PROTOONCOGENA C-MAF


Protooncogena c-maf codifica un factor de transcriere specific limfocitelor T helper linia Th2 activând in vitro promotorul genei IL-4. In vivo hiperexpresia c-maf promoteaza aceeasi linie Th2 careia îi determina productii crescute de citokine Th2 si de imunoglobuline IgG1 si IgE dependent de IL-4. Hiperexpresia acestor Ig-uri la soarecii transgenici CD4 cu promotor / c-maf este dependenta de IL-4, ceea ce nu se constata la animalele deficiente în IL-4 (-/-). Expresia ectopica a c-maf în celulele Th1 mature nu le confera acestora abilitatea de a produce IL-4, dar induce în schimb, scaderea productiei de IFN-gamma. Se sugereaza astfel ca, c-maf promoteaza diferentierea limfocitelor Th2 prin mecanisme dependente de IL-4 si, de asemenea, ca atenueaza diferentierea limfocitelor Th1 prin mecanisme independente de citokinele elaborate de celulele Th2 (1).
În celulele tip Th2 care produc IL-4, aceasta interleukina promoteaza diferentierea limfocitelor T CD4 + naive. Exista date care sustin ideea ca factorul de transcriere c-maf directioneaza expresia tesut-specifica a IL-4. Astfel s-a elucidat rolul lui c-maf in vivo prin examinarea productiei de citokine la soarecii c-maf (-/-). La aceste animale, limfocitele T CD4 + si limfocitele T-NK sunt marcat deficitare în productia de IL-4. Totusi, soarecii produc nivele normale de IL-13 si IgE, iar când limfocitele T c-maf (-/-) se diferentiaza în prezenta IL-4 exogena, ele produc nivele aproximativ normale de alte citokine tipTh2. Se sustine ca c-maf in vivo exercita o functie critica si selectiva in transcriptia genei IL-4 (2).
Înca nu sunt deplin elucidate mecanismele trnscriptionale care conduc la orientarea progenitorilor CFU-MG catre diferentierea în liniile celulare respective (granulocite sau monocite).
S-a demonstrat ca factorii de transcriere c-maf si c-myb interactioneaza fizic în celulele mieloide pentru a forma complexe care transactiveaza genele tinta c-myb prin cuplarea directa la locurile myb. Aceste complexe apar într-un model reglat în timpul dezvoltarii cu “vârful” în stadiul de promielocit, sau în sistemul model celular prezent imediat dupa inductia diferentierii monocitelor. Nivele ridicate de proteina c-Maf duc la cresteri marcate a complexelor myb-maf si, de asemenea, la acumularea celulelor monocite /macrofage urmata de o eventuala apoptoza. Analiza tintelor care ar putea media aceste schimbari fenotipice arata ca c-maf joaca un rol cheie în dezvoltarea celulelor mieloide, printr-un mecanism dual (3).
Pentru a elucida efectele proteinelor Maf asupra transactivarii genelor specific-mieloide în celulele mieloide, s-a testat abilitatea protooncogenei c-maf de a influenta transcrierea genei reporter CD13/APN dependenta de ets-1 si myb. Expresia lui c-maf în mieloblastele imature umane inhiba în proportie de 85-95% activitatea genei reporter si reclama cuplarea ets si c-myb, dar nu a lui maf. Inhibarea cu c-maf a expresiei CD13/APN se coreleaza cu abilitatea sa de a se asocia fizic cu c-myb.
În timp ce nivelele mRNA c-maf si ale proteinei ramân constante în timpul diferentierii mieloide, formarea complexelor myb –maf este reglata de nivelele cele mai înalte în timpul dezvoltarii linilor mieloide imature si de nivelele marcat scazute în liniile târzii. Astfel expresia genei CD13/APN sugereaza ca modularea actvitatii c-myb via c-maf poate fi un mecanism important în controlul transcrierii genei în timpul dezvoltarii celulelor hemopoietice (4).
