Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea, Oncogene virale

 

ONCOGENE 

FeLV (Feline Leukemia Virus)

FeLV este agentul etiologic al diverselor afecţiuni neoplazice, imunosupresive, distructive ale sistemului nervos, şi de asemenea, ale sistemului sangvin (1). Leucemia şi limfomului induse de virusurile leucemiei feline sunt cele mai comune forme de boală la pisicile domestice (2).

FeLV, ca şi alte Retrovirusuri, se caracterizează prin gradul înalt al diversităţii genetice (3). Iniţial el se replică în organele limfoide şi măduva osoasă, pentru ca în faza viremică să infecteze şi celulele epiteliului tractusului digestiv şi al glandelor salivare, ca şi al tractusului respirator, vezicii urinare etc. (4, 5).

S-a stabilit genomul diferitelor clone FeLV izolate, care se prezintă astfel: LTR-gag-pol-env-LTR. Gena gag a virusului exogen codifică proteinele nucleotidului p15 (c), p12, p27 şi plo, iar gena env codifică proteinele de membrană gp70 şi gp15 (E). P15 (E) este transmembranară şi are proprietăţi imunosupresive (1, 6).

Întrucât genomul FeLV nu posedă oncogene, mecanismele patogenice ale virusului nu sunt pe deplin elucidate. Capacitatea transformantă a virusului se datorează, se pare, fie mecanismului care implică activarea protooncogenelor celulare în urma integrării provirusului (2, 4), fie preluării unor oncogene celulare (4). Astfel, în liniile celulare din leucemia spontană a pisicilor purtătoare de provirus FeLV s-a detectat gena c-myc; prin clonare moleculară (cu analiză de restricţie) s-a demonstrat că provirusul se integrează rapid şi direct "stânga" de gena c-myc într-o orientare transcripţională inversă. LTR-ul provirusului deţine 3 copii ale enhancer-ului, spre deosebire de LTR-FeLV "standard" care are numai o copie(7).

S-a dovedit că pentru transformarea celulelor de iepure, provirusul FTT (respectiv genomul FeLV cu gena v-myc şi EJ-ras) este absolut obligatoriu, celule în care nivelul expresiei c-myc nu scade.

Provirusul recombinant FTT s-a obţinut dintr-o linie celulară a limfomului T-F422 al FeLV care conţine gena myc. Secvenţierea capătului 3' al FTT (2,7 mii nucleotide) care include şi v-myc a stabilit că proteina codificată de v-myc se deosebeşte de c-myc de la pisică, prin schimbarea a 3 aminoacizi ca şi prin absenţa a 3 aminoacizi la capătul COOH. Analizele comparative relevă că FeLV posedă un segment integrat - oncogenă - cu rol important în procesele transformării (8).

Regiunile LTR joacă un rol important, în patogenitatea, specificitatea tisurală precum şi în tumorigenitatea acestor virusuri, datorită abilităţii de a interacţiona cu variaţi factori transcripţionali. Se cunoaşte faptul că regiunea U3 a LTR de la virusul leucemiei Moloney, induce independent activarea transcripţională a genelor celulare specifice printr-un transcript RNA generat de regiunea LTR.

Ulterior, s-a demonstrat că regiunea U3 a LTR FeLV poate induce transcripţia de la nivelul promotorilor colagenazei IV şi ai MCP-1, ajungându-se la o creştere de 12 ori a acestor transcripte. De asemenea, s-a demonstrat că activitatea AP-1 de cuplare a DNA şi activitatea transcripţională sunt puternic induse în celulele care exprimă LTR FeLV şi că aceste transcripte RNA LTR specifice sunt generate în aceste celule. Activarea proteinkinazei mitogen activată 1 şi 2 (MEK-1 şi -2) prin LTR este un pas intermediar în inducţia activităţii AP-1 mediată LTR FeLV.

Toate aceste constatări sugerează că LTR FeLV poate activa independent transcripţia genelor celulare specifice şi prin aceasta poate juca un rol important în tumorigeneză sau în stadiul preleucemic (2).

Alte studii asupra tumorigenezei FeLV relevă că în limfosarcoamele timiceinduse de virusul recombinant FeLV-myc, s-a identificat un situs de inserţie comun pentru FeLV - locusul fit-1. S-a sugerat că acest locus ar poseda o genă care cooperează cu myc în leucemogeneza celulelor T. La şoareci locusul fit-1 este localizat pe cromozomul 10 proximal de un alt situs de integrare retrovirală - situsul Ahi-1 - situat în apropiere de gena myb. Atât fit-1, Ahi-1 cât şi alte două situsuri comune de inserţie Mis-1, Mm1-1, au fost cartate adiacent genei myb, pe cromozomul 10 la şoarece în timp ce la om fit-1 este situat la apoximativ 100kb în aval de myb.

Analizele anterioare ale tumorilor purtătoare de inserţii la nivelul fit-1, Mm1-1, Mis-2 şi Ahi-1 nu arată anomalii evidente în expresia myb dar se susţine că infecţia virală ar avea efecte subtile până acum rămase nelămurite (9).

FeLV este remarcabil prin faptul că poate acţiona diferit asupra celulelor infectate, fapt datorat unor modificări în structura genomului. Astfel, s-a constatat că pisicile infectate persistent cu FeLV manifestă diverse afecţiuni: 23% din animale sucombă datorită neoplaziei (96% din ele au contractatun leuco-limfom şi 4% tumori de altă natură), iar 77% au sucombat din alte cauze.

