Sandu scrie ,,o carte cu copaci, cu o casă şi cu o grădină”

 

Personajul capodoperei nuvelisticii lui Holban pe care l-am denumit generic Sandu (deşi Sandu din nuvele nu coincide în totalitate cu eroul narator al romanelor), întrebat fiind de o verişoară, Sanda, care-l surprinde în livadă notându-şi ideile într-un carneţel, răspunde că scrie ,,o carte cu copaci, cu o casă şi cu o grădină.” Înainte de a-şi încerca forţele, înainte de a aduna din realitate substanţa necesară scrierii unui roman, micul romancier face ceea ce generaţia sa considera a fi metoda infailibilă, şi anume acea simplă traducere din codul semnalelor interioare în codul naraţiunii, încearcă pentru prima oară să-şi ,,răstoarne sufletul pe hârtie”: ,,port cu mine caietul acesta şi scriu aceste note”. Metoda gidiană de a transcrie existenţa ta într-un ,,caiet” pare să-l atragă pe narator. Cu toate acestea diferenţa specifică este cu claritate marcată, autorul nu doreşte să facă literatură memorialistică. Nu există în această nuvelă decât brullioane de realitate, schiţe brute dar schematismul descrierilor şi personajelor pentru întâia oară joacă o funcţie pozitivă. Scriitorul leapădă realismul evocărilor semănătorist păşuniste cu bunicii cu mustăţi răsucite, care fumează pipă şi bunicele îmbrăcate în costum naţional, brodat cu arnici ieftin. Nici bunicii din literatura păşunist moldovenească a lui Teodoreanu, care-şi tratariseau nepoţii cu pere bergamotte nu mai sunt evocaţi. Bunica lui Sandu are rude îndepărtate, are o soră geamănă în literatura franceză, pe bunica lui Marcel. Aceasta îl însoţeşte în infernul de obiecte necunoscute din hotelul Grand Hotel din Balbec, unde cei doi locuiesc în camere vecine. Bunica, percepută de oglinda deformantă până la halucinaţie a hipersensibilităţii naratorului, se apleacă şi-i dezleagă botinele, transformându-se în infirmieră pentru tânărul inadaptat. Ea îi desface botinele îl aşează în pat şi-l roagă să bată încetişor în uşa care desparte cele două camere. Amintirea aceasta a bunicii, îmbrăcată în halatul de casă, îngenunchind ca o sfântă în faţa nepotului ei, îl va urmări la multă vreme după moartea ei. O mica madeleină care deşteaptă memoria involuntară, unul din zecile de obiecte care poartă în ele încorporat chiar trecutul, este nasturele botinei. Peste această imagine se suprapune în Sodoma şi Gomora remuşcarea nepotului care este prezent la agonia bătrânei. Aceasta moare iar singura amintire rămasă de la ea este o fotografie luată de Saint Loup, înaintea morţii, când, cu cochetărie bunica îşi ascunde slăbiciunea cadaverică sub o pălărie cu boruri largi. Fotografia aceasta îi prezintă ultimele zile ale bunicii, ,,o fiinţă condamnată la moarte, involuntar sumbră şi inconştient tragică”. Criticii francezi au stabilit că asemenea fotografii înainte de moarte au fost făcute mamei lui Marcel Proust, amănunt biografic semnificativ, pe care nu puteam să-l trecem cu vederea. Mihail Sebastian[18] scria în studiul său Corespondenţa lui Marcel Proust: ,,Proust avea 14 ani, pe când pe un formular de anchetă întreprinsă în şcoli – era pe atunci elev la liceul Condorcet. Întrebat care ar fi pentru el cea mai mare durere în viaţă a răspuns simplu: ,,etre separe de maman”.(…) Pentru cititorul operei lui Proust, mama scriitorului a devenit de mult o figură familiară. Este, împreună cu portretul exemplar al bunicii, singura figură asupra căreia nu coboară nici o umbră. Este singura fiinţă faţă de care ironia clarvăzătoare a romancierului cedează. Glasul ei, felul ei de vorbă, gesturile, rochiile, lecturile ei preferate, atitudinea ei în lume, rarele ei severităţi de mamă, ţinuta ei puţin ştearsă, puţin timidă de soţie, totul este evocat cu o pietate, cu o tandreţe, cu o nevoie de a revedea şi păstra, care dau paginilor pe unde trece pasul ei, ,,le bruit légčre de sa robe” o vibraţie speciala”. Episodul morţii bunicii are legătură cu episodul morţii mamei, cele două morţi comunică prin două vase comunicante ascunse în subconştient, în acea parte a spiritului ce îşi coboară rădăcinile adânc, în zona thanatică.

