--DIVERSITATE STILISTICÃ ÎN ROMÂNA ACTUALÃ--

 

Indice de autori


Adameşteanu, Gabriela 219

Agârbiceanu, Ion 260

Agopian, Ştefan 244

Albu, Mihaela139

Alecsandri, Vasile 14, 209, 229, 242

Alvarez-Caccamo, Celso 191

Antohi, Sorin 197

Arghezi, Tudor 68, 171, 202

Arion, George 202, 208, 247, 259

Armeanu, C. 200, 217

Astaloş, George 194, 202

Avasilcăi, Mihai 202-203, 207, 217, 223, 260

Avram, Mioara 114, 237, 239, 240, 242, 245, 280

 

Bacalbaşa, A. 246

Balaban, Ştefan 200

Bally, Charles 41

Ban, Marcel Teodor 87-88, 89

Barbu, Eugen 199, 259

Barcianu, Sava 208

Baronzi, G. 194, 196, 201, 203-204, 268

Bădescu, Laura 161

Bălteanu, Valeriu 103

Bănciulescu, Victor 123

Benveniste, Émile 41

Bianu, Ion 186

Blaga, Lucian 171

Bogdan-Dascălu, Doina 9, 130

Bogza, Geo 58

Boia, Lucian 10

Bolintineanu, D. 288

Bot, Ioana 70

Bote, Lidia 224

Branco, Adelino 140, 142

Brăescu, Ion 277

Brătescu-Voineşti, I.-Al. 242

Brâncuş, Grigore 139

Breban, Nicolae 179

Bria, Ion 161

Budai-Deleanu, Ion 286

Bulgăr, Gheorghe 130

Bunget, Ileana 139

Byck, Jacques 227, 247, 251

 

Camilar, Eusebiu 250

Cantemir, Dimitrie 176-177

Caracostea, Dumitru 229

Caragiale, Ion Luca 14, 36, 40, 68, 69-70, 77, 78, 146, 174, 179, 180-181, 184, 209, 212, 213-214, 217, 236, 243-244, 246, 269, 274, 277

Caragiu Marioţeanu, Matilda 139

Cassian, Nina 248

Cazacu, Boris 139, 211

Călinescu, G. 69, 238, 288

Cărtărescu, Mircea 74, 172

Charaudeau, Patrick 13, 31

Chelaru, Valentin Gr. 200

Chertiţie, Ioan 202, 259

Chivu, Gheorghe 161

Ciocârlie, Corina 91

Claymoor, v. Văcărescu, Mişu

Cocea, N.D. 246

Coman, Mihai 9, 108

Contraş, Eugenia 265

Coresi 169, 227

Cosmin, Smaranda 219

Costăchescu, Mihai 189

Costin, Miron 32, 46

Coşbuc, George 68, 72, 74, 175

Cota, V. 197, 204, 208, 215, 253

Coteanu, Ion 8, 161

Craşoveanu, D. 114

Crăciun, Gheorghe 170

Creangă, Ion 46, 168, 209, 227, 243, 245, 267-268, 269, 273

Creţa, Zorela 228

Crivăţ-Vasile, Adolf 284

Crohmălniceanu, Ov. S. 284

Croitoru-Bobârniche, Nina 90, 200, 207, 215, 216, 229, 251

Crystal, David 161

Cuşnarencu, G. 247, 259

 

Dardano, Maurizio 12

Dascălu, Crişu 9

Dauzat, Albert 195

Davy, Derek 161

Dâncu, Vasile Sebastian 108

Delarăscruci, Oltea 139

Delavrancea, Barbu 211

Deleanu, Marcu Mihail 161

De Mauro, Tullio 241

Demetriade, Mircea 224

Densusianu, Ovid 103

Dimitrescu, Florica 91, 144, 231

Dimov, Leonid 173

Dinescu, Mircea 37-38

Dingwall, Silvia 191

Dobrescu, Al. V. 196, 211

Dobrescu, Caius 282-284

Dragoş, G. M. 200

Drimba, Vladimir 74, 229

Du Marsais, César Chesneau 60

Dumitrescu, Dan 200

Dumitriu, Dana 208, 228

Dupriez, Bernard 21

 

Eminescu, Mihai 66, 68, 70-73, 188

 

Fărtăiş, Gh. 210

Filimon, Nicolae 167

Florea-Rarişte 200, 211

Foarţă, Şerban 9, 171-172, 173

Frosin, Constantin 200

Funeriu, I. 171

 

Galaction, Gala 250

Gane, N. 242

Georgescu, Paul 179

Gherman, Haritina 140-141

Gheţie, Ion 7, 8

Goga, Octavian 186

Goma, Paul 174-176, 207, 230, 262, 284

Gorovei, Artur 103

Granser, Theodor 194, 204, 205, 236

Graur, Alexandru 10, 74, 114, 198, 200, 212, 214, 226, 233, 234, 239, 265, 269, 273, 280

Gregori, Ilina 284

Groşan, Ioan 179, 196

Groza, Liviu 20

Guţu Romalo, Valeria 10, 123, 239

 

Hangiu, Ion 24

Haret, Spiru 187

Harmis, Daniil 31

Hasdeu, Bogdan Petriceicu 187, 269

Heliade Rădulescu 74, 143, 184

Hilaire Chantal 107

Hoek, Leo T. 12

 

Iliescu, Nicolae 247, 259

Ionescu, Adriana 139

Ionescu, Andrei 213

Ionescu-Mocanu, Angela 140, 142

Iordan, Iorgu 10, 41, 187, 194, 204, 211, 213, 214, 215, 217, 228, 229, 237, 239, 240, 243, 251, 269

Iorga, Nicolae 187

Irimia, Dumitru 8, 10, 130

Ispirescu, Petre 187, 238, 258, 260

Istodor, Eugen 83

Ivasiuc, Alexandru 179

Ivănescu, G. 198

 

Jacquier, Henri 243

Jakobson, Roman 119

Jarník, Jan Urban 186, 187

Johnson, Mark 124, 125

Juilland, Alphonse 194, 197

 

Kalinderu, Ion 187

Kapferer, Jean-Nöel 76

Kirileanu, G.T. 187

Kleiber, Georges 16

Knoblauch, Hubert 191

Kogălniceanu, Mihail 187

 

Lacea, Constantin 186, 187

Lakoff, George124, 125

Lăzărescu, Adriana 140-142

Lăzărescu, Ioan 200

Lefter, Ion Bogdan 170

Liiceanu, Aurora 114

Lovinescu, Horia 246

Luca, Nicolae 200

Lupu, Coman 198, 200

Lüder, Elsa 246;

 

Macedonski, Alexandru 224

Mackintosh, Kristen 89

Magheru, George 173-174

Maiorescu, Titu 121

Mancaş, Mihaela 244

Manliu, Ioan 187

Manoliu-Manea, Maria 19

Marian, Simion Florea 187

Martin Soskice, J. 161

Meyer, Ingrid 89

Miclea, Cristian 87-88, 89

Miclea, Manuel 87-88, 89

Mireştean, Alin-Tavi 87-88, 89

Moise, Ion 198, 200, 230, 253

Moldovan, Dragoş 176

Moldovanu, I.M. 186

Moroianu, G. 187

Mugur, Florin 74

Munteanu, Dan 142

 

Neculce, Ion 215

Negrici, Eugen 92

Negruzzi, Costache 184

Negruzzi, Iacob 242

Neţ, Mariana 68

Niculescu, Alexandru 10, 130, 198

Niculescu Grasso, Dana Maria 285

Nimară, Ştefan 200

Noica, Constantin 239

 

Oancea, Ileana 176

Olăreanu, Costache 230

Olsen, Hedvig 239

Orăşanu, N.I. 194, 196, 201, 206

 

Pamfile, T. 248, 270

Pană Dindelegan, Gabriela 231, 236, 238, 269

Pann, Anton 74, 150

Papadima, Ovidiu 270

Papilian, Victor 257

Paşca, Ştefan 200

Pârlog, Hortensia 91, 95, 234

Pârvulescu, Ioana 178

Petre, Mihai 198, 200, 253, 256

Petrescu, Camil 238

Petrescu, Cezar 179, 211, 238, 248

Petrescu, Ioana Em. 70

Petrescu, Radu 179

Pietreanu, Marica 226, 269

Pop, Liana 139

Pop, Mihai 204

Popa, Ioan 134

Popa, Marian 179

Popescu, Cristian Florin 9

Popescu, Ion 139

Popescu, Dumitru Radu 179

Popovici, Titus 238

Popovici, Victoria 91

Preda, Sorin 208, 210, 233-234, 253, 256

Purdelea-Sitaru, Otilia 130

Puşcariu, Sextil 104, 144, 178, 236, 249, 250, 252, 273

 

Răduică, Georgeta 24

Răduică, Nicolin 24

Rădulescu, Neagu 211

Roceric, Alexandra 197

Rosetti, Alexandru 103

Rovenţa Frumuşani, Daniela 10

 

Sadoveanu, Mihail 58, 188

Sandfeld, Kr. 239

Saramandu, Manuela 139

Savin, Emilia 139

Sălcudeanu, Petre 179

Sântimbreanu, Mircea 202

Schøller, Erling 197

Scriban, August 214, 280

Seche, Mircea 123

Serghi, Cella 179

Sfîrlea, Lidia 161

Slave, Elena 125

Slavici, Ion 288

Sorescu, Marin 37, 150

Spiridon, Monica 170

Spitzer, Leo 189, 208, 229, 243

Stati, Sorin 58

Stănescu, Nichita 150, 202

Steinhardt, Nicolae 162, 164-166, 170

Stoian, Ion M. 161, 169, 170

Stoichiţoiu Ichim, Adriana 108, 130

Straje, Mihail 40

Stratan, Ion 174

Szabo, Lucian Vasile 9

 

Şăineanu, Lazăr 214-215

Şora, Mihai 176-177

Ştefănescu, Alex. 37

Şuteu, Flora 169

 

Tandin, Traian 200, 207, 215, 217, 225, 228

Teodorescu, G. Dem. 270

Teodoreanu, Ionel 178, 246

Tiktin, H. 208, 214-215

Titel, Sorin 179

Thom, Françoise 42, 197

Tocilescu, Grigore G. 270

Tohăneanu, Gh. I. 245, 268, 269

Todoran, Romulus 196, 198, 204

Toma, Mircea 38

 

Ţapu, Christea N. 270

 

Vasconcelos, W.W. 189

Vasiliu, Emanuel 143

Vasiliu, Al. 200, 212, 217

Văcărescu, Mişu (Claymoor) 78

Vianu, Tudor 41

Viciu, Alexiu 212

Virgil, A. 140, 142

Vlahuță, Alexandru 68, 73, 208, 242, 248

Vlasie, Mihai 169

Voina, D. 181

Volceanov, Anca 90, 200, 229, 251, 257, 262

Volceanov, George 90, 200, 229, 251, 257, 262

 

Wells, Rulon 12

Wittgenstein, L. 8

 

Zafiu, Rodica 236

Zamfirescu, Duiliu 288

Zanne, Iuliu 258

Zarifopol, Paul 184, 288


 

<<Pagina anterioarã Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Rodica ZAFIU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update:February, 2003