Capitolul V

 

Camil Petrescu -
sub zodia seninătăţii imperturbabile

 

Proces verbal de dragoste şi război

 

Titlul iniţial al romanului întăreşte pe comentator în credinţa că opţiunea pentru autenticitate porneşte încă de la alegerea titlului, un titlu neutru, anticalofil şi această alegere pare urmăreşte recomandarea lui Gustave Flaubert, ca romancierul să-şi aleagă drept mod stilistic scrisul alb al unui notar, gradul zero al scriituri. Cu toate acestea romanul lui Camil Petrescu are o savoare specială, putând fi citit şi pentru a zecea oară cu aceeaşi pasiune ca la început. Dacă prima parte a romanului constituie un proces verbal al geloziei, ca efect secundar al dragostei, cea de-a doua parte adună observaţiile din timpul primului război mondial într-un veritabil jurnal de front, cu nimic mai prejos decât literatura de război europeană (Erich Maria Remarque cu Pe frontul de vest nimic nou sau Ernst Junger cu Uraganele de oţel fiind citaţi chiar în subsolul romanului, nu ştim însă dacă sunt şi citiţi). Poate că ar trebui spus că în toate aceste romane scrise la persoana a treia, ce acţionează ca nişte filtre livreşti, autorul caută argumente pentru a crea un aer comun, un spirit al generaţiei care participă la prima conflagraţie mondială. Notaţiile sale subiectivizate se apropie mai mult de stilul unui autor american ca Stephen Crane, autorul romanului Semnul roşu al curajului. Camil Petrescu, pe urmele lui Marcel Proust, face cea mai amplă monografie a geloziei şi apoi, în cea de-a doua instanţă, ce nu mai apărea în epopeea romancierului francez, cel mai amplu studiu în roşu al curajului. Observaţia lui Alexandru Paleologu[1] din studiul dedicat lui Camil Petrescu din volumul Spiritul şi litera. Încercări de pseudo-critică, că între gelozia lui Ştefan Gheorghidiu şi cea a lui Swann ,,nu e atât o diferenţă de calitate ci una de amplitutidine” mi se pare cea mai pertinentă. De aici rezultă că linia melodică a celor două poveşti cu geloşi ar fi la fel de diferite, ca în cazul în care aceeaşi melodie ar fi interpretată la clavecin sau la orgă. Diferenţa porneşte chiar de la nume. Din nou naratorului lui Camil i se atribuie o identitate completă, un nume comun, în timp ce eroul episodului ciudat de dragoste sugerat şi de titlul neobişnuit pentru limba franceză Un amour de Swann, poartă prin chiar numele Swann, eleganţa dandy a termenului englezesc care desemnează lebăda ,,swan”. Proust schiţează chiar profilul spiritual al lui Swann, acesta e un îndrăgostit de pictură şi lucrează de mai mult timp la o monografie având drept temă opera pictorului olandez Vermeer din Delft, iar primul lucru cu care compară chipul Odettei de Crecy e Zephora, un personaj coborât de pe bolta Capelei Sixtine. Swann îşi reconstituie trecutul cu răbdarea şi minuţia unui restaurator sau a unui istoric de artă, care îşi continuă cercetările chiar după ce dragostea lui s-a stins sau fiinţa iubită a dispărut. Niciodată Swann sau Saint Loup sau Marcel nu vor pune în practică fantasmele lor spirituale, gelozia lor e eminamente intelectuală, fără vreo dorinţă de răzbunare fizică. Harold Bloom[2] în Canonul occidental are dreptate să afirme tranşant: ,,Gelozia nu e tratată niciodată de Proust ca un fenomen literar; Othello şi Leontes sunt departe de Swann şi Marcel. Nici un amant gelos nu va deveni ucigaş la Proust: spiritul comediei proustiene le interzice asta”. Chiar dacă întreprinde adevărate acţiuni de detectiv particular, chiar dacă va coborî în medii deocheate în căutarea femeii necredincioase, “faptul de a fi spionat în faţa unei ferestre”, ,,de a-i trage cu abilitate de limbă pe cunoscuţii indiferenţi, de a-i corupe pe servitori, de a asculta pe la uşi nu-i mai păreau, asemenea descifrării unor texte, comparării unor mărturii şi interpretării monumentelor, decât modalităţi de investigare ştiinţifică, având o valoare intelectuală şi apropriate căutării adevărului”. Carnea se transformă în literă iar scenariul existenţial devine text. Există un moment în care are loc o crimă, dar la un mod virtual, sublimat prin efortul imaginaţiei: ,,Iar Swann îl simţea foarte aproape de inimă pe acel Mahomed al II-lea, al cărui portret, pictat de Belbui, îi plăcea atât de mult, şi care, simţind că se îndrăgostise de una din cadânele lui, a ucis-o cu pumnalul pentru ca, spune cu naivitate biograful veneţian, astfel să-şi recapete libertatea spirituală”. Jocul lui Swann e unul pur mental, face parte din marele joc al cunoaşterii, iar Gilles Deleuze are chiar curajul să-l considere un joc hermeneutic. Unul din mobilurile ce declanşează marea urmărire e o facultate cu totul specială: ,,pasiunea pentru adevăr”. Studiind acţiunile, relaţiile, proiectele sau trecutul Odettei, spionând viaţa ei ascunsă după jaluzelele convenienţelor literare, Swann descoperă elemente de sexualitate deviantă şi un întreg infern sufletesc. Marcel e un cronicar al trecutului erotic, un intrigant de la curtea regelui Soare care devine Femeia. Pasiunea lui de a căuta elementele imensului puzzle care e biografia femeii sunt comparate cu pasiunea ,,estetului ce răsfoieşte documente din Florenţa secolului al cincisprezecelea pentru a pătrunde mai adânc în sufletul Primaverei, al frumoasei Vanna sau a lui Venus de Boticelli”. Cu cât sufletul Odettei este mai misterios, cu atât dorinţa nobilă de ,,a şti adevărul” creşte. Ştefan Gheorghidiu seamănă cu un procuror care ordonă reconstituirea unei crime, gelozia lui e mai practică, e lipsită de acel înalt transcendent estetic şi gnoseologic în care se proiectează îngrijorările lui Swann. Acţiunile unui gelos conţin astfel cele trei etape ale unei interpretări: o traducere, o explicare şi o coniectură. Traducerea realizează transferul semantic între două sau mai multe limbaje (în cazul nostru o transpunere din codul dragostei în limbajul artei plastice), apoi după ce se formulează ipoteza de lucru (certitudinea că Odette îl înşeală), urmează încercarea de a descoperi un cifru ascuns situat dincolo de aparenţe, producându-se o coniectură, alegerea a două sau mai multe opinii considerate valide. Interpretarea se adresează atât minţii prin comprehensiune, care urmăreşte doar traseul semantic cât şi inimii prin evaluare, ce urmează un traseu afectiv. Prin prezenţa şi prin preeminenţa celei de-a doua valori, interpretarea în romanul lui Proust este bruiată, impurificată de acest balast afectiv. Chiar în teoria germanului Schleiermacher faptul că de fapt comprehensiunea presupunea atât zona de raţionalitate masculină a comparaţiei cât şi zona de intuiţie feminină a divinaţiei demonstrează că un joc pur al intelectului nu este posibil, că empatia despre care vorbeşte Dilthey, în cazul teoriei lui Schleiermacher e totuşi de factură iraţională. Prima interpretare, cea gramaticală caută elementele comune din textul lui Proust şi a lui Camil, ea a fost numită obiectivă pentru că se referă la trăsăturile lingvistice ale autorilor dar şi negativă, pentru că arată doar limitele comprehensiunii. Cea de-a doua, cea psihologică, se mai numeşte şi tehnică pentru că se bazează pe o tehnologie dar şi pozitivă, pentru că produce actul de gândire care generează discursul. Teoria lui Schleiermacher[3] e cu atât mai necesară criticului literar, care, la rândul său, operează o interpretare. În spiritul acestor teorii sunt şi luările de poziţie ale lui Garabet Ibrăileanu care afirma că, pentru o bună percepere a universului proustian este necesar un minim de aparat mental şi senzorial comun. Fără a intra în prea multe detalii de ordin hermeneutic vom face observaţia că la Proust scopul esenţial al geloziei este producerea discursului îndrăgostit iar nu turnirurile, medievale sau nu, în care se angajează naratorul lui Camil. Dacă Swann îşi construieşte universul erotic pornind de la analogia cu pictura, Ştefan Gheorghidiu preferă mai frustul spaţiu cazon, abţinându-se cu greu să nu-şi provoace rivalul la duel. Într-una din scenele comice, printr-un act ratat, sărută mâna domnului fiind gata-gata să fie provocat la duel de acesta, care crede că între soţia sa şi Ştefan Gheorghidiu înfloreşte o idilă! Naratorul e un duelgiu într-o lume rămasă fără dueluri, un simbol care vine din romanul mai vechi, stendhalian, cum s-a mai observat, iar uneori în timpul acestor veritabile turniruri medievale, ca şi la Proust, este ucisă la modul virtual chiar femeia iubită: ,,De altminteri, aceste excursii împreună, de perechi tinere, când femeile sunt frumoase, devin mai întotdeauna lupte amicale, tot aşa de amicale cum erau acele tournoi medievale, numai că atunci când totul trebuie să revină la normal, după furii nemărturisite şi explicaţii amare, întocmai ca şi în acele pomenite timpuri, de multe ori cadavre acoperite sunt aduse înapoi pe scuturi şi tărgi acasă. Aşa cum mă întorceam eu cu imaginea femeii iubite, ucisă”. Ca şi Swann, care ucide în el imaginea Odettei, Ştefan Gheorghidiu nu face decât să dea o moarte simbolică femeii pe care cândva a iubit-o. Nicolae Manolescu crede că eroii camil-petrescieni cred mai mult în salvarea aparenţelor decât în adevăr. Voi insista mai puţin asupra temei duelului, tratată pe larg într-un studiu excelent al lui Alexandru Paleologu[4] Tema duelului la Camil Petrescu. Mult mai interesant mi se pare acest proces de mortificare în sine a fiinţei iubite, căci aşa procedează şi naratorul lui Proust, Marcel, care lasă imaginea Albertinei să piară pur şi simplu în el. Gelozia se asociază la Proust cu memoria dar şi cu teama de moarte. Jean Francois Revel[5] atrăgea atenţia în volumul său clasic Sur Proust că gelozia în romanul lui Proust e perfect similară unei maladii organice, tuberculozei sau leucemiei. Comentatorul aminteşte două studii ale lui Sigmund Freud, primul Despre narcisism (1914) şi cel de-al doilea Doliu şi melancolie (1916) ce intră în legătură cu motivul geloziei şi al morţii proustiene. Astfel, în mod obişnuit, narcisismul nostru simte o mare atracţie pentru tot ce a renunţat la narcisism. Farmecul unei femei sau unei pisici este dat de autonomia şi inaccesibilitatea acestora. Pentru Proust moartea celorlalţi nu se distinge de absenţa lor, de aici rezultă că orice pierdere a unui amor e de fapt o dispariţie, o plecare. Albertine nu este ucisă la modul fizic, ci prin transformarea ei într-o absenţă. Nucleul psihic comun al comportamentului îndrăgostiţilor geloşi constă în ceea ce Sigmund Freud a numit travaliul doliului. Având o isterică sub tratament, căreia îi murise de puţin timp soţul, Freud notează transformările prin care aceasta trece, la puţin timp după moartea bărbatului: ,,La scurt timp după moartea lui, începe la ea travaliul de reproducere, ce îi readuce în faţa ochilor scenele bolii şi ale morţii. În fiecare zi, ea parcurge din nou aceste impresii, plânge din cauza lor şi, am putea spune, se consolează pe îndelete”. Acest travaliu are loc până în clipa când eul este obligat să decidă dacă vrea sau nu să împărtăşească acelaşi destin cu mortul şi de aceea se hotărăşte să întrerupă orice legătură cu obiectul dispărut. S-a spus că travaliul doliului constă într-o ucidere simbolică a mortului. Rădăcina psihică abisală a geloziei în romanul lui Proust sau în cel al lui Camil Petrescu se bazează pe o asemenea ucidere simbolică a fiinţei iubitei. 

 

,,Uf, şi filosofia asta!”

 

Ultima noapte de dragoste... se deschide cu o bănuială, premisa fiind expusă în incipitul capitolului Diagonalele unui testament, ,,eram însurat de doi ani şi jumătate cu o colegă de la universitate şi bănuiam că mă înşeală”. Lucrurile sunt clare de la bun început, avem de-a face cu un narator obsedat de această idee, un halucinat care construieşte scenarii şi dezvoltă teoria chibritului cu capul pătrat. Această idei fixe au drept consecinţă o suferinţă atroce, preocupările de ordin intelectual fiind incomodate de permanenta stare de surexcitare nervoasă: ,,Din cauza asta, nici nu puteam să-mi dau examenele la vreme. Îmi petreceam timpul spionându-i prieteniile, urmărind-o, făcând probleme insolubile din interpretarea unui gest, din nuanţa unei rochii şi din informarea lăturalnică despre cine ştie ce vizită la vreuna dintre mătuşile ei. Era o suferinţă de neînchipuit, care se hrănea din propria ei substanţă”.

Gelozia îl transformă pe îndrăgostit într-un obişnuit al muncii operative, în ofiţer de contra-informaţii. Gelosul e un homo interpretans, o victimă a scenaritei, un închipuit care de la bun început se lasă ros de morbul geloziei. Ştefan e perfect conştient că gelozia e autotelică, că ea se hrăneşte din ea însăşi, se nutreşte din propria sa substanţă, dar şi că aceasta se asociază în mod firesc lucidităţii, starea naturală a intelectualului. Povestea de dragoste porneşte de la un mic impediment, soţia sa este blondă deşi lui Gheorghidiu pare să-i placă brunele, dar naratorul trece peste acest amănunt şi peste celebra prejudecata populară şi ia în căsătorie pe tânăra colegă de facultate. Ca mai toate eroinele feminine din romanele româneşti interbelice, Ela (numele ei ar putea fi la fel de bine interpretat drept o prelungire a pronumelui personal masculin El), păşeşte pe scena romanului îmbrăcată în uniforma surorilor de caritate: ,,De altminteri era această fată un continuu prilej de uimire. Mai întâi prin neistovita bunătate pe care o risipea în jurul ei. Făcea toate lucrările mătuşii ei, care era institutoare, prăpădea puţinii bani în cadouri pentru prietene, iar pe colega ei bolnavă a îngrijit-o luni de zile ca o soră de caritate, cu o abnegaţie fără margini, de adolescentă”.

Fizic această femeie nu există, e atât de schematic prezentată încât ai impresia că, efectiv, naratorul priveşte prin ea: ,,Cu ochii mari, albaştri, vii ca nişte întrebări de cleştar, cu gura necontenit umedă şi fragedă, cu o inteligenţă care irumpea, izvorâtă atât de mult din inimă cât şi de sub frunte” Ela ar putea fi, dincolo de poezie şi tipar, orice tip de femeie. Lipsa ei de realizare provine dintr-o incapacitate a bărbatului de a descrie universul feminin. Îndrăgostitul o priveşte de fapt fără să o vadă, orbit fiind de acel proces al cristalizării descris de Stendhal. Îndepărtatele şi inaccesibilele femei brune, ascunse în trăsurile cu echipajele luxoase, admirate în timpul celebrelor bătăi cu flori de la Şosea sunt alungate de frumuseţea bălaie, carnală a sfinxului cu ochii albaştri. Iubirea este alimentată şi de orgoliu: ,,Pe când eu căutam să ascund oarecum dragostea noastră, ea ţinea să o afişeze cu ostentaţie, cu mândrie; încât, deşi nu îmi plăcea, începusem totuşi să fiu măgulit de admiraţia pe care o avea mai toată lumea pentru mine, fiindcă eram pătimaş iubit de una dintre cele mai frumoase studente şi cred că acest orgoliu a constituit baza viitoarei mele iubiri”. Naratorul e bucăţică ruptă din autor, amândoi trăiesc cu urechile ciulite pentru a putea şti în orice clipă ce se discută despre ei, sunt fiinţe sociale şi sociabile, trăiesc pentru a produce impresie asupra oamenilor ce îi înconjoară, şi sunt posesorii unui orgoliu exacerbat. Luciditatea, motorul acestui roman, este definită totdeauna prin comparaţii conjuncturale. Ea se canalizează fie asupra descompunerii şi apoi recompunerii fiinţei iubite, fie asupra unei simple şi banale moşteniri. Naratorul se retrage în sine ca în versul din Glossă ,,tu în colţ petreci cu tine” urmărind disperarea necontrolată cu care adversarul său, deputatul, se mişcă prin cameră: ,,Era de o disperare penibilă. Îl priveam liniştit, ca pe un obiect de studiu, netulburat de teama de a pierde mai bine de o jumătate milion aur – deşi îmi dădeam seama ce însemna asta în viaţa mea. Semănam în clipa asta cu filosoful sceptic şi detaşat de lucruri, cu blazatul care nu lua în serios nici o dramă...” Pentru a putea înţelege romanul, să privim cu mare atenţie naratorul. S-a spus adesea că Ştefan Gheorghidiu face istoria filosofiei în budoarul Elei şi că ar fi misogin. Afirmaţiile sunt doar în parte justificate pentru că intelectualul are, ca şi autorul său, înclinaţii eseistice. Capitolul E tot filosofie... închide în aceeaşi conservă textuală şi date subtilizate din cursul lui Rădulescu Motru, dar şi teorii despre digestie preluate din tratate de medicină sau elemente de psihologia percepţiei, toate prezentate într-o haină specială, aşa cum recent un autor nordic a scris o istorie a filosofiei pentru copii. Toate aceste informaţii îmbracă haina eseistică a discursurilor din Teze şi antiteze. În punctul de climax al crizei de gelozie, intelectualul Ştefan Gheorghidiu îşi caută consolare în braţele filosofiei lui Immanuel Kant, şi are pentru câteva clipe senzaţia că a descoperit în textul acestuia o idee numai de el văzută:

,,Într-o vreme începusem s-o uit. Descoperisem un soi de preocupări, care o lăsau pe ea pe planul al doilea. Niciodată nu ajunsesem la o putere atât de mare de concentrare. Reluasem studiul apriorismului kantian şi câteva zile am avut impresia că am găsit o explicaţie menită să revoluţioneze filosofia. Erau în mine un luminiş egal, cu o claritate de fulg, aidoma calmului de fulg pe care îl dă morfina”. Ultima comparaţie nu e nici ea deloc întâmplătoare. Personajele lui Camil Petrescu sunt nişte detracaţi care se ameţesc fie cu morfina ideilor, fie îndrăgostindu-se de o femeie. Fred Vasilescu, atras de Autor în capcana scriiturii, schimbă puţin accentele, afirmând chiar că bucuria produsă în timpul scrisului poate fi comparată doar cu fericirea rece produsă cu ajutorul heroinei. Pornind de la teoria apriorismului kantian, Ştefan Gheorghidiu se retrage în sine, se abstrage din realitate pentru a trăi într-o lume numai a sa, în Transcedentalia, pe continentul ideilor halucinate: ,,Atunci am înţeles, am simţit înfiorat, că poate exista o lume superioară dragostei şi un soare interior, mult mai calm şi mai luminos în acelaşi timp. Gândeam neîntrerupt, cu o intensitate de halucinat”. Gelozia poate provoca stări care, în final, conduc la reconstrucţia individuală. Trăirea în sine conduce la apariţia unui automat: ,,Pe stradă umblam aproape automat, cu toată atenţia răsfrântă înăuntru. Nu ştiam pe ce străzi merg, nu auzeam nimic din jurul meu şi câteodată, traversând, dădeam buzna peste automobile. Tot ce era rază de lumină era absorbit în interior. Lumea automată şi lumea conştiinţei deveneau independente una de alta şi îşi continuau seriile diferit”. Intelectualul trăieşte într-un univers al ideii absolute la care are acces cu ajutorul intuiţiei bergsoniene, punând într-o paranteză fenomenologică lumea ce îl înconjoară, căci ochiul închis spre afară înlăuntru-i şi-l întoarce. E un alt tip de travaliu al doliului care apelează la o soluţie compensatorie, dar trăirea în zona ideilor pure nu poate dura prea mult. Ulterior, dezamăgirea  e cu atât mai mare şi cu atât mai semnificativă cu cât descoperă că acea opinie despre apriorism fusese deja formulată de Giovani Papini, ce nu era nici măcar considerat filosof ci ,,un diletant pasionat şi fantezist”. Mircea Eliade s-a îngrozit, cu siguranţă, atunci când a citit această caracterizare emisă de însuşi Camil Petrescu. Aşa cum se întâmplă în cazul narcomanilor, urmează o perioadă de remisiune, de recădere în patima iniţială iar efectele crizei se adâncesc. De altfel, personajul narator emite chiar o teorie în care asociază luciditatea cu ...durerea de dinţi: ,,Atenţia şi luciditatea nu omoară voluptatea reală, ci o sporesc, aşa cum de altfel atenţia sporeşte şi durerea de dinţi. Marii voluptoşi şi cei care trăiesc intens viaţa sunt neapărat şi ultralucizi. De altfel, la un moment dat, conlocuitoarea naratorului, ,,doamna cu părul argintiu”, singura femeie cu adevărat înţeleaptă prezentă în roman,  defineşte perfect mania  bărbatului de a descoperi  ,,firele de păr în mâncare”:
,,– Nu, atâta luciditate e insuportabilă, dezgustătoare. Îmi închipui că eşti în stare nu numai să-ţi examinezi exagerat partenera, dar că, în ultimele clipe ale îmbrăţişării, să-ţi dai seama ce simţi, ca şi când ai asista la un spectacol străin”. Tocmai această continuă dedublare îl împiedică pe narator să trăiască, altfel decât observându-i în permanenţă pe cei care îl înconjoară. Nicolae Manolescu[6] a transformat în evidenţă faptul că structura tuturor romanelor sau pieselor de teatru camil-petresciene respectă dorinţa triunghiulară, aşa cum o definea cândva Rene Girard. Dar, ar trebui să adăugăm că aceste triunghiuri provin dintr-un dans permanent, din serii de perechi care se fac şi se desfac ca perechile de dansatori de cadril (comparaţia îi aparţine lui Camil Petrescu). ,,Doamna cu părul argintiu” poate fi un argument împotriva celor care susţin teoria misoginismului absolut al naratorului şi implicit al autorului. Singurul care împiedică formarea unei perechi cu această doamnă distinsă e Timpul: ,,Surâdea îndepărtat şi frumos, cu părul ei argintiu... şi eu o admiram atât de pasionat, că toată lumea părea intrigată ca de o scenă de dragoste. (...) de ce regret că am pierdut, venind cu douăzeci de ani mai târziu, trupul cald, cu zâmbetul bun şi melancolic al acestei femei? Dar nu, toate sufletele acestea de carne şi mătase devin prea târziu, şi de prisos, bune”. Cineva care defineşte Femeia drept ,,un suflet de carne şi mătase” nu poate fi decât un misogin de suprafaţă. Ştefan Gheorghidiu iubeşte trupul femeii de douăzeci de ani şi spiritul şi inteligenţa femeii trecute de patruzeci . Chiar dacă aducem în discuţie vestita scenă în care naratorul face filosofie în pat, acuzată de aproape toţi interpreţii ei de ,,sexism”, o lectură foarte atentă ar putea linişti pe feministele noastre, cele se declarau chiar oripilate de şovinismul sexual al bărbatului, ce s-ar întoarce la atrocele misoginism maiorescian sau eminescian. Cine învinge, de fapt, în acest banchet platonic unidirecţional, bărbatul, sursa care emite teorii sau femeia receptorul pasiv, cobaiul sau publicul de care primul are nevoie?

Cine învinge în romanul lui Ibrăileanu: spirituala Adela sau urâciosul tablou al filosofului misogin par excellence Schopenhauer? Nu cumva acest pasaj de filosofie ludică, ghiduşă, a fost luat prea în serios, căci în text ,,neliniştea metafizică” e abolită de prezenţa celor ,,doi ochi albaştri”, căci dinţii albi, răsfrânţi ce par două ,,petale de cireşi” întrerup o teorie concentrată a cunoaşterii, că născiorul e folosit ca argument în demonstrarea relativităţii fenomenale, că vopseaua de păr poate vorbi despre esenţă şi aparenţă la fel de bine ca un tratat al lui Kant. Chiar privită prin ochelarii (de cal) ai naratorului misogin, Ela nu e deloc o fiinţă inferioară: autorii ei preferaţi sunt Anatole France din care traduce chiar Le lys rouge, traducere rămasă în manuscris şi Oscar Wilde. Inteligenţa ei practică îl ajută pe bărbat să devină monden, îi cumpără costumele şi cravatele, îl introduce în lumea ei, o lume cu curse de cai, cu Jockey Club, cu plimbări cu autoturismul sau cu trăsura la Şosea. O altă posibilă asemănare între Swann şi Ştefan Gheorghidiu ar fi tocmai acest dandysm uşor snob al celor două personaje. Dar din nou, ar trebui păstrată proporţia, şi în plan vestimentar diferenţa dintre cei doi fiind cea dintre aceeaşi melodie, interpretată întâi la orgă şi apoi la clavecin. Fred Vasilescu, dandy-ul sportsmen, un seducător coborât parcă de pe ecranul cinematografului, împinge rafinamentul vestimentar pe culmi estetice, teoretizând a la maniere de Camil în jurul garderobului şi a utilităţii stofelor englezeşti.

Dacă luăm în serios ,,teoriile” din acest capitol, dacă nu înţelegem că Gheorghidiu nu se ia deloc în serios, aşa cum va proceda de pildă ultralucidul Petrini, naratorul romanului lui Preda Cel mai iubit dintre pământeni, vom cădea în capcana întinsă de text şi vom putea interpreta reacţia naratorului drept misogină, aşa cum au procedat E. Lovinescu sau G. Călinescu. Tonul ,,catedratic” de care acesta din urmă vorbeşte, există pe alocuri şi el strică textului, dar e contrapunctat de vocea ludică, care îl deconstruieşte. Ela triumfă în final la modul simbolic, căci preludiul intelectual se transformă în joc erotic: ,,Vrea să-mi arunce cartea de pe mescioară în cap, dar sar mai înainte, o prind în braţe şi o culc în pat. I-am fixat umerii în olanda albă a aşternutului, petrecându-i mâna stângă pe sub talie, arcuindu-i astfel pieptul cu sânii mici”. Ca şi Fred Vasilescu, atunci când descrie corpul cam prea împlinit al Emiliei, Ştefan Gheorghidiu e un estet, e un interpretant de prim ordin al trupului feminin, teoria sa potrivit căreia luciditatea augmentează voluptatea fiind pe deplin confirmată. Dacă Ela nu rezistă prin portret, ea trăieşte însă prin corp. Portretistul Camil Petrescu lasă locul maestrului care pictează nuduri feminine: ,,Era vânjos şi viu, trupul, în toată goliciunea lui de femeie de douăzeci de ani, tare, dar fără nici un os aparent, ca al felinelor. Pielea netedă şi albă avea luciri de sidef. Toate liniile începeau, fără să se vadă cum, aşa ca ale lebedei, din ocoluri. Sânii robuşti, din cauza mâinii mele petrecute pe sub talie, prelungeau graţios, ca nişte fructe oferite, coşul pieptului, ca sub ei, spre pântec, căderea să fie bruscă. Picioarele aveau coapsele tari, abia lipite înăuntru când erau alături, lung arcuite în afară, din şold la genunchi, ca şi cum feminitatea ei ar fi fost între două paranteze fine, prelungi”. Pictorul nu are imaginaţia trupului femeii sofisticate, uşor perverse, a nudului modernist, ci preferă nuditatea naturală, de unde rezultă comparaţiile succesive cu felinele sau lebăda, adevărate locuri comune ale feminităţii. Nudul Elei nu are nimic pervers, e viu, în el pulsează viaţa iar gestul naratorului de a asculta vocile ascunse ale trupului nu a fost remarcat de nici un critic: ,,Scăpat din strânsoarea sărutului ei, mi-am plimbat buzele de-a lungul taliei cu răsuciri molcome, mi-am lipit urechea şi obrazul de pântecele neted şi catifelat, ca o petală de trandafir galben, ascultând înăuntru viaţa femeii, în ovarele ei, ca o sevă, atent cum auscultă medicul pieptul celui pe care îl examinează”. Reacţia femeii în faţa agresiunii e universală: dacă, în timpul unei certe, Matilda aruncă prin glasvand cu o vază în direcţia lui Petrini, Gheorghidiu fandează la timp, pentru a evita contactul cu o carte sau cu o sticluţă de colonie! Femeia rezolvă întotdeauna la modul kairotic dilemele bărbatului, tăind cu sabia nodul gordian, cunoaşterea ei e pragmatică, practică preferând să acţioneze şi să nu monologheze, hamletian. Sper că nici una dintre cititoare nu se va supăra dacă va citi afirmaţia următoare, şi anume că Hamlet nu ar fi putut fi niciodată femeie! Un misogin nu ar pleca nici o dată ureche să ausculte viaţa interioară a unei femei, care înfloreşte în ovare, ci ar spune că femeia gândeşte cu acestea (un critic semidoct, nu-i dau numele, persoană cunoscută, îşi intitula cartea sa, o biată antologie, Madame Ovary). Dacă Ştefan Gheorghidiu este misogin aceasta este o consecinţă a faptului că e în primul rând mizantrop, iar mizantropia lui e consecinţa unui egoism feroce. Mult mai misogină mi se pare, de pildă, citarea unei afirmaţii aparţinând unei scriitoare celebre, care referindu-se la posibilitatea femeilor de a deveni magistraţi spunea: ,,Să încredinţăm viaţa, libertatea, onoarea şi norocul oamenilor unor femei despre care ştim că trei zile pe lună, cel puţin, sunt nişte animale suferinde, inconştiente şi turbate?” Asemenea răutăţi sunt presărate pe ici, pe colo, în text, iar semnalele acestea confirmă pe acei critici care au afirmat că romanul ionic, modernist este misogin. Nu neg că un dram de misoginism există în roman, dar acesta este atenuat de vocea bărbatului îndrăgostit. Dar tendinţa irepresibilă de a da lecţii tuturor, de a dăscăli ex cathedra în cele mai nepotrivite situaţii se transmite, ca o boală, de la autor la narator. Scena descrisă de Ovid S Crohmălniceanu[7] în Amintiri deghizate confirmă ipoteza că, nici măcar pe patul de moarte Camil nu se poate abţine să dea lecţii! Ovid S. Crohmălniceanu[8], în Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, va tranşa de altfel, definitiv, disputa în jurul proustianismului, explicit sau implicit, al romanelor lui Camil Petrescu. Astfel, dacă memoria involuntară a lui Proust este profund sinestezică, asocierile lui Camil sunt cazuistice, naratorii lui deschid paranteze doar de dragul ideilor iar cititorului îi este îngrădit accesul la subconştient, fiind obligat să exploreze doar zonele luminate, cele ale conştiinţei. În realitate, cele două zone nu pot fi despărţite, termenul de personanţă (în greceşte el însemna ,,a răsuna prin mască”), împrumutat de Lucian Blaga din teoria doctorului german Carus, desemnând exact fenomenul prin care vocile Inconştientului răsună în Conştiinţă fiind cel mai potrivit pentru a putea explica un asemenea proces. Cât despre asocierile ,,cazuistice”, ele există şi în Proust, unde în jurul afacerii Dreyfus sau a participării Franţei la Primul Război Mondial se construiesc veritabile dosare ideologice. Cazuistica lui Camil Petrescu e însă una primitivă. Discuţiile au loc fie la popotă, fie în insulele unor compartimente de tren, fie în saloanele demi-mondene, fie în redacţiile ziarelor. De multe ori informaţiile acestea ţin de zona joasă, de colportaj, a bârfelor sau a zvonurilor, iar naratorului, toate aceste poveşti cu bărbaţi încornoraţi, ce vin din tradiţia mai veche a Decameronului, îi provoacă adevărate coşmaruri. Rafinatele consideraţiuni estetice privind muzica, arhitectura sau teoriile privind două specii literare ale genului epic, romanul şi jurnalul se amestecă în romanul lui Proust cu bârfe şi informaţii inexacte puse pe seama unuia sau altuia dintre personaje. Naratorul lui Proust, Marcel, e la rându-i foarte deschis în relaţiile cu servitorii, de la care obţine, adesea, o informaţie foarte preţioasă. În cazul lui Camil Petrescu, dar mai ales în romanele Hortensiei, bârfa devine unicul mod de a transmite informaţii, substituindu-se, în totalitate, mass mediei. Fapt deloc întâmplător, Ultima noapte se deschide cu o dezbatere în care ofiţerii concentraţi discută cu implicare pedepsirea sau nu a criminalului ce şi-a ucis soţia infidelă. Nivelul lor intelectual e destul de coborât, ofiţerii fiind mari consumatori de melodramă iar crima pasională, li se pare prescriptibilă. Dacă gelozia lui Swann e un caz individual, gelozia lui Ştefan e justificabilă istoric, căci ofiţerului monoman i se pare că toate femeile îşi înşeală cu frenezie bărbaţii plecaţi pe front. În momentul când femeia îi cere să-i treacă o parte din lirele englezeşti pe numele ei, bărbatului i se pare că poate citi intenţia cifrată cu un cod special, tot aşa cum, dacă intrai în posesia unui anumit cod, puteai să reconstitui mesajele spionilor germani, publicate la mica publicitate în ziarele franţuzeşti. Singura problemă este ca individul care foloseşte maşina de descifrat mesajele, ar trebui să introducă, totuşi, în aparat, cifrul corect.

 


[1] Al. Paleologu – Spiritul şi litera. Încercări de pseudo-critica, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1970, pp 135-137.

[2] Harold Bloom – Canonul occidental, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, pp. 310–324.

[3] Paul Ricoeur – Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1995, pp. 70–74.

[4] Alexandru Paleologu – Spiritul şi litera. Încercări de pseudo-critica, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1970, p. 143.

[5] Jean Francois Revel – Sur Proust, Paris, Ed. Grasset, 1987, p. 32.

[6] Nicolae  Manolescu –  ,,Fals tratat pentru uzul romancierilor”,  în  Arca  lui Noe, Bucureşti,
Ed. Grammar, 1998, p. 343.

[7] Ovid S. Crohmălniceanu – Amintiri deghizate, Bucureşti, Ed. Nemira, 1994, p. 7.

[8] Ovid S. Crohmălniceanu – Cinci prozatori in cinci feluri de lectura, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1984 , p. 165.

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004