p

8

p

p

 


Cuvânt Înainte 

 

Imunologia este unul dintre domeniile cele mai dinamice ale ştiinţelor biologice. Funcţia imunitarã este esenţialã pentru organismul uman şi animal şi de aceea, disfuncţiile imunitare severe sunt incompatibile cu supravieţuirea. Pe de altã parte, activarea neadecvatã a funcţiei imunitare are drept consecinţã iniţierea sau progresia stãrilor patologice de hipersensibilitate şi a maladiilor autoimune, ceea ce a amplificat interesul pentru studiul Imunologiei.

Aceastã lucrare este intitulatã Imunologie şi Imunochimie, pentru cã accentueazã în mod deosebit, studiul reactanţilor fundamentali ai imunitãţii: antigene şi anticorpi. Lucrarea prezintã într-o formã didacticã, foarte accesibilã, mecanismele moleculare ale reactivitãţii imunitare în diferitele sale ipostaze: rãspunsul imun faţã de antigene moleculare, antigene de naturã infecţioasã, autoantigene, antigene tumorale sau antigene de transplantare.

Conţinutul acestei lucrãri este rezultatul cãutãrilor de-a lungul mai multor ani şi a încercãrii de a prezenta într-o formã concisã, coerentã şi unitarã, problematica majorã a Imunologiei, în contextul dovezilor tot mai numeroase şi mai convingãtoare, cã funcţia imunitarã are nu numai rolul clasic de apãrare antiinfecţioasã, ci este într-o continuã expansiune a implicãrii sale, atât în menţinerea homeostaziei chimice a organismului, cât şi în numeroase stãri patologice.

Imunologie şi Imunochimie este titlul unei lucrãri care şi-a propus ca deziderat, sã consolideze un mod de gândire şi de înţelegere a funcţiei de apãrare ca o funcţie biologicã esenţialã, a cãrei activare are nu numai efecte benefice, dar uneori genereazã manifestãri patologice, aşa cum sunt reacţiile de hipersensibilitate şi conflictele imunitare care stau la baza progresiei maladiilor autoimune.

În construcţia lucrãrii Imunologie şi Imunochimie am pornit de la volumul “Imunobiologie” şi de la captivantele cursuri ţinute, la începuturile Imunologiei în Facultatea de Biologie a Universitãţii Bucureşti, de Domnul Academician Profesor Doctor Docent G. ZARNEA, cãruia îi aduc un respectuos omagiu pentru generozitatea efortului constructiv al Domniei Sale, investit în dezvoltarea disciplinelor microbiologice.

Lucrarea Imunologie şi Imunochimie este materializarea eforturilor de actualizare şi conectare cât mai trainicã a domeniului, la realitãţile ştiinţifice ale momentului.

Lucrarea se adreseazã tuturor studenţilor şi absolvenţilor mai noi, dar mai ales celor vechi, ai facultãţilor de Biologie, Medicinã umanã şi Medicinã veterinarã, precum şi specialiştilor ale cãror preocupãri profesionale, practice sau teoretice, interferã cu domeniul Imunologiei.

Ţin sã mulţumesc anticipat tuturor acelora care vor studia lucrarea Imunologie şi Imunochimie şi vor face observaţii critice întemeiate, de care voi ţine seama într-o viitoare ediţie a acestei cãrţi.

 

Autorul

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Grigore MIHAESCU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: June, 2003