p

8

p

p

 

 

Sistemul fagocitar polimorfonuclear

Polimorfonuclearele (PMN) sau granulocitele sunt celule fagocitare “profesioniste” de tip microfag, din sângele circulant. Ele se gãsesc la toate organismele cu sistem circulator şi au rol în eliminarea microorganismelor patogene cu localizare extracelularã. Funcţia lor se suprapune parţial cu a sistemului fagocitar mononuclear. Acesta controleazã microorganismele parazite cu localizare intracelularã, faţã de care PMN sunt ineficiente.

Dupã caracterele tinctorilae ale granulaţiilor se disting: PMN neutrofile (PMNN), eozinofile (PMNE) şi bazofile (PMNB).

PMN sunt adevãrate sisteme celulare de “asalt” în procesele de apãrare antiinfecţioasã. Durata vieţii este scurtã (câteva zeci de ore), dar numãrul lor în sângele circulant este relativ constant, ceea ce denotã cã producerea este reglatã de necesitãţile organismului. La om se distrug 5 miliarde de leucocite şi 1o miliarde hematii într-o orã.

Numãrul PMN   în sânge este un indicator al stãrii de sãnãtate. Creşterea numãrului de PMN semnificã existenţa unui proces infecţios în organism, dar este indiciul unei evoluţii favorabile, deoarece organismul se apãrã prin mobilizarea rezervei de PMN medulare, care trec în circulaţie.

Scãderea numãrului de PMN în cursul unui proces infecţios semnificã, de cele mai multe ori, incapacitatea organismului de a se apãra.

  Numãrul absolut al diferitelor categorii de celule în sângele circulant:

Tip de celulã
Numãr absolut/mm3
Raportul procentual
Nou nãscut
Hematii
5 milioane la bãrbat
5-8 milioane
4,5 milioane la femeie

Leucocite

PMNN nesegmentate

PMNN segmentate

PMNE

PMNB

Limfocite

Monocite

Trombocite

5000 – 8000
150 – 400
3000 – 6000
50 – 200
15 – 50
1500 – 3000
285 – 300
200 000 – 400 000

100%

 3 – 5%

54 – 62%

 1 – 3%

 0 – 0,75%

 25 – 33%

 3 – 7 %

15000 –50000

 7000 –30000

 

 

 

 2000 – 8000

Numãrul total al leucocitelor este de circa 5 x lo3/mm3 sânge.

La adult, se remarcã o tendinţã de scãdere a numãrului de leucocite circulante: o scãdere mai accentuatã a numãrului de PMNN şi o diminuare uşoarã a numãrului de limfocite.

Creşterea numãrului de leucocite se numeşte leucocitozã. Ea se realizeazã prin descãrcarea în sângele circulant, a leucocitelor din mãduva osoasã. Cel mai adesea, leucocitoza este însoţitã de polinucleozã (creşterea numãrului de PMNN), care pot ajunge la 50 000/mm3 în cursul infecţiei cu agenţi piogeni. Numãrul leucocitelor creşte în cazurile de septicemie, pneumonie, flegmoane, abcese, apendicite (10-15 000 în formele uşoare, pânã la 50 000 în formele grave), în reumatism, în cazul tuturor distrugerilor tisulare (în infarctul miocardic). Creşterea este moderatã în infecţiile dentare, amigdaliene, urinare. Numãrul leucocitelor creşte în neoplazii. Necroza ţesutului tumoral reprezintã un stimul pentru afluxul de leucocite.

Creşterea numãrului de PMNN este frecventã în infecţiile cu localizare perifericã. Creşterea este rezultatul, atât al unei descãrcãri din depozite, cât şi al hiperfuncţiei medulare. Hiperfuncţia medularã se manifestã prin creşterea numãrului de celule tinere (nesegmentate) în sânge. Pentru fiecare neutrofil circulant, în mãduva osoasã se gãsesc 50 – 100 neutrofile mature.

Arneth a stabilit proporţia procentualã a neutrofilelor în funcţie de numãrul segmentelor nucleare. Dupã numãrul segmentelor nucleare, PMNN se împart în 5 categorii:

 

1(nesegm)    2 (2 segm)    3(3 segm)    4(4 segm)    5(5 segm)

 

     5%            35%               41%            17%              2%  (distribuţie normalã)

   21%            65%               14%              0%              0%  (apendicitã)

 

Formula deviazã spre stânga, cu predominanţa celulelor tinere, ca semn al unei descãrcãri mai rapide şi al hiperfuncţiei medulare.

În bolile parazitare (cu protozoare şi viermi intestinali), în boli de piele, afecţiuni alergice, leucocitoza este însoţitã de acidofilie. Leucocitoza poate fi rezultatul unor malignitãţi hematologice (leucemii), cazuri în care predominã elementele tinere ale seriei afectate de transformarea malignã.

Scãderea numãrului de leucocite (leucopenie) caracterizeazã infecţia gripalã, febra tifoidã, infecţiile grave, în care forţele de apãrare ale organismului au fost paralizate. In cazurile extreme de leucopenie (agranulocitozã), numãrul PMNN scade pânã la 200/ml, datoritã epuizãrii potenţialului producãtor al mãduvei osoase. Sensibilitatea la infecţii este foarte mare.


Diferenţierea neutrofilelor
 

Circa 3/4 din celulele nucleate ale mãduvei osoase sunt destinate producerii de leucocite, iar dintre  acestea, 2/3 sunt PMNN.

Mieloblastul este primul precursor recunoscut al seriei neutrofilului. Este de douã ori mai mare decât neutrofilul matur.

Promielocitul este de 2,5 ori mai mare decât neutrofilul matur. Este cea mai mare celulã din seria de maturare a neutrofilului. Din suprafaţa concavã a cisternelor Golgi se matureazã granulaţiile primare azurofile. Se numesc azurofile deoarece se coloreazã albastru cu colorantul Wright şi primare, deoarece sunt primele care apar în timpul maturãrii neutrofilelor. Odatã cu diviziunea promielocitului, producerea granulelor înceteazã şi granulele se distribuie în citoplasma celulelor fiice.

Mielocitul rezultã din diviziunea promielocitului. Are aceleaşi dimensiuni ca şi mieloblastul. In mielocit apar granulaţiile specifice sau secundare. Cisternele aparatului Golgi îşi schimbã polaritatea şi pe faţa convexã se matureazã aceste granulaţii. Se numesc granulaţii specifice, deoarece se gãsesc numai în neutrofile şi sunt secundare deoarece apar dupã cele primare.

Granulaţiile primare (azurofile, descrise de Bainton) conţin mieloperoxidazã, hidrolaze acide degradative (proteaze, fosfataze, nucleotidaze) şi substanţe cu acţiune bactericidã (lizozim, lactoferinã).

Granulaţiile secundare (specifice ale lui Bainton) sunt mai mici, mai puţin electrono-dense şi conţin fosfatazã alcalinã şi lizozim. Nu conţin peroxidazã.

Mielocitul se matureazã şi rezultã neutrofilul, fãrã diviziune celularã. În neutrofilul matur, adiacente membranei plasmatice se gãsesc microfilamente (actina şi miozina), ce genereazã forţele contractile necesare locomoţiei. Neutrofilul segmentat nu se divide. Cromatina este condensatã, iar nucleolul lipseşte. Lobulaţiile caracteristice ale nucleului nu se coreleazã cu vârsta celulei.

La sfârşitul perioadei de maturare a neutrofilului, scade sarcina negativã de suprafaţã şi creşte gradul de deformabilitate a membranei. Dupã maturarea celularã, un mare numãr de neutrofile se depoziteazã în mãduva osoasã. Aici se gãsesc circa 90% din neutrofile. De aici neutrofilul migreazã în lumenul capilar, printre celulele endoteliale.

Granulaţiile specifice fuzioneazã foarte repede cu vacuola de fagocitozã, în timp ce aceasta este încã deschisã în spaţiul extracelular. Din aceastã cauzã, peste 90% din conţinutul lor se varsã în mediul extracelular. Granulaţiile primare fuzioneazã mai târziu cu fagolizosomul. De aceea, circa 1/2 din conţinutul lor se pierde, iar restul rãmâne în fagolizosom.

Sisteme bactericide active în PMNN

Dupã ingestia unui microorganism, în neutrofil se activeazã sistemele moleculare care omoarã celula ingeratã. In PMNN funcţioneazã douã sisteme bactericide: unul independent de O2 şi altul dependent de O2 .

