Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea, Oncogene virale

 

HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS)

 Papilomavirus sunt virusuri DNA, mici, care infectează o varietate de specii, incluzând omul. Infecţiile umane (de la nivelul tegumentului, cavităţii bucale, nazale, tractusului genital şi colonului) cu papilomavirusuri cauzează o varietate de proliferări benigne, incluzând negii cutanaţi, negii venerici, leziunile intraepiteliale scvamoase genitale şi papiloamele orolaringiene şi orofaringiene, precum şi alte tipuri de hiperkeratoze. Unele tipuri de HPV se asociază cu cancerul cervical şi unele cancere anogenital (1,2).

Genomul HPV este o moleculă de DNA dublu catenară, circulară, format din 8000 pb. Prezintă 3 regiuni: regiunea de control LCR este de 850 bp (12% din genom), reglează replicarea şi trasncrierea DNA viral; regiunea timpurie E (Early) codifică proteine cu rol în transcrierea timpurie şi în replicarea genomului viral (E6 şi E7), exprimate în infecţii neproductive şi în celulele transformate; regiunea tardivă L (late) codifică proteinele structurale ale capsidei, sunt exprimate numai în infecţii productive.

S-au identificat peste 80 tipuri de HPV, dintre care multe tipuri HPV se asociază cu leziuni ale tractusului genital (3).

Subtipurile HPV anogenitale se clasifică în: subtipul "low risk", de exemplu HPV6 şi HPV11 care se asociază cu leziuni scvamoase ce progresează rar în cancer şi subtipul "hight risk", HPV16 şi HPV18 ce se asociază cu leziuni neoplazice intraepiteliale sau leziuni scvamoase care pot progresa în cancer (4).

Sudiile experimentale au dovedit că cele mai multe neoplazii cervicale, intraepiteliale sau invazive sunt datorate infecţiei HPV. DNA HPV "hight risk" se întâlneşteîn 90% din cancerele umane cervicale.

Tipurile HPV "hight risk" codifică două oncoproteine, E6 şi E7. Funcţia acestor oncoproteine este de a stimula proliferarea celulară prin interferarea cu funcţia proteinelor reglatorii în celule, incluzând produşii genelor supresor tumorale p53 şi pRb. Proteina E6 HPV poate forma un complex cu proteina p53, şi ca rezultat, promotează ubiquitination şi degradarea lui p53. E7 formează complexe cu membrii ai familiei retinoblastomei şi inactivează funcţiile lor de supresie a creşterii. În plus, s-a arătat că proteinele E6 şi E7 leagă o varietate de alte proteine celulare, putând contribui la transformarea celulară.

Mecanismul de acţiune al lui E6 e încă puţin înţeles în comparaţie cu cel al lui E7. Cuplarea lui E6 cu p53 sugerează că ar contribui la producerea cancerelor ano-genitale HPV pozitive, iar în cancerele cervicale HPV negative mutaţia p53 se crede că ar fi mecanismul posibil al oncogenezei. Se poate concluziona că inactivarea p53 mediată fie de E6 fie de mutaţie, poate fi o treaptă cheie în dezvoltarea carcinoamelor cervicale, la acestea se adaugă şi alte mecanisme.

În cazul lui E7, legarea şi inactivarea proteinelor Rb şi like-Rb prin domeniul CR2 al E7 sunt necesare pentru inducerea hiperplaziei epidermale şi carcinogenezei în tegumetul de şoareci şi sugerează rolul domeniului CR1 în inducţia acestor fenotipuri prin mecanisme necunoscute încă (5).

Proteinele E2 papilomavirus au un rol esenţial în reglarea transcripţională şi replicarea DNA virală.

S-a urmărit efectul interferonilor (IFN)-alpha, beta, gamma asupra expresiei oncogenelor HPV în liniile celulare de carcinom cervical, ce conţin copii integrate fie de HPV16, fie de HPV18. În celulele HeLa, toate cele trei tipuri de IFN determinau o scădere a nivelelor transcriptelor E6 şi E7 HPV18. Pe de altă parte nici un IFN nu altera nivelul acestor transcripte în celulele C-4II. În celulele CaSki şi HPK1A numai IFN-gamma scădeau nivelele transcriptelor E6 şi E7 HPV16, în timp ce IFN-gamma creştea niveleleacestor transcripte în celulele SiHa. Această reglare IFN diferenţială a expresiei HPV în diferite linii celulare de cancer pot fi contradictorii rezultatelor clinice observate după tratamentul cancerului cervical cu IFN (6).

 

 

Genele E6 şi E7 ale HPV16

 

Se cunoaşte faptul că genele E6 şi E7 codifică proteinele esenţiale oncogene pentru transformarea malignă, şi că unele mutaţii identificate pe URR (Upstream regulatory region), este posibil să altereze oncogenitatea virusului, fie direct prin schimbarea secvenţelor de aminoacizi a lui E6 sau E7, sau indirect prin alteraţii la situsurile ce leagă factorii de transcriere în URR (7).

HPV16 infectează tractul genital şi este în general cunoscut a fi agentul cauzativ al cancerul cervical. Infecţia HPV singura nu este suficientă pentru a induce cancerul cervical, dar şi alţi factori, cum ar fihormonii steroizi se pare că au rol în stabilirea şi/sau progresia acestei boli.Proteina E2 are rol în replicarea virală şi modularea expresiei genei virale, pe când proteina E7 HPV-16 este implicată în transformarea celulară.

S-a observat că ambele proteine E2 şi E7 pot induce moartea celulară apoptotică în liniile celulare transformate non-HPV şi cele HPV transformate. Hormonii steroizi estrogeni şi progesteron pot creşte nivelele apoptozei indusă de E2 şi E7. Metabolitul estrogen 16a -hidroxiestron creşte de asemenea moartea celulară indusă de E2 şi E7, iar componentul indol-3-carbinol, reduce formarea 16 a - hidroxiestron din estrogen, blocând efectele estrogenului. Astfel metabolizarea estrogenului la 16 a - hidroxiestron pare a fi necesară pentru efectele acestui hormon asupra morţii celulare indusă de E2 şi E7 (8).

S-a tratat pielea şoarecilor transgenici K14E6 şi K14E7 cu carcinogeni chimici cunoscuţi de a contribui la etapele distinctive ale carcinogenezei, în formarea tumorilor. E6 s-a găsit a acţiona mai slab în stadiile de promotare a carcinogenezei în formarea tumorilor benigne, dar mai puternic în stadiile progresiei, care implică conversia malignă a tumorilor benigne. În contrast, E7 afectează în principal stadiul de promotare al carcinogenezei. Aceste rezultate dovedesc că E6 şi E7 contribuie diferit la carcinogeneză, proteina E7 promotează formarea tumorilor benigne, iar E6 acţionează în principal în accelerarea progresiei acestor tumori benigne la stadiul malign. Astfel, proteinele E6 şi E7 cooperează în inducerea formării tumorale la şoarecii ce exprimă aceste oncogene (9).

TNF-alfa promotează progresia ciclului celular prin exprimarea crescută a RNA HPV E6/E7 şi prin activitatea crescută a cdk2 (cyclin-dependent kinase). Astfel, activarea expresiei promotorilor ras a lui RNA HPV-16 E6/E7, induce ciclinele A şi B, şi mediază stimularea creşterii keratinocitelor pe TNF-alfa. Aceste studii definesc calea prin care mutaţiile ras, care se produc într-un subset de cancere cervicale, pot contribui la patogeneză (10).

Astfel, frecvent s-a observat că proteina codificată de E7 a HPV16 pe lângă afectarea controlului creşterii celulelor gazdă, prin legarea de proteina pRb contribuie de asemenea la menţinerea fenotipului malign prin modularea expresiei CMH-1 cum este cazul oncogenei c-myc. Acest complex care s-a format pRb-E7 poate cauza hiperexpresia c-myc. C-myc pe lângă rolul său în controlul creşterii şi proliferării celulare, contribuie la menţinerea fenotipului malign prin modularea expresiei CMH-1. Similar interacţiei E7 cu pRb, proteina E6 interacţionează cu p53 realizând degradarea şi inactivarea ei.

Alteraţiile genei c-myc pot fi asociate cu integrarea de secvenţe ale lui HPV16 în tumorile genitale, incluzând activarea protooncogenelor via un mecanism de mutageneză inserţional şi/sau amplificare genică (11).

 

 

Genele E6 şi E7 ale HPV18

 

Proteina E6 HPV18 interacţionează cu Tyk2. Această proteină are un rol inhibitor în calea Jak-STAT indusă de interferon-alpha, care poate fi explicat prin abilitatea lui E6 de a interacţiona cu şi fără activarea Tyk2 (12).

Proteina E6 HPV18 inhibă apoptoza indusă de proteina BaK, hiperexprimată în keratinocitele unde se replică HPV, şi aceasta este mediată prin interacţiunea dintre proteinele E6 şi Bak, rezultând degradarea proteinelor BaK in vivo (13).

Oncogenele E6 şi E7 s-a arătat a coopera cu oncogenele ras în celulele epiteliale umane transformate, iar oncogena Ha-ras induce activitate transcripţională a promotorului viral, determinând o creştere de 2-3 ori a transcriptelor E6/E7. Astfel, Ha-ras reglează expresia oncogenei HPV prin modularea activităţii AP-1 şi sugerează că nivelele crescute de E6 şi E7, rezultate din transcrierea virală activată în prezenţa oncogenelor ras, poate explica în parte cooperarea dintre aceste oncogene celulare şi virale în transformarea celulelor umane (14).

Regiunea URR a HPV-18 controlează expresia specific celulară a oncoproteinelor E6 şi E7. C/EBP (NF-IL6) este un reglator important în transcrierea dependentă HPV pe tipul celular şi este critică pentru activarea HPV-18 URR şi că C/EPB se induce prin IL-8 oferă oportunitatea manipulării activităţii HPV prin tratamentul specific cu citokine. Celulele carcinoma cervicale pot împiedica mecanismele de apărare celulară indusă de IL-6 prin hiporeglarea receptorului IL-6 (15) .

S-a demonstrat că proteinele E7 HPV se leagă la TBP (proteinele de legare a box TATA celular). Analiza mutaţională a proteinei E7 HPV aidentificat 4 aminoacizi responsabili pentru legarea la TBP. Astfel, se pare că mecansimele de interacţiune dintre diferite proteine virale şi TBP sunt similare şi că, în cazul E7, această interacţie poate contribui la activitatea lor în transformare (16).

Funcţia naturală a proteinei E7, care inactivează proteinele familiei pRb, este de a induce genele gazdă să suporte replicare DNA viral în celulele postmitotice. HPV-16 URR E7 induce proteina p21cip1 inhibitor kinaza dependent de ciclin într-o fracţie a PHK diferenţiate. Inducţia este mediată de mecansime independente de p53. S-a demonstrat că, inducţia p21cip1 reactivează sinteza DNA gazdă în kerationocitele diferenţiate (17).

 

 

 

Cuprins

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.

No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.

Comments to: Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea
Last update: September 2002
Text editor: Monica CIUCIU