p

8

p

p

 


 

CUPRINS

 

 

Cuvānt înainte

Introducere

Etapele dezvoltãrii Imunologiei ca ştiinţã

Diviziunile Imunologiei

 

Capitolul 1. Caracterizarea generalã a antigenelor

Modelul general de structurã a unui antigen

Proprietãţile definitorii ale antigenelor

Clasificarea şi imunogenitatea antigenelor

Antigene naturale

Antigene moleculare

Haptene

Antigene corpusculare

Antigene artificiale

Antigene sintetice

Determinanţii antigenici

Efectul de carrier

Factorii care condiţioneazã imunogenitatea

Antigene endogene

Antigene heterofile

Adjuvanţii

 

Capitolul 2. Imunoglobulinele (Anticorpii)

Structura moleculei de imunoglobulinã

Funcţiile moleculei de imunoglobulinã 

Heterogenitatea  anticorpilor

Heterogenitatea izotipicã

Variantele alotipice

Variantele idiotipice

IgG

IgA

Structura moleculei de sIgA

Funcţiile efectoare ale sIgA 

IgM  

IgE

IgD

Interacţiuni Ag-Ac .

Bazele moleculare ale interacţiunii Ag-Ac

Bazele moleculare ale reacţiilor imune încrucişate

Exemple de reacţii imune încrucişate

 

Capitolul 3. Sistemul imunocitar (limfoid)

Mecanisme de apãrare la nevertebrate

Organizarea sistemului imunitar la vertebrate

Limfocitele

Limfocitele B

Limfocitele T

Receptoul de antigen al limfocitelor T (RCT)

Celulele  NK

Bazele genetice ale diversitãţii receptorilor de antigen

Mecanismele genetice ale diversitãţii imunoglobulinelor  

Mecanismele genetice ale diversitãţii RCTi

Dezvoltarea ontogeneticã a sistemului imunocitar

Rolul bursei lui Fabricius în diferenţierea limfocitelor B

Diferenţierea limfocitelor B la mamifere

Timusul la mamifere şi rolul lui în diferenţierea limfocitelor T

Arhitectura timusului

Maturarea limfocitelor T în timus

Factorii celulari şi moleculari ai diferenţierii limfocitelor

Organele limfoide secundare (periferice)

Ganglionii limfatici

Splina

Sistemul imunitar al mucoaselor

Recircularea limfocitelor

Bazele moleculare ale fenomenului homing

Recircularea limfocitelor în structurile limfoide ale mucoaselor

Recircularea limfocitelor în compartimentul terţiar nelimfoid

 

Capitolul 4. Antigenele complexului major de histocompatibilitate

Structura molecularã a antigenelor CMH clasa I

Structura molecularã a antigenelor CMH clasa II

Determinismul genetic al moleculelor CMH

Evaluarea diferenţelor antigenice ale moleculelor CMH

Distribuţia tisularã a moleculelor CMH şi semnificaţia lor evolutivã

 

Capitolul 5. Rãspunsul imun

Particularitãţile generale ale rãspunsului imun

Etapele rãspunsului imun

Celulele prezentatoare de antigen

Prelucrarea antigenelor

Rolul moleculelor CMH în prezentarea antigenelor

Antigenele exogene sunt prezentate în asociaţie cu moleculele CMH II

Antigenele endogene sunt prezentate în asociaţie cu moleculele CMH I

Modelul recunoaşterii antigenelor de cãtre limfocitul T  

Prezentarea antigenelor în asociaţie cu moleculele CD1

Activarea limfocitelor T  

Activarea limfocitelor B

Stimularea nespecificã a limfocitelor B

Cooperãri celulare în elaborarea rãspunsului imun

Activarea limfocitelor sub acţiunea antigenelor timo-independente

Activarea limfocitelor B1

Efectele stimulãrii antigenice asupra ţesutului limfoid secundar

Dinamica rãspunsului imun mediat humoral

Rãspunsul imun humoral secundar

Factorii care condiţioneazã intensitatea rãspunsului imun

Anticorpi naturali

Biosinteza imunoglobulinelor

Catabolismul imunoglobulinelor

Utilizãri ale serurilor imune

Imunitatea mediatã celular

Mediatorii moleculari ai reactivitãţii imunitare

Interleuchine

IL-1

IL-2

Alte citochine

Interferonii şi mecanismele acţiunii lor

Activitãţi biologice efectoare ale interferonilor

Bazele moleculare ale activitãţii interferonilor

Perspectivele producerii şi utilizãrii interferonilor

Bazele celulare şi moleculare ale memoriei imunitare

Reglarea rãspunsului imun

Toleranţa imunitarã

Factorii care condiţioneazã inducerea stãrii de toleranţã

Toleranţa fãtului

 

Capitolul 6. Surse de gamaglobuline omogene

Proteinele de mielom

Surse artificiale de gamaglobuline omogene. Tehnologia hibridomului

Etapele obţinerii hibridomului

Avantajele biotehnologiei hibridomului

Aplicaţii practice ale AMC

 

Capitolul 7. Mecanisme de apãrare antiinfecţioasã

Rãspunsul imun specific antiifecţios

Structura antigenicã a celulei bacteriene

Mecanisme prin care microorganismele evitã apãrarea gazdei

Rãspunsul imun în infecţiile virale

Rãspunsul imun primar

Rolul anticorpilor în imunitatea antiviralã

Imunitatea antiviralã mediatã celular

Mecanisme prin care celulele infectate evitã efectorii rãspunsului imun

Tipurile de imunitate dobānditã

Imunitatea dobānditã artificial activ

Vaccinurile

Vaccinuri de origine bacterianã

Vaccinuri virale

Imunitatea dobānditã artificial pasiv

Rezistenţa antiinfecţioasã înnãscutã nespecificã

Sisteme celulare cu rol în rezistenţa antiinfecţioasã nespecificã

Sistemul fagocitar mononuclear

Receptorii membranari ai macrofagului

Activarea macrofagului

Endocitoza

Rolul macrofagului în apãrarea faţã de bacteriile cu localizare intracelularã

Alte funcţii ale macrofagului

Sistemul fagocitar polimorfonuclear

Diferenţierea neutrofilelor

Sisteme bactericide active în PMNN

Deficienţe funcţionale ale sistemului PMNN

Sistemul complement  

Mecanismul general de activare a sistemului complement

Calea clasicã de activare a complementului

Sistemul de activare enzimaticã

Calea alternã a fixãrii complementului

Funcţiile complementului

Proteine reglatoare ale activitãţii sistemului complement

Epuizarea experimentalã a complementului seric

Biosinteza componentelor sistemului complement

Rolul complementului în apãrarea antiinfecţioasã

Procesul inflamator

Diapedeza

Chimiotaxia

Tipuri de reacţii inflamatorii

Mediatorii reacţiei inflamatorii

Rolul citochinelor în procesul inflamator

Reactanţii de fazã acutã

 

Capitolul 8. Reacţii imunitare in vivo

1. Reacţiile de hipersensibilitate

Clasificarea reacţiilor de hipersensibilitate  

Reacţiile de hipersensibilitate imediatã de tip I

Declanşatorii

Mediatorii reacţiilor de hipersensibilitate de tip I

Mecanismul celular şi molecular al reacţiilor de hipersensibilitate tip I

Efectele mediatorilor mastocitari

Exemple de stãri de hipersensibilitate de tip I

Testarea stãrilor atopice

Reacţiile de hipersensibilitate imediatã de tip II

Aloimunizarea post-transfuzionalã

Aloimunizarea feto-maternã în incompatibilitatea Rh  

Reacţia imunoalergicã antieritrocitarã determinatã de medicamente

Reacţiile de hipersensibilitate imediatã de tip III 

Epurarea complexelor imune şi cauzele persistenţei lor în organism

Maladii determinate de complexele imune

Modelul experimental al complexelor imune

Modelul clinic al maladiei cu complexe imune

Reacţia de hipersensibilitate de tip IV (Hipersensibilitatea intārziatã)

Declanşatorii reacţiilor de hipersensibilitate întārziatã

1. Reacţia de hipersensibilitate întārziatã de tip tuberculinic

Efectorii celulari ai reacţiei de hipersensibilitate întārziatã

2. Reacţia de hipersensibilitate întārziatã de tip granulomatos

Teste in vivo pentru detectarea hipersensibilitãţii întārziate

3.  Hipersensibilitatea de contact (dermatita de contact)

2. Conflictul imunitar. Maladiile autoimune

Mecanisme ipotetice ale iniţierii conflictului autoimun

Inducerea experimentalã a maladiilor autoimune

Mecanisme celulare şi moleculare ale progresiei maladiilor autoimune

Maladii autoimune ale ţesutului conjunctiv (colagenoze)

Lupusul eritematos diseminat

Artrita reumatoidã

Biologia molecularã a artritei reumatoide

Febra reumatismalã

Biologia molecularã a maladiilor autoimune cu specificitate de organ

Diabetus mellitus insulino-dependent

Maladii autoimune tiroidiene

Anemia pernicioasã

Myasthenia gravis

Ciroza biliarã primitivã

Maladia Addison

Boala Crohn şi colita ulcerativã

Anemiile hemolitice autoimune

Purpura trombocitopenicã

Pemphigus

 

Capitolul 9. Imunodeficienţele

Imunodeficienţele înnãscute

Imunodeficienţele dobāndite

Imunodeficienţa consecutivã infecţiei cu HIV

 

Capitolul 10. Imunologie tumoralã

Antigene tumorale

Rãspunsul imun antitumoral

Efectorii rãspunsului imun antitumoral

Rolul celulelor NK

Citotoxicitatea mediatã de macrofage

Imunitatea mediatã de limfocitele T

Mecanisme de scãpare a celulelor tumorale

Abordãri terapeutice ale neoplaziilor

 

Capitolul 11. Imunitatea în transplantul de ţesuturi şi organe

Argumente ale rolului reactivitãţii imunitare în respingerea grefei

Evoluţia respingerii grefei de piele

Respingerea grefei de rinichi

Antigenele declanşatoare ale respingerii grefei

Teste de histocompatibilitate

Xenotransplantarea

Imunosupresia

 

Capitolul 12. Interacţiunile sistemului imunitar cu sistemul neuroendocrin

Rolul hormonilor corticosteroizi în reglarea funcţiei imunitare

Rolul sexosteroizilor

Factorii neuroendocrini favorizanţi ai maladiilor autoimune umane

Bibliografie  

 

<<Pagina anterioarã
:: Home ::
:: Despre autor ::
Pagina urmãtoare>>

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Grigore MIHAESCU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: June, 2003