--DIVERSITATE STILISTICÃ ÎN ROMÂNA ACTUALÃ--

 

II. STILURI, LIMBAJE ŞI TIPURI DE TEXTE CONTEMPORANE

 

Multiplicarea tipurilor de texte şi de limbaje care îşi dezvoltă trăsături caracteristice e o realitate culturală contemporană. Jargonul legat de utilizarea computerelor, de exemplu, se dezvoltă rapid şi invadează viaţa cotidiană, influenţând, cel puţin sub aspect lexical, vorbirea curentă (cu atât mai mult cu cât contactul cu calculatorul se petrece pentru mulţi tineri foarte devreme, cel puţin prin jocurile electronice). În acelaşi context globalizant, mesajele poştei electronice reinventează stilul epistolar. Limbajul publicitar – la început mai ales imitat după modele străine, devenind însă tot mai inventiv, tot mai adaptat structurilor limbii române – acţionează repetitiv, insistent, transmiţând altor tipuri de limbaje clişeele şi tiparele sale. Discursul religios, revenit în spaţiul public după o perioadă de marginalizare, încearcă diverse formule de modernizare şi de adaptare la contexte comunicative variate (şcoli, ziare, televiziune, Internet etc.), având la rândul său ecouri în alte discursuri. În programele de televiziune larg urmărite, ca şi în presa scrisă, diferite modele lingvistice străine coexistă cu tipare interne care beneficiază de prestigiul cultural al tradiţiei (preţiozitate, stil înalt, stil ştiinţific, literaturizare) – şi mai ales cu presiunea unei oralităţi familiare şi argotice care subminează barierele dintre scris şi oralitate, dintre spaţiul privat şi cel public.

 

 

1. Limbajul informatic şi al mediilor electronice

 

Limbajul informaticii reprezintă astăzi, nu numai pentru limba română, limbajul tehnic cu cea mai spectaculoasă ascensiune şi cu cel mai puternic impact asupra limbii comune. Rapiditatea cu care s-a răspândit şi s-a internaţionalizat, o dată cu tot mai larga folosire a computerului personal şi a Internetului (în România, procesul s-a accelerat vizibil după 1989) , oferă o instructivă ilustrare contemporană a schimbării lingvistice, în care se manifestă fenomene generale precum formarea cuvintelor, evoluţia sensurilor, împrumutul lexical şi calcul sintactic, interferenţa registrelor etc. Ca şi în alte limbi, importul terminologic din engleză a ridicat unele probleme de integrare lingvistică şi de standardizare.

Extinderea mediilor electronice – reţeaua Internet, poşta electronică – şi accesul tot mai multor persoane la ele influenţează dezvoltarea limbii contemporane nu numai prin adaptarea terminologiei specifice: situaţiile de comunicare nou apărute creează formule inedite de interferenţă între scris şi oralitate, între limbajul standard (uneori cu elemente tehnice) şi registrul familiar. În acest capitol sunt prezentate doar câteva observaţii privind aspectele tehnice şi terminologice ale fenomenului; trăsăturile epistolare ale mesajelor e-mail şi colocvialitatea limbajului folosit în listele de discuţii sau în alte spaţii similare din Internet vor fi dicutate în alte secţiuni (Stiluri epistolare, p. 179-192, respectiv Scriere şi oralitate, p. 278-289).

Adaptarea terminologiei

 

Limbajul informatic apare în mai multe ipostaze. În primul rând, există un lexic de specialitate, folosit în traduceri, articole ştiinţifice, tratate, manuale; acesta este supus de obicei unor eforturi terminologice: sunt căutate echivalenţe, sunt evitate, instinctiv sau programatic, unele barbarisme; nevoia de precizie şi de transparenţă internaţională acţionează însă de obicei în sens contrar, manifestân-
du-şi presiunea uniformizantă. S-a dezvoltat, apoi, şi un jargon al specialiştilor, mai puţin supravegheat, de folosinţă practică, în care amestecul lingvistic e mai puternic, iar formele hibride, simţite ca atare, capătă adesea conotaţii glumeţe. În fine, există zona, tot mai mare, de pătrundere a terminologiei în limba comună, cu inevitabile imprecizii, simplificări, lărgiri de sens: pentru acest fenomen interesul lingvistic şi cel al publicului larg sunt mai mari.

În limba română contemporană există termeni al căror statut de tehnicisme informatice este limpede; computer, soft, hard etc. Alte cuvinte au fost împrumutate recent din limbi în care se produsese deja o extindere a utilizării lor. Celebrul a implementa (engl. to implement) îşi datorează succesul sensului său informatic, care a creat o modă în economie, politică, jurnalism; în franceză şi în italiană, de exemplu, dicţionarele curente înregistrează împrumuturile respective (implémenter, respectiv implementare) exclusiv cu sensul lor informatic, dar în uzul curent apar şi sensurile lărgite.

Câteva observaţii despre stadiul actual al limbajului informatic românesc se pot face pornind de la un Dicţionar explicativ de calculatoare: Ban, Mireştean, Miclea, Miclea 1994 [1] . Unul dintre faptele lingvistice care atrag imediat atenţia este seria lexicală neologică foarte bogată constituită din verbe formate cu sufixul -a. Majoritatea sunt simple împrumuturi adaptate ale verbelor englezeşti; unele pot fi interpretate şi ca derivate de la substantive corespunzătoare din română (dar modelul rămâne străin: ele corespund frecventelor conversiuni din engleză, unde forma substantivului şi a verbului e identică) – a accesa (engl. to access) – , altele reprezintă calcuri semantice: verbul a apela este folosit (după engl. to call) cu sens şi regim sintactic nou: „postul telefonic este apelat “ (p. 20); „va putea apela doar fişierul “ (p. 22). De multe ori în dicţionar apar doar substantivele-infinitive lungi, dar e de presupus că există şi verbul corespunzător (uneori el e folosit în textul explicaţiei): mapare („maparea adresei “ , p. 13); parolare („sistem de parolare a informaţiei “ , p. 12) adresare („adresarea datelor “ , p. 22), procesare, formatare(şi cu participiul formatat), scanare etc.

Noul limbaj informatic ar părea să confirme observaţiile mai vechi ale lingviştilor despre preferinţa limbajelor ştiinţifice pentru substantivele masculine, uneori prin impunerea de variante noi de plural. Faţă de neutrul registru din limba standard (cu pluralul registre), întâlnim aici masculinul registru, pl. regiştri, cu sensul de specialitate calchiat după engl. register. Un termen ca director (engl. directory) este însă încadrat între neutre (are pluralul directoare), evident, pentru a evita măcar la plural confuzia cu desemnarea masculină a funcţiei administrative (directori).

O altă trăsătură previzibilă – deoarece caracterizează limbajul ştiinţific în genere, şi în mod special calcurile din engleză – este frecvenţa compuselor din substantive juxtapuse: fişier-text, aşezare fişier, limbaj maşină. Cele mai multe compuse sunt totuşi transpuse în română în structuri sintactice explicite, cu legătura între substantive exprimată prin genitiv sau prepoziţie (securitatea fişierului, editor de text).

O categorie de substantive tehnice (nume de agent sau, mai des, de instrument) au foarte frecvent terminaţia –or, fie preluată din engleză, o dată cu cuvintele – convertor (engl. convertor), procesor (engl. processor) descriptor (engl. descriptor) – , fie extinsă asupra cuvintelor englezeşti în –er: asamblor, adaptor, digitizor, interpretor (engl. assembler, adapter, digitizer, interpreter) . Mai rar, ideea de agent sau de instrument este transmisă prin substituirea cu sufixul corespunzător din română, –tor: compiler este adaptat în forma compilator. Server, controller sunt totuşi păstrate ca atare – probabil pentru că adaptările de tipul servitor sau controlor ar fi creat omonimii supărătoare.

Chiar o noţiune fundamentală a domeniului circulă în două forme paralele: computer (cu pronunţia de origine) şi calculator. Termenul mai frecvent în scris pare totuşi să fie calculator; dicţionarul citat îl foloseşte consecvent, ca şi alte lucrări recente de specialitate; computer e probabil mai răspândit în comunicarea orală (a specialiştilor sau a utilizatorilor). E interesant că DEX-ul, apărut în 1975, se plasa încă sub sfera de influenţă a limbii franceze, acordând statut preferenţial (prin lungimea şi detaliile definiţiei) termenului ordinator (din fr. ordinateur), astăzi complet ieşit din competiţie [2] .

 

Extinderi metaforice ale terminologiei în limbajul curent

 

Influenţa reciprocă dintre limbajul de specialitate şi limba comună se poate exercita prin extindere metaforică. Într-o primă fază, limbajul de specialitate preia cuvinte din limba curentă, cărora le extinde sensul prin metaforă. Sursa metaforică a terminologiei rămâne transparentă în limba în care ea s-a dezvoltat cu preponderenţă – în cazul informaticii, în engleză [3] . Transpunerile în alte limbi pot consta, cum se ştie, în preluarea ca atare a cuvântului, ca împrumut lexical, opacizându-i-se astfel originea metaforică, sau în calchierea sensului său, prin refacerea traseului metaforic. Cazul engl. mouse e cel mai cunoscut şi mai evident: preluat ca atare în unele limbi, de exemplu în română [4] sau în italiană, dar tradus în altele, cum ar fi franceza (souris). Şi în română mai mulţi termeni metaforici au fost traduşi: au intrat astfel în limbajul de specialitate autohton , prin calc semantic, termeni ca arhitectură, ecou, hartă, mască, rădăcină, virus (deja utilizaţi în alte limbaje ştiinţifice sau tehnice), bibliotecă, fereastră, ecluză, magistrală, meniu, pachet, poartă, a salva etc. – sau , în domeniul Internetului, a naviga, a vizita etc. Traducerea metaforei poate fi destul de şocantă, mai ales când termenul autohton e mai concret, când are mai puţine sensuri secundare abstracte. Un exemplu de calc mai greu acceptabil – dar poate deja impus între specialişti – mi se pare a fi miez (pentru engl. core), mai ales în sintagme de genul memorie cu miez (Ban, Mireştean, Miclea, Miclea 1994).

O a doua fază, poate şi mai interesantă, este cea în care terminologia de specialitate (re)intră, prin extensie semantică, adesea prin intermediul vorbirii familiare, în limbajul curent. Verbul a accesa, deja amintit, englezism tipic limbajului informatic –Internetul este accesat de 40 milioane de oameni “ (RL 2147, 1997, 9) – apare folosit cu sensul de „a ajunge la… “ într-un context total diferit: cel sentimental. E drept că citatul de mai jos provine din cronica la un film în care chiar povestea de amor e întreţesută cu detalii electronice (corespondenţa protagoniştilor fiind purtată prin e-mail) – „Între a iubi fictiv, metafizic (...), a iubi electronic şi a iubi în stil tradiţional, tot ultima variantă rămâne cea viabilă. Dar pentru a o putea «accesa», Joe va trebui să câştige puncte ca om făcut din carne şi sânge “ (RL 2766, 1999, 20); e însă uşor de prevăzut că un asemenea uz extins se va întâlni şi în contexte care nu mai au nici o legătură directă cu mediul de origine.

Trecerea prin parodie e uneori o etapă necesară a extinderii semantice; o dovedeşte o altă cronică, în care este comentat un spectacol umoristic cu funcţie publicitară: Un E-mail pierdut (EZ 2333, 2000, 2). Replici şi situaţii evident parodice înlocuiesc elementele tradiţionale din comedia lui Caragiale (O scrisoare piedută) cu unele ultramoderne; câteva provin din textul reprezentaţiei – „descoperă dischetele lui Caţavencu “ , „liderul unui grup de hackeri “ , „să ne întoarcem la 286 “ etc. – , altele aparţin gazetarului, contaminat de plăcerea jocului: „piesa a avut un real succes printre invitaţi (…), textele mergându-le drept la microprocesor “ (substituţie în expresia a merge drept la inimă); „în compania unui vin bun şi a unor apetisante produse gastronomice puse pe desktop de organizatori “ (substituţie în expresia a pune pe masă). Interesante sunt, între utilizările strict lingvistice, cele care atestă posibilităţile de extensie semantică a unor cuvinte, prin aplicare metaforică. E vorba în primul rând de a virusa: „Academia Caţavencu îl virusează pe Caragiale “ ; „textul virusat de neologisme “ , „Cetăţeanul virusat “ , ca şi de a reseta: „Nu mă-mpinge că resetez “ .

Verbul a reseta apare înregistrat, de altfel, şi într-un dicţionar de argou al limbii române (Croitoru Bobârniche 1996): resetează-te! = „pleacă, dispari “ ; s-ar părea că e vorba tot de o aplicare metaforică, recent apărută în limbajul colocvial şi tineresc al utilizatorilor de computere, chiar dacă un dicţionar apărut ulterior (Volceanov, Voceanov 1998) reinterpretează forma, corectând-o (autorii înregistrează doar verbul restează-te!, cu sensul „ascunde-te “ , atribuit limbajului interlop; e totuşi puţin probabil să fie vorba de două cuvinte diferite).

Evident, multe din formele citate sunt creaţii ad-hoc, efemere, dar tendinţa de a folosi în limbajul familiar metafore de origine informatică există şi e chiar foarte normală: orice domeniu la modă şi puternic implicat în viaţa cotidiană îşi oferă colocvialităţii glumeţe cuvintele şi expresiile.

 

Limba română în Internet

 

Diversitatea tipurilor textuale din Internet este extrem de mare; în plus, multe dintre respectivele materiale nu sunt scrise exclusiv în şi pentru circulaţia „electronică “ ; reviste apărute simultan în forma clasică, pe hârtie, cărţi, bibliografii, acte, decizii – sunt doar „depozitate “ în noua formă. Din punct de vedere lingvistic, mi se par interesante mai ales textele scrise special pentru paginile reţelei electronice, caracterizate fie prin încercările de a adapta o terminologie de specialitate engleză şi deci internaţională, fie, mai ales, prin tentaţia de a exprima în versiunile româneşti o colocvialitate simpatică şi glumeaţă.

Temerile legate de riscul ca inovaţiile tehnice să producă o uniformitate plicticoasă par să nu se dovedească total întemeiate. E drept că pe de o parte comunicarea modernă se simplifică, se clişeizează, urmărind eficienţa maximă; pe de altă parte, ea produce totuşi insule de expresivitate, cu atât mai puternice cu cât sunt comprimate şi reprimate de uzul dominant. Mulţi dintre românii stabiliţi în străinătate, obligaţi să folosească în mod curent o altă limbă decât cea maternă, scriu scrisori amicale de o expresivitate populară şi de o bogăţie a nuanţelor stilistice şi a jocurilor de cuvinte mult mai puternică decât a celor care folosesc predominant româna în uzurile sale curente. Această plăcere a limbajului se vede şi în Internet (în care, de altfel, se pot găsi amatoristice mini-dicţionare, mini-ghiduri de conversaţie, culegeri de proverbe, de bancuri şi mai ales de poezii).

Sunt câteva situaţii în care autorii de pagini virtuale se confruntă direct cu probleme lingvistice [5] . Cea mai izbitoare e bine cunoscuta limitare grafică în folosirea diacriticelor din alfabetul românesc: ea poate deveni într-adevăr neplăcută mai ales în reproducerea textelor poetice. La limitele grafice se răspunde uneori, când e important ca termenul expresiv să nu treacă neobservat, cu transcrieri mai mult sau mai puţin imitate şi improvizate: „Sanatate la neamuri si apa la papushoi, oriunde ati fi! “ ; „Pupat Piatza Independentzei “ (Romanian Links).

În limbajul „de Internet “ se manifestă desigur şi dezavantajul previzibil al mixajului, al amestecării de cuvinte româneşti şi englezeşti, mai ales acolo unde echivalentul unei formule informatice nu e încă suficient fixat: „Nu uitati sa faceti «reload» la pagina ca sa cititi cea mai recenta versiune “ ; „Se poate cauta aceasta poezie cu urmatorul «search» “ . Un pas spre asimilare e făcut prin adaptarea glumeaţă a terminologiei de specialitate, prin derivarea cu sufixe vechi şi populare sau prin combinarea cu termeni familiari, populari şi chiar regionali: „o firmă care se respecta trebuie sa apara musai si în varianta interneticeasca “ ; „nu oricine este legat la o bucatica de server “ ; „cetitorul internetist “ , „Internelu “ , „postasul matale electronic “ (Bomba). Un exemplu interesant e furnizat de indicaţia (însoţită în genere de un semn convenţional) Home: aceasta apare ca atare, în engleză, în paginile „serioase “ redactate în română; plăcerea jocului lingvistic o traduce însă uneori cu „Acasă “ , după cum „Home page “ poate apărea în transcriere dezinvoltă („Inapoi la versiunea 2.0. a houmpeigiului lui Cristi “ ) sau poate fi obiectul unei ingenioase substituţii („Inapoi la pagina muma “ ).

 [1] Bilingv (englez-român şi român-englez) şi explicativ în acelaşi timp, dicţionarul a fost unul dintre primele de acest tip apărute la noi (între timp, oferta lexicografică s-a amplificat şi ar merita o analiză comparativă atentă). Lucrarea e destinată specialiştilor, având în primul rând utilitate practică (un dicţionar elaborat din perspectivă lingvistică ar fi urmărit cu siguranţă şi alte aspecte: pronunţie, flexiune, polisemie etc.). Autorii recunosc, în prefaţă, dificultatea de a adopta o terminologie informatică unitară în limba română; nu e însă limpede în ce măsură echivalările cuprinse în dicţionar sunt deja impuse în limba de specialitate sau sunt propuneri noi. Totuşi, din confruntarea cuvintelor titlu cu textul explicaţiilor se pot obţine şi alte informaţii şi se poate urmări gradul de impunere a termenilor. E un material interesant, pe care un studiu ştiinţific ar trebui să-l completeze, evident, cu analiza unui corpus larg de texte de specialitate.

[2] De fapt, cuvântul calculator apare în DEX 1975 cu sensurile (1) „tabel care cuprinde rezultatele unor calcule (...)“; (2) „maşină sau instalaţie cu ajutorul căreia se efectuează automat operaţii matematice şi logice“; (3) „persoană specializată în calcule (...)“; computer (la care nu e indicată pronunţia) trimite la „calculator electronic; ordinator“, iar ordinator primeşte o explicaţie lungă, de tip enciclopedic: „calculator numeric universal, compus dintr-un număr variabil de unităţi specializate şi comandate de acelaşi program înregistrat, care permite efectuarea unor operaţii aritmetice şi logice fără intervenţia omului în timpul lucrului şi rezolvă probleme de calcul ştiinţific, de gestiune a întreprinderilor comerciale sau industriale etc. “ Din păcate, ediţia a doua (DEX 1996) nu corectează această eroare de percepţie. Structura articolelor e uşor modificată, dar raportul dintre ele rămâne acelaşi: calculator (electronic) trimite la sinonimele „ordinator, computer“; computer (tot fără indicaţie de pronunţare) e glosat prin sinonimele „calculator electronic; ordinator“ (oferind o explicaţie mai largă doar pentru sintagma „computer familial“); ordinator îşi păstrează definiţia amplă citată mai sus (la care se mai adaugă doar o trimitere pentru „ordinator familial“).

[3] Pentru metaforele din terminologia reţelei Internet (to navigate, site, bridge, Gopher, Web etc.), v. Meyer, Zaluski, Mackintosh 1997.

[4] Ban, Mireştean, Miclea, Miclea 1994 includ în lista lor de cuvinte forma şoarece, dar precizează că traducerea este forţată, în română fiind folosită incomparabil mai mult forma englezească mouse.

[5] Fără a indica totdeauna sursele (adresele electronice pot deveni greoaie într-un text), reproducem în continuare câteva citate din Internet, respectând ortografia lor.

 

<<Pagina anterioarã Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Rodica ZAFIU; Text editor & Web designr: Laura POPESCU; Last update:February, 2003