Capitolul VII
Cearta dintre Antici şi Moderni
sau bătălia cărţilor

 

Proust şi românii

 

Ar trebui să precizăm, de la bun început rolul de matrice pe care l-a jucat E. Lovi-nescu, din mantaua căruia au ieşit ,,proustienii”, toţi romancierii grupaţi în jurul cenaclului Sburătorul şi implicit pe Mihail Sebastian, cel ce avea să caracterizeze deosebit de exact forţa imensă a influenţei proustiene. Sebastian credea că ,,pe Proust scriitorii noi îl poartă inconştient şi îl utilizează la fel. Gândirea şi arta lui Proust sunt terorizante”. În această polemică, indirectă şi la distanţă, în mod cu totul ciudat, pe poziţia cea mai conservatoare se situează G. Călinescu[1], care face figură de retrograd în articolul său Camil Petrescu, teoretician al romanului. Criticul se declara enervat, de faptul că, peste noapte, au apărut în literatura noastră prea mulţi scriitori proustieni: ,,cum se face că scriitorii români nu sunt nici balzacieni, nici flaubertieni, nici dostoievskieni, dar au devenit toţi, deodată, proustieni.” În realitate, scriitorii români sunt permeabili la toate aceste influenţe străine: Camil şi Sebastian sunt stendhalieni, G. Călinescu însuşi e neo-balzacian, tânărul Mircea Eliade e dostoievskian, pe filiera franceză a lui Gide etc. Prestigiul lui Proust poate avea însă o singură explicaţie, iar Camil Petrescu şi Mihail Sebastian cad de acord asupra ei – schimbarea paradigmei romanului european e atât de puternică încât peisajul acestuia se va modifica în întregime după altoiul tehnicilor proustiene. Când discută aplicat despre textul lui Proust, marele critic depăşeşte însă nivelul locurilor comune din exegeza proustiană: ,,Căci este Proust o formulă ce poate fi imitată cu folos? El este un caz. Dacă am avea şi noi îndărătul nostru câteva sute de ani de civilizaţie şi o limbă ca cea franceză, dacă am avea astm şi am sta închişi într-o odaie căptuşită cu plută, am avea şi noi acea sensibilitate a râmei sau a proteului fără ochi dar care simt lumea într-un chip pentru care noi nu avem vorbe. Metoda lui Proust derivă în chip necesar dintr-un conţinut totalmente intransmisibil, dintr-o complexitate a emoţiilor anormale, dintr-un suflet devenit dureros de prea multe foi şi de prea multă conştiinţă de sine. O analiză a nuanţelor de posesiune făcute în simplul act al contemplării unei femei dormind, iată o realitate sufletească pe care n-o poate provoca nici o metodă într-o ţară în care am părăsit de curând iarba pentru a ne culca în pat”.

Raţionamentul călinescian mi se pare, în ciuda aerului său uşor conservator, corect, pentru că între cultura franceză şi cea română exista un decalaj temporal ce a distorsionat mesajul proustian sau gidian, ca în jocurile copilăriei mele, când ne jucam de-a ,,telefonul fără fir”. Pentru a accentua şi mai mult paradoxul, G. Călinescu însuşi preia în romanele sale elemente din recuzita personajului proustian. Astfel, în Cartea nunţii, Jim o cunoaşte pe Vera în timp ce aceasta era inclusă în grupul celor ,,trei graţii” (deşi denominaţia trimite mai degrabă spre nuvela lui sir Aldous Huxley), în vreme ce Otilia pare să repete traseul destul de denivelat al unei Odette de Crecy, spre exemplu, părăsindu-l pe Pascalopol pentru a se căsători cu un foarte bogat proprietar de vite argentinian (sic!). În ciuda acestor contra-argumente călinesciene, în parte justificate, Mihail Sebastian[2] afirma că ,,dacă aş privi romanul cu ochii unui profesor de literatură din anul 2000 nu aş distinge în evoluţia genului de la Balzac la Proust nici o altă etapă” iar la rândul său Camil Petrescu credea că revoluţia proustiană va marca definitiv destinul romanului. Prognoza lor, din perspectiva finelui de mileniu peste care am trecut, s-a dovedit a fi corectă. O repede ochire aruncată asupra receptării lui Proust în România ar putea oferi, de asemenea, câteva surprize. În primul rând, toată această dezbatere în jurul operei lui Proust nu este întâmplătoare, ea semnalează schimbările de profunzime care se petrec în epocă în zona romanului, marcând dispariţia unui mod de a scrie romane, pe care, folosind termenii intraţi definitiv în subconştientul criticii literare, le numim, citând terminologia profesorului Nicolae Manolescu, dorice. Astfel putem constata că au existat cel puţin câteva valuri succesive ale receptării lui Proust în cultura noastră. Primul val de proustieni cuprindea critici în vârstă, în momentul când citesc pentru prima oară pe cei doi autori francezi, dar care sunt suficient de receptivi la schimbare şi capabili să sesizeze noutatea stilistică şi tematică din opera acestui autor. Deşi prin formaţie cultură lor critică era tributară şcolii impresionismului francez, ei asimilaseră şi experienţa criticii analitice, introdusă la noi de Constantin Dobrogeanu Gherea.

De altfel ar trebui precizat de la bun început rolul de matrice pe care l-a jucat E. Lovinescu, ce i-a format pe ,,proustieni”, pe toţi romancierii grupaţi în jurul cenaclului Sburătorul şi implicit pe Mihail Sebastian, cel ce avea să caracterizeze forţa imensă a influenţei proustiene: ,,Pe Proust scriitorii noi îl poartă inconştient şi îl utilizează la fel. Gândirea şi arta lui Proust sunt terorizante”. În această polemică, indirectă şi la distanţă, în mod cu totul ciudat, pe poziţia cea mai conservatoare se situează G. Călinescu[3], care face figură de retrograd în articolul său Camil Petrescu, teoretician al romanului. Criticul se declara enervat, de faptul că, peste noapte, au apărut în literatura noastră prea mulţi scriitori proustieni: ,,cum se face că scriitorii români nu sunt nici balzacieni, nici flaubertieni, nici dostoievskieni, dar au devenit toţi, deodată, proustieni.” În realitate, scriitorii români sunt permeabili la toate aceste influenţe străine: Camil şi Sebastian sunt stendhalieni, G. Călinescu însuşi e balzacian, Mircea Eliade e dostoievskian, pe filiera franceză a lui Gide etc. Prestigiul lui Proust poate avea însă o singură explicaţie, iar Camil Petrescu şi Mihail Sebastian cad de acord asupra ei – schimbarea paradigmei romanului european e atât de puternică încât peisajul acestuia se va modifica în întregime după altoiul tehnicilor proustiene. Când discută aplicat despre textul lui Proust, marele critic depăşeşte însă nivelul locurilor comune din exegeza proustiană: ,,Căci este Proust o formulă ce poate fi imitată cu folos? El este un caz. Dacă am avea şi noi îndărătul nostru câteva sute de ani de civilizaţie şi o limbă ca cea franceză, dacă am avea astm şi am sta închişi într-o odaie căptuşită cu plută, am avea şi noi acea sensibilitate a râmei sau a proteului fără ochi dar care simt lumea într-un chip pentru care noi nu avem vorbe. Metoda lui Proust derivă în chip necesar dintr-un conţinut totalmente intransmisibil, dintr-o complexitate a emoţiilor anormale, dintr-un suflet devenit dureros de prea multe foi şi de prea multă conştiinţă de sine. O analiză a nuanţelor de posesiune făcute în simplul act al contemplării unei femei dormind, iată o realitate sufletească pe care n-o poate provoca nici o metodă într-o ţară în care am părăsit de curând iarba pentru a ne culca în pat”.

Raţionamentul călinescian mi se pare, în ciuda aerului său conservator, corect, pentru că între cultura franceză şi cea română exista un decalaj temporal ce a distorsionat mesajul proustian sau gidian, ca în jocurile copilăriei mele, când ne jucam de-a ,,telefonul fără fir”. Pentru a accentua şi mai mult paradoxul, G. Călinescu însuşi preia în romanele sale elemente din recuzita personajului proustian. Astfel, în Cartea nunţii, Jim o cunoaşte pe Vera în timp ce aceasta era inclusă în grupul celor ,,trei graţii” (deşi această denomi-naţie trimite mai degrabă spre nuvela lui sir Aldous Huxley), în vreme ce Otilia pare să repete traseul destul de denivelat al unei Odette de Crecy, spre exemplu, părăsindu-l pe Pascalopol pentru a se căsători cu un foarte bogat proprietar de vite argentinian (sic!). În ciuda acestor contra-argumente călinesciene, în parte justificate, Mihail Sebastian[4] afirma că, ,,dacă aş privi romanul cu ochii unui profesor de literatură din anul 2000 nu aş distinge în evoluţia genului de la Balzac la Proust nici o altă etapă” iar la rândul său Camil Petrescu credea că revoluţia proustiană va marca definitiv destinul romanului. Prognoza lor, din perspectiva finelui de mileniu peste care am trecut, s-a dovedit a fi corectă. O repede ochire aruncată asupra receptării lui Proust în România ar putea oferi, de asemenea, câteva surprize. În primul rând, dezbaterea aceasta în jurul operei lui Proust nu este întâmplătoare, ea semnalează schimbările de profunzime care se petrec în epocă în zona romanului, marcând dispariţia unui mod de a scrie romane, pe care, folosind termenii intraţi definitiv în subconştientul criticii literare, le numim, citând terminologia profesorului Nicolae Manolescu, dorice. Astfel, constatăm că au existat câteva valuri succesive ale receptării lui Proust în cultura noastră. Primul val de proustieni cuprindea critici în vârstă în momentul când citesc pentru prima oară pe cei doi autori francezi, dar care sunt suficient de receptivi la schimbare şi capabili să sesizeze noutatea stilistică şi tematică din opera acestui autor. Deşi prin formaţie cultură lor critică era tributară şcolii impresionismului francez, ei asimilaseră şi experienţa criticii analitice, introdusă la noi de Constantin.Dobrogeanu Gherea. Astfel, Proust a fost întâmpinat cu braţele deschise de Garabet Ibrăileanu în celebrul său studiu Creaţie şi analiză dar şi mai apoi de Paul Zarifopol[5], care ne-a lăsat cel puţin trei studii foarte vii despre romanul lui Proust. Cel de-al doilea moment important al receptării celor doi poate fi descoperit în anii 30, iar meritul redescoperirii lui Proust îi revine, incontestabil, lui E. Lovinescu şi cenaclului său, Sburătorul. E. Lovinescu însuşi reţinuse ,,caracterul intelectualist consecvent al scrisului lui Proust”, în timp ce, pentru discipolul său cel mai fidel Pompiliu Constantinescu, epopeea proustiană constituia ,,forma cea mai înaltă la care a fost ridicată autonomia categoriei psihice”. Câţiva dintre membrii cei mai importanţi ai cenaclului, Anton Holban, Mihail Sebastian, Camil Petrescu scriu scurte articole teoretice în jurul operei lui Marcel Proust. La aceştia se adaugă o figură cu totul specială, cea a tânărului cu intuiţii surprinzătoare, Eugen Ionescu, care, din păcate, a abandonat critica literară pentru a deveni creator al teatrului absurdului. Dacă la Paris, Nouvelle Revue Francaise avea un cuvânt important de spus în acţiunea de promovare a operei celor doi autori, sora mai mică de la Bucureşti, Revista Fundaţiilor Regale, una din cele mai interesante reviste culturale româneşti din toate timpurile, avea să preia această sarcină de la revista lui Ibrăileanu, Viaţa românească. Tot în această perioadă începe prima traducere integrală a operei lui Proust în limba română, Radu Cioculescu, fratele mai puţin norocos al lui Şerban Cioculescu, asumându-şi această grea povară, care va fi finalizată, decenii mai târziu, de soţia lui. Poate că traducerea nu i-ar fi luat atâta timp, dacă ea nu ar fi fost întreruptă de un stagiu în închisorile comuniste. Prima ediţie Proust, în traducere românească, este deschisă de un celebru studiu al lui Tudor Vianu şi apare în 1945, cel de-al doilea volum aflat în şpalturile editurii Fundaţiilor Regale, în momentul când aceasta este transformată în editură de stat, fiind efectiv trimis la topit.. Perioada neagră a proletcultului pune în paranteză receptarea lui Proust, anii „primăverii” de la Bucureşti, (între 65–70) marcând reapropierea de cei doi mari scriitori francezi. Este epoca în care apare, în cea de-a doua serie a colecţiei Bibliotecii pentru toţi ediţia a doua, completă, a romanului lui Proust iar criticii români reîncep să fie interesaţi de temă. Ar trebui aici să fie amintite studiile sau prefeţele semnate de tinerii critici Ov. S. Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu sau trimiterile indirecte la Proust din studiile unor eseişti ca Al. Paleologu, Al. George etc. Criticii Livius Ciocîrlie sau Alexandru Călinescu prin natura preocupărilor lor, au intrat nu o dată în contingenţă cu tema. Acesta ar fi valul al treilea al receptării operei lui Proust, pe care îl vedem încă activ, fie prin intervenţiile de inspiraţie barthesiană ale lui Eugen Simion din Întoarcerea autorului, fie prin neobosita activitate de traducătoare a Irinei Mavrodin, cea care, în zbuciumatul deceniu literar nouă, lansează o nouă integrală a traducerilor din opera lui Proust, ce a fost deja încheiată[6]. Cei interesaţi pot urmări acest fenomen al influenţei proustiene consultând diferiţi autori ai unor studii sau prefeţe din care îi cităm pe cei mai importanţi: Cornelia Ştefănescu[7], Ovid. S. Crohmălniceanu[8], Mihai Zamfir[9], Elena Savu[10] sau Irina Mavrodin[11]. O bibliografie a receptării operelor lui Proust sau Gide în literatura noastră ar fi un instrument extraordinar de lucru în mâna unui critic literar. În absenţa ei, lucrarea de faţă va încerca să o suplinească.

În cazul lui Gide situaţia e chiar mai tragică. Nu există încă o cartografiere a celor care au scris despre André Gide, nu există nici măcar un singur text care să te îndrume atunci când porneşti pe drumul unei asemenea cercetări, atât de anevoioasă. Este drept că valurile receptării succesive a lui Andre Gide funcţionează cu exact aceeaşi ritmicitate, ca un flux şi un reflux al influenţei literaturii franceze, condiţionat uneori şi de evenimente istorice potrivnice. Efortul depus a fost cu atât mai mare cu cât absenţa unor serii de opere sau a unor ediţii critice nu face decât să limiteze accesul cercetătorilor la informaţie. Recitind teza, am avut sentimentul că aceasta nu e decât un imens şantier, o operă în mişcare, şi că domeniul acesta foarte vast nu a fost sondat decât superficial. Au rămas, pe dinafară, din motive strict editoriale, câteva zeci de autori pe care paginile de faţă n-au putut să-i încapă. Rămânem, însă, cu speranţa că alte cercetări vor aprofunda informaţiile adunate de noi şi vor scoate la lumină aspecte noi ale fenomenului influenţei unor autori ca Proust sau Gide asupra prozei româneşti interbelice.

 

O polemică din registrul ,,ideilor gingaşe”

 

Reacţiile criticilor literari şi ale scriitorilor bolnavi de ,,proustată” i-au împărţit încă de la început pe comentatori în două tabere antagonice- din prima fac parte susţinătorii teoriei că În căutarea timpului pierdut e un roman de tip frescă socială, în timp ce în cea de-a doua categorie intră partizanii psihologismului literaturii lui Proust. Criteriul cronologic nu are nici o relevanţă, printre partizanii uneia sau alteia dintre teorii găsindu-se fie oameni în vârstă, fie tineri, fie critici literari formaţi, fie ucenici în ale criticii literare. Din prima categorie, în categoria celor care decupează din Proust doar zona „doricului” fac parte comentatori ca Mihai Ralea, Nicolae Steinhardt, G. Călinescu sau chiar, pe alocuri, în unele intervenţii, Mihail Sebastian. În cea de-a doua categorie intră Garabet Ibrăileanu, Paul Zarifopol, Anton Holban sau E. Lovinescu sau Tudor Vianu.

Dar să nuanţăm chestiunea aceasta. Chiar cu riscul de a părea pisălog, voi insista asupra articolului publicat de Mihai Ralea[12] chiar în deceniul doi, la un an după moartea lui Proust. Fac această precizare pentru a completa deficitul de informaţii al editorului şi pentru a restabili cronologia corectă a primilor comentatori ai lui Proust. În unele studii Ibrăileanu este creditat ca fiind primul comentator calificat al fenomenului proustian, însă, în realitate studiul său e abia al treilea, fiind precedat în ordine de articolul lui Benjamin Fondane, inserat în volumul Imagini şi cărţi din Franţa, datând din 1922 şi de articolul lui Mihai Ralea, publicat în1923. Mihai Ralea îşi începea studiul publicat în revista Viaţa Românească cu o afirmaţie cel puţin surprinzătoare, din punctul de vedere al susţinătorilor psihologismului lui Proust: ,,Marcel Proust a fost unul din cei mai importanţi romancieri sociali ai Franţei”. De aceea pictura lui Proust ar fi una realistă. El şi-ar fi concentrat puterea de observaţie asupra unei clase, asupra resturilor nobilimii franceze, surprinsă fie în saloanele literare, fie la Academia franceză. Chateaubriand afirmase că orice clasă are trei vârste: cea a utilităţii, cea a privilegiilor, şi cea a vanităţii, cea în care trăiesc aristocraţii lui Proust. În romanele sale, Proust surprinde această lume în crepuscul, urmărind cu atenţie toate acele ,,tournois de sexualitate perversă”, dar scriitorul devine faimos abia după moartea sa prematură, ce survine în 1922. Biografia autorului nu e deloc spectaculoasă. A avut o ,,copilărie tristă, de copil născut la etaj, pe un mare bulevard, fără grădină, fără camarazi, fără jocurile haiduceşti de romantism militar”, care, presupunem, că provin din biografia lui Ralea. La toate acestea se adaugă o prea mare solicitudine maternă şi o prea mare igienă care l-au transformat pe adult într-o ,,plăpândă plantă de seră”. Deşi îl caracteriza drept ,,romancier social” Ralea atrage de la bun început atenţia asupra puterii sale de analiză: ,,Acest subiectivist ştie să observe şi să-şi proiecteze în afară percepţiile. Deprins să analizeze îi era deajuns să să-şi deplaseze obiectul preocupărilor de la el la alţii. Cu acelaşi dar cu care pătrundea în el, ştia să se furişeze şi în sufletul altora. Galeria caracterelor pe care le-a creat: Swann, diplomatul Norpois, baronul Charlus, doamna de Villeparisis, scriitorul Bergotte, pictorul Elstir, Albertine, bunică-sa, Saint Loup, snobul Bloch etc. Vor rămâne în istoria literară a Franţei alături de cele ale lui Saint Simon, Balzac ori Stendhal”. Un alt partizan al ideii că  Marcel Proust e un mare creator al unei Comedii umane, a unei pleiade de caractere e, în mod surprinzător, Mihail Sebastian. În Creatorul de oameni, acesta îi  recunoaşte lui Proust în primul rând puterea de a crea oameni: ,,Am urmărit silueta zveltă a Albertinei pe plaja cu soare a Balbecului şi m-am plimbat cu ea mai târziu pe străzile Parisului, am salutat-o pe Odette de Crecy la Bois de Boulogne, dimineaţa când îşi termina plimbările somptuoase, am privit cu Charles Swann, la Londra, tabloul unic al acelui flamand, despre care el scria o monografie, l-am ascultat pe marchizul de Cambremer citind cele două fabule din La Fontaine, singurele pe care ştia, m-am temut de accesele superbe ale baronului Charlus şi am surâs la vorbele de spirit ale Orianei de Guermantes, m-am supus opiniilor critice ale doamnei Verdurin şi m-am mirat de coincidenţele care mă despărţeau de domnişoara de Stermaria.” Toate aceste personaje, populând noua lume descrisă de autorul francez, tot acest univers îşi are realitatea lui, Proust devine ,,singurul memorialist al timpului nostru”, făcând pentru Franţa celei de a treia Republici ceea ce ,,Saint Simon a făcut pentru epoca Regelui Soare”. Cu toate acestea personajele proustiene nu sunt caractere, în sensul definit deja de Camil Petrescu, dacă ar trebui numai să aducem drept argument doar extraordinara lor mobilitate. Fiecare dintre aceste personaje are existenţa sa proprie iar raporturile cu cititorul operei nu sunt abstracte, ci directe şi personale: ,,Cu toţi oamenii aceştia am stat de vorbă, pe toţi i-am cunoscut de aproape, intim, familiar şi existenţa lor îmi este infinit mai certă decât oricare fapt istoric etc.” Galeria aceasta de personaje mereu schimbătoare, mereu mobile, imposibil de fixat într-o definiţie, va asigura operei lui Proust o posteritate eternă. ,,Va fi cel mai durabil titlu de glorie a lui Marcel Proust acela de a fi izbutit să creeze oameni… Pentru această operă vorbesc toţi oamenii, care au plecat din ea să populeze pământul, de la Oriane la Francoise (această Francoise care singură ar fi în stare să legitimeze un prozator de geniu, această Francoise care este figura cea mai pitoresc şi mai completă de roman. Balzac, Meredith şi Dostoievski y compris.)” Dragostea pentru servitoarea Francoise îl animă şi pe Sebastian, care îi atribuie coroniţa de cel mai complet personaj al tuturor timpurilor. În realitate, toţi comentatorii cad de acord că personajele lui Proust nu sunt decât umbre, proiecţii ale minţii lui Marcel, ale inteligenţei centrale.

Apropierea lui Mihai Ralea de textul lui Proust nu a fost deloc una uşoară. În primul său articol, publicat în 1920, şi intitulat Scrisori din Paris, Mihai Ralea considera că scriitorul francez, aflat încă în viaţă, „are vocaţia minuţiozităţii în descriere, asemeni lui Zola” şi o „sensibilitate delicată” şi o „pasivitate contemplativă”, care, chiar dacă ar fi cumulate nu ar putea să propulseze opera sa în poziţia unei formule înnoitoare a romanului, căci i-ar lipsi „complexitatea nervozităţii contemporane”. Trei ani mai târziu după ce citeşte pe Thibaudet şi reciteşte romanul, Ralea îşi modifică aproape complet viziunea. El va scrie din nou despre Proust, acum de pe poziţiile unui critic cu idei de stânga, caută în textul scriitorului francez o conştiinţă de clasă, şi dacă nu i-o găseşte, i-o inventează şi i-o atribuie. S-ar putea aduce drept contra-argument faptul că burghezia şi personajele ce aparţin acestei pături sociale ocupă în roman o pondere egală cu cea ocupată de nobilimea surprinsă în plin declin. Mihai Ralea, un intelectual prea fin pentru a înlocui demonstraţia critică cu limba de lemn a discursului marxizant, explică într-un mod foarte clar teoria intuiţiei lui Bergson, pe care o consideră nucleul operei proustiene, dar nu uită să se delimiteze de această doctrină pe care o etichetează drept ,,anti-raţională, anti-pozitivistă, mistică”. Afilierea lui Proust la teoria lui Bergson a devenit între timp unul din locurile comune ale criticii proustiene, dar în 1923 gestul e de-a dreptul avangardist. Deşi e scris la doar un an după moartea autorului francez, când critici francezi importanţi ca Paul Souday sau Benjamin Cremieux comiteau încă grave erori de interpretare, studiul lui Mihai Ralea e foarte clar şi deschide o cale, ce va fi mai apoi transformată în clişeu de ceilalţi interpreţi. Singurul analist care îl poate egala pe Proust era Amiel, iar comparaţia cu acesta va fi reluată, după aproximativ un deceniu, de Eugen Ionescu: „Mania de analiză i-a paralizat lui, ca şi lui Amiel, orice posibilitate de acţiune sau de viaţă interioară, închis în el ca într-o temniţă a plăsmuit o altă întocmire a lumii după planul său”.

De asemenea Mihai Ralea se opreşte, cu un deceniu înaintea lui Camil Petrescu, asupra structurii foarte speciale a personajului proustian, ce pune în evidenţă discontinuitatea personalităţii umane în genere. Argumentele în favoarea acestei discontinuităţi sunt culese din zone foarte diverse fiind invocaţi pe rând psihologul Francis de Curel, cel care comparase conştiinţa  cu un schelet de laborator, recompus din oase culese din spitale diferite sau imoralistul lui Gide. Sunt amintiţi apoi Pirandello cu piesa sa Şase personaje în căutarea unui autor (o paralelă foarte interesantă şi destul de rar întâlnită), Faust cu celebra sa replică ,,două suflete locuiesc în pieptul meu” şi nu în ultimul rând eroii antinomici ai lui Dostoievski. Apoi comentatorul expune cu ajutorul unor citate câteva din temele proustiene bine cunoscute: alternanţa personalităţii în timp, puterea acestuia de a degrada aspectul fizic, exterior al lucrurilor şi figurilor, încercarea corpului de a măsura durata interioară, tulburările memoriei care sunt legate de intermitenţele inimii. Astfel, personajele lui Proust se îndepărtează de elegantele şi schematicele tipuri corneilliene ,,pur geometrice, abstracte, largi etichete”. Marcel Proust introduce în literatura modernă o nouă variabilă în psihologia personajului, timpul, iar Ralea se întreabă dacă nu cumva ,,imobilitatea lucrurilor din jurul nostru este impusă de mobilitatea gândirii noastre în faţa lor”. Naratorul, conştient de faptul că prezentul e iluzoriu şi că totul se refugiază în trecut se bazează pe memoria involuntară, care adună în acelaşi recipient impresii, amintiri, şi cunoştinţe. Sensibilitatea naratorului e una feminină, căci potrivit aprecierii aceluiaşi Ralea, femeile au o memorie mai bună decât bărbaţii. În scientismul său marxizant, Ralea compară madlena proustiană cu reflexele condiţionate ale savantului rus Pavlov, şi deşi comparaţia poate părea forţată, ea nu este lipsită de miez. Urmează apoi o prezentare succintă a galeriei de personaje, care sunt caracterizate exact drept ,,persoane de distincţie naturală, pline de spirit, capabile de toate viciile care deşi nu practică nici unul pe faţă au în ele ceva suplu şi secret”. Probabil că Ralea a citit romanul lui Proust foarte repede pentru că Jupien sau Charlus sunt personaje care nu fac din viciul lor un secret. Studiul se închide cu câteva consideraţii privind stilul lui Proust, din care nu lipsesc analizele subtile. Stilul său are forma lapidară, de arhitectură clasică, epicul este înlocuit de situaţii date, statice. Ralea a citit chiar şi articolele teoretice ale lui Proust şi citează cele două elemente pe care Proust le admira la Flaubert: eternul imperfect şi metafora. Marcel Proust e de asemenea ,,un romancier realist cu predilecţie pentru analiza temporală a proceselor în devenire” dar care are gust pentru ,,amănuntul caracteristic” şi o artă desăvârşită de ,,a mima subtilitatea”.

 

Bughi, mambo, rag

 

 Pentru că demonstraţia alunecă spre zona fragmentării personajului vom pune punct şi virgulă şi vom invoca un al doilea text în favoarea ideii unui Proust ca romancier social, care-l are de această dată ca autor pe junele Nicolae Steinhardt[13]. Acesta publică în Revista Fundaţiilor Regale un articol  intitulat Elementele operei lui Proust. Tânărul Antistihus, ce avea ulterior să devină călugărul literat de la Rohia, reduce cea mai însemnată lucrare a literaturii franceze din secolul XX la trei elemente ,,dincolo de care totul e exageraţie, lipsă de informaţie, gust prost”: ,,psihologia socială, viaţa socială a copiilor şi din nou psihologia socială”. Comentatorul se declară enervat de cei care văd în Proust doar un analist: ,,Prea adeseori s-a spus că Proust e psihologul prin excelenţă, expertul analizei subtile, omul firului tăiat în patru. Proust n-a făcut psihologie, sau mai bine zis n-a făcut psihologie pură. A descoperit un mijloc nou de cercetare literară psihologică, sau, iarăşi mai bine zis, a găsit explicaţia problemelor psihice prin elementul social. Ce putea de altfel inova în materie de analiză a conştiinţei în literatura franceză, care de la dna. de La Fayette şi de la Racine duce prin Stendhal la Porto Riche? Literatura psihologică, a problemelor suferinţelor amoroase privite în ele însele, şi-a dat toate roadele. Aceeaşi al cărei tip la începutul secolului a fost Paul Bourget şi de care un personaj al lui Cezar Petrescu râdea ca fiind a oamenilor fără griji, care din senin şi din lipsă de ocupaţie îşi pun câte o problemă de conştiinţă. Nu e de râs. Într-o societate bogată şi liniştită alte preocupări n-ar fi fost fireşti”. Nu poate decât să pară suspectă grija cu care Steinhardt ia apărarea romancierului Paul Bourget, a cărui metodă de analiză psihologică e ironizată, pe bună dreptate şi de Camil Petrescu în ,,Noua structură”... în care este amintit unul dintre eroii romanelor acestuia ce emitea năstruşnica teorie că ,,sexualitatea e mai vie la nămiază” şi acţiona în consecinţă! Nici măcar într-o societate bogată şi liniştită sexualitatea nu creşte în intensitate în jurul prânzului. Pentru că Steinhardt urcă romanul lui Proust în patul lui Procust al romanului social el neagă tocmai partea ionică din totalitatea marelui fluviu al textului proustian: ,,Proust n-a făcut psihologie pură, sau unde a făcut-o, e partea cea mai slabă a operei lui. Cele două volume (de proporţii reduse) care constituie psihologia, constituie şi nereuşita deplină. Seilliere, filosoful raţiunii, criticul erudit, cunoscătorul, nici nu se ocupă în magistralul său studiu despre Proust de Albertine disparue. Când, la sfârşit, stabileşte valoarea definitivă a diverselor părţi componente, Albertine disparue trebuie să se mulţumească cu menţiunea: ,,lasă o impresie de oboseală, de repetire şi de gol” Albertine disparue e considerată cel mai caracteristic Proust de duşmanii lui sau de creatorii falsei lui legende. De primii, pentru că fiind cea mai proastă, poate fi uşor ridiculizată prin citate alese cu grijă, criticată prin cele mai evidente lipsuri şi exageraţiuni. De ceilalţi pentru că sunt cititori vulgari, teoreticieni ai unor greşeli întâmplătoare, extremişti ai proustianismului fără de Proust”. În realitate, o asemenea atitudine de taliban critic e la fel de extremistă cu cea criticată. Să fie Anton Holban, cel care mărturisea că substanţa cărţilor sale provine în mare măsură din Albertine disparue, cartea pe care aţipea motanul Ahmed, doar un ,,extremist al proustianismului fără de Proust” sau acuzaţia e prea tare iar Steinhardt urmează pe Seillere fără să-l supună unui examen critic? Eu cred mai ales în adevărul celei de-a doua variante. Steinhardt şi Holban constituie extremele în care se împart cititorii romanului lui Proust: primul caută în Proust pe Balzac, operând o reducţie destul de asemănătoare cu cea pe care o teoretiza G. Călinescu în timp ce al doilea, reducând pe Proust la psihologia pură, lăsa opera fără referent social şi o înseria, ca şi Eugen Ionescu, unei lungi tradiţii a analiştilor francezi. Dacă Sorin Alexandrescu poate vedea azi în Proust amestecul de elemente ionice şi corintice, în anii treizeci comentatorii lui Proust priveau romanul lui Proust cu câte un ochi închis: Steinhardt cu pleoapa coborâtă peste ochiul ce l-ar fi putut ajuta să vadă ionicul, iar Holban era incapabil să vadă elementele dorice. Acuzaţiile lui Steinhardt formulate la adresa lui Albertine disparue sunt aduse ,,pro domo” şi de aceea nu au prea multă valoare. Chiar invocarea autorităţii unui critic ca Seilliere, azi un cvasi-necunoscut, nu reprezintă mare lucru. Privită prin aceşti ochelari de cal, opera lui Proust se transformă într-o serie de evenimente sociale. Nicolae Steinhardt îndepărtează cu grijă toată bavura psihologiei, căci aceasta este sacrificată în favoarea valorilor strict sociale: ,,Marea impresie a copilăriei sale rămâne apariţia lui Swann, omul de lume, cu relaţii nebănuite. Apoi, pe acelaşi plan, cea mai frumoasă poveste de dragoste din A la Recherche du Temps perdu, prietenia lui Marcel cu Gilberte, întâlnirile de la Champs Elysee, invitaţiile la ceai la doamna Swann acasă, ruptura fără de motiv, din timiditate socială, din calcul de excesiv rafinament (întreruperea îndelungată şi voită a vizitelor pentru a forţa necesitatea prezenţei, satisfacţia revederii în lume) al unui copil”. Episodul unei amor al lui Swann sau mai ,,nefericita depănare a evenimentelor în legătură cu Albertine”, nici una din aceste poveşti nu merită ,,superlativul”: ,,Fără a fi criticabilă în sine, dimpotrivă, e alăturată unui noian de frazeologie muzicală, care îi strică nespus şi lipsită în bună parte de elementul personal, adânc al autorului; simplă psihologie, broderie – oricât de delicată şi de masivă totdeodată – căreia îi lipseşte fondul social”. Cu toate acestea Steinhardt nu e un cititor de lepădat al operei lui Proust căci puterea lui de a discerne detaliile îl calificau drept un bun lector. Numai monomania interpretării îl împiedică să vadă în acest roman altceva decât viaţa lui socială. Din episodul Swann, Steinhardt reţine aşa cum era de aşteptat numai cadrul: ,,clica Verdurin, repercusiunile amoroase ale legăturii amoroase (cearta clicei cu Swann), urmările sociale ale căsătoriei (noua situaţie a lui Swann, bucuria pe care i-o procură vizita unei dne. Bontemps, a unei d-ne Cottard etc”. În realitate ,,noianul de frazeologie muzicală” face parte din structura de adâncime a ciclului, conceput de autorul lui ca un uriaş poem simfonic, care foloseşte în locul sunetelor muzicale, cuvintele. Faptul că Albertine disparue e un volum postum, asupra căruia autorul n-a mai avut timp să revină şi să-l polizeze, dar mai ales faptul că editorii operei lui Proust au îngrijit ediţii foarte diferite ale acestui volum îl transformă într-o carte vie, care se generează pe sine printr-o combinatorică destul de complicată. Atenţia lui Nicu Steinhardt, pe urmele colegului săi francez, se îndreaptă în special înspre tulburările sufleteşti proiectate în aceeaşi epură socială: ,,Întâi partea încântării, a poeziei numelor, a viziunii lor cromatice, a mitologiei nobiliare (reprezentaţia de la Opera Comică), a sublimului heraldic (vezi nunta dnei. Percepied). După aceea, faza critică. În faţa realităţii, observă şi ironizează, înţelege şi descrie. În ultima fază, indiferenţa şi preocuparea cu alte probleme străine vieţii sociale. Atunci, ajunge asemenea lui Swann care întâlneşte cu soţia sa pe principesa Matilda, însăşi nepoata împăratului Napoleon şi se grăbeşte să-şi ia rămas bun pentru că îl dor picioarele”. Pentru că Proust continuă tradiţia portretelor morale ale unui Saint Simon, el e un memorialist al timpului său şi un desăvârşit cronicar monden. Nicolae Steinhardt aminteşte câteva situaţii în care replicile unor personaje nu pot fi interpretate corect dacă nu sunt însoţite de ceea ce pragmaticienii ce studiază conversaţia numesc ,,implicaturi conversaţionale”. De exemplu ,,d-na de Gallardon, de îndată ce o vede pe prinţesa de Laumes o întreabă îngrijorată: ,,ce mai face bărbatul tău?” ca şi cum prinţul ar fi grav bolnav. Explicaţia: deşi rezervată, arde de nerăbdare să adreseze cuvântul prinţesei; pentru a-şi justifica demersul, adoptă însă îngrijorarea, voind să arate că este obligată să facă acest demers impus de circumstanţe”. Deghizate sub regulile stricte ale etichetei, personajele sale dovedesc o perfectă stăpânire a mijloacelor de disimulare iar multe dintre aceste nuanţe ar putea fi uşor trecute cu vederea de un cititor grăbit sau neatent. Limbajul unuia sau altuia dintre personaje, idiolectul, poate cunoaşte de asemenea valori strict contextuale. În clipa când Duchesse de Guermantes foloseşte un limbaj ţărănesc, semnificaţia acestuia e precisă, ea dorind să dovedească legătura dintre ,,elementul rural şi aristocraţie care se produce pe deasupra claselor mijlocii şi culte”. Foarte multe dintre aceste elemente de context social ale conversaţiilor din romanele lui Proust ar putea fi studiate cu ajutorul socio-lingvisticii sau psiholingvisticii, pe care analiza lui Nicolae Steinhardt (şi Seilliere) le anticipă. Una din metodele prin care cele două mătuşi îi mulţumesc lui Swann pentru sticlele de vin aduse în dar e o simplă referire la bunii vecini, căci în lumea lui Proust personajele preferă să apeleze la forţa sugestiei şi nu să numească. E o lume a preţioaselor ridicole, e o lume a eufemismului, mărginită de prea multe tabu-uri lingvistice dar în care personajele se simt ca peştele în apă. Ca şi Eugen Ionescu[14] care credea că îl poate reinsera pe Marcel Proust în tradiţia franceză (păşind pe urmele unor Valery, Mauriac sau Thibaudet), Nicolae Steinhardt aminteşte pasiunea cu care bunicul lui Marcel discută despre Saint Simon: ,,Pe un astfel de om (nn. Pe Proust) trebuia să-l intereseze Saint Simon. A şi fost aşa, şi conversaţia dintre rudele lui şi Swann într-o seară la Combray, dialogul dintre bunicul lui dornic de a auzi scene saint simoniene, povestiri sociale impertinente, subtile şi inteligente, şi cumnatele acestuia, indignate de atâta răceală şi aroganţă, nu e probabil decât alternanţa din sufletul autorului, lupta dintre simplitatea omului bun şi interesul cronicarului atent. După cum în Legrandin, iubitorul naturii, poetul serii liniştite, observatorul colorilor, coexistă arivistul monden, chinuit, vizitator silit şi frământat al salonului marchizei de Villeparisis”. Eugen Ionescu, în chiar articolul citat, avea curajul să considere ciclul romanesc ,,un imens jurnal” organizat însă ,,după o arhitectonică arbitrară”. Ar trebui menţionat faptul că personajele lui Proust îşi exprimă întotdeauna preferinţele literare. Pe lângă Saint Simon, nu lipsesc din text nici referirile la Montaigne sau doamna de Sevigne, autoarea favorită a bunicii sale şi apoi a mamei lui Marcel. Uneori, în celebrele conversaţii, se fac chiar teorii ale romanului sau ale jurnalului iar textul conţine subtile observaţii de istorie şi critică literară, construind, astfel, un metatext, procedeu mult mai apropiat de zona corintică decât de cea dorică sau chiar ionică. Steinhardt inventariază cu atenţie scenele din roman în care memorialistul are un cuvânt important de spus: ,,după-amiaza la marchiza de Villeparisis”, ,,serata la doamna de Saint Euverte”, ,,plimbările clicii Verdurin în Bois de Boulogne, seara la prinţul de Guermantes, clipele petrecute de Swann cu perechea ducală înainte de balul mascat, când le anunţă moartea sa, în sfârşit primul dejun al lui Marcel la ducele şi Duchesse de Guermantes”. Pentru că nu-i place povestea de amor al lui Swann, Steinhardt lasă la o parte subtila analiză a lumii demi-mondene, care se adună la concertele celor doi soţi Verdurin, semn că  preferă saloanele aristocraţiei şi nu mimarea obiceiurilor acesteia în saloanele burgheze. Comentatorul are ureche bună pentru anecdotică, reţinând episoade secundare şi luminând colţuri nefrecventate de alţi cititori români ai lui Proust. Iată, de pildă, descrierea unei posibile influenţe a lui Saint Simon: ,,Sunt de inspiraţie Saint simoniană explicaţiile pe care le dă doamna de Villeparisis despre purtarea pălăriei în propriul salon, în caz de vizită regească, precum şi informaţiile despre timpul lui Ludovic al XVIII-lea. După amiaza la dna de Villeparisis oferă multe anecdote, mai ales mirarea lui Bloch când află farsa ducelui de Guermantes anunţându-se Regina Suediei, servitorului care îl vestea mătuşii sale Villeparisis, nu părea deloc extraordinară acesteia din urmă, surprinsă numai de o vizită la care nu se aştepta, căci ştia pe vizitatoare plecată din Paris”. Două episoade foarte amuzante, citate de Steinhardt, au legătură cu baronul de Charlus. Acesta refuză o invitaţie la un ceai dansant pentru că nu-şi poate imagina cum va dansa prin încăpere cu ceaşca de ceai în mână: ,,Ceai dansant? se întreabă el. În tinereţea lui, când lumea spunea că e agil şi-i găsea farmec în acest exerciţiu, poate că ar mai fi putut să danseze cu ceaşca în mână. Dar acum? Şi de unde ştie ce calitate va avea ceaiul servit în condiţiuni atât de extraordinare? Cartea de invitaţie mai cuprindea jos menţiunea: Quator ceh. Oricine înţelege că la acel ceai dansant un quator ceh se va produce. Dar baronul nu admite că pricepe. Culmea, continuă el, aceste cuvinte lipsite de şir şi stranii, mi-au întărit hotărârea de a nu merge în astfel de locuri”. Cel de-al doilea episod e la fel de hazliu (Steinhardt e printre puţinii comentatori sensibili la zonele comice ale textului proustian): ,,Altădată baronul primeşte o invitaţie redactată în stilul: ,,D-na X... vă roagă să vă gândiţi la dânsa, Joi la ora nouă seara”. Charlus îşi îndeplineşte cu conştiinciozitate datoria. Rămâne seara acasă, îşi pune halatul, se aşează într-un fotoliu bun şi pe la ora 9 începe să se gândească exclusiv la amfitrioana care desigur aştepta cu nerăbdare sosirea lui”. Consecvent ideilor sale Steinhardt vede fragmentarea personajelor sub aceeaşi specie a socialului triumfător: ,,Nu putem cunoaşte adevărul despre situaţia socială a oamenilor. Nu există nici una ci o serie de apariţii, contradictorii poate. Proust a înţeles tristeţea şi realitatea relativităţii sociale. Odette este aleasă ca exemplificare a acestei cumplite relativităţi sociale, cine este ea de fapt, ,,dama în roz”, “soţia nobilului şi săracului conte de Crecy”, o cocotă de lux, proprietara de la Tansoville şi doamna Swann sau soţia contelui de Forcheville? Relativitatea femeilor lui Proust  nu este în primul rând una socială (recurenţa exagerată a acestui cuvânt în studiul lui N. S. aproape ne scoate din minţi) ci una psihologică, sufletească. Interpretul înţelege însă, că dincolo de setul de reguli foarte stricte care guvernează eticheta reacţiile personajelor sunt nemotivate, arbitrare, absurde şi luate uneori în urma unor idiosincrazii liminare. Astfel Duchesse de Guermantes ia întotdeauna cele mai capricioase hotărâri, râde de titlul princiar de Iena, care-i reaminteşte un pod (,,A fost mai întâi numele unei victorii” îi replică generalul de Froberville), îşi bate joc de mobila stil Empire, îi refuză muribundului Swann rugămintea de a o primi pe Gilberte în salonul său, pentru ca să  revină apoi asupra deciziei, într-o zi cu soare, când o întâlneşte pe fiica lui Swann în timpul unei plimbări! Duchesse de Guermantes respectă la rându-i celebrele intermitenţe ale inimii iar cadrul social nu-l poate ajuta pe tânărul comentator să explice aceste reacţii. După o paranteză în care este notată nostalgia autorului francez pentru casele vechi, în care a locuit şi este descrisă obişnuinţa acestuia de a închide în roman mici eseuri ,,despre lene” sau ,,despre zile” sau scurte descrieri ale modului său de a călători, Nicu Steinhardt revine la polemica sa cu partizanii psihologismului lui Proust. În primul rând face precizarea că nu îl consideră pe Proust un modernist: ,,Falşii admiratori, aceiaşi care văd în Proust mai ales un psiholog, uită că acesta exclude modernismul. Căci dacă e psiholog, e romancier al veacului al XIX-lea sau analist clasic şi abstract al veacului al XVIII-lea. Atunci? Să fie vorba de o psihologie modernă? Probabil că prin aceasta ei înţeleg tot ce e confuz şi prost într-o operă altminteri strălucită. Sau ceea ce e mai puţin greşit – afectaţiunile nervoase, subtile şi demne, de interes poate, dar care nu ridică ele opera. Mai degrabă e modern ca admirator extaziat al romantismului feudal, ca teoretician iraţionalist al mitologiei nobiliare, aşa cum în prima parte a operei apare, ca un fel de Tonio Kroger, prieten al lui Saint Loup, în care admiră trăsăturile generale ale unei speţe şi corporalul”. Mi-e teamă că N. Steinhardt adoptă mimetic ideile minunatului domn Seilliere, cel ce critică ,,cu asprime această repetire a unei filosofii cu gust dubios”. Dacă am discuta în termenii lui Garabet Ibrăileanu, comentatorul reţine doar elementele de creaţie şi  reneagă pe cele de analiză, ori meritul lui Proust este tocmai capacitatea acestuia de a topi creaţia în analiză şi invers. Ultimul volum al ciclului Timpul regăsit i se pare total rupt de celelalte, o catastrofă pentru un comentator hotărât să reţină numai valori sociale, filosofia ,,tolstoian-imoralistă” a finalului neputând fi recuperată în nici un fel de un comentator al socialului, iar singurul element valabil din Proust rămâne ,,descrierea socială foarte atentă”. Punctul cel mai sensibil al articolului, călcâiul lui Ahile, e cel în care Steinhardt susţine că între teoria lui Bergson şi metoda lui Proust nu ar exista nici o legătură, presupoziţie destul de naivă. Astfel nu filosofia timpului din teoria lui Bergson, care e un imn închinat perpetuei transformări ar conta în opera lui Proust, ci atemporalitatea cea mai pură, ieşirea în afara Timpului: ,,Altul e sensul operei lui Proust. Timpul, realitatea incontestabilă, e izvorul tristeţii. Proust urăşte timpul şi afirmă dorinţa unei statici pure. Da, personajele sale apar fragmentar, treptat, proiectate în timp, cum spune Ramon Fernandez, nu dintr-o dată rezumate de autor pentru cititor, ci chiar aşa cum le cunoaştem în viaţă, cum învăţăm să le cunoaştem, parţial, incomplet, contradictoriu. Dar tocmai de aceea timpul ne întristează. Şi când atinge Marcel fericirea? Când e în afara timpului”. Urmează o enumerare a momentelor în care acţionează memoria involuntară şi pe care Steinhardt nu le consideră plonjări în trecut ci ieşiri în afara timpului, interpretare în mod evident forţată pentru a servi demonstraţiei sale. Concluzia pune şi ea sare pe rănile imaginare ale unor scriitori cum sunt Camil Petrescu sau Anton Holban: ,,Glorificare a lipsei timpului, preamărire a veşniciei, se poate ceva mai anti-bergsonian, afirmare literară mai fidelă a clasicei ,,metafizici a staticului”? (sic!) Un sâmbure de adevăr există chiar în teoria lui Steinhardt, observaţia lui Holban că personajele îmbătrânesc brusc în Timpul regăsit fiind una reală şi întărind ideea existenţei unui pol static al operei proustiene. Dar elementele dinamice ascund întotdeauna nucleul static iar romanul rezultă parcă din împletirea acestor două partituri diferite, tot astfel cum în muzică tăcerea, pauza, poate juca un rol la fel de important ca şi sunetul. Poate cel mai static roman, în sensul teoriilor lui Holban, rămâne Albertine disparue, şi în mod paradoxal, în acest punct cele două tabere se întâlnesc. Criteriul social se transformă în element de valorizare atunci când, în acelaşi articol, N. S. compară opera lui Gide cu cea a lui Proust. Gide e inferior lui Proust pentru că ,,n-a reuşit să descrie o societate”. Demonstraţia porneşte chiar de la numele ciudate ale personajelor povestirilor lui Gide, Menalque, Porthos, Nathanael, Passavant sau Lafcadio Wluiki, în timp ce Proust stabileşte cu mare precizie numele personajelor sale: ,,Câtă observaţie  dovedeşte pasajul despre numele de familie al Albertinei, Simonet scris cu un singur n, spre deosebire de cealaltă ortografie, de care membrii familiei se feresc ca de cea mai regretabilă confuzie socială”. Bietul Steinhardt e în totală eroare, confuzia nu e de natură socială ci etnică, deoarece ortografiindu-şi numele cu un singur n, Albertine doreşte să-şi ascundă rădăcinile ei evreieşti! Dar observaţia e în principiu corectă, căci numele în opera  lui Gide au o cu totul altă funcţie decât în textul lui Proust, unde alegerea numelor personajelor păstrează ceva din grija balzaciană de a sugera o psihologie şi de a semnaliza un destin, concentrându-l într-un simplu nume. O altă eroare, explicabilă fie prin influenţa criticului Seilleire fie prin preferinţa implicită pentru romanele realiste (mărturisită în alte articole) este comisă de N. S. în momentul în care condamnă fără discriminare zona estetică a textului proustian. În partea proastă a operei sale ar putea intra, potrivit aceluiaşi Seilliere, citat fără scrupule critic de Steinhardt: ,,partea muzicală, netransformată literar”, ,,discursurile despre pictură”, ,,nesfârşitele cronici teatrale (jocul Bermei)”, ,,digresiunile despre feluriţi servitori”, ,,mistica spiritualistă cu tendinţe estetice”, ,,tonul profetic” cu care anunţă ,,rolul artistului înţeles ca produs al intuiţiei” (n.n. cu doar câteva rânduri mai sus autorul nega orice influenţă bergsoniană), “filosofia proastă”, ,,gustul ieftin pentru exclamaţii”, căderea în transă în faţa ,,baletelor ruse, a imoralismului cu tendinţe căruia nu-i lipseşte proclamaţia dragostei adultere asupra căsătoriei”. Nici nu ne mai miră concluzia, la care ajunge autorul: ,,Din Proust nu rămâne un snobism imbecil (aluzie la toţi intelectualii care caută în Proust pe Bergson n.n.), ci o operă cât se poate de serioasă şi puternică, de exactă şi de fermecătoare. Operă absolut nouă când examinează nu numai societatea, ci şi clasele sociale. Operă care se depăşeşte când, renunţând la faza oarecum forţată a visărilor medievale, devine amintirile unui copil de familie bună, inteligent, cult, tăios şi sensibil. Când e numai document social, ci şi metodă valabilă pentru descrierea oricărui mediu. Când e formidabilă realizare artistică”. Publicat la un an de la apariţia în aceeaşi revistă a Fundaţiilor Regale a studiului lui Camil Petrescu ,,Noua structură” şi opera lui Marcel Proust, studiul lui Steinhardt se vrea o replică dură împotriva tuturor celor care absolutizează psihologismul sau autenticitatea scriitorului francez. Articolul care încheie „plutonul” comentariilor despre Proust este însă cel intitulat În jurul lui Proust şi a fost publicat în Jurnalul literar 1945. În acesta N. S. ia apărarea lui Proust, îndepărtând acuzaţia de Dreyfusianism, formulată de criticul literar francez Emmanuel Berl la adresa marelui prozator francez, şi zăboveşte asupra comicului proustian. Textele scrise după 1965 despre Proust gen Revenirea la Proust[15] sunt deopotrivă de mai mică întindere şi de mai mică importanţă pentru studiul de faţă.

 


[1] George Călinescu – ,,Camil Petrescu, teoretician al romanului”, în antologia Romanul românesc interbelic, antologie de Carmen Muşat, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1998, p. 234.

[2] Mihail Sebastian – ,,Lecţia lui Proust”, în Consideraţii asupra romanului modern, în Cronici. Eseuri. Memorial, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, pp. 29–49.

[3] George Călinescu – ,,Camil Petrescu, teoretician al romanului”, în antologia Romanul românesc interbelic, antologie de Carmen Muşat, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1998, p. 234.

[4] Mihail Sebastian – ,,Lecţia lui Proust”, în Consideraţii asupra romanului modern, în Cronici. Eseuri. Memorial, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, pp. 29–49.

[5] Paul Zarifopol – Încercări de precizie literară, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998, p. 234.

[6] Între timp Irina Mavrodin a încheiat traducerea romanelor, urmând să se ocupe de corespondenţă, eseuri şi povestirile din Pastiches et melanges

[7] Cornelia Stefanescu – Reacţii româneşti la influenţa proustiană, prefaţă la Captiva, Bucureşti, Ed. Minerva, BPT, 1973, pp. 5–15.

[8] Ovid. S. Crohmalniceanu – prefaţă la Swann, Bucureşti, Minerva, BPT, 1968, pp. XVIII–XX.

[9] Mihai Zamfir – Imaginea ascunsă. Structura narativă a textului proustian, Bucureşti, Ed. Univers, 1976, pp. 33–34.

[10] Elena Savu – ,,Echos proustiens”, în Revue Roumaine, nr. 1, din 1967.

[11] Irina Mavrodin – O mereu sporită uimire, prefaţă la Swann, Bucureşti, Ed. Univers, 1987, p. 6.

[12] Mihai Ralea – ,,Marcel Proust”, în Portrete. Carti. Idei, Bucureşti, E.L.U., 1966, p. 120 publicat iniţial în revista ,,Viaţa românească”, nr. 8–9, din septembrie 1922.

[13] Nicolae Steinhardt – ,,Elementele operei lui Proust”, în Prin alţii spre sine, Bucureşti, Ed. Emi-nescu, 1988, p. 89.

[14] Eugen Ionescu – ,,Integrarea lui Proust în tradiţia franceză”, în Razboi cu toată lumea, Bucureşti, 1993, Ed. Humanitas, vol. 2, p. 232.

[15] Nicolae Steinhardt – ,,Revenirea la Proust”, în Între viaţă şi cărţi, Bucureşti, Ed. Cartea românească, 1976, p. 265.

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004