FIV (Feline Immunodeficency Virus)

Mutaţii minime în FeLV conduc la transformarea sa în virusul imunodeficienţei feline (FIV) şi prin urmare apariţia imunodeficienţei la pisici (10). Ogilvis D.K. et al. (11) subliniază similitudinea dintre imunosupresia indusă FeLV la pisică şi SIDA la om, relevându-se separarea unei noi linii FeLV - FeLV-FAIDS (FeLV-SIDA) care este asociată cu apariţia spontană a FSIDA.

Recent la pisicile cu FSIDAs-a separat retrovirusul limfotrop-T care este similar morfologic cu lentivirusurile însă cu un antigen diferit de antigenul HIV (11), atestându-se existenţa unei noi linii FeLV cu acţiune supresoare a sistemului imun. Agentul etiologic al FSIDA este un membru al familiei Retroviride, subfamilia Lentivirinae şi a fost denumit FTLV. Se menţionează că FTLV este de fapt FIV(12).

FIV a fost separat prima oară în 1986 de Pedersen N. et al. (13) de la pisici, susţinând că este identic morfologic cu HIV - agentul etiologic al SIDA.

Infecţia FSIDA este privită ca un model util în studierea SIDA la om (14, 15). Clona naturală FeLV-FAIDS (FSIDA) determină moartea celulelor T via unui polipeptid, foarte probabil peptidul gp 70 (16).

Genomul FIV este format din 9,5 mii pn., şi prezintă o structura caracteristică pentru Retrovirusuri: conţine genele structurale - gag, pol, env - precum şi gene reglatoare şi transactivatoare - rev, orf2, vif. Deşi FIV nu conţine o oncogenă se discută posibilitatea de activare prin transmecanism întrucât FIV conţine gene transactivatoare proprii-rev, orf2.

 

GENA REV

(reglator al expresiei proteinelor virale)

Gena Rev a fost descoperită la HIV în urma elucidării funcţiilor genei tat . Funcţia sa este, se pare, de a facilita transportul RNA cu greutate mare din nucleu în citoplasmă. Proteina rev acţionează asupra genei env prin elementul de răspuns la rev (RRE), care este localizat în gena env şi formează o structură "în agrafă". Elementul de răspuns la rev este un factor indispensabil în reglarea matisării şi în transportul mRNA viral (4, 19).

Proteina rev a fost identificată şi la virusul FIV dar funcţia sa a rămas incomplet elucidată. Astfel, amplificarea prin PCR a 3 clase mRNA de mărimi diferite a permis identificarea unei regiuni env care generează două transcripte fiecare codificând pentru o proteină de 11 KDa denumită p11 (rev).Clasa de mărime mică a mRNA include două mRNA bicistronic orf2/rev şi două mRNA rev-like, care constau doar din exonul secund al rev şi codifică pentru o poteină rev de 15Kda - p15(rev). P15 (rev) conţine domeniul efector minimal al Rev şi a fost suficient pentru a media activitatea Rev parţială (18).

Studii ulterioare au demonstrat că domeniul de transactivare HIV-rev este funcţional interschimbabil cu regiuni ale proteinelor rev provenite de la alte retrovirusuri, inclusiv FIV, ceea ce sugerează că au structură similară.

S-a observat că proteinele Rev de diferite origini variază în polaritate şi hidrofobicitate dar domeniul lor de activare adoptă o pliere beta similară. De asemenea, s-a observat că acest element structural beta este implicat şi în cuplarea Rev la cofactorii celulari, cuplare esenţială pentru ciclul vieţii virale (19).

 

 

GENA ORF2

(transactivator)

 

Amplificarea PCR a celor 3 clase mRNA de mărimi diferite a condus atât la identificarea mRNA rev cât şi la identificarea mRNA orf2: mRNA bicistronic codificădouă proteine distincte, una de 23KDA corespunzând Rev şi una de 9KDa, codificată de gena orf2. Produsul genei orf2 este o proteină de 79 aminoacizi cu caracteristici similare cu acelea ale proteinelor tax (transactivatoare) ale lentivirusurilor Ungulatelor (18). Principala funcţie ferm stabilită a proteinei tat de la HIV, omoloagacu proteina tax, este transactivarea transcrierii virale prin cuplarea TAR marcând astfel începutul transcrierii şi localizarea locusului cap. Se admite că TAR constituie o buclă stabilă care îi conferă responsabilitatea transcrierii (4) .

Studiile expresiei tranziente, utilizând LTR-ul FIV pentru a conduce transcripţia genei bacteriene pentru cloramfenicol acetiltranferază, demonstrează că gena orf2 transactivează expresia genei bacteriene cu o medie de 14 pana la 20 de ori peste nivelul bazal.

Pentru a localiza elementele responsive la transactivarea mediată de gena orf2 s-au realizat mutante prin deleţii ale FIV-LTR. O deleţie a mutantei 5' care îndepărtează situsul AP1 conduce la o transactivare reziduală de nivel redus. Experimentele ulterioareutilizând mutante LTR cu deleţii interne, au identificat 3 regiuni, localizate între poziţia -126 şi -47 faţă de locusul cap care sunt importante în transactivarea direcţionată prin orf2. Aceste regiuni includ situsul AP-1, un repeat în tandem C/EPB şi situsul ATF (18).

Comparaţia între FeLV şi SIV asociate cu imunodeficienţa demonstrează asemănarea acestora; FeLV care induce SIDA la pisici este o variantă a FeLV care induce leucoza felină, dar care este defectiv în replicare.

Prin urmare, este explicabilă mixtura de retrovirusuri la pisică, datorită plasticităţii şi capacităţii lor de a se transforma din FeLV în FIV sau datorită invaziei concomitente a FeSV, FeLV şi FIV (4).

 

 

Cuprins

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.

No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.

Comments to: Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea
Last update: September 2002
Text editor: Monica CIUCIU