Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea, Oncogene virale

PREFAŢĂ

 

Fascicula "Oncogene virale" face parte dintr-o suită de lucrări care îşi propune descifrarea unor aspecte ale oncobiologiei actuale.

În cartea "Oncobiologie. Oncogeneza virală" (1998), autorii D.Mişcalencu  şi Florica Mailat au prezentat datele existente în acel moment privind unele virusuri oncogene printre care v-myc, v-myb, c-raf şi nu numai, ca şi mecanismele lor prin care intervin în transformarea celulei. 

În fascicula de faţă, aducem noi date acumulate începând din 1998 şi până în 2002, vizând în special experimentele care demonstrează oncogenicitatea proteinelor oncogenelor, dar şi mecanismele lor de acţiune .

Analiza proteinelor oncogene Ag.TL, Ag.TM şi Ag.TS sintetizate de virusul polyoma relevă o largă gamă de mecanisme de acţiune, fie în scopul multiplicării virionilor, fie în transformarea celulei gazdă în cazul în care aceasta este nepermisivă.

Majoritatea datelor se referă la modalităţile de interacţiune a oncoproteinelor cu proteinele celulare cu care constituie complexe ce blochează celula în finalizarea ciclului ei de diferenţiere, sau eliminarea ei apoptotică. În majoritatea cazurilor sunt blocate proteinele antioncogenelor care au un rol crucial în reglarea ciclului celular. Astfel  sunt complexele: oncoproteina E1A adenovirală-proteina Rb-(retinoblastomului) căreia îi blochează funcţia antivirală şi antioncogenică sau E1A-p53 proteină antioncogenică. Date recente stabilesc domeniile oncoproteinei E1A care se cuplează cu anumite situsuri ale p53.

Tot mai multe date subliniază sistemele de activare a unor gene celulare prin care  oncoproteina virală se cuplează la anumite situsuri DNA ale genelor celulare pentru a declanşa  transcrierea acestora.

În categoria genelor celulare activate de oncoproteine virale intră şi numeroase protooncogene printre care c-jun, c-myc, c-ras, Her-2/neu, etc.

E1B Adv de 19kD este o proteină virală potent inhibitoare a apoptozei având omologie funcţională şi de secvenţe cu produsul genei antiapoptotice Bcl-2; ca şi în cazul acesteia, mecanismul de funcţionare include cuplarea la proteinele celulare proapoptotice cum sunt Bax, Bak şi Nbk/Bik.

Proteinkinaza produsă de gena hibrid gag-Abl din virusurile Abl.MuLV are capacitatea de a se autofosforila, dar şi de a fosforila câteva proteine celulare. În mod similar proteina pp60v-src care este produsul oncogenei v-src din virusul Rous aparţine familiei protein-kinazelor, care este intens studiată privind diferitele modalităţi folosite în acţiunea de transformare canceroasă.

 Pe de altă, parte virusului EBV (Epstein Barr Virus) cu oncogenele sale EBNA şi LP, i se acordă o deosebită importanţă în tentativele de eradicare a limfomului Burkitt pe care-l produce.

  Prezenta fasciculă se adresează îndeosebi, celor iniţiaţi în probleme de Oncobiologie moleculară, fie ei studenţi, masteranzi sau cercetători în biologie şi medicină.

 

Cuprins

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.

No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.

Comments to: Dumitru Mişcalencu, Lăcrămioara Ivanciu, Florica Mailat, Cristina Bordea
Last update: September 2002
Text editor: Monica CIUCIU