--DIVERSITATE STILISTICÃ ÎN ROMÂNA ACTUALÃ--

 

BIBLIOGRAFIE

  

I. Surse

 

Adameşteanu, Gabriela, 1989: Vară - primăvară, Bucureşti, Cartea Românească. 

Agopian, Ştefan, 1984: Manualul întîmplărilor, Bucureşti, Cartea Românească.

Albu, Mihaela, Bunget, Ileana: 2000: Limba română. România, I, Craiova, Sitech.

Arghezi, Tudor, 1980: Versuri, I-II, ed. G. Pienescu, Bucureşti, Cartea Românească.

Arion, George, 1983: Atac în bibliotecă, Bucureşti, Eminescu.

Arion, George, 1985: Profesionistul - Ţintă în mişcare, Bucureşti, Eminescu.

Arion, George, 1991: Pe ce picior dansaţi? - Misterul din fotografie, Bucureşti, Eminescu.

Astaloş, George, 1999: Pe muchie de şuriu, Bucureşti, Tritonic.

Avasilcăi, Mihai, 1994: Fanfan, rechinul puşcăriilor, Iaşi, Boema.

Barbu, Eugen, 1974: Groapa, ed. a VI-a, Bucureşti, Eminescu.

Baronzi, George, 1862, 1863: Misterele Bucureştilor, I, II, Bucureşti, Tipografia ziarului Naţionalul.

Blaga, Lucian, 1974: Opere, Poezii, I-II, ed. Dorli Blaga, Bucureşti, Minerva.

Bolintineanu, D., 1961: Opere alese, I-II, ed. R. Ocheşeanu, Gh. Poalelungi, Bucureşti, EPL.

Bote, Lidia (ed.), 1968: Antologia poeziei simboliste româneşti, Bucureşti, EPL.

Branco, Adelino, Ionescu-Mocanu, Angela, 1975: Guia de conversação portuguęs-romeno, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Brâncuş, Gr., Ionescu, Adriana, Saramandu, Mihaela, 1981: Limba română. Manual pentru studenţi străini, Bucureşti, T.U.B.

Breban, Nicolae, 1996: Don Juan, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române (ed.: 1981)

Brunea - Fox, F., 1979: Reportajele mele, 1927 - 1938, ediţie de Lisette Daniel-Brunea, Bucureşti, Eminescu.

Cantemir, Dimitrie, 1974: Opere complete, I, Divanul, ed. Virgil Cândea, Bucureşti, Editura Academiei.

Caragiale, I. L., 1959-1962: Opere, I-III, ediţie de Al. Rosetti, Ş. Cioculescu, L. Călin, Bucureşti, ESPLA (EPL).

Caragiu Marioţeanu, Matilda, Savin, Emilia, 1993: Rumänisch für Sie, Ismaning – Bucureşti, Max Hueber Verlag - Editura Fundaţiei Culturale Române.

Cassian, Nina, 1983: Jocuri de vacanţă, Bucureşti, Cartea Românească.

Cazacu, Boris (ed.), 1973: Texte dialectale. Muntenia, I, Bucureşti, Editura Academiei. 

Cazacu, Boris ş.a. 1982: A Course in Contemporary Romanian, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Cărtărescu, Mircea, 1990: Levantul, Bucureşti, Cartea Românească.

Chertiţie, Ioan, 1991: Confesiunile unui gardian, Baia Mare, Gutinul.

Cosmin, Smaranda, 1987: Aştept provincia, Bucureşti, Cartea Românească.

Costin, Miron, 1958: Opere, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, ESPLA.

Coşbuc, George, 1953: Poezii, I-II, Bucureşti, ESPLA.

Creangă, Ion, 1970: Opere, I-II, ed. Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, Bucureşti, Minerva.

Cuşnarencu, George, Iliescu, Nicolae, 1991: Dodecaedru, Bucureşti, Editura Militară.

Delarăscruci, Oltea, 1971: Curs de limba română, I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Delavrancea, B. 1958: Scrieri alese, I, Proza, Bucureşti, ESPLA.

Dimov, Leonid, 1973: ABC, Bucureşti, Cartea Românească.

Dinescu, Mircea, 1996a: Pamflete vesele şi triste (1990-1996), Bucureşti, Editura Seara.

Dinescu, Mircea, 1996b: O beţie cu Marx, Bucureşti, Editura Seara.

Dobrescu, Caius, 1998: Deadevă, Piteşti, Editura Paralela 45.

Doinaş, Ştefan Aug., 1985: Vânătoare cu şoim, Bucureşti, Cartea Românească.

Dumitriu, Dana, 1980: Sărbătorile răbdării, Bucureşti, Cartea Românească.

Eminescu, M., 1939: Opere, I, ed. Perpessicius, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“.

Fărtăiş, Gh., 1983: Ancheta, Iaşi, Junimea.

Foarţă, Şerban, 1978: Simpleroze, Timişoara, Facla.

Foarţă, Şerban, 1983: Areal, Bucureşti, Cartea Românească.

Foarţă, Şerban, 1988: Caragialeta, Timişoara, Brumar.

Gherman, Haritina, 1985: Ghid de conversaţie român-italian, Bucureşti, Editura Sport-Turism.

Goma, Paul, 1991a: Soldatul cîinelui, Bucureşti, Humanitas.

Goma, Paul, 1991b, Sabina, Cluj, Biblioteca Apostrof.

Goma, Paul, 1991c, Bonifacia, Bucureşti, Omega.

Goma, Paul, 1991d, Ostinato, Bucureşti, Univers.

Groşan, Ioan, 1985: Caravana cinematografică, Bucureşti, Cartea Românească.

Harms, Daniil, 1982: Un spectacol ratat (trad. rom.), Iaşi, Junimea.

Hasdeu, B.P. 1975: Răzvan şi Vidra, Trei crai de la răsărit, Bucureşti, Eminescu.

Heliade Rădulescu, Ion, 1967: Opere, I, ed. Vl. Drimba, Bucureşti, EPL.

Heliade Rădulescu, Ion, 1972: Scrisori şi acte, ed. G. Potra, N. Simache, G.G. Potra, Bucureşti, Minerva.

Iaru, Florin, 1990: Înnebunesc şi-mi pare rău, Bucureşti, Cartea Românească.

Istodor, Eugen, 1997: Interviuri contra naturii, Bucureşti, Nemira.

Ivasiuc, Alexandru, 1970: Păsările, Bucureşti, Cartea Românească.

Lăzărescu, Adriana, 1977: Guida di conversazione italiano-romena, Bucureşti, Editura Sport-Turism.

Lăzărescu, Adriana, 1992a: Ghid de conversaţie român-italian, Bucureşti, Abeona.

Lăzărescu, Adriana, 1992b: Guida di conversazione italiano-romena, Bucureşti, Abeona.

Macedonski, Al., 1966: Opere, I-II, Poezii, ed. Adrian Marino, Bucureşti, EPL.

Magheru, Gh., 1966: Poezii antipoetice, Bucureşti, EPL.

Mugur, Florin, 1982: Vârstele raţiunii. Convorbiri cu Paul Georgescu, Bucureşti, Cartea Românească.

Munteanu, Dan, 1984: Guía de conversación: espańol – rumano, Bucureşti, Editura Sport-Turism.

Morogan - Salomie, 1990: Să nu ne enervăm, Bucureşti, Dragon.

Neculce, Ion, 1959: Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ed. I. Iordan, Bucureşti, ESPLA (ed. I: 1955).

Noica, Constantin, 1995: Schiţă pentru ideea lui cum e cu putinţă ceva nou, Bucureşti, Humanitas (ed. I: 1940).

Olăreanu, Costache, 1986: Cu cărţile pe iarbă, Bucureşti, Editura Militară.

Papilian, Victor, 1988: Coana Truda şi Nuvele bărbiereşti, ed. Cornelia Papilian şi Constantin Cubleşan, Cluj, Dacia.

Pann, Anton, 1963: Scrieri literare, I-III, ed. Radu Albala şi I. Fischer, Bucureşti, EPL.

Petrescu, Cezar, 1953: Întunecare, Bucureşti, ESPLA (ed. I: 1927-1928).

Petrescu, Cezar, 1957: Calea Victoriei, Bucureşti, ESPLA (ed. I: 1930).

Pop, Liana, 1991: Româna cu sau fără profesor, Cluj, Echinox.

Popa, Ioan, 1992: Robi pe Uranus, Bucureşti, Humanitas.

Popa, Marian, 1981: Podul aerian, Bucureşti, Albatros.

Popescu, Dumitru Radu, 1973: Vânătoarea regală, Bucureşti, Eminescu.

Popescu, Ion, 1971: Curs de limba română, II, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Preda, Sorin, 1985: Parţial color, Bucureşti, Cartea Românească.

Preda, Sorin, 1988: Plus - minus o zi, Bucureşti, Editura Militară.

Rădulescu, Neagu, 1970: Napoleon fugea repede, Bucureşti, Stadion (ed. I: 1946).

Sadoveanu, Mihail, 1966: Baltagul, Bucureşti, Editura Tineretului  (ed. I: 1930).

Sălcudeanu, Petre, 1994: Biblioteca din Alexandria, Bucureşti, Minerva (ed. I.: 1980).

Serghi, Cella, 1978: Pînza de păianjen, Bucureşti, Cartea Românească.

Sântimbreanu, Mircea, 1987: Recreaţia mare, Bucureşti, Ion Creangă (ed. I: 1965).

Stănescu, Nichita, 1992: Argotice, Bucureşti, Românul.

Steinhardt, N., 1994: Dăruind vei dobîndi, ed. Ioan Pintea, Cluj-Napoca, Dacia (ed. I: 1992).

Steinhardt, N., 1996: În genul... tinerilor, Bucureşti, Humanitas (ed. I: 1934).

Steinhardt, N., 2000: Dumnezeu în care spui că nu crezi..., Scrisori către Virgil Ierunca, 1967-1983, Bucureşti, Humanitas.

Stratan, Ion, 1990: Lumină de la foc, Bucureşti, Cartea Românească.

Şora, Mihai, 1985: A fi, a face, a avea..., Bucureşti, Cartea Românească.

Teodorescu, G. Dem., 1985: Poezii populare române, I-III, ed. G. Antofi, Bucureşti, Minerva.

Tocilescu, Grigore G., Ţapu, Christea N., 1981: Materialuri folcloristice, I-III, ed. Iordan Datcu, Bucureşti, Minerva

Virgil, A., 1968: Guida di conversazione italiano-romena, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Vlahuţă, Alexandru, 1963: Scrieri alese, I, ed. Valeriu Rîpeanu, Bucureşti, EPL.

Zarifopol, Paul, 1987: ...În corespondenţă, ed. Al. Săndulescu, R. Săndulescu, Bucureşti, Minerva.

 

II. Studii

 

Alvarez-Caccamo, Celso, Knoblauch, Hubert, 1992: „«I was calling you»: Communicative patterns in leaving a message on an answering machine“, în Text 12, nr. 4, p. 473-505.

Andriescu, Al., 1979: Limba presei româneşti în secolul al XIX-lea, Iaşi, Junimea.

Armeanu, C., 1937, 1938: „Argot ieşean“, [I, II], în BPh IV, p. 131-136; V, p. 185-194.

Asher, R. E., Simpson, J. M. Y. (eds.), 1994: The Encyclopedia of Language and Linguistics, Oxford, Pergamon Press.

Avram, Mioara, 1985: „Greşeli curente în limbajul administrativ“, în LLR, nr. 2, p. 3-6.

Avram, Mioara, 1987: Probleme ale exprimării corecte, Bucureşti, Editura Academiei.

Avram, Mioara, 1990: „Reacţii ortografice“, în LR XXXIX, nr. 3, p. 186-190.

Avram, Mioara, 1997: Gramatica pentru toţi, ediţia a II-a, Bucureşti, Humanitas (ed. I: 1986).

Bagnall, Nicholas, 1993: Newspaper Language, Oxford, Focal Press.

Balaban, Ştefan, 1996: Dicţionar de argou englez-român, Bucureşti, Teora.

Ban,Marcel Teodor, Mireştean, Alin-Tavi, Miclea, Manuel, Miclea, Cristian, 1994: Dicţionar explicativ de calculatoare, Bucureşti, Editura Tehnică.

Baronzi, George, 1872: Opere complete, I, Limba română şi tradiţiunile ei, Galaţi, G. D. Nebunely şi fiii.

Bădescu, Laura, 2000: Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic, Bucureşti, Minerva.

Bălan, Ioan, 1914: Limba cărţilor bisericeşti, Blaj, Tipografia Seminarului Greco-Catolic.

Bălteanu, Valeriu, 2000: Terminologia magică populară românească, Bucureşti, Paideia.

Bănciulescu, V., 1984: Limbajul sportiv, Bucureşti, Editura Sport-Turism.

Benveniste, Émile, 1966: Problèmes de linguistique générale, I, Paris, Gallimard.

Bidu Vrănceanu, Angela, 1993: Lectura dicţionarelor, Bucureşti, Metropol.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, 1997: Dicţionar general de ştiinţe - Ştiinţe ale limbii (DSL), Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Bogdan-Dascalu, Doina, 1997: „Anunţul sentimental în perspectivă pragmatică", în SCL XLVIII, nr. 1-4, p. 59-62.

Bogdan-Dascalu, Doina, Dascălu, Crişu, 1999: Epitetul jurnalistic în secolul al XIX-lea, Timişoara, Editura Augusta.

Bogdan-Dascalu, Doina, Purdelea Sitaru, Maria ş.a., 1984: Stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIX-lea. Structura imaginii în stilul administrativ-juridic, Timişoara, T.U.T.

Boia, Lucian, 1999: Mitologia ştiinţifică a comunismului, Bucureşti, Humanitas (ed. I: 1993).

Bolocan, Gh., 1961: „Unele caracteristici ale stilului publicistic al limbii române literare", în SCL XII, nr. 1, p. 35-71.

Bot, Ioana, 1990: Eminescu şi lirica românească de azi, Cluj-Napoca, Dacia.

Brăescu, Ion, 1913: Măsurătoarea pământului la români, din vechime până la punerea în aplicare a sistemului metric, Bucureşti, Atelierele grafice Socec.

Breban, V. (coord.), 1973: Limba română corectă. Probleme de ortografie, gramatică, lexic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Bria, Ion, 1994: Dicţionar de teologie ortodoxă, A-Z, Bucureşti, Editura Institutului Biblic (ed. I: 1981).

Bulgăr, Gheorghe, 1969: „Evoluţia stilului administrativ în prima jumătate a secolului al XIX-lea“, în Rosetti, Cazacu 1969, I, p. 167-198.

Bulgăr, Gheorghe, 1958: „Despre limba şi stilul primelor periodice româneşti“, în Vianu 1958, p. 75-113.

Byck, J., 1967: Studii şi articole, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Canarache, Ana, Breban, Va­sile, 1974: Mic dicţionar al limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Candrea, I.-A., 1931: Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi, în Dicţionarul enciclopedic ilustrat, Bucureşti, Cartea Românească.

Cardona, G.R. 1974: La lingua della pubblicità, Ravenna, Longo.

Carter, Ronald, Nash, Walter, 1990: Seeing through language. A guide to styles of English writing, London, Blackwell.

Cazacu, Boris, 1944: „Notes de lexicographie et de morphologie roumaines“, în BL XII, p. 56-70.

Călinescu, G., 1982: Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, ed. Al. Piru, Bucureşti, Minerva, 1982 (ed. I: 1941).

Chabrol, C., Charaudeau, P., Houdebine A.-M., 1989: La presse - produit, production, reception, Paris, Didier - érudition.

Charaudeau, Patrick, 1983: Langage et discours, Paris, Hachette.

Charaudeau, Patrick, 1992: Grammaire de la langue et du discours, Paris, Hachette.

Chelaru, Valentin Gr., 1937: „Din limbajul mahalalelor“, în BPh IV, p. 102-131.

Chivu, Gheorghe, 1995: „O variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericesc“, în LR XLIV, nr. 9-12, p. 445-453.

Chivu, Gheorghe, 1997: Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Bucureşti, Editura Academiei.

Ciocârlie, Corina, 1990: „Observaţii asupra limbajului «Micii publicităţi»“, în LL XXXV, nr. 1, p. 27-31.

Coman, Mihai, 1990: «Numele firmei», în Adevărul 213, p. 1, 3.

Coman, Mihai (coord.), 1997: Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, Iaşi, Polirom.

Contraş, Eugenia, 1966: „Repetiţia“, în Graur 1966, II, p. 407-417.

Cota, V. 1936: Argot-ul apaşilor. Dicţionarul limbii şmecherilor, Bucureşti, Tiparul Românesc.

Coteanu, I., 1961: Româna literară şi problemele ei principale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Coteanu, I., 1973: Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj, Bucureşti, Editura Academiei.

Coteanu, I. (coord.), 1974: Limba română contemporană, I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Coteanu, I., 1981: Structura şi evoluţia limbii române (de la origini pînă la 1860), Bucureşti, Editura Academiei.

Craşoveanu, D., 1980: „Efectiv, practic, realmente“, în LL XXV, nr. 1, p. 46-47.

Craşoveanu, D., 1995: „Consideraţii asupra limbajului publicitar actual“, în LL XL, nr. 1, p. 45-48.

Creţa, Zorela, 1967: „Sufixele peiorative“, în SMFC IV, p. 177-194.

Crivăţ-Vasile, Adolf, 1996: „Fenomenul românesc al bancului“, în RLit XXIX, nr. 45, p. 12-13.

Crohmălniceanu, Ov. S., 1994: „Dispariţia unui erou naţional“, în RLit XXVII, nr. 6, p. 14.

Croitoru Bobârniche, Nina, 1996: Dicţionar de argou al limbii române, Slobozia, Editura Arnina.

Crystal, David, Davy, Derek, 1969: Investigating English Style, London, Longman.

Dâncu, Vasile Sebastian, 1999: Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Cluj-Napoca, Dacia.

Dardano, Maurizio, 1986: Il linguaggio dei giornali italiani. Roma - Bari, Laterza (ed. I: 1973). Dauzat, Albert, 1956: Les argots. Caractères - Evolution. Influence, Paris, Delagrave (ed. I: 1929).

Deleanu, Marcu Mihail, 1997: „Stilul religios al limbii române literare“, în LL XLII, nr. 2, p. 28-39.

Densusianu, Ovid, 1968: Opere, I, ed. B. Cazacu, V. Rusu, I. Şerb, Bucureşti, EPL.

Diaconescu, Paula, 1974: „Structura stilistică a limbii. Stilurile funcţionale ale limbii române literare moderne“, în SCL XXV, nr. 3, p. 229-242.

Dimitrescu, Florica, 1958: Locuţiunile verbale în limba română, Bucureşti, Editura Academiei.

Dimitrescu, Florica, 1985: „Anunţuri“, în RLit XVIII, nr. 40, p. 8.

Dimitrescu, Florica, 1995: Dinamica lexicului românesc, Cluj-Napoca - Bucureşti, Clusium-Logos.

Dimiu, Radu, 1930: Limbajul juridic, Bucureşti, Curierul judiciar.

Dimiu, Radu, 1939: Stilul judiciar, Bucureşti, Vremea.

Dingwall, Silvia, 1992: „Leaving telephone answering machine messages: Who's afraid of speaking to machines?“, în Text 12, nr. 1, p. 81-101.

Dobrescu, Al. V., 1938: Argotul, Bucureşti.

Dragoş, G.M., 1938: „Argot basarabean“, în BPh V, p. 237-263.

Dragoş, G.M., 1942: „Note de argot românesc", în BPh IX, p. 87-116.

Drimba, Vladimir, 1992: „Împrumuturi româneşti din limba ţigănească“ (I, II), în SCL XLIII, nr. 2, p. 173-190; nr. 3, p. 253-278.

Du Marsais, César Chesneau: 1981: Despre tropi (trad. rom.), Bucureşti, Univers.

Dumistrăcel, Stelian, 1997: Expresii româneşti. Biografii - motivaţii, Iaşi, Institutul European.

Dumitrescu, Dan, 1998: Dicţionar de argou francez-român, Bucureşti, Teora.

Dupriez, Bernard, 1980: Gradus. Les procédés littéraires: dictionnaire, Paris, Union générale d'éditions, 1980 (ed. I: 1977).

Ferrero, Ernesto, 1996: Dizionario storico dei gerghi italiani. Dal Quattrocento a oggi, Milano, Mondadori.

Florea-Rarişte, D., 1938: „Din limbajul şcolarilor (studenţi şi elevi)“, în BPh V, p. 194-229.

Foarţă, Şerban, 1997: Dublul regim (diurn/nocturn) al presei, Timişoara, Amarcord.

Frosin, Constantin, 1996: Dicţionar de argou francez-român, Bucureşti, Nemira.

Funeriu, I., 1980: Versificaţia românească, Timişoara, Facla.

Funeriu, I., 1998: Eseuri lingvistice antitotalitare, Timişoara, Editura Marineasa.

Gáldi, Ladislau, 1976: Introducere în stilistica literară a limbii române, Bucureşti, Minerva.

Geis, Michael L., 1987: The Language of Politics, New York, Springer.

Gheţie, I. (coord.), 1969, 1972, 1974: Studii de limbă literară şi filologie, I-III, Bucureşti, Editura Academiei.

Gheţie, I., 1978: Istoria limbii române literare. Privire sintetică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Gheţie, I., 1982: Introducere în studiul limbii române literare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Gheţie, I., 1997 (coord.): Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei.

Ghibu, Onisifor, 1905: Limba nouălor cărţi bisericeşti, Sibiu.

Gorovei, Artur, 1985: Literatură populară, II, ed. Iordan Datcu, Bucureşti, Minerva.

Granser, Theodor, 1992: «Miştocăreasca». Materialien zum rumänischen Argot, Salzburg, Institut für Romanistik der Universität Salzburg.

Graur, Alexandru, 1934: „Les mots tsiganes en roumain“, în BL II, p. 108-200.

Graur, Alexandru, 1959: „Sur le symbolisme phonétique“, în Recueil d'études romanes publié à l'occasion du IXe Congrès International de linguistique romane à Lisbonne, Bucureşti, Editura Academiei, p. 73-78.

Graur, Alexandru, 1962: „Tautologia în limbă“, în SCL XIII, p. 443-449.

Graur, Alexandru, 1963: Etimologii româneşti, Bucureşti, Editura Academiei.

Graur, Alexandru (coord.), 1966: Gramatica limbii române, I-II, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Academiei.

Graur, Alexandru, 1968: Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Graur, Alexandru, 1970: Scrieri de ieri şi de azi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Graur, Alexandru, 1972: „Între preţios şi vulgar“, în Sorin Stati (coord.), Educaţie şi limbaj, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972, p. 229-231.

Graur, Alexandru, 1975: Alte etimologii româneşti, Bucureşti, Editura Academiei.

Graur, Alexandru, 1976: „Capcanele limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Graur, Alexandru, 1982: Dicţionar al greşelilor de limbă, Bucureşti, Editura Academiei.

Graur, Alexandru, 1987, 1988: Puţină gramatică, I, II, Bucureşti, Editura Academiei.

Gregori, Ilina, 1995: „O sumbră ipoteză la dispariţia unui «erou naţional»", în RLit XXVIII, nr. 27, p. 3, 11.

Groza, Liviu, 1996: „Despre jocurile de cuvinte în frazeologia limbii române", în LL XLI, nr. 2, p. 32-36.

Groza, Liviu, 1999: „Discursul politic şi sloganul publicitar – surse ale frazeologiei româneşti actuale“, în LL XLIV, nr. 3-4, p. 14-17.

Guţu Romalo, Valeria, 1996: „Le nom roumain – évolution et typologie“, în Iliescu, Sora 1996, p. 203-210.

Guţu Romalo, Valeria, 2000: Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, versiune nouă, Bucureşti, Humanitas Educaţional (ed. I: 1972)

Guţu Romalo, Valeria, 1983: „Particularităţi ale organizării sintactice a comentariului sportiv", în LR XXXII, nr. 5, p. 471-477.

Hangiu, I., 1996: Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române (ed. I: 1987).

Hartley, John, 1999: Discursul ştirilor (trad. rom.), Iaşi, Polirom.

Heliade Rădulescu, Ion, 1980: Gramatica românească, ed. Valeria Guţu Romalo, Bucureşti (ed. I: 1828).

Herczeg, G., 1967: Lo stile nominale in italiano, Firenze, Le Monnier.

Hilaire Chantal, 1996: „Les relations devineresses - «quęteurs» dans les annonces publicitaires tsiganes“, în Semiotica 111, nr. 1-2, p. 35-54.

Hoek, Leo H., 1981: La marque du titre. Dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle, The Hague-Paris-New York, Mouton.

Holtus, Günter, Metzeltin, Michael, Schmitt, Christian (eds.), 1989: Lexicon der Romanistischen Linguistik (LRL), III, Tübingen, Niemeyer Verlag. 

Hristea, Theodor, 1968: Probleme de etimologie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Hristea, Theodor, 1981: „Trunchierea cuvintelor“, în RLit XIV, nr. 13, p. 8.

Hristea, Th. (coord.), 1984: Sinteze de limba română,  ed. a III-a, Bucureşti, Editura Albatros.

Hundsnurscher, Franz, Weigand, Edda (eds.), 1995: Future Perspectives of Dialogue Analysis, Tübingen, Niemeyer Verlag.

Iliescu, Maria, Sora, Sanda (Hrsg.), 1996: Rumänisch: Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik, München, Würzburg, Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann (Balkan-Archiv, Neue Folge, 11).

Indrea, Alexandru, 1970: „Unele caracteristici ale limbii presei“, în CL XV, nr. 1, p. 115-124.

Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, 1991: Naraţiune şi dialog în proza românească, Bucureşti, Editura Academiei.

Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, 1995: Conversaţia: structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite, Bucureşti, All.

Iordan, Iorgu, 1937: „Note şi observaţii la articolele precedente“, în BPh IV, p. 150-204.

Iordan, Iorgu, 1948: Limba română actuală. O gramatică a „greşelilor“, ed. a II-a, Bucureşti (ed. I: 1943).

Iordan, Iorgu, 1975: Stilistica limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975 (ed. I: 1944).

Iordan, Iorgu, 1977: Limba literară, Craiova, Scrisul românesc.

Iordan, Iorgu, 1962: Lingvistică romanică. Evoluţie. Curente. Metode, Bucureşti, Editura Academiei.

Iordan, Iorgu, Guţu Romalo, Valeria, Niculescu, Alexandru, 1967: Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Irimia, Dumitru, 1986: Structura stilistică a limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 

Irimia, Dumitru, 1997: Gramatica limbii române. Morfologie, sintaxă, Iaşi, Polirom.

Irimia, Dumitru, 1999: Introducere în stilistică, Iaşi, Polirom.

Ivănescu, G., 2000: Istoria limbii române, ed. a II-a, ed. M. Paraschiv, Iaşi, Junimea (ed. I: 1980).

Jacqmain, Monique, 1973: Il linguaggio della pubblicità. Uno studio sulle inserzioni nella stampa italiana, Firenze, Sansoni.

Jacquier, Henri, 1944: „Discours direct lié“, în BL XII, p. 7-13.

Juilland, Alphonse, 1952a: „Le vocabulaire argotique roumain d'origine tsigane“, în Cahiers Sextil Puşcariu I, fasc. 1, p. 151-181.

Juilland, Alphonse, 1952b: „Les études d'argot roumain“, în Cahiers Sextil Puşcariu I, fasc. 2, p. 431-439.

Juilland, Alphonse, 1980: „Sur l'expression roumaine argotique: şucări“, în RRL XXV, nr. 1, p. 17-21.

Kapferer, Jean-Noël, 1993: Zvonurile: cel mai vechi mijloc de informare din lume (trad. rom.), Bucureşti, Humanitas.

Kerbrat-Orecchioni, C., 1980: L'énonciation de la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin.

Kleiber, Georges, 1990: La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical, Paris, P.U.F.

Lakoff, George, Johnson, Mark, 1980: Metaphors we live by, Chicago – London, The University of Chicago Press.

Lăzărescu, Ioan, 1996: Dicţionar de argou şi limbaj colocvial german-român, Bucureşti, Editura Niculescu.

Liiceanu, Aurora, 1995: „Ariel, SIDA, politică şi altele“, în Dilema III, nr. 112, p. 14.

Luca, Nicolae, 1999: Dicţionar de argou şi expresii colocviale italian-român, Bucureşti, Sempre.

Lüder, Elsa, 1996: Procedee de gradaţie lingvistică (trad. rom.), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza“.

Lupu, Coman, 1972: „Observaţii asupra argoului studenţesc“, în LL XVII, nr. 3, p. 349-351.

Maiorescu, Titu, 1978: Opere, I-II, ed. Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Domnica Filimon, Bucureşti, Minerva.

Mancaş, Mihaela, 1972: Stilul indirect liber în româna literară, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Manoliu-Manea, Maria, 1993: Gramatică, pragmasemantică şi discurs, Bucureşti, Litera.

Martin Soskice, J., 1994: „Religious Language“, în Asher, Simpson 1994, p. 3534-3536.

Mey, J. L. (ed.), 1998: Concise Encyclopedia of Pragmatics, Oxford, Elsevier.

Meyer, Ingrid, Zaluski, Victoria, Mackintosh, Kristen, 1997: „Metaphorical Internet terms: A conceptual and structural analysis“, în Terminology IV, nr. 1, p. 1-33.

Milaş, C., 1988: Introducere în stilistica oralităţii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Moise, Ion, 1972: „Fenomene gramaticale noi în limba română vorbită“, în LR XXI, nr. 5, p. 445-447.

Moise, Ion, 1981: „Argotisme noi“, în Buletinul ştiinţific al Facultăţii de Învăţămînt Pedagogic, Piteşti, p. 117-120.

Moise, Ion, 1982: „Note de argou militar“, în LR XXXI, nr. 1, p. 33-39.

Moldovan, Dragoş, 1997: Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident. Studiu de stilistică comparată, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.

Mungiu, Alina, 1995: Românii după '89: istoria unei neînţelegeri, Bucureşti, Humanitas.

Naumann, Bernd, 1995: „Mailbox Chats: Dialogues in Electronic Communication“, în Hundsnurscher, Weigand 1995, p. 163-184.

Negrici, Eugen, 1981: Imanenţa literaturii, Bucureşti, Cartea Românească.

Neţ, Mariana, 1987: „Citatul literar – normă lingvistică şi uz“, în SCL XXXVIII, nr. 1, p. 15-22.

Niculescu, Alexandru, 1979: „Umor lingvistic tineresc“, în RLit XII, nr. 29, p. 9.

Niculescu, Alexandru, 1980: Între filologie şi poetică, Bucureşti, Editura Eminescu.

Niculescu, Al., 1981: Outline History of the Romanian Language, Bucharest, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Niculescu, Alexandru, 1982: „Prime rezultate“, în RLit XV, nr. 47, p. 8.

Niculescu, Alexandru, 1995: „Limbajele multiple ale Securităţii“, în RLit XXVIII, nr. 41, p. 3.

Niculescu Grasso, Dana Maria, 1999: Bancurile politice, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.

Nimară, Ştefan, 1993: Dicţionar de argou englez-român, Bucureşti, Paco.

Oancea, Ileana, 1988: Istoria stilisticii româneşti. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Orăşanu, N. T., 1861: Întemniţările mele politice, Bucureşti, Tipografia naţională; v. Coarnele lui Nichipercea, fasc. 10, 11, 1860.

Pană Dindelegan, Gabriela, 1976: Sintaxa limbii române, I. Sintaxa grupului verbal, Bucureşti, T.U.B.

Pană Dindelegan, Gabriela, 1985: „Preliminarii la semantica modalizatorilor“, în AUB-LLR, p. 15-28.

Pană Dindelegan, Gabriela, 1985: „Formule modalizatoare de certitudine“, în SCL XXXVI, 3, 1985, p. 237-240.

Pană Dindelegan, Gabriela, 1992: Teorie şi analiză gramaticală, Bucureşti, Coresi.

Pană Dindelegan, Gabriela, 1994: „Pronumele «o» cu valoare neutră şi funcţia cliticelor în limba română“, în LL XXXIX, 1, p. 9-16.

Papadima, Ovidiu, 1968: Literatura populară română, Bucureşti, EPL.

Paşca, Ştefan, 1934: „Din «argot»-ul românesc“, în DR VII, p. 163-167.

Pârlog, Hortensia, 1987: „Analiza anunţurilor publicitare la nivelul vocabularului“, în LR  XXXVI, nr. 6, p. 505-513.

Pârlog, Hortensia, 1989: „Analiza anunţurilor publicitare la nivel gramatical“, în AUT XXVII, p. 29-35.

Pârvulescu, Ioana, 1998: „Dă-mi voie să-ţi spun pe nume... “, în RLit XXXI, nr. 38, p. 7.

Pârvulescu, Ioana, 1999: Alfabetul doamnelor. De la doamna B. la doamna T., Bucureşti, Crater.

Petre, Mihai, 1978: „Noi contribuţii la studiul argoului studenţesc“, în LR XXVII, nr. 5, p. 489-494.

Petrescu, Ioana Em., 1989: Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Cluj-Napoca, Dacia.

Pietreanu, Marica, 1984: Salutul în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Pietreanu, Marieta, 1960: „Sufixul -an“, în SMFC II, p. 93-100.

Plett, H.F., 1983: Ştiinţa textului şi analiza de text (trad. rom.), Bucureşti, Univers.

Pop, Mihail, 1932: „Contribuţiuni la studiul limbilor speciale din Cornova: Păsăreasca“, în Arhiva pentru ştiinţă şi reforma socială X, p. 443-446.

Popescu, Cristian Florin, 1997: Modalităţi de redactare a textului publicistic, Bucureşti, Editura I.N.I.

Popovici, Victoria, 1985: „Mica publicitate – un cod restrîns?“ în LR XXXIV, nr. 6, p. 497-508.

Puşcariu, Sextil, 1974: Cercetări şi studii, ed. Ilie Dan, Bucureşti, Minerva.

Puşcariu, Sextil, 1976: Limba română, I. Privire generală, ed. Ilie Dan, Bucureşti, Minerva (ed. I: 1940).

Puşcariu, Sextil, 1994: Limba română, II, Rostirea, ed. Magdalena Vulpe, Bucureşti, Editura Academiei (ed. I: 1959).

Randall, David, 1998: Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisă (trad. rom.), Iaşi, Polirom.

Răducă, V., 1998: Ghidul creştinului ortodox de azi, Bucureşti, Humanitas.

Răduică, Georgeta, Răduică, Nicolin 1995: Dicţionarul presei româneşti, 1731-1918, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Roceric, Alexandra, 1995: „Politeness and politics: Romanian domn vs tovarăş“, în C. Lupu, L. Renzi (ed.), Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Florica Dimitrescu e Alexandru Niculescu, I, Padova, Unipress, p. 246-258.

Rosetti, Al., 1975: Limba descîntecelor româneşti, Bucureşti, Minerva.

Rosetti, Al., Cazacu, B. (coord.), 1969: Studii de istoria limbii române literare. Secolul al XIX-lea, I-III, Bucureşti, EPL.

Rosetti, Al., Cazacu, B., Onu, L., 1971: Istoria limbii române literare, I. De la origini pînă la începutul secolului al XIX-lea, ed. a II-a, Bucureşti, Minerva.

Rovenţa Frumuşani, Daniela, 1995: Semiotica discursului ştiinţific, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Sandfeld, Kr., Olsen, Hedvig, 1936: Syntaxe roumaine, I, Emploi des mots à flexion, Paris, Droz.

Sauvage, Christian, 1987: Journaliste. Une passion, des métiers, Paris, C.F.P.J.

Schippel, Larisa, 1997: „Texte şi contexte. Aspecte comunicative şi culturale ale presei actuale din România“, în LL XLII, nr. 1, p. 52-58.

Schřller, Erling, 1971, 1972: „Cuvinte şi expresii obscene în limba română“ [I, II], în Revue Romane, VI, p. 243-255; VII, p. 32-67.

Seche, Mircea, 1959: „Despre stilul sportiv“, în LR VIII, nr. 2, p. 80-98.

Sfîrlea, Lidia, 1972: „Contribuţii la delimitarea stilurilor literare româneşti“, în Gheţie 1972, p. 145-206.

Spiridon, Monica, Lefter, Ion Bogdan, Crăciun, Gheorghe, 1988: Experimentul literar românesc postbelic, Piteşti, Editura Paralela 45. 

Spitzer, Leo, 1946: Sur le discours direct lié, în BL XIV, p. 17-45.

Spitzer, Leo, 1976: Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918, Torino, Boringhieri (ed. orig.: 1921).

Stati, Sorin, 1967: Călătorie lingvistică în ţara muzelor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Stoian, Ion M., 1994: Dicţionar religios, Bucureşti, Garamond.

Stoichiţoiu, Adriana, 1981: „Relaţii text-discurs în limbajul juridic-administrativ“, în AUB-LLR XXX, p. 99-105.

Stoichiţoiu, Adriana, 1983: „Semantic Considerations on Romanian Legal Vocabulary“, în AUB-LLR XXXII, p. 83-90.

Stoichiţoiu Ichim, Adriana, 1997: „Strategii persuasive în discursul publicitar“ (I-II), în LL XLII, nr. 2, p. 51-56; nr. 3-4, p. 45-54.

Straje, Mihail, 1973: Dicţionarul de pseudoni­me, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor şi publiciştilor români, Bucureşti, Minerva.

Szabo, Lucian Vasile, 1999: Libertate şi comunicare în lumea presei, Timişoara, Amarcord.

Şăineanu, Lazăr, 1900: Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române, I-II, Bucureşti, Socec.

Ştefănescu, Alex., 1996: „Lovituri de graţie date cu graţie“, în RLit XXIX, nr. 37, p. 4.

Şuteu, Flora, 1960: „Prefixul în- / in-“, în SMFC II, p. 37-65.

Tandin, Traian, 1993: Limbajul infractorilor, Bucureşti, Editura Paco.

Teodorescu, Vasile, 1975: „Câteva aspecte ale constituirii terminologiei fotbalului în limba română“, în LL, XVI, nr. 1, p. 22-26.

Thom, Françoise, 1993: Limba de lemn (trad. rom.), prefaţă de Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas.

Tiugan, Nicoleta, 1982: „Stiluri ale limbii române“, în LLR VIII, nr. 1, p. 16-20.

Todoran, Romulus, 1969: „Sur un argot roumain rural“, în Actes du Xe Congres international des linguistes, I, Bucureşti, Editura Academiei, p. 671-676.

Tohăneanu, G. I., 1969: Stilul artistic al lui Ion Creangă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Tomescu, Domniţa, 1998: Gramatica numelor proprii în limba română, Bucureşti, All.

Ţăranu, Ecaterina, 1984: „Despre stilul administrativ“, în Profesorul Gavril Istrate la 70 de ani, Iaşi, T.U.I..

Uritescu, Dorin N., 1993: De la chioşcari la vesternizare: mic dicţionar de termeni actuali, Bucureşti, Humanitas.

Ursu, N.A., 1962: Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Ursu, N.A., 1969: „Crearea stilului ştiinţific“, în Rosetti, Cazacu 1969, II, p. 128-166.

Vasconcelos, W.W., 1998: „Electronic Mail Communication“, în Mey 1998, p. 278-280.

Vasilescu, Mircea, 1993: „Să reclădim împreună reclama“, în Dilema, nr. 13, p. 8.

Vasiliu, Al., 1937: „Din argoul nostru“, în Grai şi suflet, VI-VII, p. 95-132.

Vianu, Tudor (coord.), 1956, 1958, 1962: Contribuţii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea, I, II, III, Bucureşti, Editura Academiei.

Vianu, Tudor, 1965: Studii de literatură română, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Vianu, Tudor, 1968: Studii de stilistică, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

Vianu, Tudor, 1973: Arta prozatorilor români, Bucureşti, Eminescu, 1973 (ed. I: 1941).

Viciu, Alexiu, 1906: Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român din Ardeal, Bucureşti, Carol Göbl.

Vlasie, Mihai, 1999: Drumuri spre mânăstiri. Ghidul aşezămintelor monahale ortodoxe din România, Bucureşti, Editura Sophia.

Voina, D., 1927: Tratat de corespondenţă comercială română, Cluj.

Volceanov, Anca, Volceanov, George, 1998: Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române, Bucureşti, Livpress.

Vulpe, Magdalena, 1980: Subordonarea în frază în dacoromâna vorbită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Vultur, Smaranda (coord.), 2000: Germanii din Banat prin povestirile lor, Bucureşti, Paideia.

Vulşici, M., 1966: „Cu privire la particularităţile sintactice ale stilurilor beletristic, ştiinţific şi administrativ“, în CL XI, fasc. I, p. 91-102.

Wells, Rulon, 1970: „Nominal and Verbal Style“, în D. C. Freeman (ed.), Linguistics and literary style, New York, Kolt, Rinehart and Winston.

Zafiu, Rodica, 1996: „Sur quelques particularités syntaxiques et sémantiques du verbe en roumain familier et argotique“, în Iliescu, Sora 1996, p. 203-210.

Zarifopol, Paul, 1971: Pentru arta literară, I-II, ed. Al. Săndulescu, Bucureşti, Minerva.

 

 

<<Pagina anterioarã Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Rodica ZAFIU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update:February, 2003