p

8

p

p

 

SISTEME CELULARE CU ROL ÎN REZISTENŢA ANTIINFECŢIOASÃ NESPECIFICÃ

 

Rezistenţa antiinfecţioasã a organismului uman şi animal este rezultatul acţiunii unor sisteme celulare cu acţiune nespecificã, independentã de caracterul nonself al unei substanţe sau al unui agent infecţios. Funcţia principalã a sistemelor celulare cu acţiune nespecificã este fagocitoza. Ele intrã în acţiune dupã ce agentul infecţios a depãşit barierele mecanice protectoare ale organismului.

Sistemul fagocitar include celule de origine mezodermicã, cu distribuţie difuzã în organism, care au capacitatea de a îngloba molecule nonself, virusurile şi celulele strãine şi de a le distruge prin procese enzimatice de digestie intracelularã.

Fenomenul fagocitozei (phagein = a mânca) a fost descoperit de Ilia Metchnikoff (1882). El a dat denumirea genericã de “fagocite”, celulelor libere sau fixe din ţesuturi care au capacitatea de a ingera particule strãine.

Fagocitoza este cel mai prompt mecanism de apãrare şi, în filogenie, derivã din funcţia de nutriţie a protozoarelor şi metazoarelor inferioare. La organismele superioare, fagocitele îndeplinesc activitãţi fiziologice importante:

- eliminã moleculele organice proprii care au devenit nefuncţionale şi reintroduc în economia organismului, constituienţii lor chimici;

- la vertebratele superioare, fagocitele îndepãrteazã celulele îmbãtrânite, au rol în remodelarea tisularã în  embriogenezã, în remanierea osoasã etc.

I. Metchnikoff a clasificat fagocitele în douã categorii:

- microfage (PMN) – celule care fagociteazã particule mici

- macrofage – celule care înglobeazã particule mari, chiar celule întregi.

În 1924, Aschoff a creat conceptul de sistem reticulo-endotelial (SRE), în care a inclus:

- fagocitele propriu-zise

- celulele reticulare ale sinusurilor venoase din splinã şi ganglioni

- celulele endoteliale ale vaselor sanguine şi limfatice

- fibroblastele din ţesutul conjunctiv.

În 1927, Voltera a propus denumirea de sistem reticulohistiocitar (SRH).

În 1970, fagocitele au fost împãrţite în douã categorii funcţionale:

- fagocite “profesioniste”, capabile sã ingere particule strãine tapetate cu Ig sau cu componente ale complementului (C3). Ele au receptori pentru regiunea Fc a Ig şi pentru C3. Grupul include fagocitele mononucleare şi polimorfonucleare;

- fagocite “neprofesioniste”, cele care nu au astfel de receptori, funcţia fagocitarã fiind facultativã. Aceastã categorie include fibroblastele, celulele reticulare şi celulele epiteliale.

Celulele înglobeazã materialele nonself particulate şi solubile prin urmãtoarele mecanisme: pinocitozã, endocitozã mediatã de receptori (EMR) şi fagocitozã.

Pinocitoza este procesul prin care o celulã înglobeazã fluidele şi soluţiile şi este foarte asemãnãtoare cu EMR, proces prin care celulele înglobeazã macromoleculele, virusurile şi particulele mici. Pinocitoza şi EMR au în comun mecanismul bazat pe clatrinã şi se produc independent de polimerizarea actinei.

Fagocitoza semnificã înglobarea particulelor mari(mai mari de 0,5 μm) şi se produce printr-un mecanism activ, dependent de actinã, dar independent de clatrinã. Protozoarele fagociteazã pentru obţinerea nutrienţilor, iar la Metazoa, fagocitoza este funcţia, în primul rând, a unor celule specializate (macrofagele, neutrofilele) şi a evoluat ca un proces care susţine o varietate de procese biologice: înglobarea şi distrugerea agenţilor infecţioşi şi a celulelor senescente, remodelarea tisularã în cursul dezvoltãrii embrionare, rãspunsul imun, procesul inflamator.
 

Sistemul fagocitar mononuclear (S F M)
 

Fagocitele mononucleare se gãsesc în toate ţesuturile, dar în condiţii obişnuite, proliferarea lor are loc numai în mãduva osoasã.

S F M reuneşte toate tipurile de celule cu capacitate fagocitarã bine exprimatã, precum şi precursorii lor. Conceptul S F M a fost elaborat de van Furth (1972), sub egida OMS.

Celulele S F M îşi au originea în celula stem din mãduva osoasã. Celula stem nu s-a identificat, dar este nediferenţiatã, cu activitate mitoticã înaltã, este pluripotentã. Ea genereazã nu numai precursorul macrofagului, ci şi precursorul eritrocitului, al polimorfonuclearelor şi megacariocitului. Pe mãsurã ce se diferenţiazã, descendenţii celulei stem îşi pierd potenţialitatea şi devin precursori separaţi ai liniilor monocitarã, polimorfonuclearã, eritrocitarã şi plachetarã .

Monoblastul este prima celulã identificatã, pe linia de diferenţiere a fagocitelor mononucleare. Are receptori pentru regiunea Fc a Ig, fagociteazã şi, in vitro, aderã de suport. Monoblastul se divide o singurã datã în douã promonocite.

Promonocitul, localizat ca şi monoblastul în mãduva osoasã, este o celulã mai mare (15 μm), citoplasma este acidofilã, bogatã în poliribosomi. Granulaţiile azurofile conţin mieloperoxidazã. Cele douã celule rezultate din diviziunea unicã a promonocitului sunt monocite.

Monocitul rãmâne în mãduva osoasã timp de 24 de ore de la diferenţiere, trece în sânge şi devine celulã circulantã pentru alte 24-72 de ore. In condiţii normale, celulele care circulã la contactul cu endoteliul capilar, migreazã spre diferite ţesuturi şi cavitãţi, unde devin macrofage rezidente sau migreazã spre un focar de inflamaţie:

- în plãmân, monocitul se diferenţiazã direct în macrofagul alveolar, fãrã maturare în ţesutul interstiţial;  

- în sinusoidele ficatului, monocitul devine celulã Kupffer

- în cavitatea peritonealã, monocitul vine direct din capilare şi devine macrofag al seroasei.

În condiţii normale, puţine macrofage rezidente se divid şi rãmân viabile 1-3 luni. Nu existã dovada cã ele recirculã prin limfã spre vasele sanguine. Probabil cã mor în ţesuturi sau migreazã spre ganglionii limfatici. In cazul unei infecţii locale sau unui proces inflamator, factorii chimiotactici şi alţi mediatori ai inflamaţiei – citochine şi molecule icozanoidice – stimuleazã monocitele sã migreze spre situsul lezat, unde se diferenţiazã în macrofagele exudatului.

Dupã migrarea în ţesuturile şi cavitãţile organismului, macrofagele variazã în privinţa caracteristicilor morfologice şi funcţionale şi au denumiri diferite: celule Kupffer în ficat, macrofage pulmonare şi alveolare în plãmân, celule microgliale în SNC.

 

Distribuţia celulelor S F M în cele trei compartimente este urmãtoarea:

Tipul de celulã 

 

Localizare

- Celula stem

- Monoblastul În mãduva osoasã

- Promonocitul

- Monocitul

 
- Monocitul circulant  În sânge
Macrofagul tisular (rezident)   
- Histiocit

În ţesutul conjunctiv din tegument

În ţesutul limfoid secundar(ganglioni, MALT)

În mãduva osoasã

În plãmân (macrofage alveolare şi tisulare)

În membrana sinovialã a cavitãţilor articulare

În membranele seroase ale cavitãţilor peritonealã, pleuralã, cardiacã În glande 

-Osteoclastul (rezultat prin fuziunea monocitelor)

În ţesutul osos  

-Microglia (pare a fi de origine monocitarã deoarece nu se evidenţiazã înainte
de formarea vaselor sanguine)

În S N C

- Macrofagul intravascular

 

Celulele Kupffer

-Macrofagul juxtavascular

Histiocitul din pulpa roşie a splinei, din mãduva osoasã, din sinusurile ganglionare.

- Macrofagul din exudat

 

 

 
- Celulele epitelioide  În focarul inflamator

- Celulele gigante multinucleate (se

 formeazã prin fuziunea macrofagelor

 exudatului).

 

În SFM nu sunt cuprinse:

- celulele reticulare, de origine a limfocitelor, din mãduva osoasã

- celulele reticulare ale sinusurilor venoase din splinã şi ganglioni

- celulele endoteliale ale vaselor sanguine şi limfatice

- fibroblastele

- celulele Langerhans

- celulele interdigitate

-celulele dendritice din ganglionii limfatici. 

Originea celulelor dendritice nu se cunoaşte cu certitudine, dar pare a fi comunã cu a monocitului. Glucocorticoizii induc o scãdere rapidã a monuclearelor circulante, inclusiv a monocitelor, dar şi o dispariţie rapidã a celulelor dendritice din ţesuturi. Acesta este un argument care sprijinã ipoteza cã celulele dendritice derivã din precursori din mãduva osoasã. Deşi ele endociteazã, prelucreazã antigenul şi îl prezintã, nu pot fi considerate ca fagocite mononucleare, deoarece nu s-a stabilit cu fermitate originea lor monocitarã.

Celulele Langerhans derivã din celule mononucleare circulante care migreazã în tegument. In tegument, celulele Langerhans rãmân un interval scurt, înainte de a migra pe cale limfaticã, sub forma celulelor cu voal, spre ganglionii limfatici unde devin celule dendritice şi interdigitate.                                                           

Fagocitele mononucleare intravasculare şi juxtavasculare sunt celule care vin în contact direct cu sângele (celule Kupffer, histiocitele din cordoanele pulpei roşii splenice) sau cu  limfa (macrofagele intra- sau extrasinusoidale din ganglionii limfatici). Ele supravegheazã aceste fluide pentru a capta materialele nonself, pe care le prelucreazã şi le prezintã limfocitelor. Celulele Kupffer sunt aşezate în întregime în lumenul sinusoidelor hepatice şi nu au nici o conexiune evidentã cu endoteliul sinusoidal. Datoritã poziţiei, macrofagele splenice juxtavasculare, ca şi cele din mãduva osoasã, trebuie sã strãbatã endoteliul, înainte de a fagocita materialul nonself.

Macrofagele intra şi juxtavasculare sunt fixe. 

Fig. 97. Celulele sistemului fagocitar mononuclear.

Macrofagele tisulare şi cele asociate vaselor formeazã o populaţie de 17-20 miliarde, într-un organism de 70 de kg. Ele îşi au originea în monocitul sanguin sau rezultã prin proliferarea tisularã a monocitelor imigrate. Se pare cã predominã cele de origine monocitarã.

Datoritã localizãrii lor diverse şi a condiţiilor fiziologice locale foarte diferite (condiţii cvasi-anaerobe pentru cele peritoneale şi o bunã aerare pentru  cele pulmonare), macrofagele sunt heterogene din punct de vedere morfologic, dar au caracteristici structurale şi funcţionale comune:

- sunt bogate în lizosomi (pentru digestia enzimaticã a substanţelor nonself);

- membrana citoplasmaticã formeazã prelungiri fine denumite voaluri hialoplasmatice, cu dimensiuni de pânã la jumãtate din diametrul macrofagului. In microscopia scanning, suprafaţa macrofagului se aseamãnã cu petalele unui trandafir.

Datoritã mobilitãţii membranei, macrofagul are douã proprietãţi importante:

- aderã de suportul solid

- endociteazã (pinociteazã şi fagociteazã).

Fagocitele sanguine au proprietatea de a migra din patul vascular, în ţesuturi, unde devin macrofage rezidente, dar mobile în interiorul ţesutului.

Deplasarea tisularã a macrofagului este întâmplãtoare (neorientatã de stimuli chimiotactici), şi se numeşte chimiochinezã sau este orientatã şi se numeşte chimiotaxie. Deplasarea orientatã este uşuratã de enzimele pe care macrofagul le secretã, active la pH-ul tisular.