Fig. 101. Activarea neutrofilului. Contactul microorganismelor opsonizate cu receptorii de suprafaţã ai neutrofilului (receptori pentru Fc şi C) declanşeazã fagocitoza, activarea NADPH-oxidazei şi degranularea. In interiorul fagosomului, produsele oxidative pot interacţiona cu proteinele din granule, pentru a omorî microorganismele ingerate. MPO = mieloperoxidaza  (dupã Roos, 1998).

Sistemul bactericid independent de O2 cuprinde o gamã largã de activitãţi enzimatice: hidrolaze acide, proteaze neutre, lizozim. Lor li se adaugã condiţii fiziologice incompatibile cu supravieţuirea bacteriilor ingerate: mediul acid al vacuolei de fagocitozã, lipsa substanţelor nutritive.

Granulaţiile neutrofilelor conţin proteine bazice (cationice), bogate în lizinã, cu activitate bactericidã, denumite generic “fagocitine”.

Proteazele neutre se gãsesc în granulaţiile azurofile şi au pH optim al activitãţii lor, în jurul valorii 7. Cea mai cunoscutã este elastaza şi are proprietatea de a cliva proteine foarte diverse: fibrinogen, colagen, elastinã. Catepsina G face parte din aceiaşi categorie. Ambele au activitate bactericidã.

Hidrolazele acide, localizate în primul rând în granulaţiile azurofile sunt reprezentate de catepsinele B, D, E şi realizeazã digestia finalã a proteinelor. Efectul lor se produce, în primul rând în mediul extracelular, deoarece în PMNN, digestia celulei bacteriene nu atinge etapele finale.

Lizozimul este o enzimã bactericidã din granulaţiile primare şi secundare ale neutrofilelor. Este o muramidazã cationicã micã (14,5 kD): atacã mureina din peretele bacterian, prin scindarea legãturilor glicozidice β 1-4 din catenele polizaharidice ale mureinei, dintre resturile de N-acetilglucozaminã şi acidul
N-acetilmuramic şi rezultã dizaharide alcãtuite din N-acetilglucozaminã şi acid N-acetilmuramic, la care se pãstreazã ataşate catenele peptidice. Dupã distrugerea structurii de rezistenţã a peretelui celular, celula bacterianã aflatã într-un mediu neprotejat osmotic, se lizeazã. Macrofagele secretã cantitãţi mari de lizozim şi îl depoziteazã în granulaţiile citoplasmatice, spre deosebire de celelalte tipuri care îl secretã pe mãsurã ce îl sintetizeazã.

Lizozimul se gãseşte în granulaţiile neutrofilelor, macrofagelor, în celulele epiteliale ale glandelor exocrine (celulele Paneth). Macrofagele secretã constitutiv lizozimul, dar rata sintezei creşte în macrofagele activate. Neutrofilele şi celulele Paneth depoziteazã lizozimul în granulaţiile citoplasmatice.

Efectul litic al lizozimului s-a evidenţiat asupra peretelui celular de Micrococcus lysodeikticus, la care  mureina reprezintã circa 80% din conţinutul structurii parietale. Acţiunea lizozimului este mai puţin eficientã asupra peretelui bacteriilor Gram negative şi devine posibilã dupã tratamentul celulelor cu un amestec generator de radicali activi (acid ascorbic, H2O2).

Lizozimul are efect bacteriostatic. Perturbã fenomenele de oxido-reducere bacterianã şi blocheazã procesele de creştere şi diviziune.

Mediul acid din vacuola de fagocitozã are efect bactericid. Valoarea pH scade în câteva ninute, datoritã producerii acidului lactic prin metabolizarea anaerobã a glucozei. La pH acid se activeazã hidrolazele acide din granulaţii.

Lactoferina este o proteinã uşor bazicã (pI = 8,7) din granulele secundare ale PMNN, sechestreazã Fe3+ şi astfel inhibã activitãţile vitale bacteriene dependente de Fe, având efect bacteriostatic. Lactoferina se gãseşte în serul uman, în lacrimi, este abundentã în lapte şi în alte secreţii. S-au descris
trei variante de lactoferinã: αβγ, primele douã având activitate
RN-azicã. Celulele intestinale şi fagocitele mononucleare au receptori pentru lactoferinã, dar n-o sintetizeazã. Lactoferina leagã Fe, fãcându-l indisponibil metabolismului bacterian. Bacteriile Gram negative, în prezenţa lactoferinei, elibereazã LPS şi devin sensibile la lizozim, ceea ce denotã cã acţiunea ei se exercitã asupra membranei externe a peretelui celular. Lactoferina are proprietãţi microbiostatice asupra microorganismelor cu necesitãţi mari de Fe (coliformi, levuri).

