,,Romanul bărbatului care nu voia să ia pe eroină în căsătorie”

 

Adevăratul Sandu a fost caracterizat de G. Călinescu[25]: ,,În numele bărbatului vorbeşte autorul însuşi, nelăsând femeii nici un răgaz de apărare… Bărbatul este misogin şi egoist, apăsând prea mult asupra drepturilor lui de artist şi lamentându-se disproporţionat de inferioritatea femeii”. Romanul poate fi rezumat, ca să parafrazăm pe G. Călinescu printr-o singură propoziţiune: ,,Romanul bărbatului care nu voia să ia pe eroină în căsătorie”. Aceeaşi revoltă îl animă în epocă şi pe Mircea Eliade, pus la zid de G. Călinescu pentru duritatea cu care ia poziţie împotriva căsătoriei. Instituţia matrimoniului aduce după sine informaţia redundantă, zgomotul de fond al vieţii banale, cel care împietează asupra comunicării. Pentru că ,,cu toţii spunem fraze banale şi inutile de milioane de ori”, viaţa ar fi doar o înregistrare pe placa unui patefon al acestei vide conversaţii fatice. Căsătoria, idealizată de romancierii mai vechi, de un autor ca Balzac care-i consacră o Fiziologie, este percepută de moderni ca o instituţie–închisoare, prea fixă, prea imobilă, pentru a putea surprinde alunecarea continuă a sufletului propriu şi al partenerei de viaţă (cei doi reuşesc în permanenţă să se prindă pe contrepied). Bărbatul nu-i face daruri, în afara câtorva bomboane, cei doi plătesc nemţeşte iar Sandu îi declară, meschin, că nu vrea să o transforme într-o femeie întreţinută. Irina se amuză când primeşte mici daruri, iar în spatele unei replici a fratelui ei, care-i reaminteşte că peste două zile va fi ziua ei, Sandu construieşte un scenariu ridicol. El îi oferă Irinei doar ,,satisfacţii pure”: îi ţine conferinţe pe teme literare, îi analizează fabulele lui La Fontaine sau tragediile lui Racine şi o bombardează cu Proust în pat, la puţin timp după ce actul amorului fizic s-a consumat! Una din strategiile cele mai meschine este cea a melodramei, pe care o montează după ce află că Irina s-a măritat. Deşi afectează cea mai mare sinceritate, deşi scena este dramatizată, dedublarea aceasta este totdeauna însoţită de replicile interioare, spuse în aparte, numai pentru urechile cititorilor. Eroul îşi pregăteşte, aidoma lui Mirel, intrarea în scenă. Ratând efectul nu uită să observe tot printr-un aparte că paltonul pe care Irina l-a primit în dar de la rival e unul ridicol. Dar eroul trece prin stări total opuse, se dedublează schizoid, e incapabil de trăiri adevărate: ,,Am început să plâng nenorocit într-un colţ al camerei. Ştiu însă că şi în clipele acelea groaznice îmi dam seama de mine şi de ceilalţi. Era perversitate. Dealtfel, în asemenea clipe luciditatea poartă numele de perversitate... Ştiu că gândeam atunci, în acelaşi timp că aş fi putut să-mi reţin firea de aş fi voit, dar mă lăsam în voia nervilor ca să impresionez.” Toate efectele sunt căutate şi gradate, locul pe scenă este ales cu grijă pentru ca eroul să pară singur şi mizerabil. Luciditatea (a se citi perversitatea) lui Sandu este o pură retorică a gesturilor patetice şi scenelor lacrimogene, de mahala sau împrumutată de la cinema. Mircea Eliade se înşeală a doua oară: vacuitatea bărbatului e pe măsura vidului sufletesc al femeii, iar scena devine patetică şi chiar obscenă. Eroul se adresează Vanei, unul din personajele fără carnaţie, un go between, un personaj mesager, ce devine un substitut al cititorilor: ,,Vocea mea dezolată, tot pentru efect s-a adresat Vanei, peste capul Irinei: ,,O să mă omor!” Mulţi spun la necaz vorba asta ce nu angajează la nimic, nimeni nu are timpul însă, în momentul acela să se întrebe de e adevărat. Eu am reflectat limpede: ,,Asta desigur n-o voi face-o!” Căci eram mereu dublu. Şi nu numai atât. În acelaşi timp aveam remuşcări pentru această examinare continuă, care făcea ca emoţiile mele reale să fie falsificate. Nu-mi dădeam seama cum puteau exista în mine deo-dată, dar împletitura lor era atât de strânsă, că păreau suprapuse. Întocmai ca la orchestră unde viorile trebuie să fie acompaniate de fagoţi şi contrabaşi. Luciditatea se obţine prin variaţiuni pe aceeaşi temă sufletească, prin trăirea simultană pe două chei diferite şi contradictorii, întrerupte de false aparteuri. Personajul nu mai trăieşte contradicţii exterioare, ci fiecare trăire este însoţită în fiecare clipa de trăirea antagonică, în oglindă, iar dedublarea aceasta conduce în final la o falsificare a realităţilor sufleteşti. Eroul trăieşte falsificându-se pe sine în fiecare clipă iar pentru că această minciună trebuia să poarte un nume, Holban îi dă numele de ,,luciditate”. Din nefericire pentru ea, Irina, prea tânără şi prea puţin experimentată alunecă în capcana întinsă de Sandu (Ioana şi Dania vor şti cum să procedeze mai apoi, pornind tocmai de la acest eşec al Irinei). Tipul mental al eroului contribuie la accelerarea senzaţiilor sale. Pe lângă nervozitatea extremă şi ticurile sale total incontrolabile, puterea sa mentală e una cu totul şi cu totul special ,,Intelectual, sar tot aşa de la un gând la altul. când vorbesc, sunt adesea incoherent, fiindcă mintea mea, fugind prea repede, nu are timp niciodată să întârzie şi să se explice faţă de ceilalţi. Astfel, nu mă pot niciodată bucura de moment. Nu pot savura nici o carte pe îndelete. În muzică, trăiesc mai ales din aşteptarea notei următoare. Este ca şi cum la Luvru în faţa Giocondei ai tresări pentru Crivelli. Gândul e tot aşa de puternic, emoţia e mare şi de calitate bună, dar eşti ca în faţa unei fotografii, care ţi-ar arăta că aparatul e bun, dar că n-a fost bine pus la punct”. Spre deosebire de Proust, care aducea trecutul spre prezent, Holban vrea să evadeze din prezent spre viitor, mereu în aşteptarea notei următoare. De aici şi caracterul oarecum fragmentar al prozelor sale, neterminate parcă, abandonate pentru vreo nuanţă nouă. Sandu din O moarte…  nu e decât un Mirel ceva mai evoluat, capabil să brodeze o ,,pânză mai fină”, dar cei doi au în comun strategii şi complexe ale lucidităţii, ca să folosesc din nou formula lui Al. Călinescu[26]. Imaginile sunt date fie cu încetinitorul, descompuse în părţile componente, alergând ca nişte caii fantomatici pe pânza unui cinematograf, fie sunt prezentate halucinant de repede, scriitorul apăsând pe butonul ,,repede–înainte” iar senzaţiile se aglomerează toate în viitor. Eugen Ionescu dă prima definiţie exactă a lui Sandu din acest roman: ,,Sandu rămâne interior vid şi sterp şi chiar pervers şi crud… Zbuciumul inutil al lui Sandu şi tristeţea lui nasc comizeraţie pentru superficialitatea lui de înţelegere şi nuditatea seacă a inteligenţei lui.” Deşi joacă toată această comedie a lucidităţii, deşi finalul deschis al romanului trimite în direcţia unui ,,never-ending story” al interpretărilor, E. Lovinescu asigurându-ne că ipoteza accidentului dă noi fiori lui Sandu, acesta va trece pe lângă o eroină de roman adevărată, aidoma eroului lui Stendhal, Fabrice del Dongo din Mânăstirea din Parma, care participă fără să ştie la lupta de la Waterloo. Prin gestul acesta imposibil de explicat Irina distruge orice pretenţie de adevăr a analizei, orice simulare a realităţii, aruncând o umbră definitivă asupra lui Sandu, conştiinţa narativă cea mai vidă, cea mai lipsită de substanţă şi de capacitatea empatică de a se substitui personajului său feminin. Din pseudo-jurnalul acestuia lipsesc cu desăvârşire descrierile unor rochii, gesturile feminine ale Irinei sunt îndepărtate cu grijă sau sunt transformate în ticuri. Eroul provoacă zilnic certuri doar pentru plăcerea împăcărilor, iar una din scenele de posesiune aduce mai curând cu un viol. Dar cel mai spectaculos rămâne totuşi  romanul din spatele romanului, cel care nu a mai fost scris şi care ar fi trebuit, potrivit lui Eugen Ionescu, să poarte titlul Tragedia unei remuşcări (fragmente din acesta se găsesc risipite în cele trei nuvele având ca temă moartea Irinei, incluse în volumul postum Halucinaţii). Dar Don Juan-ul potenţial, cel care arunca ochiade în metropolitan fetelor drăguţe a mai făcut o victimă, pe micuţa Collette. Dacă Irina evadează cu ajutorul morţii, transformându-se dincolo de mormânt într-o obsesie, eroului nu-i mai rămâne decât refugiul la umbra fetelor în floare. Portretul acestei midinete e mai sincer şi mai viu decât toate instantaneele cu Irina: ,,Collette e fragilă şi vaporoasă; piciorul ei mititel abia atinge pământul, vorba ei sună ca cristalul lovit încetişor cu un cuţitaş de argint. A ieşit abia din mare, apa scânteie pe dânsa şi pe corpul ei şi pare o naiadă obosită. Respiră uşurel, ca şi cum s-ar prelinge pe corpul ei o adiere, şi sânii mititei îi tremură ca două frunze gemene. Cu braţele pe şolduri, pare un vas grecesc în care sunt închise mirodenii. Acum când se încolăceşte în jurul trupului meu, e o iederă pe care a plouat.” când nu este implicat afectiv, sau când nu are de plătit poliţe Sandu e un pictor desăvârşit al nurilor feminini. În Collette a descoperit servitoarea perfectă: ,,o port acum pretutindeni cu mine şi pun în ea sau iau din ea toate gusturile mele.” De la femeia cu ,,sufleţel de nisip” la femeia nisipurilor eroul va face doar un pas. Dar micuţa servitoare nu poate lupta cu amintirea nepieritoare a femeii moarte, primul personaj feminin cu adevărat contradictoriu şi viu, epură în romanul românesc a Albertinei sau Graţiei, două domnişoare, uneori, prea schimbătoare.

 

Ioana, femeia nisipului

 

Cea de-a doua victimă a tratamentului abuziv aplicat de Eul falic al naratorului ionic este introdusă în scenă urmând acelaşi cunoscut scenariu: femeia este prezentată de ochiul crud al bărbatului sosit cu autobuzul în micuţul sat al Cavarnei. Cei doi, care nu s-au văzut de o bună bucată de vreme, despărţiţi de un intermezzo amoros al Ioanei, hotărăsc să dea o doua şansă unei relaţii ratate. Reacţia femeii e una instinctivă: aceasta îl întâmpină fără gesturi, ,,cu toată carnea către mine”. Bărbatul, sosit dintr-un alt spaţiu de sensibilitate, surprinde aceeaşi nelipsită apetenţă spre analiză: ,,Întotdeauna, sub orice iniţiativă de a mea, cea mai spontană posibilă, surprind şi instinctul de a mă analiza.” Cititorul are impresia că asistă la un ritual de întâmpinare în care doar una din părţi respectă protocolul, femeia fiind absorbită de emoţii prea mari pentru a mai putea performa adulmecarea analitică: ,,Nu ştiu cum mă prezentam în faţa Ioanei, dar ea era prea tulburată de fericirea ei ca să mă analizeze”. Aşa cum vom vedea pe parcursul romanului Ioana va reflecta în mic universul interior al lui Sandu, fiind o chintesenţă şi o punere în abis feminină a trăsăturilor bărbatului, ce domină lumea prin discurs. Pentru că prin actul scriiturii bărbatul care scrie un roman absoarbe orice formă de feminitate, îi acoperă vocea şi o transformă într-o entitate pur retorică. Dar Ioana pare să nu fie o victimă sigură cum a fost Irina. Ea transformă prezenţa ei textuală într-o continuă luptă pentru putere, subminând acţiunile bărbatului dominator cu ajutorul armelor preluate de la acesta. Dilema principală a criticilor literari feminişti este dacă femeile scriitor ar trebui să preia mimetic discursul bărbaţilor sau ar trebui să respingă acest discurs care le împinge spre marginalitate. Soluţia, cel puţin cea propusă de feministele din filiera franceză (Lucé Irigaray, Hélené Cixous, Julie Kristeva) ar fi o deconstruire a acestui monolog masculin din interior, folosind o retorică apropiată de a acestuia. Pentru că dispune discreţionar de o poziţie centrală în interiorul textului, cel care face jocurile, bărbatul scriitor impune o viziune distorsionată asupra personajului, lipsit de orice posibilitate de apărare. Lipsa ei de logică (o presupoziţie tezistă, eticheta fiind invariabil aplicată tuturor personajelor feminine) poate fi citită de această dată cu ajutorul rochiei: ,,Rochia şi-a lucrat-o singură, fără gust, cu toate că a vrut să o facă pretenţioasă; parcă şi-a luat modelul nu de la o mare croitoreasă unde se îmbracă de obicei, ci din vitrina prăvăliei principale din Cavarna. Câteva zorzoane inutile, şi la spate chiar un început de trenă. Totul nepotrivit pentru atmosfera rustică de acolo, şi, dealtfel praful a bătut stofa şi a făcut garniturile mai neserioase”. Deşi admiră o rochie, descrierea ei e atât de convenţională încât pasajul pare o privire prin ea. De la bogăţia detaliilor tehnice a rochiilor care drapează personajele lui Proust, ce se consulta cu prietenele sale şi în special cu doamna Strauss pentru a obţine detalii tehnice de croitorie, la această secăciune, la acest schelet ridicol, iată o distanţă considerabilă. În realitate bărbatul este cel incapabil să se adapteze, să iasă din registrul înalt, urban şi să intre în cel estival, cu rochii uşoare, transparente şi practice. Singura scuză adusă de bărbat gestului Ioanei de a îmbrăca o asemenea rochie este cea a sincerităţii ei. Rochia întăreşte conturul sufletesc, suprasemnalizând dorinţa de deschidere a personajului. Cu toate acestea reflexia critică însoţeşte ca întotdeauna, în surdină, pasajul: ,,Ce rochie urâtă! E lipsită de logică după obicei, căci de atâtea ori a fost îmbrăcată cu gust”. Celelalte două femei care îl întâmpină, sunt alte două tipuri feminine iar bărbatul se vede din nou pe sine adăpostit la ,,umbra fetelor în floare”. Viky, sora Ioanei, este fecioara neprihănită ,,cu fruntea ei fără un creţ, cu ochii luminoşi, cu zâmbetul lilial, poate ar fi putut fi a unui bărbat… fără ca cea mai mică transformare să se observe în fiinţa ei”. Multe din personajele lui Holban suferă o asemenea schimbare alchimică a sexelor, bărbatul apropriindu-şi toate trăsăturile feminine ale personajelor sale, înglobându-le în sine, aglutinându-le şi prin aceasta aneantizându-le. Viky pare o camaradă perfectă: ,,graţioasă, descurcându-se uşor printre oameni, plăcând imediat băieţilor, întrebuinţând cu uşurinţă câteva cunoştinţe despre muzică şi literatură căpătate din conversaţiile mele cu Ioana, şi impresionând şi pe oamenii mai avizaţi. Dealtfel bună, uşor influenţabilă, fără încăpăţânări, prietenă cu toată lumea, ştiind să invite, să primească şi să nu uite pe nimeni”. Roza, vara Ioanei în schimb era ,,mică, grasă, cu părul roşu şi faţa acoperită de pistrui” şi era chinuită de complexe de inferioritate, puse de autor pe seama fizicului sau a lipsei sale de instrucţie. Neinteresant, personajul acesta va fi abandonat treptat. Portretul lui Viky ce vizează aspectele morale ne aminteşte de lipsa de consistenţă a Irinei şi va fi completat de un remarcabil portret fizic al fetei care înoată în mare: ,,Ce plăcere să o priveşti pătrunzând încet, scufundându-se, făcând roate, pe o parte, pe spate, pe pântec, îndepărtându-se, sau jucându-se prin preajmă, multă vreme, neobosită, parcă desen desprins dintr-o revistă de modă franţuzească. Apoi, când iese, se trânteşte lângă noi, udă, cu câteva fire de nisip lipite de carne, care măresc aspectul ei senzual, cu soarele strălucind pe fiecare picătură, cu sânii care se ridică tineri, cu tricoul ce ia perfect  forma trupului şi dezvăluie totul în cele mai mici amănunte”. Bărbatul îşi imaginează cu ochii minţii chiar momentele posesiei, dar această orgie rămâne una interioară. Pentru a lua în posesie o femeie trebuie ca bărbatul să poată juca marele joc al imaginaţiei. El va anexa trupul femeii unui insectar imaginar de tipuri feminine, transformându-se într-un insaţiabil Don Juan virtual. Senzualitatea femeilor se foloseşte de cadrul mării şi al plajei iar trupurile tinere înfloresc ca nişte nuferi din nisip. Materia primă pentru sufletele femeilor lui Holban se găseşte din abundenţă pe plajele Cavarnei – nisipul. Acesta ia forma vasului în care este aşezat, dar se scurge inexorabil prin pereţii clepsidrei, marcând implacabilul avans spre un deznodământ dramatic, spre despărţirea celor doi care ,,nu pot locui nici separat, nici împreună”. Roza este o prezenţă feminină mai ştearsă, din ea rămân în roman doar câteva replici, poate un rezultat al incapacităţii lui Sandu de a se apropia de sufletul ei chinuit. Toată această feminitate colectivă, care se desface ca un evantai în prima scenă a romanului (la ea se va adăuga, mai apoi, Arabella şi povestea ei de dragoste pentru Charles), va fi ulterior înlocuită de dominarea obsesivă a Ioanei.

Despre Ioana ne parvin aceleaşi informaţii fracturate şi contradictorii. Dotată cu o inteligenţă virilă, capabilă de nuanţate judecăţi critice vizând personajele lui Racine, femeia are stofă de critic literar (autorul adaugă imediat ,,cum toată omenirea n-a făcut un critic de seamă” dintre femei, dând expresie unei prejudecăţi interbelice, căreia îi pot fi aduse azi nenumărate contraexemple). Ea are în muzică şi literatură păreri ferme, este capabilă să trancendă sărmanele gusturi ale Irinei, care se manifestau întotdeauna printr-o judecată seacă de tip ,,îmi place” sau ,,nu-mi place”. Eleva îşi depăşeşte profesorul iar temperamentul feminin o ajută în interpretarea unor eroine ale lui Racine: ,,Dealtfel, după Andromaca am lăsat-o singură să găsească explicaţii, şi eram sigur că va reuşi perfect. Iar mai târziu multe din înţelesuri mi le-a clarificat ea mie. După ce analiza fiecare rând, ţinând seama numai de realităţi, găsind concordanţe imediate între eroi şi oameni, pornea la construcţii lirice, trădându-şi de abia acum temperamentul feminin, dădea explicaţii neaşteptate conflictelor, şi, destăinuindu-şi propria fire, cu frenezie explica torturile dragostei”. Pentru prima oară în romanele lui Anton Holban discursul teoretic al unei femei este acceptat, tel qel, păstrând în întregime, necenzurat şi netrunchiat, diferenţa unghiului de vedere. Deşi lectura ei e în continuare una de identificare, prin capacitatea de nuanţare, de înţelegere a modului de interacţiune al personajului e una cel puţin la fel de interesantă cu cea a bărbatului, şi în orice caz una diferită. Cu toate acestea femeia, ca în teoria lui Weininger, nu poate articula un discurs logic iar mintea sa poate produce numai henide, conţinând senzaţii încărcate de emoţie, deci lipsite de mesaj intelectual articulat. Pentru a o scoate din acest registru cu o dominantă „henidică”, autorul prezintă inteligenţa Ioanei ca fiind una virilă, fără să aibă încredere în acest adjectiv, ce ar putea conduce pe cititor în direcţia unei pierderi de feminitate. Dificultatea vine din incapacitatea de a împăca cei doi termeni: pe de o parte un regim masculin, care implică un traseu spiritual, alcătuit din lecturi temeinice, cu creionul la îndemână, pentru a face diverse adnotări, o inteligenţă sclipitoare capabilă să renunţe la tentaţiile lumii exterioare pentru deliciile unei cărţi bune şi un regim feminin, al superficialităţii, al contrazicerilor violente. Asemenea contradicţii sunt presărate la tot pasul: eroina a învăţat limba franceză prin muncă şi nu a prins-o cu urechea, dar cu toate acestea face erori de ortografie, este capabilă să explice cele mai subtile nuanţe sufleteşti ale eroilor şi eroinelor lui Racine dar este incapabilă să aprecieze la fel un parfum cumpărat de la un negustor ambulant, după ce a parcurs doar distanţa până acasă. Spre deosebire de femeile obişnuite care se contrazic nuanţat, o femeie inteligentă se contrazice cu violenţă. Eroina este influenţabilă iar rezultatul în materie de apreciere a valorii umane este catastrofal, ea fiind incapabilă să emită judecăţi altfel decât cu valoare momentană, fiecare om devenind pe rând ,,admirabil sau nesuferit”. Mecanismul interior al gândurilor Ioanei este foarte bine surprins: ,,Inteligenţa ei nu este rezultatul unor raţionamente ci al unor iluminări, a unor intuiţii uimitoare, întretăiate cu stângăcii faţă de întâmplările simple ale vieţii”. Asemenea ,,iluminări” sunt caracteristice psihologiei vii, intuitive, în continuă transformare a doamnelor Virginiei Woolf (Clarissa Dalloway, dna Ramsay) sau a eroului lui Joyce, Stephen Daedalus din Portretul artistului la tinereţe. Incapabil să se transpună empatic în sufletul femeii, minunându-se în faţa ,,sfinxului” ascuns în fiecare preoteasă a misterului feminin, naratorul se transcrie pe sine, conştient de riscurile unei asemenea operaţiuni frauduloase: ,,Am mare regret că, vorbind de inteligenţa excepţională a Ioanei, o reduc punând-o în funcţiune de a mea, o explic prin puterile judecăţii mele, când de fapt ea există în sine însăşi, are gusturi pe care le-am ajutat să se dezvolte, (…) dar îmi pre-existau mie şi s-ar fi dezvoltat în acelaşi chip dacă alte ocazii s-ar fi oferit, vreun profesor bătrân şi priceput de exemplu. ,,A scrie romanul lui Sandu, sau chiar romanul romanului acestuia, fără a da şansa Ioanei să-şi scrie propriul ei roman, iată un act pentru care naratorul se căieşte. Portretul Ioanei, alunecând ca grăuntele din nisip pe peretele de sticlă al clepsidrei, va rezulta din com-pararea de către cititor a celor două romane, Ioana fiind destul de coaptă pentru a deveni narator, căci era capabilă “să-şi noteze cele mai impalpabile stări sufleteşti”. Modelele livreşti ale Ioanei sunt dintre cele mai diverse: ea trece prin cele mai antagonice stări sufleteşti, de la răutate la milă respectând intensitatea, dar mai ales capriciul eroinelor din romanele ruseşti. Dintre toate eroinele lui Racine, eroina preferată a Ioanei este chiar Hermiona, ,,fecioara imaculată” (să ne reamintim pentru o clipă jocul alegerilor din nuvela A l’ombre de jeune filles en fleurs), alegere deloc întâmplătoare, ce o transformă într-o fiinţă ireală, într-un simil-personaj. Ioana este o Hermiona filtrată prin teoriile iraţionale ale psihologiei moderne. Anton Holban făcea chiar precizarea că ,,dacă agitaţia Hermionei depinde de Pirus cu precizie matematică, în cazul Ioanei agitaţiile n-au explicaţie.

Ea participă şi la operaţiunea de transcriere, de traducere a ficţiunii în limbaj muzical; aplecată asupra unei partituri din opera Tristan şi Isolda a lui Wagner, descifrează fiecare nuanţă sufletească a celor doi îndrăgostiţi arhetipali, iar între Sandu şi Ioana o simplă temă muzicală din opera aceasta va crea o legătură de nesmintit. Deşi
nu-şi foloseşte forma desăvârşită a sânilor pentru a-şi pune în evidenţă ideile, ca Elinor, una dintre eroinele lui Huxley, corpul Ioanei poartă stigmatul suferinţei de secole a străbunelor sale. Şerban Cioculescu o caracteriza astfel pe Ioana: ,,o inteligenţă virilă altoită pe un temperament chinuit de femeie. Holban a vrut să realizeze un contradictoriu tip feminin, cerebral, dar nu construit pentru stendhalianul ,,amour de tete”, de vreme ce este prevăzut cu o ascuţită sensibilitate nervoasă. Sandu şi Ioana vibrează la fel, în acelaşi ritm sufletesc dezorganizat, de la un capăt la celălalt al romanului.” În viziunea ,,masculilor” toate personajele de sex opus trebuie să sufere în tăcere, fără a avea măcar dreptul de a verbaliza această suferinţă obscură. Deşi sadic şi chinuit de gelozie, naratorul notează că eroina e ,,slabă, străvezie, delicată, înaltă, cu corpul de copil” şi că i ,,se fac umbre pe la ochi” după o discuţie mai aprinsă. Fizionomia ei, ca şi în cazul Albertinei, e una cu geometrie variabilă, depinzând de toate percepţiile momentane, diferite în funcţie de stările sufleteşti ale naratorului.

Potrivit teoriei Juliei Kristeva[27], feminitatea ar putea fi definită pornind de la poziţia marginală a femeii şi nu de la esenţa ei, caracteristică unei metafizici a genului feminin. Astfel, femeia împinsă în margine, ar fi transformată de bărbaţi într-o frontieră între haos şi ordinea masculină. Având proprietăţile oricărei frontiere, ea se poate apropia de haosul sălbăticiei din exterior (devenind astfel Lilith sau Târfa din Babilon) sau dimpotrivă, poate deveni un scut simbolic, care apără nucleul imaginarului colectiv de haosul distrugător (devenind Fecioara sau Mama lui Iisus). Din această opoziţie binară bărbaţii nu pot ieşi (nici Călinescu în Domina bona nu depăşeşte această schemă). Tot astfel la distanţă de doar câteva rânduri naratorul examinează cele două extreme ale personajului: virgina şi cocota. Pe Sandu femeia cu un singur atribut, feminitatea, nu-l interesează. Dacă Viky se prezintă tot timpul ca fiind drăguţă, Ioana apare pe rând urâtă şi frumoasă. Ioana e un personaj construit într-o logică binară, respectând tezele pentru care teoreticianul Holban pleda, şi anume cele ale seriilor de contraziceri simultane. Nu există  niciodată termen de mijloc, fizionomia e prezentată într-un mod extremist, când se supără Ioana ,,devine slabă de tot, capătă riduri pe faţă, vânăt împrejurul ochilor, pistrui mulţi iar mişcările sunt fără graţii” pentru ca în momentele următoare  Sandu să admire ,,profilul ei de statuie greacă, fruntea limpede şi mare, sub arcurile sprâncenelor ochii profunzi dar potoliţi, fără nimic turbure în ei, gura tăiată de un mare artist, părul bogat, încadrând-o superb” şi ,,o siluetă elegantă, înaltă, subţire, pe care o prinde admirabil negrul”. Desenul delicat şi totodată statuar al siluetei ei, ar putea aparţine oricărei eroine de tragedie antică, pentru că negrul, culoarea doliului îi vine bine Electrei, ca să parafrazăm titlul unei piese de teatru. Cu toate acestea, Sandu preferă pe provinciala Ioana, deja prezentată în prima scenă a romanului. Din nefericire naratorul se îngrijeşte mai mult de încercarea de a stabili cauzele pentru care Ioana l-a înşelat, decât de posibilitatea de a construi personajul din toate aceste manifestări momentane. El are la dispoziţie, pentru a opera o asemenea reconstrucţie a unei entităţi, toate scrisorile ei ce l-ar putea ajuta să o readucă din trecut, evocând „tempe-ramentul ei, bănuielile, afirmaţiile grăbite pline de sugestii, patima în ură sau dragoste, mâinile şi remuşcările”. Nici ea nu este capabilă să-l construiască: ,,Se contrazicea mereu, căci depindea de cum îi apărusem în ultima clipă. Ar fi fost greu să-mi scot un portret din părerile ei, căci mă caracteriza nu prin mici nuanţe, deseori nu fără legătură între ele, dar întregind un om, ci prin însuşiri exact inverse, reduse la schema ,,eşti bun” sau ,,eşti rău”, susţinute totdeauna cu aceeaşi violenţă.” Fragmentul aminteşte de încercarea lui Holban de a surprinde psihologia personajelor lui Marcel Proust. Uneori Ioana teoretizează chiar pe marginea stărilor de discontinuitate ale ei şi ale partenerului ei, iar argumentele invocate de ea au o desăvârşită logică literară:

,,– Este lipsă de pătrundere psihologică, închipuindu-ţi că oamenii se pot prinde într-o formulă şi vor rămâne identici tot cursul vieţii.