Receptorii membranari ai macrofagului
 

Sistemul fagocitar mononuclear are capacitatea de a discrimina un numãr mare de agenţi patogeni, în raport cu selful, utilizând un numãr relativ restrâns de receptori, deşi agenţii infecţioşi au tendinţa de a suferi mutaţii. Aceastã tendinţã este contracaratã de existenţa unor receptori care recunosc componente antigenice bine conservate, care nu se gãsesc la eucariotele superioare, dar îndeplinesc roluri esenţiale în biologia agenţilor patogeni şi sunt supuse proceselor mutaţionale cu o ratã scãzutã (mananii din peretele levurilor, peptidele formilate ale bacteriilor, LPS, acizii lipoteichoici).

Macrofagul este o celulã multifuncţionalã, care primeşte o multitudine de semnale din mediul extracelular, prin intermediul receptorilor membranari, capabili sã recunoascã liganzi ai altor celule sau liganzi moleculari solubili.

Receptori pentru regiunea Fc a tuturor izotipurilor de lanţ greu al Ig. Cei mai numeroşi sunt receptorii pentru regiunea Fc a IgG monomerã (IgG citofilã), IgG agregatã şi IgG din complexele imune (Fc γ R I, Fc γ R II, Fc γ R III). Aceşti receptori constituie legãtura crucialã dintre celulele fagocitare efectoare şi limfocitele care secretã imunoglobuline.

Fc γ R I (CD64) este receptorul de mare afinitate, leagã IgG monomerã, iar exprimarea sa este stimulatã de IFN. Aceşti receptori mediazã ADCC.

Fc γ R II (CD32) este receptorul de micã afinitate, leagã slab IgG monomerã şi are afinitate de 10 ori mai micã decât Fc γ RI, dar leagã uşor complexele imune.

Fc γ R III (CD16) au afinitate scãzutã pentru IgG monomerã şi se gãseşte pe macrofagele tisulare, neutrofile şi celulele NK.

Anticorpii citofili se cupleazã la suprafaţa celulei, prin intermediul receptorilor pentru Fc, iar ulterior leagã antigenul specific. Receptorii pentru Fc al IgE au o densitate semnificativã.

Legarea încrucişatã a receptorilor de Fc γ, de cãtre complexele imune care conţin mai mult de o moleculã de IgG, stimuleazã activitatea macrofagului. Macrofagele alveolare au un numãr mare de receptori pentru Fc al IgE.

Receptorii pentru complement (CR1, CR3, CR4) leagã fragmentele C3b, C4b, primul fiind foarte eficient ca opsoninã, dar mai puţin eficient ca mediator al ingestiei.

Receptorii pentru limfochine leagã mediatorii moleculari secretaţi de limfocitele activate: MIF, MAF, IFN. Sub influenţa acestor mediatori, macrofagele devin foarte active în prezenţa celulelor nonself.

Receptorii pentru glicoproteinele (lectine) care au glucide terminale resturi de fucozil, manozil, glucozil, acetil-glucozaminã,  sunt foarte importanţi pentru recunoaşterea celulelor strãine, a hematiilor îmbãtrânite, a fungilor, a bacteriilor.

Receptorul de manozã (MR) este o lectinã a membranei macrofagelor tisulare, dar lipseşte pe monocitul circulant. Acest receptor pare a fi important pentru ingestia agenţilor patogeni de cãtre macrofagele tisulare. Receptorul de manozã recunoaşte şi leagã cu mare afinitate microorganismele care au pe suprafaţa lor molecule cu resturi de manozã şi fucozã, având rol important în fagocitoza levurilor şi protozoarelor parazite.

Monocitele sanguine nu exprimã MR, ceea ce sugereazã cã aceşti receptori sunt esenţiali pentru evenimentele inflamatorii.

Receptorii pentru fibronectinã sunt implicaţi în aderenţa monocitelor la zonele de discontinuitate ale endoteliului vascular şi în ingestia particulelor opsonizate cu fibronectinã.

Receptori pentru proteinele care conţin Fe, ceea ce explicã rolul macrofagului în metabolismul Fe.

Receptori pentru hormoni(de exemplu, receptorul pentru insulinã).

Receptorii pentru  LPS. Celulele SFM sunt esenţiale pentru mecanismul imunitãţii antibacteriene înãscute.

Macrofagul posedã un mecanism fin de recunoaştere a LPS. De multe ori, 1 pg/ml (circa 100 fM) stimuleazã un rãspuns detectabil. In soluţie apoasã, LPS formeazã complexe macromoleculare, analoge miceliilor fosfolipidice. Aceste complexe se pot insera direct în membrana plasmaticã şi altereazã fluiditatea ei, iar la concentraţii mari, produc dezagregarea membranei celulare. De aceea, s-a considerat cã miceliile LPS se pot insera direct în membrana plasmaticã. Dar în condiţii fiziologice, LPS diferã de varianta purificatã, în soluţii apoase.

LPS în plasmã, în fluidul interstiţial sau LPS asociat suprafaţei bacteriilor Gram negative, este legat de diferite proteine plasmatice, care uşureazã clearance-ul lor. LPS este opsonizat de o proteinã (LBP) care leagã LPS (LPS binding protein), iar complexul este recunoscut de receptorul opsonic al suprafeţei macrofagului – CD14. CD14 se asociazã cu suprafaţa celulei printr-o legãturã glicolipidicã. Complexul ternar format din LPS-LBP-CD14 nu transmite semnalul activator, dar activeazã o catenã proteicã transmembranarã.

Caracterizarea complexelor LPS-proteine plasmatice a fost esenţialã pentru înţelegerea interacţiunii LPS-macrofag. Concluzia este cã macrofagul leagã LPS nativ cu o eficienţã foarte scãzutã, dar leagã foarte eficient complexele LPS-proteine plasmatice, pe calea receptorilor specifici.

Fig. 98. LPS sunt recunoscute de un receptor (CD14), dupã cuplarea lor cu o proteinã plasmaticã (LBP = LPS binding protein) şi formarea complexului LBP-LPS.