În focarul infecţios, lactoferina nesaturatã este eliberatã din granulaţiile specifice, în mediul extracelular. Ea leagã Fe în condiţiile unui pH acid, iar transferina îl leagã la un pH mai mare. Complexul lactoferinã-Fe este endocitat de macrofage, pe calea receptorilor pentru lactoferinã. Astfel, lactoferina produce hipoferemie localizatã la focarul infecţios.

Defensinele sunt peptide mici de 3,5 kD (29-34 aminoacizi), bogate în cisteinã, moderat cationice(cu 3-10 sarcini pozitive nete), cu acţiune antimicrobianã. Sunt asemãnãtoare unele cu altele, pânã la identitate, cu excepţia aminoacizilor N-terminali. In PMN umane, ele formeazã 30-50% din totalul proteic al granulaţiilor primare (azurofile). In vitro, au spectru larg de activitate faţã de bacteriile Gram pozitive şi Gram negative, fungi (Candida, Cryptococcus neoformans), celulele maligne şi faţã de virusurile învelite. Ele acţioneazã formând canale în membranele artificiale şi probabil în cele naturale.

Oxidul nitric (NO) rezultã prin acţiunea nitric-oxid sintazei, dependentã de dezaminarea L-argininei. NO are efecte citotoxice semnificative asupra
unui spectru larg de agenţi patogeni facultativi şi obligat intracelulari:
M. tuberculosis, Plasmodium, Leishmania, C. neoformans, T. gondii, M. leprae, Chlamydia trachomatis
etc.

Sistemul bactericid dependent de O2 este complex şi esenţial pentru funcţia neutrofilelor şi a macrofagelor.

Imediat dupã ingestia unei bacterii, în neutrofil se produce o intensificare bruscã a respiraţiei, o adevãratã explozie a metabolismului oxidativ. O mare parte a O2 este convertitã la intermediarii reactivi ai reducerii sale, care sunt toxici pentru organismul ingerat, dar şi pentru ţintele extracelulare. Stimularea poate fi fizicã (aderenţa la substrat) sau chimicã, cu agenţi solubili (esterii de forbol, formil-metionil-leucil-fenilalanina produsã de bacterii, C5a, Con A, LPS, LTB4, TNF-α) sau particulaţi.

Sursa reducãtoare pentru producerea intermediarilor reducerii O2, pare a fi o oxidazã complexã cu FAD, legatã de membrana PMNN. Oxidaza se reduce preluând electronii de la o piridin-nucleotidã redusã (NADPH sau NADH) şi se oxideazã prin transferul electronilor la molecula de O2: NADPH + 2O2 → 2O2- + + NADP+ + 2 H+

Prin reducerea parţialã a O2, rezultã intermediarii reactivi. Dupã ce molecula de O2 acceptã un singur electron  se formeazã anionul superoxid (O2-) (forma ionizatã) sau radicalul perhidroxi (HO2.).

O2- acţioneazã fie ca reducãtor, fie ca oxidant. Când acţioneazã ca reducãtor al unui substrat, pierde electronul suplimentar şi este convertit la O2. Când acţioneazã ca oxidant al unui substrat, formeazã H2O2.

Cei doi radicali ai O2, HO2. şi O2- interacţioneazã într-o reacţie de dismutaţie, în care unul se reduce iar celãlalt se oxideazã şi rezultã O2 şi H2O2, dupã reacţia:

Fig. 102. În fagocite, inter-mediarii reactivi ai reducerii oxigenului sunt eliminaţi de superoxid dismutazã, de glu-tation oxidazã, de catalazã, de taurinã.  HMS = şuntul hexozo-monofosfatului.

2 HO2. + O2-  → 2 O2 +  H2O2 .

La pH alcalin predominã O2-. Dismutaţia este catalizatã de SOD.

H2O2 este redusã de anionul superoxid (O2-), dupã reacţia:

O2- şi H2O2 sunt bactericide. H2O2 este şi substrat al mieloperoxidazei (MPO), eliberatã din fagolizosom. Efectul bactericid oxidativ este atribuit O2-, oxigenului singlet(1O2), H2O2, OH. şi acidului hipocloros generat de mieloperoxidazã.

1O2 se formeazã dupã ce molecula de O2 absoarbe energie. In molecule, în general, electronii apar în perechi stabilizate cu spini de direcţie opusã. O2 este o moleculã neobişnuitã prin aceea cã spinii electronilor au aceiaşi direcţie. Absorbţia enegiei schimbã unul din electroni pe un orbital cu energie mai înaltã şi concomitent se produce inversia spinului.

H2O2 este principalul produs al reducerii O2 (dependentã de electronii rezultaţi din oxidarea glucozei), sau prin dismutarea HO2. şi a O2-

O2-  + O2-  + 2H+ → H2O2  +  O2

Activitatea antibacterianã a H2O2 creşte cu multe ordine de mãrime în combinaţie cu mieloperoxidaza şi cu un halogen.  Peroxidazele se disting prin structura primarã, prin grupul prostetic hem şi prin halogenul necesar pentru activitatea microbicidã. Peroxidaza neutrofilelor şi a monocitelor (mieloperoxidaza) se gãseşte în granulaţiile azurofile (primare) şi este descãrcatã în fagosom printr-un proces de degranulare, consecutiv fagocitozei.

Mieloperoxidaza (neutrofil-peroxidaza = verdoperoxidaza, datoritã culorii sale verzi) este o proteinã bazicã de 150 kD şi catalizeazã oxidarea substraturilor donoare de H+ sau de electroni , de cãtre H2O2.

   Mieloperoxidaza, alãturi de H2O2 (agent oxidant) şi de un halogen (Cl sau I) formeazã un sistem toxic pentru bacterii, fungi protozoare, viermi, dar şi pentru eritrocite, leucocite, plachete, celule tumorale.

   MPO şi H2O2 formeazã un complex cu substratul, cu efect oxidant asupra halogenului şi rezultã un compus oxidant (acidul hipocloros):

 

HOCl este oxidantul puternic, foarte toxic pentru microorganisme. HOCl poate reacţiona cu diferiţi compuşi azotaţi pentru a forma monocloramine şi dicloramine.

Fagocitele produc OH. prin reacţia O2- cu HOCl sau cu NO:

HOCl + O2-  →  OH. + OH- + Cl-

NO + O2-   →ONOO- (anion peroxinitrit)

ONOO-  + H+  → ONOOH (acid peroxinitros)

ONOOH → OH.  + NO2

Sistemul MPO poate fi eliberat la exteriorul celulei şi sã devinã toxic pentru microorganismele adiacente (bacterii, fungi, protozoare), pentru virusuri, pentru helminţi, pentru celulele normale şi maligne.

Peroxidaza eozinofilelor poate utiliza Cl, dar este mai puţin eficientã decât MPO.

Complexul MPO – H2O2 – Iod formeazã un sistem de iodurare a bacteriei  ingerate.

Ionul (OH-) şi radicalul hidroxil (OH.) au efecte  citotoxice puternice. Ei se formeazã prin interacţia H2O2, cu sãrurile de Fe:

Fe2+  +     H2O2  → Fe3+  + OH-  + OH.

Când concentraţia Fe este limitantã, este necesarã reducerea Fe3+ pentru formarea OH.

 Fe3+ se reduce prin reacţia Fe3+  + O2- → Fe2+ + O2

Oxigenul singlet revine la starea obişnuitã cu emisiune de luminã (chemiluminiscenţã).

1O2 pare sã se formeze în sistemul MPO-H2O2-halogen. Acest sistem emite luminã, ceea ce sugereazã formarea 1O2 în fagocite.

Leucocitul PMN este supradotat cu o gamã largã de mijloace bactericide. PMN combinã mai mulţi factori antibacterieni, în sisteme complexe cu o putere bactericidã superioarã fiecãruia izolat. Cel mai eficace sistem bactericid este MPO – H2O2 – halogen. Diferitele sisteme bactericide nu au o distribuţie egalã la toate speciile de mamifere. La om, MPO are activitate maximã. Acţiunea predominantã a unuia sau altuia dintre sistemele bactericide depinde şi de natura celulei fagocitate.