Dar conştiinţa unei legături profunde între bunică şi moarte (bunica lui Marcel se pregăteşte de asemenea să moară) o are mult mai devreme, în timpul unei călătorii cu Saint Loup la Doncieres. De acolo telefonează bunicii la Paris iar vocea acesteia pare una sosită de dincolo de mormânt. Acum aude de fapt vocea bunicii în toată puritatea şi fragilitatea ei. În ea sunt incluse pe de o parte suferinţa, care potrivit lui Beckett, simbolizează atât izolarea lui cât şi separarea lor. Marcel pleacă imediat la Paris, o găseşte pe bătrână citind memoriile domnişoarei de Sevigny, cartea ei favorită iar ochiul său înregistrează cu cruzime efectele timpului asupra chipului ei, are senzaţia că se găseşte în faţa unei străine. Nici bunica lui Marcel nu este în afara pericolului de a fi descompusă ca personaj de jocul foarte fin al oscilaţiilor sufleteşti ale naratorului. Chipul ei suferă aceeaşi pulverizare, iar după moarte, ca un palimpsest al feminităţii, mama îi preia poşeta şi se metamorfozează în bunica, semn că morţii trăiesc continuu în cei vii. Episodul acesta dramatic din Guermantes culminează cu detaliile luxuriante ale agoniei. Camerele în care aceasta îşi trăieşte sfârşitul, sub acţiunea morfinei, sunt populate cu baloane de oxigen şi doctori. Boala o desfigurează, trece când asupra ochilor când asupra urechilor iar analiza hiperlucidă a naratorului se concentrează asupra bolnavei: ,,Stăpânită atunci de neputinţa ei, lăsa să cadă capul pe pernă, se lungea pe pat cu faţa gravă de marmură, cu mâinile nemişcate pe cearceaf sau ocupându-se de un lucru cu totul material ca acela de a-şi şterge degetele cu batista. Nu voia să gândească.” Marcel, Meursault şi Sandu din Chinuri văd cu toţii enorm şi, mai ales, simt cu toţii monstruos. Apoi, peste chipul bunicii se va aşeza masca, rictusul morţii. Marcel asistă la momentul expiaţiei sufletului, notând tresărirea corpului muribund în clipa când buzele lui ating mâinile bunicii. Aici, în aceste descrieri ale bolii bunicii lui Marcel cu toată simptomatica ei (să nu uităm că tatăl lui Marcel Proust era un celebru specialist în boli infecţioase) se găseşte nucleul tuturor descrierilor unor  boli din romanele Hortensiei Papadat Bengescu. Anton Holban, în seria consideraţiunilor despre opera lui Proust, dă astfel un răspuns lui Mihail Sebastian, care, la sărbătorirea lui Proust la Fundaţie, se arăta scandalizat de faptul că rudele nu sunt prea încântate de interesul ducelui de Guermantes pentru boala bunicii şi mai ales de faptul că  Swann îşi anunţă apropiata moarte în public, nimeni nu părând să fie îngrijorat de aceasta. Al. Călinescu[19] detalia recent cele două scene: ,,Când Swann îi anunţă pe ducele şi pe Duchesse de Guermantes că e foarte bolnav şi că mai are doar câteva luni de trăit, aceştia, pe punctul de a pleca la o cină mondenă în oraş, mimează incredulitatea pentru a nu fi nevoiţi să renunţe la dineu şi să rămână alături de un vechi prieten pe care îl văd poate pentru ultima oară. ,,Vous voulez plaisanter?” exclamă Oriane, privindu-l pe Swann cu ,,frumoşii ei ochi albaştri şi melancolici” şi alegând soluţia bagatelizării situaţiei (în măsura în care ,,cel mai bun mijloc de a rezolva un conflict era de a-l nega”). Iar ducele, conducându-l pe Swann până la uşă, plusează jovial şi debitează ,,cu o voce de stentor” mai multe clişee menite să treacă definitiv boala prietenului său în zona derizoriului: ,,Et puis vous, ne vous laissez pas frapper par ce betises des medecins, que diable! Ce sont des anes. Vous vous portez comme le pont Neuf. Vous nous enterrez tous!”. Ducele Basin de Guermantes era de altfel un maestru al eschivei. Un alt episod binecunoscut din În căutarea timpului pierdut ni-l înfăţişează desfăşurând o întreagă strategie pentru a amâna sau eluda primirea veştilor proaste despre vărul său, marchizul Amanien d’Osmond, aflat, literalmente, pe patul de moarte. Câtă vreme exista certitudinea oficială că Amanien era încă viu, ducele îşi putea continua nestingherit programul monden – dineuri, recepţii, baluri, etc. ,,Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir” reaminteşte ducele deşi ştie  foarte bine că vărul său e iremediabil condamnat. Iar când inevitabilul se produce, vestea morţii parvenindu-i – fatalitate! – exact în momentul când pleacă la un bal costumat, pronunţă după o secundă de panică, acele memorabile cuvinte care arată cum poţi nega, prin discurs, realitatea însăşi: ,,Il est mort! Mais on exagere, on exagere”. Acest citat foarte lung din articolul criticului ieşean Al. Călinescu, un fin exeget proustian, tranşează definitiv polemica interbelică în favoarea lui Sebastian. Proust învăluie moartea în discurs şi în etichetă, o eufemizează dar aceasta izbucneşte, cel puţin în cazul episodului morţii bunicii, ca un uragan al suferinţei şi nimicniciei omeneşti, măturând ipocrizia Guermanţilor. Holban credea că acesta era semnul unei mari intuiţii scriitoriceşti căci ,,în faţa morţii, orice am face rămânem superficiali”. El apreciază, se pare, această indiferenţă în faţa morţii. Potrivit afirmaţiilor sale în scena morţii bunicii, ochiul naratorului Marcel ar acorda un rol foarte important cuverturii care o acoperă pe bolnavă. (Deşi am recitit scena de mai multe ori, mărturisesc că n-am putut descoperi această …cuvertură). Edmund Wilson caracteriza astfel permanenta stare de boală a personajelor proustiene: ,,personajele, ca şi eroul, sunt mereu pe punctul de a se îmbolnăvi. Toţi îmbătrânesc pe neaşteptate, într-o clipită, iar bătrâneţea lor e cu atât mai respingătoare”. Umanitatea personajelor devine una agonică iar prin grila analizei romancierul îşi diversifică metodele de tortură. Naratorul se autocondamnă la un sfârşit continuu, bântuit de  angoasele morţii, atent la semnalele trimise de aceasta prin intermediul bolilor de tot felul: ,,ideea morţii m-a întovărăşit necontenit, ca şi ideea propriei mele identităţi”. Temnicerul, cel pomenit de Alberes, nu se mai mulţumeşte să-şi închidă personajul în interiorul unui destin ci îl condamnă să simtă înăuntrul cărnii proprii efectele trecerii timpului, patul lui Procust transformându-se dintr-un poligon de simulări sociale într-un laborator al ,,savantului” german Mengele. Tortura a devenit din exterioară şi obiectivă, interioară şi profund subiectivă. De aici până la trăirea întru moarte din romanele lui Max Blecher (Inimi cicatrizate e o superbă parabolă a lumii ca sanatoriu, respectând modelul Muntelui vrăjit) sau până la filosofia neantului a unor Kierkegaard sau Sartre nu este decât un pas. Pentru întâia dată între romancier şi personajele sale se întemeiază un regim exclusiv al cruzimii. Dacă Jane Austen privea cu un ochi rece tot eşafodajul mariajelor epocii victoriene, Marcel înregistrează cu cruzime moartea bunicii sale, Meursault priveşte corpul defunctei sale mame iar Sandu nu este în stare să verse o lacrimă lângă cadavrul iubitei. Anton Holban însuşi era un practicant a doctrinei cadavrului viu, căci toate personajele sale, dar mai ales naratorul, Sandu, se pregătesc pentru moarte. G. Călinescu crede că autorul abordează tema numai din snobism deşi observă că Bombonel, unul din personajele secundare ale romanului O moarte… este caracterizat sugestiv drept un portret executat în manieră proustiană: ,,Acest “fleac” purta în el o tragedie autentică. Inima lui mică, probabil graţioasă şi parfumată, bătea capricios, mai tare şi mai încet, ameninţând la fiecare moment să se oprească de tot. Părea imposibil ca fluturatecul de Bombonel să aibă ascuns în el un secret atât de grav (...) Moartea i-a venit după două zile în pat. Mi s-a spus că nu şi-a schimbat obiceiurile nici atunci. A rugat să fie ridicat ca să i se puie sub saltea pantalonii pentru dungi. În pantaloni ireproşabili l-au dus la cimitir şi din Câmpiile Elizee trebuie să se fi privit încântat”. În realitate, în interiorul morţii acestui ,,fleac” se ascunde autentica tragedie a modernităţii, cea a morţii. Romancierul modern inventează jocul funambulesc al Naratorului, transformându-l pe acesta într-un echilibrist care păşeşte pe sârma subţire care desparte Fiinţa de Neant, viaţa de moarte. Moartea perpetuă este ţinta finală a existenţei noastre şi o trambulină spre lumea absurdă. Soren Kierkegaard în The Sickness Unto Death credea că bolile întotdeauna sfârşesc în moarte, iar dincolo de aceste experienţe fundamentale nu există nimic. Pentru Heidegger numai moartea poate atrage angoasa (der angst), care este singura modalitate de a declanşa groaza spiritului, care contemplă moartea, şi de a înăbuşi plictiseala.. Revenind la nuvela noastră trebuie spus că aici, deşi un piculeţ abstract, sentimentul morţii lucrează la organizarea textului. Acesta este firul roşu al textului. Nimic patetic, nici un gest demonstrativ ca acelea din nuvelele dedicate morţii Irinei. Gospodăria bunicii este prezentată schematic, nici un element nu o individualizează: ,,un gard de lemn, în dosul lui o grădină mică de brazi, o casă mare, fastuoasă, iar copacii coboară până jos, până la iaz”. În căutarea autenticităţii, Sandu nu operează prin a transcrie la modul naturalist o realitate ci avansează cititorului o realitate instant, una, în care, acesta să-şi proiecteze propriile amintiri. Apoi se produce transferul de conştiinţă, naratorul alunecă în conştiinţa bunicii iar toată această realitate începe să fie percepută prin filtrul conştiinţei ei. Bunica şi nepotul devin două vase comunicante, în care urcă şi coboară lichidul aceleiaşi suferinţe. Marcel, în schimb, nu intră niciodată în pielea bunicii sale muribunde. Bunica lui Sandu are tabieturi, citeşte ziarele ,,o interesează tot ce se întâmplă pe faţa pământului”, are convingeri politice liberale ferme pentru că ,,liberal a fost bunicul fără nici o tranzacţie” şi preferă romanele istorice pentru că bunicul a fost profesor de istorie. În fiecare dimineaţă, în faţa aceleiaşi ferestre, bunica îşi citeşte gazetele. Bunica lui Marcel ca şi cea a lui Sandu citesc literatură. Dacă prima citeşte pe dna de Sevigne şi discută cu nepotul despre operele lui Bergotte, cea de doua e o cititoare de romane franţuzeşti, publicate în foileton în ziarul Universul (are ca autor preferat pe madame de Stael) şi îşi botează fiii şi nepoţii cu nume livreşti: Octav, Virginie, Antoinette, Eugen (sub acest prenume se ascunde celebrul critic E. Lovinescu n.n), Corina. Mai apoi Sandu va privi prin această fereastră cu ochii bunicii grădina şi ograda: ,,bucătăreasa o traversează cu cine ştie ce treabă”, ,,vaca se întoarce de la câmp”, ,,câinele casei se răsfaţă prin somn”, ,,pisicile graţioase calcă pe iarbă cu băgare de seamă”. Ordinul dat bucătăresei şi zgomotul deschiderii ferestrei răsună în acelaşi moment în mintea bunicii şi în conştiinţa lui Sandu, cel care rememorează trecutul. Dintre toate fiinţele ogrăzii, atenţia bunicii se concentrează, punând restul lumii sale într-o paranteză fenomenologică, asupra scenei găinilor gureşe care se reped după grăunţe. Rapid, respectând legile memoriei involuntare şi a fluxului conştiinţei personajului, învie din trecut păsăretul mai numeros şi cirezile mai mari. Unitatea de conştiinţă centrală, de perspectivă conduce la ambiguitate: scena mămăligii tăiate cu funia se deapănă în mintea bunicii sau în mintea nepotului? Conştiinţa nepotului corectează şi împlineşte memoria bătrânei. Moartea propriu zisă îşi caută un loc în acest spaţiu. Ea se infiltrează sub forma bolii, ca să rămână definitiv îngheţată în unul din obiectele de îmbrăcăminte ale bunicului. Ca şi la Proust, timpul se choseifică, îngheaţă sub forma obiectelor. Salonul, cu portretele regelui Carol şi reginei Elisabeta, nu a suferit nici o modificare de la moartea acestuia. Iată descrierea manşetelor murdare ale bunicului, un concentrat purtător de moarte: ,,Când l-a doborât pe bunicul boala pe neaşteptate, care trebuia să-l omoare în câteva zile, el şi-a lăsat manşetele pe masa de toaletă din iatac şi acolo au rămas de atunci, la fel, puţin murdare, mirosind puţin a trup. Şi nu numai în semn de pietate nu le-a luat nimeni, dar şi din obiceiul casei de a nu schimba nimic”. Prin îngheţarea obiectelor şi obiceiurilor, bătrânii încearcă, parcă, să oprească răspândirea morţii. Bunicul nu vorbeşte despre moarte dar a comandat un cavou iar înmormântarea lui este una magnifică, fiind condus spre cimitir de un car tras de cai albi pe sub zeci de pomi înfloriţi. Concepţia lui despre moarte este cea a omului gospodar, bătrânul nu vede în moarte nici o metafizică. Moartea constă doar într-o treptată restrângere a libertăţii de mişcare. Întâi bunicul a bătut portiţa în cuie, pentru că intrau evreicile şi furau flori. Apoi pământul a fost vândut şi au rămas numai cu grădina. Acum bunica e atât de bătrână că nu mai poate ajunge nici în grădină, de teama că va luneca. Concluzia sună ca o sentinţă tragică: ,,Tot mereu se va reduce spaţiul pentru dânsa”. Pentru că timpul nu mai are răbdare cu ea, bunica renunţă chiar la obiceiul de a trece cheltuielile zilnice într-un registru. Odată cu cei doi bătrâni piere o întreagă lume, aşa cum tăierea livezii de vişini în piesa lui Cehov are o valoare simbolică. Întrebarea pare nepotului monstruoasă (nu doar prin barbara construcţie gramaticală, calchiind structura sintactică a limbii franceze): ,,Ce ţi-ar părea ca la anul să nu mai ai bunică?”. Spre deosebire de Marcel, Sandu nu crede în puterea de evocare a fotografiilor, căci nu-şi doreşte gravitatea acestora ci vrea să reţină doar imaginea bunicii care privea pe fereastră. El nu transcrie conversaţii întregi, ci numai frânturi, pentru că gestul transcrierii i se pare o profanare. Finalul transcrie până la identificare relaţia dintre Marcel şi bunica sa: bunica şi Sandu împart aceeaşi teamă de moarte. Dincolo de realitatea cumplită a acesteia nu există nici o formă de transcendent, bătrâna nu are o viziune creştină asupra ,,vieţii de apoi”. Moartea a năpădit deja grădina, căci a crescut peste noapte o ,,iarbă frumoasă ca într-un cimitir”. Apoi nepotul ştie că sfârşitul este o fatalitate: ,,e fatal ca trupul bunicii să găsească pretextul unei boli şi să se destrame”. Dar poate pagina cea mai frumoasă a nuvelei este cea în care este descrisă frica ei de moarte, cu nimic mai prejos decât o pagină din cartea despre angoasă a lui Soren Kierkegaard: ,,Eu ştiu că bunica se teme de moarte, cu toate că ceilalţi se prefac că nu pricep, sau nu le place să facă asemenea observaţii, căci ar fi obligaţi la consolări anevoioase”. Finalul e memorabil, în nuvelă trecem pe neobservate, prin persoana întâi, persoana a treia pentru ca finalul să fie la persoana a doua. Cu un plus de autenticitate, nepotul îi declară bunicii: ,,Bunico, sunt bolnav rău. Fac echilibristică cu moartea. Nu mai sper nimic. Doctoriile nu mai au nici un efect”. Cei doi pornesc ca într-un vis, amândoi, printre nouri, căutând drumul către bunicul care îi aşteaptă. Poate că Anton Holban avea dreptate, poate în faţa morţii orice am face rămânem tot superficiali. Chipul bunicii din nuvela Bunica se pregăteşte să moară poartă în palimpsest, ca un tablou vechi, răzuit, pe care pictorii au pictat o altă pânză, în lumina unui portret mai vechi şi care poate fi descoperit cu ajutorul razelor X, de ochiul critic al  unui expert. Pentru că influenţa literară, odată stabilită, vizualizează asemenea moduri de supra-impresiune textuală. Cele două bunici îşi trăiesc împreună drama tex(t)istenţei, analizate sau înviate prin fluxul conştiinţei lor de doi nepoţi scriitori. Şi pânzele, în ciuda diferenţei de ramă, au în acest caz fericit valoare estetică apropiată.

