--DIVERSITATE STILISTICÃ ÎN ROMÂNA ACTUALÃ--

 


Periodice
*, SIGLE ŞI ABREVIERI

 

AC 

=      Academia Caţavencu, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

ACiv

=      Alianţa Civică, cotidian (ulterior săptămânal), Bucureşti, anul I: 1991

Acum 

=      Acum, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

Adevărul

=      Adevărul, cotidian, Bucureşti, anul I: 1989

ALR I

=      Sever Pop, Atlasul lingvistic român. Partea I, vol. I, Cluj, Muzeul limbii române, 1938; vol. II, Sibiu - Leipzig, Muzeul limbii române – O. Harrassowitz, 1942.

Anunţ 

=      Anunţ de la A la Z, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

AP

=      Armata poporului, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1989

AREL

=      Aici Radio Europa Liberă, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

AT

=      Anunţul telefonic, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Atlas 

=      Atlas. Clujul liber, săptămânal, Cluj-Napoca, anul I: 1989

AUB-LLR 

=      Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română, Bucureşti, anul I: 1952

AUT 

=      Analele Universităţii Timişoara. Seria ştiinţe filologice, Timişoara, anul I: 1963

Azi 

=      Azi, cotidian, Bucureşti, anul I: 1990

Baricada

=      Baricada, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

BPh  

=      Buletinul Institutului de Filologie Română "Al. Philippide", Iaşi, anul I: 1934

BL 

=      Bulletin linguistique, Bucureşti, anul I: 1933

Bursa 

=      Bursa, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Capital 

=      Capital, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1992

Capitala

=      Capitala, cotidian, Bucureşti, anul I: 2000

CAS 

=      Cartea Albă a Securităţii. Istorii literare şi artistice 1969-1989 (coord.: Mihai Pelin), Bucureşti, Editura Presa Românească, 1996.

Caţavencu

=      Caţavencu, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Ceauşescul

=      Ceauşescul, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

CI

=      Caţavencu Internaţional, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Cinema

=      Cinema, lunar, Bucureşti, anul I: 1962

CL 

=      Cercetări de lingvistică, Cluj, anul I: 1956

CLit

=      Convorbiri literare, săptămânal, Iaşi, anul I: 1967

CN

=      Curierul naţional, cotidian, Bucureşti, anul I: 1990

Contrapunct

=      Contrapunct, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Cotidianul

=      Cotidianul, cotidian, Bucureşti, anul I: 1991

Curentul

=      Curentul, cotidian, Bucureşti, anul I: 1997

Cutezătorii

=      Cutezătorii, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1967

Cuvântul

=      Cuvântul, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

DA

=      Dicţionarul limbii române, tomurile I şi II (literele A-C, D-de, F-J,
L-lojniţă), Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea; Universul, 1907-1949.

DCR 

=      Florica Dimitrescu, Dicţionar de cuvinte recente, Bucureşti, Albatros, 1982.

DCR2 

=      Florica Dimitrescu, Dicţionar de cuvinte recente, ediţia a doua, Bucureşti, Editura Logos, 1997.

DEL

=      Gabriela Duda, Aglaia Gugui, Marie Jeanne Wojcicki, Dicţionar de expresii şi locuţiuni ale limbii române, Bucureşti, Albatros, 1985.

DELR

=      Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti (coord.: Alexandru Dobrescu), Iaşi - Chişinău, Mydo Center - Litera, 1997.

De Mauro 

=      De Mauro. Il dizionario della lingua italiana (coord.: Tullio De Mauro), Milano, Paravia, 2000.

DER

=      Alejandro Ciorănescu, Diccionario Etimológico Rumano, Tenerife – Madrid, Universidad de La Laguna, Biblioteca Filológica - Gredos, 1958-1966.

Desant '83 

=      Desant '83. Antologie de proză scurtă scrisă de autori tineri, Bucureşti, Cartea Românească, 1983.

DEX (1975, 1996)** = Dicţionarul explicativ al limbii române (coord.: Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche), Bucureşti, Editura Academiei, 1975; (coord.: Ion Coteanu, Lucreţia Mareş), Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1996.

DEX-S

=      Supliment la Dicţionarul explicativ al limbii române (coord.: Ion Coteanu, Ion Dănăilă, Nicoleta Tiugan), Bucureşti, Editura Academiei, 1988.

Dilema

=      Dilema, săptămânal, anul I: 1993

Dimineaţa

=      Dimineaţa, cotidian, Bucureşti, anul I: 1990

DÎRS XVI 

=      Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, text stabilit şi indice de Gh. Chivu, M. Georgescu, M. Ioniţă, Al. Mareş, Al. Roman-Moraru, introducere de Al. Mareş, Bucureşti, Editura Academiei, 1979.

DLR

=      Dicţionarul limbii române, serie nouă, tomurile VI-XIV (literele M-Ţ, V-veni, Z), Bucureşti, Editura Academiei, 1965-2000.

DLRC 

=      Dicţionarul limbii române literare contemporane, I-IV, Bucureşti, Editura Academiei, 1955-1957.

DLRM

=      Dicţionarul limbii române moderne (coord.: D. Macrea), Bucureşti, Editura Academiei, 1958.

DN3

=      Florin Marcu, Constant Maneca, Dicţionar de neologisme, ed. a III-a, Bucureşti, Editura Academiei, 1978.

Doina 

=      Doina, lunar, Râmnicu Sărat, anul I: 1990

DOOM

=      Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 1982.

DR 

=      Dacoromania, Cluj, anul I: 1921

Dracula

=      Dracula, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1994

Dreptatea

=      Dreptatea, cotidian, Bucureşti, anul I: 1990

DSR

=      Luiza Seche, Mircea Seche, Dicţionarul de sinonime al limbii române, Bucureşti, Editura Academiei, 1982.

ELIR 

=      Enciclopedia limbilor romanice (coord.: Marius Sala), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

EM 

=      Expres Magazin, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

ExM 

=      Exclusiv Magazin, săptămânal (supliment al ziarului "Adevărul"), Bucureşti, anul I: 1994

Expres

=      Expres, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

EZ 

=      Evenimentul zilei, cotidian, Bucureşti, anul I: 1992

Facla 

=      Facla, săptămânal, Bucureşti, serie nouă, anul I: 1990

FAs

=      Formula As, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

Femeia 

=      Femeia, lunar, Bucureşti, anul I: 1948

Flacăra

=      Flacăra, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1911

FM

=      Băieşu, Gr. Botezatu ş.a., Folclor din Maramureş, Chişinău, 1991.

FMd I 

=      Folclor din Moldova, I, texte culese de Mihai Costăchescu, ed. de G. Ivănescu şi V. Şerban, Bucureşti, EPL, 1969.

FR

=      Fraierul român, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

GB

=      Glasul Bisericii, Bucureşti, anul I: 1942

GBr

=      Glasul Braşovului, Braşov, anul I: 1990

GD

=      Gazeta de duminică, bilunar, Alexandria, anul I: 1990

GE

=      Gazeta de Est, săptămânal, Vaslui, anul I: 1990

Grand Robert = Le Grand Robert de la langue française, II-ème éd., Paris, 1985.

GS

=      Gazeta sporturilor, cotidian, Bucureşti, anul I: 1989

GV

=      Gazeta de Vest, săptămânal, Timişoara, anul I: 1990

Infractorul

=      Infractorul, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

JN

=      Jurnalul Naţional, cotidian, Bucureşti, anul I: 1993

Lexis

=      Lexis. Larousse de la langue française, Paris, Larousse, 1977.

LF 

=      Lumea femeilor, lunar, Bucureşti, anul I: 1996

Libertatea

=      Libertatea, cotidian, Bucureşti, anul I: 1990

Literatorul

=      Literatorul, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1991

Littré  

=      Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Gallimard – Hachette, 1957

LL 

=      Limbă şi literatură, Bucureşti, anul I: 1956

LLR 

=      Limba şi literatura română, Bucureşti, anul I: 1972

LR

=      Limba română, Bucureşti, anul I: 1952

Luceafărul

=      Luceafărul, săptămânal, Bucureşti, serie nouă, anul I: 1990

Magazin

=      Magazin, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1958

MC

=      Monitorul de Cluj, Cluj-Napoca, anul I: 1998

MDE

=      Mic dicţionar enciclopedic, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.

Meridian

=      Meridian, cotidian, Bucureşti, anul I: 1992

MO 

=      Monitorul oficial al României, Partea I, Bucureşti, anul I: 1990

Monitorul

=      Monitorul, cotidian, Iaşi, anul I: 1991

MMP

=      Magazin de mică publicitate, săptămînal, Bucureşti, anul I: 1990

Naţional

=      Naţional, cotidian, Bucureşti, anul I : 1997

OP 

=      Opinia publică, Sibiu, anul I: 1990

Ora 

=      Ora, cotidian, Bucureşti, anul I: 1992

OS

=      Opinia studenţească, săptămânal, Iaşi, anul I: 1974

Oxford 

=      The Oxford English Dictionary, II ed., Oxford, Clarendon Press, 1989.

Penalty

=      Penalty, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Petit Robert

=      Le Petit Robert, 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 1991.

Phoenix

=      Phoenix, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

PR

=      Poliţia română, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Random House 

=      The Random House Dictionary of the English Language, College Edition (Laurence Urdang, Stuart Berg Flexner, eds.), New York, Random House,1968.

RRL

=      Revue roumaine de linguistique, Bucureşti, anul I: 1956

RL

=      România liberă, cotidian, Bucureşti, anul I: 1943; serie nouă [anul I: 1989]

RLit

=      România literară, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1968

RM

=      România Mare, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Românul

=      Românul, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

SB

=      Scrisori către Ion Bianu, ed. Marieta Croicu şi Petre Croicu, vol. I-V, Bucureşti, Minerva, 1974-1980

SC

=      Spionaj-Contraspionaj, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Scriban

=      August Scriban, Dicţionaru limbii româneşti, Iaşi, "Presa bună", 1939.

Scânteia

=      Scânteia, cotidian, Bucureşti, anul I: 1931

SCL

=      Studii şi cercetări lingvistice, Bucureşti, anul I: 1950

SI

=      Sportul ilustrat, lunar, Bucureşti, anul I: 1989

SLAST

=      Supliment literar-artistic – Scânteia tineretului, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1981

SMFC 

=      Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română, vol. I-VI, Bucureşti, Editura Academiei, 1959-1972.

Strada 

=      Strada, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

StrS

=      Strict secret, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

TF 

=      Timpul femeilor, lunar, Bucureşti, anul I: 1992

Timişoara

=      Timişoara, cotidian, Timişoara, anul I: 1990

Timpul 

=      Timpul, săptămânal, Iaşi, anul I: 1990

Tinerama

=      Tinerama, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Tiktin 

=      Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I-III, Bukarest, Staatsdruckerei, 1903-1924. 

Tiktin2 

=      Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I-III, 2., überarbeite und ergänzte Auflage von Paul Miron, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1986-1989.

TL

=      Tineretul liber, cotidian, Bucureşti, anul I: 1989

TLSLA 

=      Tineretul liber - Supliment literar-artistic, Bucureşti, anul I: 1989

UC

=      Ultimul cuvînt, cotidian, Bucureşti, anul I: 1994

Universul

=      Universul, cotidian, Bucureşti, anul I: 1884

Viitorul

=      Viitorul, cotidian, Bucureşti, anul I: 1990

VL

=      Viaţa liberă, cotidian, Galaţi, anul I: 1990

Vineri 

=      Vineri, lunar, supliment al săptămânalului Dilema, Bucureşti, anul I: 1997

VIP 

=      VIP, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1992

Vlăsia 

=      Vlăsia, săptămânal, Buftea, anul I: 1990

VoRom

=      Vocea României, cotidian, Bucureşti, anul I: 1993

VOR

=      Vestitorul ortodoxiei româneşti, bilunar, Bucureşti, anul I: 1989

Vremea

=      Vremea, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Week-end

=      Week-end, supliment al ziarului Tineretul Liber, Bucureşti, anul I: 1990

Zig-zag

=      Zig-zag Magazin, săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

Zingarelli 

=      Nicola Zingarelli, Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, a cura di Miro Dogliotti, Luigi Rosiello, XII ed., Bologna, Zanichelli, 1995.

Ziua 

=      Ziua, cotidian, Bucureşti, anul I: 1994

22 

=      săptămânal, Bucureşti, anul I: 1990

 * Nu au fost abreviate titlurile de periodice formate dintr-un singur cuvânt. Am indicat doar anul primei apariţii, nu şi cel al suspendării, chiar la periodicele care şi-au încetat mai de mult sau mai de curând, provizoriu sau definitiv, activitatea.

** Când sigla nu e urmată de an, ne referim la textul rămas neschimbat în cele două ediţii ale dicţionarului.

 

<<Pagina anterioarã Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Rodica ZAFIU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update:February, 2003