bate

 

1.   A bate + acuzativ înseamnă ,,a lovi repetat (şi violent sau, dimpotrivă, uşor) ceva sau pe cineva (cu un obiect)”:

 

L-au închis şi l-au bătut ca să-şi trădeze aliaţii.

A bătut de câteva ori cu pumnul în perete.

Îl bătu prieteneşte pe spate şi izbucni în râs.

 

·       A bate drumul înseamnă „a parcurge un drum, o distanţă”:

 

A bătut drumul degeaba până aici.

 

·       [stil./util.] A bate câmpii este o expresie populară şi familiară, irevenţioasă, care înseamnă „a vorbi aiurea”. Nu se foloseşte faţă de o persoană căreia îi datorăm respect:

 

Decât să baţi câmpii, mai bine ascultă ce se discută.

 

2.   A bate + acuzativ.

Atunci când complementul direct al lui bate desemnează o persoană, un grup de persoane, un stat etc., verbul poate avea sensul  „a învinge”:

 

Franţa a bătut Germania cu doi la zero.

Armata noastră i-a bătut pe turci.

 

·       [stil.] A bate la cap pe cineva este o expresie caracteristică limbajului familiar, care este sinonimă cu a cicăli. Se folosesc nediferenţiat:

 

Te-am ascultat destul, nu mă bate la cap!

 

3.   A se bate este sinonim cu a se lupta:

 

Creştinii şi musulmanii s-au bătut în repetate rânduri.

 

·       A se bate cu pumnii în piept este o expresie sinonimă cu a se mândri, a se lăuda.

 

Se bat cu pumnii în piept că au rezolvat conflictul, însă nu e adevărat.

 

4.   A bate + dativ (pronume reflexiv) intră în diferite expresii precum:

 

·       A-şi bate joc de cineva (sau de ceva), care înseamnă „a lua în derâdere pe cineva sau ceva” ori „a viola pe cineva”:

 

Îşi bate joc de munca celorlalţi.

 

·       A-şi bate capul (cu ceva), care înseamnă „a se preocupa (intens) de o problemă”:

 

Lasă, nu-ţi bate capul cu asta! Nu merită.

5.   A bate, ca verb intranzitiv (deci care nu poate avea complement direct) are multiple sensuri:

 

Inima pacientului bate neregulat (= inima pacientului pulsează neregulat).

Aşezaţi-vă aici, unde nu bate soarele (= aşezaţi-vă aici, unde nu ajung razele soarelui).

În regiunea noastră a bătut grindina (= în regiunea noastră a căzut grindina).

Bat clopotele mănăstirii (= se aud clopotele mănăstirii).

 

·       [stil.] A bate la ochi. În vorbirea familiară şi populară, această expresie are sensul „a atrage atenţia prin ceva”:

 

Deşi nu spune nimic, comportarea lui bate la ochi.

 

·       [stil.] A fi bătut în cap este o expresie familiară, irevenţioasă care înseamnă „a fi prost sau nebun”:

 

Te porţi de parcă ai fi bătut în cap.

 

(MIHAELA POPESCU)

 

 

bate capul - bate4

bate câmpii - bate1

bate cu pumnii în piept - bate3

bate drumul - bate1

bate joc (a-şi ~) - verb8, reflexiv1

bate la cap - bate2

bate la ochi - bate5

 
© Universitatea din Bucuresti, 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.

Comments to: Narcisa FORÃSCU

Web design: Ana-Maria BUBOLEA
Last update: September, 2002