Factori de transcriere precum Pax6, Sox1 si L-maf regleaza dezvoltarea cristalinului. Soarecii c-maf (-/-) sunt microftalmici datorita defectelor cristalinului manifestate în special prin alungirea insuficienta a “fibrelor “(celule foarte alungite cu aspect de fibra) sale posterioare. Afectarea marcata a expresiei genei cristalinului se explica prin inabilitatea proteinei c-Maf de a transactiva promotorul acestei gene. De aici concluzia ca c-maf este reclamata pentru diferentierea cristalinului vertabratelor (5).
S-au studiat transcriptele maf-1 si maf-2 în crstalinul de sobolan în zilele a 13-a si a 16-a de dezvoltare embrionara (E13 si E16) prin hibridizare in situ folosindu-se probe de RNA unicatenar. Proteinele codificate de gena maf- 2 s-au studiat imunohistochimic în cristalinele embrionare (E12, E13, E16 si E19) si în cele postnatale (P14 si P90). În epiteliul cristalinelor embrionare s-a detectat mRNA maf-1 iar în “fibrele” cristalinelor, un mRNA maf-2 distribuit difuz. Tot imunohistochimic s-a detectat maf-2 în aproape toti nucleii celulelor “pit” ale cristalinelor din ziua a 12-a. În zilele E13, E16 si E19 celulele epiteliale nu sunt totusi imunoreactive dar nucleii “fibrelor” reactioneaza puternic. În ziua P14 nucleii contin proteina Maf-2 în celulele ecuatorului cristalinului, însa la animalele cu vârsta de 3 luni proteina nu mai este detectabila.
În cristalinul sobolanilor, antiserul anti-Maf-2 reactioneaza cu o singura proteina de aproximativ 39 kDa, demonstrându-se astfel reglarea spatiala si temporala a expresiei genei maf si participarea acesteia la reglarea transcriptionala în timpul dezvoltarii cristalinului la aceste animale (6).
Dereglarea oncogenelor prin translocatia la un locus IgH (14 q32 ) sau IgL (kappa, 2 p11sau lambda 22 q11) este frecventa în patogeneza tumorilor cu limfocite B. Translocatia implica un locus IgH si locuri cromosomiale întâmplatoare care apar în majoritatea mieloamelor multiple. Analiza a 21 mieloame multiple releva prezenta unei noi translocatii cariotipic silentioasa t (14; 16) (q32.3; q23) în cinci linii celulare cu punctele de rupere în cazul a 4 din aceste linii dispersate pe o regiune centromerica de aproximativ 500 kb catre protooncogena c-maf la 16 q23. Cealalta linie (a 5-a ) arata translocatia t (16; 22) (q23; q11) cu punctul de rupere telomeric la c-maf, asa încât punctele de rupere în translocatiile din aceste 5 linii de mielom multiplu sunt în c-maf. De asemenea, numai aceste 5 linii hiperexprima mRNA c-maf. Dereglarea lui c-maf prin translocatie reprezinta expresia selectiva a unei alele c-maf în doua linii cu tanslocatii. Mielomul multiplu este prima tumora umana în care factorul de transcriptie bazic zipper c-maf functioneaza ca o oncogena (7).

PROTOONCOGENA c-MAF
(Summary)


Overexpression of c-maf gene induces Th lymphocytes Th2-type to synthesize cytokines typical for this line, among which IL-4 is dominant one. So, in consequence, there are increased productions of IgG1 and IgE. The Maf protein acts in complex with Myb protein and this complex induces monocytic differentiation. The protooncogenes maf-1 and maf-2 are implicated in regulation of mammalian lens development. On the other hand, the translocations in c-maf gene of B lymphocytes suggest, for first time, their intervention in multiple myeloma induction.pagina anterioara     pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.

Comments to: Dumitru Miscalencu
Last update: Octombrie 2002
Text editor&Web design:
Raluca Ovac