Proteinele plasmatice care leagã LPS sunt anticorpii spe-cifici faţã de antigenul somatic (O), complementul, lipoprotei-nele cu densitate înaltã (HDL), albumina, proteina care leagã LPS (LBP) şi septina. LBP este produsã de hepatocite şi are valori normale medii de 7 μg/ml, iar în faza acutã, la om, de 220 μg/ml. Chiar dacã este un reactant de fazã acutã, LBP se gãseşte în concentraţii suficiente în plasma normalã, pentru a avea rol de apãrare în timpul infecţiei.

Diferiţii receptori fagocitari trimit semnale spre citoscheletul de actinã şi iniţiazã mecanismele de internalizare.
 

Activarea macrofagului
      

Activarea macrofagului are loc în condiţiile stimulãrii antigenice şi este un proces care decurge stadial:

- recrutarea monocitului imatur din sânge şi diferenţierea în celulã capabilã sã reacţioneze în prezenţa limfochinelor;

- dobândirea proprietãţii de citotoxicitate sub acţiunea unor semnale secundare (cantitãţi mari de limfochine, LPS etc.).

Limfocitele Th1 sunt principalele celulele activatoare ale macrofagului, prin intermediul interferonului γ. Interacţiunea dintre limfocitul T şi macrofag stã la baza imunitãţii mediate celular şi a hipersensibilitãţii întârziate. Un alt factor, foarte potent, activator al macrofagului este lipopolizaharidul bacteriilor Gram negative (LPS).

Macrofagul activat prezintã urmãtoarele particularitãţi:

- are dimensiuni mai mari, este mai mobil, voalurile membranare sunt mai evidente;   

- metabolismul oxidativ al glucozei este mult mai activ;

- conţinutul enzimatic lizosomal este crescut şi creşte secreţia de proteaze;

- creşte rata procesului de endocitozã;

- creşte activitatea antibacterianã şi antitumoralã

- creşte sinteza de monochine: IL-1 şi TNF.

Activarea este nespecificã, ceea ce explicã faptul cã macrofagul activat de componente antigenice ale celulelor de M. tuberculosis, este mult mai eficient în activitatea de clearance a oricãror celule nonself, bacteriene, fungice sau tumorale.

Principala monochinã mediatoare a acţiunii locale sau sistemice a macrofagului activat este TNF α, iar intermediarii reactivi ai O2 şi N2 au rol major în liza bacteriilor parazite intracelular.

TNF poate avea rol determinant al efectului letal al LPS. Animalele care au primt o dozã letalã de E. coli, supravieţuiesc dacã li se administreazã AMC ce neutralizeazã TNF. Aceasta denotã cã efectul letal al LPS se datoreazã hiperreactivitãţii gazdei faţã de agentul infecţios şi infecţiei sau efectului toxic direct al LPS.

Dacã macrofagul este activat prin stimulare antigenicã de duratã sau nu reuşeşte sã elimine agenţii patogeni intracelulari, poate deveni refractar la stimularea ulterioarã. 

Fig. 99. Macrofagele sunt celule esenţiale pentru funcţia de apãrare. Ele constituie o linie de apãrare, înainte de activarea specificã a limfocitelor T şi B. Participã la elaborarea rãspunsului, în calitatea lor de celule care prelucreazã şi prezintã antigenul. Macrofagele sunt activate de limfochinele eliberate de celulele T şi elibereazã limfochine cu funcţii stimulatoare ale funcţiei imunitare (dupã Roitt, 1993).Endocitoza 

Endocitoza este activitatea biologicã a macrofagului, cea mai bine exprimatã. Ingestia macromoleculelor dispersate în fazã lichidã se numeşte pinocitozã (pinos, grec = a bea). Pinocitoza are loc prin invaginarea membranei, rezultatul fiind formarea unor vezicule mici (0,2 μm) şi se numeşte micropinocitozã sau a veziculelor mai mari (pânã la 1-2 μm) şi poartã denumirea de macropinocitozã.

Micropinocitoza este constitutivã (adicã are loc în absenţa unui stimul declanşator din mediu) şi are o ratã foarte intensã. In 30 de minute se internalizeazã echivalentul întregii suprafeţe celulare.

Macropinocitoza are o ratã minimã în condiţii de repaus, in vitro, dar este stimulatã de serul adãugat în mediu, de complexele imune, de mucopolizaharide etc.

Endocitoza mediatã de receptori este un proces specific prin care macromoleculele şi antigenele particulate sunt înglobate dupã asocierea lor cu un receptor membranar.

Capacitatea de ingestie a macrofagului se materializeazã în urmãtoarele funcţii:

- funcţia citocatereticã, adicã de epurare sau de sechestrare a celulelor senescente(de exemplu, hematii). Prin îmbãtrânire, hematiile îşi pierd acidul sialic din glicopropteinele membranare şi expun componente care sunt recunoscute de macrofag. In focarul inflamator, macrofagele curãţã terenul de celulele moarte şi asigurã vindecarea leziunilor inflamatorii;

- funcţia antixenicã (clearance), adicã de îndepãrtare a materialelor strãine, prin fagocitozã;

- funcţia imunã, constã în participarea macrofagului la elaborarea rãspunsului imun, prin prelucrarea Ag şi cooperarea cu limfocitele.   

Fagocitoza

Fagocitoza este procesul de ingestie a materialelor particulate, mai mari de 0,5 μm, printr-un mecanism dependent de actinã şi de obicei, independent de clatrinã. Fagocitoza presupune aderenţa particulei la suprafaţa macrofagului şi ingestia ei. La protozoare, funcţia fagocitarã are semnificaţia ingestiei nutrienţilor, dar la metazoare este un proces complex realizat de celule specializate: macrofage şi polimorfonucleare. Funcţia fagocitarã a macrofagului este esenţialã pentru înglobarea şi degradarea moleculelor nonself, a agenţilor infecţioşi şi a celulelor senescente. Macrofagul este o celulã esenţialã pentru elaborarea rãspunsului imun şi pentru  rãspunsul inflamator. Fagocitoza este foarte importantã în embriogenezã, pentru remodelarea tisularã.

Aderenţa semnificã realizarea contactului fizic dintre particula strãinã şi membrana fagocitului şi este mediatã de moleculele de suprafaţã ale particulei, de sarcinile sale electrice sau de opsoninele din umori. In funcţie de mecanismul aderenţei particulei strãine la suprafaţa celulei fagocitare se disting douã tipuri de fagocitozã:

- fagocitoza nemediatã de receptori, condiţionatã în principal de forţe ionice. Astfel sunt ingerate particulele inerte (de latex, de cãrbune, siliciu, azbest etc.), moleculele agregate de albuminã;

- fagocitoza mediatã de receptori este un proces prin care antigenele particulate sunt înglobate prin intermediul unui receptor membranar şi este activã în ingestia bacteriilor.

Receptorii membranari pentru lectine, leagã nespecific componentele glucidice ale celulei nonself. Unele lectine ale suprafeţei bacteriene pot sã medieze legarea specificã a bacteriilor de PMN şi macrofage, în absenţa opsoninelor, rezultatul fiind activarea fagocitului, ingestia şi digestia bacteriei. Procesul a fost denumit lectino-fagocitozã. Lectino-fagocitoza este definitã ca o fagocitozã non-opsonicã, bazatã pe recunoaşterea dintre receptorii suprafeţei fagocitului şi glucidele suprafeţei celulei fagocitate. La nevertebrate, se crede cã lectinele suprafeţei fagocitelor au rol de recunoaştere a moleculelor nonself.

Pe suprafaţa macrofagului se gãsesc nu numai receptori de lectine, ci şi lectine cu funcţie endocitarã, cu rol în clearance-ul glicoproteinelor plasmatice şi chiar al eritrocitelor îmbãtrânite sau al bacteriilor ajunse în mediul intern. De exemplu, lectina cu specificitate de manozã de pe suprafaţa macrofagului, are rol în apãrarea antimicrobianã nespecificã. Aceastã lectinã leagã celulele infecţioase ce expun pe suprafaţa lor grupãri cu manozã, uşurând fagocitoza şi digestia lor intracelularã.

De cele mai multe ori, interacţiunea dintre fagocit şi celula strãinã este mediatã de receptori specifici pentru diferite opsonine: Ig, C, fibronectinã etc. Cei mai importanţi sunt receptorii pentru Fc. Receptorii pentru regiunea Fc a imunoglobulinelor aparţin la douã clase: cei implicaţi în funcţiile efectoare şi sunt activatori ai funcţiilor macrofagului şi cei care transportã imunoglobulinele prin barierele epiteliale.

Fagocitele recunosc şi leagã celulele opsonizate. Toate opsoninele mediazã legarea celulei strãine de suprafaţa fagocitului şi stimuleazã ingestia sa. 

Fig. 100. Stadiile înglobãrii unui patogen ipotetic de cãtre macrofage. Receptorii cu rol în recunoaşterea fagocitarã sunt FcR, CR, MFR (manozã), CHO (glucidic). FA-11 (macrosialina) este o glicoproteinã pan-macrofagicã, exprimatã abundent în fagosomi (dupã Gordon, 1998).

Opsoninele. Denumirea (opsein, grec = a aduce de mâncare) semnificã o categorie diversã de molecule care au rolul de a uşura ingestia particulelor strãine, funcţionând ca punţi de legãturã între fagocit şi particula nonself. Opsonina majorã termostabilã este IgG, iar cea termolabilã este reprezentatã de proteinele complementului. Cele mai importante opsonine sunt anticorpii specifici ai sublaselor IgG1 şi IgG3, deoarece se leagã cu cea mai mare afinitate de receptorii pentru Fc γ. Legarea anticorpului pe particula nonself este mediatã de fragmentul Fab al moleculei IgG, iar regiunea Fc interacţioneazã cu receptorii Fc γ ai membranei fagocitului. Fagocitele umane pot exprima 3 clase de receptori Fc γ: FcRI, FcRII şi FcRIII. Pentru interacţiunea dintre IgG şi receptorul sãu este esenţial ca IgG sã fie localizat pe suprafaţa externã a particulei, pentru ca Fc sã fie accesibil receptorului pentru Fc.

IgM ca atare nu are rol opsonizant, deoarece fagocitele umane nu au receptori pentru Fc al IgM. IgM fixeazã complementul pe calea clasicã, cu mare afinitate şi particulele tapetate cu IgM pot fi opsonizate cu peptidele derivate din fixarea C. Moleculele de C3b tapeteazã celula bacterianã, formând în jurul ei o pãturã molecularã. Pentru iniţierea ingestiei este necesar al II-lea semnal, transmis prin receptorii membranari ai macrofagului.

IgA favorizeazã fagocitoza microorganismelor şi eritrocitelor. IgA activeazã calea alternã a complementului şi astfel capacitatea sa opsonizantã creşte prin legarea proteinelor complementului la suprafaţa particulei.

IgE nu are proprietãţi opsonizante.

Componentele opsonizante ale complementului sunt C1q, C4b, C3b, iC3b (produsul de degradare al lui C3b). Fragmentele derivate din C3 sunt cele mai importante opsonine, generate prin activarea complementului pe calea clasicã sau alternã. Produsul major al clivãrii lui C3 (C3b) se leagã covalent pe suprafaţa particulelor. M. tuberculosis leagã fragmentele de C3b şi C3bi, care uşureazã înglobarea lor în celula fagocitarã. Inglobarea pe aceastã cale reduce expunerea celulei bacteriene la compuşii toxici ai O2.

C3b este opsonizant pentru bacteriile Gram negative ce cresc în forme coloniale R, deoarece lipsesc  catenele polizaharidice terminale ale LPS. LPS este activator al cãii alterne. Formele coloniale S sintetizeazã LPS complete şi dupã opsonizare nu sunt fagocitate. C3b este opsonizant pentru celulele eucariote şi mediazã interacţiunea citotoxicã a macrofagului cu celula ţintã.

În focarul de inflamaţie se sintetizeazã o diversitate de proteine, multe dintre ele având rol opsonizant.

