Tablouri dintr-o expoziţie

 

Dacă Odette de Crecy prelua trăsăturile Zephorei lui Boticelli, tablourile joacă un rol foarte important în caracterizarea Emiliei Răchitaru sau a doamnei T. Corpul plinuţ al artistei de teatru este comparat pe rând cu nudurile moderniste ale lui Picasso sau Favory, pentru ca ulterior termenul de comparaţie să fie înlocuit de planturoasa Venus rubensiană. Ladima,  e şi el lovit de damblaua lui Swann: ,,Niciodată nu ţi-am admirat frumuseţea mai mult ca aseară, Emy... Nu vorbesc de capul tău, care ţi-am mai spus-o, îmi aminteşte de Lavinia, fiica lui Tiţian, purtând în tabloul, pe care l-am văzut în singura mea călătorie în străinătate, o tavă cu fructe”. Şi doamna T. se înconjoară de tablouri, fie că este vorba de macii lui Luchian, care strălucesc pe peretele locuinţei vizitată de D., sau cele câteva tablouri pe care Autorul le admiră acasă la ea: ,,un ucenic fierar de Ressu, un portret de Marius Bunescu şi un ,,pod în munte” de Sion”. Dar să nu uităm scena în care doamna T. vizitează o expoziţie de avangardă, varianta românească a celebrelor saloane suprarealiste pariziene, a cărui slogan este chiar ,,Jos Arta!” Dacă doamna T. se modifică în permanenţă, odăile, interioarele camerelor sale nu suferă mari modificări. Pentru Camil Petrescu chiar camerele vorbesc la fel de mult ca personajele, iar mobila şi ambientul joacă rol de context social. Odaia lui Ladima suferă parcă de aceeaşi degradare sufletească, camera Emiliei are ceva din aerul unui stabiliment, garsoniera lui Fred Vasilescu, aranjată de doamna T., vorbeşte despre spiritul modernist al personajului, camera invadată de lumină în care pătrunde D. şi mobila veche din apartamentul situat la etajul al doilea al casei din Parcul Filipescu vorbesc despre sufletul doamnei T. Cu toate acestea există unele mici, abia sesizabile schimbări, căci odăile se modifică odată cu proprietarii lor. Prima odaie vorbeşte despre o doamnă T. la tinereţe: ,,Pe urmă ochii împăienjeniţi, pe care îi întorsesem cum întorci o scrisoare ca să nu-ţi citească vecinul în ea, au rămas ca fixaţi de roşul viu al unor maci de Luchian. E tabloul despre care ţi-am spus că l-am primit în dar de ziua mea şi pe care n-am vrut să ţi-l arăt ca să fac un act de voinţă. Cu chenar de lemn negru, l-am fixat pe peretele din faţa patului pentru că roşul fraged şi catifelat al petalelor îmi limpezeşte privirea somnoroasă, dimineaţa când mă scol, de pot citi ora la ceasornicul de alături de el. Ţi-am spus, dealtfel, că în odaia de dormit, văruită alb şi cu câteva dungi aurii, nu e decât divanul alb, scăzut şi vast, tabloul de Luchian, ceasornicul şi la căpătâi, o măsuţă pentru becul cu abajur de faianţă ca să pot citi. Încolo nimic. Nici covoare pe parchetul lucios ca o oglindă de stejar, nici o mobilă, de-a lungul pereţilor goi de se vede şipca de stejar care măsoară lungimea podelei de jos, nici draperii la fereastră – nu e nici un pericol de vecini – de poate năvăli lumina prin amândouă ferestrele aşa că, dimineaţa, înainte de a trece în camera de baie iau mai întâi, respirând puternic, o adevărată baie de lumină”. Din această descriere a ,,alcovului” doamnei T. străbate simplitatea deosebită a decorului, care oferă o paralelă perfectă simplităţii caracteriologice a personajului. Camera în care pătrunde la finalul romanului Autorul, e una de primire, un lobby cu mobile socializate dar de modă veche, iar acesta nu-şi ascunde uimirea: ,,– Mi se pare atât de ciudat şi atât de conform unui proverb, ca dumneata, care eşti socotită printre cei care au introdus mobila cubistă la noi, să păstrezi mai departe mobilierul vechi... Îmi închipuiam că voi găsi aici totul schimbat, într-un adevărat studio, acel gen de cameră care serveşte de sufragerie, odaie de lucru, odaie de primire, în sfârşit de toate, în afară de odaie de dormit”. Aspectul camerei îl poate uimi doar pe cititorul neatent la semnalele textului, căci acestea toate converg în direcţia unui personaj cu dublă identitate: în planul vieţii private doamna T. e un personaj arhaic, conservator, în timp ce doar „masca”, identitatea ei publică şi profesională e una modernistă. Aceasta este în fond marea contradicţie sufletească a dnei. T. Din acest motiv mobila uşor demodată n-ar trebui să surprindă pe nimeni: ,,Un divan larg, în colţ, aşternut cu un covor caramanlâu, o masă joasă, făcută dintr-o tipsie cât o roată de car de aramă bătută. Deasupra, etajere negre, nelăcuite, ocolind pereţii, înţesate de cărţi... Alte etajere tot negru mat umpleau şi ceilalţi pereţi. Pe ele, fel de fel de obiecte, amintind probabil câte ceva. Camera ar fi avut înfăţişarea unui birou, dacă în mijloc n-ar fi fost o masă de sufragerie pătrată, acoperită cu un şal mare de tot, din cele cu care se acoperă pianele. În schimb, biroul era un soi de miniatură, abia mai înaltă de o jumătate de metru... la care se sta pe un taburet ca de pian. Un bufet mare de tot reprezenta sufrageria propriu zisă”. Ca şi dna T., camera are o identitate incertă, încât îţi pui întrebarea: cine va decora apartamentul decoratoarei?

Numai interpreţii miopi văd în doamna T. un personaj modernist căci chiar replica ei poate furniza indicaţii preţioase în legătură cu personajul: ,,Poate că e şi o slăbiciune a mea... Nu ştiu, dacă  e un fel de oroare de necunoscut, sau mai mult o înrădăcinare în ceea ce a fost... Sufăr când se strică un obiect vechi, şovăi nesfârşit când trebuie să înlocuiesc o slujnică obraznică sau leneşă, numai la groaza că nu voi mai vedea un obraz care mi-e familiar, fie şi în rău”. Dna T., în opinia mea singurul nostru personaj feminin care se mişcă nestingherit în decorul modernităţii, are un nucleu burghez, cu o rădăcină aruncată spre trecut, ce îi permite să se ataşeze de obiecte sau de oameni, cu intensitate sporită. Revenind la episodul vizitării expoziţiei de artă avangardistă, ne întoarcem de fapt la primul tablou în care personajul e privit prin ochii lui Fred. Din rama tabloului coboară în pagina caietelor lui Fred Vasilescu o femeie cu guler şi manşoane din blană de lutru: ,,Pentru că era toamnă târzie, deşi vremea era mereu frumoasă, avea un mantou de stofă de culoarea piersicii palide, cu mânecile terminate prin mici manşoane ataşate, de lutru castaniu aproape negru. Din acelaşi lutru, gulerul înalt, croit ca de tunică, desfăcut la gât, îi încadra obrajii ca într-o catifea neagră, caldă, iar jos, la poale, din aceeaşi blană, o bandă lată ca de două palme, de jur împrejur. Înrudirea de culoare dintre opalinul stofei şi căldura garniturii de lucru era un farmec în plus. O înconjurau toţi, poate şi pentru că ştia să se facă ea singură înconjurată, avea un aer de doamnă ca o stăpână neoficială şi erau bucuroşi de un musafir, care sporea interesul sălii. Surâdea mult, dar cu un soi de rezervă de om care nu ţinea să se amestece cu ceilalţi...Cu un aer binevoitor şi absent, ca întotdeauna când era în lume... De obicei nu poza, dimpotrivă, acasă între prieteni buni, sta pe un scaun strâmb, dar aici parcă ţinea să evit familiaritatea.(...) Nu scosese mănuşile mici de piele care îi răsăreau din mânecile-manşoane şi parcă sta înadins cu coatele sprijinite aşa ca să-i sublinieze frumuseţea mobilă a mâinilor înmănuşate. Picioarele de la genunchii goi şi rotunzi în jos (rochiile erau mereu scurte), în ciorapii de culoarea nisipului, desăvârşit întinşi, erau lipite unul de altul, iar din pricină că fotoliul în care sta era cam jos, lungite oblic. În toată figura îi apăreau ochii acum de un safir mai fumuriu, nu albaştri intenşi ca altădată şi dinţii albi, descoperiţi, de câte ori râdea cu faţa în sus, cu gâtul sprinten spre cei care o înconjurau în picioare...

Fred asistă la o scenă de pantonimă, la o reprezentaţie de cinema mut, descriind scena întâlnirii între doamna T. şi Ladima. Sportsman-ul devenit, parcă fără voia lui, Autor înlocuieşte showing-ul prin mai abstractul telling (de obicei prozatorul, cu talent de dramaturg, procedează invers): ,,Când începuse să fie lume tot mai multă, a apărut şi Ladima într-un palton prea larg, cafeniu, cu fular de lână în pătrăţele galbene şi roşii... Cum l-a văzut, doamna T. i-a ieşit în cale bucuroasă şi aproape fără să se scuze faţă de ceilalţi i-a luat braţul târându-l într-un colţ, cu toate că el se lăsa dus cu o rigiditate orgolioasă”. Dacă doamna T. era măcinată de întrebarea dacă Fred Vasilescu o iubeşte sau cum plastic se exprimă Camil dacă avea sufletul ,,ciugulit” de această întrebare, personajul masculin caută dovada unui trădări oarecare. Ca şi în portretul iniţial al personajului având drept pictor pe Autor, ochii capătă o valoare specială: ,,Ochii îi deveniseră de un albastru mat, oţeliu, îşi ţinea mâna dreaptă înmănuşată, ca o agrafă minunată, mantoul descheiat de nasturi şi îi vorbea viu, cu o intensitate nervoasă”. Iniţial, Ladima este suspectat că joacă ,,un teatru tăcut şi intens” şi că doamna T. ar fi putut să se îndrăgostească de nobleţea gesturilor sale de mare cavalerism căci ,,cu o asemenea femeie pe care tot ce e frumos ca gest şi ca cinste o stupefiază, o tulbură, eşti totdeauna neliniştit. Totdeauna ,,acuza” primirea, înregistra ca un seismograf fiorul oricărui gest frumos şi eram frământat, căci simţeam că nu se poate ca ea să nu fi fixat bravura lui”. Ştefan Gheorghidiu, gentleman şi îndrăgostit a fost în acest roman împărţit între cavalerul Tristei Figuri, G. D. Ladima, un personaj don quijotesc şi mondenul Fred Vasilescu, proprietar de cai, aviator şi şofer de automobil. Dacă Dania era un personaj cu fading, doamna T. e un contor Geiger, un seismograf ce înregistrează cele mai fine variaţii sufleteşti. În timpul acestei scene, printr-un fel de contaminare, personajul narator devine regizor, preluând teoriile despre jocul actoricesc, formulate la începutul romanului în subsolul Autorului: “Eram pe vremuri melancolizat de orice actor care juca subtil, de un domn care spunea lucruri frumoase într-un cerc din care făcea parte şi ea, de un tip prea bine care era dezinteresat amabil de ea . Mai ales de cei care erau bine, deşi nu-i făceau deloc curte, mi-era teamă”. Nici Fred Vasilescu nu reuşeşte să evadeze din cercul închis al geloziei dar ritualul nu e unul al dragostei, ci al seducţiei reci, calculate. Hiperlucidul continuă să creeze scenarii mentale, să dea zeci de interpretări posibile unor gesturi: ,,Urmăream acum mimica ei, fără să înţeleg nimic, cu impresia nedefinită şi totuşi sâcâitoare că acolo se decide ceva care mă priveşte ca o linie care se interferează cu linia destinului meu... Nu era întâia oară când o priveam şi îi interpretam mimica, atunci când vorbea departe de mine. Ca şi acum, de multe ori mă întrebam exasperat ce poate să spună, altcuiva decât mie. Aş fi vrut să fiu aproape să ascult, dar tot ce era bărbătesc în mine se cabra”. Spre deosebire de Swann, care are curajul să pândească pe Odette pe sub jaluzele orgoliul bărbătesc îl opreşte pe Fred să tragă cu urechea la conversaţia celor doi. Chiar în clipa când se decide să facă acest lucru, este salvat de la ridicol de un scriitor (poate chiar de Autorul însuşi) care îl ia de braţ şi apoi îl îndepărtează de obiectul obsesiei sale. Cu o percepţie exterioară scriitorul voinic o găseşte pe doamna T. urâtă, introducând o variaţie în varietatea de unghiuri sub care aceasta va fi privită. Ea îşi joacă rolul ca o mare actriţă, într-un mod autentic: ,,Pe de altă parte, ştiam că orice banalitate capătă din pricina vocii ei tibrate inflexiuni nuanţate, ca un tremur de înserare, un înţeles sexual care mă dezola. Câteodată, când el răspundea ceva care o contrazicea vădit trăsăturile feţei ei se relaxau, gura i se arcuia în jos, obrajii i se destindeau dezamăgiţi. Se vedea că e nemulţumită, enervată. Îşi privea mâna liberă strângându-i gânditoare degetele înmănuşate în podul palmei, pe rând, ca o mână arătătoare într-un afiş”. Dacă Albertine sau doamna Oriane de Guermantes evoluează de la un roman la altul, doamna T. are nevoie de doar câteva propoziţii. Ea va duce fragmentarismul personajului proustian mult mai departe decât însuşi scriitorul francez o făcuse căci personalitatea ei are într-adevăr structura unui aparat de supraveghere seismică astfel încât sunt captate cele mai delicate modificări de nuanţe sufleteşti: ,,Faţa ei, care de obicei era absentă şi gânditoare, înregistrând interior şi lin cele mai mici nuanţe ale clipei, de îi puteai urmări succesiunea gândurilor doar pe crisparea uşoară a buzelor pe obraji, pe ochii albăstriţi ca trecerea umbrei unui nor pe apă, era acum foarte vie, prea expresivă, ca un fel de mimică nuanţată, ochii înşişi nu mai aveau albastrul-vioriul al clipitei de gândire ci erau pozitivi strălucitori, dar ca de oţel, buzele se răsfrângeau, de o mobilitate excesivă (s.n), pândind răspunsul lui Ladima. În ochi se concentrează toată povestea de iubire, fixitatea privirii care creşte direct proporţional cu scăderea intensităţii sentimentului conducând în final personajul la un sanatoriu psihiatric din Viena, un alt moment trecut sub tăcere. Ochii au cea mai mare mobilitate. Doamna T., femeia de afaceri care pierde bani e necăjită: ,,Ochii îşi schimbau culoarea şi se adânceau în orbite. Corneia i se injecta cu fire roşii şi parcă devenea de sticlă, toată se veştejea subit”. Apoi există în text femeia “exasperată de iubire”: ,,atunci avea ochii intenşi, dar de o limpezime care făcea ca albul corneei (nu era chiar alb, avea ceva din catifelarea nedefinit verzuie a unei petale de trandafir alb, căruia i s-a injectat artificial culoarea verde...) să dea o impresie de vis”. Când cei doi traversează la Sighişoara perioada celor mai intense ,,exasperări senzuale” pupilele doamnei T. îşi schimbă din nou forma: ,,Ochii deveniţi prea ficşi îi ieşiseră puţin în afară, albul lor se mărise straniu, buzele îi erau aproape crispate. Căpătase şi un tic foarte nervos, de a duce mâna la rădăcina gâtului, în adâncimea tendoanelor”. Ultima fază, cea dinaintea rupturii, este caracterizată de intrarea în zona patologicului: ,,Când starea ei vizibil anormală s-a agravat, când fixitatea privirii a început să devină oarecum îngrijorătoare, dublată de o stare de nelinişte şi de teamă permanentă, cu ticul nervos al ducerii mâinii la gât, cum şi-o duc alţii la inimă ca să-i simtă bătăile (ea spunea că acolo îşi simte pulsul intens) a trebuit să consulte câţiva specialişti. Eu însumi aveam dureri mari în ceafă şi-mi simţeam parcă ochii de carton. Ruptura, provocate apoi subit şi brutal apoi de mine, chiar în vremea acestei exasperări, i-a agravat net patologicul tulburării, până când nemaiputând umbla pe stradă, de nelinişte nedefinită, a intrat într-un sanatoriu la Viena”. Doamna T. este, în ciuda acestui episod pasager şi totodată misterios, un personaj funciarmente sănătos. Frumuseţea ei rezultă şi dintr-o igienă severă, căci femeia este primul personaj care trăieşte într-un mediu aseptic. Autorul, care în acest roman ştie mai mult decât ştiu personajele, şi care a citit, în prealabil, şi scrisorile doamnei T., cunoaşte repulsia femeii de lume pentru corpurile pipernicite, lipsite de vlagă şi îi transmite această informaţie lui Fred: ,,Femeia aceasta nu suporta fizic nici o urâţenie. Asta mă făcea să nu mi-o pot închipui niciodată, vânzându-se, de pildă, chiar în clipele ei de greutăţi materiale, vreunui bătrân flasc, cu carnea învineţită, roasă de eczeme. Nu putea nici măcar să privească asemenea lucruri fără să i se irite pielea. Pe corpul ei însăşi nu putea suporta nimic. Avea cea mai curată piele pe care am văzut-o vreodată. Nu răbda nici o atingere murdară, nici o rosătură, fără să se furnice toată... Cred că aceste continue, nervoase plimbări ale mâinilor ei în jurul gâtului, spre urechi, erau nişte reflexe nervoase provocate de piele”. În lumea personajelor din acest roman, pielea, un organ atât de banal, devine criteriu de departajare în funcţie de care oamenii se împart în superiori sau inferiori, în cai de rasă sau animale de povară. Descrierea pielii vinete a lui Ladima îl aruncă pe acesta definitiv în cea de-a doua categorie. Personajul în sine e o inovaţie, Camil Petrescu înoată împotriva curentului căci, pentru întâia oară, nu foloseşte boala drept element declanşator al analizei psihologice. Imunitatea personajului este, de asemenea, prodigioasă: ,,Nu fusese bolnavă niciodată, parcă nici microbii nu-i suporta... Îmi spunea că o dată, la ei în casă, toţi copii se îmbolnăviseră de scarlatină fără să prindă de veste. Ea n-a avut nimic şi au şi renunţat să o mai izoleze. De o rezistenţă vie, total imună, ea exagera însă în sensibilitate, organic toate... Un simplu guturai o deprima ca o catastrofă, un coş o împiedica să lucreze. Orice atingere, din pricina sensibilităţii, avea rezonanţe în tot organismul ei, încât cei care, voinici, suportau furuncule, fără să se întrerupă de la activitatea lor, ţi se păreau, prin contrast, de o nepăsare de rinoceri care suportă familiar cuiburi de păsărele în piele. O dată a fost intoxicată nu ştiu din ce cauză şi ea a suportat săptămâna de boală ca o agonie, desfiinţată de dezgustul vomitărilor, neadmiţând cu exasperare să fie văzută nici măcar de rudele alarmate de suferinţa ei şi de acest mister, toată săptămâna”. Teama de boală a personajului repetă parcă idiosincraziile nemaipomenite ale lui Camil Petrescu, care la rândul său era îngrozit de apariţia unui coş sau a unui guturai – aflăm aceste lucruri din jurnalul său sau din jurnalul lui Mihail Sebastian. Doamna T. se retrage discret, singură cu boala ei, iar ,,diferenţa de corp”, senzitivitatea ei deosebită, e comună cu cea a tuturor naratorilor romanului ionic, aceşti enfants prodige,  surprinşi în timp ce luptă cu boala şi implicit, cu moartea. Gestul de a-i permite amantului să-i folosească periuţa de dinţi e unul de legitimare şi de comuniune sufletească, cu atât mai mult cu cât vine din partea unei asemenea femei. Propoziţia următoare, considerată de Ovid S. Crohmălniceanu[12] cheia finalului poveştii de dragoste dintre cei doi aduce o explicaţie necesară dar în nici un caz suficientă: ,,...Am uneori ameţeală, ca şi când aş fi trecut pe lângă un pericol, la gândul că am putut să fiu inconştient de natural lângă o asemenea femeie (căci e probabil că, mai ales la început, până i-am descoperit cu uimire sensibilitatea – eu o credeam o vânzătoare de magazin banală) – am fost cu ea aproape inconştient”. Din păcate red nu va fi privit prin ochii doamnei T. semn că din construcţia romanului lipsesc elemente de arhitectură importante, ce ar fi putut să-l transforme într-un poliedru perfect. În jocul contrapunctului huxleyan (viaţa lui Ladima împletindu-se cu viaţa lui Fred în tablouri paralele, care se intersectează, din loc în loc) printr-un joc al asocierilor întâmplătoare, foarte asemănător până la un punct cu procedeul memoriei involuntare, diplomatul, omul de lume şi pilotul evocă la un moment dat un episod din istoria lor comună, cel al darului său extravagant pe care i-l face doamnei T. în noaptea de Revelion. Madelaine sunt de această dată chiar scrisorile lui Ladima către Emilia, dar reîntoarcerea în trecut, alunecarea în căutarea timpului pierdut nu are loc cu ajutorul imperfectului ci este marcată clar prin mărci de tipul, îmi aduc aminte”. În mod paradoxal Fred încearcă să vindece o rană sufletească în patul Emiliei, urmărind pas cu pas drama fratelui său într-ale spiritului, poetul Ladima. Patul lui Procust are deci şi o funcţie taumaturgică, putând fi comparat, până la un punct cu canapeaua de piele roşie din cabinetul doctorului vienez Sigmund Freud. Astfel jurnalul lui Fred Vasilescu este mai proustian decât monologul gelosului Ştefan Gheorghidiu (numele celor doi sunt căutat comune, spre enervarea lui Sebastian). Acelaşi Eugen Ionescu[13] exemplifică, iar exemplele sale pot fi multiplicate la infinit: ,,Supunerea oarbă, supunere până la robie, la Proust se poate urmări până în cele mai mici detalii: Miţi Mărculeanu imită pe o actriţă celebră, făcând un gest care rămâne pornografic şi nesalvat de o anumită atmosferă, oarecum justificatoare. În afară de mirosurile care sunt autohtone – tehnica plagiatului evidenţiat prin însuşi faptul neintegrabilităţii sale în configuraţia personalităţii care plagiază – e o descoperire specific proustiană: astfel, gesturile dnei. Verdurin imitate după dna. de Guermantes îi sunt, exterioare, vizibil, şi se simte că se integrează în dinamica altei personalităţi. Tot aşa, Emilia seamănă, ca unele personagii proustiene, cu tablouri etc.”. Asemenea paralelisme de motive sau teme pot fi descoperite pretutindeni în Patul lui Procust, şi acest studiu va identifica alte câteva similitudini. Dar a vorbi despre o ,,înrobire” a autorului de către Proust mi se pare totuşi hazardat. Ca şi Autorul, Fred Vasilescu joacă profesionist comedia darului spontan, bijuteria cumpărată în aparenţă dintr-un magazin de pe Calea Victoriei brăţara de platină cu diamante fiind în realitate adusă din Belgia. Fred e un al doilea Swann, aşteptând-o pe doamna T. în faţa magazinului: ,,Aşteptarea asta a fost una dintre cele mai grele... Mi se părea că toată lumea ştie ce aştept, rezemat de bara galbenă a unei drogherii vecine, dar nu chiar din faţa magazinului şi credeam că toţi mă compătimesc şi mă găsesc ridicol... Zeci de prieteni, care au trecut pe acolo, văzându-mă, m-au tachinat, întrebându-mă dacă aştept vreo midinetă”. Personajele lui Camil Petrescu sunt oameni care se tem cumplit de opinia publică, sunt bărbaţi cu un exacerbat simţ al ridicolului. Scena întâlnirii celor doi, e, vorba lui Sebastian, de antologie. Doamna T. e îmbrăcată în mantoul de taupe, ,,rotunjit, castaniu-verzui, cald, de simţeam o pornire nebună să-l mângâi, să-mi lipesc obrajii de el” iar Fred o urmăreşte din automobil. Privirile li se întâlnesc întâi în oglinda retrovizoare a acestuia iar din jocul ochilor celor doi în timpul acestei scene putem ghici pasul de cadril al orgoliilor celor doi: ,,Când am ajuns, am cerut zgomotos loc... A întors capul tresărind, căci îmi cunoştea claxonul. Am privit numai cu coada ochiului... Ea a rămas aproape încremenită pe loc şi toată figura i s-a strâmbat uşor ca de durere... Albul ochilor s-a făcut mai mare, mai limpede şi platina cu reflexe liliachii a pupilelor, mai intensă, mai alarmată. Buza de sus, din cauza gurii desfăcute într-un surâs de tristeţe, lăsa să se vadă dinţii mari din faţă... Îi înflorise toată faţa, mărginită de bordura ca de şapcă a pălăriei cloş, de gulerul mare al mantoului care-i înconjura capul şi-l depăşea, de fularul de mătase, care era ca un plastron de culoarea caisei, înfoiat, pe piept. O vedeam în oglinda de la volan şi am întors capul încet... Deşi se uita la mine, n-a prins de veste, de parcă plutea în nereal – şi m-am mirat de asta – căci pe urmă privirile noastre s-au întâlnit”. Scena e perfect cinematografică, extrasă parcă dintr-un film de dragoste american. Spre deosebire de alţi naratori sau personaje din romanul interbelic Fred e expert în materie de vestimentaţie, e un iubitor de stofe scumpe (cititoarele vor sesiza capacitatea lui de a distinge între eponjul rochiilor Emiliei şi materialele scumpe ale doamnei T.) căci uşorul lui snobism îl ajută să-i aprecieze pe oameni pornind chiar de la hainele cu care aceştia sunt îmbrăcaţi. Un alt element de mare rafinament al doamnei T. constă în capacitatea acesteia de a armoniza culorile dar mai ales nuanţele, dar şi tăietura clasică a taioarelor si paltoanelor, care fac din ea unul dintre cele mai elegante doamne din literatura noastră. Dacă ar trebui să aleg un designer haute couture care s-o îmbrace pe doamna T., aş alege-o cu ochii închişi pe celebra Coco Chanel, o doamnă T. a modei internaţionale. Ea lansa în acei ani taioarele pe care mai târziu Jacqueline Keneddy, prima doamnă a Americii, avea să le facă faimoase. Scena e demnă de penelul unui pictor. Emoţia reîntâlnirii se poate citi din nou în ochii doamnei T.: ,,Avea ochii mirat deschişi, mai viorii, cu adevărat ca viorelele, înlăcrimaţi... N-a spus o vorbă şi mi-a luat apoi braţul (...) Mantoul castaniu verzui, deşi îşi îngusta forma, acoperind cald genunchii, era scurt şi nu ciorapii de culoarea nisipului aveau să-i ţie de cald, mai ales că şoşonii erau atât de calzi şi mici”. În cele ce urmează, hiperlucidul Fred va examina, scanând detaliat trăsăturile partenerei sale, pe care o invitase la o cafea: ,,Era pentru mine o bucurie chiar numai să o privesc, cercetând-o ca pe un tablou. Femeia asta, care la început nu mi s-a părut frumoasă, m-a făcut să descopăr frumuseţea. Cădea pe gânduri uneori şi, ferindu-şi parcă privirea de a mea, rămânea în profil. Pălăria părea o glumă, iar marginea ei, ca o mică streaşină, de fetru castaniu, tăia o diagonală sinuoasă ocolind pe deasupra sprâncenii stângi, peste ochiul drept, peste obrazul rumenit de trecerea de la frig la cald, până la lobul urechii, pe urmă, arcuit spre ceafă, lăsând câteva bucle de un arămiu des, întunecat, afară. Zâmbea lumii gândurilor ei, arătând trist dinţii albi de sus. Sprijinită în cot, îşi rezemase bărbia de dosul mâinii sucite, cu degetele mângâietor lipite de gât. Era într-o vestă de jerseu, cu linii, dungi paralele, roşcate, negre, cafenii, pe care o purta, văzusem pe fereastră, şi în magazin”. Dar poate cel mai important dintre elementele anatomice e gura, descrisă cu ajutorul unei figuri geometrice, a unui romb: ,,A rămas contrariată, cu surâsul trist care îi ridica puţin colţul gurii, aruncându-i buza de jos, făcând-o paralelă oarecum cu conturul bărbiei; căci atunci când zâmbea, gura i se încadra ca într-un romb instabil, fără cele patru unghiuri, fiindcă unul este înlocuit de nas, altul topit într-o gropiţă în bărbie, iar două schiţate, aproape imperceptibil, în obrajii arcuiţi uşor.” Mihail Sebastian avea să remarce amestecul de simplitate şi rafinament al acestei descrieri, în ,,rombul inefabil” al gurii, ce îşi schimbă permanent forma, concentrându-se poate, misterul Mariei T. Mănescu. Asupra acestuia s-au automistificat majoritatea comentatorilor, misterul doamnei T. provine din absenţa oricărui mister, din marea ei simplitate, care iese la iveală chiar şi din modul extrem de simplu în care decorează o cameră (camera ei de dormit sau garsoniera lui Fred), din felul în care se îmbracă sau din maniera în care vorbeşte. De altfel, în ciuda faptului că la magazin desface mobilă avangardistă, gusturile ei de decoratoare şi în ceea ce priveşte îmbrăcămintea ţin mai mult de registru sobru al clasicismului. Ea are, aşa cum spuneam, ochii cei mai expresivi din toate personajele feminine prezente vreodată într-un roman românesc, pătrunşi de ,,acea strălucire  a ochilor viorii de tot, care făcea să fie văzută de departe...” Un alt element anatomic, în care se concentrează nobleţea personajului sunt mâinile ,,frumos aşezate” ca mâinile unei sfinte dintr-o icoană: ,,N-avea totuşi mână mică şi cu degetele molatice de madonă, ci lungi şi subţiri. Articulaţiile apăreau la orice îndoitură pe dosul mâinii, altfel delicate ca nişte vii accente circumflexe, subliniind vâlceluşele dintre ele, bune de umezit cu buzele. Degetele albe, prelungi, nu se terminau în unghii ascuţite, ci mai curând late, ca nişte petale mici lăcuite roşu, mâini fără grăsime, nervoase, de prinţesă, pe care, răsfirate, le ducea necontenit, când ca să aranjeze o buclă, pe după ureche, imaginar căzută, când ca să strângă mica eşarfă în jurul gâtului, ca un domn care şi-ar potrivi cravata”. Pe lângă ,,rombul inefabil”, comparaţia articulaţiilor cu ,,accentele circumflexe” poate părea surprinzătoare dar asemenea comparaţii fac parte din bagajul stilistic destul de rudimentar dar în mod paradoxal extrem de sugestiv al romancierului. Pentru a fugi de doamna T. Fred se refugiază în pregătirea zborului său cu aeroplanul până la Capetown. Era epoca în care Lindenberg traversa oceanul, Mermoz deschidea noi linii aviatice în Africa sau când Antoine de Saint Exupery scria faimosul său roman Vol de nuit. Fred împrumută ceva din pasiunea pentru zbor a prinţului Antoine Bibescu sau a faimosului pilot Bâzu Cantacuzino, unul din prietenii cei mai buni ai autorului Micului Prinţ. În absenţa lui Fred, plecat în Franţa să recepţioneze un avion comandat, doamna T. se refugiază în lecturi din cele mai diferit, de la reviste de design al mobilei la ,,tratate de drept şi medicină, colecţii de acte, sociologie dar mai ales istorie”, cărţi de aviaţie, romane, reviste de artă şi literatură (Nouvelles litteraires sau Candide) dar şi presă cotidiană. Femeia duce o viaţă activă: merge în fiecare seară la cinematograf şi călătoreşte o lună pe an în interes comercial, îi plac nopţile cu lună, încalcă uneori bunele maniere cu o nonşalanţă care o prinde, mâncând uneori castane pe stradă sau chiar îşi exprimă preferinţele cu ,,replici de femeie teribilă” (M. Sebastian): ,,Îmi plac lumina... pământul... cartea... rochia ... zăpada... tot ce e neprevăzut... net”. Anticipând parcă jocurile de tip j’aime, je n’aime pas ale lui Roland Barthes, doamna T. alege câteva din obiectele lumii înconjurătoare iar testul e suficient pentru a-i pune în evidenţă personalitatea. Articolul hotărât adaugă noţiunilor o rază de lumină. Dacă privim unul dintre portretele doamnei T. vom remarca o perfectă armonizare a detaliilor, ce sunt organizate cu grijă în serii de semnificaţie în care un singur amănunt poate lumina o realitate interioară. Doamna T. este descrisă apoi în scena primei întâlniri: ,,Şedea cu amândouă coatele pe masă, cu braţele tinere, rotunde, îmbrăcate în albul atât de delicat al bluzei, cu mâini subţiri şi lungi, crescute parcă din manşetele albe de batist şi mereu plimbate în jurul obrajilor, sporindu-le feminitatea. Pe degetul arătător drept, avea un inel cu piatră neagră de onix, banal, dar care o prindea şi îi sporea albeaţa”. Ordinea în care Fred rememorează întâlnirile cu doamna T. nu respectă o cronologie, ci, ca la Proust, un timp subiectivizat, un timp interior, filtrat cu ajutorul intuiţiei. În ciuda dragostei ce-l leagă de doamna T. Fred Vasilescu hotărăşte să întrerupă relaţia şi notează reacţia femeii: ,,S-a frânt toată, părea mult mai mică... îşi muşca buzele, cu ochii plini de lacrimi. S-a întors spre fereastră, s-a sprijinit cu totul de o etajeră de cărţi, cu capul rezemat în palmă. Părul scurt şi fluturat, din cauză că îşi scosese pălăria repede, era tot înapoi, lăsând descoperită fruntea şi urechea. Ochii priveau pe jumătate închişi, îndureraţi; distanţa dintre pleoape şi sprâncenele chinuitor înălţate se mărise mult. Buzele erau trist întredeschise, puţin de tot, nu se vedeau dinţii. Linia maxilarului de jos se vedea accentuată nervos. În gulerul de batist al bluzei, gâtul îi palpita în gropiţa de sub claviculă. S-a întors ca sub o povară, şi-a luat rar, ca un somnambul, mănuşile, şi-a pus peste tailleur blana de vulpe în jurul gâtului şi a plecat”. Există, într-adevăr, o explicaţie pentru gestul bărbatului de a întrerupe relaţia, sau această decizie e o consecinţă a lipsei de consistenţă a vieţii psihice, cheia găsindu-se chiar în text căci Fred îşi recunoaşte inconştienţa: ,,De doi ani viaţa mea e un şir de contraziceri stupide, de hotărâri mari şi gesturi curajoase alternate cu acţiuni gratuite şi greşeli mici, infame...” Deşi într-unul din articolele teoretice condamna tocmai caracterul detectivistic al actelor gratuite gidiene, Camil Petrescu recurge tocmai la aceste acte, sacrificând de dragul lor o relaţie de dragoste şi în final chiar viaţa unor personaje. Sunt sacrificate pe rând de dragul reintegrării în taina universală relaţia dintre Fred şi doamna T., apoi viaţa lui George Demetru Ladima, care se sinucide cu buzunarele pline de bani, pentru a suprasemnaliza gestul gratuit şi apoi prin provocarea accidentului de avion al lui Fred. Ultimul se asociază, ca la Gide, cu faptul divers, căci autorul află tragicul deznodământ dintr-o ştire din ziar, la rândul ei, inserată în text:

 

,,GROAZNIC ACCIDENT DE AVION

 

Aviatorul Fred Vasilescu, a capotat, voind să aterizeze, din motive necunoscute încă, lângă Ciulniţa. Autorităţile au plecat la faţa locului. Cadavrul zvârlit din carlingă şi decapitat e păzit de jandarmi. S-a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor”.

Dacă în Falsificatorii de bani avusesem de-a face cu un singur act gratuit, recte sinuciderea lui Boris sau în Patul lui Procust Camil Petrescu, prin supralicitare, adună numai puţin de trei asemenea acte. A căuta o explicaţie de orice natură unui asemenea gest înseamnă numai a simplifica, din raţiuni de interpretare, a strivi corola de minuni a tainei dar o singură concluzie se impune şi anume că personajele devenite Autori pot fi în final ,,cenzurate” ireversibil de Moarte. Deşi moartea lui Fred e îngrozitoare, cadavrul său fiind pur şi simplu decapitat (dar nu lipsită de un simbolism macabru), doamna T., care în clipa în care aude despre accident la radio sfărâmă cu o lovitură aparatul foloseşte pentru a o numi o metaforă superbă: ,,E mai bine aşa... S-a ridicat în fum... Tot i-a plăcut atât de mult să zboare”. Fred e un Luceafăr, dragostea lui pentru zbor traduce dragostea lui pentru spirit. Singurul interpret care dă semne că a priceput mesajele textului e Eugen Ionescu[14], cel care refuză să caute vreun mister: ,,Am spus că totul se mărgineşte la o insuficienţă de investigaţie: ,,misterul” poate fi, principial, luminat – e drept cu oboseală – de vreme ce se află aici, în lumea noastră, printre legile noastre şi nu deasupra lor, la îndemâna noastră, într-o peşteră oarecare. În asemenea cazuri, plictisit şi dezinteresat, André Gide decreta: act gratuit – şi era scutit de orice oboseală. Actul gratuit are, în realitate, o neadevărată gratuitate: el nu este liber, nu este un lux, nu este autonom. Dacă nu este regizat de legi logice sau dacă nu poate fi surprins de logica noastră, e numai pentru că ni se ascund sau nu ni se dau unele premise. El este însă rezultatul unui determinism psihologic oarecare, ce nu dezminte, ci dimpotrivă afirmă, întăreşte ordinea raţională. Domnul Camil Petrescu ar trebui să se salveze la fel: Fred Vasilescu o refuză pe dna T. din gratuitate. Dacă lucrurile nu căpătau acest caracter înalt misterios şi înalt metafizic, căpătau totuşi niţică nobleţe gidiană. Şi, de fapt, influenţa lui André Gide se strecoară şi ea printre influenţele proustiene”. Ar trebui însă aduse câteva amendamente la afirmaţiile lui Ionescu: actul gratuit, cel puţin în accepţia gidiană a cuvântului, nu poate avea o determinare de ordin psihologic, pentru că Gide doreşte de fapt să creeze romanul pur, generat din nimic. În al doilea rând nu din ,,dezinteres” sau ,,plictiseală” decretează Gide un act gratuit, ci din raţiuni intrinseci artei narative. Cu toate acestea nu pot fi decât de acord cu afirmaţia că actele gratuite din romanul lui Camil Petrescu sunt cumva impurificate de tendinţa autorului de a le da o aură metafizică. De asemenea, aş observa că abuzul de teorii ştiinţifice (pus de Ionescu pe seama influenţei romanului lordului Huxley Point. Counterpoint) e în consonanţă cu spiritul studiului său ,,Noua structură” şi opera lui Marcel Proust, de care ne vom ocupa în finalul acestui studiu. Dar până atunci, răbdare, (cafea) şi ochelari. Dacă e cazul. 

 

Corpuri şi litere

 

Între luciditatea centrată pe descrierea corpului femeii din Ultima noapte şi cea din Patul lui Procust nu e decât o diferenţă calitativă, ca să-l parafrazăm pe Alexandru Paleologu. Acelaşi corp feminin este privit de data aceasta în două ipostaze diferite printr-un instrument optic mult mai puternic, iar câştigul în claritate este dat tocmai de rafinarea acestor tehnici narative. Naratorul Fred porneşte pe străzile Bucureştiului, admirând casa fără acoperiş care fusese demolată pentru deschiderea bulevardului Brătianu: ,,Casei din dreptul străzii Regale îi ridicaseră acoperişul şi rămăsese acum aşa, cu pereţii tapetaţi între care fusese viaţa de familie, de s-ar fi putut uita cineva de la etajul casei Visante să vadă înăuntru, ca într-un corp omenesc, deschis pe masa de operaţie. Negreşit, mobilierul nu mai era, dar albastrul tapetului închisese scene de viaţă: iubire, necazuri, naşteri, vizite; era întreagă soba la gura căreia stătuse desigur vreo femeie gânditoare, alăturea era soneria mică în perete”. Priveliştea aceasta a casei aminteşte de secvenţa din Anton Holban, cea în care diavolul lui Lesage ridica acoperişurile caselor pentru a-i spiona pe locatari. Romanul doric va fi demolat la modul simbolic, pentru a fi înlocuit cu mai noua construcţie a romanului multietajat, după noile standarde impuse de Bauhaus sau de un arhitect ca francezul Le Corbusier. Fred, un romancier amator, apelează la descrierea acestei case demolate pentru a vorbi despre romanele de tip vechi, despre romanul unui secol apus. El este adeptul ,,structurilor în mişcare”, al marilor bulevarde tăiate în carnea sutelor de căsuţe vechi, a micilor zgârie nori din beton şi din sticlă. Fred observă Capitala în plină transformare arhitectonică, iar Sorin Alexandrescu ar trebui să fie fericit, pentru că tânărul sportsman gândeşte în spiritul lui Marcel Iancu. Ladima e chiar mai cinic, căci militează pe faţă pentru mutarea Capitalei la Feldioara. Diagnosticul lui a rămas în continuare actual: ,,Bucureştii sunt un oraş cu ierni cumplite şi veri care descompun, de căldură. Canalizarea e primitivă şi complicată, pentru că urmează străzi sucite. Veşnic, reparaţii vor împiedica prin tranşee circulaţia. Împrejurimile sunt mocirle şi praf. Nu e loc de recreaţie şi înviorare. În afară de frumuseţea cerului, înalt, totul terfeleşte imaginaţia... Dîmboviţa e meschină, ca un şanţ de lături... Din iunie până în septembrie oraşul acesta miroase ca o ladă de gunoi. Apa de băut îi vine de departe, iar uzinele electrice vor trebui să întindă cabluri de sute de kilometri, peste munţi şi dealuri. În treizeci de ani, circulaţia va deveni atât de complicată, încât străzile actuale vor putea sluji numai pietonilor”. Aceste probleme frământă încă pe cei care doresc să preia funcţia de Primar General şi frământă pe orice edil de bună credinţă. Nici doamna T. nu iubeşte Capitala căci declară că îi place să hoinărească pe străzile largi din străinătate: ,,În străinătate totul e larg... poţi respira în voie... Nu-ţi împiedică prea mult privirea, să zicem, case ieşite în mijlocul străzii. Nu te apasă nimic. Totul e curat... înalt... spaţios...”. Articolul lui Ladima preia o parte din ideile prezente în mai toate manifestele arhitecţilor modernişti români, sătui de casele vechi, păstrate din secolul al nouăsprezecelea, cu muşcate în fereastră şi pisici, case mari, boiereşti, lipsite de orice stil, de orice arhitectură şi stăpânite doar de demonii kitschului. Dar nu casele însele par să fie preocuparea principală a lui Fred, deşi, aşa cum afirmam, odăile joacă un important rol în caracterizarea personajelor. Hiperluciditatea este dublată de o perversiate a imaginaţiei care pregăteşte şi augmentează senzaţiile celui pornit într-un ,,quest of zest”, într-o căutare a cărnii: ,,Totul în trupul meu era pregătit încă de pe drum şi se accentua intens, pentru ce avea să vie. Mâna desfăcută ca să-şi mărească suprafaţa de pipăit, se încolăcise de pe acum în jurul braţului alb, plinuţ al fetei, ochiul juca încă de pe drum comedia enervantă a sânilor, care pe jumătate văzuţi, nu rămân aşa etern, ca într-un tablou, căci cămaşa, prinsă încă la mijlocul trupului, cade de pe ei, dezvelindu-l pe unul complet, iar pe altul pe jumătate, sâni a căror vagă moliciune e parcă provocată de greutatea senzualităţii dizolvate, leneşe şi lenevitoare ca aerul cald. Cutele pe care le face cămaşa, ocolindu-le rotunjimile de fructe, sunt tot atât de molatice şi de încolăcite ca şi linia lor sinuoasă. Genunchiul încă de pe drum se simte potrivit prin rochie deasupra genunchiului ei, în primitoarea adâncitură cu care începe coapsa. Mâinile-mi coboară apoi, îmbrăţişând femeia cu coatele îndoite şi sprijinite în şoldurile ei, cu faţa de dinăuntru a braţelor şi avanbraţelor, cuprinzându-i şi simţindu-i talia, ca nişte sepale vii”. Corpul Emiliei nu e cu nimic inferior celui al doamnei T. numai că e construit altfel, e un corp planturos, al cărnurilor care îmbracă scheletul, îl drapează molatic. Memoria e una a vizualului combinat cu pipăitul, de parcă trupul simte trecutul altfel decât creierul”. În varianta cea mai naivă a interpretărilor, criticii literari sfârşesc prin a se îndrăgosti iremediabil de dna. T şi a urî pe Emilia Răchitaru. Dumitru Micu vede, de pildă, în doamna T. ,,feminitatea de zonă superioară”. Criticul crede cu convingere că a descoperit explicaţia: ,,dacă Emilia este sufleteşte un Caliban, dna T. este Ariel”. În realitate, nu corpul Emiliei îi repugnă lui Fred ci zona superioară, cea a capului, unde îşi au sediul sufletul, creierul şi talentul actoricesc. Dacă i-ar displăcea acest corp, Fred nu l-ar compara cu Venus a lui Rubens sau cu nudurile moderniste ale lui Picasso sau Favory! De altfel, ca şi dna. T., Fred se contrazice adesea, personajul masculin rezultând din suma tuturor acestor contradicţii. Nu corpul propriu-zis al Emiliei îl îndepărtează pe Fred, căci acesta exercită asupra lui o puternică seducţie ci teatralitatea cu care aceasta ,,joacă” până şi actul sexual: ,,Ea m-a făcut să înţeleg mai bine expresia ,,lyrisme a froid”, pe care mi-o reamintesc şi acum, când simt ca o pernă grea, amorfă, pântecele acestei femei aflat lipit de al meu. Îmbrăţişarea cu Emilia nu mai înseamnă un dialog senzual, în fiecare gest şi mişcare sunt ca nişte replici ale corpurilor, răspunzându-şi într-o piesă bine scrisă şi în care zbuciumarea e uneori o îndoială, o apropiere, un surâs al voluptăţii, un moment de încordare, o descurajare care primeşte o dojană surâzătoare, o luptă unde fiecare mişcare are precizia unui schimb de lovituri de floretă, o senzaţie de înfrângere căreia imediat îi răspunde un val de duioşie. O îmbrăţişare adevărată e frumoasă ca o convorbire între două inteligenţe, în care nici un moment una nu pierde înţelegerea cu cealaltă, sau ca o carte citită cu pasiune, în care fiecare amănunt e  priceput şi justificat. Îmbrăţişarea Emiliei e însă aproximativă, în contratimp, pierzând contactul, ca în gestul când punând agitat mănuşile, le-ar pune greşit, pe cea din dreapta în stânga şi invers, apoi ar reveni, ar insista şi, fără să-şi dea seama, le-ar schimba din nou tocmai când era să le pună bine, din pricina că nu mai are nici un mijloc de control. În sfârşit i s-ar părea că tot mai bine era întâi şi ar pierde totul, şi mai agitată încă”. Dacă se spune despre Ştefan Gheorghidiu că face filosofie de budoar, despre Emilia Răchitaru am putea afirma că joacă o dramă în pat! Molipsindu-se parcă de teoriile Autorului, expuse iniţial în subsol despre autenticitatea jocului actoricesc, Fred priveşte pe Emilia cu ochiul necruţător al criticului de teatru (împrumutat de la Ladima). Experienţa de critic de teatru a lui Camil Petrescu însuşi pare să aibă o puternică influenţă asupra modului în care autorul romanului descrie mediul teatral interbelic. Emilia suferă din cauza neputinţei de pricepe diferenţa între ,,obraz şi mască”, între teatru şi realitate. Caracterizarea îmbrăţişării cu Emilia foloseşte o comparaţie cu un mic spectacol de pantomimă, în care limbajul gestual, unul dintre cele mai importante coduri teatrale, este folosit tocmai pentru a sugera stângăcia cu care Emilia îşi interpretează partitura dramatică. Aceeaşi Emilia este divinizată de Ladima, ce vedea în ea ,,bucuria luminoasă”, ,,armonie”, ,,inteligenţă egală, subtilă şi liniştit pătrunzătoare ca o mireasmă”. Lumea romanului lui Camil Petrescu e una în care principiul relativităţii, descoperit de Einstein cam în aceeaşi perioadă, îşi impune dominaţia definitivă. Spre deosebire de Proust, romanul lui Camil Petrescu este unul post-freudian căci autorul nu ezită să sondeze abisurile subconştientului. Îmbrăcată într-un kimono de mătase chinezească, ceea ce trădează un rafinament tactil de zonă orientală, Emilia reuşeşte să îndepărteze toate barierele pe care spiritul, luciditatea le ridicaseră cu grijă: ,,Îşi sprijină corpul de mine şi îl simt în toate accidentele lui. Braţul pus pe umărul meu, rotunjimea de fruct a sânului elastic şi robust, patul cald al pântecului apăsat pe şoldul meu, cu greutatea voluptoasă în plus a micului pântec de grăsime şi pe urmă, lipită de piciorul meu, coapsa ei caldă. Simt în mine o voinţă încropită şi străină, o invitaţie de ciudată independenţă a şalelor, care contrastează cu liniştea gândurilor şi intenţiilor mele. Memoria a tot ce e dezagreabil în intimitatea Emiliei, mi-a dispărut cu totul. O clipă mi-am spus că, din pricină că a stat mult în cealaltă cameră, trupul femeii şi-a dobândit personalitate, pielea i s-a aerisit, are ceva nou, o nedefinită impresie de început”. Precedând lui Roland Barthes, Camil Petrescu a înţeles că trupul poate avea alte idei decât avem noi. Din pluralitatea de corpuri a lui Barthes[15] (,,un corps digestif, nauseeux, migraneux, sensuel, musculaire (avec la main d’ ecrivain), humoral, emotif, socialise, mythologique, artificiel (les corps du travestis japonais), prostitue (le corps des acteurs), publique” la care se adaugă cel puţin două corpuri locale (,,un corps parisien – alerte, fatigue – et un corps campagnard – repose, lourd”), Camil sondează pe rând diferite aspecte ale corpului său. Iniţial îşi descrie corpul digestiv, căci porneşte pe străzile Capitalei după ce participă la un festin culinar, în aceeaşi manieră în care Leopold Bloom pleca pe străzile Dublinului în Ulysses. În patul Emiliei îşi descoperă corpul senzual şi pe cel muscular, pentru ca prin mecanismele subtilei memorii involuntare să scoată la iveală tainele păstrate cu grijă ale corpului interior, cel spiritual, care le îmbracă într-o adevărată armură pe celelalte. Ca şi personajul, care e fragmentar, corpul se poate chiar modifica de câteva ori pe parcursul aceluiaşi roman, căci îmbrăcămintea diferită îi oferă un context nou. Cu aceeaşi perversitate a lucidităţii moderniste Fred iubeşte corpul Emiliei numai când acesta e îmbrăcat: ,,Corpul Emiliei e altul din cauza mătăsii. E de neexplicat ce acuitate dă simţurilor mele pipăitul unui trup tânăr de femeie, mâinii care vrea să prindă, întâi pe luciul artificial şi în acelaşi timp, pe deasupra trupului însuşi, ridică parcă senzaţia în mod material la pătrat. Însuşi felul ţesutului mătăsii parcă prinde capetele nervilor din palmă şi totodată întăreşte conturul şi plinătatea formelor feminine. E drept că nu orice mătase, ci un fel de intermediar între crepe de chine-ul prea moale şi atlasul prea păios, aşa cum era kimonoul de acum al Emiliei (şi cu adaosul că pentru mine îndeosebi mătasea neagră e nesfârşit mai tulburătoare decât celelalte): De altminteri cred că e mai uşor de controlat afirmaţia, observând ce relief ferm capătă orice picior de femeie, prins în teaca diafană şi mângâietoare, ideal adaptată, ca o pieliţă de lux şi lucioasă, a unui ciorap de mătase. Când înainte treceam podul palmei peste sfârcul năclăit, pielea era lipicioasă şi senzaţia avea ceva năclăit. Când acum, prinzându-i talia cu stânga, îi trec podul palmei peste învelişul lui întins de mătase, îl simt lunecând din ce în ce mai viu, parcă frecarea şi lunecuşul lucios degajează un vag curent electric. Şi totuşi, după câteva ocoluri, mâna se insinuează, cu o fatalitate ancestrală, pe sub învelişul mătăsos, căutând oricum pielea adevărată, ca şarpele culcuşul”. Pe deasupra pielii se suprapune un alt înveliş de mătase iar operaţiunea de a îmbrăca kimonoul e un semn că Emilia îşi cunoaşte bine meseria ei ancestrală. Fred Vasilescu priveşte dar în acelaşi timp studiază corpul actriţei făcând apel la cel mai primitiv mod de a cunoaşte: pipăitul. Ca şi toţi ceilalţi eroi hiperlucizi el este până la un punct miop şi simte nevoia de a simţi sub degete energia electrostatică degajată fie de mătase, fie de corpul propriu-zis. Studii recente au arătat că tactilitatea este o proprietate a masculinităţii. Comparaţia cu electricitatea este chiar folosită pentru a diferenţia cele două femei: ,,Căci pe când Emilia, de pildă, are ceva dintr-o unealtă prost conducătoare de electricitate, sau îţi dă totdeauna impresia unei baterii descărcate, din pricina proastei fabricaţii, doamna T. pare străbătută necontenit de un fluid, care o face excesiv sexuală, chiar în gesturile de obicei inerte la celelalte femei (de pildă să aştearnă un şervet pe o mescioară, să scrie atent o scrisoare, să privească mirată un tramvai). Cred că acest curent continuu era de fapt gândire. O gândire adevărată, o simţi cum simţi pulsul cuiva, sau mai exact, cum ar trebui să constaţi, atingând, că un corp e viu, numai din senzaţia de circulaţie”. Caracterizarea luminii interioare a doamnei T. e superbă dar e făcută doar pour les connaisseurs, pentru adevăraţii îndrăgostiţi de artă: ,,Acea atenţie lăuntrică, acea permanentă tensiune intelectuală a doamnei T. nu numai că o scuteau de poze exterioare, dar îi valorificau orice mişcare, dându-i semnificaţie, cum un luminat interior pune în valoare frumuseţea unui vas Galle”. Pentru că sunt un secret admirator al vaselor Galle o asemenea comparaţie nu poate decât să mă bucure foarte mult. În realitate şi Emilia e un conductor bun de electricitate, numai natura acesteia din urmă diferă: Emilia e încărcată cu energie electrostatică, în timp ce prin doamna T. circulă un curent continuu! A face comparaţie între cele două înseamnă de fapt a comite o gravă confuzie ştiinţifică.

De altfel ,,femeia cu carnea de gutuie moale” îl proiectează pe bărbat în zona fantasmelor subconştiente, e un pat al lui Procust în care acesta îşi învaţă limbajul propriului său trup: ,,Parcă mă deştept dintr-un somn haotic.. Parcă se întrerupe circuitul care trecea prin mine şi prin femeia aceasta, şi recad amorf. S-a sfârşit. Gândului de adineauri i se asociau necontenit altele, dublate în acelaşi timp de anumite estompări, căderi în subconştient, pentru ca totul să mă poarte către răsturnarea femeii pe pat... Acum totul se asociază în mine cu sugestii de scursori mirositoare, de membrane veştede, negre, vinete. Aşa cum adineauri Emilia devenea femeia unică din lume, acum toate femeile, după felul celei de jos, sunt făcute din putreziciune în toate organele lor şi din scursori”. Imaginea e violentă şi morbidă, şi un psihanalist ar putea vedea în ea rădăcina psihică profundă a unui misoginism al personajului şi poate chiar al unuia al Autorului. Pe plan subconştient ea e însă perfect justificată căci Erosul se amestecă subtil cu Thanatosul, atracţia se transformă în repulsie, dată fiind ambivalenţa profund viscerală a sentimentelor. E în acest pasaj jucată o comedie a rememorării trecutului, un flux al conştiinţei dar lui Camil pasajul nu-i prea reuşeşte căci ai mai mult senzaţia că autorul doar teoretizează în marginea procedeului decât că îl aplică la modul propriu-zis. Rezultatul e o îndepărtare a corpului după metoda lui Baudelaire din poemul său La charonne sau după vechile practici ale călugărilor, catolici sau isihaşti, de îndepărtare a farmecelor feminine.

Emilia nu e lipsită de nuri, căci în realitate ea e doar ,,frumoasa fără cap”. Corpul ei e construit de ochiul care o admiră şi gravitează în jurul ,,perniţei triunghiulare”, deci e în întregime vaginalizat: ,,Nici un moment carnea nu atârnă pe ea, e tânără. Sânii s-a înmuiat, dar fără să-şi piardă conturul. Şi-au lărgit numai puţin baza... Pântecele nu coboară brusc, când se termină coastele, căci are coşul pieptului lat, ci rămâne aşa între coaste şi încheieturile scurte abia aparente, ca un vas plin cu câteva ocoluri de gutuie însă şi care se suge puţin în dreapta şi în stânga. Ochiul mic, închis al buricului e subliniat de o cută uşoară, dintr-o parte în alta. Ceea ce are îndeosebi plastic e perniţa de carne triunghiulară, care precede cei câţiva cârlionţi de mătase blondă ai feminităţii ei. Acolo încă, are o frumuseţe proaspătă de blondă grasă... E sigur că acolo e, în felul ei, mai frumoasă decât doamna T., care este acoperită cu un puf arămiu excesiv”. Capul are, în schimb, o expresie destul de banală, prea simetrică, o frumuseţe de păpuşă: ,,o frumuseţe ideală desenată de un profesor de caligrafie, fără nici un mister, care ţine în acelaşi timp de acadea şi de parfum prost. Mă gândesc iar: cap de pisică de lemn cu coc la spate”. Deşi imponderabila doamnă T. ar trebui să fie o  veritabilă „frumoasă fără corp”, Fred îi descrie cu aceeaşi minuţie trupul, pe care îl observă chiar în momentul posesiunii. Corpul doamnei T. e viu şi mobil şi are ,,unduiri de floare”, e un corp unic, un amestec de muşchi şi tendoane, care vibrează, parcurse de acelaşi fluid nervos: ,,Am descoperit atunci un corp de femeie despre care pot spune că unul la fel n-am mai întâlnit, niciodată. Cum stătea aşa, culcată pe spate, sânii mici, priviţi de deasupra, abia se desluşeau, se închega totuşi o zona molatică, deasupra căreia, sâmburele mic, înconjurat de un bănuţ de culoarea vinului, odihnea pe o perniţă discretă. Când corpul era privit lateral, însă, forma nedefinită a sânului se unduia cald spre subsuoară într-o suavă întorsătură, pentru ca să revină într-o rotunjime, dedesubt, a omoplatului, care invita sub el palma... Toate aceste lunecări calde de linii anulau impresia pe care o făcea când era îmbrăcată, că ar fi slabă. Coşul pieptului, lămurit, lăsa să apară ocolul ultimelor coaste, atunci când pornea lateral, iar pântecele se strângea ca un trup de şarpe. Muşchii subţiri, înfăşând strâns talia, creau unduiri sub piele şi dădeau o impresie de susţinut şi robust. O linie pornea de la gât, se adâncea uşor între sâni, se menţinea mai largă între îndoiturile spre afară ale ultimelor coaste, cuprindea în ea ochiul micuţ şi gingaş din mijloc, aşezat ca pe o perniţă, uşor contractată, şi pe urmă se pierdea în liniştea triunghiului ca mătasea porumbului. Încheieturile coapselor se ghiceau şi ele, răzbătând puţin în marginea molatică a pântecului, lăudând feminitatea caldă a bazinului, dar la spate şoldurile aveau o rotunzime desăvârşită, tare ca de măr, în aşa fel încât îţi puteai petrece mâna pe sub şalele înguste de copilandră, fără să salţi prea mult mijlocul care-ţi mângâia el palma cu degetele răsfirate de sub el. Ce m-a uimit îndeosebi erau însă picioarele, care începeau, nu din dreptul şezutului ca la atâtea femei, ci de sus, din şold, lungi, rotunde, robuste, abia îngustate spre genunchi. Înlăuntru, liniile gingaşe, cu împletiri de vine uşor transparente, care arătau drumul încheieturilor dintre coapsele rotunjite, tari şi pântecul, mic şi moale, erau limpezi, tocmai prin această deosebire de densitate, şi lung oblice”. Fred descrie tot acest corp ca un anatomist, într-un stil alb, contemplativ şi tocmai această lipsă totală de implicare îl fereşte de pornografie. Nudul Emiliei îi aduce în minte, printr-o asociere involuntară memoria nudului doamnei T. De altfel o asemenea prezentare nu reduce cu nimic misterul personajului căci ,,sunt femei goale ca un măr, care au mai mult mister decât zeci de femei îmbrăcate până sub bărbie”. Camil pare să dezaprobe opiniile lui Garabet Ibrăileanu, care pleda pentru oprirea modei fustelor scurte, ce ar fi dezvăluit prea mult din trupul femeilor. Sunt şocante încă acele consideraţiuni despre femeile care fac plajă: ,,Chiar când e aproape goală şi leneş lungită în nisipul cald, i se vorbeşte unei femei frumoase cu trup de şarpe şi ochi limpezi, fără îndoială mai frumoasă decât îmbrăcată, cum i s-ar vorbi într-un salon. (...) Într-o convorbire cu o femeie interesantă, deci deopotrivă de interesantă în costum de baie ca şi în costum de stradă, după întâile clipe de examen, ceea ce trece în paranteză, nu e cum s-ar crede psihicul, ci trupul. După câteva zile mai ales, când căldura animală, a pielii virgine ca să zic aşa, a dispărut în plin aer şi în bătaia soarelui, când această epidermă proaspătă şi lâncedă (...) se îngroaşă şi înăspreşte puţin, trupul se apropie de ineficacitatea statuară”. Cel mai bun exemplu îl oferă mica societate a nudiştilor din Tekirghiol, care au lepădat odată cu hainele şi ipocrizia lumii burgheze, femeile nepierzând nimic din misterul lor iniţial. Sentimentul care dă coeziune acestei lumi în miniatură e camaraderia, iar în faţa unui nud senzaţia de pornografie se găseşte totdeauna nu în obiectul admirat ci în ochiul dar mai ales în mintea celui care priveşte. Nici cealaltă soluţie nu e valabilă, căci extremele trebuiesc evitate: nudurile integrale ce ar defila pe străzile oraşelor sau dezmăţul sexual obţinut prin ,,încurajarea împerecherilor libere” conduce, în final, la catastrofă socială. Teoreticianul amorului din celebrul studiu Doctrina substanţei unde lansează o pseudo-teorie, cea a saturaţiei, nu scapă nici o ocazie să teoretizeze. Dar printre atâtea idei se strecoară şi o superbă definiţie, de data aceasta strict literară: ,,Doi inşi pe o plajă, în care e o învălmăşeală de picioare şi mâini, se gândesc şi se simt pe ei cu totul deosebiţi de ceilalţi, care rămân tot atât de numeroşi şi de asemănători între ei ca pinguinii pe mal. Numai că s-au gândit şi au creat o nouă realitate”. Dragostea pentru Camil Petrescu nu există, dacă nu a fost mai întâi filtrată de conştiinţă! La câţiva zeci de ani distanţă, în Frumoasa fără corp, romanul scriitorului braşovean George Crăciun, Octavian, unul dintre naratori, face aproximativ aceleaşi consideraţii pe plaja din Mamaia şi descrie corpurile feminine într-o maniera apropiată de cea a lui Fred Vasilescu.

Ultimul portret al doamnei T. este cel conţinut în cel de-al doilea epilog, supranumit epilogul Autorului, considerat de mai mulţi critici un simplu adaos, deloc necesar, judecată lor fiind însă total eronată. De această dată rolurile se inversează iar Autorul împrumută ochelarii lui Fred Vasilescu, al cărui jurnal îl citise cu mare atenţie, pentru a o privi cu ajutorul lor pe doamna T. Coborând pe scenă şi intrând în pielea personajelor, Autorul are trac, ca orice debutant: ,,În maşină aveam un trac de actor. Ţi-e necontenit teamă că n-ai să găseşti tonul just, gestul potrivit. Întâia privire e ca un joc de loterie. Te întrebi dacă ai să aduci vorba despre cel mort, dacă e cazul să iei o mutră îndurerată, sau eşti obsedat de ideea de a nu juca, dimpotrivă, teatru”. Dacă la început simte nevoia să-i spună doamnei T. pe numele mic (,,simt că un plural ar părea scrobit în faţa acestei femei adevărate” se adresează Autorul într-un aparte către cititori) spre final el va ajunge la pluralul politeţii, căci la un moment dat simte nevoia să folosească pluralul de politeţe ,,ca să-i încerc sufletul, cum ai încerca apa cu o pietricică”. Până la urmă imaginea doamnei T. nu aduce nimic nou căci Autorul recunoaşte că e ,,sub obsesia descrierilor lui Fred Vasilescu”. Acelaşi ton, aceeaşi pricepere de anatomist, aceeaşi grijă pentru detaliul preţios şi totodată semnificativ: ,,Părul, desfăcut în plete scurte, de un castaniu strict, îi acoperă urechile şi îi subliniază fruntea puţin prea dreaptă, perpendiculară pe tâmple. Cu adevărat linia de jos a maxilarului, de la bărbia rotundă la ureche, este de o desăvârşire uşoară de arc destins. Orbitele puţin neregulate, cam adânci şi întunecate, sunt înviorate de albul catifelat al corneei, iar albastrul viu al irisului e acoperit uneori de genele lungi. Gura puţin severă, regulată, dar fără puritatea convenţională a desenului, e uşor contractată şi mobilă. Poartă o rochie neagră încheiată cu nasturi mari într-o parte, care-i lasă gâtul gol, bine înrădăcinat, în bust, vânjos ca un trup de şarpe când îl priveşti din faţă. Din profil, gâtul acesta e şi mai frumos, căci pare scurt la ceafă şi prelung sinuos dinainte. Jocul vizibil al tendoanelor încheiate limpede la capătul pieptului îl face să arate foarte tânăr. Umerii rotunzi îi sunt aduşi în faţă, acum când a încrucişat mâinile peste genunchii fără nodozităţi, de la suprapunerea cărora picioarele cad unul lângă altul drept în jos, cu pulpele suav înălţate, în ciorapii întinşi, fumurii, care îngăduie să se străvadă pielea. Şi această libertate ghicită a coapselor dinspre podea e ca o înrădăcinare a feminităţii ei în materie şi în viaţa care curge cu legile şi instinctele ei”. Autorul, ca şi Fred, renunţă la portretele feminine bidimensionale din romanul clasic şi prezintă trupul real, în trei dimensiuni, chiar dacă pentru aceasta cei doi privesc un element anatomic din cel puţin două direcţii: din faţă şi din profil. Contaminându-se de stilul lui Fred, Autorul preia câteva din comparaţiile acestuia, schimbându-le însă destinaţia: gâtul e ,,vânjos ca un trup de şarpe” sau sprâncenele devin două ,,accente circumflexe”, deşi Fred folosea aceeaşi comparaţie pentru articulaţiile degetelor! Se păstrează însă frumuseţea picioarelor lungi, ascunse, protejate de mătasea ciorapilor, cei care îl scoteau din minţi pe Fred. Ultima imagine a doamnei T. ascunde, bine deghizat undeva în liniile corpului ca un simbol hieratic, chiar litera t a iniţialei:” Picioarele în ciorapii de mătase fumurii sunt lungi şi de o formă cu totul deosebită. Nu sunt nici groase, nici subţiri şi nici gradat rotunjite ca nişte popice. Sunt vânjoase şi parcă din planuri diferite, cu muchiile topite şi nici un moment fixate într-o formă anume. Jos, la glezna mică şi nesigură, conturul ar putea fi un vag şi delicat trapez, pe care să-l prinzi între arătător şi degetul mare, cât ai urca în sus trapezul s-ar lărgi treptat rotunjindu-şi formele. Parcă în forma lui dintâi, de la jumătate în jos, sculptorul a tăiat cu lopăţica un plan mai lat în afară, unul mai îngust înăuntru pulpei, un al treilea şi scurt şi îngust înapoi. Numai în faţă aleargă lung de la genunchi la vârful pantofului, ca un picior de T dictando. (s.n) Apropiat, aş spune că pulpa înaltă, caldă, e oferită într-un cornet de muşchi, vag dreptunghiular, uşor sucit, vag paralelipipedic, lărgit sus cu fineţe. Dă o impresie de robust şi mlădios ca un picior de sălbăticiune. Jos, unde, cambrat, e gata să intre în adăpostul pantofului, două vine mari şi incerte, pe care nu le vezi cum au pornit din gleznă, trădează prin ciorap un animal de rasă”. Pornind de la ,,rombul inefabil” (metaforă cu clară încărcătură subconştientă) cu ajutorul căruia Fred identifica gura şi pe care şi Autorul îl citează, acesta din urmă va genera corpul feminin, amestecând imaginaţia sculptorului cu cea a geometrului. E o beţie a formelor geometrice în această descriere, de la trapezul geometriei plane a gleznei la paralelipipedul muşchilor şi impresia generală e cea a neputinţei de a fixa acest trupliteră într-o formă oarecare. Pulsarea vieţii modifică permanent perspectiva, trupul se mişcă, vibrează de iubire, muşchii se cambrează sau tremură, nimic nu e amorf sau statuar, prin vine alunecă sângele care pompează continuu viaţă, viaţă, viaţă. Corpul femeii a devenit literă, cercul s-a închis şi romanul poate să se încheie, Autorul, înmânându-i doamnei T. caietele lui Fred Vasilescu (aceste caiete trădează o altă posibilă influenţă a lui Gide, căci autenticitatea camil-petresciană are o importantă rădăcină în textele autorului francez). Din nefericire majoritatea criticii interbelice a căzut în capcana caracterizărilor adjectivale. Pompiliu Constantinescu, (pe care în agendele sale literare Lovinescu îl acuza de ,,camilism”), evocă ,,silueta tulburătoare”, ,,apariţia distinsă”, ,,spiritul practic” al doamnei T., care n-ar fi decât o autoare ce se ignoră. La acestea se adaugă ,,poezia ei enigmatică” şi ,,parfumul de subtil senzualism”, care se consumă inutil din pricina implicării într-o relaţie de dragoste nefericită. Nimic neadevărat, dar din păcate, insuficient pentru a surprinde complexitatea personajului G. Călinescu reproşează autorului în monumentala sa Istorie cerebralitatea artificială, fabricată, a personajului.

Sub asemenea priviri globalizante portretul doamnei T. se transformă într-o fotogramă banală.

 [12] Ovid S. Crohmălniceanu – Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1984,  p. 125.

[13] Eugen Ionescu – Nu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991, p. 83.

[14] Eugen Ionescu – Nu, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 81.

[15] Roland Barthes – Le plaisir du texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 58.

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004