 

Patimile Irinei sau casa ficţiunii cu o singură fereastră

 

 ,,Am lăsat acasă o fată care mă iubeşte. Nu e frumoasă, şi ochii mei au obosit repede îndreptându-se spre silueta ei bicisnică. Nu e savantă, şi am ostenit vorbind singur, inutil şi ridicol. Nu e bogată, şi mi-ar îngreuna mersul purtând-o pe umerii mei, ca melcul cocioaba. Dar e îndrăgostită, căci pentru dragoste nu e nevoie de frumuseţe, de minte sau de bani. Am simţit-o că trăieşte numai din gândul la mine, că singură s-ar usca întocmai ca o floare neudată.”

Acest scurt fragment dintr-o rugăciune rostită de Sandu pe aleile grădinii pariziene Jardin de Luxembourg, prezintă cititorilor pe una dintre cele mai nedreptăţite şi mai oropsite eroine ale literaturii române: Irina. Definită prin categorii negative, însoţită de epitete caracterizatoare din cele mai grele, personajul este jertfit pe altarul propriei subiectivităţi şi al unui misoginism pe măsură. Literatura la persoana întâi oferă avantajul sincerităţii dar unul din efectele perverse ale metodei este cel al conferirii de puteri discreţionare naratorului, care îl îndepărtează de imaginea Celuilalt, de empatia necesară unei minime relaţii de alteritate. În perechea fundamentală EuTu, Eul proliferează monstruos ocupând teritoriul Celuilalt, impunându-şi dictatorial prejudecăţile şi resentimentele. De aici, până la literatura romantică nu mai este decât un pas. Cu toate că aparent o asemenea literatură ar trebui să fie profund subiectivă, ea are tendinţa să se obiectiveze. Scriitorul trebuie să-şi inventeze un alter-ego, un narator care să fie capabil să se vadă pe sine şi pe ceilalţi prin ochii unui străin. Deşi naratorul împrumută de la scriitor un caleidoscop de stări sufleteşti, de idei, de senzaţii, cei doi ar trebui să fie doar doi străini. Prin acest proces de ,,înstrăinare”, de alienare, poate fi readus la suprafaţă ,,eul profund”, adevăratul autor al unei cărţi. Dar trebuie spus că perechea generică Eu–Tu are în romanul nostru ionic gen. Ne găsim în cel puţin două situaţii fundamentale: Eu, bărbatul şi Tu, femeia şi Eu, femeia şi Tu, bărbatul. Variantele intermediare sunt excluse din cauza unei false pudori, care alungă homosexualitatea din peisajul romanului românesc. Diferenţele dintre cele două situaţii sunt esenţiale. Sadismul conferit de centralitatea conştiinţei bărbatului merge până acolo încât transformă personajul feminin într-o simplă marionetă: ,,Teribil, să ai asupra unei femei toată puterea, să faci ce vrei cu ea, să o sileşti să facă ce orice ţi-ar trece prin cap, s-o faci nenorocită sau fericită aproape în aceeaşi clipă şi apoi să nu mai poţi schimba nimic… Cu ajutorul aţei am mişcat paiaţa cum am vrut, în danţurile cele mai capricioase, şi acum, aţa rupându-se, paiaţa rămâne nemişcată, oricât m-aş strâmba, oricât aş întoarce în mână firul rupt şi oricâtă artă aş depune.” Procesul emancipării personajului feminin în romanul românesc e însă unul ireversibil, iar ,,păpuşa” va rupe firele cu ajutorul cărora a fost manipulată şi va dori să parcurgă propriul ei traseu spiritual. Cele trei romane holbaniene cunosc o evoluţie a naratorilor care, aşa cum vom vedea, vor deveni din ce în ce mai permeabili la alteritatea feminină. Fără să vrea, Holban poartă un dialog la distanţă cu cel mai important teoretician al romanului european, Henry James[20] (şi la modul implicit cu Dana Dumitriu). Henry James considera că scriitorul nu trebuie să urmărească suprafeţele, ,,coaja lucrurilor” şi trebuie să-şi concentreze atenţia asupra vieţii sale interioare. Imensul caleidoscop al lumii fenomenale determină faptul că orice experienţă devine un proces ilimitat, niciodată complet. Scriitorul face atunci apel la sensibilitatea sa imensa, ,,o pânză de păianjen uriaşă, cu fire subţiri, suspendată în camera conştiinţei, prinzând în ea orice corp volatil”. Sursa acestei literaturi este o imaginaţie prodigioasă, capabilă să sesizeze orice adiere, convertind cele mai nelămurite şi infime senzaţii în revelaţii. Artistul nu reproduce lumea, ci realitatea propriei sensibilităţi, care oferă lumii unitatea unei conştiinţe şi pune ordine în haos, organizând concentric lumea în jurul unui singur punct de vedere. Cu toate acestea preferă un erou reflectat, prezentat la persoana a treia, dramatizat şi oferit cu cruzime analizei celorlalte personaje. Pentru Henry James casa ficţiunii nu are o singură fereastră ci mai multe, iar la fiecare etaj se găseşte o fiinţă dotată cu doi fie ochi, fie cu ochelari sau cu binoclu, toate aceste fiinţe aducând propria lor viziune asupra lumii din interiorul romanului. Spuneam că între Henry James şi Anton Holban se declanşează o polemică la distanţă, cu atât mai mult cu cât prozatorul american se situează oarecum excentric faţă de personajul său central, tocmai pentru a evita capcanele literaturii la persoana întâi. El se plasează în afara conştiinţei reflexive pentru a o putea reprezenta obiectiv, nu-şi permite nici un fel de judecată autoritară asupra personajului, fără să părăsească nici o clipă interioritatea sa în mişcare. Psihologia de care se ocupă Henry James, este una a procesului, rezultă din continua luptă între punctele de vedere şi nu este una statică, nemişcată, şi prin aceasta plictisitoare (Mihail Sebastian credea că reacţia cititorilor lui Holban la lectura Ioanei va fi de totală deconcertare în faţa absenţei totale a epicului, acesta existând la Proust măcar sub forma anecdoticului de salon). Casa ficţiunilor lui Holban este una cu o singură fereastră, dar aceasta nu este niciodată lăsată deschisă, este acoperită de perdelele grele ale prejudecăţilor masculine, de snobism, de o continuă şi enervantă exacerbare a sinelui. Între perspectiva unică a persoanei întâi, cea a ,,bărbatului oglindă”(o oglindă, care în acelaşi timp înglobează şi deformează obiectul, o oglindă concavă, care transformă Tu-ul într-o figură de bâlci sau carnaval) şi jocul de oglinzi minunat orchestrat de magicianul Autor retras în umbra personajelor, iată o distanţă considerabilă. Autorul însuşi va conştientiza tratamentul abuziv aplicat personajului: ,,Această imagine (nn cea a coniţei care priveşte marea printr-un face-ŕ-main) îmi sugerează acum felul în care mă folosesc de Irina, persoană inofensivă, cu ocazia unor chestiuni aşa de importante ca viaţa, moartea, natura sau arta. Alăturând-o unor lucruri aşa de mari, de care ea n-avea habar, sunt eu vinovatul. Şi eu încă nu întrebuinţez pe Irina – cum făcea coniţa odinioară cu face-ŕ-main-ul – ca pe ceva din nefericire indispensabil pentru alte lucruri importante, dar chiar se pare că mă uit la acele lucruri numai ca să utilizez sticluţele cu beţişor de abanos şi cu funduleţul de mătase la capăt!”. Foarte puţini comentatori au asociat acest face a main cu ochelarii care apar în textul lui Proust, semn că avem totuşi de-a face cu o influenţă literară. Dincolo de efectul involuntar comic pasajul pune în evidenţă tocmai absenţa tratamentului dialogic al personajului dar şi o neîntreruptă tentativă a naratorului de a-şi manipula personajul. După ce în sufletul personajului a fost lăsată deschisă o singură fereastră, chiar şi aceasta este privită printr-un face-ŕ-main! Un al doilea personaj emblematic pentru acest handicap al naratorului romanelor la persoana întâi este chiar orbul din restaurant: ,,În mâini îşi strânsese toată sensibilitatea. Le plimba cu repeziciune şi fineţe pe obiectele de pe masă şi era uimitor cu ce îndemânare mânca fără să se murdărească şi să se înşele. În acelaşi timp părea preocupat de chestiuni importante, în afara micilor nevoi zilnice. Precizia cu care mânca îţi arăta că nu era atât de distrat cum lăsa să pară. Ca şi cum ar fi fost o întâmplare mâinile lui tremurau pe farfurie, pe pâine, pe furculiţă, făceau cu repeziciune înconjurul mâncării din faţă. I-am invidiat această precizie, eu care pot aşa de uşor uza de toate mijloacele de investigaţie şi care nu ştiu nimic!” Văzul, principala armă a analistului, a fost în acest caz obliterat, iar prin mişcările deosebit de precise ale orbului, prin toată această reprezentare a cunoaşterii tactile, un simţ este aproximat prin celălalt. Cele două ipostaze nu sunt doar formule abstracte, ci sunt chiar stadiile de evoluţie a naratorului. În romanul la persoana întâi, eul narant suferă de o miopie galopantă, care se agravează pe măsura înaintării în text. Naratorii, pe măsură ce vederea le slăbeşte, capătă în schimb dexteritatea şi precizia acestui orb generic. Minunata metaforă jamesiană a pânzei de păianjen plasată în centrul conştiinţei, care capturează cele mai mici modificări ale mediului înconjurător, trebuie adaptată în funcţie de specificul fiecărui narator. Marcel pare mai curând interesat de o largă cunoaştere senzuală a lumii, de canalizarea fluxului continuu de senzaţii cu scopul unificării celor două Euri intrate în clivaj, Eul profund şi cel biografic. Sandu e un narator cartezian, pentru el cunoaşterea are un caracter abstract, şi jocul ei vizează mai puţin inserarea în fluxul conştiinţei (ca la Virginia Woolf) cât mai ales capacitatea de a discrimina. Sandu porneşte la drum cu dorinţa procurorului de a reconstitui cât mai exact traseul unei crime simbolice şi cu o psihologie de detectiv, ce examinează permanent ,,probe”. Argumentul suprem pare să fie în continuare logica, deşi cu mult timp înainte psihologul francez Theodule Ribot descria ,,logica sentimentelor”. Personajul apare astfel construit încât nu poate fi emisă nici o judecată, nu putem şti dacă acesta a evoluat sau nu, ba chiar ,,cu cât mă gândesc mai mult, cu atât se complică detaliile cu atât văd mai puţin clar. E dureros că sufletul omenesc e atât de lipsit de consistenţă”. Lecţia lui Proust a fost asimilată cu brio, iar neputinţa lui Marcel de a înţelege pe Albertine, insuficienta lui putere logică i-au fost transmise în totalitate lui Sandu. Misterul sinuciderii Irinei este un exemplu perfect de ambiguitate, obţinută nu printr-un mister artificial ci printr-o aglomerare de detalii iar afirmaţia următoare poate părea cel puţin contradictorie: ,,Sunt în romane anumite fiinţe insesizabile din pricina unui mister voit, aruncat asupra lor de autor, a unor detalii ne-explicate, a unor evenimente neaşteptate, a unor vorbe stranii. În Hardy, de exemplu. Eroina mea e inexplicabilă dintr-un motiv contrar: truda mea de a o explica în întregime şi de a arunca asupra ei toată lumina de care sunt în stare.” Astfel chiar Personajul poate să-şi organizeze misterul fie în jurul unei tăceri, a unei lipse de informaţie, fie prin aglomerarea a cât mai mult ,,zgomot” în jurul lui, a cât mai multor voci, aşa cum teoretiza James în cazul Isabellei Archer. ,,Zgomotul” (ghilimelele trimit la sensul dat acestuia în ştiinţele comunicării) perturbă corecta interpretare a mesajului. Vocile în cazul lui Holban sunt înlocuite printr-un solilocviu naratorial iar truda autorului pare să se concentreze exclusiv în direcţia analizei, a disecării personajului.