Colectinele formeazã o familie de lectine plasmatice, cu activitate opsonizantã. Activeazã complementul şi au rol în apãrarea antiinfecţioasã. Domeniul lor lectinic mediazã legarea de structurile glucidice ale suprafeţei microorganismelor, iar secvenţele de tip colagenic sunt implicate în legarea de receptorul de colectinã al suprafeţei fagocitelor.    

Medicamentele induc modificãri ale suprafeţei bacteriilor şi schimbã specificitãţile opsonice ale microorganismelor. Antibioticele inhibitoare ale sintezei proteinelor sunt foarte eficiente în acest sens. Proteina M pe suprafaţa celulelor de Streptococcus pyogenes inhibã activarea complementului.  Diminuarea cantitativã a proteinei M (dupã tratamentul cu clindamicinã şi lincomicinã) determinã o opsonizare crescutã cu C3 şi o creştere a activitãţii fagocitelor. Acelaşi efect, atribuit sintezei scãzute de proteinã A, s-a constatat faţã de celulele de S. aureus.

M. leprae posedã capacitatea de a lega fibronectina, care apoi are rolul unei punţi între bacterie şi receptorul de fibronectinã al celulei gazdã.

Faza de ingestie este condiţionatã de mobilitatea receptorilor membranari ai fagocitului. Vacuola formatã prin invaginarea membranei, se închide asemenea unui fermoar. Dacã receptorii membranari nu sunt suficient de mobili, sau dacã particula strãinã nu are un numãr suficient de grupãri care sã interacţioneze cu receptorii fagocitului, ingestia nu are loc.

Ingestia este un proces activ, dependent de energie. Capacitatea unui fagocit de a ingera complexe imune (ingestie mediatã de receptorii pentru Fc şi C3b) se numeşte imunofagocitozã.

Dupã ce s-a format, vacuola de fagocitozã este orientatã spre aria perinuclearã, unde fuzioneazã cu lizosomii şi devine fagolizosom.

Dupã ingestia unei bacterii sau a unei particule inerte existã urmãtoarele posibilitãţi de evoluţie:

- digestia

- persistenţa bacteriei în fagocit

- multiplicarea în celula fagocitarã

- liza fagocitului şi pãstrarea viabilitãţii celulei bacteriene.

Digestia corespunde situaţiei în care celulele bacteriene, inclusiv cele patogene, sunt degradate de enzimele lizosomale, active la pH acid. Simultan sunt digerate şi unele proteine membranare ale vacuolei de fagocitozã, iar receptorii membranari sunt recirculaţi spre suprafaţa celulei pentru a-şi relua ciclul.

Persistenţa particulei ingerate are loc în douã situaţii:

- unele fiind inerte, nu pot fi digerate (de exemplu, pulberile)

- unele bacterii patogene (Mycobacterium) posedã strategii de succes, care le permit sã se multiplice în interiorul celulei fagocitare.

Particulele inerte (azbest, siliciu, cãrbune) nu sunt atacate de echipamentul enzimatic al macrofagului şi sunt pãstrate mult timp. Dacã acumularea lor depãşeşte o limitã criticã (în special în plãmâni) se produc procese inflamatorii locale cu consecinţe patologice. La mineri se cunosc afecţiuni pulmonare profesionale: antracoza, silicoza, azbestoza (stocarea pulberilor în macrofagele pulmonare). Nefiind degradabile, acumularea excesivã a pulberilor în macrofage produce moartea celulei şi eliberarea materialelor depozitate. Ciclul înglobãrii este reluat de alte macrofage. Macrofagul activat elibereazã enzime hidrolitice. Rezultatul este reducerea progresivã a suprafeţei respiratorii, ca o consecinţã a înlocuirii epiteliului alveolar, cu ţesut conjunctiv (stare patologicã denumitã emfizem).


Rolul macrofagului în apãrarea faţã de bacteriile cu localizare celularã
 

Practic, orice celulã poate fi infectatã, dar fagocitele mononucleare sunt infectate mult mai adesea, deoarece ele fagociteazã bacteriile, au viaţã lungã şi capacitate sterilizantã antibacterianã limitatã. Din aceastã cauzã, fagocitele mononucleare sunt colonizate de bacterii ca M. tuberculosis, M. bovis, M. leprae, L. monocytogenes.

Pe de altã parte, monocitele fagocitare sunt efectori ai apãrãrii antibacteriene. Pentru a contracara acţiunea fagocitelor, bacteriile cu localizare intracelularã au elaborat modalitãţi strategice care le permit supravieţuirea în mediul citoplasmatic ostil. Multiplicarea agentului infecţios este esenţialã pentru producerea infecţiei şi a manifestãrilor patologice. Multe bacterii patogene, cu localizare intracelularã, nu numai cã se multiplicã, dar unele au mecanisme specifice de a scãpa din celula gazdã şi de a se disemina spre celulele vecine, chiar fãrã sã pãrãseascã nişa intracelularã.

Bacteriile cu localizare intracelularã au elaborat diferite strategii pentru supravieţuire:

- invazia fagocitelor neprofesioniste

- localizarea în compartimente citoplasmatice bine delimitate

- interferenţa cu reactivii intermediari ai reducerii O2

- inhibiţia fuziunii fagosom-lizosom

- rezistenţa la enzimele lizosomale

- interferenţa cu maturarea fagosomilor prin inhibiţia acidificãrii.

Fagocitele mononucleare reprezintã habitatul major pentru M. tuberculosis şi M. bovis.

 La interacţiunea dintre fagosom şi lizosomi se descriu trei rãspunsuri potenţiale:

- fuziunea fagosom-lizosom, proces în care microorganismele nepatogene şi patogene sunt omorâte, iar patogenii cu localizare intracelularã, supravieţuiesc şi se multiplicã în interiorul fagosomului (L. monocytogenes, Leishmania, S. typhimurium);

- absenţa fuziunii şi agenţii patogeni se multiplicã în fagosomii nefuzionaţi(T. gondii, M. tuberculosis);

- ieşirea agentului patogen din fagosom, în citoplasmã (T. cruzzi şi posibil M. leprae).

