Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea, Oncogene virale

 

ONCOGENELE EBV (EPSTEIN -BARR-VIRUS)

Virusul Epstein-Barr, virus de tip herpes, aparţine subfamiliei Gamma herpes virinelor având ciclul viral asemănător virusurilor herpes respectiv perioade de latenţă foarte lungi, latenţă care favorizează transformarea celulelor.

EBV este virusul căruia i s-a stabilit pentru prima dată potanţialul oncogenic la om. Iniţial s-a descoperit în limfomul Burkitt pentru ca ulterior să i se stabilească efectele oncogene şi în carcinomul nazofaringian, mononucleoza infecţioasă şi alte patii.

Principalele proteine nucleare implicate în transformare sunt EBNA (Epstein-Barr Nuclear Activator) şi LMP (Latent Membran Protein) codificate de genele corespunzătoare cu aceleaşi nume ale genomului DNA-EBV.

 

EBNA-1

Este o proteină formată din 641 resturi de aminoacizi care acţionează asupra DNA la care se cuplează modificându-i matricea. Datorită acestei proprietăţi se cuplează la DNA - domeniul ori P al genomului EBV - iniţiind replicarea acestuia în configuraţie covalentă închisă circulară, ceea ce determină în celulele primare persistenţa formelor episomale. Eficienţa replicării genomului viral este dependentă de metilarea unor regiuni în special a situsurilor de iniţiere a replicării (1).

EBNA-1 se asociază şi cu nucleoplasma şi cromatina, iar în metafaza celulelor infectate latent se asociază difuz cu toţi cromosomii. EBNA-1 este proteină virală exprimată detectabil în limfomul Burkitt genom pozitiv. Recent s-a arătat că tulpini virale cu schimbări secvenţiale particulare în EBNA-1 sunt preferenţial asociate cu tumorile Burkitt şi care, la pacienţii cu aceste variante, pot apare de novo ca o rară mutantă a tulpinii EBV.

La 12 pacienţi cu limfom Burkitt, tulpina virală este identică în secvenţele   EBNA-1 care coincid in vitro în câteva locuri polimorfe cu tulpina dominantă, în celulele B circulante normale ale pacienţilor. S-au analizat tulpini virale asociate cu limfomul Burkitt din 3 arii geografice diferite (Africa de Est, Europa şi Noua Guinee), folosindu-se schimbări secvenţiale în două regiuni separate ale genei EBNA-1; codonul 1 la 60-N-terminal şi 460 la 510-C-terminal, pentru a identifica subtipurile EBNA-1 ale fiecărei tulpini virale.

S-a demonstrat astfel un spectru diferit al EBNA-1 cu mici limite între ele; chiar tulpina virală tip-2 ce tinde să fie mai omogenă decât partenerii tip-1 arată diferenţe geografice la locusul EBNA-1 asociate limfomului Burkitt. Deci nu există EBNA-1 preferat pentru apariţia limfomului Burkitt (2), fapt ce depinde şi de promotorii care iniţiază transcrierea.

Astfel, în linii infectate cu EBV, promotorii Cp, Wp, Fp, Qp, participă la transcrierea genei EBNA-1 (EBV) fiind folosiţi diferenţiat în fazele infecţiei şi stabilizării stadiilor latenţei. S-au efectuat experimente în stadiile latente I, II, III şi IV după inducţia ciclului viral litic, constatându-se că faţă de transcriptele EBNA-1 identificate anterior, liniile tuturor tipurilor de latenţă conţin, de asemenea, deferiţi RNA care poartă secvenţe din exonul K ce codifică EBNA-1.

Inducţia ciclului litic viral duce la nivele scăzute de transcripte FpQ/U-/K procesate. Totuşi, există o marcata creştere a transcriptelor FpQ oi FpQ/U-procesate cu secvenţe 3'necunoscute.

Un nou transcript neidentificat până în prezent, iniţiat la un loc 5' care codifică EBNA-1 cu participarea neîntreruptă a exonului K s-a produs în cantitate substanţială în ciclul litic (3).

Dincolo de maladiile menţionate, s-au descoperit tot mai multe implicaţii ale infecţiei cu EBV. Astfel apariţia limfomului celulelor T-EBV pozitive este determinată de infecţia limfocitelor T periferice cu EBV.

La pacienţii infectaţi sever cu EBV, care au dezvoltat ulterior limfomul T-EBV + s-a stabilit că limfocitele TCD4+ din sânge erau infectabile, acestea exprimând genele EBV latente EBNA-1, LMP-1 şi LMP-2A, un model de latenţă virală II. Virusul detectat în limfomul cu celule T nu s-a deosebit de cel din celulele T CD4+ din sânge. Prin urmare, reiese un rol patogen importantal infecţiei celulelor T cu EBV atât în infecţia cronică activă, cât şi în limfomul cu celulele T EBV+(4).

Infecţia cronică activă cu EBV se manifestă clinic prin persistenţa simptomelor asemănătoare cu cele din mononucleoza infecţioasă sau complicaţiilor ei, ce pot trena ani, putând fi fatală.

Practica folosirii în terapia unor boli, a plasmidelor cu gene virale a sugerat cercetătorilor ideea că şi genele EBV pot fi utile în crearea unor astfel de instrumente genetice de stopare a unor maladii. Transferul genelor prin infectare intramusculară directă în plasmida DNA este o metodă sigură, dar relativ ineficientă pentru eliberarea genei in vivo. Expresia vectorilor plasmidei eukariote încorporată în locul de origine al replicării ori P-EBV şi al genei EBNA-1, acţionează ca gene vectori de transfer, replicate episomal autonom, având în acelaşi timp şi funcţia de retenţie a matricei nucleare. În ascest sens, se foloseşte expresia îndelungă a genei reporter LacZ şi distrofină umană recombinată în plasmidă cu EBV, transfectate în mioblaste de la şoarecii C2 C12 şi în culturi de miotuburi.

