p

8

p

p

 

 2. CONFLICTUL IMUNITAR IN VIVO.
MALADIILE AUTOIMUNE


În 1900, Ehrlich şi Morgenroth au formulat conceptul “horror autotoxicus”, care semnificã faptul cã, în mod normal, organismul îşi tolereazã propriile componente, pe care le protejeazã faţã de autodistrugerea pe calea efectorilor rãspunsului imun. Sistemul imunitar este tolerant faţã de componentele proprii. Starea de toleranţã faţã de self se instaleazã în cursul dezvoltãrii embrionare. Una din axiomele Imunologiei este cã, la organismele cu reactivitate imunitarã normalã, nu se produc anticorpi faţã de constituienţii proprii organismului. Totuşi, autoanticorpii apar mai ales la persoanele în vârstã: sunt autoanticorpi anti-hematii sau anti-membranã bazalã glomerularã.

Starea de toleranţã perfectã a sistemului imunitar faţã de componentele self, este perturbatã în unele situaţii în care se sintetizeazã autoanticorpi sau se diferenţiazã limfocite autoreactive, care nu mai recunosc selful. Prin extinderea efectelor sale, starea de autoreactivitate imunitarã genereazã maladiile autoimune. Maladiile autoimune, în esenţã, se caracterizeazã prin expansiunea proliferativã a limfocitelor reactive faţã de componentele self.

Reactivitatea imunitarã faţã de self nu s-a evidenţiat niciodatã ca fiind factorul iniţiator primar al maladiilor autoimune, chiar dacã self-reactivitatea a amplificat manifestãrile patologice cu componente autoimune. Existã
maladii cu fenomene autoimune bine exprimate, dar etiologia lor primarã
nu se cunoaşte.

Mecanisme ipotetice ale iniţierii conflictului autoimun

Mecanismele celulare şi moleculare prin care este perturbatã starea de toleranţã a sistemului imunitar faţã de self, nu se cunosc, dar faptele de observaţie au condus la urmãtoarele ipoteze:

a) Eliberarea antigenului sechestrat. Starea de toleranţã faţã de self se induce în timpul dezvoltãrii embrionare. Antigenele sechestrate sunt acelea care, prin localizarea sau prin particularitãţile de vascularizaţie ale unui ţesut, sunt inaccesibile recunoaşterii de cãtre celulele limfoide, în perioada dezvoltãrii embrionare. Ele au localizare intracelularã sau sunt delimitate prin bariere anatomice. In situaţii normale, antigenele sechestrate nu stimuleazã nici starea de toleranţã şi nici nu induc rãspunsul imun, datoritã absenţei contactului lor cu limfocitele. Din diferite cauze (traumatisme, intervenţii chirurgicale, procese infecţioase), antigenele sechestrate se elibereazã şi devin accesibile limfocitelor, declanşând rãspunsul imun. Un astfel de mecanism patogen s-a presupus cã este activ în generarea oftalmiei imune şi în aspermia autoimunã a tubilor seminiferi. Proteinele cristalinului, în cursul intervenţiilor chirurgicale, dupã traumatismele ce sparg capsula sau dupã afecţiunile care permeabilizeazã cristaloida, se comportã ca antigene care declanşeazã un rãspuns imun anti-cristalin. Astfel, pot fi afectate irisul, procesele ciliare, coroida. Proteinele spermatice, în cazurile de spermostazã, induc sinteza localã a anticorpilor în structurile epididimului. Anticorpii reacţioneazã cu antigene acrosomale sau flagelare ale spermatozoizilor şi produc imobilizarea sau chiar aglutinarea lor, consecinţa fiind sterilitatea autoimunã. Prin acelaşi mecanism, al eliberãrii antigenului sechestrat, se pot declanşa alte maladii autoimune: afecţiuni demielinizante ale SNC, tiroidita Hashimoto. Sistemul nervos central şi tiroida sunt delimitate de bariere anatomice etanşe, care nu permit accesul efectorilor sistemului imunitar. Dupã traumatisme, intervenţii chirurgicale sau consecutiv unor infecţii distructive, antigenele specifice acestor ţesuturi, se pot elibera şi pãtrund în circulaţie. Faţã de ele se poate declanşa rãspunsul imun, generator al maladiilor demielinizante cu componentã autoimunã şi al tiroiditei autoimune.

b) Pierderea stãrii de toleranţã, ca mecanism posibil al generãrii stãrilor de autoimunitate, este tot mai mult acceptatã. Datoritã unor mutaţii, ar fi posibilã apariţia clonelor de celule limfoide imunocompetente, care pierd proprietatea de toleranţã faţã de self. Limfocitele T şi B autoreactive, genereazã efectorii rãspunsului imun care interacţioneazã specific cu componentele self. Apariţia clonelor autoreactive ar fi asociatã cu un deficit al celulelor Ts, precum şi cu activarea celulelor Th.

c) Modificarea structurii chimice a antigenelor proprii (teoria selfului alterat). Sub acţiunea unor factori fizici (arsuri, radiaţii), biologici de naturã infecţioasã (bacterii, virusuri, fungi) sau a unor substanţe chimice (medicamente), proteinele proprii se modificã şi expun determinanţi antigenici interni sau se altereazã configuraţia lor molecularã. Moleculele modificate devin autoantigene.

Virusurile învelite au un rol important în generarea autoanticorpilor, deoarece, pe suprafaţa celulelor infectate sunt expuse antigene virale, care pot sã modifice specificitatea antigenicã a moleculelor proprii membranei celulare. Virusurile învelite înmuguresc prin membranele celulei gazdã şi pot încorpora proteine ale membranei celulare. Virusul este neutralizat de anticorpi, iar complexul imun este ingerat de macrofag prin intermediul receptorilor pentru Fc. Odatã cu glicoproteinele virale, pe suprafaţa macrofagului vor fi expuse şi glicoproteine originare în celula gazdã. Astfel sunt stimulate limfocitele T faţã de proteinele self.

d) Asemãnarea antigenicã între antigenele exogene şi componentele self. Uneori, microorganismele infecţioase conţin molecule asemãnãtoare, înrudite antigenic cu componentele self. Se sintetizeazã anticorpi care recunosc nu numai antigenul invadant, ci şi propriile componente. De exemplu, peretele de Str. haemolyticus conţine proteina M. Anticorpii anti-proteinã M reacţioneazã încrucişat cu proteine membranare ale celulelor muşchiului cardiac. Unele antigene exogene, de origine bacterianã, stimuleazã sinteza anticorpilor ce dau reacţii încrucişate cu molecule ale suprafeţei hematiei. De aceea, infecţia cu Str. haemolyticus produce, uneori, leziuni ale miocardului.

Maladiile infecţioase (sifilis, leprã) stimuleazã sinteza autoanticorpilor (factorul reumatoid, anticorpi anti-tiroidieni) şi aceştia ar putea fi cauza dezechilibrului mecanismelor imunologice centrale. Rãspunsul autoimun este declanşat de novo sau cel preexistent este amplificat dupã infecţia cu o largã varietate de virusuri ADN şi ARN,

La animalele de experienţã, infecţiile virale acute şi persistente pot induce sau pot accelera evoluţia maladiei autoimune.

e) Activarea rãspunsului imun poate fi rezultatul întreruperii stãrii de echilibru a reţelei idiotipice. Limfocitele sunt legate într-o reţea funcţionalã complexã, prin interacţiuni ce implicã regiunile variabile ale receptorilor de antigen. Limfocitele T au receptor de antigen cu regiuni variabile şi stimuleazã rãspunsul anti-idiotipic. In mod normal, în absenţa stimulului antigenic, interacţiunile celulare menţin sistemul imunitar în echilibru, dar la contactul cu antigenul, reţeaua se orienteazã în sensul elaborãrii rãspunsului imun specific. Ulterior, datoritã semnalelor supresoare, reţeaua se întoarce la starea de echilibru. Interacţiunile idiotipice pot avea rol stimulator sau inhibitor al rãspunsului imun. Anticorpii anti-idiotipici, care în mod obişnuit au rol reglator, pot fi autoanticorpi.

f) Supravieţuirea limfocitelor autoreactive. In timus, clonele de limfocite self-reactive sunt eliminate. In organism, rãmân totuşi clone cu o autoreactivitate medie. Ele nu sunt agresive faţã de propriile antigene, dar pot deveni foarte reactive, dupã ce s-au activat sub acţiunea unui antigen exogen. Dupã activare, prolifereazã şi atacã ţesutul self. Dacã limfocitele supravieţuiesc mai mult decât este necesar, efectul acţiunii lor se extinde. Mecanismul supravieţuirii limfocitelor activate pare a fi implicat în generarea lupusului sistemic eritematos şi a artritei reumatoide. Supravieţuirea limfocitelor se datoreazã producerii unor molecule ce blocheazã ligandul Fas. Astfel, ligandul Fas nu se mai leagã specific cu receptorul Fas şi transmiterea mesajului morţii în limfocit este blocatã.

g) Stimularea policlonalã a limfocitelor B. Unii agenţi infecţioşi, ca de exemplu virusul Epstein-Barr, infecteazã limfocitele B şi produc activarea policlonalã. Ele strãbat câteva cicluri de diviziune şi sintetizeazã anticorpi cu specificitãţi multiple de combinare, unii fiind autoanticorpi. Micoplasmele sunt activatoare policlonale ale limfocitelor şi pot contamina preparatele virale. Frecvent, virusurile infecteazã limfocitele şi macrofagele, stimulând astfel eliberarea citochinelor. Aceste molecule influenţeazã nivelul de exprimare a moleculelor CMH I şi II, modulând rãspunsul imun.

h) Influenţele hormonale. Numeroase observaţii clinice sugereazã o corelare directã între dezechilibrele hormonale şi momentul declanşãrii maladiilor autoimune. Maladiile autoimune sunt mai frecvente la femei, iar bãrbaţii cu fenomene autoimune au un nivel mai crescut de hormoni estrogeni. Sarcina se asociazã cu ameliorarea severitãţii maladiilor autoimune, în special a artritei reumatoide.

j) Factorii genetici. Maladiile autoimune tind sã aibã o incidenţã familialã, ceea ce sugereazã substratul genetic predispozant la maladiile autoimune.

Inducerea experimentalã a maladiilor autoimune 

Prima manifestare autoimunã s-a indus experimental la iepurii injectaţi cu mojarat corneean bovin. S-au sintetizat anticorpi care au reacţionat cu antigenele corneii bovine, dar şi cu antigenele ţesutului corneean de iepure, atât in vivo, cât şi in vitro. In anii ’30, Rivers şi colab. au indus encefalomielita la maimuţã, prin injectarea mojaratului de creier. 

Fig. 127. Natura multifactorialã a fenomenelor autoimune. Bid = celulã B care secretã autoanticorpi; BalfaId = celulã B care secretã anticorpi anti-idiotipici; Te = celulã T efectoare.

Ulterior, s-a demonstrat cã cea mai sigurã modalitate experimentalã de a induce o manifestare autoimunã, este injectarea mojaratului tisular singenic, alogenic sau xenogenic, în asociaţie cu adjuvantul Freund. Se sintetizeazã anticorpi care reacţioneazã cu antigenul inductor, dar şi cu componentele tisulare self asemãnãtoare. Anticorpii faţã de constituienţii tiroidieni şi tiroidita pot fi induse prin imunizarea iepurilor cu mojarat tiroidian, asociat cu adjuvantul Freund complet. S-a dedus astfel cã unul din mecanismele producerii maladiilor autoimune este similar mecanismului sintezei autoanticorpilor, adicã prin stimularea cu antigene înrudite. In sprijinul afirmaţiei, existã cazuri de analogie directã.

Encefalomielita autoimunã, consecutivã administrãrii vaccinului rabic, este declanşatã de antigenele ţesutului nervos de iepure (mielinã). Preparatul vaccinal atenuat, utilizat chiar de Pasteur, era mãduva spinãrii de la iepurele infectat cu virus rabic, uscatã şi maceratã.

Capacitatea antigenelor înrudite chimic, de a induce sinteza anticorpilor care reacţioneazã încrucişat cu componente proprii, are ca rezultat întreruperea stãrii de toleranţã. De exemplu, utilizarea preparatelor de insulinã din pancreasul de bovine sau de porc, a creat dificultãţi majore în tratamentul pacienţilor cu diabet insulino-dependent, deoarece insulina bovinã diferã de cea umanã prin 3 aminoacizi, iar insulina de porc, printr-un singur aminoacid. Aceste diferenţe sunt suficiente pentru stimularea reactivitãţii imunitare a receptorului de insulinã. O complicaţie suplimentarã a fost generatã de faptul cã preparatele de insulinã sunt contaminate cu proinsulinã. Insulina se sintetizeazã în celulele B insulare, ca preproinsulinã, care, faţã de proinsulinã are o catenã de 20 de aminoacizi la capãtul N-terminal. Dupã clivarea acestei catene, rãmâne proinsulina, în care aminoacidul 1 din catena A este reunit cu aminoacidul 30 din catena B, prin catena C. Proinsulina este convertitã la insulinã şi este depozitatã în granule, de unde este eliberatã în circulaţie. Proinsulina nu se gãseşte în mod normal în circulaţie şi nu induce starea de toleranţã. De aceea, administrarea proinsulinei induce sinteza autoanticorpilor anti-insulinã.

Fig. 128. Structura primarã a proinsulinei, molecula precursoare a insulinei dupã clivarea enzimaticã a peptidului C. Proinsulina este în mod obişnuit, sechestratã de contactul cu sistemul imunitar, dar dacã se elibereazã în circulaţie, activeazã sinteza anticorpilor care se combinã cu molecula de insulinã. Catenele A şi B ale insulinei sunt legate prin punţi S-S.

Înţelegerea naturii chimice a multor autoantigene este insuficientã, iar auto-anticorpii se detecteazã observând legarea lor de secţiunile tisulare, prin tehnica imunofluorescenţei. Secţiunea tisularã este foarte complexã din punct de vedere antigenic şi interpretarea rezultatelor necesitã experienţã şi prudenţã.

MECANISME CELULARE ŞI MOLECULARE
ALE PROGRESIEI MALADIILOR AUTOIMUNE

 

Indiferent de mecanismul declanşator, maladiile autoimune se caracterizeazã prin sinteza autoanticorpilor sau prin generarea limfocitelor T autoreactive. Leziunile tisulare consecutive acţiunii efectorilor imunitari, se produc pe una din urmãtoarele cãi:

- autoanticorpii au, uneori, o acţiune directã faţã de antigenele tisulare cu care formeazã complexe imune. Se activeazã complementul şi rezultatul este liza celulelor;

- alteori, autoanticorpii au acţiune indirectã. Complexele imune (Ag - Ac - C) se depun la nivelul vaselor mici (arteriole, capilare) din diferite organe şi produc reacţii inflamatorii, consecinţa fiind distrugerea ţesutului;

- în alte cazuri, ţesutul ţintã este lezat sub acţiunea limfocitelor Tc infiltrate.

La pacienţii la care se sintetizeazã autoanticorpi, maladiile autoimune au o particularitate comunã: inflamaţia cronicã fãrã o cauzã infecţioasã cunoscutã. Autoanticorpii pot iniţia procesul patologic, pot contribui la patogenezã şi sunt utili pentru diagnostic. In evaluarea semnificaţiei autoanticorpilor trebuie avute în vedere urmãtoarele situaţii: 1) autoanticorpii pot fi agenţii efectori ai maladiei, ca de exemplu, în anemia hemoliticã autoimunã; 2) alteori, dupã lezarea unor ţesuturi (nervos, cardiac) se sintetizeazã autoanticorpi care reacţioneazã cu ţesuturile respective; 3) autoanticorpii semnificã prezenţa unui agent etiologic, fãrã sã aibã rol în patogenitate şi indicã originea infecţioasã a maladiei; 4) autoanticorpii se gãsesc uneori, mai ales la vârstnici, în absenţa manifestãrilor patologice.

Unele maladii autoimune se caracterizeazã prin procese patologice strict localizate, adicã efectorii (în special anticorpii) au acţiune specificã faţã de antigenele proprii organului sau ţesutului ţintã. Astfel, în maladia autoimunã diabetus melitus insulino-dependent, auto-anticorpii au specificitate numai faţã de celulele B din insulele Langerhans, iar în tiroidita Hashimoto, autoanticorpii sunt specifici faţã de celula epitelialã tiroidianã.

La centrul spectrului se situeazã leziunile care tind sã fie localizate într-un singur organ, dar autoanticorpii nu au specificitate de organ. Exemplul tipic este ciroza biliarã primarã, în care, canaliculele biliare sunt ţinta infiltrãrii cu celule inflamatorii, dar anticorpii serici, în special anti-mitocondriali nu au specificitate de organ (nu sunt specifici faţã de mitocondriile hepatice). De asemenea, în sindromul Goodpasture, autoanticorpii se fixeazã pe membrana bazalã a glomerulului renal şi a epiteliului alveolar, producând glome-rulonefrita cronicã şi hemoragii pulmonare.

La cealaltã extremitate a spectrului sunt maladiile autoimune diseminate, caracterizate prin sinteza autoanticorpilor faţã de antigene cu distribuţie tisularã largã (de exemplu, anticorpi anti-nucleari în lupusul eritematos diseminat).

Autoanticorpii se sintetizeazã preponderent, faţã de antigenele ţesuturilor endocrine: tiroidã, corticosuprarenale, celulele insulare pancreatice, paratiroide, hipofizã, ovar. Titrul cel mai crescut se înregistreazã în cazul maladiei tiroidiene. 

Autoanticorpii pot fi specifici faţã de diferite componente antigenice:

- faţã de molecule ale suprafeţei celulare şi au rol patologic(ca de exemplu, anticorpii anti- receptori de hormoni); 

- faţã de ţinte extracelulare (molecule circulante sau ale matricei extracelulare) şi pot fi agravanţi ai maladiei autoimune;

– faţã de componente intracelulare.

Spectrul maladiilor autoimune Organ sau ţesut afectat Antigenul

Tiroidita Hashimoto 

Mixedemul primar 

Maladia Basedow (tireotoxicoza)  

Anemia pernicioasã Biermer 

(deficitul vitaminei B12)

Diabetul juvenil 

Unele alergii atopice 

Myasthenia gravis 

Sterilitatea masculinã 

Maladia lui Addison 

Menopauza precoce  

Anemia hemoliticã autoimunã 

Purpura trombocitopenicã idiopaticã 

Hepatita cronicã activã fãrã HBs 

Ciroza biliarã primarã 

Poliartrita reumatoidã 
Sindromul Goodpasture 

LED 

Colita ulcerativã  

Sindromul Sjogren 

Pemphigus vulgaris 

Cardiomiopatia autoimunã  

Miozita 

Tiroida 
Tiroida 
Tiroida 
Mucoasa gastricã 
Celulele B insulare 
Sistemul nervos periferic 
Muşchi striat şi cardiac 
Spermatozoid 
Celulele corticosuprarenalei 
Ovar 
Hematii 
Plachete 
Ficatul şi muşchiul neted
Mitocondrii 
Membrana sinovialã 
Rinichi şi plãmâni 
Distribuţie difuzã 
Mucoasa colonului 
Glande lacrimale şi salivare 
Tegumentul 
Muşchiul cardiac 
Muşchiul striat 

Tiroglobulina

Citoplasma, suprafaţa celulei

Receptorul pentru TSH al suprafeţei celulare 

Factorul intrinsec (FI) 

Citoplasma celulelor insulare

Receptorul beta-adrenergic

Receptor de acetilcolinã

----------

Citoplasma

Citoplasma celulelor pro-ducãtoare de steroizi Suprafaţa hematiei

Suprafaţa plachetelor 

Celula hepaticã, actina 

Piruvat dehidrogenaza mitocondrialã

Regiunea Fc a moleculei de IgG

Membrana bazalã

ADN, ADN-proteine, IgG

Lipopolizaharidul celulelor epiteliale

Mitocondrii, nuclei

Membrana bazalã a epidermei

Miofibrilele şi sarcolema celulei musculare cardiace

ARN,  miozina

Autoanticorpii au specificitate faţã de molecule self. Prezenţa autoanticorpilor este, uneori, un indiciu al riscului pentru viitoare maladii autoimune, iar alteori, titrul lor seric este o reflectare directã a amplitudinii dezordinii autoimune. Evidenţierea autoanticorpilor nu este niciodatã revelatoare pentru diagnosticul unei maladii, deoarece se pot gãsi şi în serul organismului normal. Prezenţa lor în serul normal are o frecvenţã variabilã în funcţie de vârstã şi sex: cea mai micã frecvenţã, autoanticorpii o au în serul bãrbaţilor tineri, iar în serul femeilor vârstnice, frecvenţa este cea mai mare.

Autoanticorpii se identificã prin tehnicile de aglutinare pasivã şi precipitare. Tehnicile de aglutinare utilizeazã particule de latex sau eritrocite, tapetate cu antigenul molecular.

Autoanticorpii antitiroidieni se detecteazã prin hemaglutinarea pasivã (HAI), adicã antigenul tiroidian este legat pe suprafaţa eritrocitelor, iar aglutinarea particulelor de latex tapetate cu imunoglobulinã este cea mai folositã pentru detectarea factorului reumatoid. Imunofluorescenţa indirectã este folositã pentru evidenţierea anticorpilor antinucleari.

Nu toţi pacienţii cu o anumitã dezordine endocrinã sintetizeazã autoanticorpi. Testul negativ al detectãrii autoanticorpilor nu exclude maladia autoimunã, iar testul pozitiv nu are semnificaţia obligatorie a unui diagnostic pozitiv. Autoanticorpii faţã de celulele insulare pancreatice au o particularitate ce constã în faptul cã procentajul serurilor pozitive scade dupã declanşarea bolii. 

