--DIVERSITATE STILISTICÃ ÎN ROMÂNA ACTUALÃ--

 

 

S U M A R

 

 

Introducere

 

I.  Limbajul jurnalistic: între strategiile senzaționalului și tentația clișeului

 

1. Retorica titlurilor

Titluri verbale și titluri nominale · Titlul narativ · Desemnarea epică · Personajele: desemnarea (mai mult sau mai puțin) tendențioasă · Titluri incomplete · Presupoziții și implicații · Jocul de cuvinte facil · Chiasmul · Rimele · Variația sinonimică · Autoprezentarea: subtitlurile publicațiilor

 

2. Strategiile senzaționalului: narativizare și ficționalizare

Detaliul concret · Detaliul medical: senzație și excoriație · Omiterea cauzei · Alte strategii de insolitare · Un exemplu: violul

 

3. Literaturizare și distanțare

Literatură de consum · Naratorul omniscient · Timpul ficțiunii · Pseudonime

 

4. Subiectivitate și afectivitate în limbaj

O distincție terminologică · Calificarea inutilă · Limbaj hiperbolic și confuzii semantice

 

5. Oralitate: dialogul cu cititorii

Adresarea directă ·Vocativele · Finalul · Vocea insistentă a legendei · Porecle · Efecte de contrast stilistic

 

6. Figurile semantice și transformarea lor în clișee

Metafore publicistice · Alegorii ·Metaforele călătoriei: corabie, automobil, tren · Metafore animaliere ·O metaforă clișeizată: sarabanda · Personificarea prețurilor · Antonomaza · Zeugma

 

7. Clișeele și deconstrucția lor

„În derivă“· „Foc verde“ · „Fără frontiere“ · „... Care ne doare“ · Nume proprii și clișee jurnalistice · Citat și parafrază  · „Nema putirință“

 

8. Polifonia textului  

Expresiile neîncrederii · Zvonuri

 

9. Discursul publicistic în acțiune  

Un gen: cronica mondenă · Un eveniment: eclipsa  · Interviul și comentariul metatextual · Ancheta · Neglijențe ortografice

 

II.  Stiluri, limbaje și tipuri de texte contemporane

 

1. Limbajul informatic și al mediilor electronice

Adaptarea terminologiei · Extinderi metaforice ale terminologiei în limbajul curent · Limba română în Internet

 

2. Un document lingvistic și sociologic: mica publicitate

Indicii de istorie a mentalităților · Profilul public: „oferte de serviciu“ · Profilul privat: „matrimoniale“ · „Europeni căutăm apartament... “ · Toponimie urbană modernă · Despre animale · Limbaj vrăjitoresc

 

3. Limbajul publicitar: reinventarea reclamei

Stângăciile începuturilor · Abuzuri ale traducerii · Registrul colocvial · Codul politeții · Deictice  · Strategii ale moderației · Rime  · Despre corectitudine

 

4. Rigiditate și dezinvoltură în limbajul comentariului sportiv

Stil tehnic și birocratic · Metafore sportive · Clișee fotbalistice · Împrumutul lexical: schimbare de sens și de perspectivă

 

5. Limbaje instituționale și aplicațiile lor practice

Limbajul Securității: stilistica raportului · Observații lexicale · Stilul cronicii rutiere · Imperfecțiuni ale textului juridic

 

6. Discursul didactic și practic

Viziunea utopică în manuale · Ghiduri de conversație · Umorul lingviștilor · Meteorologice

 

7. Artă și divertisment (genuri „de consum“)

Muzica anilor '90 · Benzi desenate · Horoscopul ·Limbajul modei

 

8. Arhaism și inovație în limbajul religios

Amestec stilistic: limbaj bisericesc și limbaj politic · O formulă de înnoire · Diferențe lexicale confesionale · Seria sinonimică a desemnărilor monahale  · Derivate cu prefixul -în

 

9. Strategii ale limbajului în literatură

Ingambament · Poliptoton, parigmenon etc. · Invenții lexicale · Sintaxă barocă · Mode onomastice

 

10. Stiluri epistolare

Corespondență administrativă și comercială · Urări · Formule epistolare de închidere · Scrisori versificate  · Mesajele poștei electronice (e-mail) · Scrisori orale: „mesaje pe robot“

 

III. Pregnanța oralității

1. Argoul – privire generală

Înnoire și continuitate · Argoul și politica – subversiune și complicitate · Stadiul actual · Argoul în literatură · Glotonime

 

2. Câmpuri semantice ale argoului

Viziunea din interior · Câmpul semantic al turnătoriei · Câmpul semantic al șmecheriei

 

3. Evoluții semantice și incertitudini etimologice

„Pil㓠· „Bășicile“ · „Papugiu“ · „Tun“ · „A galibardi“

 

4. Inovații recente

„Marf㓠 · „De cartier“ · „Pe sticl㓠 · „Așa vrea mușchii...“

 

5. Mijloace de derivare

Sufixul -ar: „prietenar“ · Sufixul -an: „merțan“ · Sufixul -ean: „amărăștean“ · Sufixul -os: „bengos“ · False nume proprii

 

6. Morfosintaxă familiar-argotică

Construcții verbale · Prepoziția „pe“ · Prepoziția „la“ · Un pronume neutru: „o“ · „A-și da cu părerea“ · Articolul „lu’ / lui“: extinderea folosirii · Numărul nedefinit · „Ditamai omul“ · Stilul direct legat

 

7. Tendința hiperbolică

Consecutiva cu sens superlativ · Locuțiuni ale intensității  · „La sânge“ · „Din toți rărunchii“; „din toți bojocii“ · Un superlatin nou: „băiat de băiat“

 

8. Tendința conciziei

Trunchieri  · Trunchierea numelor · Sigle

 

9. Umorul și ironia limbajului familiar

„Cu ce se mănâncă...?“ · Rudenii · Expresiile inutilității · Substitute ironice: „împricinatul“ · „Din dotare“ · Jocuri tautologice · Jocuri de cuvinte populare: nonsensuri · Încurcături de limbă · Familiaritate · „Șturlubatic“

 

10. Expresii populare

Expresii „actualizate“ · „De-o șchioap㓠· „Ca omu’“ sau „ca oamenii“

 

11. Scriere și oralitate

Oralitate transcrisă · Articolul – scris și vorbit ·  Scrierea și rescrierea · Experiment poetic · Bancul în oralitate și în scris ·  Conversații electronice · Conversația (agreabilă) și stridențele

 

Periodice, sigle și abrevieri

Bibliografie

I. Surse

II. Studii

Indice de autori

Indice de cuvinte, afixe și îmbinări

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the
University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Rodica ZAFIU; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update:February, 2003