Infectarea intramusculară la şoarecii nuzi/mdx a plasmidelor care exprimă EBV-cu distrofină conduce la amplificarea semnificativă a numărului de fibre musculare ce exprimă distrofina recombinată, în comparaţie cu vectorul convenţional. Acest efect se constată la două săptămâni după o singură injecţie.

Reiese astfel potanţialul avantaj al vectorilor care exprimă EBV, pentru eficienţa terapiei cu gene mediate de plasmida focală în distrofia musculară Duchene ca şi un spectru al altor gene cu aplicaţii terapeutice (5).

 

EBNA-2

 

Este o proteină care transactivează direct sau indirect celulele infectate latent şiexpresia genelor virale. Are un rol determinant în transformare, inducând creşterea şi proliferarea limfocitelor B. Proteina EBNA-2-EBV1 reuneşte 491 resturi aminoacizi, iar proteina EBNA-2-EBV-2, 443 resturi aminoacizi. Capătul carboxil-terminal reprezintă semnalul în translocaţia nucleară.

EBNA-2 este esenţială pentru imortalizarea limfocitelor B de către EBV, probabil prin capacitatea ei de a transactiva un număr de gene celulare şi virale. Elemente EBNA-2 responsiv (EBNA-2 RE) s-au identificat în câţiva promotori virali care reglează EBNA-2, fiecare dintre aceştia purtând cel puţin un loc de recunoaştere pentru factorul de transcriere RBP-Jkappa. RBP-Jkappa recrutează EBNA-2 la EBNA-2RE şi odată complexat cu EBNA-2 este convertit din statutul de represor în unul de activator.

Forma activă a receptorului celular Notch interacţionează numai cu RBP-Jkappa realizând o legătură între EBNA-2 şi semnalizarea Notch.

Notch-1 transactivează promotori virali reglaţi de EBNA-2. Mutaţii sau deleţii în situsurile RBP-Jkappa diminuiază sau chiar elimină transactivarea promotorilor mediaţi de Notch, punctând un rol esenţial pentru interacţiunea Notch-RBP-Jkappa. În plus, RBP-Jkappaca şi alţi factori celulari ar putea cupla la EBNA-2RE ai promotorilor virali.

În timp ce unii factori par să joace un rol important în transactivarea mediată de EBNA-2 şi Notch, alţii sunt importanţi numai pentru activitatea unuia dintre aceştia. S-au observat astfel regiuni specifice Notch-responsive care elucidează modul cum interacţionează cu cofactorii EBNA-2 şi Notch-1, făcându-itransactivatorifuncţionali in vivo (7). Activaţi, EBNA-2 şi Notch, transactivează genele prin interacţiunea cu factorul de transcriere RBP-gamma kappa.

Funcţional, proteina EBNA-2 poate fi privită astfel, ca un receptor Notch activat. Este ca o proteină de fuziune- receptor estrogen- al părţii intracelulare a Notch-1 de şoarece (mNotch-1-ic) care mimând prezentarea estrogenului unui receptor Notch constituţional activ, a fost stabil transfectat în liniile de limfoame Burkitt-BL41-P3HR1şi HH514.

Gena LMP-2A este indusă de Notch-ic în prezenţa estrogenului, iar expresia crescută a LMP-1 s-ar putea detecta adăugând simultan ciclofosfamidă. În ceea ce priveşte genele celulare reglate de EBNA-2, Notch-ic pot regla expresia CD21 dar nu a CD23.

Expresia Ig mu (Igmu) ce este slab reglată de EBNA-2, este, de asemenea, reglată negativ de Notch-ic. Similar cu EBNA-2, Notch-ic represează expresia c-myc, aflată sub controlul lanţului greu al Ig în celulele limfomului Burkitt cu translocaţia t(8; 14).De aici rezultă că Notch-ic poate participa la regalarea genelor în limfocitele B şi că EBNA-2 are numeroase ţinte celulare (8).

EBNA-2 (EBV) este un antigen nuclear - o proteină implicată în transformarea celulară - care interferează cuIFN tipI (IFN-alfa /beta). În liniile celulare de limfom Burkitt expresia lui EBNA-2 duce la activarea transcripţională a genelor endogene sau transfectate, stimulate de IFN (ISG), gene care conţin în promotorii lor elemente de răspuns la IFN (ISRE), sau prin activarea locusului IFN gamma.

Sinteza mRNA IFN beta dependentă de EBNA-2 se face la nivele scăzute şi cu secreţiede IFN redusă cantitativ. Un promotor IFN beta transfectat care răspunde la activarea EBNA-2 şi o secvenţă asemănătoare cu locul de cuplare RBP-Jkappa sunt ţinte potenţiale a activităţii EBNA-2. Deci, în celulele limfomului Burkitt apare inducţia transcripţională a promotorului IFN beta dependentă de EBNA-2, sugerând că alte gene EBV nu sunt reclamate pentru inducţia sintezei IFN-beta (9).

S-a caracterizat DP 103, un nou box DEAD al proteinelor de legare la proteinele nucleare EBNA-2 şi EBNA-3cEBV.

Antigenii EBNA-2 şi EBNA 3c interacţionează cu factorul de transcriere celular RBP-Jkappa şi modulează expresia câtorva gene ţintă sugerând o strânsă cooperare în celulele infectate latent.