Deficienţe funcţionale ale sistemului PMNN

Sistemul PMNN este esenţial pentru apãrarea organismului faţã de microorganismele infecţioase. Deficienţele sale numerice sau funcţionale se rãsfrâng asupra rezistenţei antiinfecţioase a organismului.

Cele mai cunoscute anomalii ale sistemului PMNN sunt neutropeniile, de diferite grade. Când  numãrul PMNN scade sub 1000 celule/mm3, riscul infecţiilor creşte mult, iar în cazul unei scãderi accentuate (200 PMNN/mm3) nu mai existã posibilitatea unui rãspuns protector eficient. Neutropenia se datoreazã fie unei producţii medulare sub nivelul normal, fie unei distrugeri periferice extensive a neutrofilelor.

Deficienţele funcţionale ale neutrofilelor sunt foarte numeroase şi diverse: deficienţe de aderenţã, de chimiotaxie, de fagocitozã, de activitate bactericidã.

Deficienţele de aderenţã se datoreazã absenţei unor glicoproteine membranare (de 110 şi 180 kD), ceea ce împiedicã migrarea lor extravascularã. Pacienţii suferã infecţii bacteriene şi fungice recurente.

Maladia cronicã granulomatoasã este datoratã mutaţiei unei gene lincatã pe cromosomul X, fiind cea mai cunoscutã deficienţã a activitãţii bactericide a neutrofilelor. Capacitatea de ingestie este normalã, dar omorârea bacteriilor care nu elibereazã H2O2 (S. aureus, Seratia marcescens) este foarte mult diminuatã, datoritã unei defect al oxidazei respiratorii, care nu determinã explozia oxidativã a fagocitului dupã fagocitozã.

Efectul bactericid se menţine faţã de bacteriile care produc H2O2 (streptococi, lactobacili). Fagocitele acestor pacienţi au un metabolism oxidativ deficitar. Ingestia nu este urmatã de intensificarea metabolismului oxidativ şi din aceastã cauzã nu se genereazã intermediarii reactivi ai reducerii O2. Creşte incidenţa infecţiilor cu bacterii aerobe catalazo-pozitive, care inactiveazã H2O2 rezultatã din propria lor activitate metabolicã. Infecţiile cu bacterii, levuri (Candida), fungi filamentoşi (Aspergillus) sunt trenante şi însoţite de reacţii inflamatorii ample, care evolueazã în granuloame, ca o reflectare a incapacitãţii de a inactiva chemoatractanţii şi de a degrada antigenul. Deficienţa enzimaticã esenţialã este oxidaza care transferã electronii de la NADPH la O2, pentru a forma anionul O2-.

Maladia congenitalã Chediak-Higashi se caracterizeazã printr-o activitate fagocitarã mult diminuatã a macrofagelor şi a PMN, deoarece lizosomii lor nu fuzioneazã cu fagosomii. Din aceastã cauzã, bolnavii suferã infecţii repetate cu microorganisme oportuniste.

Aceste maladii pun în evidenţã importanţa mecanismelor de fagocitozã pentru apãrarea organismului, faţã de infecţiile cu microorganisme oportuniste.

În concluzie, fagocitoza contribuie decisiv la rezistenţa organismului uman şi animal faţã de agenţii infecţioşi. Aproape 80% din materialele nonself (bacterii, molecule) sunt epurate la primul pasaj al sângelui prin ficat, plãmâni şi splinã. Dupã ce trece de câteva ori prin aceste organe, sângele se sterilizeazã.

Acţiunea opsoninelor este foarte importantã pentru stimularea fagocitozei. IgM este cea mai eficientã opsoninã faţã de bacteriile Gram negative, iar IgG are o eficienţã opsonizantã de 500 – 1000 de ori mai micã. Creşterea ratei fagocitozei complexelor imune şi a particulelor tapetate cu componente ale C (C3b) este consecinţa prezenţei receptorilor pentru Fc şi pentru C3b, pe membrana fagocitelor “profesioniste”, ceea ce le permite intensificarea specificã a activitãţii de endocitozã. Ele se deosebesc de fagocitele “amatoare”(celulele reticulare), lipsite de astfel de receptori.


<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Grigore MIHAESCU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: June, 2003