Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea, Oncogene virale

 

ONCOPROTEINELE ADENOVIRUSURILOR

În ultimele decenii s-au descoperit numeroase adenovirusuri (Adv.) la toate vertebratele, cărora li s-a studiat şi consecinţele prezenţei lor în diferite ţesuturi ale acestora. Interes deosebit au suscitat produsele genelor, care induc modificări moleculare cu urmări grave în viaţa celulei, pe care o parazitează, respectiv moartea acesteia sau transformarea canceroasă.

Proteinele produse timpuriu, cu rol bine stabilit în ciclul viral sunt cele cu efecte în transformarea celulelor în condiţiile în care ele nu acţionează în ciclul litic. Genele E timpurii (early) şi dintre acestea E1 (cu E1A şi E1B) sunt cele cu importante roluri în iniţierea replicării virale sau în cancerizare.

 

E1A

 Catena gamma a genomului adenoviral DNA conţine regiunea E1 cu unitatea ei în harta genomică, de la 1,3 la 11,2. Cum menţionam, E1 se subdivide în E1A (1,3–4,5 unităţi) şi E1B (4,6–11,2 unităţi). Gena E1A controlează transcrierile timpurii. Catena L transcrie către stânga codificând E4 (96,8–91,3 unităţi), E2A (67,9–61,5 unităţi) şi E2B (29–14,2 unităţi).

Funcţia principală a proteinei E1A este de transactivare determinând activitatea atât a genelor virale, cât şi a unora celulare (1). Transformarea celulelor este condiţionată de activitatea coordonată a genelor E1A şi E1B, iar starea de transformat este menţinută prin permanenta expresie a proteinei E1A (2).

Funcţiile proteinei E1A de 289 (13S) aminoacizi s-au stabilit experimental treptat demonstrându-se că fracţii ale acesteia sunt legate de activarea şi represia transcrierii, de inducerea sintezei DNA celular şi de transformarea celulară. Proteina E1A deţine trei domenii conservative (D1, D2, D3); D1 este indispensabil pentru represia transcrierii, pentru transformare şi pentru inducerea sintezei DNA.

Analiza mutaţiilor relevă că pentru activarea transcrierii este necesar domeniul D3 al proteinei, format din 49 aminoacizi, singurul care activează promotorul E1A (3). Un peptid sintetic corespunzător lui D3 – E1A format din 49 resturi aminoacizi se dovedeşte activator autonom al transcrierii genelor adenovirale timpurii, astfel încât proteina E1A activează promotorul E2A – Adv. tip 2 (4). Prin urmare, funcţiile E1A presupun o cascadă de evenimente. Cele trei domeniiacţionând separat conduc la sinteza DNA celular, mitoză şi transformare, transactivează genele virale, îndeplinesc funcţia de localizare în nucleu a peptidului E1A şi acumularea de mRNA al genelor E1B, E2, E3 şi E4 (5).

În procesul transformării celulelor, E1A acţionează cu E1B şi cu alte proteine virale intervenind însă, şi în desfăşurarea funcţiilor celulare, în sensul că blochează unele proteine celulare sau sinteza acestora.

Relaţia E1A cu Rb

 

Proteinele familiei retinoblastomului (Rb) sunt considerate ca având funcţii antioncogene şi sunt inactivate prin cuplarea la proteinele virale E1A, Ag. T-L SV40,E7- HPV16, sugerându-se o manieră comună de transformare a celulelor. Astfel, proteinele Rb cuplează la domeniul 2 E1A care deţine şi printre virusurile papova, secvenţe omoloage regiunilor conservate. Prin blocarea proteinelor Rb, proteina virală E1A anulează funcţia proteinei celulare care ar fi trebuit să oprească ciclul celular în vederea reparării DNA celular, sau să-i inducă apoptoza. În ultimii ani s-au adus numeroase detalii privind mecanismele de acţiune ale proteinei E1A cu proteinele Rb.

Expresia ectopică a inhibitorilor CDK,p16 INC4a şi p27Kip1, în fibroblastele Rat-1 induc defosforilarea şi activarea proteinelor familiei Rb (pRb- p107 şi p130-), asocierea lor cu proteina E2F apărând în faza G1 a ciclului celular. Acţiunea p16 în particular, de inhibare a creşterii se crede că este esenţială, mediată fiind via activării pRb.

Proteina12S E1A a Adv. 5 se asociază cu proteinele familiei pRb via reziduurilor din regiunile sale conservate (CR) 1 şi 2, în particular prin situsul LXCXE din CR2. Aceste interacţiuni sunt reclamate de E1A pentru a prevenii oprirea ciclului celular în faza G1, după coexpresia CKI. Mutaţii în cele două situsuri conservate adiacente la LXCXE în CR2, GFP şi SDDEDEE afectează, de asemenea, abilitatea E1A de a induce oprirea în G1 de către p16 sau p27. Aceste mutaţii nu afectează asocierea E1A cu pRb, p107 şi p130 şi nici abilitateade a derepresa activitatea transcripţională E2F1 în tentativele de transfecţie tranzitorie. Una din mutantele E1A este totuşi defectivă în derepresarea câtorvagene ţintă endogene E2F în prezenţa p16 sau p27.  CR2 deţine astfel o funcţie esenţială în cuplarea pRB, speculându-se că acestă funcţie ar putea fi reclamată pentru derepresia totală a genelor E2F (6).

Transformarea celulelor primare de rozătoare prin funcţiile regiunii timpurii 1 (E1A) A Adv tip 12 este redusă de câteva ori mai mult, comparativ cu transformarea de către E1Adv tip2. Mutanta E1A Spm1 fără reziduuri NH2-terminus, cuplează p105Rb şi p130, ca şi E1A Adv.12 tip-sălbatic (E1A wt), în timp ce mutanta secundară E1A Spm2 lipsită de o parte adiacentă la alanina 6, cuplează substanţial mai puţin la p105Rb. Cuplarea acestor mutante la proteina p130 este totuşi, puţin afectată. E1ASpm1 diminuează formarea complexului p105-Rb-E2F mai eficient decât E1A wt, sau mai puţin eficient decât E1A Spm2. Aceste proprietăţi ale mutantelor conduc la dezintegrarea complexului menţionat corespunzând cu abilitatea lor de a transforma în combinaţie cu E1B, celulele primare de şoarece.

Liniile stabilizate cu afinitatea E1A Spm1 pentru p105Rb sunt mai rezistente decât cele transformate cu E1A wt. Se sugerează prezenţa unui domeniu de transformare-supresare în 12 reziduuri COOH- terminale ale E1A Adv.12, situs unic, în timp ce E1A Spm1 este reclamat pentru transformarea stabilă (7).

E1A Adv conferă sensibilitate amplificată la lezarea DNA prin radiaţii sau indusă de droguri printr-un mecanism care implică proteine celulare. Analizele cu mutante în cheratinocite transfectate cu E1A relevă că sensibilitatea crescută la lezarea DNA reclamă cel puţin cuplarea E1A la coactivatori transcripţionali care, la rândul lor cuplează la p300/CREB CBP şi la membrii familiei Rb, sugerând că această activitate biologică este rezultatul perturbării concomitente a diferitelor căi celulare.

În aceleaşi celule, cuplarea E1A la membrii familiei proteinelor Rb induce astfel scăderea reglării transcripţionale a genelorPARP (poly ADP-ribose polimerază) care codifică pentru enzima NAD-dependentă stimulată de rupturile în DNA. E1A acţionează astfel asupra transcrierii PARP fiind determinantul central al sensibilităţii apoptotice a cheratinocitelor care exprimă E1A. S-a identificat în acest mod, efectul mediat de E1A asupra expresiei PARP, ca şi activitatea moleculară cheie în sensibilitatea la stresul genotoxic celular indus de E1A (8).

 

 

E1A şi p53

 

În ultimii ani s-au descoperit corelaţii importante între E1A şi antioncogenă p53. Oncogena E1A Adv. activează p53 pentru a promota apoptoza, în timp ce oncogena Ras o activează pentru a promota senescenţa celulară. Inactivarea p53 previne apoptoza indusă de E1A, sau senescenţa indusă de Ras susţinând astfel continuarea proliferării. Abilitatea oncogenei E1A Adv de a activa p53 implică aceleaşi funcţii reclamate şi pentru potenţialul lor transformant, ceea ce presupune că activarea p53 induce un mecanism care ar controla semnalele hiperproliferative.

ARF (p19) – un supresor tumoral – este strict reclamat pentru semnalizarea antioncogenei p53. Faptul că însăşi ARF acţionează ca un intermediar la acest răspuns, argumentează că activitatea de supresie a tumorii de către p53 poate apare datorită abilităţii acesteia de a elimina celulele care exprimă oncogena E1A (9).

Inducţia apoptozei pare să fie funcţia cheieîn menţinerea creşterii celulelor normale, prin exercitarea controlului negativ asupra proliferării celulare şi supresiei tumorogenezei.

Oncogena E1A are funcţii atât în progresia ciclului celular, cât şi în apoptoză. Pentru înţelegerea apoptozei indusă de E1A a fost urmărită funcţia apoptotică a E1A13S în celulele p53 (–/–) E1A13S. S-a constatat astfel, că E1A este suficientă pentru a media apoptoza independent de p53 sau de alte gene adenovirale. Funcţia apoptotică a E1A este însoţită de procesarea caspazei-3 şi declivarea lui PARP. Inhibiţia caspazei este suficientă pentru a bloca moartea celulară.

Mutanta E1A arată că activitatea apoptotică a E1A se corelează intim cu abilitatea de a cupla reglatori cheie ai apoptozei cum sunt E2F1, p300 şi Rb. Este, de asemenea, relevată submodelareain vivo a apoptozei pentru transformarea eficientă independent de p53 (10).

Controlul creşterii şi diviziunii celulare de către proteina supresoare de tumori p53 presupune abilitatea acesteia de a transactiva şi represa gene ţintă specifice şi de a se asocia în complexe cu alte proteine. Astfel, p53 se cuplează cu factorul de transcriere p120 E4F reglat de E1A, un represor transcripţional al promotorului E4Adv. Interacţiunea implică ˝ COOH –terminal ap120E4F şi secvenţa specifică a p53 localizată la capătul domeniului care cuplează DNA. Expresia ectopică a acestei proteine determină un blocaj al proliferării celulelor în câteva linii celulare umane şi murine, efect care reclamă asociarea cu p53 tip sălbatic (wt- wild tipe). Deşi p120 E4F se poate cupla şi la mutanta p53, supresia creşterii indusă de hiperexpresia proteinei este sever redusă în linia careconţine p53 mutantă. Se sugerează că p120E4F reprezintă un element important în reţeaua complexă a factorilor de blocare a p53 (11).

E1A Adv induce apoptoza în celulele care exprimă p53 wt. Transformarea stabilă de către E1A reclamă introducerea unei gene antiapoptotice cum este gena E1B Adv. de 19kD. Atfel, celulele imortalizate numai de E1A ar putea pierde p53 funcţională. Se sugerează că, p53 mutantă apare frecvent în celulele imortalizate spontan şi că pierderea funcţiilor p53 wt nu este o preachiziţie a imortalizării mediată de E1A (12).

Expresia p53 joacă un rol important în reglarea răspunsului celular la lezarea DNA. În timpul infecţiei cu adenovirus, nivelele p53 cresc nu numai datorită stabilităţii ei mari, ci şi activării transcripţionale a genei p53 în timpul infecţiei. Proteina E1A Adv. este responsabilă de activarea genei p53 de şoarece, iar proteinele E1A majore – 243R şi 289R – sunt reclamate pentru activarea completă.

Pentru a promota p53 de şoarece, E1A se cuplează cu doi factori celulari de transcriere. Unul din aceştia – ETF – cuplează la trei locuri amonte de promotorul p53, iar celălalt în aval, E2F cuplează însă, la un loc amonte în prezenţa proteinei E1A. Cuplarea ETF la promotorul p53 este esenţială, spre deosebire de cuplarea E2F. Se sugerează că, locul ETF din amonte de locul startal transcrierii este locul cheie în conferirea de către E1A a răspunsului promotorului p53 (13).

E1A şi implicaţiile cu alţi factori celulari

 

Oncoproteina E1A Adv este un potent coactivator al receptorului hormonului tiroidian (RT). E1A şi RT activează sinergic transcrierea, via locurile direct hormon-responsive (DR4) sau palindromul (IRO). Această transactivare este completă datorită interacţiunii directe dintre RT şi E1A, independentă de ligant. Regiunea de interacţiune cu RT are două domenii care sunt reclamate pentru amplificarea de 40 ori a activării mediată de TR în transfecţiile experimentale. Prin urmare, E1A amplifică puternic activarea transcripţională, ceeea ce sugerează că ea serveşte ca un factor de legătură între receptor şi multe componente ale mecanismului de transcriere (14).

Feritina este o proteină care oxidează şi sechestrează fierul intracelular într-un miez mineral. Oncogena E1A represează selectiv transcrierea feritinei H căreia îi reduce nivelele. Celulele răspund la schimbarea prooxidantă prin inducerea mRNA şi proteinei feritinei, răspuns complet blocat de E1A. Celulele sunt sensibilizate de E1A la efectele citotoxice ale stresului oxidativ şi de asemenea amplifică acumularea de specii reactive de oxigen, ca răspuns la provocarea prooxidantă. Prin urmare, expresia E1A împiedică răspunsul celulelor la stresul oxidativ, şi la inducţia feritinei (15).

În regiunea promotorului genei c-jun s-a stabilit un element responsabil de diferenţiere DRE (Differentiation Response Element) necesar şi suficientpentru acidul retinoic (AR) şi E1A, care mediază suprareglarea expresiei genei c-jun în timpul diferenţierii celulelor F9.

Complexul DRF care cuplează specific la DRE este compus din proteina p300 asociată cu E1A şi ATF-2 (Activation Transcription Factor) ca o subunitate ce cuplează DNA-DRE.

Asocierea moleculară a p300 la ATF-2 amplifică transcrierea genei c-jun care reclamă fosforilarea serinei 121 a ATF-2 mediată de PKC alfaîn domeniul său de interacţiune cu p300.

Acţionându-se pe mRNA componentelor în discuţie cu oligonucleotide antisens, s-a constatat că dezactivarea mRNA p300 induce rezistenţă la diferenţiereaindusă de AR în timp ce blocarea mRNA-CBP permite diferenţierea celulelor.

Se sugerează că ATF-2 şi p300 cooperează în controlul transcrierii prin formarea unui complex proteinic ca răspuns la AR şi E1A şi că fosforilarea ATF-2-p300 este, probabil, un eveniment de semnalizare în calea ce duce la transcrierea genei c-jun în diferenţierea celulelor F-9 (16).

Transformarea malignă a celulei umane reclamă acumularea de alterări genetice multiple, precum activarea oncogenelorşi pierderea funcţiei genelorsupresoare de tumori sau a celor legate de instabilitateagenomică.

Îndeosebi în tumorile umane sunt translocaţii cromosomiale care pot duce la expresia de produse himerice cu capacitate transformantă sau pot schimba expresia oncogenelor.

Regiunea timpurie a genelor adenovirusurilor 1A (E1A) poate induce un transport de fuziune specific de transcripte (EWS-FLI-1) care caracterizează tumorile Ewing, transport de fuziune detectat în celulele umane normale şi în keratinocite după expresia genei E1A Adv, dar şi în linia umană imortalizată de Adv. În plus s-a detectat o proteină himerică şi o t(11; 22).

Asocierea între o singură genă virală şi un transportor de fuziune specific uman indică o legătură directă între genele virale şi translocaţia cromosomilor – unul din markerii multor tumori umane (17).

Proteina E1A Adv. interferă cu reglarea apoptozei şi creşterii celulare prin interacţiunea fizică cu proteina care regleză ciclul celular precum, este Rb- proteină supresoare de tumori- şi p300 / CBP coactivator (CBP- proteină ce cuplează CREB). Proteina p300 / CBP are rol pivotal în reglarea semnalizării mitogenice şi în apoptoză.         Mecanismele care controlează genele ciclului celular sunt direct reglate de p300.

Gena ciclinei D1 ce se hiperexprimă în numeroase tipuri de tumori codifică o subunitatereglatoare care fosforilează şi inactivează PRB.

În studiul anterior citat, E1A12S inhibă în celulele carcinomului JEG-3, NH2 – terminalp300/CBP. Proteinap300 induce abundent proteina ciclina D1 şi p300, dar nu CBP, indusă de promotorul ciclinei D1. Ciclina D1 sau p300 hiperexprimate inhibă apoptoza celulelor JEG-3. Regiunea CH3 a p300 este necesară pentru inducerea ciclinei D1 şi este, deasemenea, reclamată pentru inhibarea apoptozei.Proteina p300 activează promotorul ciclinei D1 printr-o proteină activator (AP1) situs localizat la – 954 – şi identificată în complexul ce cuplează la DNA c-jun la acest locus.

Ratele apoptozei fibroblastelor embrionare derivate de la şoarecii homozigoţi deletaţi de gena ciclinei D1 (ciclina D1 (–/–) ) erau crescute în comparaţie cu controlul. Proteinap300 inhibă apoptoza în fibroblastele cu ciclină D1 (+/+), dar o creşte în celulele ciclina D1 (–/–).

Funcţia anti-apoptotică a ciclinei D1 demonstrată de analiza cu colorarea cu anexin V, poate contibui la transformarea celulară şi poate coopera cu proprietăţile oncogenice (18).

Promotorul genei PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) de la om este activat în celulele Hela de către E1A 243R – oncoproteină adenovirală –. S-a urmărit efectul expresiei acestei oncoproteine pe promotorul genei PCNA în fibroblastele clonate de embrioni de şobolan şi în celulele renale de pui de şobolan, constatându-se că E1A represează promotorul genei PCNA în ambele tipuri celulare. În promotor s-a identificat un element p53 represor care mediază represia indusă de E1A. Represia reclamă un N-terminus intact al E1A 243R, fapt demonstrat prinabilitatea proteinei E1A mutantă, de a represa promotorul E1 şi corelat curegiunea de cuplare p300 a E1A.

Proteina E1B de 19kD facilitează represia proteinei E1A 243R. Există căi duale pentru inducţia acestui factor esenţial de replicare a DNA şi se sugerează un mecanism pentru cooperarea oncogenică între E1A şi oncoproteina E1B (19).

 

 

E1A antitumoral

 

Expresia stabilă a genei E1A-Adv.tip5 în trei linii celulare tumorale de la om determină scăderea diviziunii acestora, reorganizarea citoscheletului, refacerea morfologiei celulelor şi stabileşte contactul normal intercelular. După aceste criterii, E1A funcţional nu se deosebeşte de genele tumorale supresoare (20).

Transfectarea plasmidelor cu gena E1A-Adv.5 în celulele transformate de oncogena neu determină supresia acesteia, condiţie în care la şoarecii atimici, gena neu manifestă tumorogenitate scăzută.

Se apreciază că oncogena E1A care îndeplineşte în astfel de sisteme, funcţii imortalizante funcţioneză în calitate de factor negativ al malignizării.

Se avansează ideia că E1A este gena care regleză creşterea, deoarece are atât potenţial transformant, cât şi potenţial antioncogenic (21).

E1A Adv.5 este o oncogenă de imortalizare în culturi primare, fiind reclamată pentru oncogenele transformante precum sunt ras şi E1B. Totuşi, E1A subreglează şi hipoexpresia oncogenei Her-2/neu duce la supresia transformării şi tumorogenezei induse de oncogenă. În plus, promotează apoptoza indusă de droguri anticancerigene de iradiere şi de absenţa serului.

Multe TK cum sunt EGF-R, Her-2/neu, SRC şi Axl joacă un rol în semnalele oncogenice în celulele transformate. S-a urmărit o TK modificată pentru a identifica această kinază potenţial reglată de E1A. Fragmente din DNA vizat au fost izolate constatându-se că E1A reglează negativ la nivel transcripţional, expresia TK-R Axl transformantă. S-a transfectat în celulele i.p1-E1A, care exprimă E1A, cDNA Axl în scopul stabilirii celulelor care hiperexprimă Axl. Ligandul Axl-Gas 6 are un efect mitotic mai mare asupra acestorcelulele decât asupra celulelor de control i.p1-E1A, şi protejează de apoptoza indusă prin deprivarea de ser acelulelor care exprimă Axl.În concluzie, scăderea reglării R-Axl de către E1A este implicată în supresia creşterii mediată de E1A şi în apoptoza indusă de aceasta contribuind astfel, la activităţile antitumorale ale genei E1A (22).

Celulele din tumori mamare care hiperexprimă HER-2/neu sunt mai rezistente la TAXOL (PACLITAXEL) decât cele ce-l exprimă slab, iar E1A Adv.5 poate regla scăderea HER-2/neu. În acest context s-a urmărit dacă:

-     E1A ar putea răspunde de sensibilitatea taxolului, în celulele ovariene umane care exprimă HER-2/neu şi care este mecanismul.

-     Dacă această chemosensibilitate amplificată s-ar putea traduce terapeutic   într-un modelde cancer ovarian xenogrefat.

S-a constatat astfel că:

-     E1A Adv.5 ar putea sensibiliza in vitro celulele canceroase ovariene umane rezistente la taxol şi care hiperexprimă HER-2/neu prin inducere apoptozei dependentă de activarea căii caspazei 3.

-     Şoarecii nuzi injectaţi i.p.cu aceste celule tratate cu taxol şi gena E1A supravieţuiesc semnificativ de mult faţă de cei trataţi cu fiecare în parte.

Se conclude căgena E1A amplifică sensibilitatea in vitro a celulelor canceroase SKOV.3 i.p.1 ovariene care hiperexprimă HER-2/neu şi sunt rezistente la taxol (23).

E1A Adv.tip5 este implicată în medierea supresiei tumorale. Supresia completă a creşterii tumorii se poate obţine prin transferul în tumori a E1A incomplet sugerând că un efect de stopare (by satander) a acesteia poate fi, de asemenea, asociat cu E1A.

Şoarecilor nuzi li s-a inoculat o mixtură de transfectant E1A şi celule parentale, constatându-se că aceasta determină un efect de oprire a inhibiţiei cresterii tumorilor. De asemenea, E1A mediază supresiaangiogenezei şi inducerea apoptozei în tumori, contribuind la efectul de stopare a creşterii. Deci, E1A mediază efectul by standar asupra supresiei tumorii prin inhibarea angiogenezei şi inducerea apoptozei (24).

 

E1B

 

Subregiunea genomică E1B Adv.1 codifică doi antigeni tumorali de 19kD şi de 53kD. Proteina virală de 19kD are proprietatea de a menţine starea de transformat, ulterior determinării de către E1A a imortalizării celulei (25).

Studiul proprietăţilortransformante ale virusurilor Adv.5 şi Adv.2 arată că în procesul transformării este necesară prezenţa unui bloc de gene exprimate timpuriu după iniţierea infecţiei. În primul rând se manifestă proteinele codificate de regiunea genomică1 E1, subregiunile E1A şi E1B ale acesteia fiind necesare pentru creşterea productivă a virusului şi pentru transformarea celulelor.

E1B codifică polipeptidele de 19kD, 20kD, 53-58kD, dar numai proteina de 19kD este frecvent întâlnită în celulele transformate de Adv.2, celelalte proteine lipsind din celulele tumorale. Proteina de 19kD transactivează E1A, E2, E3 şi E4 ca şi promotorul genei celulare 70-hsp (heat shock). Când polipeptidul de 19kD este defectiv, DNA celulei gazdă este degradat şi în consecinţă se produce citoliza (26).

E1B şi p53, prin proteinele lor contribuie la anihilarea proteinelor sau a genelor cu funcţii antitumorale. Este cunoscută activitatea de blocare aproteinei p53 sau a genei acesteia prin cuplarea la proteinele virale.

Gena E1B Adv. nu are capacitate transformantă ca atare, dar creşte radical transformarea în celulele mamaliene în urma cotransfecţiei cu E1A. Proteinele mari E1B Adv.5 şi Adv.12 cuplează la p53 şi îi inhibă abilitatea de a activa transcripţional alte gene. Când peptide identice (Adv.2 şi Adv.12) pentru locul de cuplare la p53 se adaugă la celulele transformate de E1 Adv.5 acestea sunt localizate iniţial în corpii denşi din citoplasmă unde determină disrupţia complexelor p53/A1B. Ulterior peptidul şi E1 Adv.12 se translocă în nucleu.

Peptidele adăugate în celulele transformate de E1 Adv.5 şi E1 Adv.12 duc la eliberarea p53 transcripţional activă. p53 liberă nu induce apoptoza în celulele ţintă, probabil, datorită prezenţei proteinei E1Bde 19kD. Totuşi, adiţia peptidelor duce la o semnificativă reducere a ratei creşterii celulare (27).

E1B Adv. de 55kD cupleză la p53 a celulei gazdă pe care o stabilizează, crescându-i astfel afinitatea pentru locul de cuplare la DNA şi convertirea lui dintr-un activator reglator, într-un represor constitutiv.

S-au analizat mecanismele de represie prin complexul p53-E1B de 55kD. Represia E1B-55kD se face prin cuplarea lui la promotorul DNA-p53.

Astfel E1B 55kD nu inhibă simplu mecanismul de activare p53 specific, ci mai curând blochează transcrierea bazală a acestei proteine. În consecinţă, E1B 55kD poate represa transcrierea dintr-un oarecare promotor cu un loc asociat cu p53-binding, indiferent dacă şi alţi activatori se asociază cu promotorul (28).

E4-34kD, produsul regiunii timpurii E4 ORFa adenovirusurilor modulează expresia genelor virale târzii, replicarea DNA viral, apoptoza, repararea rupturii dublei catene şi transformarea prin multiple interacţiuni cu componente din celula infectată. Conservarea câtorva reziduuri cisteină şi histidină în secvenţele E4-34kD dintr-o varietate de serotipuri adenovirale, sugerează prezenţa unui domeniu zinc-binding importantfuncţional.

S-au construit mutante ce conţin substituiri ale unui singur aminoacid deletând la fiecare din E4-34kD reziduul de cisteină şi histidină. S-au urmărit mutantele E4 din care s-au deletat secvenţe pentru interacţiunea fizică cu proteina virală E1B-55kD şi proteina celulară p53, în scopul relocalizării şi destabilizării p53. Astfel, s-a stabilit un substrat de reziduuri cisteină şi histidină reclamate pentru expresia genelor târzii, pentru interacţiunea fizică cu E1B-55kD şi pentru destabilizarea p53.

Se sugerează că un domeniu zinc-binding participă la formarea complexului fizic
E4-34kD–E1B-55kD care este reclamat în expresia genelor târzii ca şi pentru destabilizarea p53 (29). Proteina E1B-55kD a Adv.5 şi produsul genei supresoare de tumori p53 formează un complex localizat în citoplasmă ceea ce duce la reglarea (scăderea) activităţii de transcriere a p53.

Proteina E4 ORF6 cuplează şi localizează E1B-55kD cu care acţioneză sinergic pentru a inactiva p53, iar produsul genei E4orf3 este, de asemenea, suficient pentru relocalizarea E1A-55kD din citoplasmă în nucleu. Ambele proteine sunt apoi regăsite în structurile nucleare discrete, ce conţin componente ale structurii nucleare asociate leucemiei promielocitice. Simultan, p53 se disociază de E1B-55kD şi se regăseşte în nucleoplasmă. În prezenţa E4 orf3, activitatea transcripţională dependentă de p53 nu este mai îndelung supresată de E1B-55kD. Când E1B-55kD se coexprimă cu E4orf3 şi E4orf6, ea se găseşte colocalizată cu E4 orf6 mai curând decât cu E4orf3.

În paralel, p53 este inhibată şi degradată în combinaţia ei cu E1B-55kD şi E4orf6 fără deosebire de coexpresia E4orf3: totuşi efectele lui E4orf6 asupra lui E1B-55kD domină acţiunile E4orf3. Când celulele sunt infectate cu virus care exprimă E4orf3, dar nu E4orf6, E1B se găseşte în nucleu, iar p53 intră în centrii replicării virusurilor.

După infecţia cu Adv.wt, E4orf3 se exprimă înaintea lui E4orf6 şi temporar E1B se colocalizează cu E4orf3 în traseele nucleare înainte de a se asocia cu E4orf6 .

Se conclude că, în timpul infecţiei cu Adv., proteina E4orf3 eliberează tranzitoriu p53 din asocierea cu E1B-55kD. Ulterior, p53 este inactivată şi degradată prin combinarea cu E1B-55kD şi E4orf6 (30).

Proteina E4orf6Adv.5 promoteză formarea focarelor de celule primare de rinichi de pui de şobolan (BRK), în cooperare cu proteina E1Adv.5, activitate legată de abilitatea ei de a cupla la p53 căreia îi modulează funcţiile supresoare de tumori.

Celulele BRK transformate care exprimă stabil E4orf6 în adiţie cu E1A şi E1B (celule ABS) arată multiple proprietăţi adiţionale asociate cu un grad înalt de trensformare oncogenă, comparativ cu celulele care exprimă numai E1A şi E1B (celule AB). Aceste proprietăţi includ alterări morfologice, amplificări marcate ale ratelor creşterii şi densităţii de saturaţie mai înalte.

După infectarea şoarecilor nuzi cu tumori ABS-derivate, acestea arată o creştere accelerată. Pe baza criteriilor histopatologice probate, aceste tumori sunt mult mai maligne comparativ cu cele generate de celulele AB. Aceste proprietăţi înalt tumorogene ale celulelor ABS se corelează cu reducerea dramatică a nivelului p53, care se coreleză invers cu expresia E4orf6.Deci, expresia proteinei E4orf6 Adv.5 conferă in vitro, proprietăţi trnsformante adiţionale pentru celulele primare de şobolan care exprimă proteina E1 Adv.5 şi amplifică in vivo, potenţialul tumorogenic şi malignant al acestor celule.

Se sugerează că proteina E4orf6 Adv.5 amplifică abilitatea intrinsecă a celulelor de şobolan transformate de E1 de a creşte într-o stare neoplazică prin inactivareacompletă a funcţiei supresoare a p53 în combinaţie cu proteinele E1A şi E1B (31, 32).

Oncoproteina E1B-55kD şi E4orf6 Adv.5 sunt implicate în exportul de mRNA viral. S-a sugerat că un complex format din cele două oncoproteine serveşte ca un transportor nucleo-citoplasmatic pentru mRNA viral, în care proteina E4orf6 direcţionează importul şi exportul nuclear. Însăşi proteina E1B-55kD este eficientă în absenţa proteinei E4orf6. Traficul E1B-55kD este independent de anumite proteine definite Mdm2 sau p53, care interacţionează cu E1B-55kD.

Se semnalează că identificarea bogăţiei în leucină a N-terminal E1B-55kD nuclear, conferă export nuclear rapid (chiar în sistem heterolog) în contrast cu E4orf6 postulat.

Rev-HIV-1 şi Rex HTLV-1 blochează exportul nuclear de E1B-55kD având loc o competiţie de export esenţială. Se relevă astfel optica asupra reglării sistemului de export a mRNA Adv. şi asupra proceselor transformării mediate de Adv. (33).

 

Oncoproteina E1B-55kD şi p53, p73, p51.

 

Proteina supresoare de tumori p53 reprezintă o ţintă pentru oncoproteinele virale şi celulare inclusiv pentru produsele genelor Adv. Recent s-au descoperit în celulele umane câteva proteine cu omologii structurale şi funcţionale cu p53, din care două au fost numite p51 şi p73.

Oncoproteina E1B-55kD Adv5 cuplează şi inactivează p53 dar nu p73. Proteina p53 este rapid degradată în prezenţa lui E1B-55kD şi a proteinei E4orf6 Adv.5. Ea este relocalizată în citoplasmă de către E1B-55kD, în timp ce localizarea p51 nu este afectată, aceastapăstrându-şi deplina activitate transcripţională în prezenţa pE1B-55kD. Aparent, p51 nu reprezintă o ţintă pentru E1B-55kD sugerând că funcţiile ei sunt distincte de ale p53 supresoare de tumori.

E1B-55kD din Adv.12 înalt oncogenic surclasează activitatea oncogenică a E1B-55kD Adv.5 în diferite sisteme, deoarece are posibilitatea să ţintească un larg spectru de proteine p53-like. Totuşi, E1B-55kD Adv.5 inhibă activitatea de transcriere a p53, fără afectare măsurabilă a p73 sau p51.

Inhibarea moderată a activităţii transcripţionale a p51 se observă în prezenţa proteinei E4orf6 din Adv.5 şi Adv.12. Proteinele p53 şi E1B-55kD Adv12 sunt colocalizate în nucleu şi în asocieri citoplasmatice când se coexprimătranzitoriu. E1B-55kD şi E4orf6 Adv.12 mediază degradarea rapidă a p53, cu eficienţă comparabilă cu a proteinei Adv.5 din celule umane şi de rozătoare.

Se conclude că, E1B-55kD a oricui tip de virus are efecte similare pe p53, dar nu afecteză p73şi p51 (34).

 

 

E1B 19kD şi membrii familiei Bcl-2

 

E1BAdv. de 19kDeste o proteină potent inhibitoare a apoptozei şi cooperează cu E1A pentru a transforma celulele primare de rozătoare. Are omologie funcţională şi de secvenţe cu produsul genei antiapoptotice mamaliene Bcl-2 şi, ca şi în cazul acesteia, mecanismul de funcţionare include cuplarea la proteinele celulare proapoptotice precum Bax, Bak şi Nbk/Bik.

S-a identificat o nouă proteină cu gena ei, Btf (Bcl-2-asociată factorului de transcriere) care interacţionează cu E1B 19kD dar şi cu membrii familiei antiapoptotice Bcl-2 şi Bcl-xL dar nu şi cu proteina proapoptotice Bax.

Btf este o genă larg exprimată care codifică o proteină cu omologie la domeniul bazic zipper (b zip) şi myb de cuplare DNA. Btf cuplează DNA in vitro şi represează transcrierea în metoda cu reporter. E1B 19kD, Bcl-2 şi BclxL sechestrează Btf în citoplasmă şi îi blochează activitateade represie transcripţională. Epresia Btf inhibă, de asemenea, transformarea de către E1A fie cu E1B 19kD, fie cu mutantele p53, sugerând un rol în promotarea apoptozei ori în oprirea ciclului celular. Hiperexpresia susţinută a Btf în celulele HeLa induce apoptoza, inhibată de E1B 19kD.

Localizarea cromosomială a Btf (6q22-23) într-o regiune care este deletată în unele tipuri de cancere confirmă rolul Btf în supresia tumorii. Astfel, Btf poate reprezenta o nouă genă supresoare de tumori prezentă într-o unică manieră cu Bcl-2, prin care familia Bcl-2 poate regla apoptoza (35).

Bcl-2/E1B 19kD – interacţionează cu proteina 3-like, proteină (Bmp3L) care interacţionează la rândul ei cu Bcl-2/Bcl-xL şi induce apoptoza prin alterarea permiabilităţii membranei mitocondriale.

S-a clonat gena umană Bnip3L, care are efect inhibitor asupra celulelor canceroase. Ea conţine un locus similar cu domeniul BH3, careeste conservat în familia Bcl-2 şi, de asemenea, conţine un domeniu de ancorare la membrană. În acest fel, Bnip3L acţionează asemănător cu Bcl-2 şi BclxL. Bnip3L este localizată în mitocondrii când prezintă domeniul de ancorare la membrană. Expresia sa tranzitorie induce apoptoza în celulele Rat-1 şi HeLa, analiza mutaţională relevând că domeniul BH3 şi domeniul de ancorare la membrană sunt reclamate de Bnip3L pentru a induce moartea celulară.

Adiţia Bnip3L (recombinat) la mitocondrii izolate determină pierderea potenţialului de membrană şi eliberarea citocromului-C, ambele fiind preachiziţii pentru moartea apoptotică a celulei. Se sugerează că Bnip3L este una din proteinele proapototicece conţine BH3 când ţintesc mitocondria şi induce apoptoza (36).

La gazde imunodeficiente s-au raportat stabilităţi înalt transgenice timp de unul sau mai mulţi ani, după transfectarea genei E1 mediată de adenovirus. Persistenţa transgenei, pe aceste intervale s-ar putea datora înaltei stabilităţi ereditare a vectorilor DNA virali episomali.

Altă explicaţie alternativă ar putea fi “autoreplicarea” vectorului DNA transgenic, suficient pentru a interacţiona încet dar continuu pentru degradarea celulei gazdă. Autoreplicarea ar putea apare în absenţa oricărui produs de particule virale infecţioase, pe baza activităţii reziduale numai a sistemului de replicare DNA. Datorită deleţiilor extensive în regiunea E1, nici un vector nu produce progenitori virali în celulele nepermisive.

În privinţa potenţialului de autoreplicare, vectorii sunt de două feluri (tip A şi tip B). Neosinteza vectorilor DNA în celulele nepermisive transfectate cu vectori este detectabilă în vectorul de tip A dar nu în cel de tip B. În plus, la expresia transgenică a diferitelor secvenţe vectoriale, DNA arată o deleţie E1 mai puţin extinsă în tipul A (nucleotidele 453 – 3333 ale virusului tip sălbatic), comparativ cu vectorii tip B (nucleotidele 325 – 3523).

Autoreplicarea se asociază şi cu înaltă activitate transcripţională a câtorva gene virale (E1B – 14kD, polimeraza DNA Adv.virală, proteina ce cuplează DNA unicatenar, E4-25kD) în contrast cu vectorii tipB.

În plus, la aceste transcripte “tip-sălbatic” s-au detectat transcripte neregulat recombinate în vectori autoreplicativi care conţin cDNA transgenic, în conjuncţie cu secvenţe vector adenovirale.

Promotorii exogeni sau criptici pot, în anumite condiţii, să amplifice activitatea transcripţională a unui vector pe o asemenea cale în care apare autoreplicarea. Condiţia care determină nivele amplificate de transcripte ajutătoare (extensia deleţiei E1, tipul promotor şi transgenic etc.), trebuie definită înainte ca desemnarea raţională a adenovectorilor cu înaltă capacitate de autoreplicare să devină posibilă. Deci, autoreglarea poate fi un nou aspect al unor adenovectori E1 deletaţi, cu relevanţă pentru stabilitatea lor in vivo, dar şi în consecinţă posibil adverse pentru funcţia celulei ţintă sau imunogenicitatea vectorilor (37).

Tumorilepancreatice au sumbră prognoză chiar când sunt eradicate chirurgical. Acest cancer este asociat cu variate anomalii genetice ale oncogenelor şi genelor supresoare de tumori inclusiv p53. Proteina E1B-55kD Adv. este replicată preferenţial în celulele canceroase deficitare în p53.

RRCA (Restricted Replication Competent Adenovirus) care amplifică efectul antitumoral al transgenei virale poate fi un mijloc de tratare a tumorilor pancreatice la pacienţii deficitari în p53 (38).

 

 

Mastadenovirusuri descoperite recent

 

Recent s-au analizat genoamele mastadenovirusurilor de la porcine, bovine şi ovine. Unele din genele analizate arată omologii cu adenovirusurile cunoscute până în prezent, dar nu sunt declarate oncogene sau sigur oncogene.

S-au analizat secvenţele regiunii E1 de la adenovirusul porcin-3 (PAd.3). Regiunea de la 0 la 13,7 a genomului constă din secvenţe ripit terminale orientate spre stânga, implicate în împachetarea DNA.

Unitatea transcripţională E1 constă din ORFuri pentru proteinele omoloage cu E1A, E1B –17k şi E1B-55k de la Adv.5 (human adenovirusu tip 5) şi B Adv.3 (bovine adenovirus tip3) (39).

S-au detectat specii majore de mRNA din regiunea E1 a genomului adenovirusului Adv.tip3 bovin (BAV-3). Astfel, regiunea E1 BAV-3 care constă din genele E1A şi E1B împreună cu regiunea genei pIX, funcţionează ca o unitate de transcriere. O specie majoră de mRNA codifică proteina E1A şi două specii de mRNAE1B care codifică o proteină de 17 kD şi una de 47kD (40).

Ovine adenovirus (OAV) ar reprezentaal treilea tip de virus, aparentnu are un omolog cu E1A, iar cu gena E1B are o slabă omologie cu virusurile de la om. Se sugerează că OAV nu are funcţii transformante în tipurile de celule studiate până în prezent, şi poate deţine o strategie fundamental distinctă pentru replicare (41).

 

Cuprins

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.

No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.

Comments to: Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea
Last update: September 2002
Text editor: Monica CIUCIU