Previous - About the author - Contents - Home - Next

 

ABBREVIATIONS

 
a)       Terms
a.o.  and others
Buc.      Bucharest
ch.   chapter
col.   collection
ed.   editor(s)
Ed.    publishing house
introd.   introduction
no.    number of a periodical publication issue
p. page/pages
pres. presentation
S.  series
sel. selection
trans. translation by
b)      Publishing Houses, Collections
BPT Colecţia “Biblioteca pentru toţi”
EAR   Editura Academiei Române
EER      Editura Enciclopedică Română
EDP  Editura Didactică şi Pedagogică
ELU  Editura pentru Literatură Universală
EPLA  Editura pentru Literatură şi Artă
ESPLA Editura de Stat pentru Literatură şi Artă
EST Editura Sport-Turism
EŞE  Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
EUE  Editura Univers Enciclopedic
UB  Universitatea Bucureşti (Tipografia/Centrul de Multiplicare)
UBB Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
UdC Universitatea din Craiova (Tipografia/Centrul de Multiplicare)
UdP Universitatea din Piteşti (Tipografia/Centrul de Multiplicare)
UdT  Universitatea din Timişoara (Tipografia/Centrul de Multiplicare)
c)       Periodicals and Collections
“AIESEE” Bulletin de l’Association Internationale d’Études Sud-Est Européennes
ALA” Adevărul Literar şi Artistic
“The Arabist”  The Arabist. Budapest Studies in Arabic, Budapest - Hungary
“AUB” Analele Universităţii Bucureşti, Limbi clasice şi orientale
“AUB-LUC” Analele Universităţii Bucureşti, Literatură universală şi comparată
“AUB-ŞSF” Analele Universităţii Bucureşti, Ştiinţe Sociale-Filologie
“Balamand” Kalimat al-Balamand, Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Balamand, Beyrouth – Liban
“BOR” Biserica Ortodoxă Română
“CL” Convorbiri literare
“ES” Era socialistă
FIEM Figuri ilustre din Evul Mediu, collective work, Buc., Ed. Tineretului, 1969
“IB” Informaţia Bucureştiului       
“IC” Indrumătorul cultural
“LAI” “Litere, Arte, Idei”, Supliment cultural al “Cotidianului”
“LL” Limbă şi Literatură
“MI” Magazin istoric
“PA” Panoramic arab
“RA”      Romano-Arabica
RDR Reprezentanţele diplomatice ale României, collective work,   I-III, Buc., Ed. Politică, 1967-1973.
“RESEE” Revue des Etudes Sud-Est Européennes
“R.lib.” România liberă
“R.lit.”  România literară
“ROMIN”  Revista pentru ocrotirea mediului înconjurător şi a naturii-Terra
“RP” România pitorească
 “RREI”   Revue roumaine d’études internationales
“RRL” Revue roumaine de linguistique
“SAO”  Studia et Acta Orientalia
“ST” Scînteia tineretului
“Studii” Studii - Revistă de istorie a ASSP
“TR” Tribuna României
“USJ” Mélanges de I’Université Saint-Joséph, Beyrouth - Liban
“VR” Viaţa românească
“VS” Viaţa studenţească

 

                     

                

                     

                    

                     

                    

                

                    

                         

                    

                          

                       

                    

 

                     

                  

                

                    

                    

 

                    

                    

                            

                                           

                                        

 

                 

                

                    

                

                   

                  

                   

                    

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Ioana FEOOROV -  Last update: April, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU