,,Lumina ce se stinge” sau tratatul despre actele gratuite

 

Unul dintre motivele gidiene, (supărător) recurente în mai toate romanele de tinereţe, este chiar cel al actului gratuit. Multe dintre situaţiile epice ale acestor texte conţin asemenea nuclee de hazard obiectiv, fie că ne referim la sinuciderea lui Pavel Anicet din Întoarcerea din rai, prototipul fiind chiar sinuciderea adolescentului Boris, eroul Falsificatorilor de bani, fie că luăm în considerare sinuciderile spirituale ale eroinelor Isabel sau Maitreyi, cele ce aleg legătura cu un bărbat inferior. Dar asemenea acte inexplicabile, cele ce in viziunea lui Gide ar trebui să acţioneze ca veritabile ,,motoare textuale”, sunt în realitate prezente pretutindeni. Amestecând influenţa scriitorului francez cu patetice note de dostoievskianism şi de roman rusesc, Eliade combină, în mod constant, imoralismul cu note de gratuitate. Petru Anicet din Huliganii ,,ar fi preferat să ajungă bogat printr-o femeie sau printr-un furt” (negând tradiţia romanului realist, arivismul eroilor şi acel deus ex machina al moştenirilor picate din senin) iar în casa familie Lecca, unde intră ca profesor de pian, după ce seduce pe Anişoara, o îndeamnă să fure bijuteriile de familie, după ce înainte se mulţumise cu poziţia de întreţinut, trăind din câştigurile unei simple prostituate, situaţie desprinsă parcă dintr-un roman slav.

Există un text critic foarte important pentru înţelegerea actelor gratuite. Nicolae Steinhardt[15] în Incertitudini literare, una dintre spumoasele dar atât de inegalele sale cărţi de critică literară, dezbate teoria actelor gratuite. Acestea sunt construite pe două coloane: întâi pe ,,disponibilism” ceea ce însemna ,,a fi gata la orice, a răspunde oricăror solicitări existenţiale, fără a le trece prin filtrul etic sau axiologic” şi apoi pe ,,activismul patetic” care ,,lăuda acţiunea independent de natura ei” mergând uneori chiar până la apologia crimei. Un astfel de activism patetic loveşte majoritatea personajelor din Huliganii sau Întoarcerea din rai  care împing gustul pentru experiment în zone destul de sordide. Prima definiţie a ,,actului gratuit” este dată însă în Prometeu rău înlănţuit ,,Interes, pasiune, nimic. Actul dezinteresat; născut din sine; care n-are nici un scop; actul liber”. Un asemenea act este descris cu lux de amănunte în povestirea lui Gide- Milionarul pune într-un plic 500 de franci şi iese pe stradă să se plimbe cu un toc în mână. Îi cade batista, iar Cocles i-o ridică. Milionarul îi întinde plicul şi tocul şi-l roagă să scrie o adresă oarecare pe plic. Cocles, binevoitor, o scrie şi Milionarul, după ce-i trage o palmă, fuge cu plicul pe care îl trimite la adresa indicată pe el. Restul ,,şotiei” e un lanţ infinit de întâmplări absurde, apropiate de spiritul curentului patronat de figurile unor Beckett sau Eugen Ionescu. Cel de-al doilea exemplu de act gratuit este extras din volumul Pivniţele Vaticanului (Steinhardt propune varianta de traducere Beciurile Vaticanului, care, măcar prin sonoritate face aluzie la alte beciuri). Astfel gestul gratuit al lui Lafcadio Wluiki ce îl ucide pe Amedee Fleurissole, aruncându-l din tren, este analizat de singurul călugăr critic literar al literaturii noastre şi descompus în câteva sub-motive. Motivele care provoacă această crimă sunt urâţenia şi bătrâneţea victimei, dar şi faptul că se căzneşte să stingă lumina care se aprinsese automat, jucându-se cu comutatorul, şi că nu-şi poate desface butonul care îi prindea gulerul pe gât. Gide analizează destul de amănunţit ,,cogitationele” din acel moment al criminalului, descriind preocuparea sa pentru geamantanul închis cu un lacăt şi faptul că ideea crimei îi vine când trenul traversează o zonă pustie. Nu-l îngrijorează pierderea pălăriei în momentul săvârşirii crimei, căci aceasta nu poartă iniţialele lui sau dispariţia geamantanului, care îi este furat într-o gară. Fleurissole l-a zgâriat însă în timpul luptei şi rana îl doare. Comentariul lui Steinhardt trădează pe omul în sutană căci criticul îl etichetează pe criminal cu apelativul ,,laş” întrucât aplică teoria gratuităţii numai când ucide pe alţii dar devine foarte prudent în momentul în care încearcă să-şi salveze pielea. Un alt episod din acelaşi roman, sursa actului de eroism a bibliotecarului Cesare din Lumina ce se stinge  şi cel care o dă gata definitiv pe Genevieve, fiica lui Jules de Baraglioul e episodul în care Lafcadio salvează printr-un act total dezinteresat câţiva copii dintr-un incendiu. Aceasta i se dă în finalul romanului, ştiind că are de-a face cu un erou, ce e în acelaşi timp şi un asasin. Într-o altă povestire Amintiri de la Curtea cu juri, Bernard, protagonistul piroman, provoacă fără motiv un incendiu, perfect încadrabil în categoria actelor gratuite. Ultima variantă, cea a sinuciderii nemotivate, de exemplu sinuciderea lui Boris din finalul Falsificatorilor de bani provine din romanele de analiză ale rusului Dostoievski. Dacă n-am fi în pericol să cădem în damblaua protocronismului am putea face afirmaţia, deloc surprinzătoare, că sinuciderea lui nenea Anghelache, casierul din povestirea lui Caragiale Inspecţiune, anticipă soluţia gidiană. În seria aceasta a actelor gratuite se înscriu câteva sinucideri celebre din romanul românesc interbelic de la Irina lui Holban, la Ladima sau Fred Vasilescu, lista încheindu-se cu sinuciderea lui Pavel Anicet. Toate aceste personaje străbat ,,căile libertăţii”, sau dacă ar trebui să folosim o celebră formulă sartriană sunt condamnate la libertate. Actul absurd al lui Meursault de a ucide un algerian, sau crima comisă absolut nemotivat ,,in cold blood” în romanul lui Truman Capote intră şi ele în aceeaşi categorie. Actul gratuit devine o anticipe perfect  existenţialismul dar şi teatrul absurdului, ce aveau să domine scena intelectuală a Franţei anilor 60. Un alt exemplu din literatura română ar putea fi nuvela lui Marin Preda Calul care a dat destulă bătaie de cap interpreţilor săi. Chiar cu riscul de a greşi, cel puţin la nivelul profund, psihanalitic sau mitocritic, uciderea calului e un gest de ucidere a morţii, căci se ştie, caii sunt fiinţe thanatice, dar acest gest nu justifică cruzimea cu care este comisă crima. Nici Mihail Sebastian[16] nu rămâne insensibil la teoria actului gratuit căci consacră temei un episod din serialul de consideraţii asupra romanului european. Pornind de la tezele gidiene ale romanului pur, un concept tipic modernist, Sebastian analizează posibilitatea existenţei unui roman al povestei pure, nealterată de elemente străine. Gide prin apelul la faptul divers şi actul gratuit (sunt date ca exemple sinuciderea lui Boris din Falsificatorii de bani şi actul gratuit din Prometeu rău înlănţuit) iar romanul însuşi ar trebui ,,readus în limitele obiectului şi a faptului”. Nicolae Steinhardt, de data aceasta inspirat fiind de ideile personajului Jules de Baraglioul, teoreticianul actului gratuit, crede că acesta ar trebui să fie ,,săvârşit din lux, din nevoia de a te jertfi, din joc” la care adaugă o serie de motive, dintre care nici unul nu e suficient de puternic: ,,din eleganţă, din curiozitate, din sete de risc, din sinceritate dar mai ales din lipsă de motiv”.

Este citată apoi afirmaţia criticului francez Leon Pierre Quint, care credea că, deşi teoria sa este extraordinară, Gide nu a ştiut să-şi aleagă cele mai bune exemple pentru a o ilustra. Actul gratuit, garanţia purităţii narative, un concept tipic modernist, conţine în el atâtea impurităţi încât este greu de susţinut această proprietate a purităţii absolute, credea un alt critic, George Duhamel. În mod paradoxal crima lui Lafacdio a coborât din paginile romanului pentru a intra în tratatele de criminalistică, specialiştii în acest domeniu consemnând crime de acest tip, comise fără un motiv aparent, şi de aceea foarte greu de rezolvat. Motivele actului nemotivat pot fi multiple. În primul rând pentru că Doctorul din Isabel şi apele diavolului îşi exercită influenţa diabolică pe care o are asupra lui Tom, sfătuindu-l să plece de acasă. Asocierea între cele două faţete încarcă inutil puritatea absolută a actului gratuit, transformându-l într-un fenomen moral, deşi orice asemenea reducţie ar presupune o sărăcire a acestui procedeu epic. Sebastian alegea să-l explice psihanalitic, Eliade preferă să-l dezbată moral. Actele gratuite din proza lui Mircea Eliade sunt prea ideologizate pentru a mai putea rămâne pure. Purismul acesta din registrul epicii îl dublează pe cel al continentului liric, asociindu-se cu obiectivarea şi impersonalizarea artei moderniste. Dar poate cel mai documentat roman în chestiunea actelor gratuite rămâne în epocă Lumina ce se stinge, textul care i-a plăcut, după cum era firesc, cel mai puţin lui G. Călinescu. Lipsa de reacţie a criticului, incapacitatea de a înţelege noua structură narativă, e un exemplu clar de încercare de a explica noutatea absolută prin metode vechi, printr-o estetica depăşită. Chiar am putea parafraza principiul lui Peter spunând că, atingând o anumită fază a traseului lor spiritual, anumiţi critici îşi ating gradul lor maxim de incompetenţă. În realitate nici măcar actul gratuit nu poate fi pur în mod absolut, el fiind supus interpretărilor foarte diferite ale celui care-l valorizează, adică ale cititorului sau ale cititorului hiperspecializat, criticul literar. Mulţi dintre criticii români, pornind de la însemnările lui Eliade, au semnalat importanţa acestui roman pentru evoluţia romanului românesc, subliniind influenţa romanului lui James Joyce, Ulysse. Aşa cum vom arata, cele câteva fragmente de flux al conştiinţei involuntare ce pot fi decupate din text, sunt printre puţinele valabile din epoca interbelică. Foarte puţini comentatori au văzut insă paralela existentă între Lumina ce stinge şi Pivniţele Vaticanului, deşi cele două opere fac parte din aceeaşi familie spirituală. Dar, cum spunea cândva Rene Etiemble, ,,comparaison n’est pas raison”. Sperăm că, printr-o suficient de convingătoare demonstraţie, butada lui Etiemble să-şi piardă sensul. Revenind la roman ar trebui spus că judecata critică foarte dură a lui Călinescu va trebui în mod necesar să fie relativizată. Să nu uităm că criticul opera în materie de roman cu un set de reguli provenind dintr-o strâmtă perspectivă dorică, şi că, potrivit acestei grile, o soţie ca Pivniţele Vaticanului ar fi căzut la examenul critic. Un alt romancier celebru al perioadei, despre care Eliade a scris un studiu, Aldous Huxley[17], ar trebui să fie citat drept posibil model al Luminii ce se stinge. În romanul său Orb prin Gaza, dincolo de tema posibil comună a orbirii, ce ar trebui să ne pună pe gânduri, unul dintre personaje, Anthony Beavis, îşi mărturiseşte public dispreţul manifestat faţă de tehnica rememorării la comandă: ,,Toată povara aceasta a experienţei trecute pe care o târâm după noi! Ar trebui să existe un mijloc prin care putem scăpa de amintirile de prisos. cât îl urăsc pe venerabilul Proust! Într-adevăr îl urăsc!” Şi cu o vervă îndrăcită începu să evoce imaginea acelui căutător astmatic al timpului pierdut, cu pielea greţos de albă şi de fleşcăită, cu mamele aproape feminine, dar acoperite cu păr lung şi negru, acel om ce sta de-a pururi pe vine în scăldătoarea căldicică a amintirilor regăsite. Clăbucii soioşi rămaşi din nenumăratele băi făcute în trecut pluteau în jurul lui. Tot jegul acumulat în ani de zile, încrustat în pereţii căzii, sau rămas în suspensie ca o mâzgă neagră, în apă. Invalidul palid şi respingător îmbiba buretele în propria lui zoaie ca să şi-l stoarcă mai apoi pe faţă. Lua apa scârboasă în pumni, clătindu-şi încântat apoi cu ea gura, gargarisind şi adulmecând ciorba leşioasă, pătruns de pietate, asemenea unui hindus în Gange.” Atacul violent şi cam sub centură, pe care l-am reprodus integral, l-aş privi ca forma cea mai radicală de desprindere de modelul proustian. Ruptura personajului cu trecutul, in cazul Huxley, în acest text super fragmentat, e definitivă, iar Beavis e incapabil să vadă altceva în acel teanc de fotografii decât ,,cadavrele” succesive ale fiinţei care a fost şi  îşi doreşte ,,ca zilele să-mi fie despărţite una de alta printr-o nefirească impietate.” Romancierul modern îşi radicalizează astfel discursul şi, sub forma unei parodii muşcătoare, atinge pe alocuri virulenţa unui pamflet, marcând definitiv despărţirea de Proust. Ca şi Huxley, Eliade fragmentează timpul romanului şi introduce mari pauze narative, întârziind acţiunea cu discursuri prea încărcate de ideologie. Personajele trăiesc mai toate, ca şi în volumele lui Huxley,  în umbra unor teorii. În timp ce colegii săi de generaţie scriu despre ei înşişi şi despre obsesiile lor, nereuşind să evadeze din închisoarea prozei de analiză la persoana întâi, Eliade teoretizează şi încearcă să scrie romanul cerebral, dovedindu-se un teoretician mai avansat decât colegul său Camil, ce se declara oripilat de experimentele scriitorului irlandez, James Joyce. Eliade chiar vorbeşte la un moment dat în Jurnal despre intenţia sade a scrie un roman joycean: ,,Sunt sigur că dacă vreodată aş scrie un roman care să se petreacă în 24 de ceasuri şi l-aş scrie cu personagii inventate (nu cu amintirile mele microscopizate, gen Proust), aş scrie ceva care s-ar putea spune că a fost copiat după Dostoievski.” Refuzând modelul Proust, Eliade alege proza de idei şi sfârşeşte prin a copia pe marele scriitor rus. Această opţiune repetă pe cea a maestrului său Gide, un dostoievskian convins. Mărturisirea că uneori, prozatorul scrie sub magia unui personaj, sub dictare sau sub dicteu, ,,exasperarea” care te sileşte să te laşi în voia personajului, care nu face decât să-l contrazică şi să se anihileze pe sine, lăsându-se furat de logica naraţiunii reprezintă o observaţie de fin teoretician. Dar o astfel de dictatură a personajului poate conduce uneori la rezultate estetice mai mult decât îndoielnice. Aminteam undeva teoria tropismelor, la care Anthime Armand Dubois încerca, în Les Caves du Vatican, să reducă micile fiinţe pe care le folosea în experimente. Cruzimea lui era totală, folosea în experimente ,,un sistem complicat de cutii înzestrate cu tot felul de coridoare, de capcane, de labirinturi, de compartimente conţinând unele hrană, altele nimic, sau numai o pudră de strănutat, şi prevăzute cu uşi de forme diferite”. Experimentele personajului Anthime Armand Dubois reproduc, în plan ficţional, pe cele ale savantului rus Pavlov, care în aceeaşi perioadă punea la punct teoria ,,reflexelor condiţionate”. Armand Dubois îşi pavloviza şoriceii, apelând chiar la lobotomizarea lor: ,,pentru a acţiona precis asupra cutărui sau cutărui simţ al animalelor, asupra cutărei sau cutărei porţiuni de creier, el provoca orbirea unora dintre ele, surzirea altora, le castra, le jupuia, le scotea creierul, le suprima anumite organe, despre care ai fi jurat că-i sunt indispensabile şi de care, în dorinţa de-ai da informaţiile necesare lui Anthime, animalul obişnuia să se lipsească.” La fel procedează Gide cu naratorii săi, cu aceeaşi cruzime îşi chinuie Eliade personajele. Melania arde în flăcări, Cesare este condamnat la o orbire lentă şi cu atât mai dureroasă. Într-un punct anume tropismele acestea sunt exprimate direct, căci personajele romanului sunt caracterizate cu ajutorul unei plastice comparaţii ca fiind simple ,,păpuşi electrice răspunzând prompt stimulilor emişi de dirijorul lor”. Toate trimiterile din portretul Melaniei, caracterizată fie drept ,,păpuşă”, fie drept ,,robot”, au legătură cu toată această teorie gidiană a condiţionării personajelor, a pavlovizării lor cu ajutorul unei terapii prin galvano-tropisme. Dar pentru a transforma haosul în sens, arta prozatorului de a mima hazardul absolut trebuia să fie desăvârşită. Întotdeauna nu există o improvizaţie care să dea senzaţia autenticităţii, dacă, în prealabil, aceasta n-ar fi excesiv exersată. În mod absolut paradoxal, hazardul absolut al unei naraţiuni, spargerea timpului narativ, solicită întotdeauna sensibilitatea geometrizantă a prozatorului. Mai toţi comentatorii romanului Lumina ce se stinge cad de acord că acesta e un eşec, dar,  în studiul cel mai recent vizând proza lui Eliade, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii Eugen Simion[18] trece acest text în categoria prozei joyce-ene, urmând o sugestie a autorului din Jurnal. Ar trebui nuanţată puţin această afirmaţie. Lumina ce se stinge e un roman joycean numai în intenţie, primul roman sută la sută joycean, comparabil ca valoare cu modelul originar, fiind fantasticul text al Lumii în două zile a lui George Bălăiţă. Eugen Simion face, din dorinţa de a revaloriza cu orice preţ moştenirea literară a operei lui Eliade, o judecată critică de tip pars pro toto, transferând trăsăturile estetice ale părţii asupra întregului. Cu toate acestea în apărarea lui Eliade ar trebui făcute câteva precizări. În primul rând influenţa lui Joyce e una târzie în literatura română, iar absenţa unei traduceri româneşti valoroase, lipsa unor anglişti care să traducă în limba română romanul Ulysse cu măiestria unui Mircea Ivănescu, aproape rescriind originalul, a fost resimţită de două–trei generaţii de prozatori. Dificultatea cu care, câteva decenii mai târziu, Radu Petrescu se va apropia de originalul englezesc este descrisă pe larg în jurnalele acestui scriitor cu suflet de teoretician. Faptul că  prozatorul Mircea Eliade îşi alege modelele din romanul şi spaţiul cultural britanic are o mare importanţă pentru a putea explica proiectul cultural foarte avansat în epoca sa.. Cititorii vor fi remarcat deja maliţiozitatea conţinută în titlul acestui capitol, dar în realitate prozatorul Mircea Eliade e întotdeauna miop în timp ce teoreticianul priveşte mereu cu claritate. Stilul prozatorului nu poate însă ţine întotdeauna pasul cu ideile teoreticianului. Pentru a putea evalua corect Lumina ce se stinge, ar trebui să avem capacitatea de a transcende cercul închis al romanului omogen, bazat pe unitatea de timp, de spaţiu şi de acţiune, adică pe dimensiunii narative sigure, clasice. Romanul lui André Gide, Pivniţele Vaticanului, e un exemplu de utilizare a forţei simbolului în proză, mai apropiat de prototipul romanelor ce au precedat apariţia realismului, cele în care mimesisul era abolit pentru a fi înlocuit de tuşele groase ale farsei narative, de carnavalescul lumilor întoarse pe dos, a utopiilor sau contrautopiilor Renaşterii, de strategiile romanului popular, exploatate deopotrivă de Cervantes sau Dostoievski. În romanul lui André Gide, localizarea este obscurizată de închiderea naratorului într-o veritabilă paranteză de tip fenomenologic. Vaticanul în care Amedee Fleurisolle călătoreşte e numai un oraş de hârtie, în care descrierea prăvăliei unui bărbier şi a unei camere de hotel, unde drumeţul e chinuit de ploşniţe, ocupă mai mult spaţiu decât reproducerea fotografică a monumentelor Oraşului Sfânt. Ironia prozatorului e subtil îndreptată împotriva nevoii cititorului de a descoperi descrieri într-un roman. Atras în scenariul imaginat de Julius de Baraogliul, asemănător întrucâtva planului secret din Pendulul lui Foucault, romanul lui Umberto Eco, în care sunt amestecaţi deopotrivă francmasonii şi iezuiţii, ce au complotat să răpească pe papă, Amedee va deveni victima actului gratuit, transformându-se, printr-o fatalitate ineluctabilă, în personaj în interiorul acestui scenariu. Tot astfel spaţiul bibliotecii fantastice, în care păşim odată cu eroul romanului lui Eliade, Cesare, e suficient de non-referenţial pentru a nu ne permite să localizăm cu exactitate spaţiul acesta fantastic. Dacă am fi suficient de inteligenţi am observa că toposul bibliotecii continuă pe cel al mansardei, şi că putem privi acest loc ca pe o anticipare a bibliotecii lui Borges, dar aceste comparaţii sunt deja tocite. Motivul orbirii e unanim răspândit în romanul modern, iar notiţa de jurnal despre episodul orbirii lui Aldous Huxley, despre care Eliade discută cu fiul scriitorului, sir Julien Huxley, pare să confirme o posibilă influenţă. Acesta îl asigură că dincolo de a fi o catastrofă, scurta orbire a scriitorului din jurul vârstei de şaptesprezece ani a  constituit chiar un avantaj, din moment ce viitorul scriitor, chiar după ce vederea i-a revenit, putea citi sub pătură, în alfabetul Braille, cu lumina stinsă!

Descrierea acestei biblioteci nu e lipsită de poezie: ,,Întunecată şi rece, cu mireasmă de oleandri străbătând pânza prafului, biblioteca adăpostea, alături de tipăriturile timpului, vrafuri de dosare, colecţii de scrisori, hârtii pecetluite. Portretele în ulei insipide şi flatante se păstrau din prestigiu.” Bibliotecarul Cesare, un strămoş îndepărtat al cititorului din romanul Greaţa a lui Sartre, ce alegea să citească în ordine alfabetică toate titlurile unei mari biblioteci, începe operaţiunea de inventariere a arhivei, căci era ,,bibliotecar diplomat la Ecole des Chartres, îndrăgostit de tezaurele minime”. El ordonează manuscrisele ,,după ritualul tuturor arhivelor”, ,,reînnoise cartoanele, adăugase titluri abreviate şi index sumar”. Ceea ce neofiţilor li s-ar fi părut o muncă inutilă şi obositoare şi anume alcătuirea unui catalog raţional, lui Cesare i se părea o muncă ,,lungă, blândă, şi odihnitoare.” Într-o situaţie perfect paralelă cu cea din romanul lui G. Călinescu, bibliotecarul descoperă într-un ,,scrin scump de lemn roşcat, cu trup de sirenă cioplit drept mânunchier” manuscrisul grecesc Contra Procli a lui Johannes Scholasticus, mai vechi decât cel după care s-a editat la Veneţia, în 1551, cartea cu un nume kilometric Joannis Grammatici Philoponi Alexandrini contra Proclum de Mundi oeternitate libri XVIII. Chiar dacă Contra Procli e un manuscris real avem de-a face cu o situaţie perfect similară celei din romanul lui Umberto Eco Numele trandafirului unde acţiunea romanului ascunzând practici oculte şi crime se ţese în jurul Ars comica, cea de-a doua parte, cea pierdută, a Poeticii lui Aristotel.. Spaţiul bibliotecii în care se adăposteşte Cesare este unul  non-referenţial, comparabil prin gradul său de irealizare cu lumile neobişnuite din Pivniţele Vaticanului. Ca şi maestrul său Gide, Eliade face din nou apel la ştiinţele naturii: ,,Ferestrele se deschideau în grădina cu havuz şi palmieri pitici. În glastră, aşa cum fusese adus de la seră, cel mai proaspăt palmier respira cu acea vie indiferenţă vegetală care fermeca pe bibliotecar. Cesare se ataşase mai mult de plante decât de statui sau de femei. Palmierul era un inimitabil obiect de meditaţie iar regnul vegetal un odihnitor suport al dialecticii. Pasionat după reflecţii banale, bibliotecarul obişnuia să se asemene în gând cu palmierul, iar meditaţia lui – lent şi analitic solilocviu – căpăta valoare edificatoare de trainic optimism”. Palmierul jucase un rol decisiv în descoperirea manuscrisului, fiind un suport pentru mişcarea dialectică a ideilor, cel puţin la fel de bun ca salcâmul din faţa geamului biroului lui Immanuel Kant. Palmierul, devenit plantă totemică a unui intelectual, e varianta mai sofisticată a trestiei gânditoare lui Blaise Pascal, fiind asociat în mod definitiv ,,solilocviului”, specie filosofică ce abundă în scrierile de tinereţe ale lui Eliade (termenul fiind împrumutat de la sf. Augustin). Acesta ar putea constitui o prelungire în modernitate a mai vechiului divan cantemirian. În acest univers pătrund doar două femei, adaptate mediului în care trăiesc, total lipsite de feminitate, semn că uneori un exces de cerebralizare conduce la carenţe de sensibilitate. Prima dintre ele, domnişoara Melania, posedă o frumuseţe statuară, perfect cristalizată: ,,Asistenta avea o frumuseţe rece, ceruită de politeţe şi arareori străbătută de simţiri; asemenea unei făpturi nesfârşite, din vis, imaterială ca o nălucă şi exterioară ca un chip de porţelan. Articulaţiile acestei făpturi trimeasă în lume cu incertitudinea ciornei, erau decente şi discrete ca ale unui robot luxos (…) Domnişoara Melania, mulţumită acelui rar privilegiu al unui trup îngheţat, putea admira un bărbat pentru numărul cărţilor citite şi numai pentru aceste cărţi…Născută sub o stea prielnică, domnişoara Melania se izbăvise de orice fior trupesc ca şi de orice surpriză cerebrală.” Celălalt membru al binomului feminin, domnişoara Marta, are trăsături destul de diferite: ,,Ea ghicea pretutindeni conflicte şi descoperea pretutindeni crize sufleteşti. Aşa cum îi fusese tinereţea îi era mintea: într-o agitare continuă, filiformă, stearpă, alimentată de orice text sau de orice scenă. Domnişoara Marta era o pasionată a inutilului, deşi se flata, socotindu-se laborator de nuanţe. (…) Cu fiecare descoperire, se descoperea pe sine, şi această eroare a auto-revelaţiei generase o mixtură seducătoare de cerebralism afrodisiac, de libertate, feminism şi d’annunzianism. (…) Se pasionase, antrenată şi entuziastă de existenţa lui Cesare, pe care o reconstituise cu o justă luciditate. Voia să pogoare tulburări şi răzvrătiri într-o mare moartă, pentru că domnişoara nu înţelegea masculinitatea fără conflict intern soluţionat în acte, şi nici feminitatea fără capriciu sau nuanţare.” Dacă domnişoara Melania e o oglindă pasivă a structurii cerebrale a unui bărbat, domnişoara Marta e o oglindă activă, analitică. Speculând puţin, Eugen Simion consideră că litera M cu care începe numele personajelor are legătură cu… mântuirea! Marta e purtătoarea de cuvânt a naratorilor lui Gide, ea se analizează lucid dar priveşte şi pe ceilalţi, pentru că Infernul sunt de obicei ceilalţi, împingându-i înspre zona tragicului. Ea cere lui Cesare să ţină un jurnal: ,,Tăcerea ta e stearpă, e iritantă. Dacă ai scrie, cel puţin, un jurnal.” Răspunsul lui Cesare vine din filosofia fiinţării, a trăirii, a Erlebniss-ului. El preferă să trăiască viaţa ,,aşa cum ne e dată”. Raţiunile non-acţiunii lui Cesare sunt apartenenţa la casta bibliotecarilor, lipsa motivului şi timiditatea transformată într-un modus vivendi: ,,timiditatea e în veşnică curiozitate, ezitând să aleagă, neîndurându-se să respingă, incapabilă să sufere. Timiditatea cere confesiuni, volte face, ştrengării, spiritul polemic, şi mai ales, teoretica activării violente. Toate acestea din incapacitatea de a exista real, omeneşte. Cei care nu pot dormi nopţile visează la nămiaza.” Asocierea timidităţii cu angoasa alegerii tipică filosofiei existenţialiste o transformă într-o valoare a unei filosofii ,,soft”, iar minusculul eseu despre timiditate este închis în roman, după modelul lui Aldous Huxley, pentru cititorii care ştiu să-l descopere. Timiditatea, conceptul pe care Cesare îşi construieşte filosofia, ar putea fi asociat unui alt concept, ,,diletantismul”, dar aceasta ar prelungi inutil discuţia şi ar abate-o în cu totul altă direcţie. Manifestul filosofic al lui Cesare e de fapt manifestul generaţiei lui Eliade: ,,omul, înainte de toate, trebuie să trăiască. Acţiunea sau gândirea sunt secundare, sunt posterioare. Ele se împlinesc când viaţa o cere. Altminteri, ,,ce suntem noi, fluturi” – încheie mirat Cesare, cu degetele oprite interogativ şi cristalin în aer, ca un mărgean de ceară.” Superbă concentrarea atenţiei pe gestul final, ce închide discuţia într-o structură perfect cristalizată. Răspunsul domnişoarei Marta este demn de acest banchet platonician. Ea consideră că meseria de a trăi nu înseamnă întotdeauna a-ţi consuma existenţa, că aceasta, în afara experienţei şi acţiunii nu are sens. ,,Altminteri – ce suntem noi – furnici?” Iată cele două opţiuni ontologice: în afara trăirii, ducem o viaţă de fluturi, în afara acţiunii, ducem o viaţă de furnici. Perspectiva lui Cesare e cea a furnicii, perspectiva domnişoarei Marta e cea a fluturelui. Aşa cum era normal cei doi vor schimba rolurile, incendiul izbucnit în bibliotecă (nota bene, focul a izbucnit din nimic) punându-l pe Cesare în poziţia de-a săvârşi un act eroic şi în acelaşi timp un act gratuit. El e pus şi în situaţia tipic existenţialistă de a alege între a salva trupul nud al Melaniei sau manuscrisul lui Contra Procli, pe care îl abandonează în mijlocul flăcărilor, gestul fiind simbolic şi totodată psihanalizabil. Salvarea Melaniei, surprinsă de focul purificator în mijlocul unui ritual sexual cu profesorul Weinrich şi cu un alt bărbat misterios, este închisă într-un fragment de flux al conştiinţei involuntare, în care se amestecă, se învolburează mesaje din cele mai diferite zone ale conştiinţei. Fumul incendiului e anticipat de stări şi senzaţii interioare: ,,părerile, totuşi stăruiau şi se obiectivau, îngheţând în senzaţii discontinue sau plutind amorfe în lungul şi în latul sălii, încolăcindu-l, împletindu-se între ochi şi manuscrise, chemându-l, ţipându-i în urechi, usturându-l în ochi.” La aceste senzaţii discontinue se adaugă imaginile unor fluturi imenşi, striviţi de sticla geamurilor, a şobolanilor care încearcă să scape de moarte, ca şi strigoii de fum care transformă biblioteca într-o suprarealitate imediată. Trupul alb, de păpuşă vicioasă, al Melaniei îi atrage privirea, iar scena se accelerează, impresiile se adună haotic, pentru ca, spre final, să se piardă aproape orice coerenţă. Lovit de o grindă aprinsă sau doar de o surcică arzândă, Cesare se găseşte în pericol de a-şi pierde vederea. Un fragment doar marchează ieşirea din acest Infern, un fragment în care frazele scurte îşi găsesc perfect ritmul necesar: ,,Aproape de uşa lojei prin care trebuia să se coboare, o bârnă în flăcări îl ameninţă. Cesare săltă cu o neobişnuită vigoare, şi rănile îl usturară. Pantalonii ardeau. Dar aceasta n-a observat. A simţit numai cum o zvâcnitură fierbinte l-a stropit, la încheietura nasului, pe deasupra orbitelor şi apoi spre mijlocul frunţii. În acelaşi timp, domnişoara Melania se zbătu, răcnind, cu mâinile la ochi. Părul îi ardea, vâlvătaie deasă şi urât mirositoare. Capul îi rămăsese într-o clipă chel şi murdar, iar funinginea lăsase dâre de-a lungul obrajilor, pe trup, pe mâini. Ţipă, cu spasm de lebădă. Puterile lui Cesare cedară, istovite de acea lovire în frunte, pe care nu şi-o putuse lămuri şi nu ştia cum îl atinsese. Poate bârna, aceeaşi care aprinsese părul domnişoarei Melania, poate numai o surcea, închisese ochii, gemând, cu broboane de sânge sub pleoape. Cu grumazul aplecat, cu aceeaşi sarcină caldă în braţe, nimeri uşa lojei, şi începu a coborî scările fără să vadă, lovindu-se de vreascuri şi de jăratec. Auzi glasuri, topoare care spărgeau, răcnete şi claxoane. În sala de jos, fumul se adunase, rece şi gros, năpădind sub gene, înecănd gâtlejul.” Fluxul conştiinţei involuntare e încă în stadiul monologului interior, între propoziţii există încă relaţii morfo-sintactice, ele nu sunt deocamdată construite prin pură juxtapunere, ca fragmentele din finalul volumului, ce îşi caută un model ideal în romanul irlandezului James Joyce. Iată un astfel de fragment, desprins din mintea domnului George, un romancier, care, aidoma lui Julius de Baraglioul, scrie romanul romanului Lumina ce se stinge: ,,Domnul George ştia; un trup înalt, cu spate zgribulit; merge, merge; valul ameţeşte la început ca un leagăn. Prostii. Înecuri. Înecul. Pierre Loti. S.O.S. Şi mai înainte: bălţile sug apă din fluviu. cât timp ca să treacă fluviul! Înot, plută, corp viu ca o băşică purtat. Apa îl împinge de jos în sus cu o greutate egală cu a volumului dislocuit. Aşa, sau poate ilustraţia liniată din cartea de fizică? Gimnaziu; vacanţe; luntrea pe apa caldă a canalului; drum sau tub din baltă? Iacob, stupid: ,,să bem, să bem, căci vinul e dulce!” Iacob sta la cârmă, inutil şi tolănit. Leneş. Băieţii strigau ,,fum”. Băieţii: Ioan, Bill, Greierele borţos, Dum-Dum. Luntrea patina, se scurgea cu apele. Volumul apei dislocuite; nu. Greutatea apei; a volumului apei dislocuite. Bâldâbâc, bâldâbâc; dislocuită. Stă în aer? Nu, se răstoarnă peste om, îl apasă, îl îndeasă. Iacob, stupid Wallenstein. Ich bin du Generale Wallenstein!. Hohohoho! De ce râzi, mă?… Wallenstein… După nuferi; barca se învârteşte pe loc, spre păpuriş. Calul dracului, bâzz, bâzz. Se topeau apele; argint viu, fierbinte, ţipenie. Somn, nămiază. ,,Luntrea pe valuri lunecă uşor”. Taci mă! Teoretizând romanul pur (Gide îşi asuma chiar statutul de inventator al termenului de poezie pură, inventat de el înaintea abatelui Bremond, potrivit propriilor afirmaţii din Jurnal) scriitorul francez ar fi dorit să elibereze proza de balastul psihologismului sau al realismului inutil. Eliade intuieşte că roman pur este şi scriitura lui Joyce, chiar cu riscul de a părea exagerată aş avansa ipoteza că fragmentul ales din Lumina ce se stinge, prin ,,fractura” produsă în interiorul limbajului trimite la monologurile unor Leopold sau Molly Bloom, personajele romanului Ulysse. Abolirea totală a sintaxei, propoziţiile alcătuite dintr-un singur cuvânt trimit pe cititor cu gândul la poemele avangardei, la manifestul celebrei Aviograme a lui Ilarie Voronca. Reconstituirea coerenţei textuale solicită la maximum receptorul care poate reconstitui pornind de la puzzle-ul textual, amintirile domnului George din perioada gimnaziului, în care se amestecă legea lui Arhimede cu frânturi de replici ale personajelor ce iau parte la scenă. Nu Mircea Eliade scrie un roman joycean ci aceşti doi naratori delegaţi în roman de autorul însuşi, domnul George fiind urmat puţin mai apoi de domnişoara Marta. Însuşi Eliade nota în Autobiografie că, exact cum am observat, primul volum stă sub semnul monologului interior, în timp ce al doilea evoluează înspre fluxul conştiinţei. Singurul care salută şi înţelege structura Luminii ce se stinge e Ion Biberi, care citise Ulysse, romanul lui Joyce şi care avea să scrie la rându-i un roman joycean: Proces. Fragmentele de flux al conştiinţei închise în acest roman sunt însă rudimentare: ,,Să fugă şi să uite. Dar eu? Eu? Eu?… nu mi-a aruncat… e neomenos… rigid!… Uite!… priveşte… de ce? De ce? Fuge… Mă… nu… întârzii … târzii… târziu momentul…? Strig… nu se… Silvia! Sil…”. Fragmentarea e în acest caz mai puternică, pasajul fiind extras din creierul unui inculpat, ce asistă la propriul proces. Căutând cronica lui Ion Biberi la Lumina ce se stinge publicată în Revista Fundaţiilor Regale am descoperit un text al acestuia despre James Joyce. Aici există prima prezentare onorabilă a fluxului interior ce depăşeşte în inteligenţă consideraţiunile lui Camil: ,,Pentru a reda acest univers profund, autentic în veşnică frământare, scrisul obişnuit e impropriu. Există un decalaj evident între expresia structurată şi logică a expunerii literare şi cadenţa surdă a scurgerii sufleteşti. Fraza scrisă, comportând subiect şi predicat, sintaxă şi ritm, dezvăluie o armonie proprie, valabilă pentru ea însăşi, pentru arta scrisului dar nu în raport cu procesul intim pe care vrea să-l exprime.” Ion Biberi[19] dă pentru prima dată o definiţie monologului interior: ,,Monologul interior aduce o primă inovaţie tehnică. Expresia e directă, imediată, dând impresia că surprinde viaţa în momentul desfăşurării. Memoriul, jurnalul sau expunerea la a treia persoană oferă expunerea unui fapt consumat, descris retrospectiv sau actualizat. Monologul interior se desfăşoară concomitent cu procesul de conştiinţă.” Biberi îl consideră pe rusul Fiodor Dostoievski drept creator al procedeului în nuvela sa Krotkaia în timp ce în alte dicţionare de termeni literari sau Enciclopedia Brittanica îl indică pe Edouard Dujardin cu Dafinii sunt tăiaţi drept creator al procedeului. Neputând avea acces la originalul englezesc sau la excelenta traducere (rescriere) românească a romanului, aparţinând lui Mircea Ivănescu, Ion Biberi apelează la varianta franceză, revăzută de Valery Larbaux. Reproşul lui Camil Petrescu privind aparenta împrăştiere a senzaţiilor este infirmat de Biberi, care pune faţă în faţă un citat din Ulysse cu un citat dintr-un text al unui bolnav psihic. Criticul şi romancierul român îi depăşeşte pe criticii şi romancierii francezi, ce au primit cu răceală romanul irlandezului iar sentinţa din finalul articolului lui Biberi îşi păstrează, după atâta vreme, actualitatea: ,,Opera lui James Joyce reprezintă cea mai remarcabilă experienţă poetică a vremii.”

 

Poetica ritului eliberator

 

Textul lui Eliade prezintă un substrat filosofic, un transcendent al său iar orice inter-pretare ce l-ar ignora nu ar fi decât una şchioapă şi parţială. O exagerare a acestui nivel de semnificare va conduce în final tot la nişte concluzii eronate. Trebuie spus că reproşul lui Cioran care vedea în Huliganii un roman dostoievskian dar lipsit în totalitate de dimensiunea mistică se poate formula şi în cazul Luminii ce se stinge. Eliade doreşte să motiveze cumva actele gratuite gidiene transformându-le în rituri magice, eliberatoare, de unde amestecul de soteriologie de factură creştină, alchimie şi ocultism în care îşi îmbracă acţiunile personajelor. Fragmentele reuşite estetice nu lipsesc. Iată o descriere a orbirii, într-o metaforă absolut transparentă a omului modern, incapabil să vadă realitatea în integralitatea ei: ,,O dâră feerică se înălţă dintr-un colţ, luminând albastru şi ireal obiecte de diamant, de oţel şi de mătase. S-ar fi spus un con fosforescent, cu mlădieri de ferigă marină, răspândind taina duhurilor subterane, cu pitici şi lighioane cuvântătoare. Camera farmaceutică se transforma într-un prolog de feerie, cu proiectorul luminând ca din pământ, iar umbrele lipite de pereţi ca în aşteptarea unei minuni. Cesare holba orbite vinete şi-şi rezema coatele înţepenite pe perne albăstrii. Totul se azurea în jurul lui. Răsăreau feţe albastre, mute, care îl priveau, temându-se că nu-i vede. Dar Cesare vedea, tot mai distinct şi mai tăios, fiecare colţ ascuţindu-se, fiecare dungă adâncindu-se, volumele căpătând dimensiuni straniu de corecte, adâncimea odăii părându-i-se nesfârşită şi vie. Vietăţile lui optice erau oribile, teşite, mişcându-se în două dimensiuni, ca bacteriile privite cu un microscop imperfect. Era acum copleşit de emoţia adâncimii, de aceea dimensiune dumnezeiască prin care omul se mişca şi apuca real.” Pătrundem într-un spaţiu stereoscopic, într-o irealitate asemănătoare celei la care naratorul lui Max Blecher din Întâmplări în irealitatea imediată are acces în momentul declanşării crizelor. Spaţiul bidimensional al prozei în care personajul se mişcase până atunci îşi adaugă o nouă dimensiune, numai intuită înaintea scenei aprinderii bibliotecii, poarta fantastică se deschide, iar banala realitate se transformă în hiperrealitate imediată. Mai târziu va observa în Jurnal, glosând pe marginea faimoasei Istorii a suprarealismului având ca autor pe Maurice Nadeau, aproprierea structurală între acţiunea poetului suprarealist de a ,,amesteca acţiunea cu visul, de a contopi interiorul cu exteriorul, de reţine eternitatea într-o clipă, de a topi generalul în particular” şi tehnicile yoghine, tantrice sau ale altor mistici orientali. Suprarealitatea însăşi, unificând, potrivit definiţiei patriarhului suprarealismului André Breton, ,,două stări care nu sunt contradictorii decât în aparenţă, pentru a atinge realitatea absolută, suprarealitatea” i se pare maturului Eliade că exprimă o ,,străveche nostalgie a spiritului indian”, păstrând ,,obsesia eliberării totale a spiritului”, specifică acestei culturi străvechi. Experienţa de yoghin căpătată în India, sub îndrumarea unui guru veritabil, îi deschide porţile unor experienţe spirituale autentice şi îl ajută să revalorizeze realitatea, să îi confere o nouă dimensiune, modelând astfel o nouă realitate.

Literatura fantastică şi asceza yoghică izvorăsc, în cazul lui Mircea Eliade, dintr-un centru spiritual comun, multe dintre prozele sale fantastice descriind experienţe oculte, reale sau simulate, din energia cărora intelectualul român ştie cum să se hrănească. Dar să revenim la chesti-unea ritului eliberator. Domnişoara Marta, cea care transformă pe Cesare într-un erou shakesperean, cea care valorizează actul său de eroism, îi aduce bibliotecarului un bilet din partea misteriosului participant la ritul sexual, la care acesta asistase în timpul incendiului. Manuel, prescurtarea unui vechi nume ebraic Immanuel, numele dat de profetul Isaia promisului Mesia în Vechiul Testament, e cel care vesteşte orbului minunea ce se produsese în vecinătatea sa. În scrisoarea sa în care se prezintă drept ,,ziarist în creieri şi în sex”, el îl avertizează pe Cesare că acesta a fost orb, incapabil să înţeleagă ritul ,,monstruos, divin, nemuritor şi incomunicabil” şi care va rămâne în istoria continentului nostru alături de episodul lui IIisus ce s-a desfăşurat la un moment dat în biroul directorului bibliotecii în flăcări. Încercând să reconstituie faptul acesta originar, Cesare ajunge la singura concluzie posibilă: ,,E atât de simplu, atât de clar, nu vezi? O sută de mii de cuvinte, o mie de idei, o mie de corespondenţe şi alegorii, tipuri, personaje, dramă… E o carte, o carte care se face, nu vezi? La început a fost un fapt, unul singur mărunt şi sideral. Dar cine să-l ia în seamă şi de ce? Dar acum!? Oh, acum toată lumea e interesată, nu mai e o întâmplare, ci un rit, o semnificaţie, o perversitate gnostică, un simbol, nu? În sfârşit, magie şi Appolonius din Tyana! Incendiul, scăparea, orbirea – toate i-au conturat subiectul.” Nimic nu contează în afara acestui primum movens al faptului gratuit, toate semnificaţiile ce i se pot atribui ulterior şi care îl induc în eroare pe profesorul Eugen Simion sunt numai consecinţe ale relativizării interpretărilor, ca şi la Gide, singurul care contează este elementul declanşator, cel ce dă declicul scrierii unui roman. Auto-ironia muşcătoare se îndreaptă şi împotriva abuzului de interpretare, teoretizat de Eco[20] în Limitele interpretării. Lămurirea lui Cesare (a se citi iluminarea) are loc după o călătorie cu trenul spre mare unde personajul îşi continua seria actelor gratuite: “Atitudinea lui din gară fusese o serie de acte nesocotite, acum vedea. Îl jignise pe primar, şi totuşi acceptase permisul liber pe toate liniile. Acceptase să fie sărbătorit, dintr-o slăbiciune umilitoare şi apoi plecase la braţul lui Julius, fără să spună un cuvânt domnilor în haine negre. (… ) Nu avusese curajul să meargă până la capăt, să-şi manifeste ura sau scârba pălmuind pe reporter, spărgându-i aparatul, insultând pe primar şi dăruind portarului toţi banii. De ce oprise restul? De ce năruise preţul actului lui nebunesc, sfânt? De ce se urcase într-un compartiment de clasa I?” Prestaţia lui în gară e un lanţ de asemenea gesturi gratuite: dăruieşte toţi banii săi portarului Julius, care cerşea la scara vagonului, dar acceptă de la acesta să primească restul, cumpără toate jurnalele unui vânzător de ziare. Personajele care iau parte la scenă sunt ciudate, în afară de primar şi de domnii în costume negre asistă un ciung şi un cocoşat iar replicile tuturor acestor marionete sunt urmuziene, demne de o piesă din teatrul absurdului:

,,– Ce-i cu domnul tău?, întrebă ciungul. Îi moare vreo rudă? – Aş, zâmbi celălalt, e logodit!…” În realitate toate aceste gesturi au coerenţă în virtutea singurei logici posibile a naraţiunii, cea a actului gratuit. Personajul este condus din exterior de logica intrinsecă a naraţiunii deşi în momentele de introspecţie resimte pierderea unei axe ce l-ar fi putut ajuta să se orienteze: ,,Îi lipsea ceva, ceva trainic şi ascuns, o axă, o osie de oţel sau de gânduri în jurul căreia acţiunile lui ar fi evoluat cert şi categoric ca un cosmos, pe care năvala simţurilor n-ar fi dislocuit-o. Îi lipsea ceva, simţea vidul, simţea nesiguranţa paşilor lui şi începea să se teamă, să se scuture.” Cesare devine un porte parole al unei categorii noi de personaj, cel lipsit de psihologie, un personaj al ,,chaosmosului” filosofiei moderne, în care neantul şi vidul au pătruns contribuind la demantelarea personalităţii umane în roman. Preocupările teoretice în această direcţie ale unor scriitori ca Mihail Sebastian sau Mircea Eliade au fost menţionate deja într-un capitol anterior. Spre deosebire de Lafcadio, ,,subtilul” care ucide pe ,,crustaceul” Amedee Fleurissol, comiţând un act nemotivat- asociat în cazul lui Gide cu faptul divers prezentat în ziar, Cesare nu comite o crimă ci un act eroic. De aici rezultă că ritul eliberator lui Eliade e numai jumătatea cea bună a actului gratuit a lui Gide. În compartimentul de tren Cesare asistă la o discuţie între doi călători străini care dezbat fapta originară, cea care îi conferise statutul de erou. Cei doi glosează indirect în jurul ideii de libertate şi direct asupra faptelor demonului Manoil: ,,Şi acceptând ipoteza mea, numai o ipoteză, Manoil efectuează un fapt misterios, asupra căruia nu se poate şti nimic, dar ale cărui consecinţe sunt imense. Prin simpla lui voinţă, sau dacă vrei prin forţa acelui fapt, un anumit număr de hârtii vechi sunt pierdute, anumiţi tineri nu mai pot scrie cărţi erudite asupra acelor hârtii, un profesor înnebuneşte deşi el crede că a descoperit pe Dumnezeu, o fecioară implicată în fapt contribuie enorm la dizolvare moralităţii oraşului iar bibliotecarul pe jumătate orb, crede că el a făcut minunea salvând viaţa fetei, că el a găsit calea nouă în viaţă, şi crede că adevărata lui viaţă începe din acel ceas, care e de fapt ceasul morţii omului originar din el, şi naşterea unui om de paie, creat prin voinţa lui Manoil.” Explicaţia se găseşte în aceeaşi teorie a galvano-tropismelor, iar rândurile în care personajele sunt comparate cu  păpuşile care răspund unor impulsuri electrice, au drept pandant declanşator pe maestrul păpuşar Manuel. Cei doi interlocutori din tren se întreţin pe marginea ideii de libertate, şi nu recunosc pe erou, într-un exemplu tipic de situaţie absurdă. Acesta îşi declină identitatea, spre surpriza celor doi, care îşi întăresc credinţa în teoria lui fatalistă. Discuţia cu scriitorul George şi cu colegul acestuia,  Felix îi readuce în minte teoria matematicianului Haruni, prietenul său, cel ce dezvoltase teoria începutului absolut, cea care îi conferă libertate absolută. Haruni este profetul noii religii, cea a libertăţii absolute, întemeiate pe acest rit eliberator (corespondentul lui Baraglioul din Pivniţele Vaticanului). El enunţă noua dogmă, absolut din întâmplare, într-o seară: ,,Expuse posibilitatea unei acţiuni libere, gratuite, monstruoase şi amorale. Conţinutul acestui ,,rit eliberator” putea fi oricare; conţinutul nu importă, ci numai forma, actul în sine, neimplicat în rutina birocraţiei, logicii, sentimentelor sau dogmelor moderne, un act spontan şi inuman.” Teoria li se pare inconsistentă amicilor lui Haruni, căci agenţii care produc Istoria sunt la rândul lor creaţi, sunt condiţionaţi de forme anterioare. Teoria lui Haruni este destul de asemănătoare cu cea a lui Jacques Derrida, cea care descrie o realitate fără centru, în care nu este posibilă cauza primă, ci numai diferenţe de diferenţe sau diferanţe de diferanţe. Haruni însuşi se înscrie în seria actelor gratuite, moartea sa stupidă, în timpul războiului, neavând nimic eroic ci petrecându-se undeva, departe de câmpul de luptă, în zăpada munţilor Alpi. Pe lângă textul articolului despre Cesare ce îl are drept autor pe domnul George mai există inserate cel puţin alte două ,,caiete”: jurnalul domnişoarei Marta, conţinând notaţii în aceeaşi fragmentară manieră joyceană şi notele autobiografiei lui Manuel. De acestea din urmă ne vom ocupa în continuare, celelalte zone ale romanului fiind prea incoerente pentru a putea decela vreun sens după lectura lor. Descompunerea personajului conduce, în final, la abolirea epicului şi la descompunerea romanului. Manoil e un filosof al vacuităţii, al neantului, care dispreţuieşte masele, în spiritului  lui Zarathrustra. El e prieten cu Adolphe R., un violoncelist care trăieşte din câştigul nevestei sale, pe care o obligă să se prostitueze, ,,un creier buddhist” care crede nici mai mult, nici mai puţin decât în… vagin! Manoil este incapabil să-şi amintească trecutul, aidoma lui Anthony Beavis, eroul romanului lordului Huxley, nu poate trăi decât în prezent: ,,Nici memorie nu am. Îmi amintesc evenimentele vieţii mele ca şi cum mi-aş aminti paginile unei cărţi citite. Nu simt că sunt eu acolo. Nu mă simt niciodată, nici în trecut nici în prezent. Acesta e un rar privilegiu, să trăieşti fără memoria vieţii, să trăieşti ca un ceasornic, cu fiecare secundă crescută din vid şi pierdută în vid, fără continuitate organică, fără eu.” Eroul duce o existenţă asemănătoare peştişorului auriu, incapabil să trăiască în trecut, a cărui viaţă e doar o succesiune de intervale prezente de câteva secunde. Toată filosofia proustiană e acum abolită. Naratorul inventează un simil al nihilismului din filosofia contemporană, cea care punea faţă în faţă fiinţa şi neantul, practicând o ,,metafizică a nulei”. El depune o muncă intelectuală dar nu e un filosof: ,,Am scris mai multe cărţi, un număr de poeme şi o estetică culinară. Motivul acestei munci nu-mi este, încă, limpezit. Câteodată voiam să fac scandal. Zgomotul e alimentul meu, împreună cu sacrilegiul. Altădată îmi era milă de mine. Mila e treapta întâi a josniciei, şi de acest instinct nu scapă nici elita. Fiindu-mi milă de mine, uram Şi înveninam pe ceilalţi; nu pe toţi, pentru că nu toţi merită a fi invidiaţi. Dar sunt unii: institutorii, jockeii, pescarii cu undiţa şi milionarii necăsătoriţi”. Stilul e destul de  asemănător celui al tânărului Cioran iar fluxul ideilor amestecă unele comandamente ale Supraomului lui Nietzsche cu fabulele absurde ale lui Urmuz. Ca şi naratorul din Isabel şi apele diavolului, acest personaj, Manoil, poate fi considerat printre primele influenţate de filosofia germanului Nietzsche. Nicolae Breban, cu care Eliade împarte fratern admiraţia pentru Dostoievski şi Nietzsche, trebuie să fi descoperit în aceste romane un spirit afin, căci Manoil, e un imoralist care trăieşte dincolo de bine şi de rău: ,,Trebuie să fiu ceea ce sunt: un exemplar uman iar nu un degenerat. Aşa am fost întotdeauna. Nu sunt nici imoral, nici vicios-pentru că nu înţeleg nici viciul, nici virtutea. sunt într-un anumit sens deasupra lor sau, modest, alături de ele. Dacă aş fi nemuritor, aş fi zeu. sunt calm ca ei, adică sunt imens, rece, disponibil, gol. Nu pot iubi şi nu cred că existe crimă care să mă intimideze. Nu am fost niciodată timid, nerăbdător, entuziast sau suficient. Nici un instinct al umanităţii nu m-a crestat”.

Întâlnirea dintre cei doi, Manoil şi Cesare, prefigurează, în aceeaşi cheie a magnetismului unei logici a preluării puterii, ce se substituie legii creştine a iubirii aproapelui, pe cea din romanul Bunavestire, în care umilul merceolog Grobei descoperă într-un album cu fotografii roase de timp chipul noului Mesia Varga. Incapabil de iubire, Manoil seduce ca Rogulski, devenind primul anti-Don Juan, în sensul modern al cuvântului. În timp ce fecioara se perpeleşte, eroul citeşte liniştit pe Meredith. Nesuportând tratamentul Ada se sinucide, trăgându-şi un foc în piept, dar efectul asupra lui e minim, eroul se întreabă dacă nu cumva şi-a pierdut libertatea şi se întreabă dacă mai poate fuma. Apoi, pus într-o situaţie absolut identică celei din Pivniţele Vaticanului, Manoil rămâne singur într-un compartiment de tren cu o brună miss, ce călătorea spre insula paradisiacă a Chyprului. Domnişoara, care citise cu atenţie pe Gide, şi elaborase o teorie despre Manoil, conţinând ,,electricitate cu pisici negre în camera obscură”, îi propune să fie ucisă, aruncată din compartiment. Răspunsul lui Manoil e negativ: ,,Oh! Iarăşi Gide, iarăşi Lafcadio, act gratuit, experienţă, libertate, galvanotropisme! … De ce aş ucide? Libertatea o simt, nu o dovedesc.” Adept al ritului eliberator Manoil şi un membru al sectei care diviniza vaginul, eroul respinge crima şi recurge la actul sexual: “a fost o capodoperă unirea noastră, ea urinându-mă, eu indiferent. (…) A urlat dar i-am enumerat primejdiile la care se expune şi a tăcut. (…) Nici o staţie până la pod, aproape jumătate de ceas. Uşa compartimentului, zăvorâtă. I-am dovedit, ei, că asasinatul nu e cel din urmă lucru…” Cu asemenea naivităţi sexualizante îşi populează Mircea Eliade romanele, spre deliciul, cu tentă, uşor împinsă spre lubric, a bătrânului critic Călinescu, cu toate că acesta nu observă tenta uşor parodică şi implicit auto-parodică a scenei. Discursul lui Manoil, ce se compară pe sine cu un Supraom, continuă în aceeaşi notă a sacrilegiului. Suprema lui valoare e neantul, vacuitatea lui absolută îl împiedică să se ataşeze de cărţi sau de scriitori ca ,,Gide sau Nietsche, impotenţi care au scris în cărţi gândurile pe care nu le-a putut trăi în viaţă.” Renegând orice influenţă, chiar pe cea a viciosului homosexual Wilde, el crede numai într-o filosofie a acţiunii, ce prefigurează ,,experienţa huliganică” din romanul cu acelaşi titlu. Trebuie să fim de acord cu majoritatea criticilor care au observat în structura Luminii ce stinge toate aceste vicii de construcţie înaintea noastră. Dar trebuie să apreciem totodată intenţia autorului care ar fi dorit să scrie un tratat despre actele gratuite, inserând pasaje joyceene sau lungi solilocvii, cu rădăcini în interminabilele banchete de idei la care participă eroii romanelor lui Aldous Huxley. Uneori o cădere de la o asemenea altitudine valorează mai mult ca o reuşită estetică prea potolită. Ar fi fost multe alte lucruri de spus despre acest roman ratat, pentru că, dincolo de zonele de coerenţă, dincolo de pseudo-discursurile filosofice zac spaţii întregi de mlaştină a naraţiunii, zone vâscoase ale introspecţiei, monştri literari ai convenţiilor, stăpânite doar de beţie de cuvinte sau de fervoare ideologică, toate acestea ocupând un teritoriu, pe care nu avem, deocamdată, aparatul critic şi curajul să îl străbatem.

 

Romanul „căderii în lume”.
De la discursul asupra romanului la romanul discursului.

 

Două dintre romanele de tinereţe cele mai controversate ale lui Mircea Eliade rămân textele destul de schematice ale Huliganilor şi Întoarcerii din rai. Sorin Alexandrescu[21] le considera un semnal important al schimbării prin care trecea societatea românească în anii 30: ,,Vorbind despre huliganii săi, îi defineşte prin pasiunea pe care o au de a dezbate idei, a trăi şi chiar a muri pentru ele. Huliganii lui Eliade nu sunt nişte brute agresive, eventual anti-semite. Imoralismul lor nu provine (atât) din acţiunile lor sociale, ci, mai degrabă, din atitudinile pe care le au în viaţa personală, şi din luările de poziţie în dezbateri.” Sorin Alexandrescu citează chiar un comentariu al Monicăi Lovinescu ce nu considera că imoralismul eroilor din aceste romane ar avea o sursă în Gide, pornind de la faptul că Eliade însuşi îi plasează în Memorii într-o serie care începe cu personajele Renaşterii, ar putea continua cu intelectualii problematizanţi din romanele lui Huxley, cu anarhiştii lui Dostoievski sau cu noocraţii din dramele lui Camil Petrescu. Profesorul Sorin Alexandrescu considera ca revolta etică a lui Eliade este un fenomen perfect contemporan cu imoralismul filosofiei lui Nietzsche. Pentru că acest studiu nu-şi propune să studieze tipurile de influenţe nefiind un studiu de comparatism literar am putea folosi, împrumutând-o din ecologie, relaţia de simbioză. Gide şi Eliade trăiesc într-o simbioză perfectă, textele lui Eliade preiau întotdeauna într-un mod creator motivele şi materia gidiană iar acuzaţia de imitaţie servilă a scriitorului francez formulată de G. Călinescu devine, în acest caz, nefondată. Contează, întotdeauna mai puţin prima impresie de lectură, cea în care aplici o unică etichetă unui scriitor iar această tradiţie l-a aglutinat şi pe Eugen Simion, care afirmă tranşant: ,huliganul este varianta românească, trăiristă a eroului gidian.” În realitate, dacă huliganul îşi are o rădăcină în eroul gidian, el nu se opreşte acolo, căci huliganii lui Eliade sunt lipsiţi de substanţă, sunt fiinţe ale discursului ideologic, ce în epoca modernă tinde să înlocuiască mai vechile nuclee ale personalităţii umane. Într-o cultură ce a dat omenirii pe Caragiale, într-o cultură a „marii trăncăneli”, negată violent de grupul filosofilor de la Criterion dar continuată într-un plan superior, dialogicul ca ecou al fracturii personalităţii, agresiunea violentă a ideologiilor, care, într-un timp foarte scurt, se vor fi substituit fiinţelor umane vor trage semnalul unei crize a modernităţii noastre, pe care o simţim încă actuală. Vacuitatea personajelor feminine ale lui Aldous Huxley ar putea fi la fel de bine extinsă masculilor din romanele lui Eliade. Lăsând la o parte machismul lor, tipic modernităţii hard, dar atipic în cazul unei paradigme central europene, care, potrivit lui Jacques de Rider, îşi dezvoltă tocmai trăsăturile androginice, aceste teorii nu pot fi mai avansate decât epoca în care au fost formulate pentru întâia oară. Definiţia este conţinută în declaraţia unuia dintre huligani, Ştefan Dragu: ,,Există un singur debut fertil în viaţă: experienţa huliganică. Să nu respecţi nimic, să nu crezi decât în tine, în tinereţea ta, în biologia ta dacă vrei…Cine nu debutează aşa, faţă de el însuşi sau faţă de lume, nu va crea nimic. Să nu uiţi adevărurile, să ai atâta viaţă în tine, încât adevărurile să nu te pătrundă nici intimida…”. Un proiect al anarhismului creator fertil, care, dacă n-ar fi venit pe fondul ascensiunii totalitarismului în Europa în anii treizeci, ar fi constituit un interesant scenariu spiritual. În interiorul acestui proiect cultural rămâne însă un ghetou ideologic, chestiunea evreiască, cel în care Mihail Sebastian fusese închis cu atâta uşurinţă. Probabil că, dacă Jurnalul lui Sebastian n-ar fi existat, el ar fi trebuit să fie scris, într-atât a tulburat apele intelectuale ale generaţiei sale, transformându-se într-o oglindă incapabilă să mintă, în care contemporanii pot fi priviţi în cea mai autentică transcriere a prestaţiei lor intelectuale. Există cel puţin două soluţii aplicabile teoriilor din Huliganii sau Întoarcerea din rai. Să ignori mesajele aparent totalitare şi să încerci să speli cumva romanele de ideologie, căutând explicaţia într-o criză de identitate a unei generaţii şi a unui sistem societal în ansamblul lui sau să susţii, aidoma criticului evreu Leon Volovici, că între mişcarea legionară şi cea imaginară, a huliganilor, există destule trăsături comune. Leon Volovici pare surprins de modul în care Eliade ascunde presupusul său trecut legionar şi citează un fragment din interviul acordat în 1978 lui Claude Henri Roquert, în care Eliade, solicitat să comenteze romanul Huliganii, considerat de autorul studiului o ,,imagine a generaţiei revoltate, cu multiple sugestii către tinerii legionari”, Eliade îşi exprimă solidaritatea cu eroii cărţii: ,,Consideram că aceşti tineri erau huligani în adevăratul sens al cuvântului, oameni care pregătesc o revoluţie spirituală, care chiar dacă nu era politică, era cel puţin reală, concretă.” Precizarea fusese deja făcută în Autobiografia lui Eliade, unde scriitorul se vede obligat să se despartă de accepţia curentă a termenului, huligan desemnându-i în mod curent pe cei care erau ,,gata să spargă geamuri sau capete, să atace sau să jefuiască sinagogi, să ardă cărţi.” Huliganii lui Eliade credeau în primul rând în împlinirea lor prin creaţie, dar, aidoma eroilor lui Gide, nu se sfiiau să trăiască din câştigul unei demi-prostituate. Eliade se delimitează însă de romanele scriitorului francez: ,,Ca toţi criticii de vârsta mea, citisem şi eu câteva cărţi de André Gide, dar în ceea ce mă privea admiram mai mult criticul şi eseistul din Pretextes, decât pe autorul romanelor imoraliste.” În ciuda acestei mărturisiri, efectele in-fluenţei gidiene sunt vizibile în scriitura lui Eliade, semn că uneori nu ne putem baza pe asemenea confesiuni ale autorilor. Eliade nu intenţiona să descrie imoraliştii, triumfători în câmp politic, social sau economic ci dorea să descrie o categorie care să creeze şi să triumfe în Istorie. Autorul ar fi dorit să întrerupă tradiţia poetului eternul înfrânt în faţa politicianului, un laitmotiv al romanului românesc şi să abolească hamletianismul intelectualului prin soluţia gordianică, mult mai pragmatică Huliganii lui Eliade ,,dovedeau că participă la un alt mod de a exista româneşte decât intelectualii din romanele lui Cezar Petrescu”. În primul rând alegerea termenului ce definea noua generaţie a fost destul de nefericită. Dacă, măcar în teorie, intenţiile acestor huligani ar putea fi spălate de orice conotaţie politică, în realitate, secolul în care am intrat, cel ce poate fi considerat fără ezitare secolul ideologiilor, a abătut şi a pervertit mesajul oricărei revoluţii culturale. Alexandru Pleşa, visează pe urmele unui Ortega y Gasset, o revoltă a maselor: ,,libertatea speciei umane se va obţine în regimente perfect şi egal intoxicate de un mit colectiv.” Analiza maselor din Schimbarea la faţă a României merge exact în aceeaşi direcţie, Emil Cioran luând în considerare masele doar în timpul revoluţiei, a săvârşirii unui act de eroism şi afirmând tranşant: ,,Cultura maselor este un tip nou de istorie:” Pavel Anicet completează descrierea, adăugând ca punct final moartea ca experienţă a topirii în noua identitate colectivă: ,,Ce sunt miliţiile şi batalioanele de asalt, legiunile şi armatele lumii de azi, decât masa tinereşti, strâns legate între ele, legate mai ales prin destinul care le aşteaptă, moartea laolaltă?” Să nu uităm că, după doar câţiva ani după ce aceste replici au fost consemnate în roman, începea războiul civil din Spania, ce avea să aducă primii martiri ai mişcării legionare, pe celebrii Moţa şi Marin. Dar a-i face un proces de intenţie lui Eliade pentru replicile unuia dintre personajele sale mi se pare de asemenea un fapt deosebit de hazardat. Chiar şi modelul ,,omului nou” pe care visa să-l impună un alt huligan, Alexandru Pleşa, sună astăzi teribil de conotat ideologic. Ideologia a încărcat cu semnificaţii perverse toate conceptele, toate ideile despre stat ale acestor huliganii. Toţi aceşti participanţi la banchetul Istoriei se golesc de substanţă umană, devin oamenii masă a lui Gasset, omul care pluteşte ca o geamandură, purtat de valurile istoriei, omul gol pe dinăuntru (the hollow man), omul carcasă, lipsit de miez. Intelectualii lui Mircea Eliade sunt oameni superiori care încep să realizeze că trebuie să participe la noul etos social, chiar cu riscul de a numai formula idei ci idei primite de-a gata, transformate de nega-tivul ideologiei. Asupra pericolului atrăgea atenţia Gasset[22] încă din 1937, doi ani după ce Eliade îşi încheiase romanul Huliganii: ,,Ideile acestui om mediu nu sunt idei autentice, a le poseda nu înseamnă automat a avea cultură. Ideea înseamnă a ţine în şah adevărul. Cine vrea să aibă idei trebuie mai întâi să fie dispus să vrea adevărul şi să accepte regulile jocului impus de acesta. Nu se poate vorbi despre idei sau despre opinii dacă nu se admite o instanţă care să le regleze, o serie de norme la care să putem apela într-o dispută. Aceste norme sunt principiile culturii. Nu contează care anume. Ceea ce vreau să spun este că nu există cultură acolo unde nu există norme la care aproapele nostru să poată recurge. Nu există cultură acolo unde nu există principii de legalitate civilă la care să putem apela. Nu există cultură acolo unde nu există respect pentru anumite baze intelectuale la care să ne referim într-o dispută.” Baza oricărei conştiinţe intelectuale rămâne contractul imaginar semnat de acesta şi care conţine cel puţin două clauze: acceptarea unei minime condiţii de veridicitate şi respectarea regulii jocului democratic. Afirmaţiile lui Ortega y Gasset ar trebui, totuşi, amendate, contează enorm dacă principiile culturale respectă principiile eterne ale democraţiei liberale, atât de bine exprimate în plan cultural de E. Lovinescu. Alunecarea unor intelectuali de frunte înspre idei primite de-a gata, care deşi  îşi percepeau existenţa ca pe un triumf în Istorie participau la căderea lor în Istorie, va avea ca efect, cel puţin în cazul romancierului Mircea Eliade, nu doar trecerea din stadiul estetic în cel etic, ci prăbuşirea operei în ideologie. Ultima fază, cea discursivă a operei lui Eliade, e şi cea mai slab realizată estetic, semn că uneori, o cedare etică aduce după sine prejudicii  valorii estetice a operei literare, căci grecii aveau dreptate, cele două formează un continuu, alcătuind faimosul principiu al Kalokagathon. Acelaşi E. Lovinescu scria undeva că nici un fluviu din lume nu poate spăla o pată, o greşeală intelectuală. Poate că acuzaţiile lui Leon Volovici sunt excesive dar gestul său ar trebui apreciat ca fiind total îndreptăţit. Eugen Ionescu, ce nu poate fi suspectat de parti pris-uri politice, spre deosebire de G. Călinescu, un critic cu vederi de stânga, tânărul critic Eugen Ionescu punea un diagnostic foarte exact acestui volum încă din 1934. Deşi ar fi dorit ca huliganii săi să întruchipeze figuri Renascentiste aceştia erau împiedicaţi să acceadă la acel statut de propria lor mediocritate şi de un ,,demon al trupului”, ce striga în ei. Romanul n-ar fi putut fi considerat nici măcar pornografic, erotismul lipsea în totalitate iar personajele erau cuprinse de o foame sexuală, personajele acuplându-se într-un joc ,,acablant, bestial şi inuman.” Scriitorul însuşi pare afectat de bestialitatea scenelor: ,,Ultima parte am scris-o cu greutate, aproape bolnav. Brutalitatea anumitor scene, cruzimea unor personaje mă îmbolnăviseră. Dar mi-era cu neputinţă să renunţ la ele sau să le atenuez cruzimea. Voisem să scriu romanul huliganilor şi nu mai puteam da înapoi.” Trăsăturile fundamentale ale textului sunt, potrivit aprecierii lui Ionescu,  regresul în zoologie şi ignorarea totală a adevărurilor, cea care îl oripila pe Ortega y Gasset, iar această amoralitate proliferantă distrugea romanul, rezultanta fiind o carte care ,,nu interesează, nu doare” ba chiar reuşeşte ,,să enerveze pe lectorul situat pe poziţii ideologice opuse”. În plus epicul e descarnat şi dezorganizat iar cititorii ,,aşteaptă inutil să se desfacă ceva”. Efectele artistice nu egalează nici măcar pe cele din L’Immoraliste, romanul lui Gide nefiind doar o simplă mostră de amoralitate cu note sexual-filosofice ci opunea serii de valori general umane în opoziţii ca libertate versus milă, morală versus obligaţie etc. Şi eroii din Întoarcerea din rai se înrudesc cu eroii lui Gide. Comunistul Emilian visează un roman care să conţină numai ,,experienţe, mâl, soare” şi apoi, caracterizându-şi cartea, apreciază că ,,eroii mei nu îşi strigă, dincolo de carte, îndemnurile pe care le-au ghicit cu experienţa şi tinereţea lor. În cartea mea nu există probleme, există numai întâmplări”. Cu toate acestea, după ce parcurge ,,revoluţia” declanşată la uzinele Griviţa eşuează prin a seduce o servitoare şi prin a ucide un jandarm. G. Călinescu nota despre acest roman că în el pot fi întâlnite situaţii absurde, dar absolut ,,autentice”, în spiritul aceluiaşi Gide. Singurul gest autentic, sub aspectul existenţial, rămâne sinuciderea lui Pavel Anicet din finalul Huliganilor dar comparaţia cu gestul lui Lafacadio mi se pare o ratare a lui Călinescu. El aminteşte cititorilor mai curând de sinuciderea lui Boris din finalul Falsificatorilor de bani. Scena în care doamna Dobridor este violată sistematic, până când canapeaua din sufragerie se rupe, este comparată de criticul român cu o scenă similară din acelaşi roman în care un adolescent face o declaraţie de dragoste unei gravide care cade cu un scaun şchiop! Foarte mult Gide în aceste romane şi prea puţin Eliade, dar cred că acuzaţia lui Călinescu ar trebui totuşi amendată, scriitorul român nu e un imitator servil, din moment ce Gide şi proza sa nu sunt decât punctul de plecare al textelor lui Mircea Eliade. Reducând epicul la ideea pură Eliade îşi micşorează şansele de a ajunge romancier. Nicolae Steindardt[23] publică în Revista Fundaţiilor Regale un amplu studiu intitulat chiar André Gide ca romancier. Eseistul literar, ce consideră pe Gide un amestec de ,,Edouard şi Passavant”, urmează un traseu ideatic similar. Dar despre ideile acestuia vom vorbi ceva mai târziu.

