Previous - About the author - Contents - Home - Next

 

2.       History

A            

1         Ablai, Mehmet Arabii. De la Mecca la Cordoba [The Arabs. From Mecca to Cordoba], Buc., EŞ, 1968, 293 p.

2         Anawati, Georges C. - Pentru un aggiornamento în gîndirea arabă [For an Aggiornamento in the Arab Thinking], pres. and trans. Ioana Feodorov, "LAI", 3(1993), no.31, p.5.

3         Anghelescu, GheorgheOrientul Apropiat sub imboldul eliberării: Iordania, Siria, Liban, Israel – între vis şi realitate [Middle East Liberation Movements], Cluj-Napoca, Ed. Studium, 1999, 124 p.

4         Anghelescu, Nadia - Discussion sur l'objet de l'orientalisme [Discussing the Object of Orientalism], "SAO", 1971, VIII, p.221-228.

5         Anghelescu, Nadia - Europa văzută din lumea arabă [Europe as Seen from the Arab World], "LAI", 3(1993), no.17, p.5.

6         Anghelescu, Nadia - Harun al-Raşid între mit şi realitate [Harun al-Rashid between Myth and Reality], "MI", 6(1972), no.6, p.65-69.

7         Anghelescu, NadiaAl-‘Istishraq wa al-hiwar al-thaqafiyy [Orientalism and the Cultural Dialogue], Sharjah, Ed. Manshurat da’irat al-thaqafa wa al-‘i’lam, 1999, 92 p.

Review:

-          “IBLA”, 2001, no.1, vol.187, p.99.

8         Anghelescu, NadiaAl-Mustashriq – batal tragidi? [The Orientalist – a Tragic Hero?], “’Akhbar al-‘adab”, Cairo, 31 oct.1999.

9         Anghelescu, Nadia Orientaliştii – denigratori ai Orientului? [The Orientalists – Denigraters of the Orient?], “ALA”, 5 (1996), no.328.

10      Antip, Constantin - Abd-el-Kader, un Vercingetorix al istoriei moderne [Abd el-Qader, a Vercingetorix of Modern Times], "MI", 22(1988), no.10, p.50.

11      Balard, Michel (a.o.)Cruciadele [The Crusades], trans. George Miriacio, Buc., Ed. Artemis, 1999, 280 p.

12      Botoran, Constantin - Al-'Ilaqat al-rumaniyyat al-misriyyat fi al-'ahd al-hadith wa al-mu'asir [Romanian-Egyptian Relations in Modern and Contemporary Times], "RA", 1976, II, p.79-84.

13      Botoran, Constantin - A învinge şi a trăi independent. 1882 - Revoluţia egipteană văzută de "Gazeta Transilvaniei" [To Win and to Live Free. 1882-The Egyptian Revolution as Reflected in the "Gazeta Transilvaniei" Journal], "MI", 22(1988), no.3, p.11-13.

14      Botoran, Constantin - Relaţiile româno-egiptene în epoca modernă şi contemporană [Romanian-Egyptian Relations in Modern and Contemporary Times], Introduction by Virgil Cândea, Buc., EŞ, 1974, 30 p.

Reviews: 

- Gh.  Unc, "Anale de istorie", 21(1975), no.4, p.172-174.

- I. Calafeteanu, "RREI", 9(1975), no.3, p.294-295.

15      Botoran, Constantin  - Sur l'histoire des relations roumano-egyptiennes entre les deux guerres mondiales [On the History of Romanian - Egyptian Relations between the Two World Wars], "RA", 1974, I, p.21-36.

16      Botoran, Constantin - Vitejii lui Abd el-Krim [Abd el-Krim's Brave Men (members of a tribe from the Rif-Morocco who settled in 1931 in Bucharest - ashore the Herăstrău lake)], "MI", 10(1976), no.3, p.17-19, 21.

17      Bourdel, Jean - 1941-1942. Comandourile deşertului [The Desert Commandos], excerpts from the book Les commandos du désert, pres., adapted and trans. Stelian Ţurlea, "MI", 23(1989), no.9, p.50-54; no.10, p.48-52; no.11, p.50-54.

18      Braudel, Fernand - Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al II-lea [The Mediterranean Sea and the Mediterranean World at the Time of Philip the Second], trans. Mircea Gheorghe, Foreword Alexandru Duţu, Buc., Ed. Meridiane, Col. Biblioteca de Artă. Arte şi civilizaţii, 1985-1986, 6 vol.

Reviews:

-          Narcis Zărnescu, "Arta", 34(1987), no.1, p.31.

-          Mircea Dreciu, "Orizont", 37(1986), no.51, p.8.

-          Dan Constantin Marinescu, "Ramuri", 1986, no.11, p.12-13.

19      Brezeanu, Stelian - Relaţii între Occident, Bizanţ şi lumea islamică în secolele XI-XIII. Cruciadele [Relations between the West, Byzantium and the Islamic World in the XI-XIII centuries. The Crusades], "Revista de istorie", 40(1987), no.9, p.906-920.

20      Buchet, C. – Spre Cartagena, după comori! [To Carthage, Hunting for Treasures! (about Louis the XIVth campaigns in the Mediterranean - Tripoli)], trans. Ioana Feodorov, “MI”, 1994, no.5 (326), p.78-81.

21      Calafeteanu, I - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Siria [Establishment of Diplomatic Relations with Syria], RDR, 3rd vol., p.488-496.

22      Căzan, Florentina - Cruciadele: momente de confluenţă între două civilizaţii şi culturi [The Crusades: A Crossroad for Two Civilizations and Cultures], Buc., EAR, 1990, 269 p.

23      Cândea, Virgil L’Orient peut apporter des solutions... [The Orient Can Provide Solutions... (Spiritual Values of the Middle East)], interview by Marie-Thérčse Arbid, “Le Jour”, Beyrouth, Febr. 28, 1968.

24      Cândea, Virgil Rumaniya wa Lubnan yatashabahani fi ta’addudiyyat al-‘aqalliyat wa hurriyyat al-fikr [Romania and Lebanon are Alike in Ethnic Diversity and Freedom of Thought], “Al-Hawadith”, Beyrouth, 38 (1982), no.1326, p.65-66.

25      Cele şapte minuni ale lumii [Seven Wonders], adaptation Dorin Matei, “MI”, 1999, no.5 (386), p.84-85.

26      Cherif, M.H.Husayn Bin Ali - reformatorul Tunisiei [Husayn Bin Ali - Reformer of Tunisia], pres. and trans. Ioana Feodorov, “MI”, 1993, no.1(310), p.84-87.

27      Ciho, MironReflections behind a Visit to Egypt, “Diplomat Club”, 1995, no.8(44), p.6.

28      Clot, André - Civilizaţia arabă în vremea celor O mie şi una de nopţi [The Arab Civilization Contemporary with the Thousand and One Nights], trans. Maria Berza, Afterword by Radu Florescu, Buc., Ed. Minerva, Col. Biblioteca de Artă. Arte şi civilizaţii, 1989, 321 p.

29      Constantinescu, GabrielFilosofia arabă a istoriei [The Arab Philosophy of History], Buc., Ed. Anastasia, 1996, 264 p.

Review:

-  George Grigore, Ibn Haldun sau istoria ca ştiinţă, “Literatorul”, 1997, no.39-40, p.15.      

30      Corm, GeorgesEuropa şi Orientul. De la balcanizare la libanizare. Istoria unei modernităţi neîmplinite [Europe and the Orient. From Balkanization to Lebanization. The History of an Unfulfilled Modernity], trans. Ioana Rotund, Foreword Claude Karnoouh, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, Col. Kaďros, 1999, 340 p.

31      Dinu, MarcelRomânia-Siria: 40 [Romania and Syria: 40 (years)], “Diplomat Club”, 1995, no.8(44), p.4.

32      Dobrişan, NicolaeAnul internaţional “Ibn Battuta” [The “Ibn Battuta” World Anniversary], “RL”, Sept. 1997, no.38, p.20.

33      Dobrişan, Nicolae Arabi şi nearabi, arabi şi “arabi” [Arabs and non-Arabs, Arabs and “Arabs”], “Curentul”, June 12, 1998, p.14.

34      Dobrişan, Nicolae – Egiptul – de la mister la o înţelegere profundă [Egypt – from Mystery to Deep Understanding], in Egipt-România: nouăzeci de ani de relaţii diplomatice [Egypt-Romania: Ninety Years of Diplomatic Relations], Miron Ciho ed., Buc., Ed. Crater, p.91-99.

35      Dobrişan, Nicolae – Femeia trebuie să fie asemenea palmierului [The Woman Must Be Like a Palm Tree], “Curentul”, May 25, 1998.

36      Dobrişan, Nicolae – Femeile din Qatar sunt chemate să participe la viaţa politică [Women in Qatar are Called to Participate in Political Life], “Curentul”, Aug. 20, 1998.  

37      Dobrişan, Nicolae - Rezonanţele antice şi contemporane ale Assuanului [Ancient and Contemporary Aspects of Assuan], "Informaţia Bucureştiului", 19(1972), no.5754, p.1.

38      Dobrişan, Nicolae Rihlat Ibn Battuta fi al-‘aradi al-waqi’a fi shimal Al-Bahr al-‘Aswad wa hawla masabb nahr Al-Danub wa ‘ahamiyyati-ha li-ma’rifat tarikh hadhihi al-mantiqa [Ibn Battuta’s Travel in the Lands North of the Black Sea and the Danube Mouth and Its Importance for the Knowledge of Local History], “Al-Manahil”, Morocco, Ministry of Culture, 1998, p.120-135.

39      Dobrişan, NicolaeTanger: Colocviu despre Anul Internaţional “Ibn Battuta”, “Diplomat Club”, 1997, no.9 (69), p.4.

40      Dobrişan, Nicolae – Yemen: un amplu proces de privatizare [Yemen: a Large Privatization Process], “Curentul”, May 22, 1998, p.6.

41      Dolghin, Florentina - La Bagdad, un fals moştenitor al tronului Rusiei? [In Baghdad, a False Inheritor of the Russian Throne?], “MI”, 2000, no.9 (402), p.58-62.

42      Dolghin F. - Lawrence al Arabiei [Lawrence of Arabia], “MI”, 1995, no.9 (342), p.75-79.

43      Drimba, Ovidiu - Istoria culturii şi civilizaţiei[History of Culture and Civilization], Buc., EŞE, 1987, vol.2, p.246-338: Cultura şi civilizaţia arabă [Arab Culture and Civilization]; vol.3, 1990, p.154-157: The Medical School of Salerno; p.191-193: Contribution and Diffusion of Greek and Arab Science; p.207-215: Astronomy and Astrology; p.223-226: Beginnings of Chemistry; p.231-236: Alchemy.

44      Drimba, Ovidiu - Istoria culturii şi civilizaţiei, vol.4: Cultura şi civilizaţia popoarelor germanice, cultura şi civilizaţia bizantină, cultura şi civilizaţia arabă, Buc., Ed. Saeculum I.O., 1998, 560 p.

45      Duţu, Al. – Rezultate şi probleme ale cercetării actuale a istoriei Africii [Results and Problems of the Current Research on African History], “Studii”, 14(1961), no.4, p.1013-1027.

46      Egipt-România: nouăzeci de ani de relaţii diplomatice [Egypt-Romania: Ninety Years of Diplomatic Relations], Miron Ciho ed., Buc., Ed. Crater, 1997, 270 p.

Review:

-          Rodica Buburuzan, Misr-Rumaniya: tis’un ‘am min al-‘ilaqat al-diblumasiyya, “Al-Siyasat al-dawliyya”, Cairo, 1997, nr.130, p.211-212.

-           “Diplomat Club”, 1996, no.4 (52), p.10.

47      Florian, Mircea - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Republica Democratică şi Populară a Yemenului [Establishment of Diplomatic Relations with the P.D.R. of Yemen], RDR, 3rd vol., p.596-601.