DP103 este un nou membru al familiei box DEAD umane a helicazelor RNA dependente de ATP. Interacţiunea cu DP103 este mediată de aminoacizii 121-213 ai EBNA-2 şi de aminoacizii 534-778 ai EBNA-3c, regiuni care nu sunt implicate în cuplarea proteinei virele la RBP-Jkappa. cDNA DP103 codifică o proteină de 824 aminoacizi, care are toate situsurile comune boxDEAD. Anticorpul monoclonal anti-DP-103 detectează în celulele mamaliene o proteină de 103 kD prezentă in vivo în complexe cu înaltă greutate moleculară. Prin fracţionare subcelulară, DP-103 s-a detectat atât în fracţia nucleară solubilă, cât şi în cea scheletală insolubilă.

Proteina şi mRNA sunt uniform exprimate în toate liniile testate dar expresia diferenţiată a mRNA a fost detectată în ţesutul uman normal (10).

EBV infectează şi transformă in vitro, celulele B primare, infecţie ce iniţiază intrarea în ciclul celular a limfocitelor B aflate în repaus. Menţinerea proliferării în celulele infectate depinde strict de EBNA-2 funcţional.

LMP-1 şi c-myc sunt activate direct de EBNA-2 sugerând că toţi factorii celulari esenţiali pentru inducţia acestor gene de către EBNA-2 sunt prezenţi în celulele în repaus.

În contrast, inducţia reglatorilor ciclului celular - ciclinele D2 şi cdk4 - sunt evenimente secundare, care reclamă sinteza proteinelor de novo (11).

Integrinele alfa (v) joacă un rol important în metastazarea, invazia şi creşterea tumorală a majorităţii celulelor epiteliale. EBV - virus herpes uman - este asociat câtorva boli limfoproliferative inducând expresia integrinelor alfa pe limfocitele B transformate. Infecţia cu EBVcreşte cantitativ mRNA integrinelor alfa (v), beta 3 şi beta 5 ale subunităţilor de integrină, şi suprareglează expresia proteinei integrinei alfa v beta 3 pe celulele B.

Printre cele 9 proteine EBV exprimate în celulele B latent infectate (asociate nucleului şi plasmalemei), numai LMP-1, LMP-2A şi EBNA-2 transactivează selectiv promotorul integrinei alfa (v). În limfocitele B transformate de EBV şi tratate cu oligonucleotide antisens, integrina alfa (v) reduce specific expunerea de suprafaţă a acesteia, inhibă creşterea celulelor, reduce invazia şi scade expresia metaloproteinazei MMP9. Deci integrinele alfa (v) joacă un rol semnificativ în proliferarea şi invazia celulelor B induse de EBV (12).

Proteina EBNA-2 este un activator transcripţional care controlează expresia genei virale latente şi este esenţială pentru imortalizarea limfocitelor B. Se exprimă în promotorul viral C (Cp) şi îşi reglează propria expresie prin activarea Cp via interacţiunii cu proteina celulară CBF1 care cuplează DNA. Prin reglarea expresiei Cp şi EBNA-2, EBV controlează modul expresiei proteinei latente şi tipul latenţei stabilizate.

S-au izolat şi secvenţele regiunii Cp corespunzătoare nucleotidelor 10251-11479 ale genelor EBV(- 1079 - + 144 care este locul iniţierii transfecţiei) din limfocitovirusurile EBV-like găsite la babuini (HVP - herpes virus papio) şi la Rhesus macacus - (RhEBV). Compararea a aproximativ 1.230 p.b. din regiunea Cp a acestor virusuri de laprimate, relevă că secvenţele EBV şi HVPCp sunt conservate în proporţie de 64%, secvenţele EBV şi RhEBV Cp, 66% şi secvenţele HVP şi RhEBV Cp, 65%.

Aproximativ 50% din reziduuri sunt conservate în cele 3 secvenţe, iar cele 3 virusuri reţin elemente pentru glucocorticoizi: două boxe CCAAT şi boxele TATA conservate poziţional. Amplificatori purtători EBNA-2 de 100 p.b.din aceşti promotori conţin 54 reziduuri conservate şi locuri de cuplare pentru CBF-1 şi CBF-2 care, de asemenea, sunt conservate. Cp în linii transformate de HPV şi RhEBV se detectează prin analize de proteine. Analizele arată că promotorul ambelor virusuri răspunde la EBNA-2 şi cuplează CBF-1 şi CBF-2 în gel.

Se sugerează că mecanisme similare privind reglarea expresiei genei latente sunt conservate printre limfocriptovirusuri înrudite cu EBV şi detectatela primatele neumane (13).

 

 EBNA-3 (EBNA-3A, -3B, -3C)

Acestea sunt gene dispuse în tandem în genomul EBV. Secvenţele lor primare dau900-1000 resturi aminoacizi. Se distribuie în nucleu în agregate mari, la un loc cu EBNA-2, dar independent de acesta. Se localizează în cromatină şi în fracţiile nucleoplasmatice.

EBNA-3A

 

EBNA-3 (EBNA-3A) este un antigen nuclear al EBV care acţionează în procesul transformării alături de EBNA-2, -4 şi -6.(14)

Două regiuni ale proteinei EBNA-3A ale EBV pot cupla proteinele celulare RBP-jkappa (CBF-1), componentă a căii de semnalizare Notch. În acord cu această cuplare, EBNA-3 inhibă expresia genei reporter din plasmide ce conţin în promotorii lor, inclusiv în promotorul Cp, locuri de cuplare DNA RBP-Jkappa. Când EBNA-3 se leagă la domeniul de cuplare DNA GAL-4 el represează activitatea unui promotor ce conţine locuri de cuplare GAL-4 în toate plasmidele testate. Totuşi, mutanta deletată a EBNA-3 care nu are aminoacizii 100-364 arată un repaus bifazic în metGal-4, inhibând transcrierea la concentraţii joase de DNA, dar şi activând-o la concentraţii înalte de DNA. Astfel apare în EBNA-3 o genă cu funcţia de activare a genei mascată în proteina de lungime deplină.

Modelele curente pentru func?ia EBNA-3 represeaza trnscrierea prin cuplarea la RBP-JK, dar aceasta se considera ca o schema alternativa în care rolul cuplarii lui EBNA-3A, -3B oi -3C la RBP-JK este de a amortiza nivelele proteinei active EBNA-3A (15). EBNA-3 (EBNA-3A) este unul din antigenii nucleari codifica?i de EBV (proteina nucleara necesara pentru transformare). EBNA-3 interac?ioneaza cu proteinele nucleare RBP oi cu EBNA-2, -4 oi -6.

Pentru a identifica ?intele EBNA-3 adi?ionale s-a urmarit cDNA din limfocitele umane cu 2 hibrizi EBNA-3 trunchia?i la N-terminus, care nu pot interac?iona cu RBP-Jkappa. Astfel s-a izolat o clona care codifica proteina Xap-2, partener celular al antigenului X al HBV oi cunoscuta ca subunitatea p38 a complexului aryl hidrocarbon R (ARA9). Cuplarea specifică la EBNA-3 se confirmă prin faptul că GST-Xap-2 precipită EBNA-3 din celulele CV-1 infectate cu virusul vaccinia recombinat, care exprimă EBNA-3. Deleţia C-terminus a Xap-2 anulează cuplarea.

Fuziunea cu proteina verde fluorescentă arată că Xap-2 esta preferenţial citoplas-matică şi nu se translocă în nucleu după expresia lui EBNA-3 (16).

Genele familiei antigenilor nucleari 3(EBNA-3, -4 şi -6) ai EBV sunt importante pentru imortalizarea şi supravieţuirea limfocitelor B. Fiecare din aceste 3 gene constă din 2 exoni separaţi de un mic intron.

Vasta majoritate a mRNA (EBNA-3, 4 şi 6) exprimaţi în celulele B transfectate şi infectate cu EBV reţine secvenţe intron. Mutantele deletate ale EBNA-3 arată că această proteină nu necesită retenţia intronului.Totuşi, secvenţa intronică poate influenţa expresia proteinei EBNA-3 sugerând că retenţia intronului poate oferi un mijloc pentuexpresia genelor individuale ale familiei EBNA-3 (17). Proteina EBNA-3 C este un reglator transcripţional al genelor celulare şi virale, esenţială pentru imortalizarea mediată de EBVin vitro a celulelor B. Ea poate inhiba transcrierea prin asociere cu proteina Jkappa care cuplează DNA celular, funcţie exercitată şi de EBNA-3A şi EBNA-3B.

S-a demonstrat un mecanism prin care EBNA-3C poate activa transcrierea din promotorul latent LMP-1 EBV, în conjuncţie cu EBNA-2. Locurile de cuplare DNA Jkappa nu sunt reclamate pentru această activare şi o mutantă a proteinei EBNA-3C incapabilă să cupleze Jkappa, activează transcrierea ca EBNA-3C tip-sălbatic sugerând faptul că poate regla transcrierea independent de Jkappa.

Activarea promotorului LMP-1 este exclusiv o funcţie a EBNA-3C dat fiind că, EBNA-3A şi 3B nu o deţin. Elementul DNA prin care EBNA-3C activează promotorul LMP-1 include locul de cuplare Spi-1/Spi-B caracterizat anterior ca un important element de răspuns EBNA-2. Acest element are omologii considerabile cu secvenţe din promotorul lanţului uşor al Ig de la şoarece la care cuplează omologul Spi-1 de şoarece cu promotorul său IRF4 dimerizat. Locurile de cuplare iRF-like din promotorul LMP-1 nu intervin în activarea mediată de EBNA-3C.

EBNA-2 şi EBNA-3C sunt reclamate pentru transcrierea mediată de o regiune de 41 p.b. a promotorului LMP-1, care cuprinde locul de cuplare Spi. Totuşi, EBNA-3C nu are efect pe transcrierea mediată în conjuncţie cu domeniul de activare EBNA-2 fuzionat la domeniul de cuplare GAL-4 DNA sugerând că ea nu funcţionează ca un adaptor între EBNA-2 şi mecanismul transcripţional celular.

Asemenea lui EBNA-2, EBNA-3C cuplează direct (in vitro), la Spi-1 şi Spi-B, interacţiune mediată de o regiune a EBNA-3C ce cuprinde ca domeniu leucina Zipper bazică (b Zip) -like şi domeniul reminiscent Spi sau Spi-B.

Există numeroase exemple de reglare a factorilor de transcriere prin interacţiunea proteină- proteină. Reglarea similară de către EBNA-3C în conjuncţie cu EBNA-2 apareimportantă şi unică contribuţie a EBNA-3C la imortalizarea celulelor B mediată de EBV (18).

LMP-1 (proteina latentă de membrană)

 

Gena LMP-1 (BNLF-1) codifică o proteină de membrană care induce latenţa tumorilor determinate de EBV. Proteina LMP-EBV are trei domenii fiind similară cu proteinele de membrană integrate. LMP este localizată în membrană după un model în care poziţiile terminale-N şi -C sunt pe partea citoplasmatică a plasmalemei şi numai trei scurte domenii revers-tur, pe partea externă a plasmalemei. În plasmalemă formează "pete" adesea organizate într-o singură structură cap spre deosebire de receptorii factorilor de creştere. În plasmalema limfocitelor B infectate latent, LMP leagă direct elementele citoscheletului. LMP-EBV interacţionează cu diferiţi activatori ai celulelor B şi acţionează în transducţia semnalelor prin membrană.

Gena LMP-1

Promotorul ED-L1E al genei LMP-1 conţine box GC iar absenţa acesteia prin mutaţii aboleşte activitatea promotoruluicare are efect aditiv pentru Sp1 şi Sp3. Ambii factori pot funcţiona ca aditivi transcripţionali reglând promotorul ED-L1E al genei LMP-1 în celulele epiteliale (19).

Formele intracelulare ale Notch-1 transactivează două proteine EBV (proteine majore EBV latente). Notch-1 intracelular trunchiat, asociat cu membrana nucleară (Delta E) transactivează de 5 ori promotorul LMP-1; totuşi, forma localizată intranuclear a Notch (ICN), transactivează acest promotor de două ori în celulele BJAB (cu metoda reporter CAT). În plus Delta E activează de 12 ori promotorul major Cp1, pe când forma ICN a Notch activează numai aproximativ ˝ din nivelul lui Notch care are cuplat Delta E la membrană. Aceasta sugerează activităţi transcripţionale distincte în diverse tipuri celulare. Astfel, în celulele liniei Jurkat de limfocite T, moleculele Notch-1 intranucleare represează doi promotori majori EBV latenţi. Dacă Notch-1 se găseşte în membrana nucleară Delta E (TAR) el activează totuşi promotori latenţi, dar mai slab decât o face în celulele BJAB (20).

Regiunea proximală a promotorului LMP-1 ce conţine secvenţe reglatoare (LRS) deţine un element cis negativ cu rol major în reglarea expresiei genei LMP-1 mediată de EBNA-2. Această activitate silenţioasă se suprapune cu un enhancer transcripţional într-o secvenţă LRS care conţine un situs omolog cu box E. Mutaţii la locul de cuplare represor putativ induc supresia în promotorul proximal şi în LRS complet, indicând un rol funcţional al represorului membrilor familiei factorului de transport bazic helix-loop -helix .

Max, Mad1, USF, E12 şi E47 corepresarulmSin3A cuplează la secvenţe ce conţin box E iar activitatea de enhancer se corelează cu cuplarea USF. Activitatea promotorului LMP-1 în constructele reporter este suprareglată de supraexpresia USF1 şi USF-20, iar transactivarea este inhibată de expresia concurentă a complexului Max ce include la locul box E,mSin3A şi histon-deacetilaze, constituind bazele represiei. Inhibarea activităţii deacetilazei cu trichostatin A induce în celulele transformate EBV expresia genei endogene LMP-1 (21).

LMP-1 cu deleţii

Studiile in vitro arată că variantele genei LMP-1 ale EBV, genă cu deleţia a 30 şi 69 p.b.au capacitate transformantă mai înaltă decât varianta tip-sălbatic. În 10 din 39 cazuri de limfom malign s-au detectat variante cu 30 p.b. deletate, dar şi în 4 cazuri din 13 limfoadenite reactive cu hiperplazie foliculară. Varianta cu deleţie de 69 p.b. a fost găsită în 3 cazuri de limfoproliferare malignă şi în 2 cazuri de boală vascularăCastelman, de tip hialin. Variaţiile oncogenice LMP-1 în biopsiile ganglionilor limfatici pot fi indicatori ai agresivităţii bolii limfoproliferative asociată cu EBV (22).

S-a stabilit o înaltă prelevanţă a genei LMP-1 cu deleţia a 30 p.b. şi a tipului B EBV din boala Hodgkin clasică la mexicani. În funcţie de localitatea geografică şi de vârsta pacientului boala Hodgkin este asociastă cu EBV în special tipul A, (20-100%). Incidenţa cea mai înaltă se constată la copii din ţările dezvoltate.

LMP-1 arată o deleţie de 30 p.b. în 46% din cazurile de Hodgkin cu EBV. La 61%(35/57) din mexicanii cu această boală, EBV este detectat în celulele Hodgkin şi Reed-Sternberg cu LMP-1 IHC şi/sau EBER ISH. Deleţia lui LMP-1 în ţesuturile reactive este de 73% (19/26). În 26 cazuri de boală Hodgkin tipul de EBV a fost (38%). Nouă (47%) din ţesuturile limfoide reactive erau infectate cu EBV tip A şi 10 (53%) cu tip B. Cazurile asociate cu tipul B şi cele cu neoplazie sau reactivitate au expus o variată deleţie LMP-1, 72% (18/25), ceea ce reprezintă cea maiînaltă incidenţă pentru varianta LMP-1 cu deleţie în infecţia cu EBV tipul B în boala Hodgkin şi care este semnalată în toată lumea (23).

 

LMP-1 şi moleculele de adeziune

 

LMP, oncogenă din EBV codifică trei variante structurale: LMP-1, LMP-2a şi LMP-2b, care se exprimă în carcinomul nazofaringian. S-au lucrat linii de keratinocite crescute în culturi organotipice, linii care exprimă LMP-2a şi LMP-2b şi coexprimă LMP-1/LMP-2a. Celulele ce exprimau LMP-2a şi LMP-2b erau defecte în sensul că nu se maturau şi nu progresau spre stratificarea scvamoasă normală, în comparaţie cu celulele liniei parentale. Celulele care coexprimă LMP-1/LMP-2a arată o pseudoinvazie echivalentă cu ravagiile de la nivelul dermului unde expresia lamininei- 5 şi a integrinelor alfa 6 beta 4, şi beta 1 în liniile ce exprimă LMP era dramatică.

