Fragmente din ,,Tragedia proustiană”

 

Într-un alt articol, Sebastian[66] dă câteva indicaţii asupra manierei în care avea să trateze vasta materie a universului proustian. Prozatorul îşi dorea să scrie ,,un jurnal de experienţe scriitoriceşti, însemnând nu momentele creării unei opere, ci etapele înţelegerii ei”, un Journal des Faux Monnayeurs a rebours, ,,refăcut din punctul opus lui Gide”, ,,scris cu ochii nefamiliarizaţi ai unui cititor prim”. În realitate acest cititor absolut virgin este o utopie de critic literar. Acest jurnal ar conţine ,,desemnul atent al liniilor din care s-a construit romanul, schema lui nefalsificată, dezordinea vie care a crescut ca o existenţă nu ca o carte”. ,,Astfel, celebrul experiment al scriitorului francez ar trebui refăcut din punctul opus al lui Gide, romanul proustian ar trebui citit ,,cu ochii nefamiliarizaţi ai unui cititor prim” iar cititorul ar trebui să ţină un jurnal al lecturii ciclului, ce s-ar putea transforma, ca la Gide, într-un roman paralel. Acesta ar conţine ,,desemnul atent al liniilor din care s-a construit romanul, schema lui nefalsificată, dezordinea vie din care a crescut nu ca o existenţă ci ca o carte”. Ar fi rezultat o carte utopică, în acelaşi timp un roman, o carte de critică literară, şi o autobiografie, purtând titlul Tratat despre arta romanului. Şocantă, dar în acelaşi timp profund proustiană este şi comparaţia lui Sebastian[67] între actul lecturii propriu-zise a ciclului şi … o călătorie pe Valea Prahovei: ,,Lectura lui Proust are ceva din mobilitatea unei călătorii pe Valea Prahovei (…) Aceeaşi emoţie de instabilitate geografică, de disociere şi regrupare imediată poate fi descoperită în scrisul lui Marcel Proust. O fărâmiţare şi o recreare intimă, simţită în jocul cuvintelor şi al parantezelor cu amănunţirea lor vie, gândul trece dintr-o digresiune, ca un drum îngustându-se printr-un alt peisagiu. ,,Să nu uităm că într-o epistolă către d-na Strauss Proust însuşi compara lectura cărţii sale cu o călătorie cu trenul. Cel care ar putea scrie acest Tratat  ar trebui să fie posesorul unui ,,cap tânăr” şi al unei ,,inteligenţe neuzate”, ,,să aibă o pasiune de cititor şi un devotament de om tânăr” şi nu în ultimul rând să mânuiască un ,,condei tânăr”. Nu ştiu dacă sunteţi de acord cu mine dar eu bănuiesc că în spatele acestui portret robot se ascunde însuşi Sebastian! De altfel, în acelaşi Jurnal, Sebastian va nota că a cerut o audienţă doamnei Martha Bibescu, o variantă autohtonă a ducesei de Guermantes, cu care ar fi dorit să discute structura unui studiu despre Proust. Doamna Bibescu, autoarea volumului de evocări Au bal avec Marcel Proust, era cea mai indicată interlocutoare.

Romanul lui Proust îşi construieşte Cititorul Model, căci acesta nu poate fi ,,cititorul binevoitor” despre care A. Germaine scria că ,,sucombă după primele douăzeci de pagini” ci un cititor antrenat, un alergător de cursă lungă, care să caute altceva decât simplul ,,agrement cultural”, căci romanul fluviu ,,se refuză răsfoirilor grăbite” şi solicită ,,o prospeţime a ochiului şi a minţii” şi ,,o pasiune a cărţii” pe care puţini cititori a au în realitate. Romanul lui Proust nu e scris pentru o simplă lectură, ci pentru relectură, căci abia atunci pot fi depăşite raporturile epice şi devine clară ,,relaţia lirică între creator şi subiect”. Articolul acesta nu a rămas fără efect pentru că peste doar câteva săptămâni autorul lui primeşte o scrisoare, poate chiar una imaginară, pe care o reproduce în articolul[68] Cetind pe Marcel Proust. Obiecţii şi răspunsuri. ,,Nu-ţi iert că te-ai grăbit să vorbeşti despre Proust. Îi păstrez până acum entuziasmul cel mai bogat. Şi am regretat pentru d-ta că necesităţi logice ţi l-au scos în cale. De ce nu l-ai uitat, cum l-ai uitat pe Kipling? Aş fi ignorat că... nu e un roman compus. Îl memorez în straturi cum nu se poate mai perfect rânduite; mi-l aduc aminte în ritmul matematic al unei fugi, desigur, fără să exclud surprizele şi libertatea inerentă unei facultăţi omeneşti. Ba, în ceea ce pare mai contiguu şi spontan, nu reuşesc să fac abstracţie de plăcerea pe care ţi-o dă compoziţia. Dacă în aparenţele distanţate şi aparent neregulate ale D-rei de Stermaria cineva poate vedea hazardul asociaţiilor de idei, sau cum spui d-ta ritmul lui Proust, eu mă bucur ca de conştiinţa şi semnificativul unui leit-motiv care, după voia lui Proust, ascultând de legi estetice, îmi aminteşte în cursul povestirii fatalitatea circumstanţei, relativul motivelor (...) Cum să numeşti reacţiunea cititorului când Gilberte, mititică şi ruşinată, făcea la Meseglise semne indecente micului Marcel ajunge marchiză de Saint Loup şi ducesă de Guermantes?” Dacă la prima vedere interlocutorul ar putea fi un autor ca Holban sau Eliade, ambii îndrăgostiţi de Kipling (Ovid S. Crohmălniceanu credea chiar că titlul romanului lui Eliade, Lumina ce se stinge, e împrumutat de la scriitorul englez) iar o privire mai atentă revelă prezenţa drei. de Stermaria, unul dintre personajele favorite ale lui Sebastian. Scrisoarea e deci imaginară şi autoadresată, un simplu pretext oferit autorului pentru a-şi relua ideile exprimate şi cu alte ocazii privind un posibil ,,faliment al anecdotei în romanul franţuzesc contemporan”. Sebastian dă şi o listă de critici francezi consultaţi odată cu opera lui Proust, nume deja cunoscute ca Leon Pierre Quint, Benjamin Cremieux, Souday sau Gabory înşiruindu-se pe această listă. Sebastian crede că opera proustiană nu respectă nici un plan, că lumea lui Proust ,,e crescută peste legi de coerenţă şi logică epică”, că ,,e o ţară făcută de un Dumnezeu care şi-a pierdut simţul prevederii şi logica predestinată creaţiei”. Romanul lui Proust curge ,,într-o dezordine depărtată de compoziţie”, anecdota i se pare concentrată în episodul de pe plaja din Balbec, romanul suferind din pricina parantezelor interminabile, a ,,dezlânării anecdotei”, sau de ,,lipsa unui pitoresc al situaţiilor palpitante”, situându-se la polul opus al romanului detectiv. Ca şi Irina Mavrodin, care crede că romanul lui Proust e poetic, Sebastian vorbeşte despre un roman liric căci, ,,povestea nu se dezvoltă din necesităţi epice ori pentru dezvoltarea unei intrigi”. Arbitrariul are şi el un rol foarte important în construcţia finală deoarece ,,dintr-o senzaţie nelămurită creşte un episod” şi ,,un gest reflex creează un personagiu”. Astfel seria de abstracţiuni ,,ritmul matematic al unei fugi”, ,,leit-motivul apariţiilor unui personagiu” sau ,,relativul motivelor” sunt abolite de structura lirică a memoriei, căci gruparea episodului sau personajului se face după necesităţi ale unei mobilităţi interioare. Odette Swann ,,păşind preţios printr-un Bois de Boulogne sever şi graţios, cu rochii albe, enorme pălării, saluturi ceremonioase şi neobservate surâsuri” părăseşte rama tabloului lui Boticelli devenind vie, sub desenul ei putând fi simţit un ,,autentic freamăt de tinereţe şi viaţă”. În acelaşi mod existenţa Albertinei ,,ni se face aşteptată cu o pasiune dinamică.” Fraza lui Proust reproduce ,,gândurile în desăvârşita lor logică interioară, călcând peste propoziţiuni şi fraze ca peste nişte moarte tipare” clădind punţi invizibile între ,,emoţie şi expresie” iar procedeul fluxului conştiinţei sau al monologului interior oferă tocmai putinţa de a reînvăţa limbajul acestei secrete comunicări.

Poate cel mai interesant e însă articolul care conţine un imn închinat celui mai pur dintre personajele feminine ale lui Proust, drei. de Stermaria[69] în articolul cu acelaşi nume. Aceasta e un Godot mereu aşteptat dar niciodată întâlnit, căci spre deosebire de Gilberte, Duchesse de Guermantes sau Albertine, îşi păstrează infinitul ei potenţial şi ,,rămâne egală în aceeaşi taină neabordată, deţinând toate posibilităţile de viaţă intacte”, ,,destinul ei e vecin cu al eroului” dar ,,rămâne pe pragul putinţei şi al nădejdii”, ,,se apropie, îl ajunge, trece pe deasupra intactă şi indiferentă, ca un lichid pe o sticlă mată” şi conţine ,,sensul libertăţii celei mari şi al posibilităţii niciodată ştiute”. Personajul acesta demonstrează că ,,voia timpului ar fi putut să fie alta, şi altul sfârşitul drumurilor” purtând cu el ,,mesagiul vieţii disponibile şi al fericilor care refuză să se precizeze”. În acelaşi articol scriitorul dă o definiţie deosebit de exactă modului de construcţie al personajului proustian: ,,Fiecare personagiu al romanului începe într-o atmosferă nesigură de probabilităţi sufleteşti şi oscilează dezordonat între nenumărate clişee şi amintiri. Privitorul încearcă efortul de a tăia armătura aceasta de umbră şi vis, de a prinde coloana vertebrală a eroului, de a-l identifica şi a-l obliga în sfârşit unei consecvenţe proprii”. Eroii nu sunt deja creaţi ci din magma dezordonată a trăsăturilor necaracteristice fiecare cititor îşi unifică, îşi creează proprii eroi. Astfel procedează însuşi Sebastian, care, din galeria foarte vastă a personajelor feminine proustiene, o alege pe incolora domnişoară de Stermaria, pe care o va transforma într-o figură cu totul şi cu totul specială”.

O poziţie asemănătoare adopta Sebastian[70] în Consideraţii asupra romanului modern, transferând sarcina creării personajului din sarcina autorului în cea a cititorului. Genul epic va evoluat spre cel liric, căci aşa cum afirma Julien Benda ,,arta trebuie să fie o pură stare afectivă, o înţelegere imediată a lucrurilor, fără o oricât de mică deformare intelectualistă”. Romanul liric oferă avantajul posibilităţii de a înregistra viaţa în mod autentic, intriga fiind abolită şi romanul construindu-se în jurul actelor gratuite gidiene, asociate cu disponibilitatea psihologică şi cu discontinuitatea tot mai accentuată a psihologiei, căci ,,omul nu mai este o persoană ci o posibilitate de infinite personalităţi, succedându-se fortuit”.

Un alt actor deosebit de interesant în această istorie a receptării proustiene era mai puţin celebrul prozator Felix Aderca[71]. Acesta intra în scenă relative devreme, căci în 1924 semna în revista craioveană Năzuinţa un interesant studiu despre scriitorul francez, care murise în urmă cu doar doi ani. Pronosticul său de atunci este însă perfect valabil şi astăzi. Citind romanul scriitorul român remarcă ,,natura multiplă, simfonic orchestrată” a romancierului, care a dat ,,o operă nouă, gata să dezorienteze”. Opera lui Marcel Proust va intra în marea familie a romanului psihologic ,,nu numai ca cea mai vastă construcţie literară unitară a literaturii franceze ci şi ca cel mai impunător tezaur de analize sociale şi psihologice, morale şi artistice ale civilizaţiei veacului nostru”. Caracterizarea personajelor proustiene împrumută aceeaşi metaforă anatomică pe care Ibrăileanu simţise nevoia să o folosească, descriind preparatele lui Carrel – ,,privirile lui extraordinare treceau dincolo de înfăţişarea opacă a lucrurilor, în aşa măsură, că personagiile lui apar ca unele piese anaomice, cu sistemul muşchiular şi osos vizibil iar inteligenţa lui a descompus toate misterele aşa ziselor noastre sentimente, ne-a arătat elementele constitutive mici ale geloziei, iubirii, amintirii”. Aderca adaugă că Proust ar trebui iubit de români din cel puţin două motive – întâi, pentru că în opera lui se păstrează urme din gândirea lui Enescu, fapt negat de Holban care invoca însăşi declaraţiile lui Enescu ce n-ar fi avut cunoştinţă de prezenţa marelui prozator la vreunul din concertele sale, şi, în al doilea rând faptul că Proust ,,te vindecă de literatură”. Polemica sa cu Eugen Lovinescu, cel ce comparase pe Hortensia cu Proust nu rămâne fără ecou, căci criticul se simte nevoit să declare că acea comparaţie era doar o analogie şi nu fusese făcută ,,în sensul echivalării talentului celor doi”. Dacă ar fi să dăm crezare declaraţiilor lui Aderca, acesta fusese cel care îl adusese pe Proust la Sburătorul lui Lovinescu, nemulţumit de tratamentul aplicat acestuia la revista ieşeană Viaţa românească: ,,Până în 1922 nimeni nu auzise de marele creator parizian(…). Întâlnirea cu el a fost o revelaţie atât de violentă încât m-am destăinuit cu paginile lui Proust în braţe dlui. Lovinescu, în Cîmpineanu 40, unde se încerca însufleţirea unui cerc literar cu o altă ideologie decât poporanismul obtuz de la Iaşi”. O asemenea declaraţie pare cu atât mai surprinzătoare cu cât  revista ieşeană era cea care între 1920 şi 1928 a publicat o serie de traduceri ale unor eseuri semnate de faimoşi critici francezi despre Proust iar lista îi conţinea pe Jaques Riviere, Edmond Jaloux, Jaques Boulanger, Benjamin Cremieux sau Ramon Fernadez. Ca majoritatea comentatorilor români Aderca îşi are propriile sale parti-pris-uri, alegerea Odettei de Crecy drept personaj favorit fiind însoţită de un reproş adresat direct creatorului ei, care în loc să prezinte ,,biografia Odettei, evoluţia, gusturile, capriciile şi particularităţile ei cele mai vechi, şi cele adoptate, ale secolului ei care se aristocratizează” a prezentat rochiile şi pălăriile ei, cu ,,priceperea şi psihologia unui şef de casă de modă din Paris”, spre ,,paguba artei literare”.

Dar cea mai riscantă afirmaţie, amendată chiar de Mihail Sebastian e cea prin care Aderca vedea în Proust unul din demolatorii romanului, discutând despre un fenomen pe care el îl considera fundamental, despre descompunerea genului, idee dragă lui de vreme ce alesese drept titlu pentru propriul său roman chiar Omul descompus. Sebastian îi va răspunde printr-un articol publicat în serialul din Cuvântul considerând că o asemenea afirmaţie e hazardată şi că Proust a ,,restaurat” concepţia clasică a genului, a reluat în mod creator vechile lui elemente de compoziţie spre deosebire de romanul lui Gide, Falsificatorii de bani, care se dorea a fi o lovitură mortală aplicată genului romanesc.

 

Corespondenţa lui Marcel Proust

 

În momentul când, în 1939, apărea la Editura Fundaţiei Regele Carol II volumul lui Mihail Sebastian Corespondenţa lui Marcel Proust, scriitorul, român era un adevărat deschizător de drum. Deşi trecuseră doar 17 ani de la moartea scriitorului, bibliografia critică atinsese cote alarmante pentru orice cercetător, cu singura precizare că nimeni nu se încumetase să analizeze imensa cantitate de corespondenţă (peste 1200 de scrisori). Singurul autor al unui asemenea studiu era un american, Philip Kolb[72]. Considerat, pe bună, dreptate drept unul dintre cei mai documentaţi exegeţi proustieni, Kolb a îngrijit aceasta ediţie la editura Plon, cea care publicase primul volum de Corespondenţă generală[73]. În 1970 Philip Kolb a alcătuit prima ediţie critică a corespondenţei proustiene, după o migăloasă operaţiune de cercetare, stabilind cine se ascunde sub fiecare dintre iniţialele care abundă în aceste scrisori. Sebastian nu are însă la dispoziţie decât ediţia de Corespondenţă generală, deşi pare să fie la curent cu eforturile americanului: ,,În afara adnotărilor ocazionale, făcute de diverşii deţinători ai scrisorilor (dnii. Leon Pierre Quint, Robert Dreyfus, Lucien Daudet...), în afara unui mic studiu al dlui Benjamin Cremieux despre Proust epistolar, publicat în 1929 şi care nu lua în calcul decât o infimă parte a materialului (abia o sută de scrisori), în sfârşit, în afara câtorva sumare recenzii publicate cu prilejul ediţiei Plon, nu cunoaştem o cercetare integrală a corespondenţei. Se pare că ea a fost totuşi întreprinsă de un proustian din America, dl. Philip Kolb, care pregătea încă din 1936 o teză despre Corespondenţa lui Proust la Universitatea din Harvard – dar n-am putut afla dacă această lucrare a apărut până în momentul de faţă”. Philip Kolb, cel ce începuse această vastă operaţiune de sortare, editare şi studiere a corespondenţei lui Proust, avea să încheie această întreprindere la sfârşitul anilor 70. Între timp arhiva Philip Kolb a devenit accesibilă oricărui fiind uşor de găsit pe Internet. Fără a cădea în delirul protocronic, trebuie să observăm că Sebastian cercetează un teren aproape viran, şi că doi străini, un american şi un român, pun ordine într-un domeniu în care francezii înşişi nu avuseseră curaj să se aventureze. De asemenea ar trebui remarcată şi documentarea sa impresionantă, dar ar trebui adusă totuşi precizarea că în 1939, în momentul când scria cartea autorul avea la dispoziţie colecţii de carte complete şi de fondul documentar al Bibliotecii Fundaţiilor Regale.

Chiar dacă va cerceta conţinutul scrisorilor, Mihail Sebastian o va face cu imensă pudoare, cu sentimentul permanent că priveşte prin gaura cheii, că pătrunde prin “efracţie” în sufletul acestui mare autor. Citând un fragment dintr-o scrisoare a lui Proust în care acesta îşi mărturiseşte ezitarea de a vinde contra sumei de 7000 de franci un manuscris ce ar fi putut intra în stăpânirea unei biblioteci publice, Sebastian îşi face, într-un anume fel, mea culpa: ,,Faţă de atâtea ezitări, scrupule sau interdicţii, publicarea scrisorilor poate să pară un act nepios, şi cu atât mai mult comentarea lor, un fel de efracţiune. Dar toată istoria literară nu e decât un lung şir de impietăţi şi efracţiuni, pe care le justifică mai curând devotamentul decât curiozitatea noastră”. Comentatorul nu suferă de aceea curiozitate tersitiană, tipică vremurilor moderne, cea care îşi doreşte să pătrundă în tainele cele mai ascunse ale biografiei unui autor, caracteristică criticii tip Watergate şi paparazzi, cum foarte inspirat o numea Nicolae Steinhardt. Chiar în momentul în care discută prezumţia de homosexualitate, eticheta aplicată de unii critici, ezită să folosească acest cuvânt considerat prea dur, preferând să-l înlocuiască prin eufemismul ,,efeminare”. Cu toate acestea, nu ezită să precizeze că aşa cum în roman nu există nici o scenă de posesiune, nici în scrisori nu se face referire la vreo iubită. Corespondenţei lui Proust i s-ar potrivi versul lui Bacovia ,,Aici n-ar locui nici o iubită”. În mod suspect ,,Nu există nici o scrisoare de dragoste în toată corespondenţa. O mare tăcere acoperă viaţa sentimentală a lui Marcel Proust. Omul acesta care scria sute de scrisori pentru cele mai infime incidente, nu scrie despre viaţa lui profund intimă nici un rând”. În spatele acestei tăceri se ascunde o rană morală, iar spre deosebire de Gide care îşi asumă diferenţa sexuală în autobiografia sa Si le grain ne meurt, Proust nu are curajul să o afirme deschis. Educaţia sa burgheză şi dragostea pentru mama sa, timiditatea lui înnăscută îl împiedică să-şi asume această diferenţă sexuală. Pentru că ,,Proust nu poate avea nici disperarea de vagabond a lui Rimbaud, nici inconştienţa alcoolică a lui Verlaine, nici cinismul de estet a lui Wilde, nici liniştea gravă, responsabilă a lui Gide. Singurul lucru pe care îl poate face pentru salvarea lui este să dezmintă, să ascundă, să dezaprobe”. Observaţia e corectă, teama lui Proust de dezvăluirea eului biografic având o rădăcină psihică profundă. Cel mai lucid observator al Sodomei şi Gomorei, cel care avea să descrie magistral confreria lui Charlus, Jupien şi Morel, descrişi cu o mare forţă satirică, era el însuşi un membru al acestui trib. Astfel şirul continuu de dezminţiri, de disimulări e numai o formă de a-şi construi ceea ce Henry Massis numea ,,un monumental alibi”. În operă există câteva ,,fisuri”, care, dacă nu spun adevărul, cel puţin atestă existenţa unui secret.  Dar, dincolo de biografie, aşa cum demonstrează de pildă Gilles Deleuze[74] există undeva în structura transcendentă a textului obsesia androginului, a teoriei platonice din Banchetul. Amorul în romanul lui Proust e precreştin, în ciclul său romanesc sexele se amestecă într-o combinatorică ce presupune permutări şi variante pe care morala creştină nu le îngăduie. Dezlegarea acestei taine se amână însă sine die: ,,Dacă sunt pe undeva scrisori ce poartă dezlegarea tainei, ele nu vor fi publicate probabil decât foarte târziu, sau poate niciodată”. Între timp criticii au început să discute în mod deschis chestiunea homosexualităţii lui Proust şi peceţile tainei au fost rupte. Cel mai emoţionant capitol e cel ce poartă titlul Mama lui Marcel Proust în opera şi corespondenţa sa. Mama lui Marcel Proust a fost una dintre puţinele ,,figuri luminoase” ale ,,acestui imens roman întunecat”. Mama îi era confidentă de planuri literare, un sprijin permanent în lupta cu boala, cea care îl îndeamnă continuu să lupte cu ,,timpul pierdut”, să scrie şi să studieze, încurajându-i preocupările de ordin estetic. În momentul morţii ei, deşi are 34 de ani, viaţa lui Proust se rupe în două. Imediat moartea ei răsună în scrisori ca un strigăt de tragedie antică: ,,Am fost încercat de toate durerile, am pierdut-o, am văzut-o suferind, cred că şi-a dat seama că mă părăseşte, că nu-mi poate spune anumite lucruri, care poate că era înspăimântător pentru ea să le tacă, am sentimentul că prin proasta mea sănătate am fost durerea şi grija vieţii ei... Un singur lucru mi-a fost cruţat. N-am avut chinul de a muri înaintea ei şi de a simţi oroarea care ar fi fost pentru ea acest lucru. Dar a mă părăsi pentru eternitate, simţindu-mă atât de puţin capabil a lupta în viaţă, a fost desigur pentru ea un mare supliciu. Cred că a înţeles înţelepciunea părinţilor, care, înainte de a muri, îşi ucid copiii mici. Cum spune sora care o îngrijea, eu aveam pentru ea vârsta de patru ani”. În realitate, toţi bărbaţii cărora le mor mamele, indiferent la ce vârstă ar trebui să aibă patru ani.

Proust, cu atât mai mult, cu cât prin boala sa era total dependent de maică-sa. Bine cunoscuta scenă a sărutului este descrisă şi în corespondenţă, iar madlena e de această dată o mică bucată de parchet, pe care, în momentul când călca şi când mama îi auzea scârţâitul îi făcea “un mic semn cu gura care parcă spunea ,,Vino să mă săruţi””. Rana se va cicatriza odată cu trecerea timpului, printr-un proces firesc de ,,travaliu al doliului” durerea va scădea în intensitate, dar chiar dacă abandonează apartamentul din Rue de Courcelles, va subînchiria un alt apartament în Bulevardul Hausmann, unde mama lui locuise în tinereţe. Efectul cel bun al morţii mamei sale este însă hotărârea pe care o ia să scrie În căutarea timpului pierdut. Nimic din opera sa publicată până acum, alcătuită din cronici, mici studii, articole ocazionale nu anunţa apariţia marelui romancier. Ruptura provocată de dispariţia fiinţei celei mai iubite conduce la necesitatea unei schimbări de viaţă radicale, la ideea sacrificiului total: ,,În faţa operei sale, Marcel Proust a ezitat mulţi ani, ca în faţa unei plecări fără întoarcere. Moartea mamei l-a obligat să se decidă. Poate că fără această nenorocire, opera lui Marcel Proust n-ar fi fost niciodată scrisă”. Una din dimensiunile metafizice ale romanului lui Proust conţine această extraordinară şi continuă evocare pioasă a mamei. Fiul care nu vrea să se despartă se apleacă asupra timpului pierdut, ca o provocare aruncată morţii, împotriva căreia protestează, convins că nimic nu-l poate despărţi de icoana mamei sale, pe care încearcă să o conserve  între obiecte şi vechi obiceiuri de familie, pe care le transmută în scris. Scrisorile din anul 1905 reconstruiesc agonia şi simtomele bolii mamei, pe care în roman le transferă asupra bunicii, poate din dorinţa de a deplasa o durere, care, fixată în acelaşi punct, doare prea mult. Masca mortuară desenată într-o scrisoare către Ana de Noailles, scriitoarea franceză de origine română, care s-a bucurat de prietenia autorului, trece în roman asupra momentelor finale, cele care descriu agonia aceleiaşi bunici. Psihanalizând, Mihail Sebastian crede că Proust n-ar fi îndrăznit, dincolo de sentimentul tragic ce pluteşte în mai toate romanele, să publice un roman care i-ar fi provocat chiar şi o singură privire rănită a mamei sale. În momentul morţii mamei sale marele secret al lui Polichinelle putea, în sfârşit, fi mărturisit.

 Julie Kristeva[75] consacră în studiul său Proust and the Sense of Time un capitol separat relaţiei dintre Marcel Proust şi mama sa. Astfel, în finalul Timpului regăsit după un fragment în care experienţa naratorului este structurată potrivit alternanţei dragoste-moarte, cu moartea întunecând dragostea şi aceasta ştergând frica de moarte, Proust citează un vers din poezia lui Victor Hugo: ,,Lăsat e ca iarba să crească şi copiii să moară”. Şi descrie apoi ,,legea crudă a artei”, potrivit căreia, în descendenţa teoriilor romantice, suferinţa şi moartea fac parte din procesul de gestaţie al operei de artă, şi încheie cu o trimitere la unul din tablourile celebre ale lui Manet, Le dejeuner sur l’herbe, considerat de Proust un Giorgione al picturii plainairiste: ,,Eu spun că legea crudă a artei cere şi ca noi înşine să murim trecând prin toate suferinţele, ca să crească nu iarba uitării, ci iarba vieţii eterne, iarba deasă a operelor fecunde, pe care generaţiile viitoare vor veni să ,,prânzească” (dejeuner sur l’herbe), fără să le pese de cei ce dorm sub pământ”.(I, 7, 416). Fragmentul ar putea părea la prima vedere abscons, căci nu ştim la moartea cărui copil se referă Proust, la moartea Albertinei, la moartea naratorului, care piere odată cu fiecare despărţire de mama sa? Sau la faptul că un copil ca el nu poate rămâne în viaţă decât dacă mama lui trăieşte alături de el? Când în finalul romanului timpul va fi regăsit şi închis în spaţiul acestei cărţi, romanul va deveni, în sfârşit, un Dejun pe iarbă, va transforma cimitirul copiilor morţi într-o grădină a plăcerilor, dedicată amintirii mamei sale cu dragostea ei excesivă, ce l-a transformat într-un copil muribund. Mama sa, dna. Proust, născută Jeanne Clemence Weil, a murit pe 26 Septembrie 1905, în urma unui atac de uremie, în camera hotelului Splendide din staţiunea balneo-climaterică Evian.

Episodul a intrat în întregime în roman sub forma morţii bunicii din Le cote de Guermantes (1921), iar dintr-o scrisoare trimisă dnei. De Catussi aflăm că bolnava a cerut iniţial să fie fotografiată, dar apoi a renunţat, de teamă ca ultima sa imagine să nu provoace un stres prea mare fiului său. Abia după ce mama sa moare, în 1922, publică romanul cel mai dur al seriei Sodoma şi Gomora, pe care, cu siguranţă nu l-ar fi publicat niciodată dacă mama sa ar fi fost în viaţă.

Spaţiul corespondenţei poate oferi informaţii extrem de interesante despre procesul redactării romanului. Cititorul scrisorilor poate descoperi uriaşa cantitate de energie consumată pentru o cât mai corectă documentare. Scriitorul nu ezită să ceară sfaturi de la prietenele sale în privinţa rochiilor uneia sau alteia din personajele feminine şi consultă o armată întreg de ,,horticultori, croitori, astronomi, heraldişti, farmacişti”, care, adesea, au mai puţin cunoştinţe decât el! Descrierea gardului de măceş alb (în subsol, Sebastian, care nu e deloc un traducător calificat al lui Proust îşi mărturiseşte dificultatea de a traduce franţuzescul ,,aubepine” care alături de ,,rouge” şi ,,eglantine”, apar în grădina dinspre Swann) declanşează un schimb susţinut de scrisori cu Lucien Daudet în care Proust dezvăluie câte ceva din efortul susţinut de documentare: ,,Cât despre flori, te asigur, am mult scrupul; astfel, în prima versiune a măceşului alb (n.n.  ,,aubepine”) se găsea pe acelaşi drum şi măceş roşu. (n.n. ,,eglantine”) Dar găsind în Flora lui Bonnier că măceşul roşu nu înfloreşte decât mai târziu, am îndreptat şi am pus în carte: ,,măceşul roşu ce putea fi văzut câteva săptămâni mai târziu”. În ceea ce priveşte verbina şi heliotropul, e adevărat că Bonnier arată că prima înfloreşte din Iunie până în Octombrie, iar cel de al doilea din Iunie până în August! Dar cum în Bonnier e vorba de flori sălbatice, am crezut (şi horticultorul căruia i-am scris m-a asigurat) că într-o grădină... le pot face să înflorească chiar din Mai, când măceşul alb este încă în floare. De vreme ce e imposibil, ce pot pune în loc? rozeta şi iasomia ar fi posibile, sau mai trebuie şi altele?” Atâta grijă pentru detaliu nu aveau decât romancierii naturalişti, şi atestă, cred eu, o înaltă conştiinţă profesională. De altfel, propunerile fiului scriitorului Alphonse Daudet, un posibil model pentru Bergotte, aveau să fie respinse căci ,,panselele nu se potrivesc, pentru că sunt flori prea plate, largi şi fără parfum” şi nu seamănă cu verbina. Imaginea pare să fie construită sinestezic, respectând una din legile nescrise ale artei impresioniste, cea care prin pictralitatea ei vagă avea să-l farmece pe scriitor. Uneori situaţia se inversează. Întrebând-o pe principala sa consilieră în materie de vestimentaţie, dna. Strauss, cum să proiecteze toaleta principesei Mathilde, pe care aceasta o zărise la un moment dat într-o crinolină mov foarte specială, scrisoarea de răspuns vine prea târziu şi respectiva rochie nu mai apucă să intre în roman.

Alteori îşi consultă prietenii în chestiuni de etimologie sau asupra unor întâmplări foarte precise pe care nici memoria sa prodigioasă nu le reţinuse exact. Aceste scrisori clatină mitul memoriei proustiene, căci ea era adesea ajutată de memoria tuturor amicilor şi consilierilor săi, la ajutorul cărora nu ezită să recurgă, ori de câte ori intră într-un impas. Împrumutând numele de Guemantes de la un castel deţinut de Francois de Paris, îi scrie proprietarului domeniului rugându-l să-i trimită pentru uzul în roman ,,etimologia, deviza şi armele Guermanţilor” pe care acesta uită, însă, să le expedieze. Sebastian comentează: ,,Poate că principiul e prea riguros, mai ales pentru un scriitor care a fost învinuit de prolixitate şi a cărui operă e plină de paranteze, digresiuni şi reveniri, dar tocmai de aceea cuvântul trebuie reţinut. De nimic n-a fost preocupat Marcel Proust, decât de o strictă economie a materialului, pe care l-a ţinut mereu sub control. În preciziunea aproape maniacă pe care ţine s-o dea lucrurilor, în insistenţa cu care se documentează asupra lor, nu trebuie să vedem un romancier cu atenţia destrămată de prea multe obiective secundare, ci un artist care având conştiinţa întregului, e obligat să verifice piesă cu piesă, materialul de care se foloseşte”. Opera proustiană e un imens puzzle în care ochiul criticului ştie să vadă, dincolo de aparenta ei laxitate, atenta construcţie şi dimensiunea arhitectonică. Lui Paul Souday, care nu pricepuse mai nimic, îi scrie asigurându-l că lucrarea sa, dincolo de titlul ei înşelător, a fost minuţios compusă, astfel încât ,,ultimul capitol al ultimului volum a fost scris imediat după primul capitol al primului volum. Tot restul a fost scris pe urmă, dar e foarte mult de atunci”. Singurul critic care a înţeles acest lucru era Benjamin Cremieux şi Proust îl salută într-o scrisoare entuziastă: ,,Vă mulţumesc că asemuiţi cartea mea cu un oraş... Se ignoră prea mult, într-adevăr faptul că volumele mele sunt o construcţie, dar cu o deschidere de compas atât de largă, încât compoziţia lor riguroasă, pentru care am sacrificat totul, este greu de discernut. Nu se va putea nega acest lucru, decât atunci când ultima pagină din Temps retrouve se va închide exact peste ultima pagină din Swann”. Sigur, o asemenea afirmare a coerenţei ciclului Căutării timpului pierdut poate părea cititorului contemporan banală, dar în epocă ea era extrem de îndrăzneaţă şi nouă. Să nu uităm că, chiar în al treilea deceniu, Holban sau Camil Petrescu au luat adesea poziţie împotriva prolixităţii stilului proustian.

Mihai Zamfir[76] explicitează această viziune: ,,Recherche se înrudeşte cu o catedrală mai mult decât s-ar putea crede la prima vedere. Introducerea din Swann, care sintetizează tot restul romanului, reprezintă pentru Proust însuşi portalul catedralei; construcţie imensă şi aparent haotică, în care te pierzi şi în care fiecare ocol rezervă incertitudini, are de asemenea aspectul unei catedrale; limita construcţiei, în cele din urmă atinsă, cu mare întârziere, apoi simetria perfectă, perceptibilă numai după o explorare completă, revelă acelaşi tip de construcţie; obsesia autorului de a dura prin timp, de a fi unică operă a autorului destinată nemuririi (...), este aceeaşi cu obsesia constructorilor de catedrale; portalul sculptat al intrării principale, în care se regăsesc toate obsesiile şi toate motivele de bază ale întregului roman, reprezintă detaliul cel mai important, asupra căruia Proust însuşi a atras atenţia de mai multe ori”. Dar, aşa cum se întâmplă adesea Evul Mediu e nevoie de câteva zeci de generaţii de meşteri pentru a finisa o asemenea lucrare matusalemică, şi din acest motiv, romanul lui Proust nu putea fi încheiat de un singur individ. Cele câteva catedrale care sunt descrise în interiorul romanului, în stil gotic sau romanic, dintre care cea mai importantă rămâne cea din Combray sunt imagini, efigii în piatră ale textului însuşi. Aceluiaşi Paul Souday, ce merită titlul de cel mai opac şi mai stângaci interpret proustian, autorul îi explică într-o scrisoare utilitatea unei scene, pe care criticul o credea inutilă: ,,Compoziţia mea este învăluită şi cu atât mai puţin perceptibilă, cu cât se dezvoltă pe scară largă; dar pentru a vedea cât este ea de riguroasă, nu am decât să-mi aduc aminte o critică a dv, neîntemeiată după părerea mea, în care dezaprobaţi anumite scene tulburi şi inutile din Swann. Dacă cumva era vorba de o anumită scenă între două tinere fete, ea era într-adevăr inutilă în primul volum. Dar amintirea ei este baza tomurilor IV şi V... Suprimând-o, n-aş fi schimbat mare lucru din primul volum, dar în schimb aş fi făcut să cadă, prin solidaritatea părţilor, două volume întregi cărora această scenă le este piatră unghiulară.

Marcel Proust scrie întotdeauna cu viziunea întregului ciclu în minte, fapt pe care cam limitaţii critici ai epocii sale îl trec uşor cu vederea. Cu atât mai surprinzătoare poate părea atunci sincronizarea totală a unor Garabet Ibrăileanu sau Benjamin Fundoianu, care par să înţeleagă din prima clipă valoarea romanului proustian. Criticii noştri cad însă într-o capcană, în frunte cu E. Lovinescu, atribuindu-i scriitorului o ascendenţă în tradiţia veche a moraliştilor francezi, fapt ce nu e chiar întru totul neadevărat. Imaginea microscopului cu care asociază Ralea şi mai apoi Holban tipul acesta de analiză este respinsă, aşa cum precizam, de însuşi autorul, care-afirmă că îşi priveşte personajele printr-un... telescop, căci ,,imaginea imperfectă care mi se pare cea mai bună este cea a unui telescop îndreptat asupra timpului, căci telescopul face să apară stele, ce sunt invizibile cu ochiul liber, iar eu am încercat, să fac să apară, în conştiinţă, fenomene inconştiente care, complet uitate, sunt uneori situate prea departe, în trecut”.

Pentru a străbate ţinuturile ţării Timpului pierdut, trebuie să fii un iniţiat căci chiar ,,călătoria în lumea lui Proust este încă grea pentru începători, dar e clară pentru cine cunoaşte drumurile. Aceste drumuri se adună şi se despart, se ramifică şi se fasciculizează după legile armonioase, ce comandă pe o hartă, adunarea şi despărţirea fluviilor”. Sebastian străbătuse la pas toate aceste poteci, iar Jurnalul său stă mărturie acestei fidelităţi faţă de textul lui Proust, pe care îl recitea frecvent. Promisiunea scrierii unui studiu despre roman e reînnoită în acest volum despre corespondenţă, o epură a studiului, din nefericire, nescris: ,,Nu este în căderea cercetării de faţă să studieze stilul lui Proust. O vom face cândva, într-un studiu consacrat romanului său, nu corespondenţei”. Studiul ar fi fost cu siguranţă unul de referinţă în domeniu. Din păcate, capitolele acelui planificat Tratat asupra artei romanului au rămas împrăştiate în diferite publicaţii. Cu toate că se declară nespecialist, Mihail Sebastian citează câteva trăsături stilistice neobservate nici de P. Zarifopol sau T. Vianu. În primul rând vorbeşte despre abilitatea deosebită a lui Proust de a pastişa, pătrunzând cumva în nucleul operelor din interior, fără să caute efecte parodice: ,,El nu pastişează din afară, utilizând mecanic anumite trăsături tipice, care prin repetare conduc la caricatură, ci încearcă în prealabil să pătrundă în intimitatea unor opere, şi de acolo, din centrul ei, să-şi însuşească nu tiparele uşor de copiat, ci resorturile ascunse care fac să se mişte şi să trăiască întreaga operă”. Citatul din scrisoarea – pastişă după Renan: ,,mi-am potrivit metronomul meu interior, după ritmul său” sintetizează foarte exact fenomenul acesta de simbioză textuală. Învăţând de la maeştri, ca pictorii tineri care exersează în expoziţiile unde copiază tablourile marilor titani ai artei universale, tânărul scriitor îşi formează mâna sigură cu care va controla foarte atent chestiunea stilului. Nu ezită să semnaleze, de pildă, lui Jacques Emile Blanche o greşeală dintr-un manuscris al acestuia, făcând o mică teorie a folosirii pronumelui impersonal en, cu exemple culese din Hugo, Musset sau Charles Baudelaire. Obsedat de ,,ştergerea petelor” unui manuscris care sunt greşelile gramaticale, acest calofil din scrisori a fost acuzat, spre stupoarea şi enervarea lui Mihail Sebastian, de prolixitate şi confuzie, el, cel mai rafinat cunoscător al limbii franceze, de la vorbirea ţărănească până la argoul parizian. Sebastian are dreptate, până la Proust nu existase nici un prozator francez capabil să surprindă infimele nuanţe şi variaţii ale idiolectului unui personaj sau tipurile socio-dialectale atât de diferite, de la o clasă socială la alta. Într-un fel vorbeşte servitoarea şi în cu totul alt fel marchiza, iar diferenţierea lor e una exclusiv stilistică. Aşa cum o făcuse în pasajul din Consideraţii asupra romanului european consacrat lui Proust, Sebastian nu putea să nu zăbovească puţin în studiul său despre corespondenţa acestuia asupra atât de controversatei chestiuni a izvoarelor şi cheilor. Autorul şi-ar putea alege drept posibil motto al capitolului o propoziţie din Timpul regăsit: ,,O carte este un mare cimitir, în care, pe cele mai multe dintre morminte, nu se mai pot citi numele şterse”.

Spaţiul proustian, e un imens cimitir, un La Lilieci fără nebunia bavardă şi comică a inscripţiilor din Cimitirul Vesel de la Săpânţa, iată o cheie care poate genera un nou tip de lectură. După cum chei oferă şi titlurile provizorii la care dintr-un motiv sau altul Proust renunţă pe parcursul redactării romanului. Primului volum i se rezervă succesiv titlurile Jardins dans une tasse de the, Le printemps, Charles Swann, L’age des noms, Les intermittences du coeur (titlu considerat de Proust prea primitiv, prea transparent), Avant que le jour soit leve, Les Colombes poignardees, în timp ce al doilea şi al treilea ar fi trebuit să se numească L’age des mots şi L’age des choses. Ezitările sale în privinţa alegerii titlului sunt explicabile prin importanţa pe care acesta o are în cadrul operei. Toate titlurile acestea sunt fie prea rezumative, prea tranzitive, fie prea simbolice pentru a putea figura pe copertele volumelor dar ajută criticii în stabilirea unor linii de forţă a interpretărilor. Chestiunea titlului dublu Albertine a disparue şi La fugitive are şi ea o explicaţie simplă, cel de-al doilea titlu fiind ocupat în franceză de o traducere a unei cărţi de Tagore, autorul văzându-se nevoit să opteze pentru prima variantă. Traducerile româneşti au aceeaşi problemă şi cu La prissoniere, care a fost tradus de Radu Cioculescu prin Captiva şi ulterior de Irina Mavrodin prin Prizoniera.

În privinţa cheilor, Sebastian refuză însă să preţuiască indiscreţia de care adesea dă dovadă istoria literară. Proust însuşi, în scrisorile trimise temutului critic al ziarului Le Figaro, Robert de Montesquiou se amuza jucându-se cu asemenea chei: ,,Aş vrea să ştiu cine este Duchesse de Padova, născută Bruat, şi pianistul care vorbeşte despre Chopin ca un negustor de peşte, după cum aş vrea să ştiu cine este Duchesse de Longeais şi femeia părăsită, şi de asemeni cine este marchiza, şi principesa coborâtoare din Louis XIV”. Chiar dacă criticul ziarului Figaro îl chestionează, Proust respectă regula jocului şi nu dă nici o indicaţie asupra identităţii reale a personajele, aşa încât nu există nici o cheie provenind de la autorul însuşi. Ba chiar, încurcă lucrurile mai mult, afirmând permanent că ,,nu există chei pentru personajele acestei cărţi sau, dacă există, sunt câte opt sau zece pentru unul singur”. Propoziţia aceasta e un fragment dintr-o celebră dedicaţie oferită lui Jacques de Lacretelle. Dnei. Strauss îi scrie ,,că nicăieri în roman nu există nici chei, nici fragmente” şi că dacă există totuşi două sau trei chei “ele nu se potrivesc decât o singură clipă”. Sebastian trece însă în revistă, cum grano salis, câteva asemenea chei propuse de critică. Sub chipul lui Swann (deviza acestuia este dezvăluită într-o altă scrisoare, Amicus Swann sed magis amica Veritas) s-ar ascunde ori Charles Haas, ori Charles Eprussi, dar personajul nu e numaidecât unul din aceştia pentru că îşi urmează propriul destin, ieşind chiar de sub controlul autorului. Proust transferă însă punctual momente din propria sa biografie, recuperabile cu ajutorul materialului inestimabil al scrisorilor, personajelor sale. Cele două rochii pe care principesa de Guermantes şi Duchesse de Guermantes le poartă la o reprezentaţie a Operei din Monte Carlo sunt purtate în realitate de două prietene care-l însoţesc pe Proust la operă. Necessaire-ul despre care cere date lui Lucien Daudet aterizează în braţele Albertinei, şi e un Cartier, marca pe care Proust dorise să o cumpere iniţial, dar care i se păruse prea scump aşa încât comandă unul la bijutierul W. Oriane de Guermantes va purta pe rând o rochie a dnei.. Standish, şi în scena celebră a rochiei roşii cu pantofi negri o alta furată dnei.. Strauss. Chiar şi plimbarea lui Odette de Crecy ,,aux Acacias” se găseşte schiţată într-o scrisoare pe care autorul o trimite la vârsta de 17 ani lui Robert Dreyfus. Atunci femeia pe care o urmărea din maşină pe sub arborii exotici de accacia îi va servi mai târziu un surâs pentru buzele lui Odette de Crecy: ,,colţul buzelor este acelaşi ca la fecioarele naive ale lui Luini (Bernandino) sau Botticelli”. Mai sigure sunt însă identificările Charlus egal Robert de Montesquiou, şi argumentele abundă în scrisori. Chestiunea identificării lui Swann nu poate însă fi tranşată cu tot atâta uşurinţă. Pentru prima parte din viaţa lui Odette se pare că modelul e dna Laure Haymann, care, după ce se identifică în personaj îi scrie lui Proust iar acesta dezminte categoric orice asemănare. Sub masca Rachelei, scrisorile par să o dezvăluie pe dra Louisa Mornand, dar şi aceasta a explodat atunci când critica a asociat-o cu personajul ,,ale cărui debuturi supărătoare şi aventuri scabroase se cunosc”. În realitate, toate acestea rămân doar un joc al istoriei literare, pe care Proust l-a înţeles foarte bine şi a păstrat tăcerea pentru a nu ucide ,,corola de minuni” a ficţiunii. În joc s-au prins criticii din toate generaţiile. Dacă Adrian Leverkuhn, personajul romanului lui Thomas Mann Doctor Faustus, adună trăsăturile tuturor marilor compozitori germani, în Vinteuil s-au topit, aşa cum demonstrează, între alţii, Mihai Zamfir[77], pe urmele exegeţilor francezi, toate preferinţele muzicale ale prozatorului. Dna. Strauss, soţia compozitorului Jacques Bizet, a avut un cuvânt important de spus în educaţia muzicală a prozatorului, care la 13 ani asculta Gounod şi Mozart, în adolescenţă era înnebunit după Wagner, la 23 iubea pe Faure şi Debussy. Sonata lui Vinteuil rezultă din suprapunerea operei lui Wagner, Tristan şi Isolda şi a Sonatei pentru vioară şi pian a lui Cesar Frank, în opinia mea umilă, de mărunt ascultător. După 1910 Marcel Proust va urmări pe viu demonstraţiile baletelor ruse dar şi virtuozitatea unui George Enescu, se împrieteneşte cu rusul Strawinski, invită un celebru cuartet de muzică de cameră să concerteze la el în apartament, ca în scena din salonul dnei. Verdurin, şi cumpără toate discurile de muzică simfonică ce încep să fie imprimate. Poate nu e decât o coincidenţă, dar Anton Holban îşi iubeşte colecţia de discuri de celuloid mai mult decât pe oricare dintre iubitele sale iar Sebastian e disperat atunci când mondenităţile îl împiedică să asculte o concertul susţinut de o orchestră celebră la radio, disperare pe care şi-o notează cu grijă în Jurnal. În spatele artiştilor proustieni Elstir şi Bergotte se ascund, potrivit aprecierilor criticilor francezi, Monet şi Alphonse Daudet. Pentru că acest studiu nu se poate întinde la nesfârşit, ar trebui spus că Mihail Sebastian răstoarnă multe din locurile comune ale exegezei de până la el, că privit, chiar cu ochii unui cititor de la sfârşitul secolului XXI, care are senzaţia că ,,totul a fost spus”, de aici rezultând celebra tristeţe a cărnii, acesta îşi păstrează prospeţimea, demonstrând că un român, care citeşte pe Proust cu devoţiune şi dragoste, poate face într-o carte de nici o sută de pagini un tablou foarte exact al operei unui mare scriitor. Pentru că, în ultimul capitol, Sebastian ne asigură că studiul se adresează în primul rând celor care au citit cu atenţie romanul fluviu proustian: “obiectivul nostru a fost nu atât să cercetăm atent corespondenţa în sine, cât să o punem în legătură cu opera lui Proust, pentru ca, din lectura lor paralelă şi din confruntarea lor, să desprindem anumite fapte, privind arta scriitorului”. Concluzia cărţii e dorinţa de a reveni asupra temei, dorinţă care a fost însă împiedicată de un destin necruţător care avea să-l împingă, la propriu sau la figurat, în ghiarele unui accident absurd. Deşi a fost o perioadă lungă de timp trecut cu vederea, volumul lui Sebastian avea să se bucure de o semnalare, ce-i drept postumă, într-un articol, pe jumătate cronică, pe jumătate necrolog, semnat de Cella Serghi[78]. Autoarea romanului Pânza de păianjen era la rândul ei o proustiană ce-şi rememora copilăria, e drept, petrecută într-un cu totul alt mediu social. Autoarea descrie bucuria cu care Mihail Sebastian trăieşte elementele ficţionale ale operei lui Proust, entuziasmul cu care discută despre sonata lui Vinteuil sau despre pantofii de culoare roşie a ducesei de Guermantes, căci ,,Mihail Sebastian vorbea cu atâta putere de evocare încât mă aşteptam ca personajele să se ivească la masa noastră”. Scriitorul era de-a dreptul transfigurat de bucuria de a fi aflat un nou amănunt, se încrunta când nu-şi amintea cum se numeşte o floare, sau ce personaj purta o rochie bleu de muselină în opera prozatorului francez. Cella Serghi citeşte acest volum despre corespondenţa lui Proust, publicat la puţină vreme înainte de moartea autorului său, ca pe un veritabil exerciţiu de admiraţie, bazat pe afinităţi elective. Sublinierile lui Sebastian în scrisorile către dna. Strauss trădează ,,pasiunea proustiană de a căuta inteligenţa intactă”, fapt ce putea demonstra ,,potrivirea structurală între admirator şi maestru”. Corespondenţa lui Proust ar putea constitui ,,camera obscură” a romanului, după cum articolul Cellei Serghi joacă acelaşi rol pe lângă studiul lui Mihail Sebastian. Scriitorul evreu surprinde foarte exact ,,notaţiile pătrunzătoare şi fine, analiza minuţioasă şi intimă, inteligenţa critică, înţelegerea pentru hipertrofia vieţii afective, pentru valoarea amintirii” de fapt îi caracterizează pe amândoi scriitorii. Scriind despre obsesia morţii la Proust, Mihail Sebastian îşi anticipă propriul sfârşit. Nu lipseşte din acest articol nici mama lui Sebastian, scriitorul fugind repede acasă în timpul bombardamentelor germane cu grija că a lăsat-o pe mama sa singură. Sebastian însuşi spunea prietenilor săi: ,,Stau lângă mama mea spre a nu-i provoca griji” deşi prin sfârşitul lui prematur a condamnat-o la cel mai groaznic chin pentru o mamă, acela de a supravieţui fiului său. Dacă Proust îşi potrivea metronomul său interior după fraza lui Renan, metronomul interior al lui Mihail Sebastian era potrivit după ritmul frazei proustiene. În mod absolut normal pentru un scriitor care îşi asumase evreitatea într-o epocă deloc favorabilă acestei minorităţi, Sebastian se declara plictisit de aerul anti-Dreyfusard al celui de-al doilea volum al ciclului, Du cote de Guermantes, în care ducele şi Duchesse de Guermantes se declară anti-Dreyfusarzi, din pricina faptului că afacerea Dreyfus îl împiedicase pe primul să ocupe fotoliu de preşedinte la Jockey Club! Ca şi Proust, Sebastian era la rându-i angrenat în mai multe grupuri de prieteni şi relaţii, pe care le cultiva în paralel, ca şi cum ar fi făcut parte exclusiv din fiecare dintre ele. Comparaţia Cellei Serghi între cei doi nu se poate prelungi la nesfârşit, pentru că, în realitate, Sebastian era singur, poate cel mai singur dintre pământeni, iar notele zilnice de jurnal confirmă această singurătate a alergătorului de cursă lungă, şi îl transformă într-un document profund tragic.

 


[66] Mihail Sebastian – “Cetind pe Marcel Proust”, în  Opere, vol. 1, Ed. Minerva, 1990, p. 90.

[67] Idem, op. cit., p. 90.

[68] Mihail Sebastian – Eseuri. Cronici. Memorial, p. 110.

[69] Mihail Sebastian – ,,Domnisoara de Stermaria. Fragment din Tragedia proustiana”, în Cronici. Eseuri. Memorial., Ed. Minerva, 1972, p. 85.

[70] Idem, op. cit., p. 60.

[71] Cornelia Ştefănescu – Marcel Proust şi românii, Ed. Elion, 2001, p. 197.

[72] Phillip Kolb – Correspondance de Marcel Proust. Chronologie et commentaire critique, Urbana, University of Illinois Press, 1949.

[73] Robert Proust, Suzy Mante Proust, Paul Brach – Correspondance generale de Marcel Proust, vol. I–VI, Paris, Plon, 1930–1936.

[74] Gilles Deleuze – Proust et les signes, Paris, PUF, 1971.

[75] Julie Kristeva – Proust and the Sense of Time, translated and with an introduction by Stephen Bann, Columbia University Press, 1993, pp. 10–13.

[76] Mihai Zamfir – Imaginea ascunsă, Bucureşti, Univers, 1974, p. 235.

[77] Mihai Zamfir – Imaginea ascunsă. Structura narativă a romanului proustian, Bucureşti, Ed. Univers, 1976, p. 220.

[78] Cella Serghi – ,,Marginalii la “Corespondenţa lui Marcel Proust””, în Revista Fundaţiilor Regale, 1947, p. 123.

 

<<Pagina anterioarã || Pagina urmãtoare>> || Despre autor || Cuprins || Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-775-3.
Comments to: Iulian BAICUS; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004