Nicolae Zărnescu, DREPT

 

 

III. Scurte concluzii

 

Analiza domeniului de aplicare a cauzelor de ineficacitate depinde de anumiți “factori comuni”, în sensul că aceștia sunt implicați în orice examen critic legat de unul sau altul din aspectele ce pot fi discutate în ce privește cauzele de ineficacitate.

Într-adevăr, indiferent că este vorba de domeniu de aplicare, condiții, consecințe ori corelații între diferitele cauze de ineficacitate, trebuie definită noțiunea de “ineficacitate a contractului”. Studiul de față a dat un răspuns axat pe accepțiunea restrânsă a noțiunii “efecte”, și anume aceeea de drepturi și obligații, examinate nu ca situație juridică opozabilă terților, ci ca una privită în contextul raporturilor dintre părți.

Efortul de definire a fost adâncit pe măsură ce s-a încercat să se delimiteze domeniul de aplicare pentru fiecare cauză de ineficacitate în parte. În acest sens, nu de puține ori domeniul de aplicare al unei anumite cauze de ineficacitate a fost restrâns sau, după caz, lărgit ori de câte ori s-a identificat o greșită calificare din partea legiuitorului ori a doctrinei.

Această definire apreciem că este cea mai importantă pentru că, așa cum s-a precizat, o calificare eronată poate conduce la aplicarea unui regim juridic total inadecvat, sursă sigură de creare a unor soluții paradoxale și, înainte de orice, inechitabile. Efortul de definire reală a cauzelor de ineficacitate nu se oprește o dată cu investigarea domeniului de aplicare, nefiind exclus ca analiza comparativă făcută pe planul condițiilor de existență, dar mai ales al tipurilor de consecințe generate de incidența cauzelor de ineficacitate să impună alte noi “permutări” și reașezări în această materie.

Rezultatul încercării de sistematizare a cauzelor de ineficacitate într-o tipologie caracterizată de mai multă rigoare și siguranță nu poate fi, în fond, decât delimitarea a contrario a teritoriului în care funcționează principiul eficacității contractului, altfel spus pacta sunt servanda.   

 


 

Pagina anterioara
Pagina urmatoare

 

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Nicolae Zărnescu
Last update: November 2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC