2.7. Factori ocupaționali

 

Factorii ocupaționali se referă la agenții patogeni caracteristici unui anumit loc de muncă sau mediu de lucru și care, prin acțiune prelungită, determină apariția bolilor profesionale de tot felul. În unele cazuri însă, traumatismele profesionale nu se produc numai ca urmare a expunerii prelungite a lucrătorului la un anumit factor de risc, ci și prin adoptarea, de către acesta, a unui comportament neglijent care încalcă regulile elementare de protecție a muncii.

Statisticile actuale estimează că pe Glob se înregistrează aproximativ 160 de milioane de cazuri de boli profesionale în fiecare an; 30-40% din acestea evoluând implacabil în sensul cronicizării, iar 10% determinând incapacitate permanentă de muncă. Din acest motiv, bolile profesionale sunt considerate adevărate ”epidemii silențioase” pentru că, fiind greu diagnosticate sau descoperite târziu, ele nu mai pot asigura reversibilizarea stării funcționale a individului. Dacă ținem cont și de faptul că 10-30% din muncitorii țărilor dezvoltate și 50-79% din cei ai țărilor în curs de dezvoltare sunt expuși în mod constant la diverși factori ocupaționali de risc sau lucrează în condiții non-ergonomice, nu putem să nu tragem concluzia că maladiile profesionale constituie importante probleme de sănătate publică și nu numai.

Costurile acestora se compun nu numai din efectele lor directe legate de tratarea și îngrijirea (spitalizarea) celor afectați, ci și din efectele lor indirecte legate de pierderea capacității temporare sau definitive de muncă; în acest sens apreciindu-se că accidentele de muncă și maladiile profesionale presupun costuri de aproximativ 3% din PNB al unei țări, în primul caz și, respectiv 20%, în cel de-al doilea caz. În plus, anchetele sociale efectuate în rândul muncitorilor incapacitați au arătat că stressul psihologic pe care aceștia îl suportă exercită numeroase alte presiuni în familie, colectivitate, societate, etc., afectând și sănătatea și bunăstarea celorlalți membri ai societății.

Agenții patogeni caracteristici diverselor medii profesionale sunt nu numai foarte numeroși (cca. 100.000 de substanțe chimice; 200 de agenți biologici; 3000 de factori alergeni și 850 de compuși neurotoxici), dar și foarte diferiți în natura și structura lor, ceea ce îi face foarte greu de depistat și, implicit, de îndepărtat. Totuși, pentru construcția sistematică a argumentației, aceștia pot fi clasificați în agenți: fizici, anorganici (minerali) și organici (chimici sau biologici).

2.7.1. Agenții fizici

Unii factori fizici precum zgomotul, vibrațiile și radiațiile ionizante influențează sănătatea forței de muncă în proporție de 40% în țările industrializate și peste 80% în țările în curs de dezvoltare, acționând în sensul tulburării auzului, deprecierii mișcărilor și gesturilor suportate de sistemul osteo-articular și muscular și, nu în ultimul rând, în sensul dezvoltării unor formațiuni maligne care pot degenera în cancer.

2.7.1.1. Zgomotul este o cauză frecventă a hipoacuziei de diverse grade a anumitor categorii profesionale precum dactilografele, piloții, conducătorii de tren sau tehnicienii de la turbinele hidroelectrice. Bineînțeles, limitele de expunere la zgomot depind de intensitatea și frecvența sunetelor, de natura intermitentă sau continuă a semnalului și de durata expunerii, știindu-se însă faptul că, în realitate, factorii de influență menționați anterior determină creșterea logaritmică a gradului de risc. Din acest motiv, limitele legale acceptate trebuie să fie mai coborâte decât cele calculate teoretic pentru anumite niveluri ale pragului auditiv; considerându-se că valorile de intensitate maximă trebuie să fie de până la 85 decibeli pentru mai puțin de 5 ore de expunere pe zi; 90 dB pentru 2-5 ore; 95 dB pentru 1-2 ore de expunere și 105 dB pentru maxim 20 de minute.

Într-un studiu efectuat în 1993, într-un laborator de cercetare medicală al Aviației SUA, pe un lot de 2348 de piloți s-a constatat că zgomotul motoarelor cu reacție de la avioanele pe care aceștia le-au condus și care depășește pragul patologic de 140 de decibeli a determinat pierderea auzului, prin vătămarea organului cohlear, la 78,8% din ei, ceea ce arată că zgomotul reprezintă un important factor de risc al sănătății umane.

2.7.1.2. Vibrațiile produse de anumite categorii de unelte, precum ciocanele pneumatice, forezele și fierăstraiele electrice pot produce așa-numita boală Raynaud care nu este altceva decât o dereglare traumatică datorată spasmelor vibratorii de orice fel. Ea se caracterizează, în principal, prin albirea capetelor distale ale membrelor (degetelor) care încep să tremure încontinuu. Dacă expunerea la vibrații continuă, atunci degetele pot deveni inerte. Asemenea boală se dezvoltă, de fapt, ca urmare a vătămării vasospastice a arterelor digitale și îngustării lumenului acestora, astfel încât, prin limitarea fluxului sanguin, degetele se distrofiază.

Într-un studiu efectuat în 1997-1998 pe un lot de 1540 muncitori forestieri din Quebec, s-a arătat că fenomenul Raynaud era clar la 30,5% dintre aceștia, iar rata riscului a fost de 1:7 pentru cei care nu utilizau unelte vibratoare și de 1:3 pentru cei care tăiau copacii cu fierăstraie electrice. În cazuri extrem de rare, vibrațiile pot determina și traume vasospastice în întregul corp omenesc, dar se pare că, în asemenea situații, tulburările mecanismului de termoproducție, care a determinat scăderea temperaturii bazale a organismului, contribuie la instalarea sindromului Raynaud într-o măsură mult mai mare decât vibrațiile.

2.7.1.3. Radiațiile ionizante dăunătoare organismului uman sunt cele emise de particulele a și b sau radiațiile g și x care determină mutații celulare ireversibile (vezi 2.2.3.).

Pe baza cercetărilor efectuate până în prezent, OMS consideră că radonul și produsele sale reziduale  constituie cei mai periculoși agenți ionizanți deoarece emit puternice radiații g și mari cantități de particule a și b care ionizează până și minusculele pulberi în suspensie din atmosferă într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că perioada lor de înjumătățire este foarte mică. Concentrația radonului poate atinge valori foarte mari în minele de uraniu slab ventilate, unde, prin inhalarea sa, determină rapida descompunere a țesutului pulmonar de care ele aderă, favorizând dezvoltarea cancerului. De altfel, observațiile clinice efectuate în câteva unități miniere din SUA, Canada și Franța au demonstrat relația directă dintre ratele expunerii radioactive și incidența cancerului, dar au arătat că perioada latentă de dezvoltare a acestuia a fost mai lungă în cazul minerilor care au început să lucreze în acel mediu ionizat de la o vârstă mai tânără. În alte studii ulterioare, s-a arătat chiar că riscul expunerii radioactive la compușii radonului este liniar în cazul dozelor mici, dar poate crește în progresie geometrică dacă muncitorii expuși sunt fumători deoarece tutunul țigărilor pe care aceștia le consumă conține între 0,1 și 1,0 pC  de Po210 care este un produs de dezintegrare al Rn222 și care, prin particulele a pe care le emite, atacă țesutul pleural, inițiind formațiuni tumorale care se vor dezvolta areal pe măsura expunerii propriu-zise;  astfel încât se consideră că tutunul este inițiatorul, iar radonul, promotorul cancerului pulmonar.

De altfel, cancerul pulmonar se poate dezvolta și ca efect secundar al terapiei cu raze X utilizată pentru tratarea cancerului mamar; în acest caz, indicându-se o rată de creștere de trei ori a riscului expunerii radioactive. În plus, muncitorii uzinelor nucleare tind să se îmbolnăvească nu numai de cancer pulmonar, ci și de alte forme de cancer; într-un studiu întreprins la uzina Mayak din Rusia, 162 de muncitori din 500 existenți prezentau deja vădite semne de cancer de iradiere, adenocarcinoamele renale fiind cele mai frecvent întâlnite tipuri de formațiuni tumorale.

2.7.2. Agenții anorganici

Expunerea ocupațională la anumiți compuși minerali, cum ar fi praful de cărbune, azbestul sau siliciul este frecvent asociată cu fibrozele pulmonare care, de cele mai multe ori, degenerează în mezoteliom și cancer pulmonar. Acestea se dezvoltă întodeauna în urma unei îndelungate activități prestată într-un mediu lucrativ puternic încărcat cu pulberi în suspensie care, odată inhalate în sistemul respirator și pulmonar, determină obstrucția căilor de schimb gazos, favorizând îngroșarea țesutului fibrotic din componența lor și instalarea ciliastazei ce stimulează apariția emfizemului pulmonar. Deși evoluția și structura lor este aproximativ aceeași, fibrozele pulmonare se diferențiază în pneumoconioze, azbestoze și silicoze, în funcție de natura substanțelor obstructive.

2.7.2.1. Praful de cărbune inhalat zilnic de muncitorii din minele de cărbuni este cauza predilectă a pneumoconiozei, exprimată prin intensa reacție de fibrozare progresivă a plămânilor. În majoritatea țărilor lumii, prevalența pneumoconiozei este mult mai mare în rândul minerilor decât al altor grupuri profesionale, ceea ce face ca ea să fie considerată și recunoscută drept principala boală profesională din sectorul mineritului. De exemplu, un studiu efectuat între anii 1960 – 1980 pe un grup de 1667 de mineri de la 5 importante cocserii din Marea Britanie, a arătat că aproape 66% dintre aceștia dezvoltaseră deja diverse forme de carcinom pulmonar; gradul de evoluție patologică diferențiindu-se numai în funcție de concentrația pulberilor de cărbune în atmosfera locului de muncă (în acest sens constatându-se ca minerii din subteran sunt mult mai grav afectați decât cei de la suprafață). Cu toate acestea, s-a descoperit că, în cadrul unei comunități miniere, cei care întrerup temporar sau definitiv lucrul sunt mai expuși tulburărilor pulmonare de tot felul decât cei care continuă să lucreze sau rămân în mediul respectiv. De altfel, studiul lui Selig și Nestler din 1985 arată că, prin întreruperea expunerii, se pot forma tumori canceroase asemănătoare celor apărute după mai mult de 20 de ani de expunere, ca urmare a bruștei inhibiții a mecanismelor fiziologice de epurare pulmonară care provoacă reacții de fibrozare mult mai intense. În oricare dintre aceste cazuri însă, riscurile expunerii ocupaționale rămân în esență aceleași; toate studiile post-mortem efectuate pe subiecții afectați dovedind relația directă dintre intensitatea sau durata expunerii și gradul de incidență sau evoluție a cancerului pulmonar (ca în cazul studiului efectuat de Rockley și colab. în 1984 care arată că, din cei 450 de mineri decedați autopsiați, pneumoconioza a fost confirmată în 42-72% din cazuri, frecvența gradului de incidență diferențiindu-se în funcție de vârsta subiectului).

2.7.2.2. Azbestul este, de fapt, numele generic al unui grup foarte larg de silicați fibroși cu culori variate și lungimi sau structuri cristaline diferite, din care fac parte serpentinele (crisotilul) și amfiboliții (amozitul și crocidolitul), utilizați în domenii foarte diverse precum cel al construcțiilor (pentru izolarea termică și electrică a clădirilor), mineritului, industriei producătoare de nave maritime sau fabricației echipamentelor ignifuge de protecție. Dintre acești compuși silicatici, amfiboliții, în general, și crocidolitul, în special, prezintă cel mai mare risc patogen; expunerea ocupațională la aceste tipuri de azbest fiind întodeauna asociată cu azbestoza, exprimată prin  intensa fibrozare a pleurei pulmonare.

În realitate, se știe că fibrele de azbest produc intense efecte genotoxice și citotoxice, determinând inflamarea cronică a plămânilor care, datorită leziunilor proliferative dobândite, oferă condiții propice de creștere a celulelor mutagene ale cancerului. Un studiu efectuat pe un grup de muncitori navali a arătat că asemenea formațiuni tumorale au apărut și după 15-20 de ani de la încetarea expunerii, ceea ce înseamnă că, deși azbestul are o perioadă de acțiune patologică destul de lungă, efectele sale cancerigene sunt sigure (90% din subiecții care lucrau pe șantierul naval respectiv prezentând semne clinice de azbestoză).

 În azbestoză, intensitatea reacției de fibrozare depinde de numărul corpurilor străine (de azbest) introduse în plămâni, dar în mod inevitabil, aceasta are caracter ireversibil, motiv pentru care, prin recunoașterea riscurilor sale patogene, atât producția, cât și utilizările azbestului sunt sever limitate și controlate prin politici environmentale și sanitare extrem de stricte.

2.7.2.3. Siliciul, spre deosebire de azbest, manifestă un tropism cancerigen mult mai puternic deoarece, fiind puternic absorbant, se poate combina el însuși cu alți compuși toxici care, prin efecte sinergice, îi accentuează potențialul patogen. Siliciul este componentul de bază al atmosferei din variate medii ocupaționale: construcții; fabrici de ciment, porțelan, ceramică și sticlă; oțelării; industria optică sau chimică, mine carbonifere sau metalifere etc. și cu cât particulele silicatice obținute sunt mai proaspete, cu atât gradul lor de reactivitate citotoxică va fi mai mare.

 Silicoza, exprimată prin intensa reacție de fibrozare a plămânilor, declanșată de particulele de siliciu, se manifestă de abia după 20-40 de ani de expunere și se caracterizează printr-o patogenie extrem de insidioasă (una din ipoteze susținând că particulele silicatice sunt practic fagocitate de macrofagele alveolare ale plămânilor pentru care primele manifestă un tropism aparte, iar continua activitate citofagă inițiază ample reacții inflamatorii care duc la proliferarea fibrelor colagene). Bineînțeles, gradul de fibrozare depinde de durata expunerii, vârsta individului, concentrația particulelor de siliciu din aerul inspirat (aceasta variind între 30 și 70% în diverse medii lucrative), precum și de vechimea sau prospețimea cristalelor în suspensie; un studiu efectuat în acest sens pe un grup de muncitori dintr-o mină de aur și una de cărbune evidențiind că rata morbidității a fost mult mai mare în cazul celei dintâi (58,4% față de 47,1%) din cauza durității mai mari a cristalelor de siliciu din zăcămintele de aur aflate în exploatare).

2.7.3. Agenții organici

În funcție de proveniența și compoziția lor, agenții patogeni organici din diverse tipuri de medii ocupaționale pot fi clasificați în agenți organici de natură chimică și agenți organici de natură biologică.

2.7.3.1. Agenții organici de natură chimică sunt foarte variați nu numai din punct de vedere al compoziției și structurii lor chimice, ci și din punct de vedere al potențialului lor patogen. În mediul profesional modern se pot identifica peste 100.000 de substanțe chimice, din care 200-300 au un efect cancerigen unanim recunoscut; cei mai periculoși compuși de acest gen rămânând însă solvenții organici utilizați în industria coloranților și hidrocarburile policiclice aromate (PAH) care rezultă din toate procesele de combustie.

Din categoria solvenților organici cu ridicat potențial patogen utilizați în industria coloranților este suficient să amintim doar grupul aminelor aromatice (printre care benzidina sau 2-naftilamina) care generează cancerul vezicii urinare la peste 44% din muncitorii care lucrează în mediul respectiv (conform unui studiu efectuat pe un grup de muncitori spanioli dintr-o vopsitorie de materiale textile). De altfel, rata riscului pentru acest gen de boală cronică era de aproape 5 ori mai mare în cazul lucrătorilor mai tineri de 25 de ani comparativ cu cei având vârste mai mari, ceea ce înseamnă că, de cele mai multe ori, puternicele doze inițiale pot fi mult mai periculoase decât cele uzuale, mai ”ușor” tolerate de organismul uman.

Hidrocarburile policiclice aromate (PAH) se formează prin arderea incompletă a materiilor organice din diverse ramuri industriale și constituie nu numai un important risc ocupațional, ci și o serioasă amenințare environmentală, reprezentând principalul factor de influență în patogenia cancerului pulmonar și al vezicii urinare. Substanțele PAH ating concentrații remarcabile în fabricile de oțel sau aluminiu, în stațiile de preparare a gudroanelor asfaltice sau rafinăriile petroliere și chiar în mijloacele de locomoție cu combustie internă, nivelul imisiilor industriale depășindu-l de zeci și sute de ori pe cel mediu de la sol, care se menține între 1 și 10 ng/m3 (Tabel 12).

Tabel 12

Concentrația substanțelor PAH (ng/m3) în diverse medii ocupaționale

Compusul PAH

Cocserie

Chicago, SUA

Fabrică de aluminiu Canada

Rafinărie petrolieră, SUA

Tunelul rutier Craeybeckx, Belgia

Antracen

Benzo(a)piren

Crisen

Fluoranten

Fluoren

Naftalina

Fenantren

Piren

158.0

5.3

14.7

88.3

502.0

22400.0

500.0

56.3

4.5 - 6.1

1.1-61.0

20.0-812.0

27.0-419.0

 9.0-193.0

54.0-1760.0

16.0-491.0

0.01-3.4

0.20-0.11

0.01-1.6

0.02-10.0

0.02-0.86

0.02-152.0

0.0006-28

     12.000

 9.600

 9.500

     83

1.500

9.000

16.000

Dintre toate mediile ocupaționale se observă că cele mai mari concentrații PAH se ating în cocseriile și topitoriile de aluminiu unde se înregistrează, de altfel și cele mai numeroase cazuri de cancer pulmonar (în primul caz) și al vezicii urinare (în al doilea caz), ca urmare a expunerii îndelungate a muncitorilor într-un mediu poluat cu hidroxipiren și respectiv benzo(a)piren care sunt cei mai nocivi compuși PAH. Spre deosebire de aceștia, șoferii profesioniști inhalează benzenul rezultat prin combustia petrolului (motorinei) din motoarele diesel, manifestând însă aceiași predispoziție morbidă spre cancerul pulmonar.

În mod normal, concentrația medie a substanțelor PAH din atmosfera unui oraș nu trebuie să depășească 11-330 ng/m3, dar pe arterele aglomerate, aceasta poate atinge: 43-640 ng/m3 în Londra (fenantrenul, fluorenul și fluorantenul predominând în proporție de 80%); 140 ng/m3 de benzo(a)piren în Delft (Olanda); 220 ng/m3 piren în Dortmund (Germania) sau 64 ng/m3 de acenaften în Los Angeles (SUA). În tunelurile rutiere însă, aceste concentrații sunt și mai ridicate (depășind cu mult nivelul maxim admis de 50 ng/m3): 84-110 ng/m3 în Germania sau 96-220 ng/m3 în Belgia (unde numai în tunelul Craeybeckx, de exemplu, rulează zilnic peste 45.000 de autovehicule din care doar 3% sunt prevăzute cu sisteme de catalizare a combustibilului) ceea ce înseamnă că segmentul populației expus efectelor toxice ale compușilor PAH depășește cadrul strict ocupațional.

2.7.3.2. Agenții organici de natură biologică, reprezentați de aproape 3000 de substanțe alergene și peste 200 de specii de viruși, bacterii, micete și paraziți afectează sănătatea a circa 15% din muncitorii țărilor industrializate și 20-50% din cei ai țărilor în curs de dezvoltare ; alergiile, astmul, tuberculoza și maladiile parazitare cronice fiind cele mai frecvente tipuri de boli profesionale care rezultă dintr-o expunere de acest gen. În funcție de originea lor, agenții organici de natură biologică pot fi vegetali și animali, după cum și bolile produse de aceștia pot fi alergice și, respectiv, parazitare.

În categoria agenților biologici de origine vegetală cu un mare grad de risc ocupațional un loc aparte îl prezintă puful vegetal și praful de celuloză (rumegușul), ale căror efecte alergene pot fi extrem de dăunătoare organismului uman.

În primul caz, bisinoza rezultată prin inhalarea pufului de bumbac, iută sau sisal, care produce obstrucționarea căilor respiratorii, și definită ca boală profesională caracteristică muncitorilor din industria textilă, pare totuși să-i afecteze mai mult pe cei ce lucrează în filaturi decât pe cei din țesătorii. Astfel, un studiu efectuat în 1982 pe 800.000 de textiliști americani a arătat că gradul de risc alergen și bronșic era mult mai mare în cazul celor ce lucrau în secțiile de filatură (43,5%) decât în rândul țesătorilor (23,5%), iar bisinoza, manifestată prin insuficiență respiratorie și tuse convulsivă, afecta deja circa 16,4% din muncitorii din prima categorie comparativ cu cele numai 6,1% din a doua categorie. În general, simptomele bisinotice depind nu numai de gradul și durata expunerii, sau calitatea fibrelor vegetale (respectiv a bumbacului) utilizate, ci și de originea etnică a muncitorilor sau vechimea lor în muncă, ceea ce demonstrează caracterul selectiv al acestei boli profesionale. Din fericire, bisinoza nu este o boală cronică, efectele sale dispărând prin simpla întrerupere a lucrului în mediul astfel poluat, iar rarele cazuri de cancer pulmonar asociate acesteia par să se datoreze mai mult efectelor sinergice ale fumatului decât acțiunii patogene propriu-zise a pufului vegetal inhalat.

Spre deosebire de acesta însă, praful de celuloză (rumegușul) are un binecunoscut efect cancerigen ; riscul producerii cancerului cavității nazale în rândul muncitorilor din industria de prelucrare a lemnului fiind de 100 de ori mai mare decât în rândul muncitorilor din alte domenii industriale. Faptul că asemenea risc este mai ridicat în domeniul prelucrării fine a mobilei decât în cel forestier propriu-zis arată, de fapt, că potențialul cancerigen al prafului de celuloză se datorează nu atât proprietăților sale fizice sau compoziției lui chimice obișnuite, cât mai ales diverselor reacții chimice de interacțiune care rezultă prin combinarea sa cu alte substanțe utilizate pentru lustruirea sau lăcuirea produselor finite. De altfel, cercetările efectuate între 1970 și 1980 de Brinton și colab. pe un grup de muncitori în industria mobilei din Carolina de Nord și Virginia, din SUA, au arătat că rata riscului este, în acest tip de mediu ocupațional, de 4,9 față de numai 2,5 cât se înregistrează în rândul muncitorilor din celelalte ramuri ale industriei lemnului, dar natura exactă a relației de interacțiune dintre praful de celuloză și celelalte produse de finisare a mobilei necesită încă  multe alte cercetări amănunțite în vederea elucidării corecte a cauzelor care determină apariția, pe lângă leziunile sinusale caracteristice, și a tumorilor cancerigene care par să fie asociate mai degrabă unui efect sinergic decât unuia liniar datorat numai prafului de celuloză.

Din cele prezentate anterior nu trebuie însă să tragem concluzia falsă că doar textiliștii și ebeniștii sunt amenințați de riscuri profesionale. Dimpotrivă, studiile întreprinse în diverse alte tipuri de medii ocupaționale au arătat că reacții alergice de amploare pot apărea și în rândul muncitorilor agricoli ce manipulează cerealele, ceaiul, cafeaua sau tutunul. Dereglările respiratorii și diminuarea funcției pulmonare sunt simptome obișnuite în rândul acestora, efectele datorate inhalării a tot felul de particule vegetale reziduale fiind, de fapt, aditive și nu sinergice, ceea ce face ca ele să se manifeste atopic, iar rata morbidității să fie în general mai redusă ca în alte domenii ocupaționale (20-33%).

Din categoria agenților biologici de origine animală fac parte diverse bacterii, microorganisme și spori fungici care se dezvoltă în organismul unor animale cu care omul vine în contact fie ocazional (în timpul unei vânători, de exemplu), dar mai ales cu prilejul activităților sale cotidiene casnice (de creștere a animalelor) sau ocupaționale (în fermele zootehnice, abatoare, tăbăcarii etc.), determinând apariția, în cadrul unor zoonoze, a unor extinse epidemii infecțioase cu efecte patogene din cele mai grave.   Maladiile  produse de asemenea agenți patogeni au, de obicei, evoluții subclinice ceea ce le face greu de depistat și izolat, dar cum ele afectează numai anumite specii animale, atunci omul le poate evita prin măsuri minimale de protecție sanitară. Acest lucru este însă mai greu de realizat în cazul unor ocupații specifice (tăbăcar, măcelar etc.) în care frecvența foarte mare a contactelor cu animalele potențial infestate nu poate anula șansele de contaminare, motiv pentru care boli precum antraxul, bruceloza și febra Q specifice bovinelor și ovinelor, morva cabalinelor și trichinoza obișnuită în rândul porcilor dobândesc automat și caracter de boli profesionale. Dar fiindcă acestea au fost tratate pe larg în capitolul 2.3.2.2., considerăm util ca în contextul acestei secțiuni să dezbatem doar cazurile speciale ale salmonelozei și ornitozei specifice păsărilor și leptospirozei porcine care expun cele mai înalte rate de incidență în rândul muncitorilor din abatoare.

• Salmoneloza este, de fapt, denumirea generică a tuturor tipurilor de infecții produse de cele peste 1700 de specii bacilare aparținând genului Salmonella din familia Enterobacteriaceae. Bineînțeles, acestea sunt împărțite în mai multe grupe, în funcție de structura lor antigenică, dar cele mai răspândite sunt S.typhi murium (52,6%), S.panama (15,7%), S.enteridis (9,4%) și S.derby (3,8%); numărul speciilor izolate variind însă amplu de la o țară la alta (121 în România, 140 în Anglia, 188 în Cehia, 37 în Bulgaria etc.). Dar pe lângă această mare diversificare a serotipurilor de salmonele, în prezent se remarcă și mari deosebiri în repartiția lor geografică ca urmare a numeroaselor și intenselor schimburi comerciale internaționale și intercontinentale de produse alimentare contaminate (praf de ouă, păsări, conserve etc.), ceea ce face ca salmonelozele să fie considerate drept cele mai răspândite boli infecțioase; în majoritatea țărilor de pe glob, incidența lor crescând de peste 10 ori în ultimii 5 ani (în țara noastră rata morbidității de gen a crescut de la 20,9% în 1983 la peste 40,3% în 1992).

Principalul rezervor animal de salmonele este reprezentat de speciile domestice sau sălbatice de păsări (curcani în 41% și găini în 29,2% din cazuri), porcine (5-20%) și bovine (12%), la care se adaugă ouăle (infestate în proporție de 2-48%). De la acestea, bacteriile patogene se transmit la om fie prin contact direct cu sursa infecțioasă (animal bolnav sau purtător de salmonele), fie prin contact indirect, consumând alimentele contaminate (carne, lapte, ouă, apă etc.). Incidența purtătorilor asimptomatici variază între 0,2-0,8% din totalul populației, dar în condiții de igienă deficitară, proporția lor poate atinge 2-5% sau chiar mai mult; personalul din abatoare fiind infectat în proporții mult mai mari (peste 33%) ceea ce conferă bolii un caracter profesional. Durata stării de purtător variază de la 15 zile la peste 10 săptămâni în funcție de gravitatea infecției, dar starea de purtător cronic este totuși foarte rară, constatându-se în numai 3% din cazurile de salmoneloze cercetate.

Cel mai frecvent, salmonelele pătrund în organismul uman pe cale digestivă, provocând inflamația mucoasei tubului digestiv (gastroenterita) care în formele mai grave capătă aspect de toxiinfecție alimentară de tip holeriform. Salmonelele se pot multiplica în intestin, dar unele pătrund și în formațiunile limfatice intestinale (16% din cazuri), revărsându-se apoi în sânge și realizând bacteriemii de diverse grade. Desigur, efectele patogene ale salmonelelor variază de la o specie la alta, știut fiind faptul că S.anatum sau S.newport provoacă doar forme ușoare de enterocolită, în timp ce S.cholerae suis, cu putere invazivă mare, pot produce septicemii cu mortalitate foarte ridicată. De asemenea, tipurile clinice produse de infecțiile cu salmonele sunt foarte variate, același serotip putând determina mai multe forme clinice de infecție. 

Asfel, tipul tifoidic este reprezentat de infecția generalizată care evoluează ca o boală ciclică, cu leziuni intestinale caracteristice, urmată de imunitate. Spre deosebire de acesta, tipul septicemic, care este tot un tip infecțios generalizat, are o evoluție  neregulată, cu febră, frisoane și localizări organice (metastaze) diverse cu efecte letale. Tipul gastroenteric este o formă localizată de salmoneloză, caracterizată prin febră, frisoane și fenomene toxice, dar mai ales prin tulburări digestive, a căror amploare depinde de mărimea dozei de germeni patogeni ingerați. Infecțiile localizate extradigestive sunt mai rare și pot fi diagnosticate numai prin examene bacteriologice, ceea ce le face destul de greu depistabile, motiv pentru care ele se pot frecvent finaliza cu starea de purtător cronic. Oricare din aceste forme evolutive poate fi însă evitată prin combaterea căilor de transmitere deoarece depistarea surselor de infecție este, de cele mai multe ori, tardivă și ineficientă.

• Ornitoza este o boală infecțioasă și contagioasă, determinată de un microorganism din grupul Chlamydia care se transmite omului de la păsări. De fapt, termenul de ornitoză are o sferă mai largă de cuprindere, incluzând și psittacoza, care este o formă de ornitoză  provocată de papagali (Psittacideae), care transmit omului agentul patogen Chlamydia psittaci care determină pneumonii mai severe decât agentul ornitozei propriu-zise (Chlamydozoon columbi), responsabil de îmbolnăviri mai ușoare.

Agenții ornitozei se prezintă sub formă de corpusculi elementari, cu dimensiuni de 250-400 nm și aspect baciliform, care posedă o endotoxină ce manifestă tropism diferit, în funcție de specia de păsări în care se găsește. De obicei, ornitoza se dezvoltă în focare epidemice, dar are totodată și un pronunțat caracter de zoonoză profesională deoarece procentul de infecții este mult mai mare în rândul persoanelor din sectorul zootehnic (crescătoriile de păsări) care reprezintă principala sa sursă de infecție (curcanii și rațele fiind infestate în proporție de peste 40-80%). Transmiterea se face pe cale aerogenă, prin secrețiile și materiile fecale eliminate de păsările infestate în mediul extern de unde, prin deshidratare, se răspândesc în aer, contaminând regiuni extinse. După un debut brusc, cu frisoane, febră, cefalee, dureri musculare și astenie accentuată, boala evoluează cu tuse iritativă și obositoare, junghiuri pulmonare și simptome bronșice. În formele mai severe, ornitoza se asociază cu tahicardie, hipertensiune, dispnee, insomnie, alternând cu agitație și delir, la care se adaugă greață, vărsături și anorexie ce se pot prelungi timp de 2-3 săptămâni. În absența unui tratament prompt cu antibiotice, letalitatea poate atinge 20-40%, bătrânii refăcându-se mult mai greu decât tinerii sau copiii chiar și în formele ușoare, din cauza pneumotropismului manifestat de agentul ornitozei care face ca forma pneumonică, mai severă a bolii, să prevaleze, la vârstele înaintate, asupra tuturor celorlalte forme clinice de ornitoză. Din acest motiv, profilaxia ornitozei nu se poate baza decât pe cooperarea deplină dintre sectorul sanitar veterinar și cel uman în vederea depistării focarelor de infecție și adoptării celor mai eficiente măsuri de protecție a muncitorilor expuși din sectorul zootehnic.

• Leptospiroza este o boală infecțioasă acută determinată de specii din genul Leptospira, transmisibilă de la animale la om și caracterizată clinic prin febră, frisoane, mialgii și tulburări hepatice și renale. De fapt, genul Leptospira cuprinde două grupuri distincte de microorganisme saprofite (nepatogene), având drept specie principală Leptospira biflexa, și parazite (patogene), reprezentate de Leptospira interrogans, care se deosebesc între ele prin caracteristicile lor serologice și infectante distincte, în ciuda morfologiei lor identice.

Leptospirozele produse de speciile parazite se transmit omului în cadrul unor zoonoze foarte extinse, cele mai expuse persoane fiind acelea care lucrează în zone inundate sau mlăștinoase (de tipul orezăriilor) care constituie mediul predilect de cultură al leptospirelor patogene, sau cele care vin în contact cu animalele infectate din fermele zootehnice, abatoare etc., ceea ce face ca boala să aibă un accentuat caracter profesional (afectând 30-40% din indivizii care lucrează într-un astfel de mediu ocupațional). Rezervorul de infecție este, în general, foarte diversificat, numeroase animale domestice (câini, bovine, porcine) și sălbatice (rozătoare, carnivore, ierbivore) constituind gazde permanente de leptospire, dar cele mai frecvente cazuri de infestare apar în rândul porcinelor, de unde, prin contact direct cu carnea sau organele lor, omul se poate contamina într-o proporție de peste 21,9%.

Leptospirele pătrund în organismul uman prin diverse leziuni tegumentare sau prin mucoasele nazale, bucale și conjunctivale, având o afinitate deosebită pentru țesutul hepatic și renal, unde se localizează și multiplică, sau pentru sistemul nervos central, căruia îi provoacă congestie meningiană. După o incubație de durată variabilă, în funcție de virulența tulpinii și doza infectantă a leptospirelor, boala propriu-zisă debutează întodeauna brusc, cu febră, frisoane, cefalee și mialgie. În 80-90 % din cazuri, în prima fază de evoluție a leptospirozei, bolnavii prezintă semne de fotofobie, ceea ce indică o accentuată congestie conjunctivală, însoțită de diverse erupții eritematoase sau hemoragice. În 10-60 % din cazuri pot apărea și tulburări pulmonare, manifestate clinic prin tuse și expectorație puternică, sau digestive, exprimate prin anorexie, greață și vărsături. În formele foarte severe, hepatomegalia tipică leptospirozei poate degenera în icter (boala Weil sau leptospiroza icterohemoragică) care determină azotemie, anemie și profunde tulburări neuropsihice (comă) ce preced invariabil moartea. Bineînțeles, nu toate leptospirozele sunt letale, multe din ele provocând doar forme ușoare, caracterizate prin evoluții scurte și favorabile (”febra de apă” sau ”de mlaștină”), sau predominant meningiene, din cauza simptomului lor meningian specific (”meningita tinerilor porcari”). Din nefericire însă, atât în cazul formelor severe, cât și al celor ușoare, din cauza marelui polimorfism clinic al bolii, diagnosticul leptospirozei este foarte dificil, motiv pentru care tratamentul corespunzător poate interveni destul de târziu, nereușind să aibă întodeauna eficiența scontată. În leptospiroza anicterică, vindecarea este, totuși, foarte obișnuită, iar mortalitatea nulă, dar în formele icterice, și îndeosebi în leptospiroza icterohemoragică, mortalitatea este mare, variind între 15-20%. În orice condiții însă, leptospiroza presupune tratament obligatoriu de izolare a bolnavilor și dezinfecție a zonelor contaminate, dar mai ales educația sanitară corespunzătoare a celor expuși la forma profesională pentru evitarea oricăror contacte directe cu animalele infectate.© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC