Bibliografie generală

 

 

  1. Alexandrescu, Sorin – Privind înapoi, modernitatatea, Bucureşti, Ed. Univers, 2000.

  2. Balotă, Nicolae – De la Ion la Ioanide, Bucureşti, Eminescu, 1974.

  3. Bachelard, Gaston – Apa şi visele, Bucureşti, traducere de Irina Mavrodin, Ed. Univers, 1995.

  4. Bachelard, Gaston – Pământul şi reveriile voinţei, traducere de Irina Mavrodin, Ed. Univers, 1998.

  5. Barthes, Roland – Romanul scriiturii. Antologie, traducere şi selecţie de Adriana Babeţi, Bucureşti, Ed. Univers, 1971.

  6. Barthes, Roland – Fragments d’un discourse amoreaux, Paris, Ed. Seuil, 1972.

  7. Barthes, Roland – Le plesir du texte, Paris, Ed. Seuil, 1973.

  8. Barthes, Roland – Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 1974.

  9. (de la) Bastide, Roger – Anatomie du Gide, Paris, PUF, 1972.

10. Bataglia, Salvatore – Mitologia personajului, Bucureşti, Ed. Univers, 1976.

11. Beckett, Samuel – Proust, Paris, Editions de Minuit, 1990.

12. Baudrillard, Jean – De la seduction, Paris, Denoill, Gallille, 1979 sau Seduction, New York, St’Martins Press, 1990.

13. Baudrillard, Jean – Le Systeme des Objets, Paris, Gallimard, 1974.

14. Baudrillard, Jean – Strategiile fatale, Iaşi, Ed. Polirom, 1996.

15. de Beauvoir, Simone – Al doilea sex, traducere Diana Bolcu şi Delia Verdeş, prefaţă Delia Verdeş, Bucureşti, Ed. Univers, 1997.

16. Beguin Albert – Sufletul romantic şi visul, traducere şi prefaţă de Dumitru Ţepeneag, Bucureşti, Ed. Univers, 1998.

17. Biberi, Ion – James Joyce, în Revista Fundaţiilor Regale, nr. 5 din 1 mai 1935, pp. 393–406.

18. Bloom, Harold – The Anxiety of Influence, A Theory of Poetry, Second edition, Oxford University Press, 1997.

19. Bloom, Harold – Canonul occidental, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, traducere din limba engleză de Diana Stanciu.

20. Bloom, Harold – A Map of Misreading, Oxford University Press, 1975.

21. Bloom, Harold – Agon. Towards a Theory of Revisionism, Oxford University Press, 1982.

22. Borbely, Ştefan – Visul lupului de stepă, Cluj, Ed. Dacia, 1999.

23. Brătescu, George – Psihanaliza în România, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994.

24. Camus, Albert – Mitul lui Sisif, traducere de Irina Mavrodin, Bucureşti, ELU, 1969.

25. Călinescu, Alexandru – Perspective critice, Iaşi, Ed. Junimea, 1978.

26. Călinescu, Alexandru – Forţa discursului în Dilema, nr. 361, din 14–20 Ianuarie 2000.

27. Călinescu, Alexandru – Anton Holban – Complexul lucidităţii, Bucureşti, Ed. Albatros, 1972.

28. Călinescu, Alexandru – Biblioteci deschise, Bucureşti, Ed. Albatros, 1986.

29. Călinescu, George– Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed a II a, revăzută şi adăugită, ed. de Al. Piru, Bucureşti, Ed. Minerva, 1986.

30. Călinescu, George– Studii de estetică, Bucureşti, Ed. Minerva, 1973.

31. Călinescu, George– ,,Camil Petrescu, teoretician al romanului”, în Romanul românesc interbelic, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1996.

32. Călinescu, Matei – Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers, 1993.

33. Cărtărescu, Mircea – Postmodernismul românesc, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2000.

34. Ciocîrlie, Corina – Femei în faţa oglinzii, Cluj, Ed. Echinox, 1998.

35. Ciocîrlie, Livius – Mari corespondenţe, Bucureşti, Ed. Cartea Romaneasca, 1981.

36. Cioran, Emil – Cartea amăgirilor, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992.

37. Cioran, Emil – Schimbarea la faţă a României, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1990.

38. Crohmălniceanu, Ovid S. – Literatura română între cele două războaie, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, vol. 1 şi 2.

39. Crohmălniceanu, Ovid S. – Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1984 .

40. Crohmălniceanu, Ovid S. – Amintiri deghizate, Bucureşti, Ed. Nemira, 1994.

41. Crohmălniceanu, Ovid. S. – Prefaţă la Swann, Bucureşti, Minerva, BPT, 1968.

42. Deleuze, Gilles – Proust et les signes, Paris, PUF, 1971 sau Proust and Signs, University of Minessota Press, 2000.

43. Deleuze, Gilles – Diferenţă şi repetiţie, traducere de Toader Saulea, Bucureşti, Ed. Babel, 1995.

44. Devy, Maitreyi – Dragostea nu moare, Bucureşti, Ed. Românul, 1993.

45. Duby, George – Evul mediu masculin, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1992.

46. Dumitriu, Dana – Ambasadorii, sau despre realismul psihologic, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1976.

47. Durand, Gilbert – Figuri mitice şi chipuri ale operei, traducere din limba franceză de Irina Bădescu, Bucuresti, Ed. Nemira, 1998.

48. Durand, Gilbert – Structurile antropologice ale imaginarului, traducere din limba franceză de Marcel Aderca, prefaţă de Cornel Mihai Ionescu, Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic, 1998.

49. Durrel, Lawrence – Cvartetul din Alexandria, vol. I, Justine, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1989.

50. Eco, Umberto – Lector in fabula, traducere din limba italiană de Maria Spalas, prefaţă de Cornel Mihai Ionescu, Bucuresti, Ed. Univers, 1990.

51. Eco, Umberto – Limitele interpretării, Constanţa, traducere din limba italiană de Elena Bucşă şi Ştefania Mincu, Ed. Pontica, 1997.

52. Eliade, Mircea – Drumul spre centru, Bucureşti, Ed. Univers, 1991.

53. Eliade, Mircea – Memorii, vol. I şi II, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991.

54. Eliade, Mircea – Romanul adolescentului miop, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1989.

55. Eliade, Mircea – Şantier, Bucureşti, Ed. Rum Irina, 1991.

56. Eliade, Mircea Isabel şi apele diavolului, Craiova, Ed. Scrisul Romanesc, 1990.

57. Eliade, Mircea – Jurnal, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1993.

58. Eliade, Mircea – Huliganii, Bucureşti, Ed. Rum Irina, 1991.

59. Eliade, Mircea – Întoarcerea din rai., Bucureşti, Ed. Rum Irina, 1992.

60. Eliade, Mircea – Lumina ce se stinge, Bucureşti, Ed. Odeon, 1991.

61. Eliade, Mircea – India, Bucureşti, Editura pentru Turism, 1991.

62. Eliade, Mircea – Maitreyi. Nuntă în cer,  Bucureşti, Minerva, 1986.

63. The Feminist Reader, Oxford, O.U.P., 1987.

64. Fernandez, Ramon – Proust, Paris, Editions de la Revue Nouvelles, 1943.

65. Fîntâneru, Constantin – Interior, Bucureşti, Ed. Minerva, 2000.

66. Foucault, Michel – Cuvintele şi lucrurile, traducere din limba franceză de Bogdan Ghiu şi Mircea Vasilescu, Bucureşti, Ed. Univers, 1997.

67. Fundoianu, Benjamin – Imagini şi cărţi din Franţa, Bucureşti, Ed. Socec, 1922.

68. Gasset, Y Ortega – Revolta maselor, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994, traducere din limba spaniolă de Coman Lupu.

69. George, Alexandru – Semne şi repere, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1971.

70. Genette, Gerard – Figuri, Bucureşti, Ed. Univers, 1978.

71. Greimass, A. J. – De l’imperfection, Perigueux, Fanlac, 1987.

72. Gide, André – Falsificatorii de bani, Bucureşti, ed. RAO, 1995, traducere din limba franceză de Irina Mavrodin.

73. Gide, André – Jurnal, Bucureşti, ELU, 1967 sau acelaşi în Biblioteque de la Pleiade, Journal 1889–1939, Journal 1939–1949, Souvenirs.

  74. Gide, André – Les nourritures terrestres suivi par Les nouvelles nourittures, Ed. Gallimard, 1917–1936.

  75. Gide, André – L’immoraliste, Mercure de France, 1902.

  76. Hollander, Anne – Seeing Through Clothes, Berkely, University of California Press, 1993.

  77. Gilbert, Sandra & Gubar, Susan – The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the
Nineteenth Century Imagination, New Haven and London, Yale University Press, Second Edition, 2000.