În liniile celulare de control, ICAM-1 nu s-a exprimat, dar în liniile ce exprimau LMP, s-a exprimat abundent. În aceleaşi linii expresia integrinelor alfa 3 şi alfa 5, de aemenea, erau abundente, în timp ce integrina alfa 2 arată o scădere faţă de proba bazală normală. Modele ce exprimă E-caderina şi desmoplakin au rămas neschimbate.

Se conclude că, LMP-2a şi LMP-2b singure şi coexprimate cu LMP-1/LMP-2a pot altera expresia moleculelor de adeziune a keratinocitelor în carcinomul nazofaringian (24).

Carcinomul nazofaringian care este intim asociat cu EBV este o tumoră malignă înalt metastazică. Invazia tumorală şi metastazarea depind şi de colagenaza tip IV (de 92 kD) sau gelatinaza, metaloproteinază matricială -9(MMP-9), care mediază degradarea membranei bazale şi a matricei extracelulare.

Expresia MMP-9 este amplificată de oncoproteina EBV, -LMP-1. Aceasta se exprimă în carcinomul nazofaringian şi are două domenii esenţiale de semnalizare în terminusul carboxi-, numite CTAR-1 (C-terminal activator region 1) şi CTAR-2. Cele două domenii pot activa promotorul MMP-9 independent unul de celălalt inducându-i activitatea. Deleţii în LMP-1 fără CTAR-1 sau CTAR-2 induc scăderea abilităţii de inducţie a MMP-9. Deleţia ambelor regiuni de activare aboleşte complet inducţia activităţii MMP-9. Locurile de cuplare NF-kB şi AP-1 din promotorul MMP-9 sunt esenţiale pentru activarea expresiei genei MMP-9 de către CTAR-1 şi CTAR-2. Inducţia expresiei MMP-9 de către LMP-1 este blocată de supraexpresia IkB.

Calea factorului asociat cu TNF-R-(TRAF) contribuie, de asemenea, la activarea promotorului MMP-9. Prin urmare, activarea căilor NF-kB şi AP-1 de către LMP-1 este necesară pentru activarea expresiei MMP-9. În carcinomul nazopalatin, LMP-1 poate contribui la invazivitate şi metastazare prin inducţia transcrierii MMP-9 şi a activităţii enzimatice a acesteia (25).

 

 

LMP-1 şi anticorpii

 

LMP-1 este o proteină tip III codificată de EBV şi integrată în membrană. Are potenţial oncogenic exprimat constant în diferite malignităţi asociate cu EBV, dar anticorpii anti-LMP-1 s-au observat rar în aceste tumori. Cu ELISA s-au lucratclone care deţin LMP-1 în seruri umane şi în imunoblaste. LMP-1 induce răspuns umoral imun semnificativ în condiţii maligne asociate cu EBV, în special în carcinoamele nazofaringiene care, peste 70% sunt pozitive pentru aceşti anticorpi iar titrurile lor se corelează cu condiţia clinică a tumorilor.

Anticorpii anti-LMP-1 ai izotipului IgA sunt excesiv prezenţi la subiecţii cu carcinom nazofaringian, dar lipsesc din serul celor cu mononucleoză infecţioasă şi la subiecţii cronic infectaţicu EBV, în timp ce aproximativ 5% din martorii EBV - seropozitivi, sunt pozitivi pentru aceşti anticorpi. Totuşi, valorile lor OD sunt mult mai scăzute decât ale celor cu carcinom nazofaringian.

În premieră se demonstrează potenţialul semnificativ al anticorpilor specifici proteinei LMP-1 pentru prognoza malignităţilor asociate cu EBV, în special cu carcinomul nazofaringian (26).

 

LMP-1 şi factori celulari

LMP-1 este o proteină oncogenă codificată numai de EBV, detectată în carcinomul nazofaringian, un cancer intim asociat cu EBV. LMP-1 poate supraregla EGF-R în celulele epiteliale. S-au analizat imunohistochimic 60 probe de carcinom nazofaringian cu anticorpi anti-LMP-1 (CS 1-4) şi anticorpi anti EGF-R (EGF-R 1, EGF-R 1005). S-a constatat că 68,3% (41 cazuri) sunt imunopozitive pentru LMP-1 şi 73,3% (44 cazuri) supraexprimă EGF-R.

Morfologic, expresia LMP-1 şi EGF-R este omogen distribuită în cuiburile de celule tumorale. În plus, corelaţia dintre LMP-1 şi EGF-R este statistic semnificativă. În concluzie, supraexpresia EGF-R este un fenomen comun în carcinomul nazofaringian în care acest receptor este coexprimat cu LMP-1. Prin urmare, EBV joacă un rol în tumorogeneza carcinomului nazofaringian prin efectele atât ale lui LMP-1 cât şi ale EGF-R (27).

În imunosupresia indusă de EBV lapacienţii cu limfom primar al sistemului nervos central, proteinele familiei BCL-2 fie blochează, fie determină decesul, formând homodimeri sau heterodimeri. LMP-1 latentă suprareglează BCL-2 şi BCL-XL, ceea ce sugerează că aceste proteine pot fi implicate în procesul transformării celulelor infectate cu EBV. Totuşi, supraexpresia proteinelorBCL-2 nu conduce dramatic la apoptoză (28).

Infectarea celulelor B cu EBV duce la activarea ciclului celular şi la creşterea celulelor. Majoritatea schimbărilor în infecţia cu EBV constau în inducţia ciclinei D2 şi dependenţa de expresia genelor EBV, însă are loc, în parte, şi alterarea E2F-1 independent de expresia genei virale, care apare, probabil, ca răspuns la semnalul de transducţie activat, când virusul se cuplează la receptorul său, CD21.

Compararea expresiei genelor ce controlează apoptoza, inclusiv cele care codifică câteva proteine din familia BCL-2, sugerează rezistenţa relativă a liniilor B EBV-imortalizate, la apoptoza indusă de ser care se corelează puţincu expresia BCL-2 şi A 20. A-20 poate fi reglată de NF-kB care este activată de proteina EBV-LMP-1. În cursul infecţiei s-a demonstrat relaţia temporală directă dintre nivelul proteinei LMP-1 şi NF-kB activ (29).

 

LMP-1 în diferite afecţiuni

Reglarea scăzută a lui CD-99 de la suprafaţa celulei este cerinţă primară pentru generarea celulelor Hodgkin şi Reed-Sternberg (H-RS) în boala Hodgkin (HB).S-a demonstrat că această reglare scăzută este indusă de expresia înaltă a EBV LMP-1, la rândul ei înalt exprimată în celulele Hodgkin şi Reed-Sternberg asociate cu EBV. Prin transfecţia unui promotor timpuriu SV-40 s-a stabilizat o linie construct ce exprimă LMP-1 endogen aproape negijabil, într-o linie B neoplazică limfoblastică IM9.

Hiperexpresia LMP-1 în această linie duce la scăderea reglării lui CD-99 şi la achiziţia de caractere morfologice şi funcţionale ale celulelor H-RS ce nu se disting de cele din ganglionii limfatici ai pacienţilor cu HB şi B deficitare în CD99. În plus, expresia indusă de LMP-1 în clona B BJAB EBV-negativă determină direct scăderea reglării expresiei lui CD-99.

Hiperexpresia LMP-1 influenţează negativ expresia CD-99 fapt relevat de exprimarea în care constructul reporter al promotorului luciferazei condus de promotorul CD99 transfectat în celulele 293T este subreglat când se coexprimă cu LMP-1.Se sugerează că proteina LMP-1 EBV joacă un rol pivotal în subreglarea CD99 via reglării transcripţionale, care duce la generarea celulelor Hodgkin şi Reed-Sternberg (30).

Boala Hodgkin (BH) clasică este asociată cu infecţia EBV. În ţările în curs de dezvoltare în boala Hodgkin, EBV este demonstrat în celulele H-RS la 95%, pe când în ţările industrializate numai 50% din cazuri sunt asociate cu EBV.

Probabil, în cazurile EBV-negative, EBV scapă detectării datorită deleţiilor în genomul său viral asociate cu integrarea fragmentelor virale în genomul celulei gazdă. Acest fenomen s-a descris în celulele limfomului Burkitt. Pentru a elucida cu metoda FISH dacă celulele H-RS în cazul HB cu LMP-1-negativ, s-au obţinut fragmente din întregulgenom EBV cu imunofenotiparea secvenţelor de limfom.

În 3 din 8 cazuri LMP-1 pozitive au apărut semnale specifice. În fiecare probă, DNA EBV din celulele H-RS a fost identificat morfologic prin colorarea lui CD30. În celulele pozitive nu s-au detectat mari deleţii în genomul viral. În celelalte 5 cazuri, LMP-1 a fost negativ; deci în aceste cazuri negative nu există fragmente de genom viral integrat în genomul celulei gazdă. Prin urmare, în boala Hodgkin clasică, cazurile cu LMP-1 negative nu au DNA EBV în celulele H-RS. Totuşi, probabil că un virus încă necunoscut contribuie la transformarea şi menţinerea fenotipului malign (31).

Leucemia cronică limfocitară se poate converti într-un limfom cu celule mari (sindrom Richter). În cazurile de transformare ocazională în acest sindrom, EBV s-a găsit în celulele limfomului. Din 25 pacienţi cu sindromul Richter, 4 aveau expus EBV în celulele mari difuze din limfom, 3 cu fenotip B erau pozitivi pentru LMP, EBV- DNA şi RNA iar un pacient cu fenotip T avea RNA EBV în celulele mari ale limfomului (32).

O fetiţă de 11 ani, infectată cronic cu EBV a dezvoltat la 12 ani un limfom pulmonar malign cu număr crescut de limfocite active (20-30%) din totalul de celule pozitive pentruHLA-DR în sângele periferic. Limfomul era pozitiv pentru toţi antigenii IL-2R beta. Populaţia limfocitară din sânge, a crescut la 40% dar în măduvă nu erau semne de limfom.

Hibridizarea in situ relevă prezenţa celulelor limfomului EBER-1+, dar gp 350/220 şi mRNA LMP erau negative. Genomul EBV s-a detectat în tumoră, dar nu în T periferice. Celulele limfoamelor relevă rearanjarea monoclonală a genelor TCR beta şi gama, iar ripitul terminal al genei EBV nu arată model monoclonal. Prin urmare, infecţia EBV a limfocitelor T clonale activate este legată de transformarea din boala benignă limfoproliferativă în limfom malign (33).

Limfomul cu efuzii primare implică selectiv cavităţile seroase şi apare predominant la subiecţii imunodeficitari consistent infectaţi cu HHV-8 dar şi cu EBV.

Acest limfom nu prezintă proteinele EBNA-2 şi LMP-1 ale EBV transformant, dar exprimă fenotipul latent EBNA-1. S-au caracterizat molecular genele virale EBNA-2 şi LMP-1 şi s-a definit EBV tip 1/tip 2, la 15 limfoame cu efuzii primare EBV + din care 12 erauîn raport cu SIDA.

Gena EBNA-1 are un înalt grad de heterogenitate în diferite cazuri de limfom cu efuzie primară având 7 variante şi subvariantedistincte.

Gena LMP-1 tip-sălbatic s-a găsit la 10 din 15 cazuri, iar la 5din 10 ea arată o deleţie acodonilor 346-355 .

EBV tip-1 apare la 11 din 15 limfoame cu efuzii primare, în timp ceEBV tip-2 se întâlneşte la4 din 5 cazuri. În ciuda gradului înalt de variabilitate genetică a virusului în diferite cazuri de limfoame cu efuzii primare, fiecare caz din acestea are numai o singură variantă EBV, ceea ce este în acord cu imunoclonalitatea infecţieisugerând că EBV este precedat de expansiunea clonală.

În concluzie:

-   cazurile individuale de limfom cu efuzii primare au o singură tulpină EBV,

-   EBNA-1 are un înalt grad de heterogenitate în diferite asemenea limfoame,

-   aceste tipuri de limfomnu se asociază preferanţial cu un genotip EBV specific (34)

 

 

LMP în ciclul litic

 

BNLF-1 ORF al EBV codifică o proteină înrudită cu LMP-1 şi LMP-1 litic (ly LMP-1). Proteina înrudită cu LMP-1 este latentă şi reclamată pentru imortalizarea limfocitelor B umane de către EBV, în timpce proteina înrudită ly LMP-1 este exprimată în timpul ciclului litic fiind detectată în virionul EBV.

În contrast cu LMP-1, ly LMP-1 este stabilă cu half-life sub 20 ore în celule B 95-8 tratate cu tetradecanoil forbol acetatşi butirat. Deşi singură ly LMP-1 are efect neglijabil pe activitatea NF-kB; ea inhibă în funcţie de doză activarea acestuia. Proteina ly LMP-1 nu oligomerizează cu LMP-1.

Modelarea căilor de semnalizare activate de LMP-1 este prima activitate biologică asociată cu ly LMP-1, activitate ce poate contribui la progresia ciclului litic al EBV (35). Oncoproteina LMP-1 a EBV este reclamată pentru menţinerea proliferării celulelor B infectate şi arată câteva asemănări cu CD40, TNF-R1 şireceptorii respectivi. Membriifamiliei EBV pot cupla molecule TRAF şi TRADD şi câteva NF-kB şi AP-1, ceea ce poate face şi proteina LMP-1. În timp ce CD40 şi TNF-R1 sunt dependenţi de cuplarea liganzilor lor pentru semnalizare, LMP-1 se pare că nu este dependent de această cuplare. LMP-1 poate guvernaproliferarea celulară, limitându-şi propriile activităţi. Proteina induce inhibarea proliferării, proces nemediat de apoptoză, dar care duce la citostază în liniile celulare testate (36).

 

 

EBNA-LP (proteine latente)

 

Proteinele nucleare EBV - EBNA - LP şi EBNA-2 sunt primele exprimate în infecţialatentă a limfocitelor B primare. EBNA-2 este esenţială pentru transformarea limfocitelor, iar EBNA-LP este cel puţin critică. Totuşi, EBNA-LP stimulează activitatea EBNA-2, a promoto-rului LMP-1 şi a elementelor reglatoare transcripţionale bidirecţionale LMP-1/LMP-2B. În timp ce EBNA-2 activează specific promotori virali şi celulari, EBNA-LP are rol încă obscur (37).

Proteina lider EBNA-LP este formată din 66 ripituri de aminoacizi (domeniul W1W2)legate la o secvenţă unică C-terminal din 45 aminoacizi (domeniul Y1Y2). Această proteină este înalt exprimată cu proteina nucleară EBNA-2 în timpul stadiilor iniţiale ale transformării celulelor B de către EBV. În timp ce EBNA-2 este cunoscută ca având un rol esenţial în transformare (ca un activator transcripţional) funcţia proteinei EBNA-LP este puţin cunoscută cu excepţia faptului că virusul recombinat lipsit de exonii EBNA-LP-Y1Y2 acţionează slabîn transformare. Astfel, EBNA-LP joacă un rol auxiliar nefiind esenţială în transformare. Proteina ar putea coopera cu EBNA-2 în activarea tanscrierii genei ciclinei D2 în celuleleB inactive. Ea amplifică, de asemenea, de 5 ori nivelele expresiei LMP-1 induse de EBNA-2 într-o linie de limfom Burkitt de latenţa I, pentru a induce LMP-1 într-o linie secundară Akata-BL. Expresia proteinei LMP-1 este reflectată în nivelele transcripţionale. Mutantale EBNA-LP arată că funcţiile cooperante se exercită mai curând prin domeniulY1Y2, decât prin ripiturile W1W2, deoarece forma deletată Y1Y2 a EBNA-LP poate reţine unele asemănări cu funcţia proteinei tip-sălbatic.

Datele obţinute prin recombinări virale deschid posibilitatea identificării EBNA-LP ca genă esenţială în transformare (38, 39).

Cuprins

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.

No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.

Comments to: Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea
Last update: September 2002
Text editor: Monica CIUCIU