Maladii autoimune ale ţesutului conjunctiv (colagenoze)

Cele mai frecvente colagenoze sunt lupusul eritematos diseminat (LED), artrita reumatoidã (AR) şi febra reumatismalã. Din punct de vedere imunologic, toate se caracterizeazã prin prezenţa autoanticorpilor în ser, care formeazã complexe imune cu diferite antigene tisulare. In febra reumatismalã, autoanticorpii lezeazã ţesutul miocardic şi articulaţiile. In artrita reumatoidã sunt lezate articulaţiile, iar în LED sunt afectate mai multe organe.

Lupusul eritematos diseminat 

Denumirea de lupus semnificã efectul distructiv asupra ţesuturilor, iar calificativul sistemic reflectã implicarea unui numãr mare de ţesuturi, ceea ce conferã caracterul generalizat al maladiei; termenul eritematos desemneazã eritemul tegumentar care însoţeşte fazele acute ale maladiei. Lupusul eritematos diseminat este prototipul maladiilor autoimune sistemice. Maladia poate sã aparã la orice vârstã, dar femeile în perioada sarcinii sunt cele mai afectate.

Lupusul este asociat cu multiple fenomene autoimune şi se exteriorizeazã prin manifestãri clinice plurifocale extrem de diverse, care implicã sisteme de organe: tegument, articulaţii, rinichi.

Din punct de vedere citologic, LED se caracterizeazã prin prezenţa celulelor LE (lupice), evidenţiate de Hargreaves în mãduva osoasã a pacienţilor. Celula LE este un PMN care a ingerat nucleul altei celule şi poate sã aparã în sângele periferic.

Semnul distinctiv al maladiei este nivelul seric ridicat al IgG cu specificitate anti-nuclearã. Manifestãrile clinice heterogene par a fi asociate cu producerea autoanticorpilor. In serul pacienţilor s-au identificat peste 28 de specificitãţi diferite de autoanticorpi. Cei mai semnificativi sunt anticorpii antinucleari (FAN), anti-leucocitari, anti-muşchi neted de stomac, anti-eritrocitari, anti-plachetari, anti-ribosomali. Titrul crescut de anticorpi anti-ADN dublu catenar, asociat cu nivelul scãzut al complementului poate fi considerat ca un test de diagnosticare a LED.

în sângele pacienţilor cu LED, existã ADN liber, anticorpi anti-ADN, dar şi complexe imune anticorpi-ADN. ADN pur nu este imunogen, dar proteinele cu care este asociat îi conferã imunogenitate. In complexul ADN-proteine, ADN are rol de haptenã, iar anticorpii au specificitate faţã de ADN. Anticorpii anti-ADN aparţin clasei IgG şi dau reacţii încrucişate multiple: cu polizaharidele bacteriene, cu proteinele fibrilare ale citoscheletului, cu cardiolipina. Anticorpii anti-ADN formeazã complexe imune cu ADN circulant şi se depoziteazã în ţesuturi, având astfel efecte patologice directe. Anticorpii lupici se leagã de componente renale (membrana bazalã a glomerulilor), fixeazã complementul şi iniţiazã un rãspuns inflamator, care modificã funcţia renalã, producând glomerulonefrita cu complexe imune, a cãrei consecinţã este proteinuria. Complexele imune pot produce şi alte manifestãri patologice: artritã, vasculitã, erupţie rash. O fracţie a autoanticorpilor este orientatã faţã de determinanţii suprafeţei eritrocitare şi pot produce anemia hemoliticã, trombocitopenia(liza plachetelor) sau chiar leziuni ale SNC.

Complexele imune se depun, în special la nivelul pereţilor vasculari sau sunt filtrate la nivelul glomerulilor renali, unde produc leziuni inflamatorii caracteristice. ADN liber, precum şi complexele ADN-anticorpi au afinitate pentru colagenul din membrana bazalã a glomerulilor, ceea ce explicã depozitarea preferenţialã a complexelor imune în rinichiul pacienţilor cu LED. Depunerea preferenţialã a complexelor ADN-anti-ADN are o explicaţie molecularã: histonele din complexele nucleoproteice au afinitate faţã de heparan-sulfat, component al membranei bazale a glomerulului.

Complexele imune activeazã cascada complementarã şi cantitatea sericã de C3 şi C4 diminuã la majoritatea pacienţilor cu LED activ. Din cauza creşterii ratei sintezei, nivelul seric al acestor proteine poate fi normal, în ciuda consumului accelerat. Anafilatoxinele eliberate din activarea complementului, iniţiazã reacţia inflamatorie localã.

Datoritã sintezei autoanticorpilor cu specificitãţi multiple, maladia este însoţitã de hipergamaglobulinemie.

Dintre toate specificitãţile de autoanticorpi care se sintetizeazã în LED, FAN este cel mai caracteristic şi este dominant cantitativ. Anticorpii antinucleari sunt specifici pentru aceastã maladie şi detectarea lor este utilã pentru diagnostic. Anticorpii anti-nucleari reacţioneazã cu toate tipurile de nuclei, indiferent de origine, dar reacţioneazã şi cu antigenele nucleare ale gazdei şi de aceea sunt consideraţi autoanticorpi. In LED, titrul anticorpilor antinucleari este crescut, dar anticorpi anti-ADN se sintetizeazã şi în artrita reumatoidã, în sindromul Sjogren, myasthenia gravis, hepatita cronicã activã. Anticorpii antinucleari sunt antinucleosomali (structuri ce constau din ADN şi histone). ADN poate fi de origine eucariotã sau procariotã, dublu catenar sau monocatenar, polidispers sau omogen. Anticorpii se fixeazã pe nucleul unei largi varietãţi de ţesuturi animale, ceea ce permite evidenţierea lor în serul pacienţilor prin metoda imunofluorescenţei indirecte. Metoda utilizeazã timus de viţel, dar în special secţiuni de ficat de şobolan, obţinute prin criotomie. Secţiunile se acoperã cu serul de cercetat. Lama cu secţiuni se spalã pentru îndepãrtarea anticorpilor care nu au reacţionat specific cu nucleul hepatocitului. Lamele se incubã cu ser de iepure anti-IgG umanã, conjugat cu fluoresceinã. Secţiunile se examineazã la microscop, cu luminã ultravioletã. Dacã în serul de cercetat se gãseşte FAN, se observã fluorescenţa celulelor hepatice de şobolan.

Mulţi pacienţi cu LED au anticorpi serici, nu numai faţã de antigenele nucleare, ci şi faţã de antigenele citoplasmatice.

Cel mai comun fenomen patologic la pacienţii cu LED este vasculita inflamatorie, datoratã depunerii locale a complexelor imune, îndeosebi a acelora care conţin ADN, în pereţii vasculari.

Maladia se reproduce experimental la şoarece prin injectarea unei endotoxine care determinã liza celularã, cu eliberare de ADN. ADN liber sau complexele ADN-anticorpi se fixeazã pe membrana bazalã.

Agentul declanşator al LED nu se cunoaşte. Retravirusurile sunt posibili agenţi etiologici, deoarece la pacienţii cu LED este indusã sinteza unui interferon atipic (IFN-lentivirus), iar în culturile de limfocite de la pacienţii cu LED s-a evidenţiat revers-transcriptaza.

Predominanţa netã a pacientelor (9:1) faţã de bãrbaţi sugereazã rolul hormonilor sexuali în aceastã maladie. Numeroase date sugereazã un dezechilibru al raportului cantitativ al hormonilor androgeni şi estrogeni în plasmã. Bãrbaţii cu LED manifestã o prevalenţã superioarã a hipo-androgenismului. Boala pare sã implice emergenţa şi activarea limfocitelor TCD4 şi B cu potenţial autoreactiv.

Declanşarea şi progresia LED are o bazã geneticã complexã, cu contribuţia genelor CMH şi a multor gene din afara complexului. Complexitatea geneticã în bolile poligenice se datoreazã penetranţei scãzute a fiecãrei gene în parte, adicã este o micã probabilitate ca o anumitã alelã sã determine expresia maladiei. Datoritã penetranţei incomplete, chiar în prezenţa unui set complet de alele susceptibile, maladia nu se manifestã totdeauna.

Artrita reumatoidã

Artrita reumatoidã este o maladie inflamatorie cronicã ce afecteazã predominant membrele superioare şi inferioare, dar poate sã implice orice articulaţie. Este o maladie autoimunã cronicã, sistemicã, cu etiopatogenezã necunoscutã. Debutul ei este, de regulã, dupã 40 de ani, dar poate sã aparã la orice vârstã. Maladia este mult mai frecventã decât LED şi este consecutivã persistenţei complexelor imune în circulaţie, pentru perioade lungi de timp. Este una din cele mai comune maladii autoimune, de 2-3 ori mai frecventã la femei decât la bãrbaţi. Artrita reumatoidã este caracterizatã prin inflamaţia şi distrugerea cartilajului articular, producând deformarea degetelor.

Waaler şi Rose au evidenţiat cã serul pacienţilor de AR aglutineazã eritrocitele de berbec, tapetate cu o dozã subaglutinantã de anticorpi specifici. Concluzia lor a fost cã serul conţine un factor specific, care recunoaşte regiunea Fc a moleculelor de anticorpi ce tapeteazã hematiile şi l-au denumit factor reumatoid (FR).

Factorul reumatoid aglutineazã hematiile oricãrei specii, dacã sunt tapetate cu anticorpi specifici. Factorul reumatoid este autoanticorp, un IgM anti-regiunea Fc a IgG denaturat. In vitro, FR precipitã cu IgG denaturatã chimic sau termic.

In vivo, modificarea structurii IgG se produce dupã ce IgG reacţioneazã cu antigenul corespunzãtor, sau in vitro, dupã ce se fixeazã nespecific pe un suport inert sau dupã denaturare termicã.

Factorul reumatoid se sintetizeazã faţã de molecula IgG a cãrei conformaţie molecularã a fost modificatã in vivo şi se gãseşte la circa 70% dintre pacienţii cu artritã reumatoidã. Dupã modificarea conformaţiei moleculare, IgG expune determinanţi antigenici inaccesibili pe molecula intactã. Sinteza FR se face în plasmocitele din ganglionii limfatici, dar şi în cele din ţesutul de granulaţie al membranei sinoviale. Ţesutul de granulaţie este un ţesut conjunctiv reparator care se formeazã în focarul reacţiei inflamatorii.

Determinanţii antigenici ai IgG umanã, care reacţioneazã cu FR, nu se gãsesc la toţi indivizii. Factorul reumatoid care reacţioneazã cu IgG de iepure, este diferit de cel care reacţioneazã cu IgG umanã. Factorul reumatoid este considerat ca autoanticorp, dar nici un FR din aceastã categorie nu se poate numi autoanticorp, din urmãtoarele motive:

- nu precipitã cu IgG nativã a propriului organism. O variantã a FR se combinã cu IgG numai de origine umanã şi numai dacã este legat în complexe imune, dar nu reacţioneazã cu IgG liberã;

- factorul reumatoid care se combinã cu IgG umanã, frecvent recunoaşte numai IgG denaturat şi agregat prin tratament termic;

- factorul reumatoid precipitã IgG cu specificitate alotipicã, diferitã de aceea a pacientului

- factorul reumatoid precipitã cu IgG de alte specii. 

Pe baza reacţiei cu FR, indivizii umani se împart în douã grupe:

- cei al cãror IgG precipitã cu FR

- cei al cãror IgG nu reacţioneazã cu FR.

Determinanţii antigenici ai moleculelor de IgG sunt omologi antigenelor de grup sanguin şi se numesc Gm(gama marker). Ei reprezintã variante antigenice alotipice ale IgG umane. Indivizii al cãror IgG reacţioneazã cu FR aparţin grupului Gm(a+), iar ceilalţi sunt Gm(a-).

  Biologia molecularã a artritei reumatoide

  Mecanismul declanşator al maladiei este incert. Nu se cunoaşte natura stimulului antigenic. Reacţia autoimunã ar fi declanşatã de o infecţie cu micoplasme sau cu un virus (EBV, CMV sau un retravirus) care ar avea epitopi asemãnãtori cu autoantigenele. Antigenele de Salmonella, Shigella sau Yersinia pot sã activeze diferite artrite. Rãspunsul faţã de aceste antigene este detectat la situsul sinovial al inflamaţiei, fãrã ca microorganismul sã fie prezent. Antigenele bacteriene cu potenţial autoimun pot fi transportate în articulaţii şi iniţiazã sau amplificã un rãspuns imun anormal. Printre posibilii factori etiologici ai AR, o atenţie specialã s-a acordat proteinelor de rãspuns la şocul termic. Alţi autori considerã cã un autoantigen (gp 39, componentã a ţesutului articular) este recunoscut ca nonself de sistemul imunitar. S-a sugerat posibilitatea ca AR sã se datoreze unei insuficienţe corticosteroidiene, odatã cu descoperirea efectelor antiinflamatorii ample ale cortizonului, în aceastã maladie. Ipoteza n-a fost confirmatã, dar nici infirmatã.

Dupã alţii, maladia este declanşatã de complexele imune circulante care se fixeazã în articulaţii. Complexele imune sunt recunoscute specific de limfocitele B, care leagã antigenul din complex, prin receptorul imunglobulinic.

Artrita reumatoidã este o colecţie de maladii autoimune, pentru care antigenul declanşator diferã, la diferite forme ale maladiei. Deşi AR este consideratã o maladie autoimunã, tabloul patologic distinctiv este dominat net de o reacţie inflamatorie intensã, severã şi cronicã, stimulatã de antigene infecţioase sau de superantigene.

Etiologic, AR pare a fi rezultatul unei combinaţii de factori care include predispoziţia geneticã şi stimularea antigenicã, posibil ca rezultat al infecţiei cu microorganisme. Procesul imunologic are un rol central în patogeneza AR, argumentat de urmãtoarele observaţii:

- prezenţa autoanticorpilor serici (FR)

- în situsul inflamator se gãsesc factorii rezultaţi din activarea C

- în situsul articular inflamat se gãsesc neutrofile, limfocite T, B, macrofage şi citochinele lor

- sensibilitatea la AR este asociatã cu expresia unor alele specifice CMH II.

Limfocitele T sunt implicate direct în mecanismul patogeniei AR. In ţesutul sinovial reumatoid, celulele care delimiteazã cavitatea sinovialã sunt hiperplazice şi sunt infiltrate cu limfocite B, T şi macrofage. Utilizarea AMC marcaţi cu fluoresceinã, aratã cã în ţesuturile sinoviale sunt celule T care exprimã molecule CMH II. 

Oricare ar fi stimulul, la nivelul articulaţiei se declanşeazã reacţia inflamatorie, proces patologic care determinã progresia AR. Se presupune cã celulele Th1 recunosc un antigen self în ţesutul sinovial, se activeazã şi produc limfochine (IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IFN γ) şi activeazã limfocitele B, care se diferenţiazã în plasmocite şi secretã IgG, ce formeazã complexe imune (CI). CI activeazã cascada C şi se elibereazã C3a şi C5a, cu acţiune chimiotactic pozitivã şi activatoare faţã de leucocite, inclusiv pentru limfocite, care amplificã reacţia inflamatorie. Celulele Th1 secretã citochine care activeazã celulele fagocitare ce elibereazã produse de oxidare a acidului arachidonic, radicalii oxigenului şi metaloproteaze lizosomale, care degradeazã matricea extracelularã a ţesutului articular.

Macrofagele elibereazã IL-1, cu efecte multiple: stimuleazã proliferarea şi eliberarea moleculelor proteolitice şi chimiotactice din macrofage, stimuleazã osteoclastele şi condroclastele. Osteoclastele şi condroclastele atacã şi lizeazã cartilajul, amplificând inflamaţia articularã. Factorii de creştere şi citochinele stimuleazã hiperplazia fibroblastelor şi angiogeneza în jurul articulaţiei, iar în membrana sinovialã a articulaţiei se organizeazã foliculi limfoizi, cu centri germinativi în care se gãsesc numeroase plasmocite. Rãspunsul imun şi rãspunsul inflamator iniţiazã şi întreţin o sinovitã, care poate progresa la forma erozivã a artritei, la pacienţii pozitivi pentru epitopul antigenic declanşator sau datoritã contactului repetat cu un epitop de origine infecţioasã, stimulator al reactivitãţii imunitare şi al reacţiei inflamatorii.

Trãsãtura esenţialã a patologiei AR este degradarea cartilajului articular, sub acţiunea metaloproteazelor derivate din celulele inflamatorii infiltrate şi din condrocitele rezidente: colagenaze, gelatinaze, stromelizine etc. Sinteza lor este stimulatã de citochinele inflamatorii. Cartilajul articular este un ţesut unic pentru cã celulele sale componente se gãsesc în lacune izolate, fãrã contact direct cu alte celule. Cartilajul este nevascularizat şi este foarte rezistent la invazia cu vasele sanguine şi de cãtre celulele tumorale.

Molecule din categoria FR se sintetizeazã şi la persoane cu dezordini limfoproliferative. Factorii reumatoizi de la persoanele normale sunt componente ale familiei anticorpilor naturali, cu afinitate micã faţã de self. Adeseori, anticorpii naturali sunt polispecifici, reacţionând cu antigene self şi cu antigene exogene. In contrast, factorii reumatoizi de la pacienţii cu artritã reumatoidã au adeseori afinitate înaltã.

Artrita reumatoidã se reproduce experimental prin injectarea fibrinei heterologe. Se produce o hiperplazie a celulelor membranei sinoviale, eroziunea cartilajului articular şi a osului subiacent şi inflamaţia cronicã a membranei sinoviale.

Alt model experimental al artritei este artrita de adjuvant. Prin injectarea intradermicã a antigenului, asociat cu adjuvantul Freund complet, la şobolan se dezvoltã o afecţiune similarã artritei reumatoide.

Febra reumatismalã sau reumatismul articular acut (RAA)

Febra  reumaticã este o complicaţie relativ rarã a faringitei streptococice, ce apare la 2-4 sãptãmâni dupã infecţia bacterianã. Febra reumatismalã este o afecţiune provocatã de complexele imune circulante, care se localizeazã în regiunile articulare. Se manifestã ca o poliartritã febrilã, cu evoluţie favorabilã, singurul risc fiind complicaţiile valvulare cardiace, miocardice sau pericardice. Febra reumatismalã este consecutivã infecţiei tractului respirator cu Str. haemolyticus. Dupã 2-3 sãptãmâni, se dezvoltã o maladie asemãnãtoare maladiei serului, cu febrã, artritã, uneori chorea şi carditã. Anticorpii cu reacţie încrucişatã atacã valvele cardiace, pentru cã antigenele self ale ţesutului cardiac se aseamãnã cu proteina M din Str. haemolyticus. Riscul complicaţiilor cardiace este mai mare pentru indivizii cu grup sanguin A. Toate grupele sanguine au un precursor antigenic comun – antigenul H (codificat de gena H) – pe suprafaţa eritrocitelor, bine exprimat cantitativ la persoanele de grup 0. Specificitatea antigenicã a hematiilor de grup 0 este conferitã de L-fucozã. Grupul A are are o altã genã ce codificã sinteza glicozil-transferazei, enzimã ce adaugã N-acetil-D-galactozamina, la galactoza preterminalã a substanţei H. De aceea, specificitatea antigenicã a eritrocitelor grupului A este datã de N-acetil-D-galactozaminã şi L-fucozã.

Indivizii grupului B au o genã ce adaugã D-galactoza la galactoza preterminalã a moleculei H şi specificitatea antigenicã a eritrocitelor este datã de D-galactozã şi L-fucozã.

Glucidul terminal al polizaharidului streptococic este N-acetil-D glucozamina, legatã de un polimer de ramnozã. Diferenţa dintre N-acetil-D glucozaminã şi N-acetil-D galactozaminã este grupul OH. De aceea, antigenele de grup sanguin A se aseamãnã cu antigenul streptococic, mai mult decât ale grupului 0. La fel pentru antigenele de grup B, la care D-glucoza este mai asemãnãtoare structural cu N-acetil-D glucozamina de Str. pyogenes, decât cu L-fucoza grupului 0. Ca urmare, anticorpii produşi de indivizii de grup A, dupã infecţia cu Str. pyogenes, se cupleazã cu antigenele tisulare care conţin antigene ale grupului A şi produc reacţii inflamatorii. Ţesutul cardiac conţine grupe moleculare, similare cu substanţa de grup A.

Anticorpii anti-streptococici se leagã cu antigenele înrudite (o reacţie încrucişatã), ceea ce explicã frecvenţa superioarã a febrei reumatice la indivizii cu grup sanguin A şi B, faţã de indivizii cu grup sanguin 0.

Chorea care însoţeşte febra reumaticã, se poate explica prin asemãnarea unor molecule ale ganglionilor bazali, cu antigene streptococice.

Febra reumatismalã debuteazã în momentul în care încep sã se sintetizeze anticorpi antistreptococici. Absorbţia antigenelor streptococice în circulaţia sanguinã, determinã, în special, sinteza anticorpilor anti-streptolizinã O (ASLO). Se formeazã complexe imune circulante. Rãmâne neexplicat faptul cã numai 2-3% dintre indivizii atinşi de infecţia cu S. pyogenes fac reumatism articular acut.

Ţesutul cardiac este adeseori implicat, deoarece anticorpii dau reacţie încrucişatã cu antigenele streptococice şi cu antigenele de organ ale fibrei musculare striate din muşchiul cardiac şi chiar cu muşchiul neted din pereţii vasculari. Anticorpii anti-streptolizinã O reacţioneazã cu sarcolema fibrelor musculare cardiace. O fracţie a anticorpilor anti-streptococici, reacţioneazã încrucişat atât cu antigenele glucidice bacteriene, cât şi cu o proteinã structuralã de pe valvele cardiace. Complicaţiile pericardice, uneori consecutive infecţiei cu S. pyogenes, nu sunt explicate, pentru cã în pericard nu se gãsesc antigene care sã reacţioneze încrucişat cu cele bacteriene. 


<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Grigore MIHAESCU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: June, 2003