 

A Passage to India

 

Poate cel mai autentic episod al experienţei indiene, povestea de dragoste dintre Alan şi Mayitreyi, fiica inginerului Narendra Sen, a fascinat generaţii întregi de adolescenţi şi de tineri, fixând în cuvinte parfumul şi misterul Indiei eterne. În Autobiografia sa autorul descrie atmosfera magică din momentul scrierii romanului: ,,Scriam mai ales nopţile, când ştiam că nimeni nu va veni să bată la uşa mansardei. Primele capitole le-am scris repede, aproape fără dificultate. Dar pe nesimţite m-am trezit din nou în timpul acela fabulos din Bhowanipore şi mi-am dat seama că nu mai scriu un roman, aşa cum hotărâsem, ci o confesiune. Adesea transcriam pagini din Jurnal şi dacă jurnalul acelei veri, 1930, ar fi fost mai copios, poate că l-aş fi transcris în întregime. O singură clipă nu mi-a dat de gândit indiscreţia pe care mă pregăteam să o săvârşesc. În faţa hârtiei albe, scriind despre oameni şi întâmplări care au avut un rol hotărâtor în existenţa mea, mi-era peste putinţă să inventez. Am schimbat, evident numele personajelor, în afară de a lui Maitreyi şi al surorii sale Chabu, dar am lăsat întocmai datele, adresele şi numerele de telefon. Schimbasem, de asemenea, meseria lui Dasgupta şi a povestitorului şi am modificat radical finalul, ca şi cum aş fi vrut să mă despart de Maitreyi (aruncând-o în craţele unui vânzător de fructe, împingând-o până în marginea sinuciderii!)”. Programul e unul clar gidian, autorul transcrie din Jurnalul său toate episoadele din vara anului 1930, împrumutând personajului gândurile şi sentimentele sale. Nu trecuseră decât patru ani de la momentul în care Eliade începea aventura indiană şi scrierea romanului Isabel şi apele diavolului. Şi cu toate acestea îl despărţea de acele clipe o eternitate. Singura modalitate de a încheia definitiv experienţa indiană i-o oferea scrisul, consemnarea rece, lucidă a episodului care avea să declanşeze poate proba labirintului. Ce ar fi devenit Eliade dacă profesorul său Dasgupta l-ar fi acceptat drept ginere în acea vară? Un visiting professor la Universitatea din Calcutta, un soţ devotat celebrei poete Maitreyi, un ,,străin” căutând din răsputeri să se integreze într-o societate închisă în strâmte paliere de castă. Intertitlul ales de noi, care citează titlul unui celebru roman englezesc scris de E. M. For-ster în aceeaşi epocă cu Eliade, ar dori să atragă atenţia asupra faptului că jurnalul inginerului Allan, bazat şi el pe nişte caiete absente, deşi porneşte ca o simplă aplicare a metodei gidiene, se transformă într-o cu totul altă poveste. Nici nu ne puteam aştepta ca prima impresie asupra personajului feminin să fie altfel decât negativă, Allan înscriindu-se perfect în tradiţia naratorilor bărbaţi din literatura noastră: ,,Îmi amintesc foarte vag că, văzând-o o dată în maşină, aşteptând în faţa lui Oxford Book Stationary – în timp ce eu şi tatăl ei, inginerul, alegeam cărţi pentru vacanţele de Crăciun – am avut o ciudată tresărire urmată de un foarte surprinzător dispreţ. Mi se părea urâtă – cu ochii ei prea mari şi prea negri, cu buzele cărnoase şi răsfrânte, cu sânii puternici, de fecioară bengaleză crescută prea plin, ca un fruct trecut în copt. când i-am fost prezentat şi şi-a dus palmele la frunte, să mă salute, i-am văzut deodată braţul întreg gol şi m-a izbit culoarea pielii: mată, bună, de un brun nemaiîntâlnit până atunci, s-ar fi spus de lut şi de ceară. În treacăt, putem face o observaţie şi anume că schimbând ocupaţia tatălui fetei din profesor de filosofie în inginer prezenţa atâtor cărţi în casa acestuia şi vizita la librăria Oxford rămân nemotivate. Or, tocmai elementul primordial, cel ce declanşează povestea de dragoste este cartea, căci Allan seduce pe Maitreyi în bibliotecă. Braţul acesta, cu ,,straniul acelui galben întunecat atât de turburător, atât de puţin feminin, de parcă ar fi fost mai mult al unei zeiţe sau al unei cadre decât al unei indiene”, descris unui companion de cameră, nu-i produce acestuia nici o impresie. Harold Carr, un anglo-indian, îl sfătuieşte să se ţină departe de bengaleze, considerate prea ,,murdare”: ,,Şi apoi nu e nimic de făcut, nici dragoste. Fata aceea n-are să-ţi întindă niciodată mâna.” Ruptura între indieni şi ocupanţii englezi sau descendenţii acestora anglo-indieni era totală într-o societate închisă încă în interiorul unui sistem foarte rigid de caste. Ca şi Mavrodin, eroul din Nuntă în cer, Allan se îndrăgosteşte de un element anatomic destul de tern în romanul european dar de mare importanţă în arta asiatică. Mâna joacă un rol foarte important în reprezentările unor zeităţi indiene (Shiva, Kali) fiind unul din elementele de expresie foarte importante în dansurile ritualice, ulterior secularizate.

Cea de-a doua impresie o corectează pe prima, aşa cum vocea prezentului intervine şi cenzurează, lucid, o prea mare identificare cu trecutul: ,,Totuşi, n-am scris nimic în jurnalul meu, şi astăzi, când caut în acele caiete orice urmă care să mi-o poată evoca pe Maitreyi, nu găsesc nimic. E ciudat cât sunt de incapabil să prevăd evenimentele esenţiale, să ghicesc oamenii care schimbă firul vieţii mele. Maitreyi, o posibilă reîncarnare a unei zeităţi indiene, are mai multe motive decât Albertine, eroina lui Proust, de a fi Shiva. Cea de-a doua apariţie a ei, în momentul în care unul din prietenii lui Allan vizitează casa familiei Sen, e mult mai vie. Drapată într-un sari foarte vechi ea ascunde o taină veche, parcă, de o mie de ani: ,,Maitreyi mi s-a părut, atunci, mult mai frumoasă, în sari de culoarea ceaiului palid, cu papuci albi cusuţi în argint, cu şalul aidoma cireşelor galbene, şi buclele ei prea negre, ochii ei prea mari, buzele ei prea roşii creau parcă o viaţă mai puţin umană în acest trup înfăşurat şi totuşi transparent, care trăia, s-ar fi spus, prin miracol, nu prin biologie. O priveam cu oarecare curiozitate, căci nu izbuteam să înţeleg ce taină ascunde făptura aceasta în mişcările ei moi, de mătase, în zâmbetul ei timid, preliminar de panică şi mai ales în glasul ei atât de schimbat în fiecare clipă, un glas care parcă ar fi descoperit atunci anumite sunete. Vorbea o englezească fadă şi corectă, de manual, dar, de câte ori începea să vorbească şi eu şi Lucien nu ne puteam opri să n-o privim, parcă ar fi chemat vorbele ei!” Tot corpul este îndepărtat, insolitat, un rol important în acest proces jucându-l accentul ei special. Transformarea ei fizică este proiectată asupra tonalităţilor, timbrelor diferite ale vocii, succesiunea lor muzicală traducând procesele organice, arderile interioare. Femeia statuie din primul fragment este adusă la viaţă. Descrierea lui Allan face din Maitreyi una din cele mai frumoase femei care apar în romanele româneşti iar stilul uşor ,,înflorit” stă mărturie faptului că privirea nu e obiectivă şi că scriitura e îndrăgostită. Fiind privită insistent de Lucien, care doreşte să-i deseneze costumul, Maitreyi caută salvarea în ochii lui Allan. Ochii constituind potrivit logicii platoniciene a iubirii poarta sufletului, cei doi se privesc drept în ochi, ca atâtea alte perechi celebre de îndrăgostiţi. Scena nu diferă de cea din romanul lui Slavici Mara, când Persida priveşte în ochi pe Naţl: ,,A fost o scenă neasemuită acel examen al vestmintelor, acea cântărire în mâini a bijuteriilor, urmată de exclamaţii şi entuziasm, de întrebări şi răspunsuri transcrise stenografic de Lucien în carnetul lui de note, în timp ce Maitreyi nu mai ştia unde să se uite şi tremura toată, palidă, înspăimântată, până ce mi-a întâlnit ochii, şi eu i-am zâmbit, şi atunci parcă şi-a găsit un ostrov pe care să se odihnească, şi şi-a fixat privirile în ochii mei, liniştindu-se lin, fără spasme, firesc.” Contrazicând parcă o teorie a lui Marcel Proust, că mamele n-ar fi decât imaginea alterată de timp a fiicelor, mama eroinei pare mai degrabă o soră mai mare într-atât era de ,,proaspătă, de tânără şi de timidă.” Ultima secvenţă a primului capitol, cea a unei Maitreyi stăpânită de un râs monstruos, sacru, o readuce în scenă pe zeiţă: ,,Şi deodată aud un râs nestăvilit, contagios, un  râs de femeie şi de copil în acelaşi timp, care trecea de-a dreptul în inimă şi mă înfiora. Plec mai mult capul pe fereastră şi atunci zăresc în curte, trântit pe cele două trepte, trupul aproape descoperit al Maitreyiei, cu părul în ochi, cu braţele pe sâni, şi o văd mişcând din picioare, cutremurându-se de râs, în cele din urmă repezindu-şi papucii, cu o aruncătură de gleznă, tocmai în celălalt capăt al zidului. Nu mă săturam privind-o iar acele minute mi s-au părut nesfârşite. Nu ştiu ce spectacol sacru îmi apărea mie râsul ei şi sălbăticia acelui trup aprins. Aveam sentimentul că săvârşesc un sacrilegiu privind-o, dar nu găseam puterea să mă despart de fereastră. Plecând, îi auzeam râsul prin toate sălile prin care am trecut.”

 

,,…Tomar Ki mane acche, Maitreyi?
Yadi thake, tahale ki Kshama karte paro?…”

 

Motoul acesta, scris în limba hindustani, s-ar traduce prin: ,,Îţi mai aduci aminte de mine, Maitreyi? Şi dacă da, ai putut să mă ierţi?” Nu doresc să cad în capcana întinsă de acest citat, încercând să reconstitui, privite între două oglinzi paralele, întâmplările din vara anului 1930. Povestea din acel an oricum nu mai poate fi reconstituită şi îi priveşte strict pe cei doi eroi, e taina lor, şi orice tentativă de reconstituire ar fi un inutilă. Din păcate în această capcană cade şi Ioana Pîrvulescu[24], care, în Alfabetul doamnelor, ia apărarea personajului lui Mircea Eliade şi atacă pe naratorul dramatizat al lui Maitreyi Devi[25] din Dragostea nu moare:

,,Maitreyi şi Amrita (eroina ei) nu sunt şi nu vor fi niciodată asemănătoare, căci nu modelul din realitate face sau nu să semene proiecţiile literare. Literatura nu are de dat seamă realităţii. Indianca de 58 de ani are senzaţia că ea şi versiunea ei literară sunt legitime, uită că personajul literar are propria lui viaţă, cea mai adevărată dintre toate. Mircea Eliade pare să-şi fi creat personajul – dacă e să-l comparăm cu cel din cartea ei – nu prin adăugiri sau prin exagerări ci prin eliminarea a tot ce strica portretul zeiţei: moralismul îngust, uscăciunea cu pretenţii şi o totală neînţelegere a literaturii. Chiar dacă dragostea ei, care există, iese împuţinată şi urâţită în această ,,realitate”.” Ioana Pîrvulescu trăieşte, ca să pastişăm un titlu, ,,la cea mai înaltă ficţiune”. Ar trebui să precizăm că fragmentul trădează cel puţin o prejudecată literară, şi anume că o cultură de formaţie occidentală ar fi superioară celei orientale. (Amrita îl compară pe Mircea Euclid, băiatul cu pielea albă, cu englezii pe care îi cunoştea iar Dasgupta, profesorul, ştie că acesta provine dintr-o ţară care imită cultura franceză, deci aparţine spiritual spaţiului culturii europene.) Romanul lui Maitreyi Devi, o poetă respectată în India şi fiica unuia din cei mai importanţi filosofi indieni, e scris cu talent literar, cu subtilitate, dar e altfel. La excesele pe care Allan, ca narator dramatizat, le introduce în roman (scenele erotice destul de îndrăzneţe pentru o ,,cultură a pudorii”, ca să citez formularea lui Eugen Simion, cu care personal sunt numai parţial de acord), Amrita, celălalt narator răspunde cu excese de semn contrar, ascunzându-se în spatele unor convenţii sociale. Ce nu observă Ioana Pîrvulescu e faptul că, prin intermediul celor două romane, cercul alcătuit din două principii, masculinul şi femininul, Yin-ul şi Yang-ul, se închide perfect, că pentru prima dată un personaj din literatura noastră devine narator repetând simetria perfectă din literatura americană, unde cărţi ca Tropicul cancerului şi Henry şi June descriu o asemenea structură închisă. Chiar dacă criticii români acceptă sau nu, cele două texte se privesc drept în ochi, coexistând, iar jurnalul experienţei gidiene este astfel abolit. Mult mai aproape de adevăr e Mircea Cărtărescu[26], care, descoperă în cele două romane o ilustrare a propriului său concept, existenţa, pe care îl enunţase cu ani înainte de apariţia în româneşte a cărţii lui Maitreyi: ,,Cele două romane au ajuns, în cele din urmă între coperţile unei singure cărţi. Se observă cum insistenţa pe autenticitate duce regulat la o buclă ficţională, care reuneşte viaţa şi literatura, devenite, ambele, translucide, în banda lui Mobius, al unui al treilea regn, în care şi, şi se dizolvă în nici, nici sub semnul indeterminării şi al imanenţei. Maitreyi nu este, fireşte, un roman postmodern, dar el generează, prin configuraţia lui specială, un câmp al ambiguităţii care produce evenimente postmoderne: romanul ,,invers” al lui Maitreyi şi noul roman format din reunirea celor două.” Excesul de autenticitate de tip modernist, chiar obsesia transcrierii existenţiale conduce în final la un paradox de construcţie textuală de tip postmodern ! Voi reveni asupra textului lui Eliade, încercând să surprind etapele prin care naratorul dramatizat se îndrăgosteşte de fată. La sfârşitul anilor 70, tema seducţiei, prezentă în epoca interbelică prin medierea ideilor filosofului Kierkegaard, revine în forţă prin textele lui Jean Baudrillard[27]. Nicolae Manolescu[28], prins în jocul aceleiaşi teme a seducţiei, îşi intitulează capitolul din Arca lui Noe dedicat romanului chiar Jocurile Maitreyiei. În realitate, nu avem de-a face cu un tip de seducţie rece, cerebrală iar dacă joacă pe cineva, Maitreyi se joacă doar pe sine. Sentimentul de distanţă nu e dat, ca în cazul lui Holban, de spaţiul imens dintre subiectul lucid şi obiectul ghiduş, separaţi de un singur fir de telefon, ci de imensa distanţă culturală dintre cei doi. Gestul banal pe care Mircea Euclid îl face de a coborî din maşină şi de a oferi braţul Amritei, faptul că îi sărută mâna de câte ori o întâlneşte, provoacă în sufletul eroinei senzaţii la fel de puternice cu cele pe care le simte Allan atunci când este îmbrăţişat cu tălpile, gest de care se face în general mare caz, deşi în interiorul codul ei e un gest banal, sau când priveşte o copilă iubind un pom. Dragostea dintre Allan şi Amrita (i-am amestecat cu intenţie pe cei doi) e însoţită permanent de încercarea de a găsi un corespondent al gestului respectiv în celălalt cod cultural, e o încercare de ,,traducere”, de data aceasta nu dintr-o limbă în alta, ci dintr-o cultură în alta. Chabu, surioara cea mică a Maitreyiei nici măcar nu poate înţelege conceptul de pom fermecat din basmul lui Allan, pentru simplul motiv că, în religia budistă, toţi pomii sunt fermecaţi. Ei au suflet ca şi oamenii şi este posibil ca, în lanţul reîncarnărilor karma unui om să treacă într-un copac. Allan notează în jurnalul său, ca un veritabil savant, ca un naturalist care observă atent fenomenele înconjurătoare, ca un posibil istoric al religiilor: ,,Revelaţia a fost Chabu, un suflet panteist. Nu face deosebire între sentimentele ei şi ale obiectelor, de pildă, dă turte unui pom pentru că ea mănâncă turte, deşi ştie că pomul nu poate mânca.” Amrita caută la rândul ei să înţeleagă sufletul unui european, a unui bărbat cu pielea albă, pornind de la romanele de dragoste pe care le citise şi de la cele câteva filme de cinemascop la care mersese cu părinţii. Ea ştie că există un ritual al cererii în căsătorie iar cuvintele englezeşti care îl însoţesc, jurământul acela pe care îl memorează, pornind de la un film avea să-i apară pe buze, când cade bolnavă şi aiurează, spre disperarea părinţilor: ,,până când moartea ne va despărţi.” Întrebată fiind dacă s-a legat de Mircea Euclid prin acele cuvinte, ea va nega, susţinând că europeanul ar fi sărutat-o doar pe frunte. Chiar dacă între cei doi episodul erotic ar fi fost mai avansat, era o chestiune de onoare pentru Mircea Eliade să o protejeze pe Maitreyi, publicând măcar volumul cu un nume schimbat. Cu toate acestea, el n-a procedat aşa, a încălcat un cod nescris al dragostei care cere să-ţi protejezi femeia iubită. Un dramaturg francez afirma că în piesele sale au devenit eroine doar femeile pe care le-a iubit cel mai puţin, celelalte fiind prea importante pentru sufletul lui ca să facă din ele personaje literare. Chiar dacă în momentul în care Mircea Eliade scria romanul în româneşte publicul lui era destul de restrâns, odată cu traducerea lui în engleză şi franceză tot mai mulţi din cunoscuţii lui Maitreyi Devi aveau acces la amănuntele destul de compromiţătoare, astfel încât poeta şi romanciera a fost nevoită să producă propria ei variantă. Scriitoarea descrie surpriza cu care, persoane necunoscute din Occident o întâlneau şi nu-şi puteau stăpâni emoţia, căci discutau cu un personaj de roman, care coborâse din paginile cărţii aşa cum în filmul Trandafirul roşu din Cairo, unul din personajele unui film, interpretat de actorul şi regizorul american Woody Allen coboară de pe pânză albă în sală unde îl aşteaptă frumoasa spectatoare Mia Farrow. Se produce astfel o nouă bandă a lui Mobius, în care personajul şi modelul său real, ,,masca şi obrazul” (ca să cităm formula lui E. Lovinescu folosită pentru a descrie convenţia teatrală din Patul lui Procust) se amestecau. În Dragostea nu moare, un roman cu nimic mai prejos decât Maitreyi, naratoarea romanului întâlneşte pe unul din discipolii lui Mircea Euclid, Sergui (sub acest nume se ascunde, bineînţeles, Sergiu Al George, cunoscutul nostru indianist) care recunoaşte că romanul lui Mircea Eliade poartă vina faptului că el s-a apropiat de India şi de magia acestor locuri minunate. Sergui este cel care o invită pe Amrita să viziteze ţara lui Mircea Euclid şi la insistenţele lui, eroina va călători la Chicago, ca să-l revadă pe bătrânul profesor. De altfel, structura romanului nu e deloc simplă, ea combină memoria involuntară cu o trăsătură foarte specială a filosofiei indiene, care-i permite naratoarei să trăiască simultan în două momente diferite ale timpului: anul 1930, anul vizitei lui Eliade şi 1972, anul când Amrita îşi redactează povestea.

În el abundă amănuntele amuzante: tânărul român, cu pielea prea albă pentru un vizitator al Indiei, încearcă să se bronzeze dar îşi arde pielea şi mama Maitreyei îl oblojeşte cu o reţetă tradiţională pe bază de iaurt. În plină revoluţie indiană, Mircea Euclid simte că nu poate pierde această experienţă şi se repede pe străzi, unde, confundat fiind cu un englez, se aruncă după el cu un ulcior plin cu lapte bătut. Dar poate cel mai frumos episod e cel când, întors de la unul din primele spectacole secularizate de dans indian, Mircea cântă la pian întreaga noapte convins că dincolo de maya a descoperit energia ascunsă şi secretul Indiei. (Să nu uităm că în mitologia vedică,  lumea indiană a apărut şi va dispărea în mijlocul unui dans). Iată un scurt poem transcris de Maitreyi Devi în roman, având ca temă europeanul care îşi bea, tacticos, cafeaua: ,,Iată-l aplecat deasupra lămpii de gaz, fierbându-şi cafeaua. Lampa de gaz este într-o parte a sufrageriei. Jharu stă în faţa uşii bucătăriei. Jharu este bucătarul nostru, dolofan, foarte negru. Un păr creţ creşte la vedere pe pieptul său – arată ca o gorilă – nu-şi pune pe el o bluză, refuză să intre în rândul oamenilor civilizaţi. El îi oferă zaharniţa. Mircea preferă cafeaua cu caimac. Cere cafea după fiecare masă. Pot să-l văd. Şi-a scos batista din buzunar şi a apucat cu ea mânerul ibricului, pentru a-şi proteja mâna. Jharu îl urmează. Pe faţa sa albă, pe ramele ochelarilor s-au format picături de apă de la vaporii cafelei fierbinţi. ,,Vaporii ies din cafeaua aburindă / Şi umezesc ramele negre ale / Ochelarilor tăi / Acea dimineaţă rămâne aşteptând / Undeva în nesfârşitul albastru.” Scurtul poem este sinonim Cantatei cafelei pe care Johan Sebastian Bach a scris-o cândva pentru a-şi celebra minorul său viciu. În acest pasaj foarte scurt chipul romancierului miop se reflectă, preţ de o secundă, într-o oglindă paralelă. E drept că stilul poetic al autoarei nu pare să se potrivească întru totul romanului, o specie literară care cere aplecare spre analiză. Romanul lui Maitreyi Devi trăieşte prin asemenea momente scurte de poezie, ca o succesiune de pietre preţioase prinse într-o montură dintr-un material inferior, calp. Dar cititorul care ştie să deosebească rubinul de simpla sticlă colorată va fi capabil să le deosebească tocmai pe acestea. Închizând bucla, romanul lui Maitreyi Devi smulge textul lui Eliade din îngustul orizont gidian, adăugându-i încă o Menină. Imaginile şi simbolurile celor două romane se topesc între cele două oglinzi narative paralele. Nu am insistat asupra structurii narative a romanului, asupra celor două instanţe narative căci apele au fost deja despărţite de „toiagul” lui Nicolae Manolescu, care, în Jocurile Maitreyiei, analiza pe larg structura celor două instanţe narative, viziunea autorului jurnalului fiind corectată şi completată de autorul romanului, cel care ierarhizează întâmplările, aparent fără vreo semnificaţie pentru primul autor. Jurnalul gidian, simpla autenticitate a transcrierii evenimentelor a fost înlocuit cu încercarea de a surprinde o autenticitate de ordin secund, filtrată de un sentiment teleologic, de interpretare a fiecărui element parţial pornind de la imaginea globală, în care locul cel mai important este ocupat de deznodământ. Spre deosebire de toate celelalte romane interbelice, Maitreyi nu este un personaj construit exclusiv cu ajutorul binecunoscutelor tropisme intelectuale. La vârsta de 15 ani ea se pregăteşte pentru obţinerea titlului de Bachelor of Arts  iar la petrecerea oferită de tatăl ei participă invitaţi din elita vieţii literare bengaleze ale momentului: Chatterji, autorul lui Srikantha, dansatorul Uday Shankar, un zeu al dansului ritual indian, membrii redacţiei revistei literare cu tentă modernistă Prabbudha Bharatta, o revistă gen Sburătorul a Calcuttei şi posibilul rival al naratorului, poetul Acinthya, ,,mult discutat atunci, pentru că începuse să publice un roman asemănător lui Ulysses a lui James Joyce şi-şi ridicase în cap toată pleiada de bătrâni scriitori bengalezi. Singurul absent motivat era Tagore, care plecase într-unul din lungile sale turnee europene. Într-o epocă în care Camil Petrescu emitea  comentarii maliţioase asupra scriitorului irlandez, un poet indian şi-l alegea drept model iar această întâmplare simplă capătă valoare simbolică. Scriam undeva că Eliade, ca autor, a crescut la şcoala romanului englezesc. Acesta este permanent invocat la începutul romanului fiind citat numele lui Joseph Conrad cu Lord Jim şi Almayer’s Folly, un roman de tinereţe pe care naratorul îl pomeneşte la trezirea dintr-un somn comatos, provocat de un atac foarte puternic de malarie. În biblioteca inginerului Sen, care numără nu mai puţin de 4000 de volume, privirile celor doi îndrăgostiţi, care pornesc împreună să inventarieze conţinutul bibliotecii, se opresc asupra aceluiaşi volum, Tales of the Unexpected al lui H. G. Wells, eveniment considerat de amândoi un semn divin al hazardului obiectiv al dragostei. Maitreyi pare atrasă de biografia ,,indiană” a lui Lev Tolstoi, citeşte poemele englezului Swimburne şi ascultă, răbdătoare, conferinţele lui Allan despre poezia lui Paul Valery. Spre deosebire de naratorii lui Holban, care se privesc pe sine ca eterni Pygmalioni porniţi să educe pe stupidele Galatee, Allan şi Maitreyi îndeplinesc, alternativ, cele două roluri, de profesor şi de elev. Allan o învaţă pe Maitreyi limba franceză şi o pune în temă cu poezia europeană în timp ce aceasta îl învaţă limba bengali, cu ajutorul unor traduceri din Kalidassa, poeziile lui Tagore şi chiar a poemelor proprii. Dacă s-ar încumeta cineva să traducă aceste poeme în română nu ar fi exclus să întâlnim unele dedicate tânărului european sosit să găsească în grădina Shantiniketanului India secretă. Poate că faptul că Maitreyi este poetă nu e nici el întâmplător. Departe de Europa, India e o lume care respiră poezie, trăind într-un timp mitic, departe de conflictul între civilizaţie şi cultură. Micuţa Chabu, căreia naratorul se teme să-i spună un basm European, scris de fraţii Grimm sau Charles Perrault, e ea însăşi autoarea unui astfel de basm superb, transcris în jurnalul naratorului: ,,Un rege avea un fiu cu numele de Phul. O dată, acesta a ajuns pe cal într-o pădure mare. Îndată, tot ce era în pădure s-a prefăcut în flori, numai prinţul şi calul au rămas aceiaşi. Întors la palat, fiul regelui povesti întâmplarea dar acesta nu-l crezu şi-l mustră că spune minciuni. Chemă pe panditul regal şi-i porunci să citească prinţului pilde şi sfaturi despre minciună. Pentru că totuşi prinţul nu voia să recunoască, regele adună toată armata şi se duse în pădure. Îndată, ei toţi se prefăcură în flori. A trecut o zi. Atunci veni Phul, fiul regelui, aducând cu el cărţile în care se găseau pilde şi sfaturi despre minciună. Luă cărţile şi începu să risipească foile în vânt. Şi cum se risipeau foile aşa înviau soldaţii regelui şi regele însuşi.... Cultura indiană e încărcată de poezie, de expresivitate involuntară, ca să folosesc conceptul inventat de profesorul Eugen Negrici, dar efectul acesta secundar, pervers, nu este oferit de depărtarea în timp ci de amestecul sacrului cu profanul, de păstrarea intactă a miturilor foarte vechi. Nu s-a observat, de pildă, că Eliade precizează clar că numele fetei repetă pe cel al unei sihastre din Upanişade. Iubirea bursierului european nu e deloc la fel de cuprinzătoare ca cea a adolescentei indiene, care ar putea fi considerată, prin amestecul de ingenuitate şi perversitate, varianta orientală a nimfetei lui Vladimir Nabokov. Maitreyi e mai apropiată de Lolita ca vârstă decât Adela. Ea poate iubi fizic, carnal, dar se poate dărui şi unor relaţii pur spirituale, cum sunt cele cu guru său, Robi Thakkur, sau cea cu Tagore, într-un amestec de prietenie şi preţuire reciprocă. Relaţia dintre doi scriitori, între doi egali.

Iubirea dintre Allan şi Maitreyi este alimentată din cel puţin două surse, amândouă livreşti. În primul rând absolut toate versurile după care fata îi predă limba bengali fac parte din poeme, medievale  sau moderne, de dragoste. Jurământul eroinei de a iubi pe Allan are şi el forma unui poem de Tagore: ,,Mă leg pe tine, pământule, că voi fi a lui Allan, şi a nimănui altuia. Voi creşte din el ca iarba din tine. Şi cum aştepţi tu ploaia, aşa îi voi aştepta eu venirea, Şi cum îţi sunt ţie razele, aşa va fi trupul lui mie...”. În ziua logodnei după ritualul bengalez fata îi dăruieşte un inel pe care mai apoi i-l explică: ,,Va fi lucrat după ceremonialul căsătoriei indiene – din fier şi din aur – ca doi şerpi încolăciţi, unul întunecat şi altul galben, cel dintâi reprezentând virilitatea, celălalt feminitatea (...) De obicei, mă lămuri Maitreyi, numai soţia primeşte o brăţară în care s-au împletit, pe dinăuntru, cele două fire de aur şi de fier; soţul poartă numai un inel. Dar pentru că ea nu putea purta brăţara de logodnică, trebuie să adunăm ambele simboluri într-un inel”. Logodna mistică are loc pe malul unui lac, iar martori tăcuţi sunt doar câţiva arbori bătrâni, adunaţi într-un pâlc, în care, potrivit teoriei reîncarnării se pot ascunde chiar oameni păcătoşi, a căror karmă i-a retrogradat pe scara evoluţiei. Ceremonialul e complet, cei doi îşi jură iubire, respectând toate legile rituale, deci durerea lui Allan va fi cu atât mai mare cu cât, din înguste raţiuni de castă, va fi alungat din casa inginerului Sen. Cel de-al doilea element generator al iubirii este cultul lui Vishna, vaishanismul, care transmite tânărului european sosit în India, într-un moment de criză spirituală, o fervoare mistică specifică acestei secte budiste. De altfel Maitreyi poartă numele feminin al unui personaj mitic, în Dicţionarul religiilor alcătuit de cuplul Eliade, Culianu,[29] fiind pomenit un ,,anume Maitreya personaj istoric sau mitic (Maitreya este şi numele lui Buddha eshatologic, cel ce urmează să vină în lume), căruia i se atribuie un rol fundamental în apariţia şcolii Yogacara”. Maitreyi şi acest enigmatic Maitreya, un alt nume al lui Buddha eshatologic, sunt, de fapt, feţele celor două metale ale inelului. Interpreţii romanului care pornesc pe poteca interpretării, neajutaţi de minime cunoştinţe de indianistică, vor eşua în chip lamentabil. De altfel, naratorul, reluând o parte din ideile din Şantier, scrie un tratat de fiziologie al căsătoriei indiene, în care pot intra, fără nici o problemă, contractele sociale foarte stricte, violul soţiei sau dreptul de prima nox, care dispăruse din Europa odată cu amurgul Evului mediu. Universul dragostei e stăpânit de Kama, ,,Kamadeva, zeul indic”, cel care sosea în Kamadeva eminesciană călare pe un papagal. Cine nu a consultat Kama sutra, nu în varianta ei vulgarizată pe gustul occidentalilor, nu poate înţelege natura relaţiei dintre fată şi tânărul student român. Experienţa celeilalte iluminări, cea spirituală va fi descrisă în tratatul său despre Yoga, ce a constituit nucleul tezei de doctorat, susţinută la întoarcerea la Bucureşti.

 

În loc de epilog

 

Între Isabel şi apele diavolului şi Huliganii a trecut doar un deceniu, dar ce schimbare de paradigmă literară, cât de mult s-a modificat profilul acestui romancier miop, cât de repede a străbătut traseul de la adolescentul imberb, ce ţinea jurnale sau scria romane cu teme împrumutate din lumea insectelor, la tânărul savant închis într-o mânăstire budhistă, îndrăgostit fără speranţă de o bengaleză sau exilat la pensiunea anglo-indiană din Rippon Street. Dacă Mircea Eliade nu a produs romanele cele mai vii ale perioadei interbelice, prin deschiderea sa spre spaţiul anglo-american a fost unul din actorii cei mai interesanţi ai spectacolului oferit de dezbaterea de idei în jurul chestiunii romanului, cu mult mai spectaculos decât realizările concrete ale autorilor epocii. Citind cărţile sale ai mereu senzaţia că marele roman pe care visa să-l scrie nu a fost scris niciodată, că această carte utopică se va ascunde mereu, şi că-i va lipsi savantului doar un dram de talent şi de simpatie pentru personajele sale, ca să ajungă un mare scriitor. Dar, în ciuda structurii lor cristaline, romanele de tinereţe ale lui Mircea Eliade oferă un remarcabil spectacol al ideilor, oferă frenezia unei generaţii hotărâtă să iasă din lentoarea şi somnul unei tradiţii, netulburată, de la Junimea încoace. Chiar dacă unor critici din ziua de astăzi o asemenea revoltă li s-ar părea excesivă, ea era necesară, şi pregătea sosirea unei lumi noi, întreruptă de vicisitudini istorice obiective. Ideologia, de data aceasta marxistă, avea să pună în paranteză cultura şi literatura română, lăsând nerezolvate câteva puncte de criză, pe care, astfel, le-am moştenit şi noi. Nu ştiu cum putem vorbi despre o cultură de tip postmodern când multe din crizele modernităţii au fost agravate de întunecata paranteză a epocii comuniste. Dar ştiu că cheia se ascunde pe undeva prin cărţile primei generaţii de tineri cu adevărat furioşi, frumoşi în furia lor, cea din epoca interbelică. Nu facem aici o discuţie asupra aderenţei sau neaderenţei lui Mircea Eliade la mişcarea legionară, căci nu ne ocupăm de acest lucru şi argumente, pro sau contra, pot fi descoperite în cărţile mai vechi sau mai recente ale unor autori ca Marta Petreu, Alexandra Lavastine, Zigu Ornea sau Sorin Alexandrescu. Dar ne pronunţăm pentru o dezbatere de idei corectă, cu argumente solide şi susţinută de texte, căci, spre deosebire de critica literară, studiile culturale de acest tip presupun o deosebită rigoare.

 


 

[15]Nicolae Steinhardt – ,,Teoria actului gratuit”, în Incertitudini literare, Cluj, Ed. Dacia, 1980, p. 339.

[16] Mihail Sebastian – ,,Consideraţii asupra romanului modern”, în Cronici. Eseuri. Memorial, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, pp. 29–59.

[17] Aldous Huxley – Orb prin Gaza, Bucureşti, Ed. Univers, 1978, p. 4.

[18] Eugen Simion – Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Bucureşti, Ed.

[19] Ion Biberi – “James Joyce”, în Revista Fundaţiilor Regale, din 1 mai 1935, p. 393.

[20] Umberto Eco – Limitele interpretării, Constanţa, Ed. Pontică, 1997 p. 7.

[21] Sorin Alexandrescu – ,,Romanul românesc interbelic – Problema canonului”, în  Privind înapoi, modernitatea, Ed. Univers, 1999, pp. 124–147.

[22] Ortega Y Gasset – Revolta maselor, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994, pp. 97–98.

[23] Nicolae Steinhardt – ,,Andre Gide ca romancier”, în Revista Fundaţiilor Regale, decembrie 1946, articol reluat în volumul “Prin alţii, către sine

[24] Ioana Pîrvulescu – Alfabetul doamnelor, Bucureşti, Ed. Crater, 1999, p. 124.

[25] Maitreyi Devi – Dragostea nu moare, Bucureşti, Ed. Romanul, 1993, p. 23.

[26] Mircea Cartarescu – Postmodernismul românesc, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999,  p. 265.

[27] Jean Baudrillard – Seduction, St Martin’s Press, New York, 1990.

[28] Nicolae Manolescu – ,,Jocurile Maitreyiei”, în Arca lui Noe, Bucureşti, Ed. Gramar, 1998,
pp. 455–483.

[29] Mircea Eliade, Petru Culianu – Dicţionar al religiilor, Bucureşti, Humanitas, 1993, p. 75.

 

<<Pagina anterioarã || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-774-5.
Comments to: Iulian BAICUS; Text editor: Laura POPESCU; Last update:September, 2003