Majoritatea patogenilor internalizaţi sau fagocitaţi în vezicule de origine membranarã, rãmân localizaţi în aceste structuri, dar au elaborat diferite strategii pentru a preveni acţiunea mecanismelor celulare litice şi le favorizeazã supravieţuirea;

- unii agenţi patogeni au învelişuri protectoare (capsula polizaharidicã şi LPS);

- enzimele bacteriene neutralizeazã radicalii O2, iar enzimele proteolitice secretate, degradeazã proteinele lizosomale ale gazdei;

- unele bacterii patogene sunt dependente de factori ai fagolizosomului, ca semnale declanşatoare ale multiplicãrii intracelulare. De exemplu, C. burnetii, S. typhimurium necesitã pH acid pentru a persista în mediul intracelular şi pentru a iniţia replicarea;

- micobacteriile patogene şi L. pneumophila modificã fagosomul primar ori împiedicã acidifierea. Ele pot fi incluse de la început în vacuola celularã, la pH neutru;  M. tuberculosis rãmâne localizat într-o vacuolã delimitatã de membranã, care rezistã fuziunii cu lizosomii şi de aceea se acidificã foarte puţin. Dacã fuziunea are loc, membrana vacuolarã nu are ATP-azã care sã pompeze protonii în vacuolã (deoarece proteinele membranei sunt înlocuite cu proteine bacteriene)  şi vezicula ce înconjurã celulele de Mycobacterium nu se acidificã. Chlamidiile sunt bacterii parazite, obligat-intracelulare, care rãmân într-o vacuolã neacidã, pentru cã evitã fuziunea cu lizosomii, în tot ciclul intracelular. Chlamidiile se diferenţiazã în douã forme: una ce creşte activ în interiorul celulei gazdã(corpul reticulat) şi forma infecţioasã - corpul elementar extracelular - ce nu se divide;

- S. typhimurium intrã în macrofag prin ondularea membranei şi formarea fagosomilor spaţioşi, în care se dilueazã enzimele lizosomale ale gazdei, ceea ce favorizeazã supravieţuirea sa în macrofage. Alteori este posibilã inhibiţia fuziunii dintre fagosom şi lizosomi;

- L. pneumophila este înglobatã printr-un mecanism special, al fagocitozei “spiralate”. Bacteria rãmâne în fagocitul pulmonar, în interiorul veziculei membranare multistratificate şi pH-ul nu scade. Acelaşi mecanism protejeazã celula bacterianã şi în gazda sa naturalã, amoeba.

 Sursa nutrienţilor utilizaţi de bacterii în interiorul vacuolei nu este cunoscutã. Este posibil ca bacteriile internalizate sã altereze vacuola gazdei într-o mãsurã suficientã, pentru ca nutrienţii sã difuzeze din citoplasmã, spre lumenul vacuolei. Altã posibilitate (probabil la Chlamydia) este ca proteine de origine bacterianã sã se insere în membrana vacuolei şi sã aibã rol de pori, prin care difuzeazã nutrienţii.

 Câţiva patogeni intracelulari au capacitatea de a sparge vezicula de fagocitozã şi rãmân în citoplasmã, unde se multiplicã (L. monocytogenes, Shigella). Unele specii de Rickettsia degradeazã enzimatic vezicula înconjurãtoare şi deplasarea lor intracelularã este orientatã de componentele citoscheletului. Ieşirea în citoplasmã evitã atacul mecanismelor antibacteriene şi furnizeazã nutrienţii necesari, dar este folositã de puţini patogeni. Supravieţuirea şi multiplicarea lor este rezultatul unei interacţiuni echilibrate între celula gazdã şi bacterie (Brett, 1997).

L. monocytogenes invadeazã celule fagocitare şi nefagocitare. Dupã internalizare, vacuolele sunt acidificate şi circa 14% dintre celulele de Listeria scapã din vacuola fagocitarã, prin mecanismul lizei, mediatã de listeriolizina O (o hemolizinã), activatã la pH-ul acid al vacuolei. Bacteriile care rãmân în vacuola acidã, sunt omorâte.

Adeseori, patogeneza acestor infecţii nu este consecinţa virulenţei bacteriilor, ci se datoreazã rãspunsului imunitar al gazdei. Rolul limfocitelor T este esenţial pentru reactivitatea imunitarã faţã de aceşti agenţi patogeni şi pentru generarea manifestãrilor patologice. Reacţia tisularã de rãspuns la infecţia cu aceste bacterii este formarea granulomului. Bacteriile nu sunt eliminate complet din granuloame şi din acest motiv infecţia devine cronicã.

Toate aceste condiţii sunt îndeplinite de M. tuberculosis, M. bovis, iar L. monocytogenes se deosebeşte numai prin aceea cã produce infecţii acute.

Salmonella, Shigella au doar o fazã intracelularã, la tranzitul din lumenul intestinal prin celulele epiteliale (M) ale plãcii Peyer, dar rãspunsul imun este predominant humoral.

Funcţiile efectoare ale macrofagului se realizeazã prin urmãtoarele mecanisme:

-   producerea intermediarilor reactivi ai oxigenului şi ai azotului

-   limitarea disponibilitãţii Fe

-   acidifierea fagosomului prin fuziunea fagosom-lizosom

-   producerea defensinelor.

Dupã ingestia particulei strãine are loc o creştere bruscã a intensitãţii respiraţiei macrofagului. Creşte consumul de glucozã şi O2, se activeazã oxidaza membranarã dependentã de NADP. NADP-oxidaza reduce O2 la O2(radicalul superoxid), care este dismutat de SOD, dupã reacţia:

 

 

O parte din H2O2 este descompusã sub acţiunea glutation-peroxidazei, reacţie în care glutationul este oxidat, iar glutation-reductaza regenereazã glutationul redus.

Fierul este un element esenţial pentru supravieţuirea bacteriilor. Transferina saturatã cu Fe este preluatã de macrofag pe calea receptorilor specifici. Diminuarea receptorilor macrofagului pentru transferinã determinã scãderea intracelularã a Fe. Fe este necesar macrofagului pentru activarea mecanismelor care genereazã intermediarii reducerii O2 şi ai azotului, dar este şi un nutrient esenţial al celulei bacteriene. Competiţia pentru Fe pare a fi decisivã, în raport cu care fagocitul este un efector al apãrãrii antibacteriene sau este un mediu protector pentru celula bacterianã.

Aceste bacterii nu produc invazine. Ele sunt fagocitate de macrofage cu mare uşurinţã, deoarece secretã şi expun la suprafaţã cantitãţi mari de molecule care leagã fibronectina, ceea ce favorizeazã fagocitoza  prin intermediul receptorilor de fibronectinã. M. tuberculosis activeazã C şi se tapeteazã cu C3, produce enzime care detoxificã intermediarii reducerii O2, iar NH4+ neutralizeazã pH-ul acid al vacuolei de endocitozã.

În concluzie, prin funcţia fagocitarã, macrofagul reprezintã ultima barierã protectoare faţã de infecţie. Dacã aceastã barierã este depãşitã, infecţia se extinde şi evolueazã spre septicemie şi generalizare.

 

Alte funcţii ale macrofagului
 

Macrofagul este o celulã care exercitã efecte citotoxice asupra celulelor care poartã pe suprafaţa lor molecule nonself (celule tumorale). Citotoxicitatea faţã de celulele maligne se produce prin câteva mecanisme distincte:

- citotoxicitatea mediatã de limfochinele (MAF) secretate de limfocitele stimulate. MAF se leagã atât pe celulele ţintã (tumorale) cât şi pe macrofag;

- citotoxicitatea naturalã, nespecificã, se exprimã la un nivel mai scãzut. Efectul s-a demonstrat in vitro, prin contactul macrofagelor cu celule alogenice şi se intensificã dupã stimularea nespecificã a macrofagelor cu diferiţi factori chimici sau biologici;

- citotoxicitatea dependentã de anticorpi (ADCC), mediatã de moleculele de imunoglobulinã fixate pe celula ţintã. Regiunea Fc a moleculei de Ig este recunoscutã de macrofag prin intermediul receptorilor specifici. Punţile moleculare între macrofag şi celula ţintã favorizeazã un contact spaţial strâns şi transferul factorilor litici.

Funcţia secretorie a macrofagului este la fel de importantã ca şi cea fagocitarã. S-au identificat circa 75 de produşi de secreţie, in vitro, în mediul de creştere al macrofagelor sanguine şi peritoneale, cu o mare diversitate structuralã şi cu efecte biologice foarte diverse.

Unii produşi de secreţie sunt constitutivi: lizozimul, componente ale complementului. Alte produse de secreţie sunt inductibile, adicã se sintetizeazã sub acţiunea semnalelor primite de la receptorii suprafeţei, activaţi în procesul de endocitozã, sub acţiunea endotoxinelor, a limfochinelor, a modificãrilor de pH, a hidrolazelor acide, a metaboliţilor acidului arachidonic.

Dupã natura şi funcţiile produselor de secreţie ale macrofagului, se disting urmãtoarele categorii:

- produşi enzimatici. Sunt enzime lizosomale active la pH acid, din categoria hidrolazelor: colagenaza şi elastaza hidrolizeazã colagenul şi elastina, dar şi imunoglobulinele, fibronectina, fibrinogenul. Aceste enzime au rol important în patogeneza bolilor pulmonare distructive (emfizem), deoarece secreţia lor creşte dupã activarea macrofagelor. Macrofagele secretã proteina activatoare a plaminogenului la plasminã. Plasmina lizeazã fibrina din cheagul sanguin care se formeazã la periferia focarului de inflamaţie. In focarul inflamator, macrofagul activat secretã arginaza. Epuizarea argininei produce inhibiţia creşterii tumorale;

- produşi de secreţie cu rol în reacţiile de apãrare. Macrofagul sintetizeazã şi secretã lizozim (spre deosebire de granulocite care conţin lizozim dar nu-l sintetizeazã, iar limfocitele nici nu conţin şi nici nu-l sintetizeazã). Nivelul seric al lizozimului este o reflectare a activitãţii fagocitelor mononucleare. Concentraţia sericã şi urinarã a lizozimului creşte în stãrile infecţioase. Lizozimul are efect antineoplazic prin acţiunea sa directã asupra membranei celulelor tumorale. Macrofagul sintetizeazã şi secretã aproape toate componentele cãii clasice şi alterne a activãrii C;

- în procesul infecţios viral, macrofagul sintetizeazã interferon;

- proteine plasmatice. α 2-macroglobulina inhibã activitatea enzimelor proteolitice şi astfel moduleazã efectele litice ale enzimelor lizosomale;

- proteine ale cascadei de coagulare sanguinã (tromboplastina);

- proteine structurale (fibronectina, intrã în alcãtuirea membranei bazale);

- compuşi cu efect reglator asupra altor celule: lipide bioactive (prostaglandine), factori reglatori ai rãspunsului imun (IL-1);

- factorul stimulator al angiogenezei, în focarul inflamator;

 Funcţii metabolice ale macrofagului. Macrofagul intervine în metabolismul urmãtoarelor categorii de substanţe:

- metabolismul Fe. Hematiile sunt distruse de macrofagele splenice, în momentul în care   rezerva lor de ATP s-a epuizat. Macrofagul preia Fe din hemoglobinã şi îl cedeazã transferinei, care îl transportã la mãduva osoasã. Transferina este sintetizatã de macrofag:

- metabolismul lipidelor. Macrofagul capteazã lipidele plasmatice şi le degradeazã sub acţiunea lipazelor proprii;

- sintetizeazã colesterolul, unele substanţe carotenoide;

- sintetizeazã un factor stimulator al diviziunii fibroblastelor şi al biosintezei de colagen de cãtre fibroblaste. Activitãţile mitoticã şi de biosintezã ale fibroblastelor sunt foarte importante în procesul reparator tisular (vindecarea leziunii), într-un proces inflamator. Macrofagul participã în mod direct la vindecarea leziunii, prin înglobarea şi distrugerea resturilor tisulare moarte, a bacteriilor, a leucocitelor nefuncţionale.


<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Grigore MIHAESCU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: June, 2003