48      Georgescu, I. - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Algeria [Establishment of Diplomatic Relations with Algeria], RDR, 3rd vol., p.54-62.

49      Georgescu, Rodica - Liga Statelor Arabe. Documentar [Documentary on the Arab League], Buc., Ed. Politică, 1975, 36 p.

50      Georgescu, Rodica; Georgescu, MioaraDosarul problemei palestiniene [The Palestinian File], Buc., Ed. Politică, 1977, 127 p.

51      Giugariu-Costea, Doru - Naţiunea arabă între tendinţă şi realitate [The Arab Nation between Inclination and Reality], "Orient", 1990, no.1, p.45-47.

52      Giurescu, C.C. – Despre relaţiile româno-egiptene şi contribuţia României la construirea canalului de Suez [On Romanian-Egyptian Relations and the Contribution of Romania to the Construction of the Suez Canal], “Studii”, 10(1957), no.1, p.91-109.

53      Giurescu, C.C. - Infiinţarea reprezentanţei diplomatice a României la Cairo [Inauguration of the Romanian Diplomatic Office in Cairo], RDR, 1, p.340-368.

54      Giurescu, C.C. - Romanian Trade Relations with Egypt until 1914, "RA", 1974, I, p.9-20.

55      Grigore, George - Am trăit în Bagdad şase zile sub bombe [I lived in Baghdad six days under the bombs], interview by Lucian Avramescu, “Tineretul liber”, 1991, no.338-343.

56      Grigore, George - O mărturie tulburătoare despre închinătorii la diavol. Cartea Neagră. Cartea Iluminării [about the Yazidi community in North Iraq], Ed. Călin, Bucureşti, 1994, 100 pag.

57      Hamblin, D. J. - Poezie în piatră (Iordania) [Poetry in Stone (history of Jordan)] trans. Victor Anghelescu, “MI”, 1994, no.11(332), p.85-88.

58      Ibn KhaldunMuqaddimah [Foreword], excerpt, pres. and trans. Octavian Nistor, in Intre Antichitate şi Renaştere. Gîndirea Evului Mediu [Between Antiquity and Renaissance. Thinking in the Middle Ages], Buc., Ed. Minerva, Col. BPT, 1st vol., 1984, p.265-276.

59      Ionaşcu, I.  - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Kuweitul [Establishment of Diplomatic Relations with Kuwait], RDR, 3rd vol., p.356-359.

60      Ionescu, Crăciun - Furtună deasupra Orientului. Oameni, fapte şi întîmplări din Orientul Mijlociu [Storm over the Orient. People, Facts and Events in the Middle East], Buc., Ed. Politică, 1985, 304 p.

Reviews:

-          Ion Mamina, "Anale de istorie", 32(1986), no.4, p.142-145.

-          Mihai Pelin, "Romania Today", 1986, no.2, p.44.

-          Mihai Pelin, "Rumynija", 1986, no.2, p.34.

-          Romeo Nădăşan, "Săptămîna", 1985, no.38, p.3.

61      Ionescu, Crăciun - La confluenţa unor vechi civilizaţii [At the Crossroad of Ancient Civilizations (About Jerusalem)], Almanah "Lumea", 1990, p.164-171.

62      Ionescu, Crăciun - Misterele serviciilor secrete [Misteries of the Secret Services (of the Middle East)], Buc., Ed. Militară, 1992, 128 p.

63      Ionescu, Crăciun - Secretele operaţiunii "Furtuna deşertului" [Secrets of the Desert Storm Operation], Buc., Ed. Politică, 1991, 96 p.

64      Ionescu, Crăciun - Zile fierbinţi în Orient [Hot Days in the Orient (Middle East)], Buc., Ed. Politică, 1988, 447 p.

65      Ionescu, V. Beirut - cea mai veche capitală din lume [Beirut – the Oldest Capital in the World], “MI”, 1996, no.5(350), p.62-64.

66      Ionescu, V. - Ibn Al Saud, regele beduin [Ibn al-Sa’ud, The Beduin King], “MI”, 2000, no.3(396), p.55-57.

67      Iordache, N. - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Iordania [Establishment of Diplomatic Relations with Jordan], RDR, 3rd vol., p.316-321.

68      Iordache, N. - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Libanul [Establishment of Diplomatic Relations with .Lebanon], RDR, 3rd vol., p.365-373.

69      Juin, Marechal Alphonse-Pierre - Memorii de război. 1941-1942 [Memoirs from the Second World War (North Africa)], pres., sel. and trans. Leon Sărăţeanu, "MI", 22(1988), no.6, p.53-56.

70      Klein, S.Omanul - înainte şi după Qabas [Oman – Before and After Qabas], “MI”, 1998, no.4(373), p.83-86.

71      Kogălniceanu, Mihail - Scrisori. Note de călătorie [Letters. Travel Notes (The Arabs' Contribution to the Progress of the Spanish Peninsula and Generally of Mankind)], supervised by Dan Simonescu, Buc., EPL, 1967, 308 p.

72      Lăcustă, I. - La Cairo, în Muzeul egiptean [In Cairo, at the Egyptian Museum], “MI”, 1994, no.2(323), p.81.

73      Lupu, N.Z. - Caracteristici şi etape ale mişcării de eliberare a popoarelor Africii după al doilea Război Mondial [Features and Stages of the Liberation Movement of African Peoples after the Second World War], "Studii şi articole de istorie", 1981, no.43-44, p.58-67.

74      Maalouf, Amin - Leon Africanul sau odiseea unui neobişnuit călător [Leon the African: the Odissey of an Extraordinary Traveler], trans. Ilca Melinescu, “MI”, 1990, nr.3(276), p.49-51, 61.

75      Manciur, Emilian - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Tunisia [Establishment of Diplomatic Relations with Tunisia], RDR, 3rd vol., p.534-543.

76      Manea, Mihai - Gibraltar, "MI", 1989, no.4, p.48.

77      Maxim, Mihai - Egiptul otoman în secolele XVI-XVII în lumina unor noi izvoare şi cercetări [Ottoman Egypt in the XVI-XVII Centuries Reflected in New Sources and Studies (Egyptian economy, administration, society etc.)], "Revista de istorie", 33(1980), no.4, p.725-741.

78      McCearnei, J.Theodor II (Etiopia), trans. Eva Ţuţui, “MI”, 1994, no.5(326), p.36-40.

79      Mihai, Florin - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu R.A.Yemen [Establishment of Diplomatic Relations with the A.R. of Yemen], RDR, 3rd vol., p.591-595.

80      Millecam, Jean-Pierre - Infruntarea [The Fight  (a novel about the Algerian War)], trans. Matilda Banu and George Anania, Foreword and notes Gheorghe Ţârlescu,  Buc., Ed. Univers, 1989, 396 p.

81      Miquel, André - Cele opt călătorii ale lui Ibn Battuta. 120.000 km în treizeci de ani [Ibn Battuta's Eight Travels. 120,000 km in Thirty Years], trans. Ilca Melinescu, "MI", 1981, no.12, p.33-37, 43.

82      Moarcăş, Mircea - Istorie şi prezent pe valea Nilului [History and Present in the Nile Valley], "R.lib.", 44(1986), no.13097, p.6.

83      Moldovan, Mircea (Sergiu)Despre actualitatea sintezei culturale în arhitectura islamică, “Arhitext-Design”, 1993, no.7, p.16.

84      Moldovan, Mircea SergiuSinteză şi continuitate în arhitectura islamică, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, Col. Biblioteca Historica V, 1996, 392 p.

85      Munteanu, Luminiţa Orientaux ou Balkaniques? Difficultés et enjeux des définitions identitaires dans l’espace sud-est européen [Oriental or Balkan? Difficulties and Implications of Identity Definitions in South-East Europe],  “Romano-Arabica. New Series”, Buc., TUB, 2001, I.  

86      Nakhşkerian, Yohrab Vahe Armenii din Irak – contribuţii la cultura arabă [Armenians in Iraq – Contributions to the Arab Culture], interview by George Grigore, “Ararat”, Aug. 1997, no.16(133), p.4-6.

87      Neaga, N.Arabii în epoca Vechiului Testament [The Arabs in Old Testament Times], “Mitropolia Ardealului”, 5(1960), no.7-8, p.505-518.

88      Nekrouf, YounesBătălia celor trei regi [Battle of the Three Kings (in XVIth century Morocco)], pres. and trans. Codruţa Matei, “MI”, 1992, no.8(305), p.75-79, 83.

89      Nicolaescu, Mircea - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Sudanul  [Establishment of Diplomatic Relations with Sudan], RDR, 3rd vol., p.511-519.

90      Ortuno, Luiza Maria Jimeno - Toledo - răscruce a Reconquistei în anul 1085 [Toledo, a Crossroad for the Reconquista in 1085], Foreword Dorin Matei, trans. Anca Vădeanu, “MI”, 1990, no.7(280), p.49-51.

91      Papin, Yves Denis - Imperiul Songhai [The Songhai Empire (Africa,  XVth century)], trans. M. Berceanu, “MI”, 1995, no.7(340), p.78-81.

92      Pătru, Mihai Muzici arhetipale [Prototypical (Oriental) Music], “Ecart”, April 2001, no.120, p.6.

93      Pernoud, Jean - Incendiul Bibliotecii din Alexandria [Arson of the Alexandria Library], trans. Doru Bratu, "MI", 16(1982), no.5, p.59-61.

94      Pietrăreanu, Ovidiu Prezenţa arabă în Spania: subiect de controversă [The Arab Presence in Spain: a Controversy], “Romano-Arabica. New Series”, Buc., TUB, 2001, I.  

95      Pirenne, HenriMohamed şi Carol cel Mare [Muhammad and Charles the Great], trans. Sanda Oprescu, Buc., Ed. Meridiane, 1996, 272 p.

Review:

-  George Grigore, “VR”, 1997, no.5-6, p.143-144.

96      Popescu, Ovidiu - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Marocul [Establishment of Diplomatic Relations with Morocco], RDR, 3rd vol., p.397-407.

97      Popovici, Ioan - Călători şi geografi arabi în Evul Mediu [Arab Travelers and Geographers in the Middle Ages (Mas’udi, Al-Biruni, Idrisi, Ibn Battuta etc.)], Buc., EER, Col. Orizonturi, 1969, 88 p. with illustrations.

98      Puia, Ilie - Palestina. Istorie şi prezent [Palestine. History and Present], Buc., 1992, 167 p.

Review:

- “PA”, 1(1993), no.1, p.8.

99      Al-Qasimi, Sultan Muhammad – “Piraţi” arabi din Golf [Arab Pirates in the Golf], “MI”, 1993, no.10(319), p.86-89.

100   Rău, Aurel - Irak, 1976. Muzeul Irakului din Bagdad [The Iraki Museum in Baghdad in 1976], "Steaua", 27(1976), no.9, p.20-22; no.10, p.22-24; no.11, p.22-24.

101   Robichon, Jacques - Ziua Z în Africa [D Day in Africa], excerpts, trans. Nicolae Popescu-Tudor, "Lumea", 1983, no.15, p.26-27; no.16, p.25-26; no.17, p.26-27; no.18, p.30-31; no.19, p.29-30; no.20, p.29-30; no.21, p.29-30; no.22,p.29-30; no.23,p.29-30; no.24, p.20-30; no.25, p.29-30; no.26, p.29-30; no.27, p.29-30; no.28, p.28-30; no.29, p.29-30; no.30, p.30-31; no.31, p.29-30; no.32, p.29-30; no.33, p.28-30.

102   Rolf, Palm - În Bagdadul lui Harun al Raşid [In Harun al-Rashid’s Baghdad], trans. Paul B. Marin, “MI”, 1997, no.1(358), p.77-80.

103   Salama, P. - Un mileniu din istoria Saharei [A Millenium of History in the Sahara], trans. Victor Anghelescu, “MI”, 1995, no.3, p.74-78.

104   Sedillot, RobertIstoria petrolului [History of Oil], trans. Sergiu Stanciu, Foreword Bujor Almăşan, Buc., Ed. Politică, 1979, 381 p.

105   Solinger, Pierre; Laurent, EricRăzboi în Golf. Dosarul secret [The Gulf War. A Secret File], trans. Agnes Davidovici, Anca Grigoriu, Aureliana Ionescu, Buc., Ed. Tinerama, 1991, 208 p.

106   Sourdel, Dominique Istoria arabilor [History of the Arabs], trans. Ioana Cojocariu, Introduction Nadia Anghelescu, Foreword and notes Radu G. Păun, Buc., Ed. Corint, Col. Istorie universală. Microsinteze, 2001, 148 p.

107   Stănescu, C.  - Stabilirea relaţiilor diplomatice cu Irakul [Establishment of Diplomatic Relations with Iraq], RDR, 3rd vol., p.322-331.       

108   Şarambei, Nicolae - Epopeea de la Bir-Hakeim [The Bir Hakeim Epic], "Veac nou", 44(1988), no.2, p.13; no.3, p.13; no.4, p.12-13.

109   Şerbănescu, Ana Maria - Califatul de Cordoba [The Cordoba Caliphate], "MI", 19(1985), no.1, p.54-58.

110   Tartler, Grete Egiptomanie. Dorul Europei de Ţara Faraonilor [Egyptomania. Europe’s Longing for the Pharaohs’ Country], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p. 90-92.

111   Tănăsache, Ilie - Universităţile palestiniene [Palestinian Universities], “PA”, 1(1993), no.4, p.3.

112   Tomescu, Nicolae Războiul din Golf: Radiografie posibilă [The Gulf War: a Possible Analysis], Iaşi, Ed. Cermi, 1997, 277 p.

113   Thuillier, J.P. - Cartagina îşi dezvăluie misterele [Carthage Reveals Its Misteries], “MI”, 1995, no.1(334), p.79-81.

114   Unc, Gheorghe - 1925-1927: Războiul de eliberare a Siriei. Ecouri în presa română [1925-1927: Syria's Liberation War Reflected in the Romanian Newspapers], "MI", 1981, no.2, p.48-50.

115   Unc, Gheorghe - Rezistenţa antifascistă din  Africa de Nord [Anti-Fascist Resistence in North Africa], în Rezistenţa antifascistă şi antiimperialistă în Asia şi Africa(1931-1945) [Anti-Fascist and Anti-Imperialist Resistance in Asia and Africa (1931-1945)], Buc., Ed. Politică, 1986.

Review:

- Ilie Schipor, "Anale de istorie", 34(1988), no.2, p.148-153.

116   Unc, Gheorghe (a.o.) - Documentar cu privire la istoria contemporană a unor ţări din Africa de nord şi Orientul Apropiat [Documentary regarding the Contemporary History of Countries in North Africa and the Near East (Tunisia, Morocco, Syria, Lebanon, Jordan)], Buc., Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice, 1968, 473 p. + 1 map.

117   Urum, Valentin - Pages de l'histoire des relations roumano-africaines jusqu'en 1918 [History of the Romanian-African Relations until 1918], "Revue roumaine d'histoire", 6(1968), no.4, p.543-561.

118   Urum, Valentin - Sur l'histoire des relations de la Roumanie avec les pays arabes de l'Afrique du Nord [Notes on the History of Romanian Relations with the Arab Countries in North Africa], "RA", 1974, I, p.37-48.

B  Reviews

1         Ciocîltan, Virgil - Review of G. E. von Grunebaum,  Die Islamischen Reiche nach dem Fall von Konstantinopel, Frankfurt am Main, 1971, in "Revue roumaine d'histoire", 13(1974), no.5-6, p.800-804.

2         Frances, E. - Review of N.V. Pigulevskaja, Die byzantinische Diplomatie und die Araber [Byzantine Diplomacy and the Arabs], "SAO", 1967, V-VI(1967), p.427-428.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Ioana FEOOROV -  Last update: April, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU