PREFAȚĂ


Poate că într-o bună zi, dintr-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, medicii geneticieni vor reuși să creeze, prin modificări succesive, o genă aptă să protejeze organismul uman împotriva tuturor agresorilor micro și macroscopici care, insensibili la aspirația oamenilor către nemurire, îi ucid fără greș pe mai toți aceia care nu se lasă uciși de proprii lor semeni sau de propriile lor erori comportamentale. Un fel de ”jandarm universal interior”, mai ”inteligent” decât toți virușii, chlamidiile, ricketsiile, bacteriile, fungii, protozoarele și metazoarele la un loc. Atât de ”inteligent” încât să poată ”decodifica” instantaneu mereu înnoitele modalități de atac ale acestor ”ucigași fără simbrie” și să-i poată anihila eficient.

Poate că într-o bună zi geneticienii vor reuși să creeze o astfel de genă. Dacă nu cumva, omul, singura ființă ”rațională” din universul cunoscut, se va sinucide mai devreme, ca urmare a hiperdezvoltării galopante a genelor lăcomiei, orgoliului și agresivității. Și întrucât prima supoziție pare a-și avea sorgintea într-o lucrare științifico-fantastică, iar cea de-a doua într-o realitate imediată, aparent lipsită de speranță, ambele trebuiesc dezavuate fără nici o ezitare. Căci optimismul naiv este, mai întotdeauna, la fel de dăunător ca și pesimismul obtuz.

Înțelept ar fi ca, până la deznodământul către care timpul ne târăște pe toți, indivizi și specie deopotrivă, să acționăm astfel încât bolile de tot felul să-și diminueze frecvența și să producă mai puțină suferință. O astfel de acțiune implică în mod necesar cunoașterea. Căci este inutil să sperăm că am putea înregistra succese cât de cât importante în confruntarea cu adversari pe care nu-i cunoaștem. Iar germenii patogeni de tot felul, sunt adversarii cei mai redutabili ai omului.

Ei au ucis, de-a lungul istoriei lumii, mult mai mulți oameni decât războaiele, catastrofele naturale, îmbuibarea etc. Este notoriu faptul că în urmă cu doar câteva sute de ani, epidemiile de ciumă înjumătățeau populația unora dintre cele mai dezvoltate țări europene ale vremii.

Și se știe, de asemenea, că numai hepatita a curmat, în timpul celui de-al doilea război mondial, viața a circa cinci milioane de germani.

Conștientizând rolul excepțional jucat de acești dușmani ”acceptați ” ai omului, unii istoriografi consideră că istoria universală ar trebui rescrisă din această perspectivă sau că, în orice caz, ea ar trebui să acorde o atenție mult mai mare consecințelor pe care diferitele maladii le-au avut asupra numărului de locuitori, speranței de viață și randamentului muncii indivizilor și comunităților umane și implicit asupra dezvoltării economice, sociale și politice a statelor. Adică asupra istoriei omenirii.

Aceste gânduri și aceste constatări pledează convingător pentru intensificarea eforturilor de cunoaștere care, în domeniul de referință, îmbracă două forme distincte. În primul rând cunoașterea științifică aprofundată a diferitelor maladii (care intră în atribuția specialiștilor în medicină) cu scopul combaterii efectelor acestora, iar în al doilea rând, cunoașterea generală, esențializată a maladiilor respective,( care ar trebui să intre în sarcina fiecărui individ) pentru a se putea preveni îmbolnăvirile și diminua transmiterea bolilor. Căci, așa cum medicii nu obosesc să afirme, este mult mai ușor să previi îmbolnăvirea, decât să combați maladia deja instalată.

Desigur, nici una dintre cele două forme ale cunoașterii în domeniu (medicina științifică și educația sanitară generală) nu este facilă și nu a înregistrat până în prezent prea multe succese spectaculare și, mai ales, definitive.

Astfel, medicina științifică a eradicat, de-a lungul întregii sale istorii, o singură boală: variola.

Nici educația sanitară minimală nu este în măsură să risipească neliniștile legate de starea de sănătate a populației, deoarece o mult prea mare parte a locuitorilor planetei, ignoră pur și simplu normele elementare de igienă, expunându-se astfel unor suferințe inimaginabile.

Spre binele lor, toți oamenii au datoria cunoașterii esențializate a primejdiilor reprezentate de nenumăratele maladii mai mult sau mai puțin grave.

Dar obligația de a ”inocula” tuturor oamenilor ”germenii” cunoașterii primejdiilor respective, revine tot medicilor, slujitorii uneia dintre cele mai vechi și mai nobile îndeletniciri umane. Lor li se adaugă toți aceia care, prin natura profesiunii lor, vin în contact cu medicina. Este și cazul geografilor preocupați de geografia medicală, subdiviziune a geografiei având ca obiect de studiu repartiția spațială a tuturor bolilor transmisibile și netransmisibile care afectează comunitatea umană.

Cartea de față, un adevărat tratat de geografie medicală, este prima lucrare de acest fel în literatura românească de specialitate și una dintre puținele existente în întreaga lume.

Cu incontestabila sa apetență (deja probată prin importante lucrări anterioare) pentru cunoașterea frontierelor dintre diferitele ramuri științifice, autoarea aduce o contribuție decisivă la fundamentarea unei noi subramuri științifice în geografia românească și implicit la implementarea unei noi discipline de studiu în  învățământul superior din România.

Prima secțiune a lucrării creează premisele înțelegerii de către cititori a ideilor și legităților care constituie substanța capitolelor următoare, familiarizându-i cu problematica ecologiei medicale (ansamblul relațiilor care se stabilesc între specia umană pe de o parte și speciile biotice patogene, pe de altă parte) și epidemiologiei (totalitatea cauzelor apariției, extinderii și distribuției entităților morbide infecțioase și neinfecțioase în rândul populației umane).

Secțiunea a doua tratează de o manieră sistematică factorii patogenetici ereditari, environmentali, biologici, igienico-sanitari, nutriționali, comportamentali și ocupaționali, care generează un număr impresionant de boli dintre cele mai grave și mai răspândite, precum holera, disenteria, amibiaza, febra tifoidă etc.

Secțiunea a treia, cea mai substanțială, prezintă într-o structurare judicioasă, răspândirea geografică a celor mai importante boli grupate în două categorii mari:  cu răspândire limitată (a căror arie de extindere este bine conturată din cauza acțiunii specifice a factorilor environmentali care favorizează dezvoltarea și diseminarea anumitor tipuri de agenți patogeni și de agenți vectori) și cu răspândire generală (răspândite pe întregul glob terestru, dar înregistrând incidențe maxime și minime în anumite intervale de timp și în anumite circumstanțe favorizante sau inhibante).    

În interiorul acestor două categorii mari, bolile sunt clasificate pe criterii genetice.

În prima categorie sunt incluse bolile produse de viruși (febrele hemoragice, febra galbenă, febra denga, febra de Lassa, febra Maridi, boala Marburg); bolile produse de ricketsii (tifosul exantematic, tifosul murin, febra australiană de căpușe, febra fluvială); bolile produse de bacterii (lepra, bartoneloza, donovanoza); bolile produse de spirochete (treponematozele, boreliozele): bolile produse de fungi (micetomul, cromoblastomicoza, sporotricoza, histoplasmoza, coccidioidomicoza); bolile produse de protozoare (malaria, tripanosomiaza, leishmanioza) și bolile produse de metazoare (filarioza, oncocercoza, dracunculoza, schistosomiaza).

Cea de-a doua categorie cuprinde bolile infecțioase produse de viruși, transmise pe cale respiratorie (virozele respiratorii, adenovirozele, guturaiul, gripa, oreionul, rujeola, rubeola, varicela, variola) pe cale digestivă (enterovirozele, hepatita A, poliomielita), pe cale parenterală sau prin inoculare (hepatitele B și C) prin contact intim oral (herpesul, mononucleoza) și  sexual (SIDA); boli infecțioase produse de bacterii și transmise pe cale respiratorie (infecțiile stafilococice, infecțiile streptococice, pneumonia, tuberculoza, difteria, tusea convulsivă), pe cale digestivă (enterocolitele, amibiaza, holera, dizenteria, botulismul), pe cale parenterală sau prin inoculare (tetanos) și bolile netransmisibile cronice (diabetul zaharat, cancerul).

Un număr impresionant de boli importante (peste o sută) beneficiază de o prezentare sintetică, dar extrem de expresivă, care cuprinde obligatoriu definiția bolii, răspândirea ei geografică, etiologia, epidemiologia, patogenia, simptomatologia și profilaxia.

Secțiunea a patra și ultima a lucrării, analizează detaliat mortalitatea pe glob și în România, pornind de la cauzele acesteia, continuând cu frecvența ei pe grupe de vârstă și sexe și încheind cu indicatorii mortalității și cu percepția politică a acestui fenomen demografic.

Tematica acestui ” Mic tratat de geografie medicală” este vastă, deosebit de interesantă și deosebit de utilă pentru categorii largi de cititori. Nivelul științific elevat îl recomandă specialiștilor în geografie și medicină, iar limpezimea limbajului, epurat în bună măsură de termenii de strictă specialitate, îl face accesibil cititorilor cu pregătire medie din orice segment al spectrului profesional.

S-ar putea ca cititorul care parcurge această lucrare de la un cap la altul, să-și pună, în final, întrebarea: ”la ce bun cunoașterea, dacă mă face mai nefericit”? Căci ea, lucrarea de față, îl face să se înfioare de multitudinea, agresivitatea și puterea distructivă a acestor, ”agenți ai răului ” care sunt germenii patogeni.

Dar, fericirea în necunoaștere nu este fericire. Și nu servește la nimic să închidem ochii, resemnați și pasivi, în fața primejdiei. Iar dacă este să obținem un succes, oricât de neînsemnat, în prevenirea și combaterea răului nesănătății, acest lucru nu e posibil decât prin cunoaștere.

Sloganul ”un om informat este un om puternic” are totuși doza sa de adevăr, oricât l-ar demonetiza repetarea dictată de interese comerciale.

Cartea elaborată de dr. Nicoleta Ionac de la Universitatea din București, este un excelent instrument de informare în domeniul geografiei medicale, care are toate șansele de a contribui semnificativ nu doar la o mai bună cunoaștere teoretică a răspândirii geografice a diferitelor maladii, a relațiilor existente între acestea și mediu etc., ci și la adoptarea de către cititori a unui comportament mai adecvat în confruntarea cu nesfârșitele ”legiuni ” de agenți patogeni, de a căror agresiune se vor putea apăra mai eficient.

Este o lucrare originală atât prin primatul pe care îl deține în literatura românească de specialitate, cât și, mai ales, prin uriașul volum de cunoștințe medicale și geografice, pe care le împletește firesc, integrându-le într-un ansamblu perfect structurat, coerent și convingător. Clasificările judicioase pe care le elaborează, concluziile  pertinente și deschiderea viguroasă către un domeniu de cercetare nou sau insuficient abordat îi sporesc, în egală măsură, originalitatea și valoarea științifică.

Rodul șirului lung de zile și de nopți de trudă este, iată, realitate:  ”Mic tratat de geografie medicală ”. O adevărată, limpede ”fântână” a cunoașterii. Și un avertisment. Căci, așa cum afirma cândva, Albert Camus, oricând ”ciuma” își poate trezi șobolanii, spre a-i trimite să moară pe străzile unor cetăți fericite.

Prof. dr. Sterie Ciulache

Universitatea din  București© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Nicoleta IONAC
Last update: May 2003
Text editor&Web design: RALUCA OVAC