

Frunzele procesate de tutun și consumate sub formă de țigări sau alte tipuri de amestecuri aromate, conțin peste 3040 de compuși chimici. Majoritatea acestora sunt constituenți naturali ai frunzelor, fiind sintetizați din aer și sol în timpul perioadei de creștere a plantei, dar mulți dintre ei se formează și prin administrarea de îngrășăminte chimice sau rezultă prin procesele de tratare și aromatizare finală a frunzelor, modificând amplu raportul compoziției chimice a tutunului cultivat și procesat în diverse regiuni ale globului. În acest sens, analizele toxicologice au demonstrat că, deși proporția constituenților individuali ai tutunului este foarte diferită pe glob, efectul toxic al unor compuși chimici precum nicotina, nitrozamina, aminele, alcaloizii, hidrocarburile policiclice aromate (PAH) și cadmiul conținuți de acesta rămâne practic același indiferent de metodele utilizate pentru uscarea, tratarea și prelucrarea sa.

Țigările produse în America și Europa între anii 1933–1940 conțineau aproximativ 33–49 mg de gudron și < 1–3 mg de nicotină fiecare, pentru ca cele produse mai târziu, să–și reducă concentrația de gudron la 23–48 mg în anii 1950 și la 16 mg de gudron și 1,5 mg nicotină între anii 1960–1970 din cauza masivei orientări a fumătorilor tineri spre țigările mai ”ușoare”.

Cea mai mare concentrație de gudron (71 mg per țigară) se întâlnește în țigările de foi ”Kretek” din Indonezia, iar cea mai mare concentrație de nicotină (1,7–2,0 mg/țigară) se găsește în amestecurile ”bidi” din India. Acestea din urmă sunt alcătuite din tutun pisat și împachetat manual într–o frunză de Diospyros melanoxylon și conțin mai puțin tutun decât o țigară obișnuită (0,223 g față de 0,782 g), dar mult mai multă nicotină (8,2% față de 3,7% în țigările normale), iar prin ardere generează până la 70 mg de CO în comparație cu cantitatea de 25 mg de CO eliberată de țigările americane fără filtru obișnuite. De altfel, India deține un loc de frunte în ierarhia consumului mondial de tutun atât prin ponderea sa de 7% în 1997, cât și prin structura foarte complexă a acestuia, 50% din tutunul consumat în India fiind folosit sub formă de ”bidi”, 30% sub formă de țigări, 10% fiind consumate direct prin mestecare, iar alte 10% prin prizare nazală și orală.

În realitate, Asia în ansamblu deține o poziție aparte în industria tutunului pe Glob atât prin ”rețetele” sale speciale de țigarete și țigări de foi, cât și prin concentrațiile foarte ridicate de nicotină (și nu numai) pe care le conțin acestea. De exemplu, țigările de foi produse în Thailanda pot fi învelite în coajă de Streblus asper, scoarță de tamarix (Tamarindus indica) și khai (Homonoia riparia ; Euphorbiaceae), sau frunze de palmier (Areca catechu), conținând între 41 și 200 mg de gudron și 5,55–11,4 mg de nicotină per țigară, în funcție de tipul specific al amestecului aromatic efectuat; fiecare astfel de ”trabuc” fumat eliberând în aer o cantitate de 411–820 mg CO. Spre deosebire de acestea, amestecurile ”Kretek” din Indonezia, deși sunt mult mai aromate, deoarece frunzele de tutun (care reprezintă numai 60–65% din masa țigării) sunt rulate în foi groase de palmier precum Artocarpus integrifolia, Musa paradisiaceae sau Grewia microcos, pot fi mult mai toxice fiindcă nu numai că nu se fumează în mod convențional, ci invers, cu capătul aprins al țigării introdus în gură, dar conțin și o cantitate foarte mare de gudron (41–113 mg), și nicotină (1,2 – 4,5 mg/țigară); iar dacă ele sunt fumate fără filtru, atunci pot elibera circa 19 – 23 mg de eugenol care, odată inhalat, determină hemoragii interstițiale și congestie pulmonară care degenerează în edem pulmonar acut cu efect letal. În plus, țigările indoneziene mai conțin și aproximativ 28,1 mg de N–nitrozamine volatile care prin piroliza din timpul fumatului, eliberează peste 1580 ng de compuși nitrozaminici cancerigeni, ceea ce face ca acest tip de țigară să fie unul dintre cele mai ”ucigătoare” din lume, producând o rată a mortalității de peste 45%. În opoziție cu aceasta, pipa de apă ”Sheesha” din India, este mult mai blândă, efectul său tabagic nefiind atât de accentuat pentru că fumul de tutun este tras printr–o pipă scufundată în apă, care se aprovizionează dintr–un recipient în care tutunul arde direct pe un amestec de mangal. În acest caz, fumul inhalat are o concentrație scăzută de pulberi sedimentabile nocive precum benzo(a)pirenul sau fenolii volatili, dar înregistrează niveluri foarte ridicate de monoxid de carbon care, odată pătruns în organismul uman, determină creșterea accentuată a carboxihemoglobinei din sânge, dând senzația acută de asfixiere.

În ciuda acestor numeroase reacții sinergice pe care tutunul le poate produce în combinație cu diverse alte substanțe aditive, se încearcă susținut ca, prin utilizarea unor compuși siguri (”GRAS” cum sunt denumiți în SUA), tutunul să prezinte în continuare aceeași credibilitate și implicit, aceeași rată a consumului. Din acest motiv, în industria tutunului din Europa și America se folosește o gamă extrem de variată de aditivi alimentari care sporesc nu numai aroma tipului de tabac utilizat, ci și gustul fumului rezultat. Astfel, așa–numitele ”sosuri învelitoare” compuse din zahăr, mirodenii și substanțe aromate precum glicerolul, propilenul și glicolul sunt folosite numai în faza inițială de tratare, frunzele de tutun fiind stropite cu acestea încă înainte de a fi uscate, tăiate și macerate. Ulterior, în timpul macerării, tutunul se tratează cu numeroși alți compuși de aromatizare (mentol, cacao, ciocolată, scorțișoară, cuișoare, vanilie, miere, uleiuri aromatice de ienupăr sau trifoi, și extrase organice de plante) în scopul de a–i conferi calități olfactive și gustative cât mai bune, ignorându–se faptul că, în realitate, în procesul pirolizei, mulți dintre acești aditivi aparent inofensivi generează compuși secundari foarte toxici. De exemplu, glicerolul impregnat în frunzele de tutun se volatilizează în curentul principal de fum în proporție de 3–6% în cazul țigărilor și 35–43% în cazul pipei, producând acroleina, un produs de piroliză a cărei concentrație variază de la 69 la 230 mg în țigara propriu–zisă și de la 0,23 la 0,46 mg/m3 în aerul înconjurător. Aceasta produce iritarea ochilor și mucoasei nazale, afectând grav echilibrul micotic al epiteliilor respiratorii în sensul anihilării activității ciliare prin care se creează premisele unor profunde mutații celulare citotoxice. Un alt exemplu de derivat cancerigen al tutunului tratat cu aditivi este cel al compusului MH – 30 utilizat ca agent de stimulare a creșterii plantei, dar al cărui produs rezidual determină formarea N– nitrozodietanolaminei (NDELA) care exercită profunde reacții toxice, iar lista acestora poate continua cu încă vreo 60 de alte hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) cu consecințe la fel de distrugătoare.

Desigur, ”calitățile” patogene ale tutunului nu se referă însă numai la compoziția generică a acestuia, ci și la configurația și modul de dispersie a fumului pe care îl produce prin ardere (piroliză). De fapt, fumul de tutun este un complex de aerosoli alcătuit din minuscule particule lichide difuzate în mediul gazos de dispersie. Prin piroliza tutunului, compușii fazei disperse, după ce s–au propagat liniar de–a lungul întregii țigări, se pot condensa brusc la mică distanță de conul de ardere, formând curentul principal de dispersie (”fumul principal”), sau se pot difuza divergent în mediul de dispersie (aerul) înconjurător, generând ”fumul secundar” sau conul de dispersie. Caracteristicile fizico–chimice ale fumului depind de metodele de tratare și procesare ale tutunului, de gradul de porozitate și natura hârtiei învelitoare sau tipul elementului filtrant, iar în cazul unor țigări speciale ca cele de tip ”bidi”, compoziția chimică a fumului este influențată și de dimensiunea și volumul țigării, precum și de frecvența și durata fumatului.

În ansamblu, ”fumul principal” se formează cu predilecție într–o atmosferă cu un conținut relativ scăzut de oxigen, la o temperatură de combustie de 850–9500 C în conul de ardere. La început, particulele sale componente au un diametru de circa 0,2–0,3 mm, dar pe măsură ce acestea ajung într–un mediu cu o umiditate relativă de 100% (cum este cel din tractul respirator) se unesc prin coalescență, formând particule de ordinul micrometrilor, ceea ce face ca peste 50–90% din aerosolii inhalați să pătrundă până la nivelul alveolelor pulmonare unde rămân captivi și produc extinse leziuni celulare. Cei aproximativ 4000 de aerosoli identificați în fumul de țigară sunt solizi precum nicotina, nitrozamina, cadmiul, nichelul, zincul, și PAH–urile (hidrocarburile policiclice aromate) sau gazoși, conținând monoxid de carbon, dioxid de carbon, amoniac, formaldehidă, benzen etc. și, în funcție de activitatea lor biologică, pot fi clasificați în agenți asfixianți, iritanți, ciliatoxici, mutageni, cangerigeni, inhibitori, neurotoxici și, nu în ultimul rând, activi din punct de vedere farmacologic. Bineînțeles, acțiunea lor nocivă se exercită în primul rând asupra căilor respiratorii superioare, dar mulți compuși ai fumului de pipă, de exemplu, se dizolvă în salivă, fiind absorbiți direct de mucoasa cavității bucale care, în prezența alcoolului cu puternic efect solvent, poate suferi grave leziuni mutagene.

Spre deosebire de curentul principal de dispersie a fumului de țigară, cel secundar se formează într–o atmosferă cu temperaturi de combustie ceva mai coborâte (500–6000 C) și conține în suspensie particule sedimentabile cu un diametru aerodinamic mediu mai mic de 0,2 mm. În ansamblu, compoziția chimică a ”fumului secundar” este aproximativ aceeași cu cea din ”fumul principal”, numai că unele elemente chimice pot atinge concentrații mult mai ridicate pe fiecare gram de tutun consumat prin combustie; acest lucru fiind valabil pentru mulți compuși cancerigeni cum ar fi N–nitrozodimetilamina sau N–nitro–zodietilamina care condensează pe cilii căilor respiratorii, producând nuclee edemice ce, mai târziu, vor degenera în cancer pulmonar.

De altfel, se știe că tutunul, prin numeroșii săi compuși toxici, afectează în mod direct sănătatea umană, fiind cauza unei game foarte variate de boli ce pot avea caracter acut sau cronic. 

2.6.1.1. Reacțiile tabagice acute se manifestă prin inflamarea căilor respiratorii superioare și dezvoltarea edemelor bronșice ca urmare a inhalării substanțelor iritante prin sinusurile paranazale. Dacă acești compuși toxici pătrund în bronhiile pulmonare, atunci este posibilă și formarea edemului pulmonar ; toate aceste tipuri de reacții patogene depinzând numai de gradul lor de solubilitate. Astfel, dacă vaporii toxici inhalați sunt puțin solubili, atunci ei pătrund până în bronhiile pulmonare, producând iritația și inflamația mucoasei bronșice, responsabilă pentru apariția unei expectorații excesive (tuse) ce trădează bronșita acută. Dacă, dimpotrivă, gazele fumului de țigară sunt insolubile, atunci ele au șansa de a pătrunde foarte adânc în sistemul pulmonar, producând astmul, care este o boală manifestată prin inflamația cronică a plămânilor, hiper–reactivitate bronșică și dispnee paroxistică care, în timp, degenerează în edem pulmonar. În majoritatea cazurilor studiate, bolnavii de astm prezintă însă o mare sensibilitate alergică mediată de agentul atopic IgE, ceea ce a dus la concluzia că, în condițiile în care nivelul IgE pare să depindă în mod direct de numărul țigărilor fumate și durata perioadei în care acestea au fost consumate, atunci astmul, care se caracterizează prin niveluri foarte ridicate ale IgE, este o boală datorată, aproape în exclusivitate, fumatului.

2.6.1.2. Reacțiile tabagice cronice reprezentate de bolile pulmonare obstructive cronice (COLD = chronic obstructive lung disease) se manifestă prin bronșită acută, bronșită obliterantă toxică, emfizem pulmonar și fibroză care formează laolaltă grupul specific al bolilor datorate fumatului, cu un coeficient de risc de 20–36% pentru fumătorii peste 50 de ani ce consumă mai mult de 20 de țigări pe zi, față de 3,31% cât se atinge în rândul nefumătorilor de aceeași vârstă. De altfel, în SUA, rata mortalității provocată de bolile COLD între anii 1979–1993 a crescut cu peste 122% în rândul femeilor și numai cu 14% în rândul bărbaților ca urmare a creșterii exagerate a prevalenței fumătorilor în rândul populației feminine, ceea ce arată că riscurile COLD nu pot fi deloc neglijate.

În cazul bronșitei cronice, definită drept starea patologică manifestată prin tuse convulsivă și expectorații cu spută timp de cel puțin trei luni consecutive într–un singur an, s–a demonstrat de fapt, că substanțele iritante conținute în fumul de țigară nu numai că irită mucoasele căilor respiratorii prin care acestea sunt inhalate în plămâni, dar și modifică proprietățile fizice și chimice ale structurilor ciliare, producând grave dezechilibre ale mecanismelor mucociliare de epurare, ceea ce presupune reducerea severă a posibilității plămânilor de a se apăra și conserva.

Spre deosebire de aceasta, emfizemul pulmonar se caracterizează prin inflamarea și dilatarea exagerată a capetelor distale (non–respiratorii) ale bronhiilor pulmonare ca urmare a distrugerii țesuturilor pereților alveolari, datorită creșterii exagerate a celulelor macrofage cu rolul de a îndepărta din alveolele pulmonare orice urmă de corp străin și care, prin inhalarea unei mari cantități de pulberi, atacă parenchimul pulmonar, producând pungi de aer cu diametre mai mari de 1 mm. Macrofagele alveolare ale fumătorilor nu numai că sunt mai numeroase decât cele ale nefumătorilor, dar au și o activitate biologică mai intensă, prezentând diferite malformații morfologice, ceea ce arată că înseși emfizemele provocate de acestea pot dobândi aspecte foarte variate, ceea ce le face destul de greu și târziu depistabile.

Fibroza pulmonară se dezvoltă ca urmare a extinderii și îngroșării anormale a țesutului fibros al plămânilor, dar dacă aceasta este într–o fază incipientă de evoluție, ea nu dereglează funcțiile organului afectat, orice prelungire a perioadei de expunere la acțiunea nocivă a fumului de țigară putând însă declanșa masive reacții fibrotice.

Cancerul pulmonar este, de cele mai multe ori, o consecință directă a fumatului; compușii toxici ai tutunului putând însă produce și alte forme de cancer cum ar fi cele ale laringelui, faringelui, esofagului, pancreasului, rinichilor și vezicii urinare. Studiile efectuate în 1991 în SUA au arătat că fumatul, în general, este responsabil pentru evoluția a peste 25 de boli canceroase cu rate ale mortalității cuprinse între 12,3% și 91,5% (Tabel 11).

Tabel 11

Rata mortalității în diferite forme de cancer datorate fumatului în SUA, 1991.

Forma de cancer
Rata mortalității (%)
  Bărbați  Femei
Cancer pulmonar 90.3 78.5
Cancer al esofagului 78.2 74.3
Cancer laringian 81.2  86.7
Cancer al cavității bucale 91.5 61.2
Cancer al vezicii urinare 46.5 36.7
Cancer al rinichilor 47.6  12.3
Cancer al pancreasului 28.6 33.3
Cancer uterin   – 32.4

Pe plan mondial, fumatul face aproximativ 3,5 milioane de victime în fiecare an (80% dintre acestea fiind bărbați) și se pare că rata mortalității provocată de bolile asociate consumului de tutun este în continuă creștere, numai în țările dezvoltate înregistrându–se în 1995 peste 1,9 milioane decese, față de 1,3 milioane decese în 1975. Dacă acest ritm de creștere se va menține și în anii următori, atunci este foarte probabil ca în anii 2020–2030 fumatul să producă mai mult de 10 milioane de victime anual. Statisticile efectuate în acest scop prevăd totodată și tendința de creștere a ratei mortalității în rândul femeilor care numai în intervalul 1975–1995 a crescut deja de la 12% la 25%; în unele țări slab dezvoltate unde nu există și nu se aplică măsuri guvernamentale de restricție a comercializării tutunului (mai ales în rândul minorilor), iar situația socio–economică precară nu stimulează  oamenii să–și schimbe obiceiurile, femeile reprezentând peste 30% din numărul total al fumătorilor, și deținând 85–90% din decesele datorate cancerului pulmonar.

O atenție deosebită trebuie acordată însă cancerului oral care, în țările Asiatice în care se practică ”fumatul reversibil” prin care frunzele de tutun înfășurate în foi de palmier sunt fumate invers, cu capătul care arde în interiorul gurii, produce grave leziuni ale palatului bucal ca urmare a intensului tratament termic la care acesta este supus (580 C timp de cel puțin 3 minute cât durează o repriză de inhalație).

2.6.1.3. Reacțiile tabagice secundare constituie riscuri patogene independente, ce se dezvoltă ca urmare a acțiunii sinergice a tutunului și altor factori de risc precum hipertensiunea arterială, colesterolul sau alcoolul. În acest caz, se cuvine să menționăm, de exemplu, că fumatul este cauza a peste 26–30 % din decesele datorate bolilor cardiovasculare și s–a dovedit de altfel că unii compuși volatili ai tutunului, precum monoxidul de carbon, nicotina, oxidul de azot sau gudronul modifică sensibil pH–ul fumului de țigară, diminuând gradul de solubilitate al acestor substanțe în mediul ciliar al mucoasei bucale și permițând pătrunderea lor în alveolele pulmonare de unde sunt absorbite în fluxul sanguin. Fumatul determină, de fapt, creșterea cu peste 200–400 % a riscului de infarct deoarece nicotina pătrunde în sânge și determină creșterea tensiunii arteriale odată cu stimularea terminațiilor nervoase activate de acetilcolină, ceea ce înseamnă că inima suportă o activitate și presiune mult mai intense. În plus, monoxidul de carbon conținut în fumul de tutun sporește concentrația carboxihemoglobinei din sânge, afectând grav schimburile de oxigen ale miocardului, în acest caz fiind utilă observația că fumătorii de ”sheesha” (pipa de apă) înregistrează întodeauna niveluri mai ridicate de carboxihemoglobină în sânge decât ceilalți fumători obișnuiți. De aceea, din toate aceste motive cumulate, și nu numai, s–a constatat că fumătorii se îmbolnăvesc mai repede și mai des decât nefumătorii, cei dintâi având nevoie de concedii medicale cu 23% mai numeroase decât cei din urmă. De asemenea, un studiu efectuat în SUA pe un lot de 2537 lucrători poștali care fumează, arată că rata accidentărilor datorate absenteismului a fost de 1,29 ori mai mare decât a celor care nu fumează, iar rata vătămărilor corporale, de 1,55 ori mai mare, demonstrând încă o dată, dacă mai era nevoie că ”tutunul dăunează grav sănătății umane”.

În concluzie, fumatul este un important factor de risc al sănătății umane și o cauză majoră a morbidității și mortalității, ceea ce reclamă organizarea unor ample campanii educaționale pentru conștientizarea oamenilor asupra pericolelor care îi amenință pe fumători și nefumători deopotrivă.

2.6.2. Sedentarismul și obezitatea

Activitățile sau exercițiile fizice de orice natură oferă oamenilor de toate vârstele o bună condiție fiziologică, psihologică și socială, iar dacă acestea sunt efectuate în mod regulat, chiar dacă au o intensitate moderată sau redusă, nu pot decât să diminueze riscul mortalității premature, în general, și să prevină apariția unor boli precum hipertensiunea arterială, cancerul de colon, diabetul zaharat și osteoporoza, în special. Cu toate acestea, stilul de viață din ce în ce mai sedentar adoptat de anumiți oameni, combinat cu utilizarea crescândă a tehnologiei moderne în activitățile cotidiene au determinat diminuarea, dacă nu chiar încetarea totală a activităților sau exercițiilor fizice prestate nu numai de bătrâni, ci și de copii atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare.

Conform datelor statistice, sedentarismul, exprimat prin lipsa activităților fizice, este un stil de viață adoptat de peste 60% din populația globului; cel mai alarmant semn în acest sens fiind faptul că ponderea orelor de activitate/educație fizică din structura programelor de învățământ s–a redus dramatic în școlile de toate gradele. De exemplu, raportul Directorului General pentru Sănătate și Activități Fizice din SUA a arătat că ponderea orelor de educație fizică a scăzut de la 42% în 1991 la 25% în 1995; tendința spre inactivism accentuându–se pe măsura înaintării în vârstă și devenind predominantă în rândul femeilor. Studiile efectuate în același scop în Europa au scos în evidență că numai 3 (12%) din cele 25 de țări componente au planuri de învățământ care să conțină cel puțin 2 ore de educație fizică pe săptămână atât în ciclul primar cât și în cel gimnazial.

Lipsa activității fizice se poate exprima la fel de sugestiv și prin intermediul altui indicator cum ar fi cel al numărului de ore de vizionare la televizor, care variază amplu de la o țară la alta, sau de la un individ la altul, în funcție de nivelul de trai sau de gradul de ocupație profesională și preferințe culturale. Cu toate acestea, procentul copiilor sub 13 ani care petrec mai mult de 4 ore zilnic în fața televizorului este de–a dreptul copleșitor (25–30 %), ceea ce înseamnă că sedentarismul este aproape un stil de viață obișnuit în rândul acestei grupe de vârstă (Fig.17).

Fig.17. Proporția copiilor sub 13 ani care petrec mai mult de 4 ore pe zi în fața televizorului.

 (După : WHO, Regional Office for Europe, 1998)

Lipsa activităților sau exercițiului fizic însoțită de o alimentație necorespunzătoare poate conduce, pe fondul unei ușoare predispoziții genetice, la obezitate, definită printr–un index al masei corporale ł 30 (acesta fiind la rândul său exprimat prin raportul dintre greutatea redată în kg, și pătratul înălțimii, exprimat în metri, al unui individ). Estimările efectuate în anii 1990 au arătat ca obezitatea caracterizează 10–25% din populația țărilor dezvoltate și peste 40% din femeile unor țări din Europa Mediteraneeană și de Est. Ea este, de asemenea, tiparul antropologic obișnuit al multor grupuri etnice (amerindienii, hispano–americanii, afro–americanii, melanezienii, micronezienii și polinezienii), dar în aceste situații, se pare că nu atât lipsa activităților fizice, cât mai ales determinarea genetică au impus o anumită evoluție biologică. De asemenea, obezitatea creează premisele fiziologice ale diabetului zaharat; studiile secționale efectuate arătând că diabetul mellitus (exprimat prin intoleranța acută la produsele glucidice) afectează peste 135 milioane de persoane care manifestă totodată serioase tulburări vasculare și neuronale.

Cu toate acestea, tendințele de evoluție pe plan mondial sunt foarte eterogene; populațiile din țările dezvoltate preferând să adopte un stil de viață mult mai activ și mai sănătos prin acordarea unei atenții deosebite activităților fizice alternative la servici sau în rândul comunității din care fac parte, în timp ce populațiile din țările subdezvoltate, în absența unor ”politici” speciale de promovare a sportului, optează pentru un mod de viață mai tradițional, în care accentul se pune numai pe ocupațiile existențiale esențiale. De aceea, sedentarismul și obezitatea pe care o produce, constituie importante handicapuri ale civilizației moderne, stilul activ de viață fiind singurul în stare să ofere o dezvoltare armonioasă și sănătoasă a speciei umane.

2.6.3. Consumul substanțelor psihotrope

Consumul de substanțe psihotrope (psihoactive) a devenit, în ultima vreme, o preocupare majoră de sănătate publică, cu importante consecințe economice și sociale. Indiferent de statutul lor legal, toate aceste tipuri de substanțe, precum alcoolul, narcoticele, amfetaminele, drogurile sau solvenții volatili au consecințe inimaginabile asupra sănătății trupești și sufletești a individului uman.

Alcoolul reprezintă însă cea mai importantă amenințare, fiind responsabil pentru moartea a peste 750.000 de persoane anual și pentru îmbolnăvirea a circa 3,5% din populația totală a Globului. De fapt, alcoolul poate afecta sănătatea și bunăstarea umană atât în mod direct, studiile efectuate în acest sens arătând că persoanele care beau mai mult de 4 pahare de alcool pe zi (coniac și/sau bere mai degrabă decât vin) sunt foarte vulnerabile la tuberculoză sau cancer oral, orofaringian, laringian și gastric sau hepatic; cât și în mod indirect, prin faptul că acesta alterează grav condiția psihiatrică a consumatorului, impunându–i chiar evoluția spre comportamente agresive (omucideri, sinucideri, accidente, etc.). În plus, alcoolul exercită și numeroase efecte la distanță care amenință nu numai sănătatea consumatorului său, ci și pe cea a membrilor familiei sale, prin violență domestică și ruină financiară sau morală.

Consumul mondial de alcool a înregistrat, în general, o tendință descrescătoare în țările dezvoltate, și una crescătoare în țările în curs de dezvoltare, deși acestea variază de la o țară la alta. De exemplu, numai în Europa, consumul de alcool a scăzut constant din 1980 până în 1990 în țările dezvoltate, dar a continuat să crească în unele țări cu economie de tranziție, în timp ce în țările nordice, acesta s–a menținut în limite relativ stabile (Fig.18).

Fig.18. Consumul anual de alcool pur din unele țări ale Europei (1980–1990).

(După : WHO, Regional Office for Europe, 1998)

În unele comunități, pentru atenuarea efectelor fiziologice ale frigului persistent, consumul de alcool constituie un comportament normal, membrii acestor societăți dezvoltându–și adevărate ritualuri culturale de distribuție și consum, prin care se exprimă atât relația de determinare exercitată de mediul natural, cât și legăturile sociale din cadrul complexului cultural propriu. Astfel, laponii din nordul peninsulei Scandinave, eschimoșii din Groenlanda, precum și amerindienii de pe platourile andine consideră alcoolul drept component de bază al alimentației zilnice deoarece efectele sale termogenetice, cel puțin, îi ajută să–și mențină nealterată funcționalitatea biologică și ocupațională într–un mediu extrem de ostil.

Asemeni alcoolului, și celelalte tipuri de substanțe psihotrope înregistrează consumuri din ce în ce mai  mari, mai ales în țările în curs de dezvoltare sau cu economie de tranziție. Tendința de evoluție a ultimilor 25 de ani indică o creștere apreciabilă a consumului de substanțe psihoactive ilicite; utilizarea unor noi tipuri de combinații cu efect narcotic; creșterea numărului de consumatori tineri, precum și introducerea în consum a noi substanțe volatile care permit atingerea foarte rapidă și ieftină a unei stări extatice satisfăcătoare. Consumul unor asemenea droguri este predilect în rândul ”copiilor străzii” sau membrilor grupurilor marginalizate, ducând la grave dereglări neurologice și psihologice ; afecțiuni ale ficatului sau rinichilor și chiar moarte.


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC