Mic tratat (ficţional) pentru uzul geloşilor

 

În 1922, anul morţii lui Proust, Sigmund Freud[1] scria un scurt dar foarte cuprinzător tratat intitulat Anumite mecanisme nevrotice în gelozie, paranoia şi homosexualitate. Dincolo de titlul acesta kilometric, se ascunde una dintre cele mai interesante tipologii ale geloziei. Structura acesteia e trifazică. Ar exista astfel, observă Sigmund Freud, o gelozie competitivă, una proiectată şi cea de-a treia înşelătoare. Prima e narcisistă şi oedipiană, a doua îi impută fiinţei iubite o vină, reală sau imaginară, care aparţine Sinelui, iar cea de-a treia, deja trecând graniţa spre paranoia, consideră drept obiect reprimat pe cineva de acelaşi sex. Harold Bloom crede că Swann, Saint Loup şi Marcel trec, pe rând, prin toate cele trei faze, oprindu-se în final la ultima dintre ele. Cea mai banală şi în acelaşi timp cea mai sănătoasă e prima, ultima făcând trecerea spre spaţiul homosexualităţii. Asocierea acesteia cu gelozia provoacă chinuri de nesuportat, în categoria mai largă a geloşilor lui Proust intrând şi orhideea Charlus, profund convins că bondarul său Jupien îl înşeală, gelozia acestei minorităţi sexuale fiind proverbială. Dintre personajele lui Proust cel mai asemănător cu Ştefan Gheorghidiu rămâne totuşi Swann, pe care personal îl consider doar atacat de forţa, uneori distructivă, alteori constructivă, a geloziei competitive. Din punctul de vedere al normalităţii psihice gelozia lor diferă mult de gelozia maladivă a naratorului Marcel faţă de Albertine. Am insistat în capitolul dedicat lui Sebastian asupra funcţiei geloziei în romanul lui Proust aşa că voi reveni doar asupra a două sau trei chestiuni. Spuneam atunci că relaţia între dragoste şi gelozie este comparată de Proust cu relaţia între o fiinţă şi ,,umbra” sa. Roland Barthes credea că umbra unui text este ideologia, de aici rezultând şi posibilitatea de a lega gelozia de ideologie. Fără participarea Ideii gelozia nu se poate naşte, fără combinatorica inteligenţei ea nu se poate dezvolta. În limite normale, gelozia acţionează ca un liant al oricărei relaţii, obligându-l pe gelos să se reevalueze permanent, obligându-l la autoscopie, la analiză de sine şi la luciditate. Din nefericire însă, gelosul se aproprie de le malade imaginaire a lui Moliere, sau de acei studenţi la Medicină, în anul întâi, amintiţi de Camil Petrescu, care studiind pentru examen, descoperă pe corpul lor semnele tuturor bolilor şi toate simptomele descrise în tratate. Gelosul se aliază mai întotdeauna cu ipohondrul, iar Camil Petrescu a figurat printre marii ipohondri ai culturii noastre. Principiul care stă la baza celor două suferinţe este autosugestia, automistificarea, efectul placebo. Lui Ştefan Gheorghidiu i s-ar potrivi proverbul, pe care acesta îl dedică familiei sale, căci, aşa cum se întâmplă adesea, ,,cine strigă, ăla e”: ,,Când ţăranul are interes să-şi înece câinele, începe din ce în ce mai mult să se convingă că acesta e turbat”. Prin stări similare trece şi Gheorghidiu, care încearcă să ucidă, bine înţeles într-un mod simbolic, imaginea femeii iubite. Discontinuitatea, imposibilitatea recuperării trecutului au loc la Proust simultan la nivelul macrotextual, cel al scriiturii controlată de un narator dar şi pe nivelul microtextual, cel al personajului. Există o dublă discontinuitate a personajului proustian, pe de o parte cea construită sintagmatic, aşa numita intermittence du coeur,  rezultată din introducerea variabilei timp în ecuaţia personajului, şi pe de altă parte personajul construit prismatic, rezultând din jocul oglinzilor conştiinţelor celorlalte personaje. Prima modalitate se referă la un personaj construit într-un singur plan iar cea de-a doua se referă la personajul poliedric, spaţializat. Swann este perceput diferit de tante Leonie, de copilul şi apoi de adolescentul Marcel, de tovarăşii săi de club şi nu în ultimul rând de Odette. Camil Petrescu o construieşte pe Ela utilizând prima metodă şi pe doamna T, utilizând-o pe cea de-a doua. Aceste ,,intermitenţe ale inimii” au o legătură profundă cu tulburările memoriei. În realitate lui Gheorghidiu îi lipseşte cu desăvârşire instrumentul cu care ar putea măsura corect caracterul Elei, îi lipseşte posibilitatea de a găsi, prin intuiţie, justa măsură. Femeia iubită nu este nici îngerul de la începutul romanului, nici demonul de la sfârşitul lui, căci marele talent al unui romancier constă tocmai în talentul de a picta realitatea cu o infinită cantitate de giruri. Motivele pentru a fi gelos nu par să lipsească, dar chiar dacă acestea nu ar fi existat, ele ar fi fost probabil inventate. Radiografia acestui sentiment cuprinde, într-o structură puţin prea organicistă naşterea, punctul culminant şi apoi dispariţia lui, toate aceste faze urmărind ceea ce numim momentele subiectului. Ştefan Gheorghidiu pune în aplicare metoda lucidităţii într-una din excursiile ,,în bandă”, organizate de Anişoara, o destul de schematică madame Verdurin, care cu intenţie sau nu, facilitează aventurile Elei. Naratorul, privind lucrurile prin grila aceluiaşi cod ideologic al geloziei are oroare de plimbările cu automobilul: ,,De la început m-a enervat urcarea în automobile. De vreo două–trei ori ne aranjasem în cele trei maşini şi de vreo două–trei ori ne-au schimbat, căci era cineva important care nu se simţea bine plasat. În realitate, femeile căutau să se găsească la un loc cu bărbaţii care le interesau, iar când nu izbuteau de la început, stricau totul, sub pretexte dintre cele mai serioase”. Perechile se fac şi se desfac permanent iar automobilul cu spaţiul lui strâmt devine un spaţiu ideal pentru flirt, înlocuind cupeul din romanele mai vechi. Poziţia ei în maşină e simbolică, corpul ei îi desparte pe cei doi rivali. ,,Rezemată de noi doi, nevastă mea era de o bună voie primăvăratică. Braţul stâng îi era petrecut peste braţul meu, drept în faţă, de i-l simţeam, de la cot până sus la încheietura omoplatului, şi în acelaşi timp îi simţeam toată talia, parcă şi cu viaţa organelor din ea, cum poate se simte seva  în copaci, căci antebraţul meu era uşor sprijinit pe şoldul ei. Desigur că şi el stătea aşa”. Lipsa de confort din interiorul maşinii îi obligă pe călători să se apropie unul de celălalt. În acele zile de pionierat auto, în absenţa totală a drumurilor, o călătorie cu automobilul până la Snagov era o adevărată aventură. Ocupanţii locurilor din maşini trebuiau să îmbrace un caraghios echipament de protecţie: ,,nu îmbrăcasem nici halaturile de dril, nu pusesem nici coifurile de cârpă, nici ochelarii”. Într-un mod asemănător, Fred Vasilescu, aflat la volanul ,,rablei” sale de Daimler Benz, atinge, ca din întâmplare, sânul tinerei actriţei ce-l secondează în scaunul din dreapta şoferului. Fără să fie deloc atent la peisaj, Ştefan Gheorghidiu urmăreşte atent toate micile trădări ale soţiei – aceasta culege flori de măr cu presupusul amant, se fotografiază cu acesta şi chiar gustă din mâncarea lui! Dacă Swann îşi exprima eufemistic dorinţa sexuală prin ritualul acela sofisticat al aranjării florilor de catleya, lui Ştefan Gheorghidiu i se pare că descoperă în spatele nevinovatei coincidenţe că cei doi cer la masă o clătită un întreg scenariu de complicităţi şi trădări: ,,La sfârşitul mesei au cerut singuri clătite şi acest gest, făcut în comun, era la ei atât tendinţa de a se distinge ca adevărată pereche, cât mai ales un soi de educaţie a simţurilor, în vederea unei mari pasiuni. În genere, în toate gesturile unor amanţi care se apropie, e un fel de intenţie de corespondenţă, nemărturisită dar evidentă, ca o convenţie între cei care îşi scriu, fără să se cunoască, îşi dau un rendez vous (el o floare albastră la butonieră, ea una la piept)”. Naratorul e un spion halucinat, fără prea mult simţ al ridicolului, din moment ce pasiunea pentru clătite, fac prinsoare, o au peste optzeci la sută dintre cititori. Dar, aşa cum observa mai sus, când un ţăran vrea să-şi otrăvească câinele el se va convinge întâi pe sine că acesta e turbat. Cu toate că naratorul seamănă mai curând cu un avocat al acuzării, care îşi administrează sieşi probele infidelităţii femeii iubite, el foloseşte şi comparaţii proustiene, din spaţiul artelor plastice: ,,Îmi descopeream nevasta cu o uimire dureroasă. Sunt cazuri, când experţii, într-un tablou vechi, după felurite spălături, descoperă sub un peisaj banal, o madonă de vreun mare pictor al Renaşterii. Printr-o ironie dureroasă, eu descopeream acum, treptat, sub o madonă crezută autentică, originalul: un peisaj şi un cap străin şi vulgar”. Într-un mod similar, Swann descoperă sub chipul Zephorei lui Boticelli profilul unei banale prostituate. Cei doi îşi aleg o melodie, un imn al dragostei lor după modelul celebrului refren al sonatei lui Vinteuil, dar ei sunt uniţi de un vals boston: ,,Orchestra, angajată de gazda noastră pentru timpul cât noi vom sta acolo, a cântat un vals boston, din cele scrise pentru cerinţele modei şi ale clipei, dar cu adevărat frumos. Nevastă-mea şi el l-au cerut de repetate ori, iar eu, care aveam de asemenea cu ea romanţa noastră preferată, am bănuit că îl vor repeta, pentru că le place (pentru că e asociat cu această plăcere intensă a lor) şi că îl vor face un fel de ,,memento” al acestei iubiri în viitor. Un cântec din acela pe care, chiar când dragostea s-a sfârşit, amanţii nu-l pot asculta fără să simtă că pojghiţa de pe cicatricea sufletului se rupe încet”. Ultima comparaţie coincide cu definiţia pe care o dă ţesutului cicatrizat unul dintre personajele romanului lui Max Blecher Inimi cicatrizate, semn că gelosul îşi asociază la rându-i suferinţa auto-provocată cu o formă de convalescenţă. Spune-mi ce melodie îţi alegi drept imn al iubirii tale, ca să-ţi spun cine eşti: Ela şi G. îşi aleg un vals boston, o melodie la modă, şi un imn al dragostei de bon ton, în timp ce Ela şi Ştefan aveau drept melodie favorită o romanţă, o melodie puţin arhaică. Ca şi Grace, eroina din nuvela lui Huxley, femeia acţionează cvasi mimetic. Dacă, în vremea când îl iubea pe Ştefan mergea la cursul de matematici diferenţiale, la masă cu noul amant discută despre motoare şi maşini străine, fără să se priceapă nici la una, nici la alta. După ce trece printr-o asemenea experienţă bărbatul pune la cale o răzbunare, agăţând o cocotă vulgară, pe care soţia o descoperă, oripilată, în patul conjugal. Urmează o scenă de telenovelă şi bineînţeles, despărţirea. Cuprins apoi de remuşcări şi urmând întocmai scenariul din celebra O dragoste a lui Swann, bărbatul începe s-o caute prin restaurante, pe la fostele prietene sau prin casele pe care le frecventau înainte. Dacă examinăm cu atenţie aceste pasaje, ne putem da seama că misoginismul lui Ştefan Gheorghidiu constituie mai curând o reacţie de apărare, o formă prin care acesta îşi protejează imensul său orgoliu. Nu lipsesc din roman nici clipele de fericire, când o întâlneşte lângă un chioşc de ziare, cumpărând o revistă de mode şi o conduce acasă. Relaţia suferă deşi bărbatul e conştient că ,,femeia aceasta e în exemplar unic” şi îi descrie apoi corpul ,,cu pielea de culoarea grâului copt”, după ce merg, amândoi, să facă plajă la Mamaia. O nouă descriere se adaugă la cea iniţială, dar din nou ai senzaţia că Ştefan Gheorghidiu priveşte prin corpul femeii fără să o vadă, că proza lui e mioapă. Diagnosticul îl pune însuşi naratorul din Ultima noapte de dragoste care declară: ,,De altminteri suferinţa asta îmi venea din nimic. Mici incidente care se hipertrofiau, luau proporţie de catastrofe. Bineînţeles că marile ,,scene” clasice ieşeau din câmpul sensibilităţii mele, ca marginile unui desen privit cu o lupă prea măritoare”. Si non e vero e ben trovato. Situaţiile în care marile scene clasice îşi reiau locul în roman abundă. Aidoma eroilor stendhalieni dă douăzeci de napoleoni ordonanţei pentru ca acesta să cumpere caii de trăsură cu care să alerge ca să-şi surprindă nevasta infidelă în flagrant delict, şi se imaginează pe sine biciuind caii până ce aceştia vor muri! Alteori se vizualizează pe sine în scene din piese bulevardiere sau aruncând urlând banii în faţa femeii, ca într-o obscură dramoletă romantică. Naratorul erou suferă tocmai din pricina acestei grandilocvenţe sufleteşti, cea care îl transformă într-un individ ridicol, sau în ,,omul cu sensibilitatea năzdrăvană” aşa cum frumos îl numeşte adevărata raisoneure şi maitresse de conscience, doamna cu părul argintiu. Marsilio Ficino în comentariile sale la Banchetul lui Platon explică ,,zadarnicele chinuri ale dragostei”. Astfel, în cazurile dragostei maladive, aripile lui Eros se întorc înspre înăuntru, chinuindu-l din răsputeri pe sărmanul îndrăgostit. Peste suferinţele dragostei se suprapun şi durerile provocate de un ulcer esofagian, iar Ştefan va arăta în scurt timp ca un om ,,fără celule roşii”. Personajul încearcă tot felul de metode de terapie ocupaţională, se apucă de studiul filosofiei sau  încearcă să-şi ordoneze astfel gândurile încât să-i alunge din minte chipul în timp ce se găseşte în baie: ,,Căutam să mă gândesc la altceva, iar când imaginea ei se asocia şi încerca să se asocieze restului, o goneam ca pe o albină, iar dacă totuşi nu izbuteam, schimbam numaidecât obiectul gândului. Când, însă, nici astfel nu izbuteam, începeam să nu-măr, cu încăpăţânare, cu nădejdea că niciodată vreun om nu va bănui ceva atât de grotesc”. Dintre întâlniri, cea mai vie e cea de la teatru. Aici, în loc să urmărească piesa, Ştefan Gheorghidiu o priveşte pe Ela: ,,Era într-o rochie neagră, de seară, oblic decoltată, care-i făcea braţele lungi încă mai albe, mai calde, plinuţe voluptos încheiate în umeri. Gâtul îi creştea uşor, cu linii suav răsucite din grumazul gol şi alb, spre rădăcina părului, căci muşchii ascunşi urcau în încolăcirea de spirală, sub pielea fără de pată, ca petala de trandafiri galbeni, a blondei”. Tenul deschis al Elei este asociat printr-o superbă sinestezie, cu petala trandafirului galben. Ela are un tete d’expression, are o frumuseţe care trebuie pusă în valoare, ca un fotomodel care pozează pe coperta unei reviste de modă şi ochiul bărbatului îi organizează corpul, îndreptând la propriu sau la figurat fascicolul de lumină asupra vreunui element anatomic. Camil Petrescu îşi urcă personajele pe scenă, fiind în acelaşi timp dramaturg şi maestru de lumini. Poziţiile Elei sunt cam studiate şi pentru a părea frumoasă ea trebuie privită sub unghiul corect. Între cei doi se duce un mic război de orgolii, Ştefan provocându-i Elei o suferinţă simetrică, în momentul când aceasta păleşte, văzându-l la braţul unei tinere actriţe. Pentru că între El şi Ela, între Animus şi Anima, nu există în fond mari diferenţe, proiecţia Sinelui masculin, născută din coasta acestuia, Sinele femeii trece prin aceleaşi suferinţe pe care Ştefan le înregistrează cu un uşor sadism: ,,Cum n-avea orgoliu să-şi mascheze suferinţa a rămas necontenit cu privirea asupra noastră, examinându-mi, mereu, apăsat, tovarăşa de masă. Când o vedeam cât suferă, simţeam că în mine se cicatrizează răni (cărora altfel le-ar fi trebuit luni şi ani), aşa în câteva minute, cum cresc plantele sub privirea magică a fachirilor”. (s.n.) Cei doi sunt două vase comunicante ale suferinţei, când aceasta creşte în zona bărbatului scade în zona femeii şi invers. De asemenea femeia începe, mimetic, să sufere din pricina excesului de luciditate, căci îşi examinează cu atenţie posibila rivală. În opoziţie cu trupul viu al Elei, descris în scena confruntării Ştefan priveşte trupul noii sale petite amie: ,,Avea un corp nici gras, nici slab, nici mare, nici mic cu sânii ca nişte mere de vată, fără rotunjimi nervoase, fără relief, perfectă ca un nud prost fotografiat în revistele cu poze, care fac economie de cerneală. Începusem s-o examinez atent, cum examinezi atunci când nu ţi-e foame, un fel de mâncare care nu-ţi prea place, farfuria e puţin pătată, sosul e apos, carnea cu sugestii sălcii”. Corpul femeii oferă lucidului cel mai bun teren de luptă, pe acesta îl cartografiază şi îl descriu cu lux de amănunte toţi naratorii romanelor lui Camil Petrescu. Am putea chiar, fără teama că o să greşim, face afirmaţia că trupul femeii, patul lui Procust al cărnii blonde sau brune e cel care măsoară, sau uneori chiar ucide inteligenţa, luciditatea bărbatului. Acesta primeşte lecţii la hipodrom de la doamna cu păr argintiu sau de la camaradă actriţă. Aici Ştefan pariază pentru doamne pe caii de trap ai Jockey Clubului. Alergarea de cai din nuvela lui Negruzzi se repetă la aproape un secol dar acum intră în cursă caii de rasă şi mârţoagele. Cursa hipică nu mai e doar o metaforă a competiţiei amoroase, ci e o şi parabolă a unei structuri sociale. Actriţa remarcă frumuseţea cailor de rasă iar comentariul naratorului o confirmă: ,,Observaţia ei e dreaptă: caii de curse par unui ochi nedibaci un fel de mârţoage slabe. Li se văd prea mult coastele şi scheletul, merg obişnuit şi cu capul în jos iar când nu sunt întărâtaţi par nişte indivizi cumsecade”. Caii de curse au acea frumuseţe urâtă, ce poate fi accesibilă numai iniţiaţilor. Doamna T şi Fred Vasilescu, sunt, fiecare în felul său, un cal de curse. De altfel însăşi doamna T. Vorbind despre femeile frumoase din orăşelul ei foloseşte această comparaţie: ,,Ştii că sunt, în general luate, două categorii de cai. Cei pretendenţi la marile premii clasice şi cei care se mulţumesc să-şi încerce norocul numai în handicapuri modeste. Se întâmplă însă în unii ani că se găseşte pe hipodrom câte un cal cu sânge foarte aristocratic şi cu toţi muşchii necontenit gata de întrecere, care câştigă toate premiile mari, nelăsând celor care sunt abia cu puţin inferiori, nici unul. Fiecare dintre aceşti cai nenorocoşi ar putea câştiga orice handicap, rareori însă, sau din pricina regulamentelor sau a mândriei proprietarilor aleargă la aceste curse. Aşa că ei nu se aleg în unii ani cu nici un premiu. Ei bine, într-un orăşel de provincie toate fetele frumoase sunt faţă de cea mai frumoasă – chiar când deosebirea e atât de mică – în situaţia acestor nenorocoşi candidaţi”. Fragmentul descrie şi poziţia tuturor personajelor camil-petresciene şi a tuturor eroinelor din romanul interbelic faţă de dna T.; perfect descrisă de imaginea calului de rasă aceasta le suflă potul câştigând toate cursele posibile. Dacă am adăuga că Fred Vasilescu cumpără un grajd cu cai de rasă pentru a fi admis la vârsta senectuţii în Jockey Club, numai originea lui socială împiedicându-l să fie admis căci membrii acestuia ştiu că el e feciorul Lumânărarului, atunci am avea imaginea completă a lumii ca metaforă hipică. Fred Vasilescu e în romanul românesc corespondentul marelui Gatsby. Ca şi Swann sau Saint Loup, Fred e mai curând un snob decât un dandy. Ducele de Guermantes în snobismu-i caracteristic reducea afacerea Dreyfus la o discuţie cu amicii la Jockey Club, şi i s-a reproşat lui Proust multă vreme acest episod. Ştefan Gheorghidiu transformă comparaţia restrânsă făcută de doamna T. într-o întreagă tipologie socială: ,,Calul de trăsură îmbracă uniforma presupusă a pursângelui; chelnerul, uniforma Lordului Derby, ctitorul fracului negru; arhivarul, ignorând că Napoleon nu avea mustăţi, uniforma războinicului neîndurat, la fel sergenţii majori, şi cum ţi-am spus, tot aşa profesorii de liceu, uniforma pe care ei o atribuie omului de ştiinţă”. Seria de travestiuri sociale, lanţul acesta de deghizări e cu siguranţă mai lung în societatea românească, peste care au trecut deja cincizeci de ani de comunism. Iar rafinamentul sufletesc al acestor personaje, ce îndrăgesc atât de mult caii de rasă, ar trebui să ni-i apropie, pentru că nu există un alt animal mai nobil şi mai graţios. Revenind însă la chestiunea geloziei, ar trebui să cădem de acord cu G. Călinescu, criticul antimisogin şi să spunem, ca acesta, că femeile nu înşeală fără motiv. Motivele pentru care Ela îl înşeală pe Ştefan rămân obscure, atâta vreme cât bărbatul spune povestea lor de dragoste. Misoginismul în romanul românesc se asociază aproape automat perspectivei unice, romanului la persoana I. În spiritul lui Sandu, naratorul lui Anton Holban, sunt puse o mulţime de întrebări, care să operaţionalizeze vinovăţia femeii sau dimpotrivă să o disculpe. Scrisoarea găsită printre actele Elei redeschide rana hiperlucidităţii, argumentele pro şi contra sunt aduse pe rând în această pseudo-pledoarie avocăţească iar naratorul are revelaţia posibilului act de orgoliu ce i-ar fi dirijat comportamentul. Acest orgoliu iese la suprafaţă şi în scena când, bolnavă fiind, ea declară la telefon că ar avea casa plină de flori în timp ce comisionarul trimis de Gheorghidiu cu un buchet de liliac îi confirmă acestuia că în casă nu exista nici o floare! În ultimă instanţă posibilitatea despărţirii apare la fel de brusc în conştiinţa naratorului ca în romanul lui Proust. Ultima întâlnire înaintea începerii războiului dă prilej conştiinţei naratorului să trăiască un ultim puseu de luciditate: ,,Priveam cu ură şi cu dispreţ corpul acesta ameninţat de îmbătrânire, care vrea să mi se sustragă, să mi se înstrăineze”.

Povestea se închide simetric: prin corp se apropie de femeie şi tot prin acesta şi-o înstrăinează. Centrându-se mereu pe trupul femeii, deşi s-ar vrea halucinată, luciditatea personajului narat e mai curând frivolă. Modalitatea ultimă de a îndepărta femeia iubită constă în a vedea în corpul actual peisajul devastărilor ce vor fi provocate de timp. După un îndelungat travaliu al doliului concluzia e necruţătoare: ,,Mi-am încins sabia, mi-am verificat steyerul de buzunar, am sărutat-o chiar, pe această femeie care nu mai era a mea, care era a morţii. Am privit-o cu indiferenţa cu care priveşti un tablou. Şi frumuseţea ei blondă era acum de reproducere în culori, vreau să spun că avea ceva uscat, fără viaţă, aşa cum e diferenţa între culoarea uleioasă şi grea a tabloului original şi luciul banal al cromolitografiei”. Ca şi Marcel, naratorul lui Proust, cel care o aruncă pe Albertine în uitare şi apoi în moarte, Ştefan Gheorghidiu face un gest de cavaler medieval, sărutând pe frunte femeia pe care o iubise (o iubire cu un grad ridicat de simţ al posesiunii). Din nou comparaţia recurge la spaţiul proustian al artelor plastice, diferenţa între femeia actuală şi original fiind perfect similară celei între cromolitografie şi pânza pictată în ulei. Într-un mod paradoxal, deşi adesea stilistic deficientă, deşi lipsită de structura de evantai şi de bogăţia sintactică a frazei proustiene, fraza lui Camil nu încetează să-şi uimească cititorii. Printr-un minimum de elemente de construcţie şi printr-o exacerbare a anticalofilismului se obţin un maximum de rezultate în plan estetic. Chiar dacă prin comparaţii se creează un sistem de referinţe textuale, reale sau imaginare, asocierile pot fi uneori extrem de surprinzătoare: ,,Aveam impresia că am devenit ud, neputincios şi bolnav. Era în sufletul meu ca un peisaj nou, ca ajungerea trenului într-o staţie de ocnă”. Primul ,,ca” ar fi putut să lipsească, apariţia lui întărind, aproape pleonastic, ideea de comparaţie. Ocna îl trimite pe cititor la ideea de dreptate pe care cavalerul ei ar vrea să o impună singur, prin pedepsirea celor doi amanţi, un gest cam prea melodramatic pentru a se asorta cu pretenţiile înalt intelectuale ale ofiţerului filosof sau ale filosofului ofiţer. Epilogul din cea de-a doua parte a romanului Întâia noapte de război, cel ce închide cele două părţi într-un singur text e destul de asemănător cu concluzia la care Swann ajunge după ce are certitudinea că este înşelat cu contele de Forcheville, cu care Oddete urma chiar să călătorească în Egipt. Ca şi Swann, Ştefan Gheorghidiu primeşte scrisori anonime care îi descriu aventurile soţiei. Reacţia lor este identică: Swann înţelege că Odette e o femeie care nu era genul său, urmând ca în viitor să încerce să uite prima ei imagine, cea cristalizată. Camil Petrescu mută această concluzie, atribuind-o anonimei opinii publice.

 

Portretul doamnei T.

 

Acest subcapitol ar trebui să poarte drept motto această sentinţă culeasă din jurnalul Justinei, eroina romanului omonim al lui Lawrence Durrell: ,,Orice bărbat e făcut din lut şi diamant şi nici o femeie nu e în stare să le hrănească pe amândouă”. Pentru a crea un personaj feminin există cel puţin două soluţii, ambele fiind practicate cu egal succes de romancieri. Prima, cea mai facilă, potrivit lui Mihail Sebastian, care, în cronica la Patul lui Procust, analiza modul de articulare al personajului dna. T. ar consta în simpla înşiruire a câteva zeci de adjective: ,,e infinit de uşor să faci o femeie frumoasă, înşirând de cincisprezece ori adjectivul ,,tulburător”. Pentru un scriitor dificultatea constă în a fixa resorturile personale ale frumuseţii sau inteligenţei”. Cea de-a doua soluţie, cea dificilă, constă într-o construcţie a personajului, rezultând fie din intersecţia tuturor perspectivelor celorlalte personaje, aşa cum se întâmplă cu Isabel Archer, eroina narator din Portretul unei doamne, fie din reflectarea acestuia în uriaşul joc de oglinzi al romanului aşa cum se întâmplă în Justine, unul din romanele tetralogiei lui Lawrence Durrel, Cvartetul din Alexandria. Sugestiile pe care eroina lui Durrel le face autorilor de romane în timp ce aşteaptă să-i vină rândul la coafor au fost ascultate cu siguranţă şi de Camil Petrescu: ,,Dacă aş fi scriitor aş încerca să zugrăvesc un personaj prin aceeaşi viziune prismatică. De ce oamenii nu pot vedea mai mult de un profil?” Doamna T. e un asemenea mixtum compositum între Isabel Archer şi Justine. Primul personaj rezultă doar din suma observaţiilor celorlalte personaje, în timp ce al doilea amestecă opinii şi texte despre Justine (cele trei volume ale jurnalelor ei şi romanul în care ea este eroină). Într-un mod similar profilul foarte delicat al dnei. T. rezultă din scrisorile ei sau din jurnalul lui Fred Vasilescu, ea fiind în egală măsură text şi fiinţare. Spre deosebire de Ultima noapte sau de romanele lui Anton Holban, Patul lui Procust e o casă cu mai multe ferestre, dar prin ele privesc personaje, care observă, din păcate, o realitate filtrată prin lentilele fumurii ale ochelarilor Autorului! Varianta postmodernă a dnei. T. este eroina romanului Femeia în roşu, în care nu numai identitatea personajului este abolită, ci se foloseşte un autor multiplu, reluându-se astfel jocul textual din Ţiganiada lui Budai Deleanu. Continuând prezentarea pe care Mihail Sebastian o făcea personajului vom schiţa câteva elemente dintr-o posibilă pragmatică a dnei. T. Pe urmele lui Marcel Proust, Sebastian defineşte femeia ideală ca fiind ,,une femme de genie qui aurait l’existence d’une femme ordinaire”. Doamna T. e în acelaşi timp un personaj care se impune prin inteligenţă sau senzualitate dar şi o ,,femeie simplă, regală”. Sebastian însuşi nu reuşeşte să evadeze complet din zona adjectivală a caracterizării unui personaj. În comparaţie cu doamna T., Elena Drăgănescu i se pare un personaj factice, convenţional şi schematic. Frumuseţea feminină nu se obţine prin pagini de evocare lirică ci prin detalii exacte, revelatorii de ordin pictural sau spiritual. Acestea vizează cu precădere forma trupului, gura, maniera de a surâde, felul de a se îmbrăca, felul de a glumi, tăcerile surpate, răspunsurile nervoase. Seria de eroine din literatura universală cu care Sebastian compară pe doamna T. e şi ea purtătoare de semnificaţii: ,,dna de Chasteller, iubita lui Lucien Leuwen, amanta legendară din Le Grand Meaulnes, Fermina Marquez, eroina lui Valery Larbaux sau ,,oricare dintre eroinele triste ale lui Turgheniev”. În cazul dnei. T ,,totul este de antologie” iar personajul ar trebui să intre în direct în galeria eroinelor romanului universal. Un alt articol al lui Sebastian[2], de data aceasta unul vizând personajele lui Stendhal ar putea lumina, prin ricoşeu, personalitatea doamnei T. În acesta doamna de Chasteller este caracterizată ca având ,,o inimă frumoasă, simplă, generoasă, fără sentimentalism şi afectare” fiind încoronată cu ,,un nimb al dramei”, trăsături care fac din ea un tip livresc. Ea îşi depăşeşte tovarăşele, fie că este vorba de ,,principesa doamnei de La Fayette”, fie de ,,casta prezidentă de Touvelles a lui Laclois”. Dar, pe urmele lui Proust, Sebastian simte nevoia să compare personajul cu un tablou, de data aceasta cu un peisaj iar nu cu un portret: ,,Figura ei trece dincolo de volum cum lumina Ierusalimului lui Carpaccio depăşeşte pânza tabloului şi mângâie obrajii privitorului, mai albă, mai strălucitoare, mai reală decât lumina soarelui de afară”. Prima doamnă T. trăieşte şi scrie într-un subsol al romanului, de unde urcă la suprafaţa textului, producând trei enigmatice scrisori. Acestea, în momentul publicării lor  au fost imediat salutate de E. Lovinescu, criticul care investise enorm în cultivarea literaturii feminine. Alexandru Ciorănescu a făcut cu ani în urmă o descoperire senzaţională, şi anume că scrisorile portugheze ale celebrei Mariana Alcoforado nu erau decât un fals, confecţionat de un bărbat! Romanul începe cu un joc, cu o farsă literară, cu un pariu imaginar câştigat de Autor cu criticul literar emblematic al epocii. Patul lui Procust e un roman construit pornind de la câteva convenţii dramatice. În primul rând are o structură textuală opusă celei din piesa lui Pirandello, dramaturgul italian a cărui influenţă se simte atât de puternic în Doctorul Omu vindecă de dragoste. În loc ca personajele să fie surprinse în cău-tarea unui autor, Autorul este surprins în căutarea personajelor sale! 

În al doilea rând faptul că Emilia Răchitaru e actriţă nu e deloc întâmplător ca şi faptul că în text este menţionat episodul adaptării Învierii lui Tolstoi, pusă în scenă de un regizor român după metoda lui Gordon Craig. Scrisoarea lui G. D. Ladima ar trebui să fie suficient de lămuritoare: ,,S-a hotărât să facem o grupare pentru teatru, i-am spus: Proscenium. Un tânăr regizor, Doriadi, care a studiat la Berlin ca Karl Heinz Martin, va pune în scenă. Înainte de spectacol vom ţine conferinţe arătând ce vrem. Sunt nădejdi că vom revoluţiona în întregime teatrul românesc învechit, rămas la formule vulgare, bulevardiere. Cea dintâi piesă pe care o vom juca va fi Învierea lui Tolstoi, într-un singur decor, cu proiectoare şi recuzită modernistă... Te-am propus pe dumneata pentru rolul Maslovei şi, după oarecari discuţii, deoarece se pare că Doriadi vrea pe altcineva, s-a căzut de acord. (...) V. I. Ştefanovici, unul dintre cei mai reputaţi esteţi de la noi va vorbi despre Tolstoi şi regia lui Gordon Craig. Spectacolul va avea loc la ,,Teatrul Popular”. Sala va fi decorată în perdele cenuşii, iar scena transformată”. Dacă facem abstracţie de cheia numelor, celelalte elemente au coerenţă. Camil Petrescu însuşi a scris un articol despre teoriile lui Gordon Craig publicat ulterior în Teze şi antiteze, alăturându-se unor Dragoş Protopopescu sau Haig Acterian, cel ce avea să consacre teoreticianului englez un studiu amplu. Teoria lui Craig este asociată automat cu ideile elveţianului Appia. Acesta, pornind de la nevoia de sinteză a artelor, afirmată pentru întâia oară de Wagner, cerea teatrului să se transforme într-o artă unitară. Ca şi Craig el afirma că doar regizorul poate armoniza toate aspectele unei producţii teatrale: jocul actorilor, muzica, culoarea, mişcarea, decorul, designul, make-up-ul, şi nu în ultimul rând luminile. Dacă în teatrul vechi, un teatru al iluziei, se folosea iluminatul general sau efectele imitate de iluminat, pictate direct pe decor, în noua structură teatrală va fi folosit cu precădere iluminatul formativ, cel care va produce simultan lumina şi umbra. Cei doi teoreticieni trebuiau să elimine un paradox al teatrului şi anume înlocuirea decorului de mucava, bi-dimensional cu unul tri-dimensional, compatibil cu corpurile actorilor. Craig susţinea de asemenea esenţializarea elementelor de decor, cu ajutorul unor efecte de iluminat putându-se obţine efecte magice. Astfel, credea el, un singur stâlp gotic bine iluminat poate sugera o catedrală mai bine decât desenul ei în mărime naturală. Craig îi îndemna pe regizori să renunţe la actorii profesionişti, care nu erau suficient de echipaţi sau antrenaţi pentru a trece peste idiosincraziile lor. Actriţa sa favorită era Eleonora Duse, cea care afirmase că toţi actorii trebuie să piară de ciumă pentru ca teatrul să fie salvat! De asemenea Craig a fost unul dintre admiratori ai Isadorei Duncan, cea care avea să scoată dansul din ghiarele baletelor ruse redând demnitatea corpului din dansul grecesc. O Isadora Duncan a României a fost Floria Capsali, schiţele sale de costum pentru roluri din operele lui Wagner având ca autori pe arhitectul Marcel Iancu sau pe pictorul Victor Brauner. Craig, ca şi Camil Petrescu, susţinea că emoţiile şi sentimentele actorilor diminuau efectul artistic şi viza înlocuirea acestora cu o super-marionetă: Ubermarrionette. Nu este foarte clar dacă aceasta ar fi trebuit să fie o păpuşă manevrată de un actor sau dacă actorul însuşi trebuia să se transforme într-o marionetă. Pentru că într-o asemenea montare actorul trebuia să evolueze fără să se oprească, decorul era completat de o mulţime de platforme şi scări, toate cu geometrie variabilă. Appia a aplicat mai apoi ideile sale în montări wagneriene, în timp ce Gordon Craig le-a aplicat în mises-en-scene ale operelor lui Purcell sau Haendael. O celebră montare din 1912, într-o hală industrială dezafectată din Berlin, a regizorului Helleran a pus în practică ideile celor doi. Scena şi publicul erau pentru prima dată unite, prosceniumul fiind abandonat, pereţii erau acoperiţi cu mătase translucidă, şi numai puţin de 10.000 de becuri permiteau o gradare a luminii extrem de rafinată. Scrisoarea lui Ladima poate fi citită ca un manifest al acestei mişcări moderniste ce a existat cândva în teatrul românesc. Montarea Învierii cu ,,un singur decor, cu proiectoare şi recuzită modernistă”, faptul că Doriadi a studiat cu un regizor neamţ, decorarea sălii cu perdele cenuşii şi transformarea scenei fac toate parte din estetica lui Gordon Craig. Autorul însuşi preia o parte din idei, căci preferă pe autentica doamnă T. actriţelor de meserie, în spiritul teoriei lui Craig: ,,Eu credem însă că doamna T. ar fi putut arăta posibilităţi de mare artistă şi aş fi fost bucuros să apară în Act veneţian. Dificultatea era că pe oricare dintre scene s-ar fi găsit o maestră care să o oblige să joace ,,cum îi arată ea””. Lărgirea scenei se petrece de asemenea în roman căci scena şi culisele (subsolul) sunt unite iar actorii circulă liber între ele, dosarul de existenţe transformându-se în dosar de ,,texistenţe”. În subsol, pledoaria pentru ,,autenticitate” a lui Camil Petrescu îşi găseşte argumente în teoriile lui Craig. Aici teoreticianul teatral se răfuieşte cu câteva din prejudecăţile, idiosincraziile şcolii de teatru româneşti analizând efectele negative ale ,,vocii”, ,,talentului” dar mai ales ,,imitaţiei” maeştrilor. Pledoaria sa pentru o continuă redescoperire a ,,actorului interior” sună foarte contemporan, dacă o comparăm cu teoriile mai recente ale unor regizori ca Grotowsky, Brook sau Andrei Şerban. Dacă nu poate fi Alta din Joc veneţian, doamna T. îşi joacă primul ei rol, cel al doamnei T.: ,,Nu înaltă şi înşelător slabă, palidă şi cu un păr bogat de culoarea castanei (când cădea lumina pe el părea argintiu) şi mai ales extrem de emotivă, alternând cu o sprinteneală nervoasă, cu lungi tăceri melancolice (având, pe deasupra un comerţ, la propriu şi la figurat intens cu arta şi cititul), doamna T. ar fi dat o viaţă neobişnuită rolurilor de femeie adevărată. Ca fizic, era poate prea personală ca să fie frumoasă în sensul obişnuit al cuvântului. Avea orbitele puţin neregulate, uşor apropiate, pronunţate, cu ochii albaştri ca platina, lucind, fremătând de viaţă, care, când se fixau asupra unui obiect îl creau parcă. Bărbia feminină, delicată, dar prelungirea ei, întinsă frumos până sub ureche, cam aparentă, căci era lipsită de orice grăsime. Gura, foarte mobilă, vie ca o floare. Gâtul lung, robust, cu tendoane lămurite la orice întoarcere a capului. E ştiut de altfel că marile actriţe au fost totdeauna de un soi de frumuseţe incertă, am spune ,,pe muche de cuţit”(cum sunt de altfel şi astăzi vreo câteva dintre cele mai reputate interprete ale ecranului, ca Elisabeth Bergner sau Joan Crawford, de pildă)”. Ultimele două nume de actriţe îl pot pune pe cititor pe gânduri, pentru că modelul doamnei T. ar fi putut fi, de asemenea, Divina Garbo, pentru care Camil Petrescu avea un adevărat cult sau mai nordica frumuseţe a unei Ingrid Bergman. În scrisori, citând caracterizare celor doi bărbaţi, doamna T. se defineşte pe sine ca fiind o ,,fausee maigre”, o femeie care numai în aparenţă arată slabă. De altfel, acelaşi subsol putea da regizoarei o cheie importantă pentru descifrarea personajului: ,,De o tulburătoare feminitate, avea ades o voce scăzută, seacă, dar alteori cu mângâieri de violoncel, care veneau nu- sonor- din cutia de rezonanţă a maxilarelor, ca la primadone, ci din piept, şi mai de jos încă, din tot corpul, din adâncurile fiziologice, o voce cu inflexiuni sexuale, care dau unui bărbat ameţeli calde şi reci”. Doamna T. e primul personaj feminin din literatura română, caracterizat prin intermediul vocii, elementul principal prin care se comunică un actor. Pasajul continuă prin câteva ,,didascalii”, câteva indicaţii de regie pe care Autorul-Regizor le indică drept alternativă recitărilor sau scandărilor tip Comedia Franceză: ,,Vorbea ,,adică repede, cu pauze inteligente între prepoziţiunile frazei”, nu cu acele pauze între silabe, care constituie ceea ce se cheamă în lumea teatrului ,,dicţiunea” şi care au aerul unei pronunţări răspicate pentru cretinii din sală. Doamna T. vorbea foarte repede, păstrând rostirea rărită, ca o subliniere numai pentru esenţial, când vocea scădea brusc, lucind, adânc tulburător, vocalele. Atunci privirea ei, vie ca a unui hipnotizator liniştit, spunea mai întâi singura frază în aşa mod, că vorbele ,,nu făceau decât să repete ceea ce au spus ochii”, chiar cum ceream eu în cealaltă indicaţie care păruse, mi-am dat seama mai târziu, în timpul repetiţiilor, cu o altă interpretă, de neînţeles”. Chiar ca autor dramatic, prin agresivitatea deosebită a didascaliilor sale, Camil Petrescu dă mereu semnale că ar dori să ia locul regizorului sau chiar să limiteze cât mai mult acţiunile acestuia . Dacă am reveni la consideraţiunile lui Mihail Sebastian privind construcţia doamnei T. ar trebui să  spunem că portretul iniţial al personajului se ordonează în jurul unor epitete (o voce ,,scăzută, seacă”, ameţeli ,,calde şi reci”) dar toate acestea urmăresc o structură interioară, au o gradaţie, un ritm propriu. Adjectivul abstract (frumos, fascinant, interesant) este totdeauna abandonat în favoarea celui concret (viu, cald, rece), iar seria adjectivală este întreruptă de binecunoscutele construcţii comparative: privirea ei e vie, ,,ca a unui hipnotizator liniştit”.

Încercarea de a o atrage pe doamna T. pe scenă eşuează, din cauza ororii ei de exhibiţionism, de aceea Autorul recurge la o stratagemă, împingând-o la o prestaţie artistică indirectă, îndemnând-o să scrie. Prin scris, ea va aduce la suprafaţă din sipetul adânc şi preţios al subconştientului, ascunsele taine ale inimii. Numai personajele capabile să exprime ,,cu o liminară” sinceritate bogăţia lor sufletească lăuntrică, numai fiinţele a căror ,,autenticitate” e dublată de ,,substanţă sufletească”, ar trebui să scrie. Cu toate acestea argumentele Autorului nu par să fie prea convingătoare, din moment ce se vede nevoit să fure cele trei scrisori ale doamnei T. dintr-o corespondenţă privată şi să le publice. Notaţiile sunt veritabile didascalii: doamna T. e aşezată într-un fotoliu cubic, se joacă la un moment dat cu stofa ripsată a acestuia sau îşi aranjează ,,puloverul bleumarin, cu modele geometrice”. Mobilitatea personajului se mută în pupilă: ochii ei strălucesc albaştri ca platina sau în momentul refuzului, privirea i se înnegurează iar fiinţa ei se închide, gesturile devin imobile iar vocea  devine ,,adâncă şi tulburătoare, cu un soi de închidere de iris peste tot ce e interior”. Irisul pupilei devine, pentru câteva secunde, o fantă prin care (nu) putem privi interioritatea şi feminitatea personajului. Din scrisori rezultă un veritabil ,,insight” psihologic al personajului, o informaţiei preţioasă, care va fi alterată sau îmbogăţită de opiniile celorlalţi ,,actanţi”. Fragmentul celor trei scrisori conţine o ecuaţie cu două necunoscute, iar pentru a o rezolva, pentru a descoperi cine se ascunde în spatele celor două iniţiale, D. şi X . cititorul trebuie să parcurgă cu răbdare textul. Personajul feminin trece cu viteză de la Uriah Heep la David Copperfield. Doamna T. intră în scenă cu un braţ de flori, cumpărate pentru a masca faptul că X., bărbatul fatal, nu se prezentase la întâlnirea fixată. Nu e deloc într-o formă fizică prea grozavă: ,,Am regretat pe urmă brusc că am dat drumul trăsurii – din superstiţie – căci eram atât de obosită că nu mai puteam merge pe jos, şi parcă din senin am început să sufăr în tot corpul, cum revin durerile dacă a trecut prea repede anestezicul. Mă strângeau pantofii, mi se lipeau năduşite, de-a lungul picioarelor, jartierele”. Toate personajele camil-petresciene iubesc într-un mod corporal, de aceea deziluziile în amor se înfig, ca o gheară, direct în carne. Plicul trimis de iubitul absent acţionează ca un soi de otravă: ,,Dar servitorul mi-a remis un bilet când am sunat. Un plic odios, de un albastru pal, aproape alb. Parcă un gând otrăvit mi s-a împrăştiat în sânge şi mi-a uscat pielea. Nu ştiam ce să răspund, nici n-am citit biletul, pentru că acum conţinutul lui mi-era indiferent”. Din oroare de exhibiţionism cititorii sunt privaţi de posibilitatea de a cunoaşte conţinutul biletului, căci deşi respinge într-un articol romanul poliţist şi romanele lui Gide, Camil Petrescu îşi construieşte taina utilizând tehnici împrumutate de la acestea. Sunt foarte multe momente de ambiguitate în roman, iar aceste spaţii goale, pot fi descoperite la o puzderie de autori modernişti. De ce Odette du Crecy se căsătoreşte în pauza dintre două volume cu Swann, repetând destinul autohtonei Tincuţa, condamnată de autor la calvarul căsătoriei cu Tănase Scatiul? De ce nu aflăm cum au făcut avere industriaşii americani care încearcă în Ambasadorii, romanul lui Henry James, să-l convingă pe Strether să revină în America? De ce Isabel Archer eroina Portretului unei doamne revine la Osmond? De ce episodul căsătoriei doamnei T. şi a călătoriei în Germania este trecut sub tăcere o epocă întreagă fiind expediată cu ajutorul unei singure propoziţii: ,,Multe s-au întâmplat de la divorţ şi de la călătoria mea în Germania”. Asemenea spaţii goale intră şi ele în ţesătura narativă a romanelor, căci un text se alcătuieşte din alternanţa ,,plinurilor” şi a ,,golurilor” aşa cum un personaj este creat din ,,zgomote” sau ,,tăceri”. Încercarea de a da o explicaţie oarecare sinuciderii lui Fred,  apropiindu-l de Octave de Malivert a lui Stendhal, aşa cum procedează Sebastian, e până la urmă un gest naiv. Fred Vasilescu nu e ,,babilou” cum credea Mihail Sebastian ci victima unei crime pusă la cale cu bună ştiinţă de Autor care îşi sacrifică personajele (pe Fred Vasilescu şi pe G. D. Ladima) pe altarul actului gratuit gidian. De altfel tot Gide discutând în Jurnal despre eroul lui Stendhal, definea, potrivit aceluiaşi Sebastian, presupusa impotenţă a lui Octave drept ,,o senzualitate mai ascuţită, o căutare mai complexă de senzaţii, o trecere dezolantă pe lângă bucurii ce nu pot fi cucerite decât în imaginaţie”. Pretinsul beteşug suferit de Fred în urma unui accident nu e decât o pistă falsă pe care Autorul îi împinge pe cititori. Acasă, doamna T. este aşteptată de D. iar comparaţia cade brusc, ca o lamă de ghilotină, înţepând cu un ac în insectar individul. Acesta aşteaptă liniştit ,,ca un câine la poarta ogrăzii”, iar la auzul uşii ia repede o carte în mâini, îşi creează o poză intelectuală. Există, ca mai târziu în romanele lui Nicolae Breban, două tipuri de relaţii între personaje: unele de dragoste şi celelalte de putere. Nu întotdeauna dragostea reuşeşte să se suprapună peste seducţia rece, intelectuală. Cel lucid, cel capabil să-l analizeze pe Celălalt, analizându-se întâi pe Sine, exercită o seducţie fără a-i da partenerului posibilitatea să se apere. Triunghiurile de îndrăgostiţi sunt o structură tipică a literaturii de dragoste şi nu numai, dacă ar trebui să ne gândim doar la piesele lui Shakespeare, la Visul unei nopţi de vară, bunăoară. În perechile lui Camil Petrescu există cel puţin două categorii de fiinţe ficţionale: cele superioare, noocraţii şi cele inferioare, net dominate de primele. Femeia este caracterizată fie prin gesturi, fie prin parfum. Acesta e asezonat, fiecare dragoste primeşte un alt parfum, căci cele două sunt inseparabile ,,ca mirosul dintr-o grădină”. Justine, eroina lui Durrell se parfumează întotdeauna cu aceeaşi fragranţă, cu Jamais de vie, dar la doamna T. totul e schimbător, chiar şi parfumul. Fiinţele inferioare, cele cu ,,sufletul ghemuit”, au de obicei un corp pe măsura sufletului lor. D. Are trupul ,,cu nervii roşi de suferinţă, ca un lemn de carii”, poartă pantofi scâlciaţi, are mâini neîngrijite “un palton prea mare cu buzunarele roase şi lăbărţate” şi un guler soios iar figura lui e în mod evident caricaturizată: ,,Avea maxilare aproape dreptunghiulare, neras de multe zile, gura ştearsă şi uscată dispărea în figura palidă şi brăzdată cum dispar desenele pe o batistă murdară”. Pierderea aceasta de identitate e întotdeauna dublată de senzaţia ştergerii trăsăturilor feţei. Cinismul e o armă a  celor lucizi şi îndrăgostindu-se de aceasta D. se expune analizei ei care nu iartă nimic. Locuinţa de pe Calea Moşilor e demnă de bârlogul unui personaj din romanele sau nuvelele lui Dostoievski. Doamna T. este întâmpinată de personaje groteşti, de ,,ovreici diformate de maternitate” şi petrece ,,două ceasuri într-o cămăruţă mirosind a umezeală, cu o masă cu picior în mijloc, cu o oglindă de perete pistruiată de rugină, cu un pat cu aşternutul lăsat la mijloc şi înspre margine, din pricină că slujea şi de scaun, cu cearşaful atârnat mai jos decât un soi de cuvertură”.  A sosit momentul să rupem misterul şi să dezvăluim identitatea personajelor: D nu este altul decât George Demetru Ladima, ziaristul şi poetul ce va deveni ulterior prietenul enigmaticului X, alias Fred Vasilescu. Ladima păstrase cu sfinţenie caiete de şcoală, cărţi din trecutul intelectual al eroinei: un Lamartine cu sublinieri şi o carte de germană pe care sunt copiate câteva versuri, semnificative, din Sully Proudhomme: ,,Je reve aux couples qui demeurent toujours”. Chiar dacă bietul Ladima se străduieşte să-i facă pe plac, chiar dacă îi cumpără cadouri care depăşesc salariul unui corector de gazetă, chiar dacă îi dedică poeme doamna T. îl consideră un ,,iremediabil ratat, mediocru” iar poeziile i se par ,,curente şi patetice ca nişte sorcove”. În realitate Ladima e un poet care pastişează, (Marcel Proust însuşi a practicat metoda în Pastiches et melanges) e un poet barbian încadrabil în familia hermeticilor lui G. Călinescu, cu bune cunoştinţe teoretice despre poezie. Poemul său favorit e El Desdichado a lui Gerald de Nerval, şi îi gustă pe Poe Baudelaire, sau Barbey d’Aurevilly. Nu crede în poezia pură, concept lansat de abatele Bremond, nu e nici suprarealist, nici oniric, dar are din toate acestea câte puţin. Modelul mental al poeziei lui Ladima poate fi undeva la jumătatea distanţei între Pajerele lui Mateiu Caragiale şi manifestul împotriva poeziei leneşe semnat Ion Barbu. Un alt posibil model, atât pentru Ladima cât şi pentru Camil Petrescu, ar putea fi poetul şi gazetarul  Mihai Eminescu. Descrierea apartamentului lui Ladima seamănă izbitor cu interioarele caselor în care a locuit Eminescu, aşa cum Slavici sau Călinescu, iar scrisorile de dragoste către Emilia Răchitaru repetă corespondenţa lui Eminescu cu Veronica Micle, descoperită recent printr-un veritabil miracol. De asemenea se face referire la soarta poetului român de geniu, condamnat să moară în mizerie. Dacă doriţi George Demetru Ladima ar putea fi considerat un personaj polemic, ce ar trebui să demonstreze că intelectualul poate constitui obiectul analizelor unui roman, în ciuda părerii contrare exprimate de G. Călinescu. Poetul şi gazetarul e de asemenea un campion al dreptăţii sociale, dar e un exemplar mai diluat decât Andrei Pietraru din Suflete tari. Iar aceasta diluare e un efect al faptului că un asemenea tip e mai curând dramatic decât epic. În mod evident doamna T. nu judecă poemele lui Ladima cu neutralitate, cu acel cap limpede atât de necesar criticului literar. Dar cea mai crudă scenă e cea a posesiunii, moment de maximă acuitate analitică, în timpul căreia avem revelaţia efectelor devastatoare ale lucidităţii. Scena e antologică, bărbatul se dizolvă în plâns, reuşind să înmoaie femeii ,,scheletul mândriei”: ,,Din ochii care nu puteau fixa nici un gând, s-a lăsat pe pleoapele înroşite o rouă de lacrimi, pe urmă două şiroaie s-au  scurs de-a lungul nasului osos, pe gura fără sânge şi fără contur, ca o floare veche, de cârpă decolorată. (...) Din tot corpul acela, îmbătrânit înainte de vreme, sucit în el însuşi ca o cârpă decolorată, s-a pornit un plâns zguduitor, de parcă toată viaţa din el s-ar fi rezolvat lichidă, în lacrimi. Ochii inundaţi nu i se vedeau, doar sprâncenele, îmbinate acum într-un unghi uşor, accentuau că acolo s-a concentrat totul”. Un singur element o atrage pe doamna T. din fizionomia lui Ladima, privirea acestuia, ce va fi ulterior descrisă şi de Fred Vasilescu. Cu toate acestea femeia, care apare pentru prima dată goală, deşi nuditatea ei nu are nimic indecent, nu-şi poate duce gestul de cedare până la capăt. Notaţiile sunt exacte, bărbatul se transformă într-o ,,moluscă uriaşă” iar corpul se crispează în momentul în care simte ,,buzele calde şi cleioase, ca un corp de melc târându-se de-a lungul corpului meu, pe gât în sus”. Interzicându-i să o sărute pe buze, ea îşi concentrează esenţa eu-lui în partea superioară a capului: ,,Dar eu simţeam că tot ce eram ,,eu”, mi se refugiase în ochi, în obraji, în linia strânsă a gurii, cum se refugiază  cineva dintr-o cameră inundată, într-un colţ oarecare, pe o mobilă mai ridicată”. Priveliştea pielii lui ,,palidă şi neagră” o dezgustă total, în aşa fel încât posesiunea se amână pentru o zi când doamna T. îşi simte sufletul de soră şi este capabilă să treacă peste aceste amănunte exterioare. Cea de-a doua scrisoare are o funcţie taumaturgică, povestind, doamna T. îşi verbalizează traumele, reuşind în acest fel să se dispenseze de ele. Dar nu D. este elementul central al preocupărilor sale ci misteriosul domn X. Scena care produce adevărata devastare sufletească e cea din compartimentul de tren. Bărbatul, intră primăvăratic însoţit de noua amantă, pe care o conduce în vacanţa de Paşte la Sinaia iar comentariul doamnei T. vorbeşte despre suferinţele atroce pe care aceasta le îndură: ,,Am înţeles mai târziu că mergeau să facă Paştele la Sinaia, am înţeles din întrebările ei nerăbdătoare, dar şi din geamantanul care dusese cândva şi sărmanele mele cămăşuţe la Sighişoara, tot de Paşte. Era o durere pe care n-o mai puteam stăpâni, care îmi măcina corpul ca un voltaj prea mare, un aparat. La fel mergea acum cu o altă femeie, reedita funcţional cu un conductor un drum care în amintirea mea era un refugiu unic de bucurie trecută, căci socoteam cele trei zile petrecute în vremea dragostei noastre, în orăşelul săsesc cu aspect medieval şi cu cetate, incomparabile în viaţa lui şi a mea. După o examinare amănunţită în care desprinsesem acest episod de tot ceea ce în Bucureşti fostul meu prieten putea reedita cu alte femei, alesesem din trecut această călătorie, cum ai alege o mobilă care a rămas bună printre ruinele lăsate de un incendiu”.

Chiar cu riscul de a plictisi revenim la un pasaj din jurnalul Justinei, eroina primului roman al tetralogiei alexandriniene a lui Durrell[3]: ,,E inutil să-ţi închipui dragostea ca pe o armonie a spiritelor, a gândurilor; e o înflăcărare concomitentă a două spirite, angrenate în acţiunea autonomă de a se armoniza. E senzaţia unei silenţioase explozii înăuntrul fiecăruia dintre ele. Iar cel ce iubeşte se mişcă, uluit şi preocupat în jurul acestui eveniment, examinându-şi experienţa. Recunoştinţa îndreptându-i-se către un donator greşit, îi creează iluzia unei comunicări cu propria sa pereche, dar acest lucru este fals. Obiectul iubit este pur şi simplu o fiinţă care a împărtăşit cu cel care iubeşte o experienţă simultană, în chip narcisiac. Iar dorinţa de a fi lângă fiinţa iubită nu se datorează, la început, ideei de a o poseda, ci doar permite celor două experienţe să se acopere între ele ca două imagini aparţinând unor oglinzi diferite”. Această definiţie a amorului ca sincronizare de experienţe spirituale acoperă perfect realitatea sufletească a relaţiei dintre dna. T. şi Fred Vasilescu, căci o iubire adevărată nu poate fi prezentată dintr-o unică perspectivă ci capătă viaţă din jocul de lumini, prins între oglinzi paralele. Dar cel ce iubeşte e la rândul lui mobil, surprins în plină mişcare, de aceea suprapunerea între cele două imagini nu va fi niciodată perfectă, existând un interval de timp, până ce conexiunea se va realiza. Sentimentul limitei ce nu va putea niciodată să fie transgresat, va putea fi mereu pus în legătură cu acest joc narcisiac, căci, pentru a fi reală, iubirea trebuie să fie în primul rând un dialog de experienţe strict personale, care nu sunt decât formule intelectuale, rafinate de egoism. Camil Petrescu are o dublă intuiţie a sufletului feminin. În primul rând, dată fiind legătura mult mai puternică între femei şi obiecte, de multe ori, în scenele de dragoste obiecte intime ca periuţa de dinţi sau cămăşuţele devin metonimii ale poveştii de dragoste propriu zise. În al doilea rând, faptul că doamna T. îşi alege comparaţiile din registrul mobilelor nu miră pe nimeni, dar provoacă mirare comparaţiile cu fenomenele electrice şi limbajul tehnic conţinând cuvinte ca ,,voltaj” sau ,,conductor”. Dureros pentru ea nu e atât faptul că îl vede pe Fred Vasilescu însoţit de o femeie ci faptul că experimentul electric pe care ea îl credea unic, e, totuşi, repetabil.   

 


[1] Harold Bloom – Canonul occidental, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, p. 311.

[2] Mihail Sebastian – “Despre Stendhal”, în Eseuri. Cronici. Memorial, Bucureşti, Ed. Minerva, p. 34.

[3] Lawrence Durrell – ,,Cvartetul din Alexandria”, în Justine, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1989, vol. 1, p. 23.

 

 

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004