– Pentru tine, Ioana, ei evoluează zilnic.

– De ce nu? Părerea mea e bună pentru clipa în care mi-o formez!

– Ce fantastice afirmaţii! Îţi poţi scuza astfel toate erorile.

– La urma urmelor, ce importanţă are dacă mă înşel?

– La fel te-ai înşelat şi asupra mea, şi m-ai găsit, pe rând, bun şi rău, prost
şi deştept.

– Pentru că ai fost, pe rând, bun şi rău cu mine.

– După cum ai socotit tu la diferite momente!

– Niciodată n-a fost o socoteală calmă, ci totdeauna rezultatul unei emoţii.

– Tocmai din pricina aceasta convingerile tale n-au o valoare obiectivă, ci sunt simple păreri momentane.

– În dragoste n-are ce căuta obiectivitatea!”

Alteori eroina explică aparenta şi facila complexitate a personajelor lui Sandu printr-o simplă influenţă literară:

,,– Un om este mult mai complect decât îţi închipui. Pot subzista în acelaşi timp mai multe instincte, unele contrare chiar. Contradicţiile temperamentului lui André Gide… când te gândeşti că Gide a scris atâtea cărţi ca să-şi scuze viciul”. Invocarea numelului lui Gide nu este deloc întâmplătoare, pentru că nucleul teoriei contradicţiilor simultane este profund gidian.

Anton Holban, putea figura la fel de bine ca membru al tribului lui Marcel, cât şi ca membru al tribului lui André, aşa cum îl considera contemporanul său G. Călinescu[28], cel care observa unele paralele tematice în Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Iată fragmentul revelator: ,,Anton Holban era de asemenea gidian, în căutare de experienţe tragice de relatat nud, fără a trişa literar…Spre a sugera autenticitatea şi dealtfel şi dintr-o reală inaptitudine literară, scriitorul afectează a fi în imposibilitatea de a ,,reda prin scris” unele lucruri, ba chiar inutilitatea transcrierii sublimului, reeditând astfel teoria lui I. Al. Brătescu Voineşti cu sprijinul lui André Gide.” Dincolo de efectul comic involuntar, rezultat din alăturarea celor doi scriitori de valori deloc apropiate, tipic călinescian, fondul gidian al scriiturii lui Anton Holban poate fi pus în discuţie cu argumente textuale.

Al. Călinescu dă o explicaţie parţială acestei fragmentări: ,,Judecând-o pe Ioana, Sandu oscilează între o admiraţie totală şi o atitudine meschin dispreţuitoare. De aici rezultă o Ioana construită din frânturi, din contraste, din schiţe succesive, din tuşe suprapuse iar adevărata Ioana rezultă în urma intervenţiei cititorilor”. Cu toate că Sandu dă tot timpul asigurări că iubita lui îi este egală, că aceasta l-a ajutat să-şi desăvârşească educaţia, însuşi faptul de a fi femeie, micile cochetării, crizele mistice sau reacţiile neprevăzute o transformă într-o fiinţă subalternă. În comparaţie cu Irina, Ioana suferă de un fragmentarism mai nuanţat. Chiar dacă este construită din contradicţia a numai două trăsături (inteligenţă virilă  versus ravagiu sufletesc) ea va primi chiar o voce proprie, conversaţiile cu ea ocupă un spaţiu mai mare iar cititorul poate avea acces direct la personalitatea personajului, chiar dacă aceasta este una schimbătoare. când Ioana va povesti frânturi din romanul ei cu Celălalt, cu rivalul lui Sandu, cititorul va realiza că între cei doi există nu numai o legătură de tipul vaselor comunicante (autorul îi compară cu braţele unei balanţe) ci chiar o fuziune, un transfer de personalitate. Motivele acestei insistenţe asupra segmentelor de ruptură pot fi atât incapacitatea memoriei de a surprinde trecutul în integralitatea lui, fie lipsa de apetenţă a femeii pentru trecut, care o obligă, asemenea valurilor mării, ce se succed unul după altul, să-şi construiască şi să-şi reconstruiască personalitatea clipă de clipă. Deşi nu avem niciodată acces la fluxul memoriei involuntare al naratorului şi mai apoi al naratoarei, căreia i se delegă funcţiunea povestirii, putem privi asemenea instantanee disparate, dinamismul psihismului interior, abisal fiind înlocuit cu staticul unui psihic de tip schemă. Poate dacă numărul perechilor de contradicţii ar fi fost mai mare efectul ar fi fost o adâncire a misterului, dar Anton Holban e un prozator de respiraţie scurtă, care nu are suficientă răbdare să construiască personaje complexe. Iar monotonia temelor (cel puţin două revin obsesiv: gelozia şi moartea) afectează construcţia muzicală a romanelor sale, variaţiuni infinite pe aceleaşi câteva teme. De aici sentimentul plictiselii inculcat unora dintre posibilii cititori, invocat în cronica deja citată a lui Mihail Sebastian la romanul Ioana.

 

Marele joc al imaginaţiei (II)

 

Sandu, eroul din Ioana, nu pare în nici un fel maturizat de experienţa tragică a sinuciderii Irinei. El constituie prototipul bărbatului care refuză să se maturizeze. Structurile sufleteşti ale celor doi naratori sunt apropiate, ca şi Sandu din O moarte… cel de-al doilea trăieşte o continuă dedublare, în el subzistând acelaşi analist profund, ,,tovarăşul meu interior”, cel care declanşează orgia lucidităţii. Efectul mării, muzicii, dar mai ales nisipului îi accentuează reveriile analitice. Acesta din urmă se infiltrează peste tot ucigând lecturile potenţiale sau mai rău, scriitura: ,,Iau câte o carte, creion şi hârtie, dar nu pot citi decât câteva rânduri fără importanţă. Curând, cartea creionul şi caietul se pierd pe jos, se acoperă cu nisip.” Dincolo de imaginea propriu-zisă, pasajul conţine o superbă metaforă a morţii literaturii. Tot acest mediu înconjurător îi induce o stare de exacerbare a simţurilor: ,,Scot din toate aceste atâtea emoţii, atât orgoliu de  a trăi intens, de a fi în mine un foc cu arşiţele şi palpitările lui! De a descoperi atâtea lucruri noi, în mine, în vecini şi în natură, atâtea taine, nebănuite. De a avea intuiţii în orişice moment. Simt fiecare nerv întins ca să vibreze la cea mai mică atingere”. Naratorul îşi falsifică deliberat stările de surexcitare nervoasă, duce o viaţă aproape de limită, de intensităţile maxime ce i-ar putea garanta o cunoaştere cât mai exactă a universului său interior, şi prin extrapolare, a Celorlalţi.

Cea de-a doua mişcare sufletească, una care pune o surdină acestui freamăt sufletesc, este de bună seamă acel ,,defect funest” al lucidităţii. Aceasta organizează într-un mod gidian realitatea emoţională, căci orice emoţie este însoţită de reflecţia asupra ei: ,,A asculta o bucată bună de muzică, a citi ceva subtil, a fi în mijlocul celui mai superb aranjament al naturii, şi totuşi a nu-ţi uita prezenţa, a nu fi în stare să exclami ceva fără sens numai din entuziasm, fără a te auzi şi să te găseşti caraghios, a-ţi urmări clipă cu clipă propria-ţi emoţie şi evoluţia ei; însemnă să nu mai ai nici un sentiment pur, nealterat de o cercetare inutilă şi migăloasă”.

Până la urmă conştientizarea unei asemenea stări de lucruri este forma celei mai agresive sincerităţi. Între aceste două extreme, între falsificarea totală a personalităţii şi sinceritatea cea mai pură oscilează personalitatea scindată a lui Sandu. Pentru că îi este frică să trăiască în prezent imaginaţia se refugiază în jocul reconstrucţiei trecutului relaţiei cu Irina. Obsedat de gelozie, cu mintea întunecată de dorinţa de răzbunare, Sandu nu reface numai mental scena posesiunii propriu-zise (ca în nuvelele cu Irina) ci vrea să descopere celei mai mici amănunte ale trădării, alcătuind de-a lungul celor trei ani cât a durat despărţirea lor, o întreagă cartografie a oraşului unde a fost comisă „crima”, reală sau imaginară: ,,De pildă, acum îmi închipui cum ţi-ai scos rochia, ciorapii, cămaşa. În ce cameră, în ce stradă? … Desigur, într-un colţ mai dosnic, căci pe străzile principale vă temeaţi să nu vă văd. Şi eu, care bănuiam totul, nu îndrăzneam să merg decât pe străzile principale, ca să nu vă întâlnesc …Un ungher din Bucureşti devenea pentru un timp oribil, şi apoi, pentru cine ştie ce motiv pueril, mă obseda alt ungher. Sau invers, excludem fiecare stradă în parte, şi totuşi ştiam că undeva trebuie să se întâmple întâlnirea voastră. Îţi închipui ce tremur m-a cuprins când, pe neaşteptate, cineva examina o hartă a oraşului”.

Organizând în mod diferit aceleaşi detalii, recapitulând şi desfăcând la infinit realitatea pentru a o reasambla doar peste câteva clipe, naratorul se află pe sine prins nu doar în închisoarea relaţiei cu Ioana ci şi în celula unei realităţi aporetice şi statice, fără carnaţia epicului ce ar fi dat naraţiunii culoare şi viaţă. Jocul cu trecutul presupune, aşa cum va recunoaşte mai apoi chiar Ioana, abilitatea diavolului lui Lesage de-a ridica acoperişurile caselor, ori corespondentul acestora ar fi acoperişurile sufletelor. Dacă în romanul tradiţional casele aveau unul dintre pereţi transparent iar convenţia autorilor demiugi era un truc ieftin şi facil naratorul modern se izbeşte de incapacitatea de a depăşi zidurile cu care persoanele din jurul lui se înconjoară. Astfel replicile puse de narator pe seama Ioanei în timpul excursiei la Braşov sunt numai o biată aproximare a adevăratelor ei stări sufleteşti: ,,Ce degrabă a luat controlorul biletele. Au început casele. Să-mi cobor geamantanul ca să nu întârzii… să stau drept lângă uşă… gara… peronul… unde este el?… trebuie să vie neapărat într-o minută… s-a înşelat poate de linie… sau poate n-a venit… a păţit ceva… o nenorocire… iată-l, vine citind un ziar”. Poate că a fost astfel, cu o mie de detalii noi, căci eu aici nu pot decât să rezum. Niciodată n-am să întreb pe Ioana ce s-a petrecut în fiecare minută în cele trei zile, căci aş umili-o”. Numai transcrierea clipă cu clipă a realităţii poate echivala cu realitatea însăşi, dar din motive obiective, ca lipsa de exhaustivitate a memoriei, sau imposibilitatea unei ,,fuziuni de orizonturi” ontologice conduce la un flux al memoriei involuntare banal şi insignifiant. Ce diferenţă în comparaţie cu explozia de detalii picturale care se aglomerează după legi estetice proprii în mintea doamnei Dalloway, personajul romanului Virginiei Woolf? Romancierii interbelici români nu au deocamdată puterea de a spiona interioritatea abisală a personajelor lor, rămânând să descrie coaja exterioară a sufletelor acestora. Acelaşi sadism (ironizat, pe bună dreptate, de Ioana) organizează un scenariu mortuar în jurul bolii lui Viky: “Am uneori o stare sufletească asemănătoare cu a copilului care se amuză să omoare o muscă, îi rupe pe rând şi fără să se grăbească aripile, picioarele şi la urmă capul. Cred că instincte similare se găsesc în orice om. La mine iau forme oribile. Şi acum îmi imaginez moartea lui Viky, prelungesc scena şi multiplic detaliile, ca să nu epuizez prea repede specta-colul.” Efectul este amplificat prin adiţionare. Urmează detaliile oricărei înmormântări burgheze iar Sandu pătrunde în capul doamnei Axente, cea care potrivit afirmaţiilor lui Sandu, va exploata, ca şi acesta multă, vreme evenimentul morţii fetei sale, povestind boala şi mai apoi înmormântarea, tuturor. Mecanismele, resorturile sufleteşti sunt totuşi diferite: Sandu se foloseşte în mod egoist de posibila moarte a fetei, pe când mama, prin reconstituire, caută să-şi aline o durere. Sigmund Freud denumeşte acest proces psihologic travaliul doliului, semn că observaţia lui Anton Holban e una corectă. Deoarece nu poate pătrunde în mintea Ioanei, Sandu îi încredinţează acesteia propriul spaţiu textual, îi delegă parţiale puteri de narator. Dar Ioana nu pare altfel întocmită decât Sandu. Plămădită din acelaşi aluat maladiv care conţine părţi egale de sensibilitate şi inteligenţă ea va fi la rândul ei atrasă în caruselul fără sfârşit al marelui joc al imaginaţiei. Deşi despărţită de Sandu, preia toate ticurile sufleteşti ale acestuia şi chiar încearcă să-şi educe, să-şi transforme noul amant. Îşi alege o slujbă pe măsura curiozităţii ei şi încearcă să progreseze în observaţiile de psihologie, alegându-şi o ocupaţie cel puţin ciudată, pune sechestre. Aceasta îi permite să studieze atât arhitectura caselor cât şi pe cea a sufletelor omeneşti :

 ,,Ţi-aduci aminte de trucul ingenios al lui Lesage în Diable boiteux ca să pătrundă în adâncul secretelor familiale? Eu mergeam şi mai adânc, în fiecare zi în altă parte, pe străzi de care nici nu auzisem, în case cu forme neînchipuite. Astfel, exista în Bucureşti o casă în formă de vapor, locuită de un fost marinar.” În mod paradoxal, deşi despărţită de Sandu, tocmai distanţa aceasta o obligă, să-l idealizeze pe acesta, iar clipele dinaintea somnului o conduc la halucinare, la rătăcirea într-o irealitate imediată: ,,Adică, aveam prezente în mine, în acelaşi timp, locul unde mă culcasem, mobilele, toate preocupările pentru a doua zi, dar şi imaginam aventurile cele mai extraordinare, lucidă totuşi că totul este ireal (Sandu trăieşte simultan o experienţă halucinatorie asemănătoare, explicabilă doar prin apelul la forţe paranormale). Comportamentul ei transcrie până la detaliu pe cel al bărbatului, din coasta căreia o străbună a fost ruptă cândva, demult. Aceeaşi oscilare între două ipoteze, aceeaşi psihologie de procuror care examinează probele: ,,Mă uitam mereu la ceas sau pe fereastră, şi în sfârşit mă hotăram să ies până la poartă, dar nu vedeam încă, oricât aş fi cercetat pe strada lungă ce se zărea în faţa mea. Încercam să citesc, să cânt la piano dar renunţam după câteva clipe. Mă hotăram.” Nu mă voi mai uita pe fereastră până ce nu voi număra o sută. Apoi altă sută. până ce nu voi număra toate franjurile de la perdea. Toate florile vopsite pe perete. până ce nu voi prinde cinci muşte. ,,(…) Şi, în acelaşi timp toate posibilităţile trec prin cap. Poate ai fost călcat de un automobil. Ori te amuzi în altă parte. Sau eu n-am observat bine ora întâlnirii.” etc. Singura modalitate a naratorului de a reprezenta un personaj autentic este cea de a se prezenta pe sine. Deşi elementul fundamental al psihologiei unei femei, cel al senzualităţii, a acelei jouissance prezentă în tot corpul femeii, este menţionat în text, tema polimorfismului plăcerii sexuale este repede abandonată şi înlocuită cu analiza unor stări ale conştiinţei. Zona instinctual abisală este, mai mereu, reprimată de Super-Ego-ul convenţiilor sociale, un hinterland al păcatului şi vinovăţiei, iar dorinţa este sublimată sub forma moralităţii. Deşi se prezintă pe sine ca fiind un bărbat fără prejudecăţi burgheze, drept un intelectual cu concepţii libertine care respinge limitările impuse de instituţia căsătoriei, libertinajul acesta aparţine unui om cu valori mic burgheze. Naratorul observa, el însuşi, această rapidă trecere socială de la tatăl lui, un om obişnuit să înjure pentru a-şi exprima nemulţumirea la persoana sa, capabilă să nuanţeze ura şi furia, capabilă să le dea o formă literară. Dar poate cea mai frumoasă Ioană este cea care înţelege reacţiile bărbatului şi deţine toate cheile psihogiei lui Sandu.

 

,,Ioana e cel mai priceput critic al meu…”

 

Dacă Irina era un simplu cobai, uşor de manipulat, o simplă marionetă ce se mişca după sfori, Ioana este personajul care pune diagnosticul cel mai exact referitor la temperamentul lui Sandu. Ea înţelege perfect ridicolul situaţiei în care acesta se găseşte mai tot timpul şi are curajul să i-o spună. Cu o ironie inteligentă deconstruieşte toate stratagemele ieftine ale bărbatului, şi îi aruncă acestuia în faţă acuzaţii exacte, adevărate judecăţi de critic literar:

,,Când te gândeşti că dacă aş muri eu, în loc să ţipi sau să te arunci în mare, ai combina scene funebre şi apoi le-ai scrie, bineînţeles pricepându-te să le gradezi cum trebuie, ca să ajungi la punctul culminant şi la momentul dorit… Şi apoi publici volumul, vezi cum se vinde, vezi dacă ai o presă bună”. Ea ştie că într-o relaţie există legi nescrise iar una dintre cele mai importante legiferează imposibilitatea de a vorbi femeii iubite despre moarte: ,,Ai exploatat puţin gândurile tale despre moarte, unde colecţionaseşi atâtea cazuri, pentru ca să mă zăpăceşti pe mine. Pe o femeie o zăpăceşte totdeauna cineva pe care îl simte trist, îşi face iluzia că îl poate vindeca”.

  Tema majoră a romanelor lui Anton Holban, moartea, este demitizată, demontată, iar mecanismul psihologic al seducţiei ieftine este prezentat în toată goliciunea sa. Pericolul este conştientizat de naratorul însuşi, orice abatere de la reţeta iniţială a  variaţiunilor pe aceeaşi temă putând atrage surâsul cititorilor: ,,Ideea morţii a devenit pentru mine un tic. Apare cu ocazia întâmplărilor cele mai diferite, şi astfel o amestec printre chestiunile neînsemnate şi-i micşorez gravitatea. Unii surâd când eu pornesc mereu aceleaşi obsesii, ca şi cum aş da din cap tot timpul sau aş strâmba din ochi şi din nas. Am impresia că nu mă interesează nimic altceva. Nici nu sunt capabil să variez tema, ci doar clamez acelaşi fior care mă străbate, ca şi cum mi-aş fi pus mâna în foc, şi ţip, indiferent de cuvintele ce aleg. A da explicaţii mi se pare o impietate şi o cădere în banal.” Literatura devine strigăt, iar sentimentul interior al atracţiei neantului nu poate fi exprimat în cuvinte, prea sărace pentru a surprinde bogăţia expresionistă a emoţiilor. sunt eroine de roman care scot la suprafaţa textului părţile nobile ale sufletelor partenerilor lor iar altele, dimpotrivă, sunt oglinzi exacte, ce îi înfăţişează mediocri, meschini şi lipsiţi de maniere. Ioana este una dintre aceste oglinzi, privit prin ochii ei, Sandu îşi recapătă trăsături ce-l vor apropia de oamenii comuni. Judecăţile Ioanei surprind acelaşi extremism comportamental: bărbatul este fie transformat cu ajutorul imaginaţiei într-o fiinţă supranaturală, fie este coborât definitiv în mocirla cruzimii şi meschinăriei sale. Exersând consoana ,,r” într-o banală conversaţie, pe care o pronunţa graseind, Ioana reuşeşte să demoleze printr-o atitudine profund ironică atitudinea patetică a partenerului de discuţie: ,,Orice vorbă  este ridicolă dacă insişti asupra ei şi o analizezi. R… al meu e emoţie transformată în literă. Ascultă ce frumos sună: r… şi ce emoţionată sunt! r… Acompaniază perfect tânguirile tale, o vioară şi un fagot”. Dialogul între cele două personaje se transformă în relaţia din interiorul unei orchestre simfonice, în consonanţa unei viori şi a unui fagot. Poziţia femeii este una logică, deloc iraţională: orice femeie, chiar una superioară tinde spre căsătorie, spre stabilitate. În criză de idei bărbatul apelează la injurii şi chiar la argumente brutale, administrându-i brusc o palmă. În acest moment întregul eşafod, ce ar trebui să-l prezinte pe narator drept un tip inteligent, drept un intelectual, se prăbuşeşte. Temându-se de judecata Ioanei, autorul nu mai sacrifică un personaj, pe Viky cea suspectă de febră tifoidă, ci trimite la moarte pe pisoiul Ahmed. Suferinţele acestuia şi scara mică a corpului său augmentează efectul în plan artistic. În lupta cu moartea pisoiul e lipsit de orice  mijloace de apărare, iar posibilitatea ridicolului a fost îndepărtată. Tristeţea lui Sandu sună autentic: ,,Dacă aş fi trăit în Franţa, în secolul al 17-lea, aş fi rugat pe La Fontaine să scrie o fabulă tristă, în care toate animalele ar conduce la groapă un pisic. Ar fi îndurerate foarte toate lighioanele pământului, şi chiar şi leul s-ar fi crezut obligat să nu lipsească.” Analizând tragedia fiinţei mici cu blană, nu facem decât să răspundem rugăminţii autorului, care se plângea că toţi criticii contemporani au trecut cu vederea episodul morţii pisoiului Ahmed. Personajul care-i trezeşte lui Sandu cele mai mari temeri este rivalul său, desemnat printr-un pronume generic ,,celălalt”. Dacă am capitaliza prima literă am înţelege că teama cumplită a naratorului este teama de Ceilalţi, de alteritate. De altfel cei doi rivali sunt suflete înfrăţite. Ioana îi declară egali: ,,Vă iubesc pe amândoi, sunteţi complet opuşi dar egali”. Influenţa rivalului trebuie contracarată, pentru că în vacuitatea ei, femeia preia fără discriminare teorii, superstiţii, idei ale acestuia. Rivalul e la rându-i un om inteligent, dar structura lui sufletească diferă: ,,se considera uneori personagiul central din vreo carte care îl pasionase pentru cine ştie ce teorie ce putuse să extragă de acolo, dar apropierea era totdeauna convenţională şi întotdeauna complezentă. Ca şi Sandu e incapabil să-şi trăiască suferinţele pur şi simplu: ,,tot ce explica Ioanei, şi o entuziasma, erau interpretări arbitrare ale realităţii, totdeauna subtile, dar nu se pricepea să sufere fără să-şi mai discute suferinţa”. În urma acestei relaţii, Ioana evocă teorii literare comune, dar Sandu preferă tot acel halou fin de gesturi şi emoţii, ce întovărăşesc o conversaţie, pentru a reconstitui povestea celor doi. (Ne reamintim reproşul pe care Holban îl aducea romancierilor care substituiau trăirii o teorie). Ioana sugerează la un moment dat că de fapt prezenţa Celuilalt e una imaginară, că păcatul nu s-ar fi produs decât în minţile lor chinuite. Celălalt nu ar fi decât masca monstruoasă a Eului, proliferând la infinit. Valoarea simbolică a visului lui Sandu creşte, cu atât mai mult cu cât acesta conţine mesajul latent al inconştientului: aflat într-o cameră Sandu este anunţat de Ioana că rivalul, Celălalt s-ar găsi de asemenea acolo, dar naratorul priveşte fără să vadă, priveşte, refuzând să fie privit: ,,Parcă au venit în camera mea mai mulţi cunoscuţi, iar Ioana, Viky, soţii Axente îmi reproşau: ,,Îţi întinde mâna, de ce nu i-o dai?” Eu voiam să-i dau mâna, dar nu-l vedeam. Ceilalţi mi-l arătau surprinşi: ,,Cum nu-l vezi lângă tine, acum e în dreapta, a trecut în stânga, în faţă.” Şi eu mă zbăteam inutil: ,,În stânga e un scaun, nu văd decât un scaun…şi în dreapta patul… în faţă masa. Văd toate obiectele camerei mele, dar pe el nu-l văd”. Sandu nu priveşte numai prin Irina, aşa cum remarca Al. Călinescu, ci priveşte prin toţi Ceilalţi. Eul îşi impune abominabila sa dominaţie asupra Tu-ului, nu mai creşte la umbra acestuia, ci îi transmite acestuia spaima de abis. Tu-ul ca nivel dialogic al textului (fie că înţelegem prin acesta personajul sau cititorul) este transformat într-un simplu pol retoric, este vidat, este transformat într-o entitate vacuă şi superficială. Pe lângă spaima de neant, naratorul este străbătut de punctuala frică de privirea (ironică) a Celuilalt. Ea repetă sartriana frică de a fi transformat de Celălalt într-un obiect, reprezentând, prin aceasta, o pierdere a libertăţii. Omul modern suferă de complexul regelui Midas, de teama nedefinită că ar putea fi transformat în obiect. De aici rezultă angoasa, frica de boală şi apoi de moarte, poziţia omului ca o jucărie atârnând în faţa neantului, metafora foarte frumoasă a fricii de disoluţie din romanul O moarte…: ,,Pasăre maltratată. Ciocul rupt pe jumătate, aripile, una mai lungă ca cealaltă, aşezate nesimetric. Una din aripi, cea mai lungă se loveşte uneori de beţişor; atunci păsărica se opreşte pentru o clipă, apoi, după o mică sforţare, reîncepe să se învârtă. Dedesubt, spaţiul gol, imens pentru mititica jucărie.” până la urmă faptul că Sandu priveşte prin Ioana fără să vadă în aceasta o femeie e o consecinţă a neputinţei de a comunica cu Ceilalţi. (În fragmentul ales drept titlu pentru acest grupaj se face un dezacord asupra căruia merită să insistăm: ,,Ioana e cel mai priceput critic al meu, de la intuiţia căruia am învăţat atât de multe…”. Dacă ar fi dorit să surprindă genul, corectă ar fi fost acordarea şi în gen a pronumelui relativ, dar aşa Ioana este prezentată drept ceea ce este o fiinţă virilă, o proiecţie holografică a bărbatului). Frica de femeie, înlocuită de fantoşe obţinute în urma specularităţii unor teorii sau influenţe literare domină proza lui Holban şi ar trebui spulberată odată pentru totdeauna iluziile criticilor care văd în femeile din romanele acestuia altceva decât proiecţii ale Bărbatului, un vir absolut în plină epocă modernistă. Femeile lui Holban, ,,siluetele” acestora, sunt numai infinite reluări ale unui proiect ideologic, sunt variaţiuni pe aceeaşi temă, ale lipsei lor de consistenţă sufletească. Maria Dimitrescu, soţia divorţată de Holban, prototipul real al Ioanei, îi scria lui Holban o dedicaţie pe o fotografie: ,,Iubitului Anton, singura mea scuză şi apărare. Va crede oare mereu în goliciunea şi neînsemnătatea mea?…”. Dar despre  eroii reali şi tragediile lor am prefera să păstrăm tăcerea.