 

Umbra unei femei tinere

 

Sandu, naratorul acestui roman, îşi începe povestea cu stângul. El schiţează încă din primele rânduri ale romanului o teorie care să-i justifice tocmai ,,uscăciunea” sufletească din momentul despărţirii de Irina, deşi într-un interviu Holban reproşa tinerei generaţii tocmai această bolnăvicioasă înclinaţie spre teoretizare, comparând propensiunea contemporanilor săi, şi la modul implicit, a sa, cu acel episod din Point. Counterpoint, când Philip Quarles vede un câine călcat de automobil şi în loc să plângă soarta bietului animal, emite o teorie. Romanul static este ruda săracă a romanului de idei. Sandu fuge de o despărţire melodramatică iar ,,tragediile” de altă dată sunt date uitării. Cei doi se despart cu un sărut fugar, pentru că ,,întotdeauna când te desparţi de cineva drag nu te pricepi să-i vorbeşti, tocmai pentru că ai prea multe de spus”. Noul îndrăgostit al romanului european, chiar dacă demonstrează o carenţă în sentimente, are întotdeauna la îndemână o teorie care să explice cititorilor această lipsă a sa. Deşi consideră într-un articol pe Cassanova ca fiind unul dintre personajele care poartă în ele ,,morbul neliniştilor contemporane”, încercând permanent să ajungă altceva, să fie un personaj aflat într-o continuă metamorfoză, Holban face din Sandu un anti-Don Juan, care, prin spaima de ridicol, anticipă temerile eroilor îndrăgostiţi din romanele lui Kundera. Sandu este un Don Juan static, care în locul unei aspiraţii spre formele mereu schimbătoare ale feminităţii în floare, obsesia lui se concentrează asupra unei singure femei, pe care, prin analiza spectrală, încearcă să o aproximeze, în infinite variaţiunii asupra aceleiaşi teme. Prin confuzia cu obiectul pasiunii, prin fuziunea necontrolată a subiectului cu obiectul, Sandu îşi reduce orice distanţă necesară actului de seducţie (care necesită întotdeauna un interval, o distanţă). Primul Sandu, cel de dinainte de Irina, are un comportament tipic feminin. Stă în faţa oglinzii ore întregi, pentru a-şi construi o ,,poză” interesantă, îşi schimbă hainele de câteva ori pe zi, se pudrează şi se dă cu roşu. Cu toate acestea, o timiditate dezastruoasă îl împiedică să facă primul pas, să se apropie de o fată fără recomandaţie, fără o introducere formală. Sandu teoretizează chiar seducerea urâtelor: ,,Vorbeam cu toate fetele urâte. Curios, ca să intru în vorbă cu ele, nu simţeam nici o emoţie…Faţă de o urâtă eram incapabil să mă angajez în vreun fel”. Urâtele, cu care împărtăşeşte anumite complexe, sunt un câmp foarte bun de manevră pentru mişcările sale sufleteşti. Prin influenţă, ca un rotor încărcat cu un câmp electric plasat într-un câmp magnetic, Sandu se îndrăgosteşte de o fiinţă colectivă, de un grup de trei muze: ,,Erau mereu împreună, fără amestec printre ceilalţi, vioaie, grăbite, surâzătoare, pricepându-se, mi se părea, să fie politicoase faţă de toţi şi în acelaşi timp distante. Uşurinţa cu care se strecurau prin lumea multă, siguranţa gesturilor şi totuşi singurătatea lor mă impresionau şi atunci o ambiţie m-a străbătut: cunoştinţa lor – nu mergeam mai departe – ar fi o dovadă a importanţei mele”. Sandu repetă mişcările sufleteşti ale lui Marcel, aflat în vilegiatură la Balbec, identificarea celor doi naratori fiind aproape totală. Ei sunt deopotrivă de impresionaţi de siguranţa gesturilor micului grup dar Sandu proiectează în fete un element nou, inexistent la Proust: singurătatea. Toată poezia momentelor lui Proust dispare însă, căci, când împrumută un motiv proustian, Holban nu are răbdare să-l dezvolte până la capăt. Tot pentru a simplifica reduce numărul cetei fetelor la numai trei: Maia, Dudu şi Irina. Cubul Rubik al trăsăturilor feminine cu care Marcel se juca la Balbec a fost abandonat, Maia şi Dudu fiind în momentul imediat următor trecute în întregime în umbra Irinei. Maia era ,,mai umilă” iar Dudu ,,surâdea fără întrerupere”, iată numai ce aflăm despre cele două tinere. Dar jocurile lui Sandu sunt la început jocurile lui Marcel: ,,Le examinam tot timpul pe cele trei muze, fără să le disting la început bine şi fără să am vreo preferinţă. Pe atunci mi se părea că semănau între ele. Dădeam fiecăreia aceeaşi importanţă generală de culoare, mişcare şi zgomot. Din imaginea tuturor trei se întregea o singură fiinţă nouă. decât să aleg în parte, preferam jucăria întreagă”. Astfel identitatea feminină este din nou percepută ca fiind fluctuantă, iar naratorii se ascund la umbra ,,fetelor în floare”. Cea care domină e Irina, Maia şi Dudu fiind două personaje prea şterse ca să conteze. La Proust Andrée este cel puţin la fel de bine conturată ca Albertine, încă din primele momente. Irina este însă fragmentată încă de la început. Din primele clipe datează două imagini succesive, ca două instantanee luate în două momente succesive ale zilei, cu trăsături distincte. Prima Irina este violent fardată şi seamănă cu un păianjen: ,,gătită într-o rochie scurtă, îi ieşeau picioarele subţiri, interminabile, pe care şi le legăna pe rând, fără sfială, ca o persoană care n-ar simţi nici cea mai mică nedumerire printre streini, cu mâinile fără mâneci în mănuşi lungi, cu faţa pudrată prea mult. A fost întrebată ceva de profesor şi a răspuns cu glas melodios, cu un timbru tremurător, franţuzesc. Răspunsul, cu toate că încetişor, era dat fără ezitare, întreg, explicit.” Cea de-a doua Irina are parte de un portret şi mai jalnic: ,,Într-o bluză albă, capul ei mi se păru mic, cu părul din cauza căldurii ud de transpiraţie şi căzând în laţe sărace, faţa umflată şi moale, genele aproape inexistente, nasul cârn, dinţii subţiri şi interminabili”. Probabil ca cea de-a doua fotografie a fost obţinută la puţin timp de la încheierea cursurilor! Redevenind brusc serioşi, trebuie să notăm această tendinţă de a demistifica, de a doborî frumuseţea clasică de pe piedestalul ei. Cu toate acestea, se pare că doamna care a inspirat eroina, personajul real, nu era deloc o femeie urâtă iar toate aceste portrete groteşti din roman sunt mai curând rezultatul unei aplicări ale grilelor ideologice (femeia trebuie să aibă capul mic pentru că e proastă etc). Alteori tot acest pluriperspectivism este încredinţat celorlalte personaje. Tatăl îl întrebă cine e ,,urâţica” cu care umblă, iar diminutivul îl doare mai mult decât epitetul în sine. Un bătrân pe stradă îl avertizează asupra unui pericol virtual, crezând că vede în Irina o femeie fatală. Alt domn care-i vede împreună, veseli, la bibliotecă, crede că Irina îl va face fericit, iar o cunoştinţă crede despre ea că e inteligentă şi drăguţă. Părerile străinilor sunt fragmentare sau interesate, totdeauna supuse influenţei unor dispoziţii momentane, şi de acea nu pot fi luate în considerare. Deşi caricatural, personajul suferă de aceeaşi mobilitate, este viu, trecut printr-o carte a transformărilor, este descompus într-o serie infinită de percepţii momentane, de stări intermediare, care nu pot, să se organizeze într-o structură unitară. Un grain de beauté imaginar îşi schimbă poziţia pe obrazul Irinei, iar un element suplimentar, mimetismul intelectual, împrumutat de la eroinele lui Huxley, adaugă un grad de nedeterminare în plus. Mircea Eliade[21], nota într-un foarte inspirat studiu critic asupra eroinelor scriitorului englez: ,,Psihologia unei întregi epoci – dominate sau cel puţin colorate de influenţa feminină – se descoperă în micile drame şi lungile conversaţii ale femeilor lui Huxley. Cu foarte rare şi fermecătoare excepţii (Mary, soţia lui Rampion din Point. Couterpoint şi Emily din Antic Hay), femeile lui sunt înspăimântător de vacue şi frauduloase. Mai ales când încep a îmbătrâni, când înţeleg că pasagerele farmece de superficii s-au irosit, că nu mai pot crea o atmosferă de senzaţii, dorinţe sau decoruri şi că trebuie să apară în faţa omului, iar nu femeie în faţa bărbatului”. Pe comentator nu-l interesează deloc realitatea psihologică a unor asemenea tipuri ci efectele în plan literar. Galeria de personaje feminine se diversifică: ,,În locul femeii înger, femeii brute, femeii mediocre sau perverse, sau sterpe, sau isterice – iată personaje care mimează pe rând aceste tipuri, rămânând tot atât de inorganice, de amorfe şi de precare ca o adolescentă. Nici o experienţă nu le schimbă structura lor mimetică; nici o revelaţie nu le nuclează o personalitate; pot iubi şi pot urî, dar o fac incomplet şi unidimensional, ca o amibă. Se pare că Huxley face această deosebire între sexe; pe când bărbatul poate învăţa ceva din viaţă (chiar dacă nu o înţelege), femeia nu învaţă nimic, ea trăieşte cu ajutorul tropismelor. Cândva o conduceau instinctele, şi atunci era o amantă perfectă sau o mamă fără prihană; acum în secolul al XX-lea, e condusă de tropisme sociale, de mode, de idei nedigerate, de sentimente facile”. Ca să restabilim adevărul, trebuie spus că distincţia aceasta pe sexe aparţine în întregime lui Mircea Eliade, din moment ce Philip Quarles dă dovadă de un mimetism social şi sufletesc identic, trăind la fel de bine prin tropisme, ca eroinele romanelor lui Huxley. Nu mai puţin vacue sunt şi femeile din imensul roman proustian. Acest text ne aduce confirmarea unor impresii proprii iar romanul românesc interbelic abundă de asemenea tropisme, în majoritate sociale. Putem aduce în discuţie romanele Hortensiei Papadat Bengescu sau chiar romanele lui Călinescu. Trebuie făcută însă precizarea că majoritatea acestor tropisme sunt sociale, semn că provin din zona romanului doric. Galeria tropismelor feminine acoperă în romanele lui Huxley o scară foarte largă şi sunt pe alocuri comice: ,,una e mondenă şi pozează în Caterina cea Mare, alta e o răzvrătită împotriva societăţii, alta luptă pentru drepturile pisicilor, alta scrie romane psihologice, alta studiază astrologia ca să câştige la curse, alta e preocupată de problema fericirii, alta se îndrăgosteşte de un romancier şi vrea să realizeze perechea ideală”. Într-un cuvânt toate femeile îşi creează surogate de idealuri care să le ofere un scop în viaţă. Eroina care ne interesează în conexiune cu Holban, prototipul livresc al Daniei şi într-un mod mai puţin vizibil al Irinei, este Grace din nuvela Deux ou trois Graces (Cele două sau trei Grace/graţii). Am folosit grafia franceză pentru că Holban citeşte nuvela în această limbă:

,,Graţia aceasta este o caricatură semnificativă; ea ajunge întotdeauna ceea ce vrea (sau înţelege ea că vrea) bărbatul cu care trăieşte. Primeşte orice şoc care îi curmă inerţia; mimează orice personaj care are succes monden; împrumută şi reproduce tot. Fireşte, ea aparţine acelei clase de femei inferioare şi de ,,elită” care alcătuieşte materialul lui Huxley. Dar autorul, în altă parte, ne artă că mima şi vacuitatea constituie însuşi structura sufletului feminin: chiar cea mai umilă soţie de mahala mimează o altă personalitate, a soţului, a amantului sau a actriţei de cinematograf”. Şi Irina este o asemenea Graţie, vacuitatea sufletului ei fiind în permanenţă scoasă în evidenţă de narator. Noul ei amant va fi sesizat doar în momentul în care Sandu o descoperă citind, ,,pentru variaţie”, o carte de istorie, după ce în prealabil emisese o idee diferită de cea a naratorului, într-o discuţie despre un roman de Francois Mauriac. Paralelismul cu eroina lui Huxley, Grace, nu a fost făcut de un critic contemporan ci de însuşi Anton Holban într-o scrisoare din 1932: ,,Am citit o admirabilă carte, şi eroina seamănă mult cu Irina mea, eroul este mai calm decât mine: Deux ou trois Graces  de sir Aldous Huxley”. Holban a citit, cu siguranţă, varianta franceză a nuvelei (micro-romanului) autorului englez.

Vidul interior al Irinei este demonstrat prea puţin prin administrare de probe, cât mai ales prin caracterizări indirecte, prelucrate de subiectivitatea lui Sandu. Ca şi percepţia lui Marcel asupra gustului Albertinei, Sandu se edifică foarte repede în privinţa ,,gustului prost” al Irinei şi începe să o educe. Familia ei îi lasă o impresie deplorabilă deşi pare să fie o familie burgheză onorabilă, căci G. Călinescu are dreptate când afirma că ,,Anton Holban nu e în stare să creeze femeia vulgară” şi aş adăuga eu, nici familia vulgară. Pe cei doi îi despart câteva gradienţi de intensitate în perceperea fenomenelor culturale. Femeia nu poate emite despre opere literare decât judecăţi de valoare foarte generale, la nivelul inferior al gustului de tipul ,,e interesant” sau ,,nu-mi prea place” pe când bărbatul, dotat cu spirit critic, trăieşte febril orice nouă lectură, entuziasm pe care doreşte să-l împărtăşească şi ei. Discuţiile cu ea sunt conversaţii cu ecou, conversaţii în faţa oglinzii: ,,Îmi plăcea să discut cu ea literatură sau artă, chiar dacă nu făcea decât să-mi repete părerile, şi asistam, ascultând-o, la propriile mele gânduri.” Relaţia dintre cei doi, deşi are ca liant literatura, e un continuu monolog al bărbatului Pygmalion: ,,Când eram asupra vreunei lecturi, mă mulţumeam de cele mai multe ori cu aproximaţii din partea ei, şi eu continuam, ca un nebun, să-mi monologhez părerile şi eram fericit”. Efectele secundare ale acestui solilocviu sunt adeseori comice. Idealul său ar fi fost o femeie cu propriul traseu spiritual, de la care, prin convieţuire, eroul să se îmbogăţească spiritual. Aceeaşi minus-trăire, aceeaşi egalitate superficială domină reacţiile Irinei în faţa unui pasaj tulburător din Wagner, în faţa sublimului naturii şi în faţa morţii. Personajul nu are nimic dostoievskian, nimic exagerat, intră în categoria femeilor inferioare ,,de elită” pe care le pomenea Eliade, e o femeie comună, căldicică, iar naratorul nu se poate decide nici măcar în privinţa senzualităţii ei: ,,Dacă n-avea calităţi intelectuale, nu cred să fi fost în stare de instincte puternice. N-o ţin minte de minciuni grozave, de ură, de gelozie disperată, de sacrificii rare. Cuvintele ei, uneori mari, nu-mi făceau iluzii şi nu le luam decât ca rezultatul unei logici şubrede. Cu toate acestea era formată numai din instincte. Niciodată n-am văzut-o contrazicându-mă din pricina unei judecăţi proprii. Aceste instincte erau fără vreun relief, comune, înlocuindu-se unul pe altul la întâmplare, în voia ultimei impresii. Femeia momentului, una din acele femei obicinuite, care sunt în stare numai de mici răutăţi sau generozităţi”. Holban nu iese din spaţiul gândirii falocentrice şi am putea constata similitudinea judecăţilor sale teoriile lui Otto Weininger[22], care, în Geschlecht und Character, considera femeia refuzată de idee, capabilă să gândească doar cu ajutorul unor henide, a unor surogaturi de gânduri, încărcate de emotivitate, pe care tot bărbatul va fi nevoit să i le clarifice. Vacuitatea sufletului feminin în romanul O moarte este construită printr-o diversitate mare de procedee: prin implozie sufletească, prin multiplicarea infinită a perspectivelor, prin suprapuneri şi transpoziţii (cele două Irine din vis, sau baba vopsită dintr-o tavernă ca proiecţii viitoare sau imaginare ale chipului ei), prin mimetism sufletesc, printr-o continuă fragmentare a personajului cu ajutorul analizei sufleteşti, toate aceste variaţii ale unghiurilor conducând la o Irină cu mai multe capete, o zeitate orientală, cel puţin la fel de mobilă ca Albertine, eroina romanului lui Proust. O eroină cu reacţii momentane, transformată dintr-un caracter într-o simplă suită de evenimente punctuale, într-o tramă oarecare. Există în text un pasaj care tratează în cheie ironică această perpetuă oscilaţie a naratorului, o adevărată trestie gânditoare, această imposibilă univocitate a interpretării unui gest, şi implicit, a unui personaj. Ea va fi parodiată de amicul său Coco, cel care nu poate interpreta intenţia elevei ce avalează întreg şerbetul început de el, iar Sandu constată cu luciditate că amicul său constituie însăşi ,,caricatura grotescă a întregii mele sensibilităţi” şi evită să-l mai întâlnească. Elementul fundamental care grevează asupra romanelor lui Holban, şi care îl deosebeşte în mod esenţial de Proust este, în opinia mea, absenţa ironiei şi autoironiei. Naratorul nu suportă să fie ironizat, ironia i se pare doar o formă superioară de a ascunde o slăbiciune şi de aceea îndepărtează din text toate oglinzile ironice periculoase.

Contradicţia lui Holban, aşa cum observase deja Al. Călinescu[23], este cea dintre o luciditate împinsă până în proximitatea ,,zidurilor absurde” şi de un patetism dublat de poza romantică, afectată şi artificială, snoabă şi caricaturală. Poza aceasta va transforma luciditatea mult trâmbiţată într-un simplu accesoriu bufon. Fără oglindirea rece a Ironiei, luciditatea nu e decât o simplă formulă retorică. Mai mult, Sandu în ipostaza de ,,bărbat oglindă”, cel care are nevoie de suferinţele Irinei pentru a-şi demonstra virilitatea, e conştient, ca şi Johan, de necesitatea unei anumite distanţe: ,,Dar poate că şi în faţa oamenilor, ca în faţa unui tablou sau a unei simfonii, pentru a pricepe ceva, ai nevoie de o anumită distanţă. Numai atunci se estompează anumite detalii ca să nu mai ai decât o impresie armonioasă de ansamblu”. Din acest motiv, relaţia cu Irina nu poate avea valoare în sine, ci aprecierile vor fi mai mereu contextuale: ,,Dacă viitoarea dragoste va fi rea, Irina va fi bună; de va fi bună, Irina va fi rea. Depinde de cum va fi viitoarea: inteligentă sau proastă, frumoasă sau urâtă, serioasă sau uşuratecă”.

Urmând tuturor acestor tehnici de vidare interioară, ar putea femeia să fie aproximată? Puţin probabil, iar cauzele sunt deopotrivă obiective şi subiective. Una dintre acestea pare să fie diferenţa de sensibilitate a analizatorilor lui Marcel şi Sandu[24], care este parţial explicabilă prin diferenţa capacităţii lor de memorizare: ,,Au fost reveniri, remuşcări, apoi din nou hotărâri de eliberare. Ezitările perpetue complică extrem această chestiune. Memoria mea nu poate să aranjeze trecutul. (Opera lui Proust e o dovadă de memorie prodigioasă. Cu cât mai complicată ar fi fost din punct de vedere psihologic dacă memoria lui ar fi fost defectuoasă! Dar n-ar fi putut şti adevărul şi numai adevărul interesează în anumite situaţii)”. În realitate, Proust are o memorie care comite destule greşeli. Utilizând aceste instrumente, mai mult sau mai puţin sensibile, naratorul încearcă să reconstituie scenele dintre ei. Cu toate acestea nu toate amintirile se lasă clasificate: ,,Greutatea vine mai ales din neputinţa de a clasa toate amintirile. sunt doar vorbe, priviri, interjecţii care nu se leagă de nici un eveniment. Nu ştiu în ce ordine s-au produs ele, şi astfel nu voi izbuti să dau o consistenţă descoperirilor mele. Voi forma o fiinţă statică, compusă din sute de exclamaţii trădătoare, care s-au petrecut în timp.” Întotdeauna reconstituirea trecutului se asociază cu alcătuirea unei structuri, a unui gestalt. Dar consecinţa imediat următoare oricărei reconstituiri este pierderea inefabilului vieţii, obţinerea unor personaje statice. Una din cauzele subiective ale acestei neputinţe este incapacitatea naratorului de a-şi regla analizatorii sufleteşti pentru a surprinde infimele variaţii ale comportamentului fiinţei analizate. Orice încercare de a aproxima această mişcare sufletească, această permanentă mobilitate, are mari şanse să fie doar exterioară, chiar mecanică. Doar cu ajutorul autoanalize, Sandu conştientizează că o asemenea aproximare e aproape imposibilă deoarece el însuşi trece prin aceleaşi stări de conştiinţă contradictorii: ,,Şi eu mă analizez pasionat şi fără întrerupere de când mă cunosc. când mă gândesc, văd ce gusturi contrarii am avut întotdeauna. De-mi citesc jurnalul de zi al câtorva clipe din viaţa mea, văd că uneori sunt mulţumit şi alteori disperat, uneori mi-e milă de ea şi alteori o urăsc şi alteori nu mai interesează.” Efectele acestei sisifice şi distrugătoare autoanalize vizează alienarea, înstrăinarea, ,,greaţa” faţă de Ceilalţi şi de sine însuşi: ,,Mă duc cu mine şi nu mă cunosc, cu toate că mă observ cu o grijă migăloasă şi o trudă inutilă. Vreau să pricep pe alţii! Mă mir cum pot suporta să târâi cu mine, pretutindeni, pe mine, străinul. Şi uneori acel străin e blând, agreabil, dar alteori e odios cu egoismul lui. Şi eu îl suport mereu cu mine…”Marele joc al imaginaţiei

 

Pentru a putea intra în marele joc al posesiunii, naratorul romanului la persoana întâi trebuie să joace întâi în marele joc al imaginaţiei. Sado-masochismul eroului, cel remarcat de majoritatea comentatorilor, este o consecinţă a tipului de percepţie asupra dragostei. Naratorul şi regizorul acestei mici tragedii nu este un seducător, pentru că aceştia urmăresc să cucerească fiinţe aflate în libertate. Iubirea lui Sandu doreşte ,,libertatea Celuilalt pentru a face din ea propria sa libertate” (J. P. Sartre). De aceea marea miză a naratorului nu este iubirea ci posesiunea. Aceasta transformă fiinţa iubită într-un item al unui inventar, într-un obiect patrimonial, a cărui pierdere provoacă chinurile de nesuportat ale unei false gelozii. Dar, pentru a o întreţine, eroul apelează din nou la marele joc al imaginaţiei, şi aşa la infinit. În acest joc se lasă mai întotdeauna prinse şi eroinele. Astfel, într-un orăşel din Ardeal, Irina şi Sandu aflaţi pe o bancă dintr-o grădină publică, asistă la o scenă între doi îndrăgostiţi, fără să fie capabili să audă replicile, ca într-un film mut: ,,El – uscăţiv, cu mustăţile adunate, cu ceva bătrânesc în înfăţişare. Ea – frumuşică, gătită, roză, rotofeie şi cu gropiţe. Vorbea tot timpul, se apleca spre a nu-i da pace, făcea pe supărata, se alipea mângâioasă. El o lăsa în voie, puţin încovoiat, ca un om care are alte treburi, cu gândul în altă parte, fără pretenţii, fie că şi le îndeplinise, fie că nu se mai gândea la ele, ştiind că e ora prea târzie ca să le ridice… După o vreme el spuse ceva scurt, poate ,,e târziu”, ceva în orice caz concludent, căci ea a avut o mişcare bruscă din cap. Apoi un semn de rugăminte pe ochi. Dar el, bărbatul nu avea obiceiul să ezite fără rost, se sculă şi-l văzuserăm lung, subţire, mereu îndoit de spate. Fata rămase pe bancă, sperând să mai întârzie astfel despărţirea, îl ţinea de mână şi-l ruga cu vorbe multe să mai rămâie . El spuse ceva solemn, cu un deget în sus desigur: ,,Vezi că am avut dreptate?” Şi o trase la el, prefăcându-se că se joacă, de fapt s-o hotărască, o strânse tare, o sărută pe gură, şi fata acceptă cuminte strânsoarea. Apoi se depărtă de ea.” Cei doi asistă la scenă, devin complici iar Irina înţelege că un asemenea episod e doar un prolog al despărţirii definitive (iar cititorul înţelege scena ca pe un prolog al despărţirii dintre Irina şi Sandu). Să asişti în tăcere la o astfel de scenă, să interpretezi gesturile într-o manieră sau alta, înseamnă să transformi viaţa ta şi a celorlalţi într-un joc al minţii şi al imaginaţiei. Pasul imediat următor al oricărei analize este simularea. Prin schimbarea statului ontologic al realităţii, prin desăvârşirea acestor proiecţii mentale analistul ficţionalizează şi se transformă în scriitor. Dar acest joc poate fi unul chinuitor. Astfel sunt reconstituite mental, cu ajutorul aceluiaşi film gestual, toate viitoarele trădări ale Irinei din ziua nunţii: ,,Apoi seara, rămaşi singuri, el isteţ ea puţin nenorocită şi fără mişcare, el care o prinde în braţe, o strânge din ce în ce mai mult, îi spune că o iartă de tot trecutul pe care îl bănuieşte. Ea rezistă uşor. Apoi se culcă încet, fără zgomot în întuneric, scoţându-şi lucrurile pe îndelete, iar el îşi va repeta rugămintea, şi, într-o seară, în sfârşit, ea va plânge şi el o va strânge mereu. Şi, cu o mişcare repede, îşi va strecura mâna sub cămaşa ei. Fără gest, ea va primi dorinţa lui, apoi se va deprinde”. Toate aceste proiecţii mentale au valoare compensatorie, vor să aline, pe cât este posibil, orgoliul rănit al celui părăsit. Acelaşi episod al trădării, reiterat în nuvela Icoane la mormântul Irinei, păstrează aproximativ aceleaşi elemente. De data acesta distanţa temporală creşte (scena îi pare lui Sandu o fotografie luată de la mii de kilometri) iar imaginaţia lui lucrează frenetic pentru a reconstitui ,,cea mai neînsemnată mişcare a capului, a mâinii, a piciorului. Voiam să văd tot ce se întâmpla cu ea, voiam să-mi ameţesc conştiinţa”. Acum captarea imaginilor este însoţită de replicile rivalului, semn că a crescut calitatea semnalului recepţionat. Acesta îi declară Irinei că o va face fericită şi că nu-i pretinde să-l alunge din mintea ei pe celălalt. Rivalul nu cunoaşte îmbrăcămintea Irinei, dar conştiinţa trează a lui Sandu ştie totul despre ea, ce cămaşă are, cum îşi va scoate bluza, cum îşi va desface ciorapii şi apoi îi va aşeza în pantofi (acele gesturi banale, fără nimic romanesc, provocate de demonii obişnuinţei, cei care îl chinuiau şi pe Marcel). Reconstituirea înviază printr-un ,,hocus pocus” şi obiectele din cameră: patul dezordonat, cărţile părăsite, plăcile fără sens, vasul de flori aflat lângă mult mai prozaicul lighean conjugal. Pentru orice analist, timpul este în mod automat abolit, iar matricea formativă este cea spaţială. Senzaţiile sunt ordonate prin spaţializare. Irina va intra în pat, după ezitări şi  tatonări continue (eroii holbanieni au cu toţii tendinţa să întârzie cât mai mult episodul animalic al amorului, pregătindu-l iar uneori chiar substituindu-l cu jocul imaginaţiei) şi se va preface obosită. Prima atingere dintre cei doi va fi absolut întâmplătoare, călcâiul ei gol va atinge glezna lui, dar în ciuda senzaţiei de aspru, ea nu-şi va schimba poziţia. Pentru că nu există nici un criteriu prin care poate fi verificată veridicitatea acestui scenariu, se produce o halucinantă şi infinită reiterare a episodului, ,,mobilele se schimbă şi pereţii încep să danseze” iar naratorul vede de fiecare dată altă detalii şi aude alte vorbe, prins în acest nesfârşit carusel al imaginaţiei, ca într-o definitivă închisoare aporetică. Irealitatea se poate obţine fie prin derealizare, fie printr-o continuă simulare a realităţii. Sandu, cel locuit de demonii lucidităţii mărturiseşte, în Conversaţie cu o moartă, că ,,păcatul lucidităţii te face să întrevezi dinainte toate posibilităţile celor ce se vor întâmpla cu tine, e prezent în momentele cele mai grave şi îţi răpeşte orice spontaneitate sufletească. Nu ai emoţii decât în momente rare, când eşti surprins pe neaşteptate şi pentru un motiv mai umil”. Asemenea motive umile sunt prezente pretutindeni în rememorări, ele marchează textual zonele de criză, aşa cum se întâmplă în cazul pantofilor murdari de noroi ai Paulei din Chinuri, în faţa cărora Sandu izbucneşte în plâns, sau pe cele de bucurie aşa cum se întâmplă cu cei douăzeci şi şapte de ciucuri ai fularului Irinei, pe care aceasta îl purta la gât  în ziua în care cei doi s-au cunoscut. Holban teoretizează o variantă personală a memoriei involuntare. Luciditatea, analizând permanent toate virtualităţile lumii fenomenale, te bombardează continuu cu informaţii şi reduce la maximum arbitrariul, accidentul, pe care îţi dă impresia că îl poţi controla.

În nuvela Cu Irina la Gura Humorului Sandu priveşte, de la distanţa timpului scurs, un episod inserat în roman, cel al convieţuirii cu Irina într-o casă ţărănească de lângă Gura Humorului, singura lor încercare de menaj în doi. Acelaşi episod, privit prin două perechi diferite de ochelarii: primii, egoişti şi deformatori, ceilalţi detaşaţi şi cu sticla mată, ca efect al trecerii timpului. Deşi baia de senzualitate a relaţiei cu Irina şi repaosul sub brazi dau sejurului poezie, un amănunt meschin, faptul că la plecare birjarul întârzie, îl obligă pe Sandu să-i aplice Irinei o lovitură nepermisă, şi să-i spună că în tot acel timp a înnebunit de plictiseală. Cea de-a doua perspectivă o corectează însă pe prima, cea superficială.

După moartea Irinei, Sandu revine în zonă pentru a opera o eventuală reconstituire. Cu toate acestea scenele nu mai pot fi retrăite, detaliile s-au pierdut în negura timpului iar în memorie au rămas mici scene dezordonate, amintirile capătă culoarea unor gesturi mărunte. Naratorul este conştient de artificialitatea unei astfel de tentative: ,,Ceea ce imaginez nu e mai important ca realitatea fără să corespundă acelei realităţi”. Călătoria ,,a cote de” Gura Humorului este mărturia unui eşec al memoriei. ,,Drumul familiar de atunci devenise abstract ca o noţiune, pe care am învăţat-o şi n-am trăit-o.” Revenirea pe acelaşi traseu implică o carenţă de trăire, drumul nefiind decât o noţiune abstractă, pe când naratorul trăise concret distanţa dintre Humor şi Gura Humorului, metru cu metru. Uitarea a alterat definitiv experienţele, aşa cum a distrus ireversibil imaginea Irinei. Pentru Sandu, madlena lui Proust este o imposibilitate literară şi logică. Golit de emoţii, trecutul nu oferă decât şansa unei aproximări. Nici o simulare nu este perfectă, nici o aproximare (fie ea şi una literară) nu poate substitui viaţa. Dacă romanul lui Proust era un triumf al memoriei asupra morţii, nuvela lui Holban e numai semnul unei capitulări în faţa puterii implacabile a timpului, în faţa forţei destinului. Pentru că a juca în marele joc al imaginaţiei, un hybris al naratorului modernist, înseamnă uneori a te retrage din marele rol al vieţii, a-ţi crâmpoţi sufletul cu analize detaliate, a te transforma într-un necrofor, într-o fiinţă care se hrăneşte cu cadavre de personaje, cu avortoni de senzaţii şi cu o realitate statică, ce nu evoluează. Diagnosticul a fost pus cu sinceritate de însuşi naratorul: ,,Sau poate că mă complac în disperarea mea şi pentru că, pornind de la câteva date reale, am întemeiat, sub pretenţia adevărului, o atmosferă care nu corespunde realităţii? Şi am perversitatea de a mă hrăni din această bolnăvicioasă hrană, după cum muştele se delectează pe hoituri?” Rămâne o singură întrebare: Sandu, eroul romanului O moarte care nu dovedeşte nimic şi Sandu, naratorul celor trei nuvele despre Irina, mai au ceva în comun? Cu siguranţă. Dar luciditatea celui de-al doilea e una de ordin secund, ,,metatextuală”, o luciditate a maturului care înţelege că viaţa nu e doar un carnaval şi o sărbătoare, o luciditate care-şi conţine în sine însăşi moartea şi eşecul memoriei. O luciditate care începe să ghicească în semnalele contradictorii ce-i ating conştiinţa, alcătuind desenul absurd al unei existenţe. Sandu, eroul din nuvele va revizui pe Sandu cel misogin, din roman.

 


[18]  Mihail Sebastian – Corespondenţa lui Marcel Proust, Bucureşti, Ed. Fundaţiei pt. Literatură şi Artă ,,Carol al 2-lea”, 1939, p. 33.

[19] Al. Călinescu – Forţa discursului, în Dilema, nr. 361 din 14–20 ianuarie 2000.

[20] Dana Dumitriu – Ambasadorii, sau despre realismul psihologic,  pp. 108–146.

[21] Mircea Eliade – Despre Aldous Huxley, în Drumul spre centru, Bucureşti, Ed. Univers 1991 p. 285.

[22] Otto Weininger – Sex şi caracter, Bucureşti, Ed. Anastasia, 2002, p. 34.

[23] Al. Călinescu – Anton Holban – Complexul luciditîţii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1972.

[24] Anton Holban – Testament literar,  în  Jocurile Daniei , Bucureşti, Ed. Minerva 1982, p. 12.

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-774-5.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:September, 2003