  78. Gulian, Emil – Actul creator la André Gide în Revista Fundaţiilor Regale, nr. 9 din Septembrie 1945, pp. 655–664.

  79. Hocke, Rene Gustav – Lumea ca labirint, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1983.

  80. Holban, Anton – ,,Marcel Proust”, în Opere, vol. II, Bucureşti, Minerva, 1971.

  81. Holban Anton – Opere, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Elena Beram, vol. I–III, Bucureşti,
Ed. Minerva, 1970–1975.

  82. Holban, Anton – Jocurile Daniei, Bucureşti, Ed. Minerva, 1982.

  83. Holban Anton – Halucinaţii. Nuvele, Bucureşti, Ed. Alcalay, 1939.

  84. Holban, Anton O moarte care nu dovedeşte nimic. Ioana, Timişoara, Editura de Vest, 1993.

  85. Huxley, Aldous – Punct. Contrapunct., Bucureşti, Ed. Z, 1992.

  86. Huxley, Aldous – Orb prin Gaza, Bucureşti, Ed. Univers, 1976.

  87. Huyzinga, Johan – Homo ludens, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1998, traducere din limba olandeză de H. R. Radian.

  88. Ionescu, Eugen – Război cu toată lumea, vol. I şi II, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994.

  89. Ionescu, Eugen – Nu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991.

  90. Ibrăileanu, Garabet – Opere, ediţie critică de Rodica Rotaru şi Al. Piru, prefaţă Al. P., Bucureşti, Minerva, I–X iru, 1974–1981.

  91. Ibrăileanu, Garabet – Adela, Bucureşti, Ed. Minerva, BPT, 1966.

  92. Jung, Karl Gustav – Psihologie şi alchimie, Bucureşti, Ed. Teora, 1996, traducere din limba germană de Maria Magdalena Anghelescu.

  93. Kafka, Franz – Opere, ediţie critică îngrijită de Mircea Ivănescu, vol. IV, Jurnal, Bucureşti, Univers, 1998.

  94. Kierkegaard, Soren – Repetarea, traducere din limba daneză de Adrian Arsinevici, Timişoara, Amarcord, 2000.

  95. Kierkegaard, Soren – The Seducer Diary în Either-Or, translated by Allastair Hannay London, Penguin Books, 1992.

  96. Kristeva, Julie – Le Temps sensible, Paris, Gallimard, 1994 sau varianta în limba engleză, Kristeva, Julie – Proust and the Sense of Time, translated and with an introduction by Stephen Bann, Columbia University Press, 1993.

  97. sau Time and Sense, Proust and the Experience of Literature, translated by Ross Gubermann, New York, Columbia University Press, 1996.

  98. Kristeva, Julie – Powers of Horrors, An Essay on Abjection, New York, Columbia University Press, 1982.

  99. Le Rider, Jacques – Modernitatea vieneză şi crizele identităţii, traducere din limba franceză de Magda Jeanreanaud, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1995.