 

Sandu îndrăgostit sau un tablou intitulat ,,În faţa telefonului”

 

Ultimul roman, Jocurile Daniei, a apărut postum din cauza editorilor ce erau destul de îngrijoraţi că eroina ar putea fi recunoscută (autorul mergea atât de departe cu indiscreţia încât inserează în roman numărul de telefon al personajului – 346.22, anticipând un procedeu la care va recurge şi Mircea Nedelciu în Femeia în roşu). Romanul este opera unui narator îndrăgostit de o evreică bogată şi în vârstă de numai 19 ani. De data aceasta cadrul exterior poveştii de dragoste are o funcţie de contextualizare foarte importantă. În roman pătrunde oraşul modern, dragostea se urbanizează, se civilizează, firele de telefon încep să poarte la distanţe îndepărtate sau apropiate oftaturile îndrăgostiţilor moderni, comisionarii duc buchete de flori, poşta poartă până pe pârtiile din Tirol gândurile lui Sandu, pe calea undelor radio vocea acestuia poate străbate distanţele europene care îl despart de Dania, la restaurante jazz-banduri cântă pentru nunţile necesare (Holban ortografiază ,,jaz”), femeia conduce un automobil şi dă întâlnire iubitului în Cişmigiu sau Grădina Botanică, merg împreună la un concert la Ateneu sau la un film american la cinematograf. Rivalul lui Sandu nu mai e un alt intelectual problematizant ca el, ci afişul lui Charles Boyer jucând alături de Danielle Darieux în celebrul film Meyerling, iar cuplul etern nefericiţilor Tristan şi Isolda a fost înlocuită cu o povestea tristă a două capete încoronate, întruchipate de două staruri de cinema. În 1935, când încheie manuscrisul Bucureştiul, aflat în plin boom al telefoniei fixe, devenise, în sfârşit, o capitală europeană. Parcă urmând imaginarul îndemn lui E. Lovinescu, chiar şi sufletele personajelor de roman se urbanizează. Fred Vasilescu şi d-na T. nu pot fi imaginaţi în afara junglei block-hausurilor de beton, iar Jim şi Vera în Cartea nunţii participă frenetic la noua viaţă a oraşului metropolă. Poveştile de dragoste se mută fie în cartierele mărginaşe, în mahalale prozelor de consum ale lui G. M. Zamfirescu, fie pe străzile centrale, pe Calea Victoriei sau în parcurile din centrul oraşului în romanele prozatorilor culţi. Odată cu mediul se modifică şi personajul. Interesul lui Sandu pentru arsenalul de accesorii ale feminităţii se modifică, în roman pătrund croitoresele şi rochiile, unghiile făcute cu ojă, sticluţele cu rimel şi poşetele mereu schimbate, un semnal metonimic al mobilităţii sufleteşti a persoanei iubite. Al. Protopopescu[29] se entuziasma undeva în faţa extraordinarei găselniţe a telefonului: ,,Riscul circumscrierii într-un simbol atât de ,,tehnic” sfârşeşte într-o veritabilă performanţă analitică. Găselniţa – fiindcă totuşi povestea cu telefonul este un trouvaille – se potriveşte de minune tipului sufletesc experimentat de romancier… Drăcovenia lui Edison îl scuteşte sau îl ajută pe Sandu în marea lui plăcere de a gâtui realitatea. Prin cablurile de oţel sosesc la el exact acele minime dovezi ale existenţei, suficiente pentru a reconstitui opusul. I se oferă o Danie prezentă şi absentă în acelaşi timp, aproape şi îndepărtată totodată, vie şi impalpabilă”. După umila mea ştiinţă inventatorul telefonului nu este Edison, ci un scoţian emigrat în America pe numele lui Alexander Graham Bell, vărul lui Thomas Alva Edison. Ar trebui, de asemenea, să facem precizarea că telefonul nu e nicidecum un trouvaille, ci o idee primită de-a gata, o temă ce rezultă din aceeaşi anxietate a influenţei proustiene. Marcel vorbeşte de câteva ori la telefon cu Albertine sau cu bunica sa, iar vocile acestora sunt întotdeauna dezbrăcate de convenţiile sociale, la telefon personajele îşi dezvăluie nucleul tragic al subiectului profund, dezbrăcat de haina biografică. Într-un fragment din Prizoniera, Marcel se întreabă, la un moment dat, de ce pictorii moderni nu renunţă la naturile moarte pentru a picta un tablou intitulat În faţa telefonului (poate acest tablou ar rezuma cel mai bine pe Sandu din Jocurile Daniei). Anton Holban schimbă numai semnul acestui motiv, transformând telefonul într-o maşinărie a diavolului, a incomunicării. Dacă ar fi să-i dăm ascultare lui Marshall McLuhan ar trebui ţinem cont de faptul că The Media is the message & The Media is cool. Telefonul este media cea mai puţin personalizată, cea în care văzul, dar mai ales privirea celuilalt sunt ţinute la distanţă. Neputându-te privi, partenerul de conversaţie nu te poate analiza, nu te poţi expune privirilor lui, ce doresc să te transforme în obiect, adică doresc să-ţi limiteze libertatea. În cazul conversaţiei telefonice distanţa interpersonală rămâne constantă, feed-back-ul este întotdeauna limitat, zgomotul de fond va fi puternic şi va ameninţa întotdeauna să întrerupă comunicarea. Cel care vorbeşte la telefon este privat, ca şi orbul care apărea într-una din scenele romanului O moarte..., de cel mai important dintre analizatorii unui observator, văzul. El trebuie să recurgă exclusiv la strategii de seducţie retorice, să-şi atragă partenerul prin forţa strictă a cuvintelor seducătoare şi să existe exclusiv în pânza de păianjen a limbajului. În momentul în care emiţătorul oboseşte sau îşi încetineşte viteza de emisie, vraja se rupe şi victima îşi reia viaţa obişnuită. Telefonul este o media rece, dar care apelează la ajutorul imaginaţiei. Imaginea celuilalt, perceput în absenţa lui, poate fi mereu reluată, refăcută, cu sau fără acordul acestuia. Telefonul aruncă pe Dania acolo unde este locul tuturor femeilor din romanele lui Holban, în margine, aproape de frontieră. Subiectul se aşează în centrul pânzei de păianjen a romanului pe care o ţese, aşa cum vom vedea respectând legile contrapunctului, şi aruncă sexul opus pe firele cele mai îndepărtate de polul central. Dar, spre deosebire de celelalte discursuri ale lui Sandu, acesta este cu adevărat unul îndrăgostit. Dragostea personajului Sandu pentru Dania e un ecou îndepărtat al dragostei romancierului Sandu pentru scriitură.

Între Sandu din Ioana şi Sandu din Jocurile Daniei, ultimul Sandu, cel care se pregăteşte să moară, există câteva diferenţe fundamentale. Ioana a reuşit să demanteleze, în totalitate, mecanismul sufletesc al bărbatului iar gelozia a devenit o temă consumată. Despărţirea celor doi, după ce părăsesc Cavarna, echivalează cu o moarte simbolică a naratorului. Pentru a fi credibil acesta are nevoie să se reconstruiască, să renască aidoma păsării Phoenix din propria cenuşă. El abandonează trecutul şi fantomele lui, pentru a reveni în prezentul unei relaţii pline de vitalitate cu o fată en fleur. Prima Dania, imaginea de referinţă, cea de la care pornesc toate alterările sau îmbogăţirile ulterioare, este prezentată drept o femeie cu reacţii contradictorii: uneori e doar o timidă, cu un temperament oriental, acesta conducând-o la o lipsă de atenţie în privinţa scurgerii timpului; alteori ea preia iniţiativa şi joacă după regulile deja stabilite de narator în primele sale cărţi. Dania este o cititoare de romane, ştie regula jocului bărbatului romancier şi va juca acest joc de societate la fel de bine. Înainte de a-l cunoaşte pe Sandu îl imaginează: ,,De câte ori era liberă, rar, mă imagina. Odată a ieşit pe stradă… să mă întâlnească! La un concert, la fel. Bineînţeles, numai locul unde m-ar fi putut găsi îi era suficient, sau locul unde presupunea că m-ar putea găsi.” Femeia are aceea-şi abilitate de derealizare, ea îşi construieşte identitatea iubitului pornind de la convenţia unui nume, şi de la o biografie livrescă. Dania nu se îndrăgosteşte de Eul biografic, de autor ci de Sandu, corespondentul său livresc: ,,Ireal ai trăit cu imaginea mea. Îmi ştiai fizicul? vârsta? Un nume propriu care te obseda, şi unele cărţi de-ale mele. Dar nu o judecată lucidă asupra lor, ci hipnotizată de vreun rând întâmplător”. Naratorul persistă în credinţa că femeile nu pot ajunge critici literari şi privează pe Dania de o parte importantă din puterea dăruită Ioanei. Dar, inconsistenţa sufletului feminin, îşi va spune, în final, cuvântul, în vârtejul vieţii ei mondene, femeia uită de multe ori complet de bărbatul care o obsedează. Dacă prima impresie pe Irina o provoca asupra lui era de la început deplorabilă, la prima întâlnire cu Dania, aranjată de amicul Conitz, cel care deziluzionează este chiar Sandu. Situaţia se răstoarnă iar lipsa lui de succes este pusă tot pe seama ei: ,,Pricepeam că-i produsesem o deziluzie. Nu din cauza mea, oricât de puţină încredere aş fi avut în mine însumi, din cauza structurii ei, care nu suportă realitatea”. Bărbatul observă luciditatea cu care a fost întâmpinat şi reconstituie gândul ei, o bună etichetă aplicată neînsemnătăţii sale. ,,Numai ăsta eşti tu?” pare să gândească Dania cea dezamăgită. Realitatea va fi întotdeauna mai săracă decât ficţiunile. Cei doi se despart prin telefon şi în acest moment dat începe calvarul contrapunctului. Dacă în romanele anterioare contrapunctul era sincronic, surprinzând jocurile de lumini şi umbre din sufletul unui singur narator, în romanul acesta postum acest prim tip va fi dublat de cel de-al doilea, cel diacronic, recomandat şi practicat cu succes de însuşi Huxley. Holban nu uită să-l teoretizeze: ,,Să poţi asista, cum numai la cinematograf se poate face, la două scene aproape în acelaşi timp! Viaţa mea şi viaţa Daniei.” Urmând acest paralelism, pentru întâia oară, vieţile celor doi îşi urmează propria poveste, intersectându-se din când în când, Sandu fiind închis în vizuina garsonierei sale iar Dania distrându-se în staţiunile alpine din Tirol sau în hotelurile luxoase din Nisa. Chiar şi convorbirile telefonice respectă o asemenea construcţie contrapunctată. Conversaţiile telefonice diferă dar se şi aseamănă. Diferă pentru că Sandu enunţă de fiecare dată o temă nouă şi se aseamănă pentru că naratorul e de fiecare dată neliniştit, trepidant. Sporturile de iarnă devin un adversar periculos pentru Sandu, care rămâne acasă turmentându-se: ,,Căci eu mă plimbam torturat, învârtindu-mă de o mie de ori împrejurul mesei, schimbând nenumărate discuri de patefon, dar fără să le ascult decât vag muzica, sau schimbând noaptea posturile, fără nici o alegere… Şi schimbam gânduri, presupuneri, mă obseda câte o idee, renunţam la ea”. La o distanţă considerabilă, în ,,aerul sănătos”, cu mâinile în zăpadă, Dania trăieşte ,,simplificându-şi preocupările, căci n-are rost în peisagiul magnific să ai obsesii, nostalgii, să construieşti o amintire depărtată”. Aerul de munte ucide orice dram de luciditate. Dorind să reconstituie universul Daniei din îndepărtaţii Alpi germani, naratorul vizitează cabana de la Noua, unde vede perechi de saşi pleznind de sănătate (lângă o asemenea cabană va plasa Sebastian acţiunea romanului său, Accidentul) şi merge, în week-end, la schi, la Predeal.

Performanţele lui sportive sunt mediocre, dar nici lipsa de îndemânare, nici micile accidente, nici aerul rece nu-l împiedică să se examineze şi să-i examineze pe ceilalţi: ,,Căzături la fiecare pas şi laşităţi când te înspăimânţi de cel mai mic obstacol. Unul din schiuri mi s-a desprins de la picior şi m-am căznit o mulţime ca să-l prind. Mă aşezam pe zăpadă dar mă încurcam în cele două lemne. Îmi scoteam mănuşile, dar îmi îngheţau mâinile… Hotărât, sufletul meu era prost construit. Cred că eram singurul care, cu tot frigul şi zăpada, continua să se examineze.” Pe pârtie Sandu vede un domn fluierând o temă din Beethoven, o temă rafinată care atesta faptul că domnul respectiv era un cunoscător al muzicii bune, semn că nici măcar schiul nu ne rupe de viaţa trecută. Schiul şi experienţa acestui sport, care în romanul lui Sebastian ajuta pe eroi să-şi descopere esenţe sufleteşti ascunse, nu îi revelă naratorului nostru îndrăgostit decât pe fratele său interior, cel care are a fost însă înzestrat cu mişcări caraghioase de marionetă.  După ce prima scenă, cea în care se cunosc cei doi protagonişti, răstoarnă poziţia de forţă pe care naratorul se aşezase în debutul romanelor anterioare, şi celelalte scene vin să completeze soluţia aleasă. Protagoniştii simt că nu au timp, între ei se creează încă de la prima întâlnire fire invizibile, iar Dania preia cu graţie controlul întregii operaţiuni. În faţa acestei invazii, naratorul se apără cu armele pe care le stăpâneşte cel mai bine, cu armele scriiturii. Folosind chiar stiloul primit în dar de la Dania, el împleteşte o complicată pânză de păianjen, de care se anină, ca nişte musculiţe definitiv captive, senzaţii noi, sunete, impresii, fragmente de tot felul, aglomerându-se într-o structură circulară şi muzicală. când Dania călătoreşte la Braşov, Sandu ascultă la Ateneu orchestra simfonică ,,diafană şi unduioasă” dirijată de Molinari, şi naratorul ar dori să facă din sunete o rochie pentru iubita cea îndepărtată. Acesta nu este doar o simplă metaforă ci exprimă structura de profunzime a întregului roman, modul în care diversele teme interacţionează şi îşi amplifică efectele de ecou controlat. Ca şi în romanul lui Proust, cei doi ar trebui să aibă un imn muzical al iubirii lor iar bărbatul alege o partitură a unei piese de Brahms, Gute Nacht, mein Kind, pe care o trimite prin poştă în îndepărtatul Tirol. Faptul că, ulterior, Elisabeth Schumann va bisa într-un concert susţinut la Bucureşti (o tempora!) tocmai acest lied iar el şi Dania vor asculta în scaunele sălii de concert imnul iubirii lor, ar fi trebuit să-i lege pentru totdeauna, potrivit afirmaţiei naratorului. Din punctul de vedere al muzicalităţii scriiturii şi al varietăţii temelor care vor fi permanent reluate romanul acesta ascunde o mică bijuterie muzicală. „Idolopea” lui Holban, prin influenţă huxleyană, este de fapt o melopee. Nu doar temperamentul Daniei este unul construit cu ,,fading”, capabil să surprindă asemenea unui aparat de radio cele mai mici schimbări ale intensităţii câmpului electro-magnetic, ci întregul roman pare să respecte o asemenea formulă de construcţie. După ce este enunţată o temă, ea este lăsată să dispară încetişor, să dispară ca o fantomă, topindu-se în tema imediat următoare, fără semne clare de demarcaţie. Astfel bărbatului care scrie i se adaugă tema ,,scriiturii feminine”:

,,Dania are plicuri şi scrisori foarte elegante, aduse desigur din străinătate de la magazinul cel mai la modă şi cel mai scump. Hârtia este preţioasă, poartă un nume rar pe care nu-l mai ţin minte, iar iniţialele (trei căci Dania nu poate renunţa la numele din mijloc, scris cu un y) sunt lucrate cu mare artă. Scrisul ei este mare, cu litere ascuţite, ocupă loc mult şi încape foarte puţin pe foaia de hârtie. De fapt, i-am văzut puţin scrisul, căci a ezitat chiar de la început, când trebuia să-mi dea o adresă, şi apoi rândurile pe care mi le-a trimis au fost tot mai rare, şi s-au terminat repede.” Cu toate că Dania îi trimite câteva scrisori, Sandu le reproşează lipsa de frenezie, faptul că sunt prea elaborate. Scrisul Daniei păstrează ,,urma”, ,,trasa” personalităţii sale, iar analiza grafologică a scrisului unui personaj poate oferi unui critic literar amănunte interesante privind temperatura sufletească a acelei fiinţe virtuale.

