Proust şi semnele

 

Dar să încercăm să rezumăm doar câteva din seriile de idei deleuziene pentru cititorii cei mai leneşi. Deleuze crede că nu utilizarea procedeului memoriei involuntare constituie elementul care asigură liantul întregului ciclu ci inteligenţa naratorului, Marcel. Romanul lui Proust nu e o simplă expunere a trecutului, filtrat prin memoria involuntară ci un ,,reçit” al uceniciei omului de litere (şi aş adăuga eu al filosofului), a cărui specializare vizează, în principal, interpretarea unor semne. Personajele secundare care se ocupă în mod sistematic cu interpretarea de semne sunt foarte diferite: domnul de Norpois pare preocupat de cifrul diplomatic, Saint Loup, ca ofiţer de carieră, interpretează semnele strategice, iar medicul Cottard cunoaşte şi descifrează codul simptomelor medicale. Marcel, comparat de Deleuze cu un egiptolog pornit să descifreze codul hieroglifelor, este bombardat cu semnale pe care trebuie să le interpreteze corect, căci oamenii, dar şi materiile sau obiectele emit în permanenţă semne, ce trebuie să fie interpretate. Pentru că ,,tot ce ne învaţă ceva emite semne şi orice act al învăţării e o interpretare a unor semne sau hieroglife”. Există cel puţin patru cercuri concentrice, patru lumi ale semnelor: lumea semnelor mondene, lumea semnelor amoroase, lumea semnelor sensibile şi lumea semnelor artistice. Primele sunt vide, stereotipe, au o perfecţiune ritualică, suferă de un formalism exagerat. Vom dezbate însă pe larg semnele care intră în a doua categorie, pentru că ele fac obiectul preocupărilor noastre când analizăm motivul proustian al geloziei, prezent în câteva din cele mai importante romane româneşti interbelice. În mod paradoxal şi nu prea, dacă luăm în discuţie biografia lui Proust, cel mai prodigios schimb de semne se produce între Charlus şi Jupien. Dacă în romanul lui Proust prietenia se hrăneşte din observaţie şi conversaţie, amorul se nutreşte dintr-o permanentă interpretare tăcută. Prietenia lui Marcel pentru Saint Loup nu va rivaliza niciodată, ca intensitate a schimbului de semne, cu amorul lui Swann pentru Odette. Fiinţa iubită se transformă într-un semn uriaş de întrebare, într-o lume posibilă care trebuie interpretată. Dar pluralitatea lumilor este simultană cu multiplicitatea naratorului sau a fiinţei iubite, o perfectă sincronizare a tuturor acestor registre neputând fi vreodată posibilă. A iubi înseamnă a explicita, a explora şi a dezvolta toate aceste lumi posibile. În romanul lui Proust îndrăgostiţii, aidoma lui Swann, sunt atraşi de femei care nu sunt tipul lor, de femei ce provin din lumi diferite. Cu cât distanţa faţă de acestea creşte cu atât devin mai misterioase. De asemenea femeile iubite sunt întotdeauna la Proust surprinse în prelungirea unor peisaje, pentru că acestea sunt privite în imaginea lor reflectată în ochii unei femei. Dar cel care iubeşte doreşte să se bucure în exclusivitate de preferinţa, gesturile şi mângâierile fiinţei iubite. Odată cu dragostea, apare ca un efect secundar, ca o umbră a amorului şi gelozia. Deleuze formulează chiar două legi. Prima face afirmaţia că gelozia este mai profundă decât dragostea. Gelozia sapă mai în profunzime decât dragostea în căutarea unei interpretări a semnelor existente. Semnele amoroase sunt, prin natura lor, semne mincinoase. Ele provoacă doar suferinţă şi o surexcitare nervoasă a suprainterpretării continue. Rivalul rămâne întotdeauna ascuns iar rana existenţială e provocată de senzaţia că nu-l cunosc, că nu pot lupta cu armele lui şi pe terenul lui, oferindu-i iubitei aceleaşi plăceri pe care el i le oferă. Cea de-a doua lege spune că amorurile intersexuale sunt, la Proust, mai puţin profunde decât cele homosexuale. Cel de-al treilea cerc, cel al impresiilor şi calităţilor sensibile, e cel în care acţionează memoria involuntară. El îl conduce pe naratorul ucenic spre lumea esenţelor platoniciene, ale ideilor pure ale Artei, fie că este vorba despre pictură, muzică, teatru sau literatură. Cei doi termeni ai filosofiei lui Deleuze, diferenţa şi repetiţia se regăsesc întocmai în structura romanului lui Proust sau în compoziţiile muzicale ale lui Vinteuil.

Structura repetiţiei amoroase a lui Marcel e una serială, naratorul fiind îndrăgostit pe rând de Gilberte, de Duchesse de Guermantes şi de Albertine. Fiecare termen al seriei aduce minuscula sa diferenţă şi evoluează către descoperirea legii proprii, care descrie evoluţia seriei. când aceasta este în final descoperită, acest fapt conduce la descoperirea esenţei, a temei originare şi originale. În interiorul seriei mari pot fi descoperite serii punctuale. Dacă iniţial Marcel este incapabil să o invidualizeze pe Albertine din grupul fetelor ,,en fleurs”, la moartea ei el parcurge în sens invers aceeaşi mişcare sufletească: întâi, o topeşte pe Albertine într-un grup de fete pe care le observă în Bois de Boulogne, apoi are revelaţia gustului fetei pentru ca în cele din urmă să ajungă la concluzia că ea trăieşte, gând care îi oferă o bucurie secretă. Deşi unii cred că iniţiatorul seriei aceasta de femei e mama naratorului, adevăratul iniţiator subconştient al seriei e Swann. Un amour de Swann nu e o bucată inutilă cum mai cred unii critici naivi ci e şcoala inconştientă la care Marcel învaţă deopotrivă jocul ,,intermitenţele inimii” dar şi lecţia geloziei. Numai extragerea dintr-un grup omogen o poate transforma pe d-ra Albertine într-o iubită, iar când acest amor rămâne în starea de latenţă, aşa cum se întâmplă în cazul d-rei de Stermaria, seducţia exercitată e cu atât mai puternică. Din acest model textual proustian, scriitorii români (Holban, Sebastian, Camil Petrescu) au preluat mai mult sau mai puţin. De obicei însă seriile ample sunt tăiate, preferându-se analiza unei singure femei pentru fiecare narator. După aceste câteva scurte precizări, revenim în cafeneaua unde scumpul nostru personaj îşi soarbe liniştit paharul de whisky în aşteptarea Anei. Reacţiile sunt notate cu atenţie, mai ales spre dimineaţă când activitatea celor din bar se stinge încet: ,,De atâtea ori, spre dimineaţă, când luminile se stingeau, când jazul tăcea obosit, când instrumentele de metal intrau în îmbrăcămintea lor de pânză şi numai pianul continua să cânte pentru dansatoarele care se demachiau, pentru fetele de la garderobă sau pentru un client întârziat, de atâtea ori, dând deoparte perdelele din fund, albă, trează, strălucitoare, cu surâsul ei de dimineaţă intra Ann”. Uşa acoperită de perdele grele de catifea se transformă într-o poartă, într-o graniţă între trecut şi prezent, între două lumi (,,perdelele erau nemişcate şi cu faldurile lor grele cu roşul de cupru vechi despărţeau o lume de altă lume”) iar orice mişcare declanşează adevărate sincope ale conştiinţei, un strigăt mut. Paul e o fiinţă care vieţuieşte la limită, ,,între” realitate şi neant, e o fiinţă spectrală bântuită de umbrele propriilor sale amintiri. Seria de accidente succesive ce punctează naraţiunea întrerup două vieţi banale iar pentru a accentua oarecum senzaţia de criză existenţială a eroului plutind în stare de urgenţă, autorul foloseşte chiar o ciudată negaţie descriind pe Paul care se mişca ,,fără accident”. Ca şi omologul său Sandu, Paul foloseşte telefonul pentru a conjura trecutul prin intermediul vocii iubitei dar depărtarea acesteia declanşează puterile ascunse ale imaginaţiei, căci cu puterea minţii el reconstituie într-un joc al lucidităţii mediul din jurul telefonului: ,,Paul văzu cu ochii închişi aparatul de telefon aproape de patul lui Ann, lucrurile cunoscute din jur, micul elefant de argint, scrumiera de lemn ars (tek de Guyanne, îşi aminti fără rost numele lemnului) portretul din odaie a lui Ingrid, fotoliul roşu, covorul, întreaga odaie unde soneria suna fără sens”. Memoria involuntară este înlocuită aici cu vederea cu ochii închişi, trecutul este construit într-un mod sintetic dar amănuntul denumirii străine a lemnului de tek de Guyana care-i vine în minte fără rost nu poate fi controlat, vine dintr-o logică a obiectelor ce au viaţă proprie, ce au un Lazăr al lor ce poate fi trezit la viaţă. Pe fondul acestor permanente coborâri în apa moartă a trecutului, inclusiv al rememorării unor episoade punctuale, marcate calendaristic ,,seara de noiembrie 1932” când ea apăruse cu o valiză mică în care avea o cămaşă de noapte, peria de dinţi şi o pereche de ciorapi”. Femeia vine să locuiască la el pentru că pe strada ei se efectua lucrări de reparaţie la o linie de tramvai. Ca şi Camil Petrescu sau Holban, Sebastian e un burlac convins, fără prea multă experienţă în convieţuirea cu o femeie, fără expertiză în chestiuni casnice sau familiale. Episodul din romanul lui Sebastian e foarte asemănător cu semiotica obiectelor de toaletă intimă, care circulă între apartamentul doamnei T şi cel al lui Fred Vasilescu, ca un semnal, ca un indicator al intensităţii relaţiei lor. Comentariul d-nei T., sfâşiată la vederea unei valize într-un compartiment de tren ce a înlocuit-o pe a ei, valiza femeii pe care Fred Vasilescu o conduce la Sinaia exprimă o adevărată dramă. Dragostea nu mai e un fenomen extraordinar, urbanizată, îmblânzită, ea îşi atrage accesorii din cele mai banale în care printr-o metonimică simbolizare un aparat de ras bărbătesc pe policioara băii unei femei poate semnifica mai mult decât un întreg roman amoros. Paul se întoarce acasă iar personajele secundare joacă un rol de ,,lansatori” textuali căci patronul barului îi aminteşte  de aceeaşi Ann: ,,De când duduia Ann nu mai vrea să dea pe la noi merge din ce în ce mai rău” iar Paul găseşte o comparaţie inspirată poate de starea lui de spirit în acel moment ,,lasă, se îndreaptă, barurile astea sunt ca femeile: nu ştii de ce vin, nu ştii de ce te lasă”. Un alt personaj secundar, şoferul de taxi, acţionează ca un anticipator replica lui fiind o prolepsă, o contra-pondere a flashbackurilor permanente, propunându-i să-l ducă acasă, unde poate îl aşteaptă cineva. Acolo chiar îl aştepta cineva dar nu duduia Ann ci Nora, cea care a venit să-i aducă paşaportul. În oglinda conştiinţei Norei, Paul se reflectă în toată puterea lui de spectru. Surâsul îl apără ca o vizieră (coincidenţa cu ceea ce Derrida numeşte în Spectrele lui Marx efect de vizieră nu poate fi trecută cu vederea) iar gestul său de a trânti uşa şi de a pleca în noapte este tradus de ea ca exprimând disperarea unui potenţial sinucigaş. Cele două femei se aşează acum faţă în faţă, femeia îngheţată a trecutului, cea care fură vitalitatea şi femeia caldă şi prezentă, cea care printr-un gest tipic feminin oferă viaţă florii îngheţate şi ofilite rămasă de seara trecută la butoniera bărbatului: ,,O scoase cu mare grijă, cu nesfârşite precauţii, de teamă să nu-i rupă cotorul prea lung, şi căută din ochi un vas de flori, dar nu era decât unul singur, prea larg pentru o singură floare. ,,Mai bine un pahar”, zise ea şi trecu în sala de baie, ca să găsească apă, dar apa rece era prea îngheţată, iar robinetul de apă caldă nu funcţiona. (,,Ce dezordine în casa asta! Cum se cunoaşte că trăieşte singur!”) Deschise o uşă ce da într-un oficiu şi găsi acolo o sticlă cu apă de casă. Se întoarse în odaie, turnă apă, şi pe urmă, punând floarea în pahar, îl depuse pe un mic taburet, lângă patul lui, îngenunchind şi ţinând cu grijă paharul între palme, ca şi cum ar fi vrut să transmită palidei flori căldura mâinilor ei”. Autorului îi este frică, parcă, să plonjeze în curgerea atomizată a gândurilor personajului, preferând să separe aceste idei grafic, să le închidă între paranteze. Nimic din bogăţia ideatică şi a impresiilor doamnei Dalloway nu mai ajunge până la Nora. Sebastian preferă un alt tip de caracterizare, una gestuală, pantomimică, indirectă, iar tăietura cinematografică a pasajului nu ascunde hieratismul gestului, căci scena se transformă într-un ritual magic, căci aducerea la viaţă a garoafei printr-o delicată serie de gesturi simbolizează încercarea Norei de a-l readuce la viaţă pe Paul. Femeia apare în această scenă surprinsă într-o postură tipică dar delicateţea autorului mascul vine din zona stendhaliană, autorul francez fiind singurul la care femeia apare demitizată, ,,respectând romanescul adevărului”. Urmează o pagină de dragoste adevărată iar delicateţea prezentării vorbeşte deopotrivă despre un suflet şi un text îndrăgostit. Cei doi intră într-un dialog proxemic, distanţele sunt iniţial bine marcate iar linia de demarcaţie e marcată dintr-o măsuţă pe care aburesc câteva ceşcuţe de ceai: ,,Stau unul în faţa celuilalt, jumătate în întuneric. Au stins toate lămpile, afară de lampa cu abajur de pe birou. El este în fotoliu, unde l-a obligat ea, autoritară, să şadă: ea este în colţul de lângă divan, unde şi-a îngrămădit câteva perne. Între ei e masa de ceai cu ceşti albe, calde, ca nişte globuri slabe de lumină.” Decorul este simplificat la maximum, modernist, acumulând puţine elemente, departe de bogăţia exotică a chinezărilor şi japonezăriilor ce încărcau decorul în care Odette servea pe Swann cu o ceaşcă de ceai. Ceremonia ceaiului se desfăşoară la Proust într-un endroit cu savoare de Orient: pereţii sunt decoraţi cu stofe aduse din Asia sau cu şiraguri de mătănii turceşti, bibelouri de porţelan chinezeşti sunt aşezate cu grijă pretutindeni, o lanternă japoneză aruncă o lumină difuză, lămpi chinezeşti, izolate sau în cupluri, dau lucrurilor din jurul lor forme stranii iar Odette însăşi e îmbrăcată într-o rochie de casă de mătase roz. Dacă n-ar fi atât de îndrăgostit Swann ar remarca aspectul cam încărcat al locului dar eroul e într-atât de pasionat de propria lui îndrăgostire că nu are timp să facă asemenea observaţii. Florile vin la rândule din Orient: crizantema, semnul iubirii metafizice dintre cei doi, floarea primei lor întâlniri, cea pe care Odette i-o dăruieşte în trăsură, în timp ce catleya, orchideea cu petale de satin (eroul nu se poate abţine să nu comenteze amuzat: “parcă au fost tăiate din paltonul meu) vorbeşte eufemistic despre cealaltă dragoste, cea carnală. Putem afirma fără să greşim că universul proustian se naşte din aroma unei ceşcuţe de ceai fierbinte. Prezenţa florilor nu este nici ea întâmplătoare, semn că Odette cunoştea regulile strictei ceremonii a ceaiului japonez care cere îmbinarea mişcărilor cu aranjamente florale cunoscute sub numele de ikebana. Tenshin Osakura[15] în Cartea Ceaiului, o celebră operă de popularizare pentru occidentali a respectivei tradiţii, scrisă în direct în limba engleză, consacră un capitol special aranjamentelor florale destinate unei comunicări simbolice cu ceremonia ceaiului. Maeştrii acestei arte sunt supuşi unor coduri foarte stricte, de pildă este absolut interzisă decorarea încăperii cu flori albe de măr atâta timp cât afară, pe câmp mai este încă zăpadă. Florile lui Proust vin dintr-o altă zonă de semnificaţie: crizantema e floarea imperială (într-unul din rondelurile lui Macedonski împărăteasa se transformă în crizantemă) dar şi floare a morţii, a inevitabilei descompuneri în timp ce orhideea, homosexuală sau heterosexuală (să ne amintim orhideele Primula veris sau Lythrum salicaria din deschiderea volumului Sodoma şi Gomora, semne metonimice ale homosexualităţii baronului Charlus sau a Albertinei) vorbeşte despre un complex al vaginei dentata, al sexului care devoră. Samuel Beckett explica preferinţa lui Proust pentru plante prin faptul că acestea nu au voinţă, nu au pudoare, că îşi exhibă organele de reproducere, devenind astfel corespondentele unui subiect pur, ce a lepădat impuritatea voinţei schopenhauriene de a trăi.

Ca şi la Proust, eroii lui Sebastian se îndrăgostesc în jurul unei ceşti de ceai. Atmosfera e încărcată de aburii ceaiului: ,,în câteva clipe apa clocotea, iar în toată casa era o aromă de ceai, de lămâie, de rom – toate găsite fără să-l întrebe pe el.” Femeia se transformă în agent, preia iniţiativa şi în acest ritual al servirii ceaiului, un ritual erotic prin excelenţă se îmbină Erosul, Thanatosul, Habitusul şi Mnemosina. Ea execută mişcările ritualului cu mare siguranţă: ,,umbla printre lucrurile lui cu mâini uşoare, sigure, ca şi cum ar fi mers spre ele din instinct sau dintr-o veche obişnuinţă”. Tema obişnuinţei e şi ea o arie împrumutată din frumoasa operă (episodul Swann e însă o pagină de operetă) proustiană.

Vocea Norei aduce linişte sufletească, iar mişcarea ei imponderabilă, plutirea ei intră în relaţie cu obiectele, dă camerei un aer de familiaritate: ,,O aude umblând prin casă. Ce liniştitor e acest pas! O aude respirând. Parcă ar fi de totdeauna aici.” Înainte să se producă apropierea propriu-zisă, eroul se lasă îmbrăţişat de umbra ei: ,,Îi vede umbra –când mare, când mică, după cum se apropie sau se depărtează de lampă – trecând peste lucruri. În rochia de stofă pe care o poartă, trupul ei este apărat, ca sub o mantie. Numai uneori, la o redresare a umerilor, se poate distinge linia sânilor, a şoldurilor. S-a oprit în faţa lui, cu ceainicul în mână, aplecată deasupra mesei, şi toarnă cu băgare de seamă apa fierbinte în ceşti. El se ridică în picioare şi o priveşte lung. Ea îi suportă privirea în tăcere. Un miros de lavandă pluteşte slab între ei.” Urmează, aşa cum era de aşteptat, sărutul şi apropierea finală. Urmărind acelaşi contrapunct muzical dar şi cinematografic în scena imediat următoare pătrundem din nou în cogitationele Norei. Aceasta descrie peisajul străzii vecine privit de la geamul apartamentului lui Paul iar percepţia este de data aceasta nu a unui ochean întors ci a unui ochean căruia cineva i-a substituit lentilele. Astfel în locul farmaciei din colţ, a staţiei de taximetre şi a curţii maiorului de peste drum vede firmele albastre ale băcăniei, depoul de benzină cu două pompe roşii, metalice, ca două sifoane şi castanii cu frunze îngheţate. Nora, o profesoară de franceză la un pension de fete, sună la şcoală pentru a se învoi şi aflăm că îşi cumpărase o lampă cu abajur din salariul ei, că Grig, iubitul ei o considera o ,,iubită conjugală” şi o ceruse în căsătorie şi că trăia printre vechile ei lucruri doar din teama de a începe o viaţă nouă. Întotdeauna maniera de percepţie a lumii înconjurătore a Norei depăşeşte în senzualitate pe cea a bărbatului. O intuiţie corectă din punctul de vedere psihologic îi permite scriitorului să se identifice cu eroina sa: ,,Purtase în somn tot timpul greutatea trupului lui, un trup morocănos, primind fără greutate mângâieri, pe care nu le înapoia. Simţea încă pe sânul stâng mâna lui dreaptă, grea, cu toate degetele deschise. Dacă ar dat deoparte cuvertura, nu s-ar fi mirat să-i găsească urma imprimată pe sân, ca un tatuaj”. Aventura ei cu Paul o proiectează într-o nouă lume, faptul divers interpretat în spiritul lui Gide dezlănţuie în ea energii ascunse, ce mocneau de mult timp. În acest timp bărbatul coboară în trecutul îndepărtat, în epoca vacanţei la Cernatu, în preistoria relaţiei sale cu Anna. Atunci, în momentul când banda de tineri sosiţi din Bucureşti sperie pe locuitorii micului sat săsesc, petrecându-şi timpul în excursii sau pe terenul de tenis amenajat chiar de ei, aici căuta imaginea Annei, fata căreia îi întinsese o minge de tenis înainte de a şti măcar cine este. Trecutul năvăleşte asupra lui, tinerii opresc ultima cursă care sosea de la Rîşnov şi cântă o romanţă în compartiment iar din mulţimea vocilor trecutului Paul, printr-un complicat proces de selecţie, caută să decupeze doar vocea ei: ,,Paul, aducându-şi aminte de acel moment, ar fi vrut, aşa cum un dirijor suspendă cu un singur gest toate instrumentele, lăsând să se audă doar vioara solistului, ar fi vrut să poată suprima în memoria lui vocile celorlalţi, pentru a nu păstra decât, aşa cum trebuie să fi fost în acea noapte de august 1926, vocea lui Ann”. Relaţia cu trecutul nu este una simplă, bărbatul caută să descopere femeia în fata pe care o cunoscuse cu şase ani în urmă, într-un joc de reconstruire al trecutului dar din nou memoria se dovedeşte a fi insuficientă. El recurge la un surogat de memorie: pictura. Imaginile lui sunt înlocuite de schiţele şi acuarele ei în care sunt prinse pentru eternitate, ca într-un insectar două siluete ale aceleiaşi fete zănatice, ,,trenul municipal cu vagoanele galbene”, gările mici ,,în care aştepta câte o săsoaică tânără, cu o pălărie imensă de pai galben în cap, cu o pălărie imensă de pai galben în cap şi purtând o poşetă mare, lată, orăşenescă”. Dacă în romanul precedent rolul compozitorului Vinteuil îl juca Tache Porporeaţă, personajul cu nume ca un sunet de contrabas, acum rolul pictorului Elstir îl joacă chiar Ann. Mecanismele rememorării sunt şi ele complicate, ele evită de obicei zonele neplăcute, sunt vizate doar zonele de linişte sufletească ,,erau în memoria lui teritorii calme, anumite zone de indiferenţă, spre care revenea, când imaginea de azi a iubitei i se părea intolerabilă. Se căznea să reconstituie fiecare detaliu al acestor vechi întâmplări şi se întorcea spre ele cu îngrijorare, ca spre nişte fotografii vechi, pe care i-ar fi fost frică să nu le găsească decolorate de timp”. Din această serie de tablouri dintr-o expoziţie a trecutului am ales doar câteva. Primul se referă la un alt posibil accident cu încărcătură culturală, prin care Paul o separă pentru întâia dată pe Ann din contextul celorlalte femei. Vizitând o expoziţie de pictură, unul din primele saloane oficiale organizate la Şosea, cele cu care pictorii avangardei interbelice se aflau într-un război permanent, ajunge în faţa unui grup de acuarele al cărui stil anti-calofil reuşeşte să-i atragă atenţia. Acuarele pictate  pe un fond albastru ,,de creion chimic”, au o scriitură vizuală foarte apropiată de scrisul nervos, electric, gidian a lui Sebastian: ,,Desenul era nesigur, nervos, încurcat în liniile lui capricioase, ca o scriere grăbită, dar cu neaşteptate preciziuni de detaliu, ca şi cum din când în când pensula s-ar fi oprit ca să pună un punct sau o virgulă într-o frază prea confuză. Aceste mici trăsături păreau să fie semnele ortografice ale unei misterioase scrieri.” Acest episod se prelungeşte printr-un al doilea, cel în care Ann îl conduce în faţa unor fresce aflate pe peretele unei mânăstiri de lângă lacul Snagov, unde îi arată un grup de femei. Prima femeie din dreapta era întoarsă spre celelalte cu o mişcare graţioasă, ce imprimă stofei o cădere în falduri mângâietoare. Cealaltă frescă a mânăstirii din Snagov, o coborâre de pe cruce, conţine şi ea un personaj de planul al doilea, care-şi duce mâna la barbă într-un gest laic. Episodul acesta va juca un rol foarte important în economia poveştii de dragoste, căci va deveni o probă de necontestat a vinovăţiei iubitei infidele. Femeia anonimă din fresca de pe peretele unei bisericuţe ortodoxe e corespondentul în mic al Zephorei lui Boticelli din romanul lui Proust. Eroul acestuia, Swann era un estet, un bărbat capabil să răscolească documente din Florenţa secolului XV pentru a putea astfel pătrunde în sufletul Primăverii sau lui Venus, ambele din tablourile aceluiaşi pictor italian. El îşi construieşte chipul iubitei, el citeşte  întotdeauna trăsăturile unei femei într-o cheie estetică. Paul e însă doar un tip educat, ce înţelege pictura doar în măsura în care aceasta îl apropie de Ann. Cel de-al treilea episod şi ultimul ales pentru exemplificare e un mic fapt divers, întâlnirea absolut întâmplătoare dintre un avocat îmbătrânit şi plictisit, care se întorcea de la un proces lipsit de interes care vede o fată încercând să fure o creangă de liliac dintr-o grădină. E momentul când Paul se îndrăgosteşte iremediabil de ea, momentul declanşator al unei iubiri iar clipa îşi păstrează sinceritatea iniţială, eroul având grijă să o detaşeze de orice influenţă a suferinţelor ulterioare: ,,Ar fi putut crede că e o şcolăriţă dacă n-ar fi fost îmbrăcată cu o eleganţă de doamnă. Purta un taior gri, o pălărie gri cu boruri albastre (nn. culoarea ei favorită), pantofi de antilopă albaştri. Pe parapetul de piatră al porţii, o poşetă din aceeaşi antilopă ca şi pantofii fusese probabil lăsată jos, pentru a-i permite să aibă mâinile libere. Paul o recunoscu fără greutate pe Ann, dar îi venea greu să creadă că este ea. Înălţată în vârful pantofilor, pe parapetul de piatră, cu o mână agăţată de gratiile porţii, cu cealaltă se lupta să reţină creanga de liliac, prea înaltă. Foile taiorului se ridicau mai sus de genunchi, doi genunchi rotunzi, delicaţi, de adolescentă”. Ann devine în acest episod o veritabilă  rapsodie în albastru.

Dacă în Oraşul cu salcâmi Sebastian respecta adagiul antic ut musica poesis,  în Accidentul acesta a fost înlocuit de ut pictura poesis. Eroul o urmăreşte plecând, lăsând în urmă-i o trenă de lumină şi trimite pe adresa ei tot liliacul pe care îl descoperă în vitrina unei florării. Crenguţa de liliac devine floarea simbol a iubirii lor, cea care poate aplana şi cele mai aprinse diferende. Chiar dacă erau certaţi, o crenguţă de liliac primită în dar de la Anna purta în codul secret al dragostei lor un mesaj de pace şi de împăcare. Dar eroul face, pe urmele lui Swann, o distincţie interesantă. Dacă liliacul de primăvară se apropia prin vitalitate de tinereţea femeii, bărbatul şi iubirea lui matură sunt mai apropiaţi de liliacul înflorit în plină iarnă, ce ,,nu avea aroma violentă a celui de primă-vară, ci un miros slab, stins, ca o răsuflare, ca un fum”.  Acest liliac poartă un amestec de nostalgie şi melancolie, ca o surdină a regretului după un amor stins. Să nu uităm că în romanul lui Proust, Gilberte şi Odette sunt la un moment dat comparate cu două crenguţe de liliac de culoare alb şi mov! Gerard Gennete observa, în studiul său mai vechi Metonimia la Proust din volumul Figuri, că explozia metaforică la Proust îşi are întotdeauna drept element declanşator un transfer metonimic. Femeile sale, cu precădere Odette de Crecy (devenită ulterior dna. Swann) şi mai apoi Albertine sunt prezentate tot timpul în armonie cromatică cu natura înconjurătoare. Cea de-a doua, plimbându-se prin Bois de Boulogne cu rochia şi pălăria mov şi cu umbrela de aceeaşi culoare, este însoţită de o singură floare de stânjenel şi de un buchet de violete. Autorul oferă chiar în text o indicaţie asupra acestei armonizări a toaletelor cu anotimpul, ,,florile flexibilei pălării de pai păreau zămislite de luna mai”. Toaletele personajelor feminine variază şi în funcţie de factori momentani, de dispoziţia sufletescă a eroinei, de unde rezultă şi extraordinara diversitate picturală a acestora.

Explozia iubirii dintre Paul şi Ann are loc la Sibiu, un oraş cu doar doi oameni care se iubesc, unde Ann pictează portretul unei fetiţe, Ingrid, ce se transformă într-o madeleină a amorului lor dispărut. Acum intră în scenă un nou personaj: Gelozia. Garabet Ibrăileanu în studiul său Creaţie şi analiză observa că gelozia, dragostea, obişnuinţa în romanul lui Proust nu sunt doar concepte generale ci pot fi considerate chiar personaje. În momentul când se transformă într-un gelos Paul devine analitic şi încearcă să reconstituie din fragmente mici adevărul, procesând dovezile infidelităţii femeii într-un spirit apropiat de meseria lui, analizându-le ca un criminalist sau ca un arheolog. Cu toate că nu rivalizează cu radiografia aceluiaşi sentiment din romanul lui Camil Petrescu Ultima noapte… cei doi autori au avut acelaşi dascăl, pe Marcel Proust, ,,cel mai atent observator al geloziei umane de la Shakespeare încoace”, cum îl caracteriza în criticul nord-american Harold Bloom[16].

Apelul la maestrul romanului francez, cred că ar putea lumina multe necunoscute, mai ales că gelozia i-a preocupat şi pe Anton Holban sau Hortensia Papadat Bengescu şi că multe alte romane interbelice vin în atingere cu ea. Proust ne asigură că gelozia lui Swann urmăreşte ca o ,,umbră” amorul acestuia, iar de aici tratarea geloziei ca o istorie a umbrei, în spiritul povestirii lui Adalbert von Chamisso, Peter Schelhmil, ca o realitate cu dimensiune spectrală, şi de acea imposibil de analizat. De asemenea, gelozia lui Swann se asociază cu o pasiune mai veche, cea a aflării adevărului. Gelozia conţine în ea nucleul unei minime competenţe intelectuale, e un exerciţiu mental, o gimnastică a minţii dar vindecarea de ea, acea convalescenţă asemănătoare cu doliul despre care Freud pomenea în studiul său Narcissisme et deuil, cu perioada de refacere după pierderea fiinţei iubite se transformă într-o etapă necesară pe calea maturizării unui bărbat. Geloşii recurg întotdeauna la o pseudo-soluţie: fie îndepărtează femeia iubită, condamnând-o la o moarte simbolică, aşa cum procedează Marcel cu Albertine, fie o alungă într-un ghetou al unei alterităţii misogine, aşa cum procedează Gheoghidiu cu Ela. Harold Bloom[17] în studiul său Adevărata persuasiune a geloziei sexuale citează un pasaj din Captiva (Prizoniera), o superbă definiţie a geloziei proustiene: ,,…gelozia cuiva, răscolind trecutul în căutarea unui indiciu, nu poate găsi nimic: întotdeauna retrospectivă, este asemenea unui istoric care trebuie să scrie despre o perioadă anume şi nu mai are nici un document; întotdeauna întârziat, se grăbeşte ca un taur furios spre locul unde nu va găsi totuşi, creatura uimitoare, arogantă, care îl chinuie şi pe care mulţimea o admiră pentru splendoarea şi inteligenţa ei. Gelozia se pierde în gol.” Dar limita între gelozia bună, cea constructivă şi cealaltă rea, maladivă (Proust citează cu admiraţie forţa sultanului Mahomed al II lea, ipostaziat într-un portret de Bellini, ce îşi ucide iubita cu pumnalul pentru a-şi reda libertatea) e foarte uşor de trecut. O altă definiţie a Odettei, o superbă caracterizare a oricărei femei, apare în O dragoste a lui Swann, în bine cunoscutul monolog al lui Swann: ,,Ceea ce mă interesează este faptul de a şti dacă într-adevăr tu eşti acea fiinţă josnică, şi chiar lipsită de farmec, acea fiinţă vrednică de tot dispreţul care nu este capabilă să renunţe la o plăcere. Iar dacă tu eşti tocmai o asemenea fiinţă, cum ai putea să fii iubită, căci nu eşti nici măcar o persoană umană, o creatură definită, imperfectă, dar cel puţin perfectibilă. Eşti o apă informă ce curge după povârnişul ce-i iese în cale, eşti un peşte fără memorie şi fără judecată care, atâta vreme cât va trăi într-un acvariu se va izbi de o sută de ori de sticla pe care o va lua drept apă. Înţelegi că răspunsul tău nu mă va face, bineînţeles, să nu te mai iubesc chiar din clipa aceasta când voi înţelege că nu eşti o făptură omenească, şi că eşti sub orice lucru din toate câte există şi nu ştii să te aşezi deasupra niciunuia”. Spre deosebire de Marcel, magicianul memoriei sau de Swann, Odette trăieşte numai în prezent, ca peştişorii aurii, specie care nu cunoaşte nici trecutul, nici viitorul. Odette iese astfel în afara timpului, gesturile ei atemporale nu pot fi analizate dintr-o perspectivă a bărbatului condamnat să sufere acut durerea destrămării. Ca şi colega ei Albertine, Odette e atât de fragmentată ca personaj încât nu există un nucleu comun de trăsături care să alcătuiască un miez tare. Ea ia forma vasului în care este pusă, este mimetică, ca graţioasa Grace, eroina lui Aldous Huxley. Prima Odette nu este nici măcar frumoasă, Swann descriind-o ca având un profil prea puternic, pielea prea fragilă, pomeţii prea proeminenţi şi trăsături prelungi. Principalul element al chipului ei, ochii, care de la Banchetul lui Platon încoace vor ocupa poziţia cea mai tare a unui portret, cea de poartă a sufletului, sunt în cazul Odettei adumbriţi de propria lor frumuseţe ,,avea ochi frumoşi, dar atât de mari că păreau a se prăbuşi sub propria lor greutate”. Ochii aceştia aveau, abia la a doua şedinţă, s-o apropie de Zephora lui Boticelli. Eroina romanului ionic trece printr-o serie de generări, cum le-a denumit Jacques Derrida, personajele îşi schimbă platoşa, conserva trupului lor cu mare uşurinţă, ca nişte fantome care se transformă una în alta: Albertine devine Grace, Grace devine Dania, Dania devine Ann şi acest joc poate continua la nesfârşit dacă seria de ,,clone” literare poate fi completată şi cu alte nume. În fruntea seriei stă cu siguranţă unul dintre personajele feminine ale romanului fluviu al lui Proust, dar acest punct generator e mai puţin important. Personajul modern este construit într-o geometrie nelineară, într-o serie a locu-rilor geometrice înlocuind linearitatea psihologică a eroilor ,,cu stea în frunte” cu o serie de jocuri topologice.  Pe lângă eroarea rezultată din incorecta mânuire a probelor sau din imposibilitatea de a le găsi gelosul se mai află şi într-o eroare indusă de ciudate paradoxuri temporale. Astfel el are tendinţa să dea o explicaţie în simultaneitate unui personaj care nu există decât în succesiune. Ea e de fapt un efect al unei aberaţii optice, foarte asemănător dorinţei scriitorului de glorie postumă: ,,Când încercăm să ne gândim ce ni se va întâmpla după moarte, nu ne proiectăm oare, în mod greşit, sinele de acum, când suntem în viaţă, asupra acelui moment? Este oare mai absurd să regretăm că o femeie, care nici nu mai există, nu mai poate şti că noi am aflat ce făcea cu şase ani în urmă, decât să dorim ca, atunci când vom fi morţi, să ne aprobe lumea chiar şi după un secol? Dacă al doilea caz este mai ancorat în realitate decât primul, regretele geloziei mele retrospective provin din aceeaşi eroare optică din care provine, la alţii, dorinţa gloriei postume.” Gelozia este un efect secundar, pervers, o aberaţie optică provenită tocmai din postulatul bergsonian al unei fragmentări temporale, a existenţei unui timp pur, a unui timp privit în absolut. Din moment ce noi nu suntem aceeaşi în fiecare clipă, cum putem analiza pe aceea de lângă noi care se modifică şi ea, uneori cu viteza cu care personajul Virginiei Woolf din romanul Orlando îşi schimba eurile?

Abia în Timpul regăsit, prin vindecarea de Albertine, Marcel devine Marcel Proust, adică Romancierul (repetând experienţa lui Swann). Paul repetă toate greşelile lui Swann, după cum Sebastian însuşi, trecând prin diferite faze ale poveştilor sale amoroase se identifică pe rând cu Swann sau cu Saint Loup. Ca roman de analiză, Accidentul lui Sebastian e cu mult inferior romanelor lui Proust. Repetând greşelile lui Swann, Paul îşi caută iubirea cea veche prin baruri de noapte şi restaurante, pentru a o mai privi o singură dată în ochi: ,,trebuia să vie un timp în care simplul fapt de a o zări să devină un lucru greu, de multe ori imposibil, un timp în care avea să cutreiere nopţi întregi din restaurant, din bar în bar, cu speranţa că o va găsi în sfârşit şi o va vedea, fie numai pentru o singură clipă.” Cu toate acestea, în momentele lui de luciditate, privindu-i jocul de femme fatale eroul sau poate chiar autorul comentează că evoluţia spre suferinţă era paradoxală din moment ce Paul realiza, pe cale raţională că o blondă ca Ann ,,fără mistere şi fără secrete”, ,,părea tipul predestinat al unei iubiri uşoare”. Gelozia însă îşi declanşează mecanismele monstruoase, pătrunzând cu ea într-un local era sau părea întotdeauna căutată de privirile indiscrete ale bărbaţilor, iar gelosul dotat în mod neapărat cu imaginaţie umple golurile informaţiilor ei lapidare cu reconstituiri mentale precise ale momentului când i s-au pus coarne: ,,Mai dureroase erau însă răspunsurile ei precise, spuse cu indiferenţă. ,,L-am cunoscut acum trei ani, în tren spre Budapesta”. Paul îşi imaginează interiorul vagonului de dormit, culoarul de lumini albastre, Ann lângă fereastră stând de vorbă cu tovarăşul ei de călătorie; o auzea parcă râzând când o zguduitură mai puternică o arunca în braţele lui. Vedea aşternutul alb al paturilor, prin uşile rămase deschise, culoarul pustiu, trecerea ei dintr-un compartiment în altul, în plină noapte…” Există în aceste scenarii mentale o voluptate a detaliului care să producă suferinţă şi auto-compătimire. Fiecare minciună pentru un bărbat, care joacă tot acest joc detectivistic, conţine un indiciu al adevărului, iar probele împotriva ei încep să se strângă: Anna obţine pe nişte tablouri mediocre preţuri colosale, demne de un Petraşcu sau un Iser (un amănunt foarte interesant strecurat în roman sunt tocmai aceste date despre piaţa tablourilor interbelice unde un Margareta Sterian se vindea cu trei sau patru mii de lei, în timp ce tablourile Annei obţineau de zece ori mai mult). Apoi dublul sens al termenului ,,client” şi arta ei desăvârşită în a-şi plasa tablourile ridică tot atâtea semne de întrebare asupra moralităţii ei. Ca şi colegii săi de suferinţă Marcel şi Sandu, Paul îşi începe analiza sufletească a partenerei sale cu o banală analiză lexicală sau chiar morfo-sintactică. În spatele fiecărei noi achiziţii din argoul ei de pictoriţă (,,a zdrobi cariera” sau ,,a merge la motiv” a doua expresie însemnând a căuta un nou peisaj, un nou motiv pentru tablouri dar fiind ulterior folosit drept o minciună sub care să fie mascate escapadele ei amoroase) bărbatul simte umbra unui intrus, a unui posibil rival: ,,Paul cunoştea prea bine acest limbaj pentru ca schimbările de limbaj să nu-l neliniştească. De unde veneau aceste cuvinte noi, care răsăreau deodată în vorbirea ei, ca nişte ecouri dintr-o viaţă pe care el nu o cunoştea şi din care nu străbătea până la el decât un cuvânt scăpat din neatenţie.” Ca şi personajele romanelor lui Huxley, construite dintr-o serie de tropisme, cele despre care vorbea în studiul său Mircea Eliade, Anna practică tot acest cameleonism intelectual. Ca şi Dania, Ann depinde intelectual de bărbatul cu care trăieşte la un moment dat şi care o ajută, vorba lui Otto Weininger, să-şi clarifice henidele. Teoria poate părea inacceptabilă feministelor şi total incorectă din punctul de vedere politic dar ea revine la mai toţi romancierii epocii interbelice. Analiza lingvistică poate da explicaţii în vederea efectuării unei analize mai aprofundate, de ordin sufletesc. Dacă în unul din romanele lui Holban, Ioana reuşea să demonteze superioritatea patetică a bărbatului graseind, jucându-se cu consoana r, în Accidentul jocul acesta este jucat de mascul, care ar dori să surprindă inconsistenţa sufletească a partenerei: ,,S-o asculte pe Ann fusese pentru el în primele timpuri o plăcere plină de surprize. I se păruse la început că e tare vorbăreaţă, dar cu vremea observase că volubilitatea ei era făcută mai mult din gesturi şi zâmbete, dintr-o alternanţă de scurte exclamaţii şi scurte tăceri, care dădeau vorbirii ei un aer de agitaţie continuă.” Inconsistenţa aceasta a limbajului a fost demonstrată de pragmatica conversaţională, ce a demonstrat rolul important al elementelor non-verbale într-o conversaţie, dar sintaxa, dacă ar fi să urmăm ipoteza Whorf –Shapir, are un rol foarte important în modelarea caracterului şi mentalităţii unui individ sau a unor populaţii. Sintaxa Annei este, dincolo de cuvintele propriu-zise, o sintaxă sufletească: ,,Vorbea cu fraze simple, pe care însă le complica cu o ploaie de interjecţii şi întrebări – da? nu ? vezi? ştii? vrei? – ca o serie de bemoli şi diezi într-o gamă cu variaţiuni, ceea ce făcea din fiecare povestire a ei un lucru palpitant, cu ridicări sau scăderi de ton, cu inflexiuni de voce, cu întoarceri subite în privire. Ceva mirat, ceva surprins era în toată vorbirea ei, ca şi cum s-ar fi luptat cu replici pe care numai ea le auzea şi cărora trebuia să le răspundă pe rând, ca un jucător de şah angajat în mai multe partide deodată. Şi tot ca un jucător de şah care în anumite situaţii recurge la mutări tip, de aşteptare – a deplasa fără utilitate un pion, sau a mişca un turn pe o linie moartă – avea şi ea unele expresii uniforme, pe care le repeta aproape mecanic, fiindcă nu spuneau nimic şi îi erau la îndemână ca nişte vechi gesturi obişnuite, care de mult îşi pierduseră sensul iniţial: ,,Asta e cu totul altceva”, ,,Totul e posibil”, ,,Ştiu şi eu ce să mai cred”?” Să ne reamintim că în urma unei analize asemănătoare Sandu se străduia să demonstreze lipsa de inteligenţă a Irinei, fiind pus, pe bună dreptate, la colţ de G. Călinescu. Pragmaticienii numesc acest fenomen small talk, simple conversaţii fatice, de menţinere a canalului deschis, în care nu se produc schimburi majore de informaţii. De altfel ar fi şi greu de conceput un cuplu în care fiecare cuvânt al femeii ar face parte dintr-o serie neîntreruptă de maxime şi cugetări profunde. Ca şi Irina, primul prototip romanesc al femeii vacue, al graţioasei Grace, Ann pluteşte în judecăţi generale, călduţe, în care totul este topit într-un determinant căldicel ,,da nu ştie ce”. Ea preia toate aceste particularităţi de idiolect cu intenţia de a le parodia, amuzată, dar în final se molipseşte de ele: ,,La Sibiu, opriseră într-o dimineaţă pe un trecător ca să-l întrebe dacă muzeul Bruckenthal, unde voiau să meargă era departe. ,,Departe, da nu cine ştie ce” fusese răspunsul – şi acest fel de aproximaţie o amuzase pe Ann atât de mult, încât o repetă câteva zile în şir cu toate prilejurile posibile: mâncarea era bună ,,da nu cine ştie ce”, apa în baie era fierbinte ,,da nu cine ştie ce”, noaptea era înstelată ,,da nu cine ştie ce”. La început spunea acest lucru râzând, ca şi cum ar fi subliniat cuvintele, dar cu vremea intenţia ironică se şterse, ba chiar dispăru de tot, iar acest ,,da nu cine ştie ce” care câtva timp avusese ceva comemorativ (ca şi cum i-ar fi spus indirect lui Paul ,,Îţi aduci aminte, la Sibiu…”), deveni nu numai una din locuţiunile ei cele mai întrebuinţate, dar modul ei preferat de a nuanţa o opinie, de a exprima o rezervă.” Glumind, putem spune şi noi cititorii, dacă n-am suspecta pe erou de rea intenţie, că această caracterizare este exactă … ,,da nu cine ştie ce”. O observaţie destula de curioasă şi care, cred eu, dovedeşte o bună intuiţie asupra mecanismelor pshismului uman este aşa numitul ,,război al ticurilor”. Cei doi se scrutează permanent, caută să-şi surprindă gesturi sau mişcări sufleteşti automatizate, care vorbesc în aceeaşi măsură despre dragoste ca şi gesturile disperate, patetice ale romanticilor. O relaţie între un bărbat şi o femeie este pusă astfel sub semnul lui Habitus, micile gesturi comune şi familiare o cimentează, sau dimpotrivă, conduc la destrămarea ei. În tot acest balet gestual cei doi se transformă în analişti ai micilor ticuri ale celuilalt:

,,Fusese la început, în primele timpuri ale iubirii lor, una din bucuriile lor reciproce să-şi descopere unul altuia anumite ticuri de gest sau de vorbă, care pentru cealaltă lume, care îi cunoştea mai demult, deveniseră prin repetare şi obişnuinţă imperceptibile, dar care, remarcate pentru prima oară, aveau ceva cu totul neaşteptat”. A descoperi cu surpriză pe Celălalt în gesturi închise în monotonia cu care se mişcă două automate (Paul, înainte de a o descoperi pe Nora e construit ca un automat, care se mişcă funambulesc între viaţă şi moarte) înseamnă a-i desface prin analiză carapacea de gesturi repetitive, de obicei printr-o strategie ironică a imitaţiei detaşate, prin joc, care internalizat, intră în structurile adânci ale personalităţii femeii.

Persoana şi persona se confundă, masca devine tot una cu chipul. Prin structura ei presupus cameleonică, prin tropismele care ar caracteriza structura ei sufletească, femeia caută apropierea bărbatului pentru a putea fi influenţată. Dacă Grace, Irina sau Dania imitau din necesitate, imitaţia Annei e una amuzată iar analiza acestui proces e unul din cele mai frumoase momente ale capitolului, de o delicateţe sufletească cu nuanţe infinite: ,,Erau o sumă de gesturi mărunte, pe care le observase la el, în glumă, cu tandreţe ironică şi le imita râzând, ca şi cum ar fi vrut să-l dezveţe de ele, dar care, cu trecerea timpului, intrau pe nesimţite în propriile ei deprinderi. Paul asistase, la început indiferent, sau cel mult amuzat, dar mai târziu cu o emoţionată mirare, la această insensibilă transmisiune de gesturi şi cuvinte pe care le regăsea în limbajul lui Ann, puţin modificate de mişcările sau de pronunţarea ei, ca şi cum ar fi fost adaptate la registrul ei vocal, ca o arie de bărbat retranscrisă pentru o voce de soprană. Erau aceleaşi cuvinte, aceleaşi gesturi, dar ele îşi păstrau multă vreme un aer particular, de parcă ar fi fost imprimate în vorbirea lui Ann cu litere speciale, detaşându-se în frază ca un citat dintr-o limbă străină, ca un proverb pus între ghilimele, până ce aceste ultime rezistenţe cădeau şi ele, iar gestul sau cuvântul care fusese până atunci pentru Ann un fel de neologism era pentru totdeauna încorporat în vocabularul ei curent.” Comparaţia cu câmpul muzical surprinde deosebit de exact preluarea şi îmbogăţirea cu suflet feminin, cu particularităţi proprii a ariei bărbăteşti iar vocabularul şi structurile sintactice se transformă din simple fenomene de limbă în markeri, în semne ale evoluţiei sau involuţiei unei relaţii sufleteşti. Dacă în romanul lui Proust Marcel analiza sintactic pe Albertine, la Holban sau Sebastian raportul se inversează, femeia fiind cea care analizează. Motivaţia Annei este apropiată de cea a Ioanei (şi Holban folosea o comparaţie muzicală considerând o relaţie dialogul între vioara feminină şi fagotul masculin) ea parodiază pentru a-şi umaniza partenerul: ,,Ţi-am spus că  mi-e puţin frică de tine şi – ce vrei? – când descopăr o copilărie ca asta, parcă mă tem mai puţin, parcă mă apropii mai mult. Aş vrea să ai o mie de defecte mai mici, aş vrea să vorbeşti cu r, aş vrea să nu-l poţi pronunţa pe s, aş vrea să pot râde de tine, dragul meu, înţelegi?” Analiza limbajului scoate în evidenţă structuri paradoxale: deşi scrie o misivă de despărţire, Ann imită inconştient reduplicarea expresiilor din idiolectul lui Paul, trimiţând în acelaşi timp un semnal de fidelitate! Uneori procesele acestea lingvistice de imitare sau preluare de termeni sunt atât de complicate încât necesită descrieri amănunţite: ,,Erau cuvinte care dispăreau uneori din expresiile lui curente şi care, după un anumit timp, apăreau din nou, dar de astă dată nu în vocabularul lui, ci al ei, aşa cum la munte un izvor poate intra sub pământ, pentru ca după un lung drum subteran să iasă din nou la suprafaţă, cu totul în altă parte însă. Pe buzele lui Ann cuvinte uitate de el căpătau o nouă viaţă, iar în mâinile ei gesturi pe care el le părăsise cândva reînviau cu un soi de fidelitate automată, care mai târziu aveau să supravieţuiască iubirii lor sfârşite.” Ca şi Swann Paul e bombardat cu mesaje ale infidelităţii iubitei sale, dar pe care preferă să le treacă cu vederea, cel mai evident fiind discuţia cu un coleg pictor care declară că Ann a pătruns în pictură ca o şanteză, obţinând toate contractele în urma prestării unor servicii de natură sexuală. până la un punct episodul este similar cu cel în care Swann este înştiinţat printr-o scrisoare anonimă de faptul că Odette frecventează cele mai deocheate case de toleranţă din oraş. Criza lui Paul se declanşează în momentul în care pictoriţa pleacă să reprezinte România la pavilionul deschis de ţara noastră la Expoziţia Universală de la Liege. Paul devine Sandu, aşa cum Sandu devenise deja Swann. Paul repetă acelaşi joc în faţa telefonului: aşteaptă îngrozit ca acesta să sune şi îşi prelungeşte chinul cu acelaşi sadism al lucidităţii de care se lăsa cuprins naratorul lui Holban ,,Ba, câteodată, din superstiţie, din necaz sau din teama de a nu suferi încă o deziluzie, nu răspundea deloc şi lăsa soneria telefonului să sune fără răspuns, până cel ce chema renunţa. Dar în momentul în care auzea acel declic ce întrerupea contactul, în momentul când telefonul tăcea definitiv, gândul că totuşi în clipa aceea fusese Ann, că nu i-a răspuns şi că a pierdut astfel unica şansă de a-i vorbi şi de a o vedea îi dădea un intolerabil sentiment de nenoroc, ca unui jucător pasionat, care, după ce din superstiţie, a spus ,,pas” pe nevăzute, tresare la gândul insuportabil că poate cărţile pe care le-a aruncat fără să le privească erau tocmai careul sau chinta regală ce i-ar fi permis să se refacă la capătul unei nopţi de joc din care iese ruinat”.

Comparaţia cu jocul de poker poate părea neobişnuită, dar asemănarea între un îndrăgostit şi un jucător fanatic este mai mult decât reală. Cu ochii minţii şi cu puterea imaginaţiei reconstituie gesturile ce însoţesc pregătirile ei de plecare, apoi urmăreşte pe ceas minutarul care îl anunţă că trenul a părăsit gara. Rămas în ţară el primeşte neaşteptate misive din partea celei pe care o credea plecată: fotografiile ei din vitrina principalului fotograf al urbei. Discutam la un moment dat afirmaţia lui Garabet Ibrăileanu că un personaj poate fi conceput ca o serie de fotografii, care captează în momente succesive, scene din viaţa acestuia. Ruptura personajului proustian despre care am vorbit în câteva rânduri devine acum pusă în operă cu ajutorul  acestui foarte ingenios artificiu, şi care transferă în plan narativ sugestia critică formulată de Ibrăileanu în Creaţie şi analiză. Cele câteva ,,capete de expresie” surprind într-o serie de fotografii mişcate câteva Ann succesive, dar succesiunea nu respectă o ordine temporală ci una sufletească. Prima Ann e o femeie misterioasă: ,,Purta în fotografie un pulover negru, cu mâneci lungi şi închis complet la gât, ca o tunică, iar în stânga, ţinând loc de buzunar, o iniţială albă, nu suprapusă ci lucrată chiar din ţesătura puloverului, un A triunghiular, ca o iniţială de club sportiv. În contrast cu puloverul negru şi cu ţesătura lui aspră, părul ei părea de două ori mai blond, ca sub o puternică lumină de dimineaţă. (…) Un surâs aproape stins îi deschidea foarte uşor buzele. Capul era puţin înclinat, cu un gest de atenţie şi de întrebare.”

Litera A, imprimată pe pieptul stâng e un mesaj secret, un mesaj care poate fi descifrat doar dacă îl privim ca un stigmat, ca pe aceea literă stacojie imprimată, cusută pe pieptul femeii adulterine în romanul lui Hawthorne The Scarlet Letter. Sebastian, mai uman, alege soluţia unui imprimeu tricotat! Cea de-a doua Ann e total diferită: ,,Purta şi acum, în fotografie, o rochie nouă, de mătase imprimată, cu un desen de floare mică, iar pe cap avea o pălărie de pai deschis, aproape alb, care se confunda cu blondul părului, pălărie cu boruri mari, ca pentru soare, la câmp. Totul era foarte tânăr, foarte de dimineaţă, dar era ceva senzual în braţele ei albe, în sânul ei gol, dezgolit şi mai mult de mişcarea capului lăsat puţin pe spate, parcă pentru a râde în voie, căci în noua fotografie râdea, cu un râs deschis, liber”. Ann, se transformă ca şi sora ei Albertine, într-o zeitate polimorfă, o zeitate cu câteva zeci de capete: ,,Era o Ann cu totul deosebită de cea din ajun, care în puloverul negru semăna cu un băiat rămas pe gânduri. De multe ori îl neliniştise pe Paul prin uşurinţa sa de a deveni o nouă fiinţă. Era de ajuns să-şi schimbe coafura sau se îmbrace într-o culoare nouă pentru ca ceva să pară adânc schimbat în ea, până departe în privire. Erau nenumărate Ann posibile, şi în faţa fiecăreia dintre ele Paul rămânea o clipă intimidat, neştiind cum s-o regăsească în această străină pe fata iubită de care s-a despărţit aseară.” Cea de-a doua Ann este cea în sufletul căruia s-a strecurat un intrus, de la care ea a copiat, mimetic, râsul şi expresia argotică, ce parcă însoţea fotografia ,,e rulant”. O altă asemenea încercare de reconstituire porneşte de la jurnalele de actualităţi cinematografice pe de o parte ale caselor Fox, Paramount, Pathe, în care silueta ei apărea fulgurant, şi pe de alta în producţia casei Éclair unde Ann explica fresca ei reginei Astrid şi în care pentru o clipă, închis într-o sală de proiecţie, eroul nostru avea posibilitatea să o privească drept în ochi. Din nou realitatea se amestecă cu ficţiunea, iar linia subţire care le desparte îl poate trimite pe cititor în direcţia unei experienţe autobiografice camuflate cu ajutorul convenţiilor romaneşti. Hotărât să afle adevărul, Paul obţine viza de la ambasada Belgiei şi traversând o Germanie cuprinsă de febra ,,nopţii cuţitelor lungi”(prima revoluţie nazistă, cea care prefigura venirea lui Hitler la putere) ajunge la Expoziţia Universală, unde pictoriţa expusese o frescă cu o apă (bineînţeles, albastră). Aici se produce iluminarea: pictoriţa plecase deja cu arhitectul Dănulescu iar panoul frescă se transformă din nou într-o scriitură sufletească: ,,Câteva detalii în peisaj, nişte flori de câmp, un grup minuscul de vite, în depărtare, aminteau încă desenul ei mărunt ca un joc glumeţ de peniţă, dar liniile mari ale panoului, sondele negre, ţărăncile din prim plan erau pictate robust, cu o linişte potolită. Culorile lui Ann, care în tablourile ei aveau ceva violent metalic, se stingeau pe zid şi, fără să devină palide, erau calme” Ann a intrat în faza ei realist-constructivistă, dar Paul ghiceşte influenţa unui alt bărbat: ,,Dacă desenul era ferm, şi culorile calme, era pentru că un bărbat intervenise acolo şi luase cu mâna lui puternică mâna ei grăbită, conducând-o atent pe toată întinderea peisajului, cum ar fi condus pe o hârtie de caiet a mână de copil care ţine strâns între degete creionul dar nu ştie să scrie”. Fatalitatea îi scoate în cale gelosului, dotat cu  o curiozitate de arheolog, comparabilă cu cea a lui Swann, un articol al lui Dănulescu privind pictura murală românească în care planşele reproduceau frescele de pe zidurile mânăstirii Snagov, confirmare teoretică şi cu atât mai usturătoare a necredinţei iubitei sale. După o tentativă a ei de împăcare când îl invită la o expoziţie personală pe care o părăseşte, chipurile pentru el, cei doi pornind spre Snagov, ea la volanul unui mic autoturism albastru, primit în dar de la arhitect, împreună cu un gest de volan, cel al muşcatului buzei în timp ce conduce, Paul se pregăteşte să o uite. Va începe pentru el o perioadă de convalescenţă, de refacere, când schiul, trăirea efectivă a vieţii şi medicamentul ,,şocant” administrat de Nora îl vor ajuta să depăşească criza.

 

Între pârtia de schi şi literatură

 

Revenind asupra posibilelor influenţe sau confluenţe cu opera lui Gide, la acele Menine narative ce însoţesc romanele lui Sebastian ar trebui spus că există, ca şi în cazul romanului Oraşul cu salcâmi, un text care funcţionează drept oglindă Accidentului, singurul fragment de jurnal publicat antum, intitulat Jurnal de schi. Acesta descrie două ierni (1937, 1938) şi e o mică bijuterie a descrierii descoperiri unei pasiuni şi prin aceasta a descoperirii de sine. Chiar pentru Jurnalul cel mare, în care a fost inserată ulterior, acţionează ca o oglindă focalizatoare, o oglindă în care obsesiile scriitorului se văd mult mai clar. Întâi descoperirea schiului: ,,Prima mea zi de schi. Aveam un soi de vanitate copilăroasă de a mă simţi instalat pe schiuri, în perfecta ţinută reglementară pe care mi-am improvizat-o în ziua plecării de la Bucureşti – dar nu credeam să fac vreo ispravă cu echipamentul meu, puţin cinematografic.” Schiul devine un câmp nou, în care scriitorul se sondează pe sine, un domeniu cel puţin la fel de important ca literatura dar, în ciuda dificultăţilor, noul schior pare hotărât să recupereze timpul pierdut: ,,Şi totuşi am să învăţ. Din primul moment şi dându-mi oarecum drumul la nimereală am străbătut vijelios panta de la Stâna Regală şi ce e mai comic, fără să cad.” Peste numai câteva zile o altă notiţă (conţinând un delicat tablou al naturii hibernale) introduce o nouă temă: poezia schiului: ,,Un ceas mai târziu eram pe schiuri. E aproape de nerecunoscut această Sinaie pustie, cu Cazinoul închis, cu străzile deşarte, cu casele îngropate sub zăpadă, ca sub nişte glugi albe, imense, trase peste ochi. Îmi place să fac pe schiuri cele mai simple curse – până la farmacie, până la debitul de tutun… Am într-un fel impresia că locuiesc într-un sat din Nord, uitat de lume.” Sinaia şi împrejurimile staţiunii sunt transfigurate şi turistul devine un locuitor al Marelui Nord. Uneori prin autodisciplină scriitorul îşi acordă o dimineaţă de schi, alteori dimpotrivă, se închide în casă, refuzându-şi orice relaxare şi concentrându-se asupra scrisului. Cu trecerea timpului, obişnuindu-se cu noua lui uniformă, familiari-zându-se cu ,,acest nou aparat” începe treptat să-şi controleze mişcările, printr-un fel de luciditate motorie: ,,în plină cursă îmi controlez mişcările şi încerc să le corectez. Nu mai am în nici un caz acea senzaţie vertiginoasă de zbor fără direcţie. Devin mai stăpân pe frână şi probabil mai prudent.” Dacă în ipostazele trecute muzica sau pictura erau ipostaze metaforice ale scriiturii, poate părea cel puţin ciudat că în acest caz alianţa se poate produce între scriitură şi… schi! Numai acesta din urmă îi dă lui Sebastian sentimentul unei vieţi trăite la intensitate maximă şi fără excesele filosofilor trăirişti.

Iată un alt fragment construit în jurul poezie schiului: ,,Azi noapte o conduceam pe Th. Spre casă (după ce ascultasem la D.N. Concertul pentru vioară şi orchestră de Beethoven, transmis nu ştiu de unde) şi pe zăpada îngheţată schiurile noastre făceau un zgomot înăbuşit, care era singurul zgomot în această Sinaie adormită. Tăceam amândoi, ascultând. Îmi place să simt rezistenţa crestei de zăpadă, pe care botul schiului o sparge –ca un plug.” Într-un fragment atât de scurt, un mic poem epic, urcă pe o scenă imaginară trei personaje diferite: dragostea pentru schi, dragostea pentru o femeie sau poate doar un tip special de camaraderie ce se stabileşte între schiori şi nu în ultimul rând dragostea pentru muzică. Accidentele mici pe pârtia de schi se produc şi ele iar atitudinea  victimei oscilează între mândrie (,,E primul meu accident de schi şi sunt oarecum mândru de el. E un fel de galon câştigat”) şi spaima perspectivei unei amputări a piciorului, alungată de o vizită la doctor şi de câteva şedinţe de terapie cu raze Roentgen. De altfel, cel de-al doilea eveniment este, se pare, cel care i-a dat autorului ideea romanului, este evenimentul declanşator al întregii naraţiuni. După încă un an, în 1938, reîntoarcerea la echipamentul de schior, păstrat cu grijă în debara, este urmată de aproximativ aceleaşi senzaţii: ,,Cum să spun bucuria de a deschide pentru prima oară drum în zăpada proaspătă, neumblată! Botul schiului ridică o pulbere fină, care înscrie din urmă, pe două linii subţiri, paralele, drumul străbătut. Aş vrea să închid ochii şi să nu mai simt decât această plutire fără greutate…” Viaţa ca o plutire pe schiuri, iată o nouă ipostază a fericirii iar autorul afectează modestia unei incapacităţi a mijloacelor de a putea reproduce senzaţiile, asemenea procedee abundând la André Gide. Ca şi scriitura lui Sebastian, atunci când schiorul se aventurează în afara pistelor cunoscute, în afara ,,câmpului de exerciţii” tot acest hybris este pedepsit prin căzături, care de care mai spectaculoase. Astfel autorul mărturiseşte că de câte ori se aventurează în zone noi ,,experienţa” căpătată nu-i mai foloseşte la nimic. Dar senzaţia de plenitudine a trăirii (comparată cu băile de soare de la Balcic) reuşeşte să depăşească în intensitate, în momentul în care scriitorul se găseşte pe schiuri, chiar senzaţiile care însoţesc scrisul propriu-zis: ,,Spuneam azi, după ce reuşisem primul exerciţiu de christiania, că literatura nu-mi va da niciodată o bucurie egală. Cel puţin în momentul acela nu minţeam.” Ultima propoziţie a acestui mini-jurnal de schi oferă chiar o posibilă cheie de lectură celei de a doua părţi a romanului Accidentul: ,,Schiul copilăreşte pe toată lumea.” Fără a insista prea mult voi spune că muntele nu apare deloc în romanul lui Proust, mult mai atras de valurile Balbecului sau de jocul baroc al transparenţelor carafei de sticlă scufundată în râul Vivonne. De asemenea Sandu, eroul lui Holban, eşuează lamentabil în încercarea sa de a imita pe Dania, o fiinţă a muntelui. Schiul devine în acest mod o hârtie de turnesol cu ajutorul căreia putem identifica dispoziţii sufleteşti profunde sau chiar tipuri umane ascunse în interior. Personajul Sandu conţine un Ego interior marionetă, incapabil de a ieşi din sine, ce îşi poartă pe pârtia de schi toate complexele de om lucid şi hipercivilizat, pe când Sebastian sau alter-ego-ul său romanesc, Paul, sunt capabili să renunţe la luciditate sau, mai bine spus, descoperă un alt fel de luciditate, cea a trăirii şi nu a raţiunii.

Paul o însoţeşte pe Nora la magazinul de articole sportive unde află tot felul de amănunte tehnice despre tipurile de echipament sau tipurile de legături pentru schiuri. Odată ajuns acasă îmbracă uniforma de schi pentru a se privi în oglindă: ,,Chipiul albastru de stofă, cu cozorocul scurt şi rotund, semăna cu o şapcă de liceu. Buzunarele hainei, mari, aplicate, închise soldăţeşte, cu nasturi, îi aminteau tunica din şcoala militară.” Odată cu aceste haine şi cu incomodele schiuri, Paul împrumută o nouă identitate. Discuţiile din compartimentul trenului personal se poartă în jurul utilităţii sau inutilităţii pieilor de focă în timpul ascensiunii muntelui, de parcă toţi aceşti orăşeni care se îndreaptă în noapte spre Sinaia n-ar dori decât să lepede cât mai repede la poalele Retezatului toate grijile cotidiene. Pentru că toate locurile din hotelurile din Poiană sunt ocupate, cei doi hotărăsc să traverseze Postăvarul şi să se retragă într-un loc mai puţin circulat. Natura hibernală e mirifică, iar prozatorul are forţa să o descrie: ,,Uneori, botul schiului lovea o creangă de brad şi o scutura de zăpadă, cu un foşnet subţire, metalic, pulverizat, de parcă s-ar fi auzit sunând în parte toate cristalele zăpezii. Erau brazi imenşi, troieniţi, cu crengile slab înclinate sub povara zăpezii, ca nişte aripi grele, într-un zbor înalt. Câte unul, singuratec se înălţa pe o stâncă, ieşit din rânduri, dar trunchiul robust avea, în haina lui albă, o neaşteptată delicateţă de tulpină. Sub zăpadă, pădurea era fără sălbăticie. Totul părea fastuos, puţin decorativ, ca într-un imens parc pavoazat.” Scriitorii români cu imaginaţie hibernală pot fi număraţi pe degete. Printre confraţii săi interbelici numai Sebastian are penel pentru descrierea muntelui. Muntele lui Sebastian e totuşi unul orăşenizat, împodobit ca să arate ca o reclamă turistică, ca o vitrină de magazin ce vinde articole sportive de sezon. Dacă Emil Codrescu vedea un munte schopenhaurian, sublim, dar construit şi livresc, Paul caută muntele nietzschean, cristalizat ca însuşi intelectul omenesc, un munte asemănător celor prezenţi in lirica de tinereţe a poetului Ion Barbu.

Într-unul din cele mai frumoase episoade ale romanului cei doi rămân singuri într-o fastuoasă atmosferă de iarnă, iar senzaţia de oprire în loc a timpului, de evadare pe o altă planetă alungă pentru doar câteva clipe grijile cotidiene. Puţine romane interbelice descriu o astfel de natură: ,,era o lumină grea, care se depunea pe lucruri, ca o pojghiţă de metal”, ,,de undeva, de sus, venea un foşnet metalic, un freamăt de arme, o fâlfâire grăbită de aripi metalice. Păsări mari nevăzute sau păduri urnite din loc coborau lovindu-şi aripile, crengile.”; ,,undeva, deasupra, în văzduh, valuri imense se loveau şi zgomotul lor străbătea până jos, ca într-un fund de mare. Aburii reci, umezi, ceţoşi, treceau vâjâind şi, sub bătaia lor, ramurile nemişcate sunau ca un zăngănit de arme”. Scriitura însăşi capătă o sonoritate stranie, metalică. Hiperealitatea aceasta transformă doar pentru câteva clipe brazii în siluete de piatră iar metaforele materiei metalizate adăugă măreţie şi straneitate unui peisaj, în care, nu întâmplător, primul gând al Norei se îndreaptă spre o presupusă intenţie de sinucidere a lui Paul – de aici poate proveni şi permanenţa obsesiei morţii, prezentă prin simboluri care acţionează în planul secund al regimului inconştient – armele, păsările nevăzute etc. Accidentele din roman nu sunt decât prologuri ale morţii, ce nu pot fi controlate. La cabana SKV unde cei doi cer adăpost şi hrană întâlnesc un sas cu ochi de viezure, care, prin procedeul madlenei proustiene, o trimite pe Nora cu gândul la viezurele împăiat, uitat cândva pe catedră de colegul ei, profesorul de ştiinţe naturale. Atmosfera aceasta săsească,  se conservă integral în romanul lui Sebastian, transformat fără intenţia autorului într-un document despre o etnie dispărută. Saşii sunt stăpânii munţilor, ei păzesc secretele acestui paradis şi numai ei pot declanşa iniţierea în tainele acestui univers de piatră. Un rol foarte important în iniţierea lui Paul îl joacă întunecatul Hagen, cu numele furat din Inelul Niebelungilor, opera neamţului Richard Wagner fiind una din preferatele lui Sebastian. După ce cei doi turişti adorm pe priciurile cabanei Touring Club, Nora îşi pune schiurile şi va ajunge, prin accident, în casa misterioasă a familiei Grodeck. Din nou accidentul, faptul divers orientează traseul eroilor într-o direcţie pe care nici măcar aceştia nu ar fi putut-o intui. Simetric cu accidentul care deschidea romanul, accidentul de ski al Norei conduce la descoperirea acelui loc unde eroul masculin se va regăsi pe sine. Pasajul pune în evidenţă arta prozatorului, care, în câteva foarte scurte fragmente, depăşeşte în măiestrie tot ce epoca cucerise în materie de roman, prin nervozitatea şi fragmentarea senzaţiilor: ,,Pe urmă se pomeni din nou alunecând pe schiuri – şi nu-şi dădea seama dacă alunecarea asta o întoarce în somn sau o readuce la trezie. Pata albă de lumină alerga înaintea ei mai repede decât înainte, mereu mai repede. Schiurile pierduseră brusc din greutate şi pluteau fără zgomot, fără obstacol. ,,Ar trebui să frânez”, gândea ea, dar genunchii n-o ascultau. Era pe o pantă deschisă care cobora spre câteva umbre de brazi, abia desluşite în întuneric. ,,Dacă nu opresc, sunt pierdută”, îşi spunea Nora, dar i se părea că e vocea unei alte Nore, rămasă în afară de vis şi privind de acolo, ca prin fereastră, lucruri pe care nu le înţelegea. Încercă să smucească spre dreapta cu o mişcare de răsucire, care rămase fără răspuns: umerii, genunchii erau nişte clape fără sunet. Schiurile, cu boturile apropiate, alergau după pata albă de lumină, într-o viteză care le ridica uşor deasupra zăpezii. Nora închise ochii şi se aruncă cu braţele deschise, cu capul în zăpadă. Avea impresia că în ultimul moment cineva o împinsese din spate. Se rostogoli de câteva ori la vale, cu schiurile împiedicate unul de celălalt. Zăpada o zgâria pe frunte, pe mâini. Un gust cald de sânge îi umezea buzele.”

Fragmentul citat, obţinut prin montajul cinematografic al gândurilor şi imaginilor, depăşeşte în calitate multe din pasajele obişnuite ale romanului. Nora, la jumătatea distanţei între vis şi realitate, pare să fie înghiţită de o existenţă din care nu mai poate ieşi decât printr-un salt în prăpastie, decât prin întreruperea acestui experiment, în care ea devine cobai. Schiul devine astfel o experienţă existenţială, pregătind săritura finală, cea de pe trambulina morţii. În asemenea momente gândurile ei sunt nişte meditaţii pe marginea prăpastiei, nişte meditaţii în stare de urgenţă. Într-un paragraf atât de scurt Sebastian topeşte o parabolă a destinului implacabil, ce acţionează după legi misterioase aidoma anticelor tragedii eline, dar care în final îi va conduce pe cei doi, prin intermediul familiei de saşi, să-şi controleze şi să-şi asume responsabilitatea întregii lor vieţi. Accidentul, metamorfozat din procedeul gidian al faptului divers în declanşator al unui proces de autocunoaştere şi iniţiere, modernizează trama romanului modern, şi în literatura română, prin acest calc parţial, Mihail Sebastian rămâne un adevărat deschizător de drumuri.

 

Ein Winterabend (O seară de iarnă)

 

Odată ajunsă în abia construită cabana de munte a familiei Grodeck, Nora pătrunde într-un alt univers, cel al culturii germane. Ea este întâmpinată de un paznic al porţii, un Hermes Trismesgistos, o fiinţă hermetică şi psihopompă, care o va ajuta să se descopere pe sine, Klaus Schmidt, poreclit întunecatul Hagen. Porecla i se potriveşte de minune personajului, acesta păstrând ceva din cruntul Hagen, fratele Crimhildei ce o va ajuta pe aceasta în saga germanică Niebelungenlied, să-şi răzbune soţul ucis mişeleşte. Deţinător al tainelor întunericului, o combinaţie de pădurar şi de preot druid, acesta păstrează în numele său iniţiala H din Hermes şi o întâmpină în noapte pe schioarea care descoperă cabana misterioasă, după o cursă în care aceasta plonjase din nou în irealitatea imediată. Ea este purtată pe braţe de către omul cu felinar, Hagen, cel ce umblă prin noapte învăluit într-o misterioasă pelerină neagră într-o cameră unde se găsesc doar câteva obiecte, o masă pe care se află un cuţit, o carte cu scoarţe galbene şi un ceas care indica o oră imposibilă, semnalizând abolirea timpului concret. Scena are ceva din simplitatea şi precizia picturii flamande. Intrarea în acest univers de obiecte familiare şi bucurii simple se face prin ,,poarta” unei poezii de Georg Trakl, Ein Winterabend a cărei traducere poate oferi cheia întregului fragment: ,,Wanderer tritt still herein / Schmerz versteinnerte die Schelle / Da erglantz in reiner Helle / Auf dem Tische Brot und Wein”. O traducere cât de cât literară ar fi următoarea: ,,Rătăcitorule, intră în tăcere / Durerea a împietrit acest prag / Aici, strălucind în lumina cea pură/ Stau pâinea şi vinul pe masă”. Acestea sunt versurile cu care Nora este întâmpinată de Gunther Grodeck, băiatul de doar 21 de ani, care locuieşte în cabană şi la care se adaugă alte două versuri ale aceluiaşi poem: ,,Mancher auf der Wanderschaft / Kommt auf Tour auf dunklen Pfaden…” ,,Mulţi, porniţi în rătăcirea lor / Ajung la poartă pe-ntunecate cărări”. Poemul lui  Georg Trakl e una din acele Menine textuale, teoretizate cândva de Gide. sunt aici câteva cuvinte cheie, simbolice, care ne ajută să înţelegem că rătăcirea Norei este una iniţiatică. ,,Wanderer” (atât în germană cât şi în engleză) îl poate desemna şi pe cel pornit să descopere Graalul, să se iniţieze iar ,,schmerz” semnalizează prezenţa morţii, deja infiltrată în acest univers închis. Ciclul dedicat descrierii clanului Grodeck (asemănător până la un punct clanului Budennbrook din romanul lui Thomas Mann) va fi străbătut de simboluri expresioniste evidente, unul dintre cele mai importante fiind cel al luptei dintre întuneric şi lumină. Nora vine din întuneric, pe cărări de întuneric, e o rătăcitoare în căutare de sine, care descoperă în casa lui Gunther bucuria lucrurilor simple, lumina echilibrului sufletesc şi a cunoaşterii de sine însăşi, pe care le dăruieşte cu generozitate celorlalţi. Cel de-al doilea accident al Norei este foarte asemănător cu primul, motorul declanşator al întregului roman: ,,Pe urmă se prăbuşi, dându-şi seama că se prăbuşeşte şi având timp să-şi mai spună: ,,Ar trebui să nu cad, ar trebui să nu plâng”. Plângea în hohote, cu capul în mâini, cu lacrimi fierbinţi, pe care le simţea arzând pe obrajii îngheţaţi, pe degetele înţepenite. Auzea paşi apropiindu-se, voci care se opreau deasupra ei. Cineva o mângâia pe părul plin de zăpadă.” Căderea în acest context nu înseamnă doar criză nervoasă, ci ar putea fi apropiată de căderea thanatică a corpurilor din poezia bacoviană. În aceste fragmente Nora, şi ulterior Paul, sunt doi călători mediumnici. În aceeaşi stare somnambulică, specifică tuturor personajelor aflate încă în starea de preiniţiere se găseşte şi Paul, adus în miezul nopţii la cabana clanului Grodeck: ,,Întinse mâna dreaptă spre flacăra din cămin, ca şi cum ar fi vrut s-o prindă între degetele lui deschise. Mă tem de un singur lucru: că nu e adevărat… că n-am plecat… că totul se petrece în vis…pădurea, muntele, noaptea… că totul nu e decât un vis, din care s-ar putea să nu mă mai trezesc (…). Uită-te la flacăra asta care arde… Seamănă ea cu o flacără adevărată? Unde ai mai văzut decât în vis, o flacără aşa de albastră, aşa de uşoară… Uite, trec degetele prin ea şi nu arde.”

Personajul cheie în jurul căruia se organizează misterul familiei Grodeck este Gunther, băiatul care murmură versurile lui Trakl şi mângâie părul de zăpadă al Norei. În epoca interbelică el rămâne un personaj cu totul special, fără corespondent în romanele celorlalţi confraţi prozatori. Fraţii lui pot fi descoperiţi în literatura germană, Hanno din Casa Buddenbrook fiindu-i destul de apropiat. Ca şi Hanno, el se naşte debil, cu o insuficienţă cardiacă, o carenţă a forţei vitale ce întrerupe lanţul de vieţi ai clanului Grodeck, oameni cu ,,inimi exacte, solide şi discrete” pe care nimeni nu le-a auzit, cu inimi ,,garantate” (aici ironia vizează spiritul comercial al clanului de industriaşi germani). Gunther, cu fire de artist, puternic legat prin fire invizibile de spiritul mamei sale, o altă victimă a clanului Grodeck, se retrage în cabana unde a ajuns de asemenea rătăcind, se izolează de lume într-un spaţiu închis, foarte asemănător sanatoriului din Muntele vrăjit sau a celui similar din nuvela Tristan a lui Thomas Mann. O scenă asemănătoare celei în care Hans Castorp şi Clavdia Chauchat fac schimb de radiografii este cea în care Gunther îi arată Norei electrocardiograma inimii sale deficiente, în care jumătate de milimetru de cerneală se traduce printr-un zgomot îngrozitor al inimii sale bolnave şi printr-o continuă teamă de moarte. Toată această dramă a unui tânăr care se pregăteşte să moară este descoperită pas cu pas, cu o perseverenţă detectivistică, iar odată adevărul ieşit la iveală, povestea tinerei doamne Grodeck dezvăluie o crimă, ea fiind ucisă indirect, de lăcomia şi lipsa de sensibilitate a clanului, în care este obligată să rămână din simplul motiv al salvării averii. Nora se substituie în mintea băiatului tinerei doamne Grodeck, iar relaţia acestuia cu chipul mamei păstrat pentru eternitate într-o schiţă de tablou sau într-o fotografie repetă, mutând accentele, relaţia dintre Marcel şi mama sa. Gunter este un tânăr cu calităţi speciale, foarte matur pentru vârsta lui. El locuieşte la cabană fiind supravegheat de Întunecatul Hagen şi de câinele său ciobănesc Faffner, care se repezise să sfâşie pe bătrânul Grodeck, cel ce trăsese cu o armă de vânătoare asupra lui, din simplul motiv că soţia sa îl iubea. Pe fondul acestei veritabile drame familiale continuă povestea de dragoste dintre Nora şi Paul, ce se împleteşte cu şcoala de schi unde Paul acceptă să înveţe să schieze …având profesor o femeie. Şcoala schiului este în fond o şcoală cu învăţături care pot fi extrapolate în literatură sau chiar în viaţă. Regulile ei sunt dure: axioma este ,,cine greşeşte trebuie să cadă” iar corolarul ei este ,,trebuie să fii stăpân pe viteza ta” după cum este la fel de adevărat că trebuie să fii stăpân pe scriitura ta. Nora, femeia puţin tristă şi senzuală, care se dăruise supusă braţelor de bărbat ale lui Paul devine, prin aceeaşi fracturare proustiană a personajului, un bun camarad şi un ofiţer maniac, atent să ordone învăţăcelului executarea continuă a aceloraşi mişcări, până la internalizarea lor deplină şi până la execuţia lor exactă. Paul remarcă această fracturare: ,,Sunt două Nore. Una de zi şi una de noapte” constată el, admirând frumuseţea ei liniştită. Naratorul din Femei a rămas, undeva, în trecut, a fost înlocuit de seninătatea adultului care judecă trupul femeii din faţa sa, fără să mai caute nuri, ci o mare linişte interioară. Ochiul său admiră corpul frumos drapat al femeii: ,,Trupul ei era robust, cu ceva greu în liniile lui lungi, ferme. ,,Nimic de adolescentă” gândea Paul privind-o. Nimic nu era nesigur, totul era împlinit. Genunchi mari, calmi, fără nelinişte. Coapse înalte, şolduri pline”. Replica lui Paul conţine o foarte frumoasă definiţie a frumuseţii Norei: ,,– Eşti frumoasă Nora. Este un acord între tine şi tine, şi acest acord se numeşte frumuseţe”. Nora, cea bântuită de complexe, a fost lăsată la poalele muntelui, de parcă la cabana familiei Grodeck s-ar fi trezit dintr-un somn foarte lung o altă femeie, ce îl va ajuta şi pe Paul să se ,,deştepte” din somn. Femeia este prima care urmează paşii traseului iniţiatic, ea va dărui lumina ei sufletească regăsită pe pârtia de schi celor doi bărbaţi: lui Paul, pe latura ei carnală, şi lui Gunther, pe latura ei maternă.

În mod paradoxal contrapunctul stilistic între limbajul supertehnicist al sportului ca atare şi pasajele pe alocuri poetice nu conduc la zone de stridenţă ci pun în evidenţă o încărcătură sufletească foarte specială a prozei lui Sebastian (vizibilă şi în piese ca Jocul de-a vacanţa sau Steaua fără nume), cu delicate inflexiuni ale vocii feminine. Un astfel de moment, consemnat şi în Jurnal este cel al primei căderi: ,,Din nou avu senzaţia că schiurile îşi pierd din greutate şi că el o ia înaintea lor, plutind sau căzând. Era o senzaţie de lumină intensă. Ceva îl izbi în frunte şi îl orbi. Un moment, nu-şi dădu seama dacă pluteşte mai departe sau a căzut. Pe urmă, simţi că se rostogoleşte la vale, cu capul în zăpadă, cu picioarele în aer şi schiurile împiedicate unul de altul”. În descrierea senzaţiei Norei de alunecare, cuvântul care revine este, nu întâmplător, ,,lumină”. Schiul aduce la suprafaţă acea lumină interioară, de mult ştearsă de o viaţă comună, lipsită de întâmplări extraordinare iar tăcerea profundă din clipa în care sunt contopite stări de plutire, de zbor, de cădere, nu poate fi comparată cu nici o altă senzaţie cunoscută: ,,E ameţitor, Nora. Nimic în lume, nici vinul, nici muzica, nici iubirea… nu, nici iubirea nimic, nimic nu poate aduce atâta lumină.” Cu toate acestea povestea de dragoste între cei doi se prevalează de tot acest mirific decor hibernal pentru a se construi din lucruri simple, din gesturi comune, din tăceri sau din cuvinte lapidare. Muzica, şi ea prezentă în roman, fie sub forma operei wagneriene ce serveşte drept punct de pornire, fie în punctul de climax al Oratoriului de Crăciun, însufleţeşte o natură lipsită de orice urmă de patetism. Nora şi Paul pleacă pe schiuri să asculte în Biserica Neagră din Braşov Oratoriul, iar descrierea acestei excursii conţine pagini de mare frumuseţe. Cursa oferă bărbatului şansa de a demonstra că a învăţat să schieze şi, în ciuda efortului depus, el porneşte în această aventură, mobilizându-şi toţi muşchii şi toată energia internă pentru a-i demonstra Norei că a reuşit să treacă testul. În Braşov trag în casa Adellei Bund, unde în prag îi întâmpină un alt deţinător al secretelor clanului Grodeck, căci în această casă obişnuia pe vremuri să se adăpostească tânăra doamnă. Ca şi în Oraşul cu salcâmi muzica se desprinde de textul propriu-zis, se autonomizează şi trăieşte propria viaţă, celebrând triumful luminii şi înţelepciunii asupra întunericului: ,,Viorile şi alămurile, în primul rând copleşite, se regăseau. Trompetele sunau mai departe vestea dată de cor. Flautul şi oboiul alergau, cu glasul lor mărunt, printre coarde şi metale. Singură orga nu era surprinsă, nici grăbită. Pe sunetul ei grav părea că se sprijină întregul oratoriu, ca o catedrală vie. Viori şi voci creşteau din ea, ca dintr-un pământ generos. Orga le purta pe toate fără zâmbet, fără asprime, cu puţină tristeţe, pentru că ea singură cunoaşte destinele”. Instrumentele muzicale devin ele însele personaje, Paul se proiectează în imensa catedrală a naturii iar recitativele se amestecă cu sunetul viorilor care niciodată nu sunaseră mai limpede: ,,Poate că era de vină seara aceasta, care nu semăna pentru el cu nici una din trecut. Poate că de vină era pădurea de unde venea, singurătatea din care coborâse… Niciodată nu auzise viori mai curate, mai uşoare, mai străvezii. Părţile Oratoriului nu aveau nimic liturgic. când orchestra cânta singură, totul părea că se strânge într-un cerc luminos de intimitate. până şi orga se retrăgea îmblânzită, ca să asculte.” O pagină de mare virtuozitate în traducerea din limbajul inefabilei muzici în limba mai puţin malealibă a cuvintelor care celebrează nu doar naşterea Mântuitorului ci şi o renaştere spirituală. Cei care aparţin lumii întunecate sunt membrii clanului Grodeck, înţepeniţi în stranele lor, ca statuile ce înconjură Biserica Neagră, bombardaţi de sunetele acestei celebrări a vieţii şi luminii dar pe feţele cărora nu se mişcă nici un muşchi, nu se schiţează nici un zâmbet. Clanul Grobeck devine metafora lumii care nu aspiră spre lumină şi spre valorile spirituale. (Scenariul spiritual al auto-construcţiei lui Sebastian e mult mai vizibil în Jurnal, unde muzica simfonică însoţeşte toate stările eului jurnalier şi toate evenimentele istorice ostile, de la depresie până la extaz fiind uneori o distanţă de doar un pas. Muzica în Jurnal e un violon d’ Ingres, un contrapunct binevenit şi o cale de a evada dintr-o teribilă realitate cotidiană.) Spaţiul germanic e spaţiul ideal, unde poate triumfa iubirea şi spiritul Crăciunului (să nu uităm că chiar obiceiul împodobirii bradului a fost împrumutat de studenţii români care studiau la Viena sau Berlin), iar odată ajunşi la cabană, adunaţi în jurul bradului şi a globurilor aduse din Braşov de întunecatul Hagen, Paul, Nora şi Gunther sărbătoresc simplu, adunându-se în jurul pomului ,,ca în jurul unui foc în pădure”, reconstituind, într-un tablou vivant, atmosfera poemului lui Trakl. Între cei trei se creează o comunitate de simţire, sunt spirite afine, oameni care şi-au descoperit în vârf de munte lumina sufletească, lumina interioară iar odată întorşi în vale, la maniile şi ideile lor fixe de orăşeni, spiritul muntelui şi a camaraderiei dintre un bărbat şi o femeie, care nu este în fond decât o formă specială de dragoste, toate acestea nu vor mai putea fi uitate. De altfel, chiar înainte de plecarea celor doi natura se luminează, norii se sparg şi priveliştea e magnifică: ,,Zarea se despicase, şi un cerc plutitor de lumină albastră se deschidea ca un oraş fantomatic printre nori. Draperii de fum se dădeau deoparte, zidurile de ceaţă se năruiau. O cetate scânteia în soare cu acoperişuri de metal, cu scuturi şi suliţi ridicate în lumină”. Ca într-o operă wagneriană lumina se luptă cu întunericul, cu viscolul, cu ceaţa, reuşind să triumfe spre final. Munţii se desenează prin aerul limpede foarte diferit: întâi tabloul Postăvarului ,,ca o imensă vitrină de cristal”, Bucegii ,,ce nu mai aveau strălucirea selenară de azi noapte” şi ,,păreau nişte munţi de cretă, sculptaţi minuţios, cu vârfuri delicate şi exacte”, Ţara Bârsei ce părea o ,,machetă în relief” sau munţii Făgăraşului priviţi printr-un deja amintit ochean întors, totul alcătuieşte o geografie minusculă, de jucării geologice, cu care autorul se joacă, punându-şi la contribuţie imaginaţia, un vestigiu rămas din copilărie. 

A face schi într-o asemenea natură echivalează cu extazul suprem: ,,Nora şi Paul erau tot timpul pe schiuri. Vechile lor itinerarii deveneau noi, pline de surprize. Fiecare punct al muntelui, fiecare oră a zilei deschidea un peisaj necunoscut. Zăpada însăşi părea că-şi schimbă în soare densitatea. Era o zăpadă uşoară, fină, neaderentă, pe care schiurile alunecau fără nici o rezistenţă, sensibilă la orice apăsare”. Doar schiul te poate vindeca de complexul lui Sandu, naratorul lui Holban, de interminabila şi atât de păguboasa auto-analiza, o structură aporetică ce nu aduce plus-cunoaştere ci doar o văicăreală continuă. Peisajul însuşi se încarcă de emoţii momentane, ca în pictura impresionistă iar zăpada capătă minuscule variaţii de structură moleculară, ce pot fi sesizate doar de cei ce trăiesc în apropierea ei. Se spune, de pildă, că eschimoşii folosesc un număr mult mai mare de cuvinte pentru a desemna varietăţile foarte diferite de zăpadă decât celelalte popoare. Potopul alb exercită chiar un soi de atracţie morbidă, pentru că moartea în zăpadă e cu mult mai igienică decât moartea însoţită de putrezire într-un potop de apă. Un singur gest mai umbreşte această experienţă: accidentul de schi al lui Paul care ar putea fi interpretat într-o multitudine de chei: să fie vorba de o tentativă de sinucidere, de un act gratuit, de un accident provocat voluntar pentru a egala la modul simbolic accidentele Norei, să facă parte din scenariul iniţiatic, să fie doar o întorsătură a destinului, să fie una din acele situaţii limită despre care vorbesc filosofii existenţialişti? Răspunsul ar trebui să conţină câte puţin din fiecare ipoteză în parte. Accidentul propriu zis confirmă încheierea traseului iniţiatic: ,,Porni în jos cu ochii deschişi: ,,dacă vreau, mai pot să opresc”, îşi zise, În primele secunde, schiurile alunecaseră cu greutate pe zăpada îngheţată. ,,Da, mai pot să mă opresc”. O detunătură de armă sparse tăcerea. Abia atunci îşi dădu seama că nu e singur. Siluete repezi treceau pe lângă el, ridicând în urmă o perdea de zăpadă care acoperea totul. Pe urmă se făcu lumină, un torent de lumină albă, solară, prin care el trecea luminos ca o torţă vie. Ţinea mereu ochii deschişi, dar era prea mult soare ca să mai vadă ceva. Căderea o simţi ca o deviere de zbor. Avu senzaţia că e smuls de pe traiectoria lui şi aruncat în altă direcţie, ca un proiectil ricoşat…” Tunelul de lumină seamănă foarte mult cu descrierea morţii făcută de cei care s-au găsit pentru foarte scurtă vreme în starea de moarte clinică. Să fie căderea aceasta o metaforă a morţii, să fie romanul Accidentul o tragică anticipare a stupidului şi probabil comandatului accident ce avea să întrerupă viaţa scriitorului Iosif Hechter ?

Dar abia în finalul romanului Paul o reîntâlneşte pe Ann, şi trecutul îl invadează sub forma maşinii albastre pe bancheta căruia ţigările Chesterfield semnalizează prezenţa probabilă a unui alt amant. Femeia în alb a câştigat definitiv partida cu femeia în albastru. Ann însăşi remarcă faptul că Paul arată schimbat, transfigurat de şederea în munţi şi cei doi se despart ca doi străini, semn că toate semnele convalescenţei unei relaţii au fost înăbuşite. Ca şi Swann în finalul scurtului său roman de dragoste, Paul nu mai poate reveni asupra unei relaţii pe care o închide cu un cuplu de adverbe (aşa cum observam deja, specific idiolectului personajului): ,,niciodată, niciodată”. Sigur, ar fi multe de spus despre stilul adesea bolovănos al lui Mihail Sebastian, despre unele deficienţe de construcţie ale personajelor dar romanul acesta, pe fragmente mici, trădează un talent de mare creator. Accidentul e unul dintre puţinele romane de dragoste veritabile din literatura română, o literatură în care adesea sentimentele sunt mascate de descrieri de mediu sau de moravuri, în care nu prea există eroi capabili să piară pentru un sentiment, în care ideologia sugrumă substanţa narativă iar misoginismul naratorilor ucide prea repede personajele feminine.

  

Romanul lui Iuda sau un capitol în care era vorba
despre nişte insule Hebride

 

,,Iată-ne, deci, la sfârşit. Iosef Hechter simte că suferă şi că nu se poate altfel. Dar Iosef Hechter nu înţelege de ce. (…) Suferi pentru că eşti evreu, ai înceta să fii evreu în momentul în care nu ai mai suferi; şi nu ai putea scăpa de suferinţă decât încetând a fi evreu. Este, desigur, o apăsătoare fatalitate. Dar tocmai de aia nu e nimic de făcut: Iuda va agoniza până la sfârşitul veacului. (…) Iosef Hechter, tu eşti bolnav. Tu eşti substanţialmente bolnav, pentru că nu poţi decât să suferi şi suferinţa ta e înfundată. Toată lumea suferă, Iosif Hechter. Suferim şi noi, creştinii. Dar pentru noi e o ieşire, pentru că noi ne putem mântui. Ştiu, tu nădăjduieşti; nădăjduieşti că va veni odată cel aşteptat, Mesia, pe calul alb, şi atunci vei stăpâni pământul. Nădăjduieşti, Iosef Hechter. E singurul lucru ce-ţi mai rămâne. Eu însă nu pot face nimic pentru tine. Pentru că eu ştiu că Mesia acela nu va veni. Mesia a venit, Iosef Hechter şi tu nu l-ai cunoscut. (…) Iosef Hechter, nu simţi că te cuprinde frigul şi întunericul?” Fragmentul acesta nu reproduce rechizitoriul vreunui tribunal ad-hoc convocat pentru a pedepsi prin sânge păcatul unui scriitor de a se fi născut evreu, prin acţiunea brigăzilor morţii care au executat politicieni sau oameni de cultură cu câteva focuri de pistol trase de la mică distanţă în cap. El reproduce prefaţa romanului De două mii de ani, semnată de profesorul de logică Nae Ionescu, întreg pasajul nefiind o argumentare ci o jalnică axiomă, reductibilă la un singur silogism, din care curge o singură picătură de sânge: ,,Iuda suferă pentru că este Iuda. Iosef Hechter este Iuda. Ergo, Iosef Hechter trebuie să sufere”. Pe baza acestui silogism absolut iraţional s-au construit sute de lagăre de concentrare naziste, în numele acestei idei a fost decimat un popor, iar ultima propoziţie e de fapt o involuntară profeţie, ea calchiază în româneşte celebra deviză germană ,,Nacht und Nebel”, ,,Noapte şi ceaţă”, titlul conspirativ al primei acţiuni de distrugere în masă a unei etnii vinovate pentru că avea, uneori, doar câteva picături de sânge evreiesc curgându-i prin vine. Frigul şi întunericul profeţit atunci de Nae Ionescu avea să se extindă asupra Europei, spectrele nazismului şi comunismului aveau să bântuie prin Europa, speriindu-se unul pe altul, aşa cum demonstrează Jacques Derrida în Spectrele lui Marx iar cultura română interbelică avea să cunoască ,,întunecarea” unor tineri, altfel remarcabili, peste a căror minţi s-a aşezat dintr-o dată pâcla ideologiei. Groaza autorului care primeşte prefaţa lui Nae Ionescu este notată de Mircea Eliade în memoriile sale: ,,Nae mi-a dat prefaţa. O tragedie, o veritabilă condamnare la moarte”. Privită din perspectiva prezentului prefaţa respectivă era o veritabilă sinucidere intelectuală. E. Lovinescu nota în volumele sale de Critice că nimic, nici măcar un fluviu nu poate spăla o conştiinţă murdară de o pată de sânge. Romanul lui Sebastian, judecat cu criterii strict estetice, nu depăşeşte nivelul artistic al celorlalte creaţii ale sale. Dar o asemenea judecată e una simplificatoare, romanul său întâi de toate e opera unei conştiinţe, a unui martor lucid şi un preambul al extraordinarului său Jurnal unde oameni şi fapte devin autentici, capătă carne şi coboară din paginile cărţilor în agitatul deceniu patru al secolului XX. De două mii de ani nu propovăduieşte idei ale sionismului internaţional, aşa cum credea profesorul Nae Ionescu în prefaţa cărţii. Prefaţa însăşi abundă de locurile comune ale propagandei anti-semite, inspirate din protocoalele Sionului şi alte asemenea bazaconii, ironizate pe bună dreptate de monumentala carte a lui Hanah Arendt Originile totalitarismului. Romanul acesta e unul static, fără intrigă sau ,,plot”, un roman al ideilor şi nu unul al acţiunii, un roman camuflat sub forma unui jurnal, în care personajele cele mai vii, cele care trăiesc cu adevărat, sunt cele câteva portrete de evrei, surprinşi în toate ipostazele tipice ale vieţii lor, înăuntrul ghetoului. Romanul lui Sebastian se îndepărtează de tipologia destul de schematică, surprinsă de mai toţi criticii literari de la Şerban Cioculescu şi Ion Negoiţescu la Paul Cornea sau Andrei Oişteanu[18]. Ultimul autor citat schiţează cel mai clar această mini tipologie: ,,În romanul autobiografic De două mii de ani autorul prezintă o tipologie a evreului din societatea românească interbelică: evreul sionist, evreul comunist, evreul capitalist, evreul tradiţionalist, şi evreul asimilist. Ultima sintagmă a fost folosită de unii exegeţi – Şerban Cioculescu şi Pompiliu Constantinescu – pentru a-l defini pe protagonistul romanului, dar Sebastian n-a fost de acord cu această etichetă. Mai degrabă cred că este vorba de evreul integrat, care este un alter ego al autorului.”  Această tipologie se regăseşte în opinia lui Andrei Oişteanu şi în Jurnal, dar ea este una ideologică, personajele cuprinse în ea sunt mai curând schematice. Există o altă tipologie, una stihială, cea a evreului etern, reprezentată nu întâmplător de Babă, de Bunica ce se pregăteşte să moară, de bunicul din partea mamei, un pasionat ceasornicar, de vânzătorul de cărţi în idiş, Abraham Sulitzer, un Ahasverus, un jidov rătăcitor, care se străduieşte să salveze o cultură şi o limbă, de care, aparent, nimeni nu mai are nevoie. Aceste trei personaje îl secondează şi îl acoperă pe Ghiţă Blidaru, profesorul de economie fisiocrată, pentru care o generaţie întreagă a avut o admiraţie suspectă, un monden şi agent posibil al celui de-al Treilea Reich în România, şi spunând toate acestea îl descriu pe Nae Ionescu. Dar să revenim la romanul propriu zis. Acesta se deschide cu un sentiment care vine de departe, dintr-o ancestrală moştenire a rasei: spaima. Fragmentul e unul în oglindă cu cel proustian în care Marcel aşteaptă cu fruntea pe pernă sărutul mamei, dar evreul se teme doar de umbra celui de-al treilea plop din curtea bisericii: ,,Copilăria mea a fost otrăvită de al treilea plop din curtea bisericii Sfântului Petru, misterios, negru, cu umbra căzând în noaptea de vară prin fereastră, până deasupra patului meu – panglică neagră tăindu-mi în dungă cuvertura – prezenţă care mă înfiora, fără să înţeleg, fără să întreb”. Pentru a explica energia negativă a umbrei, aparţinând zonei de ceaţă, zonei spectrale putem invoca arta chineză a energiei feng shui, sistem teoretic în interiorul căruia există ,,săgeata otrăvită”, copacul care ,,înţeapă” şi fură energia unei case, fiind situat exact în faţa ei. Naratorul experimentează o spaimă ancestrală, o der angst, profundă, urlând din adâncurile fiinţei, o spaimă în faţa iraţionalităţii Istoriei, o spaimă în faţa coşurilor crematoriilor şi a flacoanelor de Ziklon B., o spaimă diferită de simpla frică de grecii care aruncau cu pietre după el când în copilărie trecea prin dreptul grădinii, etichetându-l drept ,,jidan fricos”. Spaima lui Mihail Sebastian e una viscerală, a abisurilor trupului, o angoasă existenţialistă avant la lettre: ,,Ştiu însă ce e spaima. Asta da. Am fost terorizat până la încleştare, până la paralizie, de mici nimicuri pe lângă care toată lumea trecea nesimţitoare, dar care în viaţa mea năvăleau cu mari dimensiuni, cu adânci presimţiri.(…) Cu un efort, aş izbuti poate şi acum să-mi amintesc trei, patru zvâcniri interioare cu care începea noaptea mea, adevărate trepte ce mă coborau fizic în întuneric şi în tăcere. Atunci umbra plopului mă regăsea încleştat, cu pumnii strânşi, cu ochii deschişi mari, voind să strig şi neştiind cum şi după cine.” E acea spaimă ancestrală pe care Emil Cioran[19] o descria în Schimbarea la faţă a României: ,,Sentimentul lor predominant a fost totdeauna o teamă ciudată, care în loc să-i disloce din lume i-a integrat şi mai iremediabil…În teamă se explică nesiguranţa în lume şi ataşarea de lume….Teama ne face orbi faţă de axa proprie; de aceea, în ea se caută omul pe sine fără a se găsi. Poate aici consistă raţiunea psihologică a faptului că evreii sunt pierduţi…”. Nevinovatele puncte, puncte ascund pasaje cripto antisemite, la care editorul român al cărţii a preferat să renunţe. Revenind la incipitul romanului, afirmăm că o sensibilitate blecheriană îi uneşte pe cei doi mari prieteni din Jurnal. O poetică a unor ,,locuri rele”, o hiper-sensibilitate comună cu naratorii romanelor de tip proustian, o relatare a unui individ surprins în plină criză, o foaie de temperatură a unei societăţi studenţeşti cuprinse de nebunia mişcărilor din 1923 privind stabilirea în interiorul studenţimii a celebrului ,,numerus clausus”, a ghetoizării intelectualului evreu, toate acestea sunt datele din filigranul fragmentului citat. Sub haina jurnalului, a autobiografiei mascate (şi aici scriitura gidiană din Si le grain ne meurt ar putea fi, se pare, un model important) se ascunde un roman de construcţie intelectuală, un roman de formaţie, în care personalitatea naratorului se cristalizează simetric, căutând parcă, după modelul propagat mai târziu în cultura română, de şcoala de la Păltiniş a lui Constantin Noica, un guru şi un profet, descoperit în persoana carismaticului profesor Ghiţă Blidaru. Poate fi o enigmă cum un intelectual atât de plat în idei, care recurgea adesea la plagiate grosolane în cursurile sale de economie sau de metafizică, a putut exercita o asemenea seducţie asupra uneia din generaţiile cele mai rafinate de intelectuali ale culturii române, influenţând spirite ca Eliade, Cioran, Noica sau chiar Sebastian. Într-unul din fragmentele lăsate posterităţii mărturie de martirul închisorii Aiud, Mircea Vulcănescu, studentul întârzie la un curs al Profesorului generaţiei sale, şi urmăreşte prin gaura cheii mâinile acestuia, desfăşurând un întreg ritual hieratic, o teologie apofatică a gesturilor, dar care poate fi interpretată şi ca o prestidigitaţie, parte a unui ritual de manipulare. Nu trebuie să uităm că marele dictator Adolf Hitler îşi folosea mâinile în acelaşi fel pentru a induce o stare hipnotică mulţimilor gata să intre în delir, dar că fiecare asemenea gest era pus la punct dinainte de un perfect aparat al propagandei naziste. Toate aceste explicaţii nu scuză decât parţial derapajele ideologice ale generaţiei trăiriste. Dar să revenim la Sebastian. Acesta nimereşte întâmplător într-un amfiteatru unde un tânăr profesor critică sistemul occidental aflat după părerea lui într-o criză profundă, într-un proces de continuă dezumanizare: ,,Dacă există o criză a noţiunii de valoare în economie şi finanţe, ea nu este un fapt particular ci se integrează într-o criză generală a valorilor, pe toate planurile vieţii moderne. Trăim cu prea multe abstracţii, cu prea multe năluci. Am pierdut pământul de sub picioare. Nu numai raportul dintre hârtie–monedă şi aur s-a rupt, ci raportul dintre toate simbolurile noastre şi noi. Este o prăpastie între om şi cadru. Formele acestea de viaţă pe care le vedeţi s-au dezumanizat. Aş spune mai pe româneşte că s-au dezomenit. Luaţi câte una instituţiile noastre, ideile, deprinderile, deşteptăciunile şi prostiile noastre, luaţi-le una câte una şi ciocăniţi-le. Veţi vedea că sună a gol. Viaţa a evadat şi spiritul s-a dus. De ce? Nu ştiu de ce. Din abuz de inteligenţă poate.(…) Mă tem că a venit timpul proştilor. Adică nu mă tem deloc. Mă bucur. Că inteligenţa am văzut ce poate să facă şi unde poate să ne ducă. Ne întoarcem acum pocăiţi, amărâţi şi cu oboseala a trei veacuri, ne întoarcem în pădurile prostiei şi ale vieţii vii.”

Fragmentul acesta merită a fi comentat pe larg. Mă miră doar faptul că nici un critic nu l-a observat până acum, pentru că e de două ori interesant. În primul rând pentru că propune o analiză a rupturii simbolice între capitalism şi valorile lui, o nouă teorie a ,,formelor fără fond” ale lui Maiorescu din perspectiva unei logici a bântuirii derrideene, cu mult înainte ca francezul Jacques Derrida să-şi formuleze teoria sa. Cu singura precizare că spiritului critic i se substituia pentru prima oară în cultura noastră o gândire fanatică şi în acelaşi timp dogmatică. Ruptura raportului monedă–hârtie aur fusese deja observată de Marx în Capitalul dar, fiinţă sincretică, Ghiţă Blidaru împrumută argumente şi de la adversarii politici. În al doilea rând, el propune abolirea inteligenţei şi o nouă zodie a prostiei şi aici putem extinde concluzia lui Andre Glucksmann[20] şi la Ghiţă Blidaru însuşi: prostia merge mână în mână cu totalitarismul. Scria filosoful şi eseistul francez în monografia sa despre prostie: ,,Tânărul totalitarism de tipul Hitler sau Stalin inculca gândirea falsă (în conformitate cu canoanele ştiinţei rasiale sau proletare). (…) Teroarea în masă îngrozea, minciuna post-totalitară (şi, aş adăuga eu, şi cea ante-totalitară) prosteşte; iată două modalităţi de a priva individul de posibilitatea de a-şi folosi individual creierul”. Faptul că un personaj de roman sintetizează tezele unui profesor interbelic de metafizică, îndemnând tânăra generaţie să abandoneze zona inteligenţei în favoarea unui obscurantism îndoielnic, nu poate fi trecut uşor cu vederea. Textul conţine şi o utilizare vulcănesciano – heideggeriano – noichistă a limbajului originar şi a energiilor filosofice ascunse în cuvintele limbii române. Ca într-o coajă de nucă, într-un singur fragment de roman, se ascund dezvoltările filosofiei româneşti pe câteva zeci de ani. Blidaru îşi întrerupe însă expunerile academice despre superioritatea fiziocraţilor cu replici spontane, de genul: ,,Vouă nu vă place strada?”. Fără comentarii! Cu toate acestea, tânărul intelectual din roman cade într-un soi de extaz de factură mistică, urmându-şi, pas cu pas, magistrul, chiar dacă pentru a participa la cursul respectiv trebuie să încaseze o porţie zdravănă de pumni. Pe alocuri textul devine patetic (eroul trece prin epoca lecturilor nietzcheene şi romanul capătă sonorităţi de Also spracht Zaratrustra) dar uneori simplitatea scenelor atinge o zonă de firesc, iar textul redevine uman. O fată tânără, o necunoscută ,,agăţată” în faţa unei vitrine de fructe, cu care face amor printre cărţi. Un coleg care-i declară sentenţios că ei doi nu pot fi prieteni pentru că el miroase… a pământ! (o altă metaforă a morţii care planează peste tot în orizontul închis al acestui text ghetou). Şi din loc în loc fragmente despre specificul rasei: ,,Nu, nu suntem un neam comod. cât de prost trebuie să se simtă în tovărăşia asta un străin. Suntem impulsivi. Suntem excedaţi de noi înşine. Suntem, mai ales, impuri.” Urmărind vocea stăpânului, cel stăpânit de iubire (sau poate e doar o simplă chestiune de putere ca relaţiile din romanul Bunavestire lui Nicolae Breban) nu se poate lepăda de tot de inteligenţa sa: ,,Voi şti altă dată, mai târziu, când voi îmbătrâni, în ce măsură este Blidaru un gânditor. Ştiu de pe acum că e un mare artist.” Un dram de luciditate rămâne până la final, semn că Sebastian e un intelectual adevărat. Cel ce va intra în noaptea şi ceaţa urii şi ideologiei va fi nu Iuda, ci creştinul care va ridica primul piatra. Ca în filosofia taoistă, cei doi comunică non-verbal, prin tăceri sau prin lucruri ce nu pot fi exprimate în cuvinte: ,,Ştiu ce vrei să spui. Vrei să spui ,,totul”. Adică cel mai simplu şi mai greu lucru din lume. Lasă asta. E urgent? Nu este, crede-mă. Acum am pornit să ne plimbăm. Hai să ne plimbăm. Om vorbi altă dată, când s-o întâmpla. Numai lucrurile care ,,se întâmplă”, numai ele se fac bine.” Ghiţă Blidaru era un impostor, ne putem da seama de acest lucru doar citind asemenea replici care ţin de instrumentarul unui actor, nu lipsit de un anume talent. Dacă Nicolae Steinhardt în preambulul Jurnalului fericirii dăruia cititorilor trei metode de evadare din arcanele infernului comunist, Sebastian prinde în text câteva opţiuni pentru uzul oricărui ovreu, sistematizate de Andrei Oişteanu: ,,Să fugi de tine o zi, două, douăzeci nu e uşor, dar nici imposibil. Faci matematici sau marxism ca STH, sau faci sionism ca Winkler, citeşti cărţi ca mine, umbli după femei sau joci şah, sau te dai cu capul de pereţi. Dar într-un minut de neatenţie, te întâlneşti cu tine însuţi la un colţ de suflet, cum te-ai întâlnit la un colţ de stradă cu un creditor de care te-ai ferit zadarnic.” Printr-un efect de memorie involuntară, calea cea mai frumoasă de a ieşi din sine îi vine imediat în minte: bunicul său dinspre mamă care evada în pasiunea lui pentru ceasuri. Ca şi evreul Haim Duvid din Adela, bătrânul acesta se refugiază în perfecţiunea aproape dumnezeiască a mecanismelor diferitelor orologii (cunoştea foarte bine Sebastian, un spirit cartezian, teoria Sacrului matematic şi teza filosofiei lui Leibniz că Dumnezeu trebuie să fi fost un ceasornicar divin). Pasiunea bătrânului e o căutare a perfecţiunii: ,,Îl văd, la masa lui de lucru, între miile de arcuri, resorturi, şuruburi, rotiţe, cadrane şi minutare. Îl văd aplecat deasupra lor, cu un ochean prins mereu în arcada ochiului drept, descântând cu mâinile lungi acea lume de minuni mecanice, pe care o stăpânea cu asprime, supunând-o, impunându-i mişcare. De masa aceea monstruoasă, de care, copil, nu aveam dreptul să mă apropii, fiindcă o rotiţă rătăcită însemna un început de haos, din acele minuscule puncte de metal, el organiza mici lumi autonome, mici fiinţe abstracte, care îşi împreunau sutele de glasuri într-o muzică măruntă şi dinţată, care făcea o armonie strictă, severă, supusă. Sub fiecare geam de ceasornic se găsea o planetă cu o viaţă personală, indiferentă la ce se petrecea ,,dincolo” şi geamul era făcut parcă special să o despartă de acest dincolo…” Un pasaj de mare poezie, o încercare reuşită de a reproduce muzica sferelor şi un personaj emblematic pentru spiritul constructiv al acestei rase. George Călinescu[21] în Specificul naţional nota, în spiritul lui Hyppolite Taine: ,,Întâi de toate, fiind poligloţi, din oroare de canonic, sunt contra stilului, a gramaticei, a stării pe loc lexicale. Dacă ei pot comite excese, noi, folosind revolta lor, tragem un concept mai liberal despre limbă. Unii evrei dimpotrivă, din dorinţa sinceră de a se asimila cultivă arhaicul şi neaoşul, dar abuziv. (…) În literatură, ei sunt totdeauna informaţi, colportori de lucrurile cele mai noi, anticlasicişti, modernişti, agitaţi de probleme. Ei compensează inerţia tradiţiei şi o fac să se revizuiască. Umanitarismul lor sincer modifică în sensul unei viziuni creştine de sus un spirit de conservare ce poate să degenereze în obtuzitate.” În categoria ,,cusururilor” G. Călinescu trece: ,,dezinteres total pentru creaţia ca scop”, ,,trăirismul” exagerat”, ,,negarea criticii”, ,,umanitarismul împins până la negarea notelor noastre naţionale”. Intrând într-o polemică indirectă cu G. Călinescu, un critic care nu prea i-a iubit pe scriitorii evrei, Sebastian nota în articolul său Iuda trebuie să sufere din culegerea de articole Cum am devenit huligan, un mini jurnal gidian al receptării romanului său De două mii de ani: ,,Conştiinţa iudaică închide în sine o antiteză pe care nu o va rezolva niciodată, pe care până acum în nici un caz nu a rezolvat-o. Ea întruneşte într-un paradox fără soluţie inteligenţa în formele ei cele mai reci şi pasiunea în formele ei cele mai despletite. Cerebral şi patetic, iudaismul oscilează între luciditatea şi febra lui, una exasperată de vecinătatea celeilalte, una încercând să o anuleze pe cealaltă, amândouă prinse într-o luptă care nici nu le suprimă, nici nu le împacă. E un popor de critici şi de vizionari. Contrazicerea acestei duble vocaţii nelinişteşte întreaga lor viaţă, întreaga lor cultură. Critici prin facultatea lor excepţională de abstracţie, vizionari printr-un simţ direct al misterului.” Sebastian e mai aproape de adevăr decât Călinescu. Toată structura profilului psihologic robot al ,,poporului ales” este construită pe o serie de antinomii: evreii sunt ,,sceptici” dar şi ,,misionari şi profetici”, ,,sinagoga mistică şi talmudică este bătută de mari vânturi interioare şi înclinată spre severe exerciţii logice”, sunt un ,,neam orgolios” dar şi un neam care s-a auto-flagelat cu sălbăticie de-a lungul Istoriei lui,  un neam solidar dar care resimte ca nimeni altul o cumplită singurătate: ,,Evreul e un om singur. Îl duce spre singurătate orgoliul lui, luciditatea, îndoiala. Şi totuşi e în el un sentiment de participare la forţele colective, sentiment ce animă întreaga istorie a evreilor. Un om, unul singur, este un întreg univers. Şi pe urmă, în acelaşi moment, un om singur nu mai este nimic. Mă gândesc la alarma cu care se aşteaptă seara în sinagogile de provincie strângerea unui grup de zece evrei pentru rugăciune. Trebuie neapărat zece, cel puţin zece. Lipseşte unul singur şi ceilalţi nouă sunt neputincioşi, dezarmaţi: Dumnezeu nu-i ascultă. Dar când sunt zece, e tot poporul acolo. Pretutindeni în iudaism bănuiesc efortul de a trece de la ,,eu” la ,,noi” şi drama de a nu putea realiza niciodată pe deplin această trecere.” Pentru a înţelege tragismul acestui popor e nevoie să-ţi depăşeşti preconcepţiile şi prejudecăţile, să abandonezi silogisme de tip tautologic, semne ale prostiei criminale şi să ajungi la o dialectică a suferinţei şi umilinţei perpetue. Nu antisemitismul produce sentimentul tragic evreiesc ci o tragedie interioară: ,,Dar nu acest antisemitism determină tragicul iudaic. Îl alimentează dar nu-l explică şi nici nu-l provoacă. El rămâne la periferia suferinţei evreieşti, care îşi are autonomia ei spirituală. (…) Prin ce e tragică drama lui Anski, Dibuk? E o dramă între evrei, fără nici un ecou din afară”. Antisemitismul i se pare teribil de sărac, iar nu acest jargon intelectual ar putea fi făcut responsabil pentru drama poporului evreu. Replica lui Abraham Sulitzer dată naratorului îngrijorat că o cultură veche de două mii de ani se poate pierde prin asimilare, că o cultură în idiş, un pidgin, un biet jargon popular nu are şanse de reuşită, conţine o înţelepciune de bătrân rabin: ,,– Dum-neata uiţi că, din fericire, mai există şi antisemiţi? Şi că, slavă Domnului, mai există din când în când şi pogromuri? Cu cât te asimilezi într-o sută de ani, cu atât te aruncă înapoi într-o singură zi de pogrom. Şi atunci, ghetoul săracul, e gata să te primească din nou.” O ciudată răsturnare se produce aici, pogromul capătă o funcţie pozitivă, una de creştere a gradului de coeziune a unei etnii. Holocaustul, ale cărui dimensiuni nici măcar nu puteau fi anticipate de Sebastian în momentul când îşi scria romanul, nu e decât un pogrom dintr-o istorie a urii ce se întinde pe aproximativ două mii de ani.

Cel de-al doilea portret, în acuaforte, al bunicului este cel în care bătrânul citeşte la masa lui de lucru: ,,L-am privit de mai multe ori citind acolo. Părea adâncit în construcţia altor mici mecanisme, şi literele din carte – sălbatic de mici – păreau să fie alte piese minuscule, pe care ochiul lui trebuia să le organizeze, chemându-le din neant, din nemişcare. Acasă erau ceasornice, aici erau idei – şi unele şi altele abstracte, reci, exacte.” Deşi îi despart doar 80 de ani, cei doi vin din două lumi diferite: bunicul a trăit în ghetoul său medieval, pe când nepotul trăieşte în plină modernitate. Şi cu toate acestea între cei doi există o legătură: ,,şi totuşi mă simt azi aşa de mult nepotul lui, coborâtorul lui direct, coborâtorul melancoliei lui fără leac”. Primul nume care îţi vine în minte când citeşti acest portret e Kafka, cel din Jurnalul său, necruţător cu toate defectele neamului său. Singurii evrei capabili să intre în cultură sunt actorii, căci la diferitele conferinţe la care participă dnul. K oamenii de cultură evrei fie plescăie, fie vorbesc cu accent gutural. Cred că pentru a putea defini statutul lui Kafka sau Sebastian termenul de ,,asimilat” nu este suficient. Nu este vorba aici de o asimilare de către o populaţie majoritară ci de accesul la universalitate. G. Călinescu e infirmat de scrisul lui Sebastian însuşi: evreii au o mare capacitate de analiză şi auto-analiză sufletească, şi printr-o tradiţie internalizată a interpretării Cărţii sfinte, dau lingvişti şi critici literari, politologi de mare prestigiu. Judecata critică aparţine lui Călinescu[22] din Istoria sa şi pare astăzi mai puţin excesivă: ,,Caracteristic şi substanţial este romanul De două mii de ani, foarte puţin roman în fond, şi în partea în care romanţează, incolor. De fapt, el e o prezentare a tezei evreieşti, un eseu polemic. Însă reacţiunile, stilizate în chip de jurnal, sunt depăşite de luciditatea autorului, reduse la un mod de existenţă posibil, deşi nu unicul. Doritor de a înţelege ,,clar şi distinct” totul, de a trăi toate atitudinile, chiar şi pe cele opuse interesului fiinţei sale, eroul evreu suferă intens dar caută a se cunoaşte şi a cunoaşte cu răceală. Această poziţie dă interes artistic cărţii şi, deşi eroul nu va putea ieşi din cercul său vicios, opera rămâne un document obiectiv al unei mentalităţi ireductibile.” Criticul recurge chiar la judecăţi extrase din substanţa romanului: ,,Pateticul dovedeşte sensibilitatea exagerată a evreului, incapacitatea lui congenitală de a lupta cu toate riscurile ei. Interesant artisticeşte, este că eroul semnalează el însuşi această infirmitate.” Rândurile din roman care pun un diagnostic tipului psihologic al membrilor etniei sale sunt foarte critice: ,,Noi, care ne răzvrătim de atâtea ori, pentru atâtea lucruri, de ce nu ne ridicăm o singură dată împotriva gustului nostru pentru catastrofă, împotriva simpatiei noastre pentru dezastru? E o prietenie eternă între noi şi faptul de a suferi, nu o dată, în cele mai lamentabile momente ale mele, îmi surprind tresăriri de orgoliu pentru suferinţa aceasta, ce îmi măguleşte o îndepărtată vanitate. E poate ceva tragic în asta, dar este cu siguranţă, cel puţin în măsură egală, o înclinare spre cabotinaj. Da, da, chiar în clipa aceasta când sunt aşa de adânc trist, simt undeva, dincolo de conştiinţă, ieşirea la rampă a tenorului metafizic pe care îl port în suflet.” Sebastian nu se menajează şi nu îi menajează pe evrei în general, conştiinţa ,,tenorului metafizic”, care, din când în când iese la rampă, dovedind un maximum de luciditate. În mod paradoxal, analizele punctuale ale lui G. Călinescu sunt exacte, dar judecăţile generale, exprimate la începutul şi la finalul fragmentului, sunt deosebit de nedrepte. Foarte conştient de poziţia sa marginală în interiorul Istoriei lui Călinescu şi de importanţa acesteia în stabilirea canonului modern, Sebastian nota în Jurnal: ,,E probabil cel mai sever lucru ce s-a scris împotriva mea. Nici un talent artistic, nici o aptitudine de scriitor. Cu prima observaţie începe, cu ultima termină. Am fost agasat, dar nu mai mult. E plictisitor să se afle o asemenea pagină într-o istorie literară, care prin caracterul ei monumental este un fapt irevocabil. O asemenea carte de 1000 de pagini in quarto se scrie o dată la 30–40 de ani. Trebuie deci să aşteptăm patru decenii ca să obţinem o rectificare.” În 1941 Sebastian făcea de fapt un pariu cu istoria literară semn că nici o canonizare nu este definitivă, că istoria literară nu e decât un şir infinit de ,,corsi” şi ,,ricorsi”, de permanente reexaminări ale canonului şi de permanente revizuiri. Nuanţând una din ideile deja exprimate putem considera, alături de G. Călinescu că partitura tenorului metafizic nu sună niciodată fals atunci când scriitorul priveşte istoria întregului său neam prin lentila limitată a istoriei propriei sale familii. G. Călinescu afirma tranşant: ,,Zugrăvirea acestei familii, cu decesele, riturile şi psalmodiile sale, revelă deodată în Mihail Sebastian un suflet bătrân, un Ronetti Roman, părând contemporan cu noi, în realitate, turburător de arhaic, de transcendent.” Un Ronetti Roman contemporan, dar posedând o extremă luciditate. Personajele sale, evrei metafizici, au coborât parcă din istoria Vechiului Testament. Iată portretul celor două bunici: ,,Mama mare e mama tatei. Baba e a mamei. Mama mare are vreo 85 de ani, Baba nu cred să fi trecut de 70. Mai tânără este şi mai vioaie; are încă amor propriu şi cochetărie. A fost foarte frumoasă în tinereţe şi o ştie. Din splendoarea ei de atunci, au rămas mereu frumoşi ochii, albaştri, curaţi, cu ceva orgolios în sclipirea lor răutăcioasă. Poartă pălării de mătase şi pai, probează de trei ori o rochie şi îi dă indicaţii croitoresei, se uită mult în oglindă şi, când nu o vede nimeni, se pudrează puţin, foarte puţin. Cum bunicul a fost ceasornicar şi giuvaergiu. I-au rămas de la el cercei mari de diamant, un lanţ de aur, ochelari de aur, o brăţară cu rubin. (…) Mama mare a intrat dimpotrivă în bătrâneţe cu totul resemnată, fără părere de rău, fără vanităţi întârziate. De când o ştiu, poartă un singur fel de rochie neagră, dreaptă, simplă, închisă cu nasturi obişnuiţi de os. Vorbeşte o limbă românească aspră – e o bunică dintr-o carte de citire. (…) Ea, Mama mare a trăit cu Dunărea în faţă.” Prima dintre bunici e o ,,doamnă”, cea de-a doua e o femeie obişnuită cu greutăţile, soţul ei fiind docher. Un străbunic al lui Iosef Hechter figurează în catagrafia oraşului Brăila la 1828: ,,Străbunicul acela – Mendel din Gropeni, cum i se zicea – vorbea şi scria româneşte, purta cizme şi surtuc.” Un personaj cu adevărat senzaţional al romanului, o apariţie este Abraham Sulitzer, negustor şi degustător de cărţi în idiş, pe care îl întâlneşte întâmplător într-un compartiment de tren: ,,El face legătura între tipografiile din Germania şi Polonia şi cititorii ghetoului moldovean. Cunoaşte toate târgurile Bucovinei în care se mai învaţă serios carte, toate casele basarabene în care se gândeşte serios pe un text talmudic, toate sinagogile de mahala în care se mai comentează o problemă cu cugetare iudaică. Poartă în amintire un catalog general al manuscriselor şi al tuturor tipăriturilor ebraice care se mai află în ţară, ştie anume în ce târg, anume în ce casă închide ochii şi îţi poate spune cine anume stăpâneşte cutare rarisim exemplar din Megillat Efa a lui Sabbbatai Kohen, lituanianul, carte tipărită la Amsterdam în 1651. Se gândeşte o clipă şi îţi poate spune ce rabin, de unde şi cum îţi poate da lămuriri despre marea dispută asupra talmudului de la Barcelona din 1240 sau de la Tortosa din 1413… Le ştie pe toate, le are pe toate adunate, sub fruntea lui îngustă, dincolo de ochii aceştia care clipesc mărunt şi căutător. Cărţi, manuscrise, autori şi probleme de care aud acum întâia dată, cuvinte stranii, nume din alte veacuri, date dintr-o istorie pe care nu o bănuiam – Abraham Sulitzer le poartă cu el, vii, tot atât de vii astăzi în mintea lui, cât erau cu veacuri în urmă, în mintea celui care le-a scris şi le-a cugetat. El trăieşte în actualitatea lor, în pasiunea lor permanentă, şi zadarnic au trecut peste aceste adevăruri câteva sute de ani, zadarnic s-a schimbat faţa pământului, zadarnic s-au topit în neant atâtea timpuri, aceste vechi lumini tot prezente sunt, aceste vechi patimi tot tulburătoare sunt.” Povestirile hasidice ale lui Martin Buber, publicate recent, prezintă tot atâtea istorioare cu tâlc ce îl confirmă pe Sebastian, printre eroi figurând şi rabinii din vestite centre hasidice româneşti: Ştefăneşti, Sadagura, Iaşi, Botoşani şi Moineşti. Abraham Sulitzer e un intelectual evreu, un simbol al unei memorii colective a acestui popor cu cumplită istorie. Aidoma personajelor din distopia Fahrenheit 451, celebrul roman SF a lui Ray Bradbury. Abraham, ce poartă deloc întâmplător numele unui patriarh al poporului său e un om–carte, un om care poartă în mintea lui o tradiţie vie opunându-se tinerei generaţii, ce abandonaseră idişul în favoarea ebraicei şi care susţinea formarea actualului stat Israel în zona străvechii Palestine, ocupată între timp de arabi (liderul acestor veritabili sionişti fiind un anume Jabotinsky). Discuţiile în jurul acestui posibil stat evreu pot părea acum cititorului sterile dar cunoştinţele arhitectului nostru, cel ce va proiecta în final vila profesorului Ghiţă Blidaru se împart în tabere şi dezbat chestiunea, implicându-se energic. La fel de detaşat privea şi Franz Kafka problema sionistă, prozatorul ceh participând la câteva din şedinţele înflăcăraţilor săi compatrioţi, privind chestiunea, cumva din exteriorul ei. Vizita la reşedinţa lui Abraham Sulitzer e o vizită într-un univers bibliotecă, un univers borgesian: ,,Îmi arată o întreagă bibliotecă, plină de surprize, Cervantes tradus în idiş, Moliere, Shakespeare. Şi mai aproape de noi, Galsworthy, Dostoievski, Turgheniev, Thomas Hardy. sunt uluit iar el triumfător. După fiecare volum pe care mi-l dă în mâini, are un fel de surâs de o perfidă modestie, ca al unui amfitrion mândru de un lucru străvechi pe care ţi l-a servit, fără să te prevină de calitatea lui, anume ca să te pună la încercare.” În lupta cu vechiul limbaj recuperat într-un mod artificial de mai tinerii sionişti, limba ebraică, Abraham Sulitzer ia apărarea unei culturi a ghetoului, cu romancieri, dramaturgi sau critici literari care au scris în idiş iar pledoaria lui, dincolo de gradul obligatoriu de patetism al ,,tenorului metafizic” din sufletul fiecărui evreu aduce argumente solide: ,,E o limbă vie, domnule, cu nervi, cu sânge, cu necazurile ei, cu frumuseţile ei. Cu patria ei care este ghetoul – adică lumea toată. Îmi vine să râd când îi aud pe sioniştii ăştia vorbind din cărţi ebraică. Ebraică ne trebuie nouă? Cu dicţionare, cu gramatică, cu filologi, sau cum dracu le-o fi spunând? Săracii de ei… Lasă o limbă sănătoasă în drum şi se duc să caute în morminte o vorbire care a fost şi numai este. Dumnezeu să mă ierte, vorbesc şi eu ebraica mea pe care am apucat-o din bătrâni, dar – cum să-ţi spun eu? – simt că e ceva rece în ea, rece, aspru, gol, de parcă aş umbla într-o sală de piatră, lungă, lungă şi deşartă, fără un om, fără o plantă, fără o fereastră. Cum să spui în limba asta ,,mă doare”, ,,mă arde”, ,,mi-e dor de tine”? Şi dacă spui ajută la ceva? Spune ,,mă doare” în idiş – şi când spui, te-a şi durut. E sânge acolo, e cald, e viu…”. Avocatul diavolului, Abraham Sulitzer e o încarnare a celei de-a doua rădăcini, cea arhaică, a naratorului însuşi. Dacă n-ar fi existat un asemenea personaj, el ar fi trebuit inventat. Cea care dă viaţă acestei limbi este Baba, înfăţişată în timp ce citeşte un pasaj dintr-o Biblie în idiş: ,,O ascult pe Baba şi mi se pare că povestea devine de un interes aproape reportericesc, nu biblic. Baba citeşte cu aviditate, cu vizibilă curiozitate, întoarce nervos foile şi participă la lectură, ca şi cum ar fi vorba aici despre oameni pe care îi cunoaşte, despre vecini de mahala, despre rude apropiate uneori, la pasajele decisive, se opreşte puţin, clatină din cap şi face cu limba lipită de cerul gurii un sunet de mirare de regret sau necaz (‘ntch, ‘ntch, ‘ntch) ca şi cum ar vrea să le atragă atenţia lui Abraham, Esterei, Sarei sau lui Iacob că fac o prostie. Nu e nimic ceremonios în lectura Babei. Patriarhii n-o intimidează. sunt şi ei nişte gospodari cu copii şi neveste, cu necazuri şi griji.” O viziune similară până la un punct cu cea a Psalmistului arghezian, o lume a Vechiului Testament cu oameni gospodari şi femei frumoase, o grilă de valori ţărănească aplicată universului sacru, sunetele onomatopeice reproduse în text valorând mai mult decât un milion de consideraţiuni generale asupra psihologiei poporului evreu. Am constatat cu surprindere faptul că, cele mai frumoase personaje din Jurnalul lui Franz Kafka sunt câteva femei surprinse în creion, câteva figuri feminine din ghetou. Poate din cauza acestei percepţii a Sacrului, Baba dă dovadă de o laşitate cumplită în faţa Morţii, cu care se luptă din răsputeri. Seninătatea tragică din nuvela lui Anton Holban Bunica se pregăteşte să moară a dispărut. Ca şi bunica lui Proust, ea se agaţă până în ultima clipă de viaţă, iar nepotul ar dori să-i împrumute din seninătatea privirii lui asupra morţii: ,,Aş fi vrut ca bătrâna asta a noastră să înţeleagă sfârşitul cu această simplitate şi să-i surâdă, în semn de prietenie, în semn de bună primire. Aş fi vrut să-şi aducă aminte de Biblia pe care mi-o citise, de patriarhii prieteni, de nevestele lor împăcate, aş fi vrut să-şi aducă aminte de lumânările aprinse vinerea seara, de tulpanul alb pe care îl purtase între sfeşnicele de alamă, să-şi aducă aminte de pâinea pe care o frământase cu mâinile ei o viaţă întreagă, să-şi amintească de toate aceste lucruri simple, de toate aceste bucurii potolite şi să intre în moarte cu aureola lor casnică”. Sărmana naivitate a tinereţii, când nu-ţi imaginezi să înveţi a muri vreodată. Ochii sticloşi care refuzau să se închidă, căutând să prindă orice gest, orice mişcare din jurul lor, luciditatea muribunzilor, agonia ca un ultim strigăt a bunicului, toate îi vin în minte în acele clipe de singurătate metafizică. Urmează una dintre cele mai frumoase pagini care s-au scris vreodată despre obiceiurile de înmormântare şi doliul evreiesc, un Kadish, de data aceasta unul în proză, un poem despre Moarte foarte frumos, dar şi o acuză metafizică adusă unui popor care nu poate simţi seninătatea creştinilor în faţa morţii, e condamnat la o moarte în deznădejde, incapabil să cunoască moartea vegetală: ,,Ce rău murim noi! Nici atâta n-am învăţat în veacurile de moarte prin care am trecut. Trăim prost dar murim şi mai prost, în deznădejde, în luptă. Ratăm ultima şansă de pace, ultima şansă de salvare. Tristă moarte evreiască, a unor oameni care, nevieţuind printre arbori şi dobitoace, n-au avut de unde să înveţe frumuseţea indiferenţei în moarte, demnitatea ei vegetală. Cel mai greu păcat iudaic… Şi atrocitatea doliului evreiesc. Veghea de noapte dinaintea înmormântării, clătinarea din cap neîncrezătoare, tânguirea Kadişului. Un singur lucru frumos: giulgiul alb al morţilor. Ar putea fi ceva regal în această întoarcere în pământ, un fapt solemn, bun, generos. Îl mutilăm însă cu deznădejdea noastră, care e sufocantă. Ni se spune sceptici, dar nu merităm o asemenea laudă. Am văzut cum se plânge la o înmormântare evreiască şi nu am văzut ceva mai despletit, ceva mai lamentabil. (…) Doliul nostru e visceral, e tiranic, e lipsit de înţelegere. Mai mult şi mai grav: e lipsit de iubire. Din câte lucruri triviale sunt în sensibilitatea ovreiască, doliul ăsta care seamănă cu o descompunere este cel mai josnic. Cred însă că l-am deprins aici, în ghetou. Moartea în Biblie este un fapt împărătesc.” Asemenea reproşuri sunt făcute de pe poziţia evreului asimilat dar diagnosticul e unul exact pentru că vizează poziţia unui individ în faţa morţii. Cred că e totuşi o exagerare să analizezi structura psihologică a unui popor pornind de la un asemenea criteriu. Moartea e totuşi un fenomen individual, fiecare moare într-o manieră proprie. În rest când nu se ocupă de psihologia abisală a poporului evreu romanul discută tezist ideologii, tipologiile caracteriale sunt schematice, personajele au nume ciudate şi acţiunea se învârte în jurul unor exploatări petroliere concesionate unor antreprenori străini. Singurele care se salvează sunt personajele feminine: Marga Stern, evreica de care se îndrăgosteşte în timpul studenţiei, care înainte de a fi evreică… este femeie, dar căreia îi este imposibil, în virtutea trăsăturilor rasei să devină amantă şi Marjorie Dunton, occidentala prea schematică pentru a alcătui un personaj. În cea de-a doua parte a cărţii epicul devine un pretext pentru ca arhitectul narator să-şi poată dezvolta ideile privind construirea identităţii sale de ,,evreu, român şi dunărean”: ,,Liber statul să mă decreteze vapor, urs polar sau aparat fotografic, eu nu voi înceta prin aceasta să fiu evreu, român şi dunărean”. Cu toate acestea, inseminat de ideile lui Ghiţă Blidaru, arhitectul crede că evreii trebuie să rămână în continuă expectaţie, să-şi întâmpine pasiv destinul dar spre deosebire de acesta vocea lui Sebastian din Jurnal reproduce tocmai cristalizarea unei din ce în ce mai puternice identităţi etnice. Observa Ion Negoiţescu, unul din admiratorii romanului, de multă vreme acest paradox constitutiv: ,,Fiziocrat (dibaci metafizician al problemelor economice), Ghiţă Blidaru nu trădează doctrina lui Quesnay prin lipsa oricărei fundamentări etice a concepţiilor moderne – nici copacul social de care vorbise Eminescu nu presupunea o conştiinţă etică, oricâtă bună credinţă şi cinste va fi străbătut gândirea poetului. Dar, bineînţeles, naratorul nu are cum să observe aceasta, căci se pierde în nostalgia lui admirativă, declarată şi cu desăvârşire consumată de-a lungul scrierii lui.” Observaţia subtilă a lui Negoiţescu recreează ,,patternul” gândirii totalitare, prin excelenţa antietică în care intră deopotrivă gândirea fiziocrată a publicistului Eminescu şi cursul lui Ghiţă Blidaru. Cu toate acestea ar trebui pusă o surdină, în fenomenele socio-politice neexistând o cauzalitate simplă ci o supunere la iradiere a ideile negative forţa acestora depăşind uneori mecanismele de apărare ale societăţii deschise, pluraliste. În urma publicării romanului poziţia lui Sebastian se modifică sensibil. Atacat din toate direcţiile el pune un diagnostic foarte exact mitului consensualităţii intelectualilor interbelici, care apare în forme deghizate în textele tuturor comentatorilor lumii culturale dintre războaie. În realitate totul se petrece ca într-un roman de Virginia Woolf: ,,Într-un roman de Virginia Woolf, există un personaj care scriind viaţa romanţată a unui poet, face ca un întreg episod din viaţa acestuia să se petreacă în insulele Hebride. ,,De ce în Hebride?” întreabă cineva. Poetul dumitale n-a fost niciodată acolo.” ,,Ştiu. Dar insulele Hebride îmi plac foarte mult. Am impresia că intelectualul român are şi el nişte insule Hebride ,,care îi plac foarte mult” şi pe care el le plasează, după o geografie fantezistă, unde se nimereşte. ,,Hebridele” lui actuale sunt democraţia şi fascismul, antisemitismul şi revoluţia marxistă.” Romanul lui Sebastian a acţionat în epoca respectivă ca o hârtie de turnesol, stârnind cele mai diferite reacţii, mobilizând toate fantasmele epocii, aşa cum patruzeci de ani mai târziu Jurnalul  avea să stârnească o polemică ce nu s-a încheiat nici în ziua de astăzi. Din nefericire intelectualul român pare să se fi schimbat foarte puţin. S-au modificat numai Hebridele, se discută mai puţin potenţialităţi de sisteme politice cât vinovăţii colective sau individuale, se pendulează între Shoah şi Gulag, dar soluţia aleasă de Sebastian, cea de-a publica abominabila prefaţă a lui Nae Ionescu a fost între timp abandonată. În situaţii limită şi având experienţa a trei dictaturi intelectualul român nu ar mai trebui să încurajeze apariţia unui context social care să conducă la scrierea unei asemenea prefeţe. A respecta regula jocului chiar când aceasta încalcă total cadrul jocului democratic, a refuza cenzura oricărei pagini scrise şi mai ales a unei pagini scrise de maestrul tău spiritual iată un gest de mare senior. Sebastian făcea clar precizarea: ,,Vedeţi, grav pentru mine era nu faptul că o asemenea prefaţă apare ci că o asemenea prefaţă poate fi scrisă. (…) Nu aveam împotriva acestei prefeţe decât o singură răzbunare, care era, în acelaşi timp o obligaţie: să o public. Am publicat-o”. Ca să-l citez pe Andrei Cornea, în faţa acestui destin de scriitor exemplar cititorul nu poate face decât un singur gest şi acesta unul retroactiv şi simbolic: să ridice, asemenea regelui Danemarcei, Steaua lui David din ţărână şi să şi-o prindă în piept. Ghiţă Blidaru, nu simţi cum te cuprinde frigul şi întunericul?


 

[15] Okakura Tenshin – The Book of Tea, Tokyo, Kodansha International, 1998, p. 23.

[16] Harold Bloom – Canonul occidental, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, pp. 210–234.

[17] Harold Bloom – Canonul occidental, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, p. 310.

[18] Andrei Oişteanu – Criza identitară a lui Mihail Sebastian, în volumul Sebastian sub vremi, Ed. Universal Dalsi, 1999, p. 164.

[19] Emil Cioran – Schimbarea la faţă a României, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1990, p. 24.

[20] Andre Glucksmann – Prostia, Bucureşti  Ed. Humanitas, 1992, p. 37.

[21] G. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, p. 973.

[22] G. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Ed. Minerva, 1985, p. 963.

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-774-5.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update:September, 2003