100. Lovinescu, Eugen – Critice, vol. VII,  Bucureşti, Ancora S Benvenisti, 1929.

101. Lovinescu, Eugen – Istoria literaturii române contemporane. Compendiu, Bucureşti, Minerva, 1984.

102. Mann, Thomas – Muntele vrăjit, Bucureşti, RAO, 1994, traducere din limba germană de Petru Manoliu.

103. Mann, Thomas – Povestiri I, Bucureşti, Ed. Univers, 1992.

104. Manolescu, Nicolae – Istoria critică a literaturii române, Bucureşti, Ed. Minerva, 1990.

105. Manolescu, Nicolae – Arca lui Noe, Bucureşti, Gramar, 1998.

106. Manolescu, Nicolae – Teme, Bucureşti, Universalia, 2000.

107. Marino, Adrian – Dicţionar de idei literare, Bucureşti, Eminescu, 1971.

108. Miroiu, Mihaela – Convenio, Bucureşti, Alternative, 1996.

109. Martin, Mircea – Introducere în opera lui Benjamin Fundoianu, Bucureşti, Minerva, 1984.

110. Muşat, Carmen – Romanul românesc interbelic, prefaţă şi antologie, Bucureşti, Humanitas, 1996.

111. Mavrodin, Irina – Romanul poetic. Eseu despre romanul francez modern, Bucureşti, Univers, 1977.

112. Mavrodin, Irina – Proust citit de Camil Petrescu în Modernii, precursori ai clasicilor, Cluj, Dacia, 1981.

113. Miroiu, Mihaela – Convenio, Bucureşti, Ed. Alternative, 1995.

114. Miroiu, Mihaela – Gândul umbrei, Bucureşti, Ed. Alternative, 1995.

115. Miroiu, Mihaela – Jumătatea anonimă, Bucureşti, Ed. Alternative, 1995.

116. Moi, Toril-Sexual &Textual Politics. Feminist Literary Theory, Oxford, O.U.P., 1988.

117. Moi, Toril – The Kristeva Reader, Columbia University Press, 1986.

118. Negoiţescu, Ion – Istoria literaturii române, vol. I, Bucureşti, Minerva, 1991.

119. Nemoianu, Virgil – Îmblânzirea romantismului. Literatura europeană şi epoca Biedermeier, traducere de Alina Florea şi Sanda Aronescu, Bucureşti, Minerva, BPT, 1998.

120. Neuman, Justin – Revelaţia literaturii lui Max Blecher în Max Blecher, mai puţin cunoscut, Bucureşti, Hasefer, 2000.

121. Negrici, Eugen – Sistematica poeziei, Bucureşti, Ed. Du Style, 2000.

122. Paleologu, Alexandru – Ipoteze de lucru, Bucureşti, Eminescu, 1996.

123. Paleologu, Alexandru – Spiritul şi litera. Încercări de pseudocritică, Bucureşti, Eminescu, 1975.

124. Papadat, Bengescu Hortensia – Opere, Bucureşti, Minerva, 1977 vol. 1–5.

125. Papadat, Bengescu Hortensia – Nuvele. Povestiri, Bucureşti, Minerva 1980.

126. Papadat, Bengescu Hortensia – Fecioarele despletite. Concert din muzică de Bach. Drumul ascuns, vol. I şi II, Bucureşti, Minerva, BPT, 1966.

127. Papahagi, Marian – Eros şi utopie, Bucureşti, Cartea Românească, 1980.

128. Parret, Herman – Sublimul cotidianului, Bucureşti, Meridiane, 1996.

129. Pavel, Toma – Lumi ficţionale, traducere de Maria Mociorniţa, Bucureşti, Minerva, BPT, 1992.

130. Petrescu, Camil – Opere, vol. I–IV, Bucureşti, Minerva, 1985.

131. Petrescu, Camil – ,,Noua structura” şi opera lui Marcel Proust în Teze şi antiteze, Bucureşti, Cultura Naţională, 1936.

132. Petrescu, Camil – Patul lui Procust, Bucureşti, Eminescu, 1966.

133. Petrescu, Camil – Ultima noapte de dragoste. Întâia noapte de război, prefaţă de Paul Georgescu, Bucureşti, Minerva, BPT, 1966.

134. Petrescu, Camil – Teze şi antiteze, Bucureşti, Cultura Naţională, 1936.

135. Pleşu, Andrei – Minima moralia, Bucureşti, Humanitas, 1992.

136. Pleşu, Andrei – Limba păsărilor, Bucureşti, Humanitas, 1994.

137. Pontalis, Jean – Vocabularul psihanalizei, Bucureşti, Humanitas, 1994.

138. Pop, Ion – Avangarda în literatura română, Bucureşti, Minerva, 1990.

139. Poulet, George – L’espace proustien, Paris, Gallimard, 1964.

140. Protopopescu, Alexandru – Romanul psihologic românesc, Bucureşti, Minerva, 1974.

141. Proust, Marcel – Contra lui Saint Beauve, traducere de Valentin şi Liana Atanasiu, Bucureşti, Univers, 1976.

142. Proust, Marcel – În căutarea timpului pierdut, traducere de Radu şi Eugenia Cioculescu, Bucureşti, Minerva, BPT, 1968–1977.

143. Proust, Marcel – Swann, traducere şi prefaţă de Vladimir Streinu, Bucureşti, ELU, 1968.

144. Proust, Marcel – În căutarea timpului pierdut, traducere de Irina Mavrodin, Bucureşti, Univers, 1987–2001.

145. Proust, Marcel – A la recherche du temps perdu, Editions Gallimard, colecţia Folio clasique, Paris, 1989–1992.

146. Proust, Marcel – A la recherche du temps perdu, Bibliotheque de la pleiade, Paris, Gallimard, 1954, 3 tomes.

147. Proust, Marcel – Les Plaisirs et les Jours, Paris, Calman Levy, 1896.

148. Pîrvulescu, Ioana – Alfabetul doamnelor, Bucureşti, Crater, 1999.

149. Ralea, Mihai – Portrete. Cărţi. Idei, ediţie îngrijită de Petre Anghel, Bucureşti, ELU, 1966.

150. Rank, Otto – Dublul. Don Juan, traducere şi prefaţă de Petru Ursache, Iaşi, Institutul European, 1997.

151. Rădulescu, Mihai – ,,Proust sau spiritualitatea reflex”, în Revista Fundaţiilor Regale, an XII, nr. 6, iunie 1945.

152. Ricoeur, Paul – Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, Humanitas, 1995, traducere de Vasile Tonoiu.

153. Revel, Jean Francois – Sur Proust, Paris, Grasset, 1960.

154. Richard, Jean Pierre – Poezie şi profunzime, Bucureşti, Univers, 1974.

155. Richard, Jean Pierre – Proust et le monde sensible, Paris, Seuil, 1974.

156. Rousset, Jean – Circe şi păunul, Bucureşti, Univers, 1976.

157. Sartre, Jean Paul – L’Etre et le Neant, Paris, Gallimard, 1974 sau Being and Nothingness, Washington, Washington Square Press, 1984.

158. Sartre, Jean Paul – Greaţa, traducere de Al. George, prefaţă de Irina Mavrodin, Bucureşti, Univers, 1990.

159. Schulz, Bruno – Manechinele, traducere şi prefaţă de Ion Petrică, Bucureşti, Allfa, 1997.

160. Sebastian, Mihail – Corespondenţa lui Marcel Proust, Bucureşti, Fundaţiile Regele Carol I, 1939.

161. Sebastian, Mihail – Cronici. Eseuri. Memorial, ediţie de Cornelia Ştefănescu, Bucureşti, Minerva, 1972.

162. Sebastian, Mihail – Opere, vol I, ediţie de Cornelia Ştefănescu, Bucureşti, Minerva, 1990.

163. Sebastian, Mihail – Jurnal, Bucureşti, Humanitas, 1996.

164. Sebastian, Mihail – ,,Despre ,,Inimi cicatrizate”. Cu prilejul unei traduceri”, în Max Blecher, mai puţin cunoscut, Bucureşti, Hasefer, 2000.

165. Sebastian, Mihail – Accidentul. Oraşul cu salcâmi, Bucureşti, Eminescu, 1984.

166. Sebastian Mihail în antologia Sebastian sub vremi, Ed. Universal Dalsi, 1999, p. 164.

167. Simion, Eugen – Întoarcerea autorului, Bucureşti, Minerva, BPT, 1993.

168. Simion, Eugen – Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Bucureşti, Demiurg, 1993.

169. Steinhardt, Nicolae – Între viaţă şi cărţi, Bucureşti, Cartea Românească, 1976.

170. Steinhardt, Nicolae – Incertitudini literare, Cluj, Dacia, 1980.

171. Steinhardt, Nicolae – Prin alţii spre sine, Bucureşti, Eminescu, 1988.

172. Steinhardt, Nicolae – Antistihus. În stilul tinerilor..., Bucureşti, Humanitas, 1996.

173. Şuluţiu, Octav – Scriitori şi cărţi, Bucureşti, Minerva, 1974.

174. Ştefănescu, Cornelia – Reacţii româneşti la inovaţia proustiană, prefaţă la Captiva, Minerva, BPT, 1973 sau în Marcel Proust şi românii, Ed. Elion, 2001.

175. Ţeposu, Radu G. – În căutarea identităţii pierdute în Max Blecher –  Opere complete.

176. Vartic, Ion – Modelul şi oglinda, Bucureşti, Cartea Românească, 1982.

177. Vianu, Tudor – prefaţa la Swann, Bucureşti, Ed. Fundaţiilor Regale, 1946.

178. Weininger, Otto – Sex şi caracter, Bucureşti, Ed. Anastasia, 2002.

179. Woolf, Virginia – O cameră separată, prefaţă de Andreea Deciu, Bucureşti, Univers, 2000.

180. Zamfir, Mihai – Imaginea ascunsă. Structura narativă a textului proustian, Bucureşti, Univers, 1976.

181. Zarifopol, Paul – Încercări de precizie literară, studiu introductiv de Alexandru Paleologu, Timi-şoara, Amarcord, 1998.

 

<<Pagina anterioarã || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004