Un asemenea inspirat pasaj este cel rezervat importanţei numelui, eticheta convenţională a unei identităţi. Dania teoretizează în marginea acestei teme noi: ,,Numele este o cameră în care doarme şi mănâncă toată lumea. Toţi ţi-l întrebuinţează. Cele care au mai fost în viaţa ta înainte de mine s-au jucat cu el, l-au transformat cum au crezut ele că e mai graţios, l-au repetat la infinit, ca să arate că le aparţine şi au dreptul să facă orice cu el.” Pasajul conţine un ecou îndepărtat al unui celebru motiv proustian, cel al obişnuinţei. Ea ezită să-i spună lui Sandu pe nume, iar acesta se trezeşte transformat în omul fără nume şi fără însuşiri. Nici soluţia ,,botezului” nu e una viabilă, dacă i-ar pune alt nume ea l-ar transforma într-un fel de cucoană care-şi oxigenează părul. Pentru că identităţile fluctuează numele personajelor sunt doar convenţii prea înguste pentru a închide în ele bogăţia sufletească a celor doi îndrăgostiţi. Jocul de-a iubirea permite bărbatului anumite libertăţi, naratorul are drept de a-şi reboteza personajul tocmai pentru a surprinde temperamentul cu ,,fading” al acestuia: ,,Dania, vrei să te numesc Istinye?” Dacă primul nume este unul golit de sens, vidat ca însăşi realitatea înconjurătoare, cel de-al doilea este doar un nume îndrăgostit. Personajul refuză să denumească, pe când naratorul face acest lucru cu voluptate demiurgică. Nu insistăm mai cu seamă că Ioana Pîrvulescu[30] a tratat deja tema numelor personajului feminin în Alfabetul doamnelor. Iată doar o foarte justă observaţie: ,,De remarcat că femininul este în literatura română o chestiune de prenume, numele de familie intervenind rareori în definirea personajului. Otilia e Otilia, nu Otilia Mărculescu. Explicaţia constă probabil în poezia celui dintâi, care-i aparţine numai ei (adesea un nume floral sau unul hieratic) şi în prozaismul celui de-al doilea, pe care-l împarte cu ceilalţi.” Eu cred că, în plus, explicaţia are legătură cu psihologia bărbatului şi cu poziţia de centralitate pe care acesta o ocupă în interiorul scriiturii sale, transformând femeia într-o entitate ce poate fi modelată şi dominată prin simpla schimbare a numelui. Poate tocmai de aceea gesturi ca ale Daniei pot fi interpretate drept semne ale emancipării personajului feminin de sub tutela falocentrică a naratorilor bărbaţi. Teoretizând asupra numelui Dania îşi câştigă drepturi egale cu bărbaţii scriitori, aşa cum Ioana cea inteligentă îşi câştiga prin luptă un spaţiu al propriei exprimări, o voce distinctă.    

 

Marele joc al imaginaţiei (III)

 

Monotonia acestui titlu va enerva pe mulţi cititori, dar el exprimă tocmai nucleul comun al tuturor naratorilor romanelor şi nuvelelor lui Holban. Pentru că aceştia sunt mai presus de toate mari jucători, ce respectă regula jocului (agonic şi agonal) al imaginaţiei. Două sunt jocurile fundamentale în romanele lui Holban, jocul cu moartea, pe care vorba lui Arghezi, toată lumea îl joacă bine şi jocul dragostei, care nu este în fond decât o variantă a jocului comunicării. Johan Huizinga[31]  în Homo ludens oferea o cheie comportamentu-lui specific al jucătorilor de orice vârstă. Cei prinşi în joc trebuie să respecte regula jocului, învăluiţi fiind în spaţiul magic şi miraculos şi presaţi de timpul care nu mai are răbdare. Pentru Holban spaţiul agonal este oraşul în întregimea lui şi oraşul ascuns, cel mediatic. Sandu comunică fie (mai corect spus ar fi se comunică) prin telefon, făcând apel la drăcovenia lui Bell, fie cu ajutorul radioului, drăcovenia lui Marconi fiind cel de-al doilea obiect fetiş al singurătăţii omului modern, alături de patefonul perfecţionat de Edison.

În lumea romanului toate aceste obiecte ale modernităţii, toate aceste instrumente ce ar fi trebuit să servească transmiterii de sunete şi de date, să uşureze comunicarea sunt folosite pentru a ridica ziduri în jurul bărbatului. Fiecare dintre ele oferă un suport de tip nou iubirii. când Dania părăseşte ţara aflându-se în una din nenumăratele ei excursii, Sandu speră că va fi ascultat din depărtări, pentru că vocea lui va fi purtată de undele radio. De fiecare dată când Dania pleacă imaginaţia lui Sandu îi construieşte camera de destinaţie: ,,Într-o cameră necunoscută, cu obiecte care pentru închipuirea mea luau în fiecare clipă altă înfăţişare”. Pe parcursul conferinţei radiofonice bărbatul trimite în eter nenumărate semnale ale dragostei sale, dar la capătul firului nu se găseşte nimeni. Altă dată, Sandu o anunţă că la radio vor transmite muzică italienească din secolul şaptesprezece: ,,Şi ce minunată va fi tovărăşia noastră, prin spaţiu, vibrând la aceleaşi sunete. Vom reuşi să alungăm distanţa dintre noi. Streinii care ne înconjoară, şi pe care suntem obligaţi să-i suportăm vor dispărea. Vom fi doar noi doi!”. Momentul de comuniune, utopicul spaţiu comun radiofonic este ratat pentru că Dania trebuie să însoţească la cinema pe tatăl ei. Comunicarea va fi astfel întreruptă înainte de a începe. Aceeaşi senzaţie o are naratorul când vorbeşte la telefon, când dintr-o precauţiune fatică, întreabă mereu: ,,Dania, eşti acolo?” Răspunsul ce îl răneşte cel mai mult, exprimând zgomotul de fond dar şi distanţa, hăul interuman, imposibil de astupat este: ,,Nu se aude”. Telefonul este unealta de tortură perfectă, el ajută pe Sandu să potenţeze impresia de irealitate, să transforme carnea Daniei în cerneala unui simplu personaj literar sau în celuloidul din care este turnată o starletă de cinema: ,,Telefonul măreşte această impresie. A fi, în acelaşi timp, alături şi la distanţă. A auzi o vorbă, declaraţia de dragoste care palpită pe urechea ta, şi a întinde mâna, zadarnic, în aer. Ar trebui să închizi ochii ca să uiţi că eşti singur. A-ţi atinge mâna ta, obrazul, ochii, ca să simţi carnea iubitei.” Telefonul este doar mănuşa de chirurg care apucă bisturiul lucidităţii. Izbindu-se de bariera Celuilalt, de incapacitatea sa de comunicare cu oamenii în prezenţa cărora devine un ,,strein”, chiar şi cu Dania, Sandu se închide în sine iar viaţa lui va deveni o variantă a mitului sisific, în care luciditatea dilată până la coşmar realitatea înconjurătoare: ,,Pentru că înainte de a adormi aud pe cineva care râde, fluieratul unui gardist, nişte apă care curge, mobilele din jurul meu care dorm, aerul chiar, şi nu mă mişc decât cu infinită băgare de seamă, căci cel mai mic gest al meu ia proporţii înspăimântătoare. Şi astfel, spaţiul dintre mine şi Dania nu se poate umple niciodată, mereu o iau de la capăt, şi nu pornesc mai departe de unde am rămas, truda lui Tantal în infernul care se numeşte viaţa mea”. Prin gestul său naratorul prefigurează eroii absurzi despre care vorbea  A. Camus[32] în Mitul lui Sisif. În viziunea acestuia opera de artă este singura şansă pentru om de a-şi fixa aventurile şi a-şi menţine conştiinţa. Opera de artă nu trebuie înţeleasă ca un refugiu înaintea absurdului ci ca un fenomen absurd, ea nu oferă o ieşire din răul spiritual ci e numai un semn al acestuia. Pentru creatorul de opere absurde creaţia nu mai e ţelul unei vieţi, creatorul renunţă la operă, căci mai importantă decât aceasta este arta de a trăi. Condiţia ,,sine qua non” a absurdului este luciditatea. Sandu descoperă că în ecuaţia dragostei gelozia nu are nici un sens, că există o cauză mai profundă a lipsei de sincronizare din interiorul unui cuplu, şi anume absenţa unei veritabile comunicări. Cu toate acestea el nu se dispensează de colacul de salvare al scriiturii, de geamandura romanului care-i marchează, îi balizează propriile experienţe de viaţă. Încrederea în puterea nelimitată a literei scrise asupra vieţii reale îl împiedică să acceadă la statutul eroului absurd. Singura posibilitate a fiinţei umane de a acoperi acest interstiţiu face apel la magia imaginaţiei. Pentru că e un tip cerebral şi vizualizant şi pentru că nu poate vedea cum e îmbrăcată partenera de dialog telefonic, Sandu cere detalii de la aceasta: ,,Când îi spun bună dimineaţa la telefon, o întreb în ce fel e îmbrăcată ca să pot vedea ceva şi nu numai auzi, şi atunci ea întârzie să-mi dea mai multe detalii. Şi dacă îmbrăcămintea ei nu este pusă la punct, şi se mai văd unele dedesubturi, colţuri de piele fierbinte, mi-o spune.” Varietatea rochiilor Daniei îl sperie, preferă să o vadă în ,,negligé” sau în rochii cunoscute pentru că, crede el, din infidelitatea ei faţă de rochii poate fi dedusă infidelitatea ei faţă de oameni. Dania combină, după reţeta mai veche a celor două trăsături contradictorii, ingenuitatea cu perversitatea, iar efectele sunt uneori comice. când îşi îmbie iubitul, pare o voce care-n zilele noastre pot fi auzite la telefoanele erotice: ,,Te aştept iubite. Las uşa deschisă pentru tine. Toată lumea doarme, nu vom fi tulburaţi. Buzele mele sunt uscate pentru că nu eşti tu să le săruţi. Mă vei găsi goală în întuneric. Vino… Vei vedea ce sâni minunaţi am. Şi şolduri calde, şi coapse. Şi cu ce frenezie mă voi apropia de tine”. Sandu îşi continuă această construcţie (dragostea lui e una fetişistă, ca şi cea a lui Proust) pornind de la mici obiecte personale ale Daniei: o pereche de ciorapi de mătase, o poşetă sau un pantof. În jocul lui cu aceste obiecte bărbatul aboleşte trupul femeii, înlocuindu-l cu un construct imaginar:” Ciorapul Daniei! Care-i va cuprinde piciorul întreg! Degetele, pe care n-am putut pune încă mâna, arcul tălpii, călcâiul, gleznele strânse, pulpa, genunchii, genunchii ei… Jocul lor rafinat o dată cu fiecare mişcare… Şi mai sus, acolo unde încep secretele!… M-am jucat mult cu ciorapii Daniei, îi mângâiam, îi mototoleam, îi lăsam întinşi în întregime, ca să construiască piciorul tot, iar mătasea curgea ca o apă printre degetele mele; îi auzeam susurul” Construcţia acesta metonimică are dezavantajul că elimină iubita. Chiar şi telefonistele (,,les vierges vigilantes” din romanul lui Proust) se molipsesc de această manie de a ghici (mania se transformă în manţie): ,,Şi în timp ce telefonista construieşte o mie de feţe ca să vadă cum arată iubita mea., eu, la fel, pun toată truda ca să-mi amintesc cum arăta ea exact. Oricât ai cunoaşte pe cineva nu poţi să-l construieşti exact, din memorie. Cei mai vechi prieteni pictori au nevoie, ca să te picteze, să se uite de o mie de ori la tine. Realitatea Daniei şi, în acelaşi timp, existenţa ei fluidă formează cel mai mare chin al meu”. Ca şi maestrul său Proust, care se declara incapabil să reconstituie chipul Gilbertei, de care era îndrăgostit, Anton Holban suferă din pricina unor carenţe ale puterii de vizualizare. Jocul imaginar este întotdeauna declanşat de patima analizei. De data aceasta jocul ia forme vizuale căci protagonistul priveşte prin binoclu o fată aşezată la o masă a restaurantului de peste drum, închipuindu-şi că priveşte chiar pe Dania: “Utilizez un binoclu, dar nu-mi serveşte prea mult. Figurile se apropie, dar rămân tot aşa de confuze.(…) Fata pe care am ales-o să fie Dania stă la masa pătrată pe latura de unde se poate vedea camera mea, luminată ca să-i atragă atenţia”. Variaţiunile pe aceeaşi temă sunt infinite iar în final se produce auto-intoxicarea, fata necunoscută se transformă în Dania şi naratorul devine, brusc, gelos: ,,Situaţia este umilitoare pentru mine, ea jos, între oameni bogaţi, care cheltuiesc fără nici o socoteală, distrându-se, iar eu, de la un balcon de la etajul al şaptelea, căutând să o descopăr prin binoclu”. Distanţa dintre cei doi simbolizează şi diferenţa de poziţie socială, ruptura putând fi acoperită, plombată doar cu ajutorul legăturii telefonice. Infernul nu sunt Ceilalţi, cum credea Sartre, ci stă ascuns în incapacitatea memoriei noastre de a păstra chipul Celuilalt. În lipsa Daniei, care vorbeşte la telefon cu mama ei, Sandu se joacă cu pantoful ei: ,,M-am instalat pe covor şi am început să mă joc cu pantoful. Să încerc să închipui piciorul Daniei, pasul ei, ezitările. Şi sângele care circulă. Ţineam pantoful în toate felurile, utilizam toate gesturile pe care le credeam elegante… Dania nu-mi mai era necesară, putea să se ocupe cum credea de cuviinţă” (,,cu ce credea de cuviinţă“ ar fi fost mai corect). Jocurile lui Sandu sunt în exclusivitate jocuri ale imaginaţiei. Proiecţia mentală seduce întotdeauna mai mult decât carnea realităţii iar trupul femeii trebuie cartografiat, studiat, scanat cu grijă, fiecare zonă a lui fiind purtătoare de feminitate. Mâna femeii, cea cărora pictori celebri ca Rembrandt sau sculptori ca Michelangelo i-au consacrat zeci de studii (pe urmele lui Rembrandt, maestrul Baba avea un cult al pictării mâinii) poate fi la rândul ei un obiect de observat, de analizat, chiar cu riscul de a-i distruge inefabilul: ,,Nu privesc deodată mâna întreagă, ci întârzii la fiecare milimetru, cercetez culoarea şi nuanţele din care este făcută, porii, care dacă n-aş privi aşa de atent, n-ar putea fi văzuţi. Fiecare semn, fiecare creţ. Târziu renunţ la locul examinat şi trec mai departe. Am muncă multă, mai ales că fiecare mişcare a Daniei schimbă tot, trebuie să reîncep examenul”. Dilatând detaliile, privirea îndrăgostită a analistului amplifică, aglutinează realitatea iar ochiul suferă de aceeaşi incapacitate de a privi frumuseţea întregului, gestalt-ulului din pricina părţii, de neputinţa de a admira pădurea din pricina copacilor. Mişcarea este una sisifică, pentru că un astfel de personaj nu va putea fi niciodată descris. Dania nu este doar o simpatică puştoaică de doar 19 ani, o tânără evreică, ci personificarea identităţii fluctuante a personajului modern. Dania este un personaj al cărţii de nisip, ce nu poate fi niciodată citită până la final. Fiecare gest al mâinii mereu schimbătoare, ca un perpetuum mobile de culori şi nuanţe ce pot fi zărite în razele de soare descompuse într-o pată de ulei, este refăcut cu ajutorul imaginaţie. Aceasta îl condamnă pe Sandu la un altfel de povară sisifică, la neputinţa de a  opri pietrele care cad, de a reface în fiecare moment trăsăturile fluide ale chipului iubitei. Dania este tot atât de vie, de curgătoare ca un izvor repede de munte. Ea nu poate fi prinsă într-o formulă iar portretul ei va fi unul artificial. Asemenea jocuri mentale sunt presărate pretutindeni de-a lungul romanului, fie că eroul ascultă la miez de noapte ascensorul, sperând că portarul imobilului unde locuieşte îl va anunţa că Dania a telefonat. Dar poate cel mai poetic joc este cel al Daniei vorbind la telefon în cada umplută de spumă din sala de baie (decor cinematografic tipic). Naratorul, un voyeur şăgalnic, descrie secretele Daniei cu aceeaşi gingăşie cu care Johan descria în Jurnalul seducătorului, poezia picioruşului fecioarei coborând din trăsură. Imaginaţia lui reconstituie pe rând camera cu patul ei feciorelnic şi apoi ridică pe rând puţinele pânze care mai ascund misterele feminităţii sale, într-o jucăuşă montare regizorală: ,,Dar chiar puţinele pânze care o acoperă pot fi date la o parte, fără grabă. când rămâne un picior în întregime gol, ne putem uita cu de-amănuntul la el, la forma lui, cum se arcuieşte, se strânge, se schimbă, dacă îl ţinem drept sau îl îndoim. Facem aceeaşi mişcare din glezne, repede, rar, după un sunet care ne răsună în urechi”. Pereţii sunt acoperiţi cu oglinzi iar observatorul acestei realităţi virtuale se identifică într-atât cu victima observată încât începe să-i repete mişcările şi să-i înregistreze senzaţiile. Acestea se amplifică halucinant, amestecând în jocurile apei sinestezii de parfum, mişcare, şi energie termică, iar un fapt deloc întâmplător emoţiile se schimbă odată cu temperatura apei (să nu uităm de temperamentul cu ,,fading” al eroinei): ,,Atingem apa din baie. Nu dintr-o dată, ca să nu renunţăm prea iute la atâtea senzaţii. Încet, încet temperatura se urcă până la creier. (nn. Creierul Daniei, al naratorului sau al cititorului?) În sfârşit, Dania a intrat în apă. Îşi schimbă emoţiile cum dă drumul la apă caldă sau rece. Fiecare robinet are misterul lui, corpul gol al fetei are câte o vibraţie pentru fiecare. A turnat un parfum scump, care să intre prin toţi porii în făptura ei augustă. Apa fierbinte, cât mai fierbinte sau rece de tot. Să curgă din abundenţă sau numai o picătură. Picătura să se prelingă pe corp, să-i simtă drumul, să vadă unde poate ajunge fără să se dăstrame. Şi dacă porneşte spre mijloc, – singură, căci n-are nimeni curajul s-o forţeze să ia această cale – cu atât mai bine. Ce senzaţii sunt când ajunge acolo? Toate jocurile cu apa. Câteodată oprim cu mâna robinetul şi dăm drumul brusc, ca să o vedem violentă, voind să câştige timpul pierdut. Sau luăm apa în pumn şi o lăsăm să se prelingă cât mai încet între degete. Câte o picătură merge până la cot, căci braţul este îndoit”. De unde acest plural enigmatic? Cine este jucătorul acestui fragment şi cine regizorul? Jocurile sunt făcute în permanenţă de Dania, aşa cum ar sugera titlul atribuit în mod inspirat de editor romanului postum, sau în realitate Sandu este maestrul de ceremonii care instituie cu ajutorul imaginaţiei regula jocului? Poate fi jocul acesta al iubirii jucat fără a implica latura feminin senzuală, şi de aceea acvatică a sufletului omenesc? Luce Irigaray[33] observa undeva că feminitatea este în mod implicit asociată cu fluiditatea pe când masculinul este identic cu sine, solid, unic şi/sau unificat. Cu toate acestea Dania în cada de baie nu poartă stigmatul fluidelor feminine, privite în mai toate culturile şi tradiţiile  falocentrice, printre care se numără şi creştinismul drept lichide rele în faţa cărora bărbaţii suferă de horor vacui, cum ar fi sângele menstrual, care e vâscos, se infiltrează şi distruge, şi pe deasupra mai are legătură şi cu fazele lunii. Jocurile Daniei cu apa sunt virginale, iar jocul bărbatului este cel al seducătorului, al bărbatului fluviu. Mai mult decât Emil Codrescu, Sandu are un suflet de potenţial seducător. În romanele lui Holban, Sandu reuşeşte să parcurgă distanţa de la un bărbat oglindă la un bărbat fluviu (deşi nici măcar în Jocurile Daniei  traseul acesta spiritual nu este parcurs până la capăt). Dar hotărât lucru, Sandu nu poate deveni un seducător. Dania ascultă sfaturile lui Sartre[34]: ,,În seducţie eu nu încerc să-i dezvălui Celuilalt subiectivitatea mea ci îmi asum obiectivitatea mea. Fac orice pentru a mă face privit în ciuda riscului de a fi văzut prin şi în obiectivitatea mea. În timpul seducţiei refuz să părăsesc câmpul obiectivităţii şi pentru a seduce, mă fac obiect fascinant”. Sandu în schimb, exhibându-şi subiectivitatea, nu e un seducător ci un îndrăgostit. Jean Baudrillard[35] în Strategiile fatale, urmând pe Kierkegaard, distinge clar iubirea de seducţie. Iubirea, lipsită de o strategie ironică conţine o apropiere patetică de obiectul pasiunii, pe când seducţia, e un joc, un ceremonial, ţine de domeniul aparenţei absolute, de semnul mai mult decât semn, de semnul care suprasemnalizează. Din această cauză Dania este adesea comparată cu un star de cinema iar situaţiile din roman şi chiar povestea de dragoste respectă parcă un scenariu de film. Potrivit aceluiaşi Baudrillard[36] starurile de cinema exercită o seducţie rece, o seducţie mediatică, o seducţie care are ,,albeaţa spectrală a stelelor”. Starurile sunt ,,statuile noastre din Insula Paştelui”, sunt înconjurate de mulţimi calde de admiratori, iar figura lor nu are nimic ideal sau sublim ci este expresia celui mai pur artificiu. Din acest motiv personajul de roman poate împrumuta, cu mare uşurinţă, identitatea personajelor lumii de celuloid. Din nefericire, Sandu nu înţelege acest lucru iar luciditatea nu îl ajută. Fuziunea cu Celălalt, nunta mistică, spre care tinde orice îndrăgostit (de la Cântarea Cântărilor  la Jocurile Daniei) poate juca uneori feste. În finalul romanului iubirea suferă o înfrângere tragică în faţa seducţiei. Revenind la pasajul analizat, cel al ,,jocurilor apei”, bărbatul trece prin acelaşi transfer de personalitate, perspectiva sa devenind pentru prima oară cea a personajului. Controlul acestuia este total, nici un detaliu nu mai poate fi ascuns: ,,E atentă la toate zgomotele care se aud în camera de baie, focul din sobă, aburii, apa. Şi dacă e posibil Dania închipuie paşi care se apropie. Acum se priveşte bine. Pielea ei puţin aburită, cu forme indecise, după adâncimea la care se scufundă în apă. Mâna care se apropie de suprafaţa apei, sau piciorul, sau burta sau sânii”. Vocea narativă tinde să atragă, ca un magnet, personajul către sine, înzestrându-l cu aceeaşi propensiune spre analiză. Frumuseţea Daniei, chiar în absenţa unui observator, e una fluidă, schimbătoare, impresia asupra corpului ei se modifică în fiece clipă sau în urma unei schimbări a perspectivei. Legătura între telefon şi fading nu este nici ea întâmplătoare, dacă îi dăm crezare lui Roland Barthes, citat de Eugen Simion[37] în Întoarcerea autorului: ,,Telefonul, prozaicul, torturantul telefon? Telefonul cheamă figura fading-ului: “nu este un fir inert, el este încărcat de un sens, care nu este acela al joncţiunii, ci acela al distanţei; este fading-ul în toată angoasa lui etc”. Roland Barthes[38] definea astfel fading-ul textual: ,,Épreuve douloureuse selon laquelle l’ętre aimé semble de se retirer de tout contact, sans meme que cette indifference enigmatique soit dirigee contre le sujet amoreux ou prononcee au profit de qui que ce soit d’autre, monde ou rival. Dans le texte, le fading des voix est une bonne chose; les voix du recit vont, viennent, s’effacent, se chevauchent; on ne sait qui parle, cela parle, c’est tout; plus d’image, rien de language”. Dacă fading-ul acţionează benefic asupra textului, să vedem  ce efect va avea acesta asupra personajului literar.

 

Un personaj cu ,,fading”

 

Deşi am dezvăluit deja termenul de comparaţie al femeii, deşi am insistat asupra comunicării unidirecţionale, mesajul fiind transmis prin undele electromagnetice ale radioului, trebuie să subliniez faptul că pentru prima oară un obiect al tehnicii se substituie depăşitului topos al femeii floare. Forând în adâncime, cauzele acestei modificări a imaginii literare pot fi multiple. Efectele comandamentelor lui E. Lovinescu, criticul care ceruse imperios urbanizarea romanului românesc ar putea şi acestea să fi avut importanţă sau chiar avansul uluitor al tehnicii, saltul uluitor pe care întreaga societatea noastră îl făcuse în numai zece ani ar fi putut juca un rol de seamă. Dania este o Julietă cu telefon, radio, cinematograf şi nu în ultimul rând automobil. Modelele ei nu mai sunt bovaricele personaje din romanele lui Tolstoi, ce populau imaginaţia Saşei Comăneşteanu, ci eroine de cinema american, care-şi modelează destinele cu propriile mâini. Dania conduce un automobil cu care conduce pe Sandu la pădure iar una dintre temele tipic proustiene, cea a sărutului, este adaptată de Holban într-un mod foarte original. Pentru prima oară Proust pune altfel accentele. până la Proust sărutul era idealizat în muzică sau pictură (semioticianul Hermann Paret[39] citează un fragment din Marguerite Duras: ,,Mă apropii de acest corp. Vreau să-l ating. Mai întâi cu mâinile, apoi cu buzele…Drumuri se deschid. Gura i se desface într-a mea. Palma-i desfăcută, aşezată pe braţul meu, multiform şi unic, mâna radiind, contopită cu falangele arcuite, frânte, uşoare ca pana, şi care au pentru mine ineditul unei flori”. Sărutul devine în acest caz un act de polenizare, de culegere a nectarului şi parfumului unei flori. Sărutul lui Proust caută imperfecţiunea, redevenind o formă de cunoaştere:

,,Nimeni nu a descris mai bine decât Proust purgatoriul săruturilor. Câtă a-perfecţiune în sărutul Albertinei! Nimic etern în juisare: doar temporalul…” Sărutul ,,chez Proust“ are doi poli diferiţi: unul culinar şi celălalt sculptural. ,,Sărutul perfect ar fi consumator de carnaţie dar şi glacial în chip sculptural; ne aflăm din nou în purgatoriu, în măsura în care sărutul nu poate fi delimitat ca o asimilare sangvină şi infernală a carnaţiei, şi nici ca o dispunere, sculpturală şi celestă, a două corpuri contigue”.

Sărutările furate de Sandu Daniei păstrează ceva din sărutările lui Proust. Nu există un alt roman românesc unde această temă proustiană să cunoască variaţiuni mai delicate. Ele nu urmează o linie constantă ci urmăresc dispoziţii de moment. Fie sunt la început reci, îngheţate pentru ca atunci când se apropie ora plecării să devină pasionate şi lungi. Fie sunt din momentul primei întâlniri sărutări fuzionale, adânci. Poezia unor asemenea sărutări le transformă în fenomene excepţionale: ,,Dania este caldă, când te apropii să o săruţi fiinţa ei vibrează fără de nici o intenţie de împotrivire, ameţită. Gura mea cuprinde numai una din buzele ei, umedă mereu, tremurătoare, şi nu este nevoie de nici o apăsare, numai senzualitatea care se naşte din această apropiere. Un sărut fără mişcare, fără încheiere, căci nu te înduri să-l termini, oricât de multă voluptate ar aduce împerecherea buzelor. Ochii se închid, respiraţia nu mai există. Oare dacă ar fi intrat cineva în acest minut, ne-am fi priceput să ne întrerupem? Şi la desfacere rămâne pe gură un strop de salivă. Uneori îmi petrec limba până în fund, în misterele gurii ei. De-a lungul dinţilor, pe limba ei, aproape o posesie, căci ne schimbăm sucurile cele mai intime. Mă împing fără nici o stavilă peste buzele ei.” Săruturile lui Sandu nu mai au nimic din aerul hieratic, (Julie Kristeva ar avea curajul să le numească săruturi homosexuale) cu care săruta naratorul lui Proust. Marcel sărută cast, pe când Sandu marchează prin sărut un act de posesiune, simulează un act sexual. Săruturile sale sunt sadice, rele, caută să producă durere: ,,Şi pentru ca sărutarea să fie mai apăsată, îi reazim capul de zid. Cred că o doare capul de atâta violenţă, dar nu este în stare să se desprindă.” Există şi o variantă ,,modernizată” a acestor săruturi: cei doi comit o infracţiune, sărutându-se în timp ce Dania conduce automobilul. Eventualul accident de circulaţie ar prelungi voluptatea acestui sărut direct în moarte (finalul acesta nefiind altceva decât o variantă cinemato-grafică, ŕ l’ameriaine a banalei obsesii holbaniene, cei doi îndrăgostiţi transformându-se în eroi de cinema). Pentru mai multă siguranţă, în plin trafic, Dania opreşte automobilul iar cei doi se sărută pe marginea şoselei, luminaţi de farurile maşinilor care vin din sens opus. Eternul sărut s-a îmbogăţit cu o variantă auto, iar dragostea are acum nevoie de viteză, de miros de benzină şi de asfaltul încins al autostrăzilor. Deşi Dania este un personaj eminamente dinamic, modalităţile ei de construire nu sunt nici noi, nici originale. Dania închide în sipetul ei sufletesc aceleaşi structuri sufleteşti antinomice: fizionomia unei păpuşi Barbie, o păpuşă de lux cu foarte multe toalete şi ,,fruntea de persoană care gândeşte”, timiditatea ei e întreruptă de avânturi sufleteşti neprevăzute (pe care verişoara ei Mady le numeşte ,,elanuri”), uitări complete înlocuite de frenetice aduceri aminte. Dania citeşte mult, romane dar şi ziare, devoră orice rând scris care-i cade sub ochi ajungând să despoaie informaţie până şi din afişe sau programe de cinema. Inconstanţa ei în materie de vestimentaţie traduce după părerea lui Sandu o incapacitate sufletească de a fi fidelă aceloraşi oameni. Personajul simetric, ce pare să o oglindească perfect, este Grace din nuvela lui Huxley, despre care am vorbit deja ,,graţioasa Grace, explicabilă ca o temă muzicală care se repetă, atât de influenţabilă, încât îi recunoşti amantul după cuvintele pe care le întrebuinţează ”. Dacă Irina fusese pusă în paralel de autorul ei cu eroina lui Huxley, Dania şi Grace sunt similare până la identitate. Portretul Daniei va fi probabil greu de acceptat de către aceasta, căci e prea fragmentat pentru a fi surprins într-o singură fotografie. Frumuseţea Daniei iradiază din interior, cu ,,un zâmbet vecinic pe buze, o lumină pe faţă, frunte mare de fată deşteaptă, ochii gris se închid şireţi dar fără falsitate”. Dacă Emil Codrescu admira pe Adela cea mică muşcând din măr, Dania e o frumuseţe eterică. Ea se ascunde pentru a nu-şi tulbura iubitul cu actul instinctual animalic al masticaţiei, un gest prin care încearcă să seducă: ,,O singură dată am văzut-o luând un măr. S-a ascuns ca să-şi înfigă dinţii în el. Şi ca şi cum gestul ar fi fost prea dificil a renunţat să mai mănânce restul mărului. L-a ascuns bine, ca să nu rămâie pe masă, pe el cu urmele dinţilor ei.” Eva seduce pe noul Adam ascunzând fructul oprit şi prin aceasta potenţându-şi misterul.

În materie de calităţi intelectuale Dania îmbină abilităţile Irinei şi ale Ioanei: are ca orice femeie ,,intuiţii, şiretenii, spune unele observaţii mai târziu uimind pe cei care credeau că nu a înţeles”, ,,face unele comparaţii minunate” dar nu-şi motivează şi nu-şi susţine cu argumente părerile şi caută întotdeauna să-şi pledeze cauza cu ajutorul unor sofisme. Evreitatea Daniei joacă, aşa cum era de aşteptat, un rol foarte redus, şcoala lui E. Lovinescu insistând destul de puţin asupra chestiunii etnice, singura trăsătură comună cu rasa ei străveche fiind obişnuinţa de a răspunde la o întrebare cu o altă întrebare. Într-un mod paradoxal, deşi mult mai vacuă decât Irina sau Ioana, Dania este personajul de care cititorii se îndrăgostesc cel mai uşor. Nici Mady, personaj de companie, nu scapă de această schimbare de perspectivă. Dacă în debutul romanului Sandu declara că preferă pe verişoară tocmai pentru ancorarea ei definitivă în realitate, spre final, când povestea de dragoste cu Dania se consumă, Mady devine o evreică banală, cu toate defectele rasei sale: mică, grasă, cu nasul coroiat. Ca şi Marcel, cel care se modifică este însuşi Sandu. Există un personaj într-unul din romanele Virginiei Woolf care parodiază într-un mod inteligent toată această fluctuare a identităţii. Caracteriza astfel Virginia Woolf pe Orlando, personajul care avea 2050 de identităţi diferite, şi care reuşeşte pe parcursul romanului să-şi modifice chiar sexul: ,,Orlando îşi schimba eurile cu iuţeala cu care conducea un automobil. La fiecare colţ de stradă apărea un eu nou”. Deşi o asemenea parodie ne-ar putea amuza, ea pune totuşi un diagnostic foarte exact schimbărilor de structură ale personajului în romanul european, iar Holban însuşi încearcă să construiască un asemenea personaj. Pe măsură ce romanul parcurge drumul până la noi identitatea imuabilă se desface în bucăţi, iar personajul devine din ce în ce mai mult obiect, pentru a fi abolit în întregime de Noul Roman francez şi apoi readus în actualitate de literatura postmodernă. Dania este una din eroinele cele mai puţin constante ale romanului românesc iar curgerea identităţii ei anunţă prăbuşirea psihologiei învechite din spaţiul romanescului modernist şi înlocuirea acesteia cu gestalt-uri fluide, ce iau în calcul variabile temporale instantanee.

 

 Jocul cu moartea sau jocul final

 

În nici unul din romanele lui Holban moartea nu a avut structura unei teme muzicale, care să se repete obsesiv, dar care să nu-l deranjeze pe cititor. Dacă în O moarte care nu dovedeşte nimic, Eugen Ionescu vedea în moartea boierului Pandele o influenţă a prozelor lui Rilke, dacă G. Călinescu râdea de pasiunea bolnăvicioasă a autorului pentru Sermon sur la mort de Bossuet, în Jocurile Daniei se vorbeşte pretutindeni despre moarte, uneori chiar fără ştirea autorului. Iată o frumoasă descriere a morţii unor violete îngheţate, uitată iarna între ferestre:

,,Aşa le-am găsit dimineaţa, încă aprinse, colorate, sprintene, dar cu fulgi de zăpadă pe petale”. Odată cu relaţia muribundă, tot universul interior al lui Sandu se pregăteşte să moară. Telefonul cel negru pare un ,,cadavru” iar naratorul discută cu Dania despre actorul Moissi, pe care amândoi l-au văzut în piesa Cadavrul viu. Eroul se retrage apoi la ţară unde intră din nou în legătură cu sufletul bunicii, ce apare şi în roman, parcă pentru a-l anunţa că trebuie s-o însoţească într-o lungă călătorie. Înainte de aceasta sună pe Dania, cântându-i sau cântându-şi încetişor Gute Nacht, mein Kind apoi închide telefonul fără să asculte de Dania care îşi ia doar ,,la revedere” şi nu spune ,,adio”. Rădăcinile textuale şi livreşti ale morţii sunt întotdeauna în cazul textelor lui Holban foarte importante. Alexandru Paleologu[40] într-un studiu pe tema morţii la Eugen Ionescu face o scurtă trecere în revistă a morţii în literatura contemporană: ,,La Balzac, la Stendhal, moartea e încă tratată oarecum abstract şi discursiv. După ei realismul începe să ia act de caracterul concret şi imanent al morţii ca proces fiziologic şi psihic. (…) La Flaubert moartea Emmei Bovary e urmărită cu atenţie aproape clinică, simptom cu simptom, etapă cu etapă; e una din cele mai de neuitat ale literaturii. Tolstoi, cu Ivan Ilici, cu cele câteva morţi din nuvelele lui şi din Război şi pace a dat poate cea mai completă tanatologie literară în sensul ei modern. Mai târziu, la Proust, nu numai cu moartea bunicii şi a lui Bergotte şi cu sfârşitul lui Swann, dar cu întreaga sa viziune asupra timpului, cu analiza duratei individuale, a alterărilor şi mutaţiilor succesive ale personalităţii, natura perisabilă a fiinţei umane şi imanenţa morţii constituie tema funda-mentală a ,,căutării timpului pierdut”. Din literatura contemporană mai pot fi citaţi Thomas Mann, Rilke (în Malte Laurrids Bridges), Hemingway, Lampedusa, Italo Svevo şi la noi G. Călinescu (cu moartea lui Caty Zănoagă)”. Studiul lui Alexandru Paleologu contrazice aserţiunea lui Holban privind o posibilă incapacitate proustiană de a trăi metafizica morţii. De asemenea lista prozatorilor români ar putea fi completată cu nume ca Max Blecher, Tudor Arghezi, Anton Holban, Hortensia Papadat Bengescu etc. Dar a reduce prezenţa acestei teme în literatura interbelică la o simplă influenţă literară iarăşi mi se pare prea puţin. Opera lui Holban este străbătută de la un capăt la celălalt de fiorul şi obsesia morţii, şi scriind Jocurile Daniei, Anton Holban va compune şi un Requiem pentru naratorul unic, Sandu.

Întâiul moment când Sandu şi Anton Holban devin unul şi acelaşi personaj, se petrece doar în momentul în care scriitorul moare in urma unei banale operaţii de apendicită, după ce îşi anticipase sfârşitul într-o scrisoare trimisă unui prieten: ,,La Vremea am mai scris despre pictorul Popovici, mort. Fatalitate! Cred că intru în curând la un spital pentru o operaţie la acelaşi doctor care l-a omorât”. Cumplita fatalitate îl răpune tocmai în clipa în care atinsese deplina maturitate artistică iar ultimele rânduri ale romanului marchează poate acest destin: ,,Plec într-o călătorie din care nu mă voi întoarce niciodată. Şi cred că trebuie să-mi iau rămas bun…” Ceea ce criticii considerau un simplu moft, o simplă influenţă literară capătă valoare existenţială. Nisipul din clepsidră a curs. Rămân în urma prozatorului câteva ,,siluete” feminine surprinse în câteva romane, fiecare din acestea fiind ,,opera singurătăţii şi copii tăcerii”, cum scria în Contré Saint Beauve chiar Marcel Proust[41], scriitorul francez de la care Holban a împrumutat unele dintre cele mai frumoase motive literare ale operei sale.[25] G. Calinescu – Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Ed. Minerva, 1985, pp. 961–963.

[26] Al Călinescu – Anton Holban – Complexul lucidităţii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1972.

[27] Julie Kristeva – Powers of Horrors, An Essay on Abjection, New York, Columbia University Press, pp. 207–258.

[28] G. Călinescu – Istoria literaturii romane de la origini pina in prezent, Bucureşti, Ed. Minerva, 1985, p. 961.

[29] Al. Protopopescu – Romanul psihologic românesc, cap. Anton Holban – preludii ale procesului absurd, Bucureşti, Ed. Minerva, 1974, pp. 165–168.

[30] Ioana Pîrvulescu – Alfabetul doamnelor, Bucureşti,  Ed. Crater, 1999, pp. 158–159.

[31] Johan Huizinga – Homo ludens, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1998, p. 5.

[32] Albert Camus – Mitul lui Sisif,  Bucureşti, E.L.U, 1969,  pp. 99–125.

[33] Luce Iriagaray – The Feminist Reader, OUP, 1983, p. 34.

[34] Jean Paul Sartre – L’Etre et le Neant, Paris, Ed. Gallimard, 1967, p. 234.

[35] Jean Baudriallard – Strategiile fatale, Iaşi, Ed. Polirom, 1996, p. 81.

[36] Jean Baudrillard – ,,Eloge du maquillage”, în De la seduction, Paris, Denoil, Ed. Galilee, 1979, p. 43.

[37] Eugen Simion – Intoarcerea autorului, Bucureşti, Ed. Minerva, col BPT, 1993, vol. 2, p. 164.

[38] Roland Barthes – Fragments d’un discourse amoureux, Paris, Ed. Seuil, 1975, p. 129.

[39] Hermann Parret – Sublimul cotidianului, Bucureşti,  Ed. Meridiane, 1996, p. 216.

[40] Alexandru Paleologu – Ipoteze de lucru, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1996, p. 59.

[41] Marcel Proust– Contra lui Sainte Beuve, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1975 pag 34

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-774-5.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:September, 2003