Femeia cu oglinda

 

Cu toate că nu constituie tema  acestui studiu trebuie spus că în perioada dintre războaie când Hortensia Papadat Bengescu publica prozele din volumul Ape adânci şi apoi ,,nuvelele îmblânzite” cum m-am obişnuit să numesc micro-romanele Pe cine a iubit Alisia, Romanul Adrianei sau Femeia în faţa oglinzii, romanul european părăsise deja mantaua unei unice perspective narative pentru a se îndrepta fie spre scriitura fluxului interior, fie spre jocul perspectivelor multiple, respectând legile contrapunctului la Huxley sau organizând o structură supraetajată în romanele lui Henry James. Nici una din prozele autoarei noastre nu excelează în sofisticare narativă, pentru că textele sale sunt broderii, sunt lucrate în intensiune, efortul depus fiind în direcţia complicării arabescurilor sufleteşti iar nu în direcţia unei rafinări a pattern-ului narativ. Nu voi reţine totuşi pentru a discuta decât două din aceste proze, Femei, între ele şi Femeia în faţa oglinzii, cea de-a doua constituind fără doar şi poate capodopera  acestei perioade speciale din creaţia marei scriitoare.

Aşa cum îi spune şi titlul Femei, între ele povesteşte istoria unui mic grup de femei, o poveste în care, naratoarea, aflată la băi şi locuind într-un ,,chalet silvic”, organizează, departe de lumea dezlănţuită a bărbaţilor, un conclav care deapănă câteva ,,povestiri ale ochilor”. Cele trei invitate ale naratoarei sunt reprezentative pentru genul lor, simbolizând tot atâtea vârste di-ferite ale feminităţii: dna. Ledru, o elveţiancă văduvă, care se refugiază în mişcarea mecanică a lucrului migălos cu croşeta, dna. M, soţia româncă a unui belgian ce are în grijă un copilaş infirm şi Miss Mary, adolescenta sportivă, însoţită pretutindeni de aceeaşi rachetă de tenis. Structura este, până la un punct comparabilă cu cea a romanului Virginiei Woolf Valurile, numit de autoarea sa ,,o floare cu şapte petale” construit ca un text care rezultă din convergenţa a şase solilocvii diferite, înregistrate de conştiinţa plurivalentă a naratorului, Bernard. Naratoarea îşi trădează însă parti-pris-urile pentru primele două, cea de a treia făcând mai degrabă parte din grupul ,,fecioarelor tari”, ,,a ingenuelor falsificate”, care, prin atitudinea lor, lucrează la ,,distrugerea sacrei feminităţi”, ,,a farmecelor fragile”. Absenţa elementului masculin este motivată de naratoare prin faptul că ,,studiul femeii este mai interesant decât cel al bărbatului”, prea angrenat în vâltoarea unei realităţi factuale, în timp ce sufletul feminin oferă observatorului ,,o importantă rezervă de material sufletesc”. În realitate proza este construită integral pe opoziţia ,,ochi” versus ,,mâini”. Adunarea femeilor are loc într-un ,,ungher” al terasei unei vile iar naratoarea însăşi este prezentată purtând după ea unul dintre ,,acele mici gheme, cam îngălbenite, cu o floare de dantelă, care rămâne şi se găseşte melancolic cât de târziu printre neînsemnatele fleacuri ce alcătuiesc şi înconjur existenţa feminină”. Mişcarea mâinilor naratoarei este mecanică, ea caută doar să umple vidul existenţial printr-un ,,lucru fără destinaţie, târât din loc în loc” dar care oferă un  bun ,,pretext mâinilor obosite sau leneşe”. Caracterizarea personajelor va conţine de aceea cel puţin două portrete: primul, cel fizic, e însoţit de descrierea lucrului de mână, care caracterizează cel puţin la fel de bine tipul uman ales de scriitoare. Astfel există o potrivire aproape perfectă între descrierea dnei. Ledru (,,două colţuri de tâmple castanii netede ca totdeauna, rotogolul ei de coadă bine pieptănată, rochia ei carelată cu guler alb şi faţa ei sangvină”) şi produsele muncii sale manuale lucrate cu croşetul: ,,boneţele cât pumnul” şi ,,jachete cu mâini de păpuşă”. Spre această bunicuţă copii întind mânuţele instinctiv şi, ca în tablourile lui Rembrandt, lumina cade tangenţial asupra mâinilor, foarte slab sau adesea deloc luminate în portretele feminine: ,,două mâini puternice dar neexpresive, făcute să mişte obiectele cu gesturi pozitive şi îndemânatice, ce ştiau în tot minutul ce vor, ce nu se vor încurca cu altele, uitate într-un gest ridicol la mijlocul drumului între idee şi scop, întrerupte de ademenire cine ştie cărui vis de o clipă”, într-un cuvânt ,,două mâini temperate, două mâini cuminţi”. Ca şi în cazul naratoarei mişcare lor urmăreşte să umple acelaşi gol, acelaşi vid ferial. Un personaj mai viu, din familia femeilor de rasă, e d-na M, cea de-a treia femeie superioară ce se ascunde după o iniţială, după  d-na B a lui Negruzzi şi d-na T. a lui Camil Petrescu. Trăsăturile ei sunt schimbătoare, capricioase, neprecizate, având, pe un spaţiu foarte mic, aceeaşi mobilitate pentru care personajele lui Proust au nevoie de un roman întreg: ,,înaltă, elegantă, cu mersul uşor unduit, oprit cu voinţă de la mişcări precise, cu părul alb ce părea un lux, cu o cutezătoare cochetărie de femeie frumoasă, cu trăsături fine, cu ovalul bogat, cu gura întinsă într-un arc plăcut de un surâs imprecis, ce se nuanţa după împrejurări, cu ochii strânşi pe pleoape, dar nespus de expresivi când uneori te ţinteau drept în faţă avea un parfum de graţie şi mister, misterul vieţii sufleteşti adânci”. D-na M. pare să corespundă gusturile lui E. Lovinescu care vedea în mai toate personajele autoarei specii de d-na M! Ea degajă o frumuseţe de toamnă liniştită ,,parcă şi mai delicată acum, cu tonurile stinse ale feţei, cu trupul admirabil sub vălurile fumurii”. Se îmbracă în culori stinse, printre care predomină cenuşiul. Accesoriile ei feminine trădează un rafinat şi totodată straniu gust estetic, poşeta ei are o ,,ramă de argint vechi” şi se închide cu o stranie emblemă ,,o şopârlă”. Ea brodează, amestecând culorile pe pânză într-o manieră foarte personală, apropiată de pictură: ,,înfigea în pânza argintie poezia mătăsurilor cu culori stinse, ca şi mişcările încet voluptoase ale degetelor prelungi şi pale, colori – suflarea comprimată a unor colori prime”. Deloc întâmplător, personajul mitologic cu care e comparată e chiar antica Penelopă, strămoaşa îndepărtată a tuturor acestor femei ce ţes, adică produc un text. Asupra mâinilor este proiectat un fascicol subţire de lumină, şi acestea, după un procedeu proustian, sunt comparate, ek-frastic, cu mâinile unui personaj de tablou: ,,mâinile ei lungi, de care eram înamorată, mânuiau acul ca şi cum ar fi săvârşit un act umilitor pentru ele; păreau făcute înadins să ţină fildeşul unui evantaliu pe vreo pânză superbă din vremea Renaşterii”. Coincidenţa simbolică dintre textul povestirii şi fragmentul de material ţesut în acest colocviu al feminităţii, dincolo de valenţele ei poetice, rămâne poate fragmentul cel mai frumos: ,,Lucrul acela de mână mai târziu va cuprinde în arcuirea frunzelor de palide mătăsuri, în moartele petale de ibrişinuri carminate, tot ce era în preajma ochilor şi în mişcarea sufletelor din clipele acelea. Oameni, dar şi drumuri, frunze, cuvinte, le va închide în pulsul mâinii. Acel petic de lucru fără viaţă va conţine chipurile ce ne-au trecut pe dinainte şi au pătruns prin oglinda ochilor la cârma degetelor care îndreptau firul, trecătorii potecilor şi ai minţii vor fi în fiecare punct mai apăsat şi tot aşa şi nepăsarea de ei. În cugetarea liniilor trase de arcul uşor, în slova firului destrămat de mătasă translucidă, în curba arabescurilor vor fi toţi şi toate, câţi au trăit, odată cu noi şi împrejurul nostru, minutele de atunci. Uitat în fund de casetă nepoţii noştri vor azvârli cu mâini dispreţuitoare peticul învechit şi nu vor şti că frunzăresc un petic de viaţă”. E aici, în acest petic de material, o sugestie a madlenelor lui Proust, dar contează mai mult mesajul de artă poetică, teoretizarea unei proze de tip arabesc, cea care va închide în ea ,,trecute vieţi de doamne şi domniţe”. Gestul de a împleti nu mai e atunci un simplu act reflex ci transcrierea dicteului automat al realităţii înconjurătoare, devenind artă la un nivel estetic superior. Romanul se transformă într-o ,,clacă”, într-o operă colectivă în care femeia scriitor nu scrie ci face ce ştie ea mai bine, lucrează în interiorul unei societăţi feminine. Cu toate astea ele se raportează, chiar şi subconştient, la modelul macho căci invidiază ,,privilejul ţigării masculine, pe care fumatul feminin nu-l înlocuieşte.” Aviz fumătoarelor! D-na Ledru, prin simplitatea ei deosebită, deşi e elveţiancă e apropiată de ţărăncile românce în timp ce mult mai sofisticata d-na M. (pe care naratoarea, pentru a o umaniza, preferă să o strige Mamina, deşi ar fi putut folosi numele ei mic, deosebit de frumos, Aloys). E clar că dincolo de aceste siluete feminine se ascunde un strat simbolic, cele trei graţii sunt de fapt trei generaţii ale feminităţii. Prima, d-na Ledru e femeia tradiţională, burgheză, pentru care căsătoria e doar un contract şi care nu pare să fi cunoscut dragostea, în varianta ei „turmentată”, romantică. Cea de-a doua, Mamina, e femeia superioară, cea care îmbină căsătoria cu instrucţia înaltă, iar declaraţiile de dragoste permanente fac din ea modelul sufletesc al naratoarei, şi implicit al autoarei. Cea de-a treia, Miss Mary, cea care îşi refuză plăcerea de a lucra ceva de mână îşi refulează şi îşi ascunde cumva feminitatea. Ea rămâne doar un personaj de planul al doilea, joacă într-un rol secundar, semn că Hortensiei nu-i plac amazoanele tinere care prefigurau decadenţa anilor nebuni. Cât despre semnificaţia privirilor propriu-zise aceasta ar trebui despărţită în cel puţin două aspecte. ,,Privirea” înseamnă atât ,,punctul de vedere” în definiţia clasică a naratologiei moderne, cu izvor în textele teoretice ale romancierului James, cât şi ,,privire” ca element epic declanşator. Primul aspect e cel mai interesant, fiind de reţinut în primul rând declaraţia naratoarei care se consideră pe sine o fiinţă fără un statut ontologic puternic, o fiinţă care doar priveşte: ,,Nici eu nu găsesc nimic de povestit; dar eu sunt din acele fiinţe care privesc numai cum trăiesc ceilalţi. Am purtat mereu pe nas acei ochelari cu care te uiţi la alţii şi n-am băgat de seamă ce mi se întâmplă mie. Aş putea mai uşor să vă spun, cu experienţa mea de privitor, că dama cu pălărie neagră şi rochie albă e în afinitate simpatică cu jacheta cu careuri mici şi pălărie moale, după simptome imperceptibile de privire şi după armonia involuntară a paşilor, care se încrucişează la plimbare în acelaşi loc, decât aş putea să vă istorisesc ceva personal. Am un deficit colosal de existenţă”. Lilly Briscoe, unul din personajele romanului Spre far, sublinia imposibilitatea de a descrie în mod corect pe dna. Ramsay în aproximativ aceeaşi termeni: ,,omul ar avea nevoie de cincizeci de perechi de ochi ca să o poată privi, dar nici atâtea perechi nu ţi-ar fi de ajuns ca să o cuprinzi pe femeia acea. Ţi-ar trebui o pereche care să rămână oarbă la frumuseţea ei, un simţ ascuns, fin ca aerul, cu care să pătrunzi pe gaura cheii şi să priveşti în jurul ei în timp ce tricota, ce vorbea, ce şedea singură şi tăcută la fereastră- care să-i fi adunat şi reţinut gândurile, închipuirile, dorinţele cum aerul reţine fumul vaporului”. Naratorii au un complex al privirii pe gaura cheii, iar imaginea ochiului compus din mai multe faţete, ca la insecte, provine din aceeaşi zonă imaginară. Naratoarea din Femei, între ele face trecerea, în plan ontologic, spre personajul reflector Mini din romanul Fecioarele despletite, o colportoare de ştiri, un simplu go between, care suferă la rându-i aceeaşi vidare existenţială. Obiectivitatea, este conceptul cheie, în jurul căruia E. Lovinescu îşi construieşte studiul dedicat volumului Ape adânci, singura proză care primeşte notă de trecere fiind chiar Femei, între ele. Criticul apreciază tocmai faptul că scriitoarea se îndrepta spre romanul de analiză psihologică, sugerând la apariţia cronicii un traseu literar pe care, ulterior, prozatoarea îl va urma. Cu toate acestea traseul epic al prozei este sublim, dar, aşa cum se întâmplă din când în când, lipseşte cu desăvârşire! Bărbaţii sunt prezenţi în povestirile celor patru doamne metonimic, prin intermediul ochilor. Varietatea de priviri e mare, dar extremele sunt privirea bovină, de ange gardien, a tânărului de familie bună şi privirea demonică a clochardului, zărit din întâmplare lângă sacalele cu apă, care o atrage, inconştient, declanşându-i un fior profund. Îi lipseşte însă autoarei detaşarea necesară, firele ghemelor epice, prea descărnate se înnoadă adesea iar textul capătă o structură vâscoasă, romantică, putând fi cu greu urmărit cu atenţie. Anumite afirmaţii cu caracter general privind comportamentul feminin pot fi amendate uşor, semn că tiparele mentale s-a modificat totuşi foarte mult: ,,La bărbaţi, elementul final, scopul realizării nu lipseşte niciodată, cele mai poetice, cele mai imaginare iubiri, amorul unei statui sau a unei pânze sau al femeii imposibile, o urmărire uşoară şi pasageră (...) nu se pot desface de acel reziduu al posesiei. Acesta este mobilul, iniţial sau final, de la care pleacă iubirea pentru a se completa prin sentiment, sau pleacă în direcţia inversă, dinspre sentiment înspre el. Femeia, dimpotrivă, flanează, rătăceşte pe drumuri foarte lungi sau scurte, fără nici un scop. Sau începe tocmai atunci să iubească, când se detaşează de posesie, când se eliberează”. Motivul fundamental al prozei rămân însă ochii ,,acele oglinzi mititele în care răsfrâng imagini miraculoase, cristale vii în care naşte forma a tot ce există, unde se aş-tern icoane la adâncimi felurite, plutesc mereu deasupra sau se îneacă la fund”. Peste privirile celor patru personaje se deschide, ca în Levantul lui Mircea Cărtărescu, ochiul uriaş al autoarei, căci şi aceasta suferă de complexul lui Argus, cel amintit de Jean Paul Sartre în L’etre et le neant: ,,înapoia lor ochi suprapuşi, ochi nenumăraţi sclipeau obositor, dilatându-se până la a forma un ochi gigantic. Acest ochi compus, apocaliptic, ar putea simboliza deopotrivă suma ochilor tuturor cititorilor care au citit vreodată acest text, printre care sclipesc undeva şi ochii autorului acestui studiu.

Cel de-al doilea micro-roman ales spre analiză, Femeia în faţa oglinzii, oferă interpretului o viziune din interior, un ,,insight” psihologic al tipului de scriitură feminină. În acest text, organizat în jurul unor stări sufleteşti în douăzeci şi două de capitole, femeia narator Manuela se analizează pe sine, oglindindu-se în apele unor oglinzi deformatoare. Pictorul baroc italian Parmigianino a desenat odată un Autoportret într-o oglindă convexă, în care elementul central al tabloului devine mâna deformată ce ţine penelul. S-a spus adesea despre Femeia în faţa oglinzii că e un autoportret, dar nimeni nu a făcut precizarea că oglinzile în care Manuela se priveşte nu sunt mimetice, ci deformatoare. De altfel, ca şi în proza mai sus citată premisa este una proustiană, dar diferenţa specifică, acel ,,nu ştiu ce” adăugat de feminitate o împiedică să simtă şi să înţeleagă trecutul: ,,Când i se pomenea de el, îi părea un basm fad şi străin. Ea singură nu şi-l amintea decât ca să-l tăgăduiască; îl târa totuşi, şi era legată de el fără scăpare. Îl târa, cum târăşte o pasăre aţa ruptă de pripor, care a rămas legată de piciorul ei. (...) Cu ce ochi uscaţi şi care nu recunosc se uita ea la trecut, când îi punea cineva dinainte ierbarul lui veşted! Ar fi putut privi acel trecut fără necaz, ca pe o fâşie desprinsă, sau ar fi putut să se întoarcă spre el cu bună voinţă. Dimpotrivă, se împiedica de el ca de un ştreang rupt şi totuşi nedezlegat, şi atunci trecutul i se pare un monstru care înghite timpul, timpul care şi el ne înghite. Timpul ei, cel de două ori pierdut!” Aventura proustiană de a recupera timpul pierdut nu mai e posibilă, femeii lipsindu-i acea detaşare ironică, ce i-ar fi putut permite o reconciliere cu propriul său trecut. Femeile ucid timpul şi refuză să trăiască altundeva decât în prezent: ,,Ea era femeie. Pentru ea nu exista decât fiinţa şi ceasul de atunci”. Femeia cultivă un erlebnis al momentului, caută satisfacţii imediate, nu are percepţia trecutului metafizic, a Timpului cu majusculă şi de aceea fiecare iubire nouă se transformă pentru femeie într-o crimă simbolică: ,,Fantomele trecutului masculin sunt trupuri îmbălsămate într-o criptă sacră. Femeia le arde şi spulberă cenuşa în vânt şi forţa fiinţei ei, alimentată de incendii, luminează un singur chip viu, al celui de acum. Părinţii, strămoşii, fraţii, logodnicii, amanţii îi incinerează cu o cruzime senină şi inconştientă şi întinde aceluia urna ei proaspătă... Aşa e femeia! Poate nu şi... femeile”. Precizarea aceasta poate părea inutilă, dar în realitate autoarea îşi ia o marjă de siguranţă, căci orice asemenea generalizări cad în păcatul constitutiv al inducţiei incomplete. Imaginea femeii piromane, care arde pe rug trupurile foştilor iubiţi, are, dincolo de violenţa ei, o justificare în plan psihologic. Refuzând să trăiască în trecut, Manuela se deschide spre structura muzicală a prezentului: ,,Căuta acum o simfonie în care să exprime, din sensibilitatea sonorităţilor, impresiile sufleteşti cele mai impalpabile şi cea mai fină vibraţie a aparatului nobil al senzaţiei. În fiecare zi se apleca peste ea însăşi până când prindea sunetul interior imperceptibil: se apleca apoi pe clape până când, din chinul strident sau din armonia diluată până la imponderabil a ecourilor miliardare, conţinută în fiecare notă muzicală pozitivă, ele îi redau nuanţa tonală a impresiei”. Analiza de sine înseamnă aducerea la suprafaţă a acestei muzici interioare, dar mai ales transcrierea ei, traducerea armoniilor cu ajutorul limbajului, mult prea sărac şi insuficient pentru a reda bogăţia de nuanţe sufleteşti ale feminităţii. Pe tot parcursul textului sunt descrise activităţi ,,secundare” în viziunea bărbatului, dar care alcătuiesc simfonia universului feminin: cumpărăturile şi poezia cadourilor primite pe neaşteptate, emoţia probării unei rochii noi şi toate pregătirile, bine înţeles în faţa oglinzii, făcute înaintea balului unde Manuela ar trebui să întâlnească pe Vîlsan. Toate acestea alcătuiesc un continuu cinematografic, în care stările interioare şi cele obiectele se amestecă, într-o manieră narativă foarte apropiată de fluxul interior, teoretizat, printre alţii, de Virginia Woolf: ,,Privi caii de lemn de toate mărimile, cărucioarele cu păpuşi, oiţele frumoase, albe. Îşi strivi niţel mintea să vadă ce ar putea lua, pe urmă cercetarea asta îi păru o oboseală mare în inerţia pe care o simţea, şi renunţă. Pe comptuarul lung, de partea cealaltă, obiectele de lux, de fantezie, sclipeau. Manuela de abia atingea câte unul legat frumos în argint, mai mult pentru a-l pipăi pentru lumina lui argintie, clară, apoi îl punea jos, încet, pe când vânzătoarea cu glasul ei răguşit îi enumera calităţile”. Chiar dacă nu atinge fragmentarismul ideilor, ce reproduce cât de cât fidel ritmul în care acestea se nasc, rând pe rând, în mintea personajului, aceste scurte fragmente din Femeia în faţa oglinzii se apropie cel mai mult de experimentele romanului psihologic european contemporan. E de reţinut şi replica Manuelei, cea care, în ciuda afirmaţiei mai sus citate, trimite la trecut sau mai precis la spaţiul copilăriei: ,,Ceea ce îmi plăcea grozav era să primesc darul. (...) Am păstrat această plăcere copilărească de a primi. Un pacheţel, o cutiuţă, o farfurie acoperită îmi fac o bucurie grozavă orice ar conţine, fiindcă vin, sunt neaşteptate, necunoscute, fiindcă mai ales nu le prevedem şi schimbă, sparg mersul monoton cu ceva nou, cu un fapt, cu un eveniment.(...) M-am tras la o parte de lume: nimănui nu-i trece prin gând că mi-ar face plăcere un gest atât de mic, şi aproape sufăr, când trec pe lângă mine, în ajun de sărbători, servitori purtând ceva în mână, care încetinesc pasul întâmplător lângă poartă şi apoi se duc. Sufăr dintr-o obişnuinţă de impresii rămase din copilărie”. Gradul de civilizaţie al unei societăţi se măsoară şi după maniera în care oamenii îşi fac unii altora mici cadouri, fără o valoare materială impresionantă şi fără îndoială contemporanii noştri ar avea ce învăţa de la lumea aceasta dintre războaie. Un alt fel de film este cel prezentat în capitolul Strada, în care oglinda sufletească este purtată pe unul din bulevardele Bucureştiului. Mimesisul nu aparţine nici de această dată zonei realismului căci, aşa cum proceda şi Sandu, naratorul lui Holban descrierea este înlocuită cu un soi de divinaţie. Privind un revolver în vitrina magazinului de arme, Manuela construieşte un discurs de escortă romanesc, un film mental, cu personaje şi destine sfărâmate: ,,Se atribuie oamenilor de obicei poveşti; ei sunt rolurile principale şi obiectele inanimate – auxiliarele. Manuela credea acum contrariul. Acel revolver era eroul şi oamenii, incidentele lăturalnice. Împrejurul lui aveau să se ţeasă firele unui roman poliţist. Nu căuta să şi-l închipuie. Voia să-l ştie”. În tulburarea ce o cuprinde, Manuela devenită Pythia sau o clarvăzătoare vede mâna criminală născându-se din arma crimei dar eşuează, din cauza oboselii, să-şi închipuie trăsăturile chipului celui ce va apăsa pe trăgaci: ,,Dar capul omului cum va fi? O duru fruntea în căutarea – nu a unei închipuiri pe care putea lesne să o plăsmuiască – ci a chipului adevărat. Acolo, în bezna necunoscutului, unde nu pătrund luminile mititele ale vederii omeneşti obişnuite, acolo în supraputerea vizionară, ca un detectiv prea temerar, cercetă în laboratorul misterios unde se pregătesc crimele viitoare. Simţi în creier o tăietură ascuţită. Obosise.”

Cele câteva personaje ale străzii, doamnele care coboară înveşmântate în blănuri dintr-un automobil ultraluxos, sau apoi micul bătrân cu ochelari verzi atrag privirea magnetică a ,,ghicitoarei” care ar dori să pătrundă, doar pentru câteva clipe în enigma unui destin oarecare. Astfel Manuela avansează câteva ipoteze, bătrânul, desprins parcă dintr-un ,,roman balzacian” ar trebui să fie aşteptat acasă de o fiică şi de un rozător, mic animal de companie, şi e probabil un avar din familia lui papa Gobseck. Proiectând asupra realităţii înconjurătoare propriile sale fantasme ficţionale, Manuela acţionează ca o romancieră, scriind astfel propriul său roman. Naratoarea suferă de lipsa totală a interiorităţii, trăieşte ca şi cea din Femei, între ele exclusiv la nivelul privirii, şi de aceea procedeul ar trebui mai curând să fie denumit ,,flux exterior”. Privirea eroinei este educată şi antrenată pentru a urmări ,,coaja lucrurilor” şi prin asemenea exerciţii eroina narator îşi regăseşte, în mod paradoxal, interioritate: ,,privea obiectele dimprejur pentru a putea, prin contactul cu realitatea, să reintre în ascunderea ei tăcută”.

Fie că este vorba doar de un paravan ,,de carton gălbui cu motive chinezeşti” pe care ,,oameni cu mici chipuri galbene, cu codiţe frumoase se plimbau pe drumuri de mătase”, fie că descrie ,,un vas chinezesc de faianţă galben-roş cu buza spartă”, fie că admiră reproducerea unui cap de Crist de Rubens pe o carte poştală sau un bust de femeie planturoasă în vitrina unui fotograf, toate aceste situaţii creează o picturalitate deosebită, o viziune implicită de artistă însoţind contrapunctic textul naratoarei. Chiar relaţia între un bărbat şi o femeie este, la un moment dat, transpusă în acest înalt cod estetic: ,,Dintr-o lumină strecurată prin geamul uşii i se născuse o viziune de artă. Pe marginea unui bloc abrupt, se înălţa – ca o tulpină pe buza prăpastiei – o siluetă de femeie, fără detalii distincte, numai conturul armonios care creează imaginea. Şi peste ea, aplecat, un bărbat mai înalt ca ea, o cuprindea, o îmbrăţişa, o chema la el. Şi aveai senzaţia că ea era o floare crescută în margine de genuni şi el, acel care a secat tot muntele şi s-a aplecat fără frică lângă abis, ca să o culeagă”. Această viziune statuară ar scoate din sărite pe orice feministă de bună credinţă, căci atitudinea pasivă, de expectaţie a femeii ce are nevoie de bărbat pentru a descoperi sublimul abisului a fost, în cei optzeci de ani care ne despart de proza autoarei, totalmente abandonată. Ochiul naratoarei este atras de obiectele ,,sclipicioase”, fie că este vorba de giuvaieruri sau perle, fie de reclama luminoasă din faţa unui cinematograf de lux. Imaginaţia feminină joacă un adevărat ,,hocus-pocus” cu micile obiecte care sclipesc, aşa cum se întâmplă în scena în care femeia se pregăteşte pentru bal, un fragment din secreta alchimie feminină: ,,Scoase apoi bijuteriile şi le aşeză pe masă. Se amuză privind cum străluceau în umbră. Nu aprinsese. Le fixă mult, până îşi pierdură formele şi rămaseră numai lumini... Şi mai mult – până când, în umbra mesei, luminile cu contururi pierdute nu îi mai părură nişte licurici, ci scântei prinse pe genele ei... Atât de mult, până când senzaţia deveni concretă, supărătoare. Şi involuntar puse degetele reci pe pleoape, ca să culeagă pietrele închegate pe ele. Râse... Era o scamatorie! Allez... passez!... Şi apoi cuvintele cabalistice: ,,Vedeţi, doamnelor şi domnilor!...pe masă nu mai e nimic... Acuma, voiţi să vedeţi semiluna fină, sclipitoare de briliante încrustate în argintul cizelat, al corpului sacru, trifoiul fabulos cu patru foi smălţate într-o rouă orbitoare, inelele?... Iată!” Şi, luându-le câte una din ochi, aşeză gemele mici iar pe masă. Brăţările mai masive nu se potriveau cu jocul. Stau cu cercul lor fix de aur. Nu-i mai plăceau. Le-ar fi vrut serpentine mlădioase, cum se purtau acum, de curând. Nu le va pune”. Pasajul, pe lângă graţia jocului, conţine ,,o punere în abis” a unui procedeu de construcţie, căci în întregul text ochiul care înghite, aglutinează obiectele, exteriorul, lumea obiectuală, invadează interiorul, lumea sufletească iar captromanţia, ghicirea cu ajutorul oglinzii se substituie analizei, care nu e decât o privire simplă în oglindă. Oglinda sufletească este cea mai complicată dintre ele şi ea suge din irealitatea imediată obiectele, transformându-le în nestemate interioare. A scrie un roman înseamnă a stăpâni această kabbală, a conduce procesul sufletesc de transmutare alchimică, cea ce presupune cunoştinţe oculte. Fragmentul esenţial pentru înţelegerea textului, conceptul fiind ulterior preluat şi îmbogăţit de Simona Popescu, nucleul viitoarei teorii a ,,corpului sufletesc”, dezvoltată de Mini în Fecioarele despletite se găseşte în capitolul intitulat Volubilis:

,,Fiinţa ei avea în aparatul ei sensibil acele mii de fire tentaculare, purtătoare de substanţe aderente, şi gestul încet care încolăceşte vrejul. În epocile ei de influenţă şi de pustiu, era ca una din acele vegetaţii făcute să urce pe un reazăm şi care, fără de acest reazăm pentru care le era creat organismul, zac în suferinţă, şerpuindu-şi în durere şi în vid inelele îmbrăţişării, pe când sucul lor zadarnic îşi trage dâra lipicioasă de-a lungul unui drum străin. În epocile când sufletul ei se dăruia, simţea puful dezmierdător şi cârligele tari ale afecţiunii, uneori ca o mângâiere şi ca o ondulare, alteori sugând şi încleştându-se cu toată puterea acaparării şi durând-o din încordarea lor; iar dacă i se smulgea sprijinul în jurul căruia trăise acea înfăşurare care era noima ei, ca şi acele plante, nu se dezlega treptat pe curbele aceluiaşi drum, ci cădea dintr-o dată, şi sufletul ei păstra, în golurile lui inelate, forma trupului de pe care fusese smuls, şi pe locurile smulgerii, răni nevindecate”. Dacă acest fragment vorbeşte despre un principiu feminin universal, atunci relaţia între bărbat şi femeie devine una de complementaritate, de completare reciprocă. Pentru a se dezvolta, femeia are nevoie de un ,,axis mundi”, de o verticală în jurul căreia să se poată încolăci. Naratoarea, purtător de cuvânt al celei mai sensibile femei scriitor din epoca interbelică, prima care îşi asumă integral corpul ei vegetal, presupunând o pierdere de statut ontologic, o ,,ontologie slabă” avea să se transforme, deloc din întâmplare, în prin-cipalul model intertextual al romanului postmodern Exuvii. Fenomenele de intertextualitate respectă şi ele principiile volubilităţii, pe textul interbelic dezvoltându-se iedera textului romanului contemporan. Imaginea şarpelui de lemn care înconjurase trunchiul unui brad vorbeşte, la modul simbolic, despre această relaţie de schimb între bărbat şi femeie: ,,Într-o zi, privind din întâmplare pomii care stâlpuiau un pavilion, se uimise de un şarpe de lemn care înconjura trunchiul unui brad. Şarpele ăsta înfipt adânc în făptura copacului celălalt, părea din aceeaşi ţesătură cu el, făcea un singur trup indivizibil din care numai forma inelării arăta viaţa trecută. Timpul şi puterea care trebuiseră pentru a săpa inseparabil făptura unuia în a celuilalt, şi pentru ca unul să îndureze fibră cu fibră din celălalt, o lăsară îngândurată adânc. Soarta plantelor agripante când nu se desprind de reazămul lor şi nu cad văduvite, ci se însoţesc desăvârşit, o înspăimântă”. Ceea ce părea iniţial o simplă relaţie de tip biunivoc, se transformă într-o închisoare, într-un ,,şarpe cenuşiu de lemn” încolăcit pentru veşnicie şi intrat în coaja copacului. Fiinţa vegetală feminină îşi asociază în planul imaginar iconul şarpelui constrictor, căci îmbrăţişarea ei are tendinţa să-şi sufoce prada, să ucidă prin constrângere.

De altfel, aşa cum remarca Ovid S Crohmălniceanu, unul din nucleele imaginare cele mai puternice ale operei autoarei, developat prin metoda lui Charles Mauron, adică prin suprapunerea textelor aceluiaşi autor se găseşte în capitolul intitulat chiar Şarpele verde. În acesta Manuela se identifică mental cu o brună despletită, cu braţe marmoreene, cu părul negru şi lung al cărei studiu ar permite oricărui interpret să cunoască harta feminităţii, în varianta ei căzută. Urmând aceleaşi legi ale divinaţiei Manuela încearcă să afle dacă Vîlsan s-ar fi abandonat în braţele femeii din fotografie, pentru care nu simte nici urmă de gelozie ci aceeaşi dragoste de soră. Femeia aceasta, dublul său sufletesc profund, e cel care trebuie să iasă la suprafaţă în urma ritualului catoptric, în urma privirii în oglinda sufletească: ,,Dar Manuela nu oglindise numai o iubire de o clipă în ochii mari şi nepăsători ai unei femei despletite. Privise acolo sufletul ei profund. Vîlsan era e drept, pretextul care sculase din somnul lui şarpele verde, cu lungi inele serpentine şi strălucitoare, care-i încolăcea gâtul, braţele, mijlocul – un şarpe clasic care o putea încercui întreagă într-o îmbrăţişare uşoară sau într-o strângere ucigătoare”. Şarpele acesta interior e un pharmakon, poate da viaţă sau poate ucide şi se foloseşte de bărbat ca de o unealtă. Motivul psihic adânc al Femeii în faţa oglinzii este invocarea Femeii arhetipale. Nu întâmplător în perechea din Noul Testament, Maria Magdalena şi Fecioara Maria, în acest binom mitic se găseşte drama personajelor Hortensiei Papadat Bengescu, cele care sunt fecioare dar care tind să se substituie fecioarelor despletite. Maria din Magdala a şters cu părul ei de păcătoasă picioarele Mântuitorului iar Manuela ar dori să fie ca ea. În copilărie nu era atrasă de chipul ce i se părea prea blând al Fecioarei Maria ci de Magdalena, prototipul sacru al fecioarelor despletite. Mintea Manuelei, cea prea slabă pentru a înţelege simbolul mamei pruncului IIisus, comite de fapt o erezie: ,,Cea sacră şi curată, la picioarele căreia se prăbuşeau păcatele şi purifica, era fecioara vinovată, mama fără cununie, care întindea cu naivitate pruncul amorului oprit, pruncul din flori, predestinatul, cel ce nu se putea naşte din legea rece a împerecherii sarbede, ci din spaima desfătării vinovate”. La o privire atentă se poate observa cum Fecioara Maria se contaminează de păcatul Mariei din Magdala, cele două femei transformându-se în una, ceea ce din punctul de vedere al Bisericii nu este decât o erezie. Manuela nu este pregătită încă să iubească pe Fecioara Divină: ,,Pe Fecioară, pe Maria nu o iubea încă !...” În planul acesta simbolic, al abisurilor imaginarului feminin, amintirile Manuelei, ce frecventase un pension de domnişoare, capătă brusc o altă încărcătură afectivă. În jocul colegelor sale care o despletesc pentru a da viaţă unor alte celebre ,,fecioare despletite”, Ofelia şi Margareta, se găseşte ceva din perversitatea inocentă a tinereţii, ce se pregăteşte pentru a juca rolul fecioarei mature. Acest ritual de a o transforma pe Manuela în Ofelia, prototipul virginităţii monstruoase, agăţându-i în păr ,,ghirlandele pline de uscături şi ţepi, rupte din tufişurile grădinii celei mari” conduce la apariţia unui nod mare în  păr, ,,încâlcit din şuviţe înnodate în toate părţile şi complicat inextricabil cu vreji de viţă sălbatică”. După ce recurge la pieptăn pentru a-l descâlci Manuela ia o decizie radicală şi taie fără milă părul înnodat, fapt ce îşi atrage pedeapsa aspră a profesoarei care înţelege gestul ca pe o renunţare la virginitate. În plan simbolic, tăierea şuviţei de păr trimite chiar la aceasta. Dacă citiţi cu atenţie Ţiganiada veţi descoperi în subsolul acestei opere o notiţă care explicitează expresia ,,fată în păr” ca fiind o traducere mot-ŕ-mot a unei expresii latineşti ,,vergina in capilis”, semn că tradiţiile folclorice vin de foarte departe, de la străbunicii noştri romani. Există şi alte ,,zone feminine”, ascunse în textul Femeii în faţa oglinzii, specifice camerei separate despre care vorbeam la începutul acestui studiu pe care posibilii interpreţi ar trebui să le descrie corect. În primul rând ar trebui spus că nu există alt romancier român care să aibă o mai bună expertiză în materie de vestimentaţie în epocă decât avea buna doamnă Hortensia. Ochiul ei mângâie suprafeţele şi adesea comparaţiile folosesc drept termen metraje sau materiale speciale (spre exemplificare caii “jumătate sânge” din Fecioarele despletite au pielea din ,,satin laque”). În al doilea rând fiinţa vegetală a Manuelei intră uşor în legătură cu florile din grădină (garoafe roşii sau mărgăritărele) pentru că femeia vorbeşte în mod instinctiv limba florilor. Apoi nu mai există în alte texte descrieri atât de exacte şi de amănunţite ale voluptăţii de a proba o rochie nouă la croitoreasă, de a-ţi face părul permanent la coafor sau de a îţi farda obrajii, transformându-te într-un Pierrot sau într-o Colombină. Dacă în Jocurile Daniei Sandu încerca să-şi imagineze voluptatea cu care eroina se abandona jocurilor cu apa, în Femeia în faţa oglinzii voluptatea aceasta este autentică şi cu atât mai interesantă. Dar să întrerupem aici excursul nostru simbolic prin zona prozelor de tinereţe ale scriitoarei şi să zăbovim asupra romanelor din ciclul Hallipilor.

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004