Previous - About the author - Contents - Home - Next

 

3. Religion

a) Islam

A            

1         Anghelescu, Nadia - Dialogul islamo-creştin azi [The Islamic-Christian Dialogue Today], "Luceafărul", 1990, no.38.

2         Anghelescu, Nadia - Introducere în islam [Introduction to Islam], Buc., Ed. Enciclopedică, 1993, 144 p.

Reviews: 

-          Simona Sora, Despre islamfără prejudecăţi, "R.lit.", 27(1994), no.3, p.6.

-           George Grigore, O poartă spre cunoaşterea lumii arabo-islamice, "Universul cărţii", 3(1994), no.1, p.7. 

-          Ioana Pârvulescu, “RL”, 1994, no.3, p.6-7.                

-          "LAI", 3(1993), no.47, p.8.

-          Daniela Firănescu, Al-Tarabbus wa su’ al-fahm mutabadalani, “’Akhbar al-‘adab”, Cairo, 1999, no.312.

3         Anghelescu, NadiaIntroducere în  islam [Introduction  to Islam], interview by Adriana Popescu, "Armonia", 2(1994), no.1, p.11.

4         Anghelescu, Nadia“Islam” şi “islamism”, “Ararat”, 6(1995), no.22(91).

5         Anghelescu, Nadia - Islamul în oglinda Europei [Islam Reflected in the Eyes of Europe], "R.lit.", 23(1990), no.45, p.20.

6         Anghelescu, Nadia - Islamul şi celelalte religii monoteiste [Islam and the other Monotheist Religions], "LAI", 1(1991), no.12, p.7.

7         Anghelescu, NadiaLa minorité musulmane de Roumanie [The Muslim Minority in Romania], “Islamochristiana”, Rome, 25(1999), p.125-137.

8         Anghelescu, Nadia Recursul la integrism este rezultatul unei crize profunde [The Recourse to Integrism is the Result of a Deep Crisis], interview by Dan C. Mihăilescu,"LAI", 1(1991), no.12, p.6.

9         Anghelescu, Nadia Romania, in World Survey of Islamic Manuscripts,  Geoffrey Roper ed., London, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 1992, p.647-659.

10      Anghelescu, Nadia Stereotipuri privind islamul şi lumea arabă [Stereotypes regarding Islam and the Arab World], “ALA”, 5(1996), no.336.

11      Bach, Marcus – Marile religii ale lumii [Great Religions of the World], Buc., Ed. Gnosis, 1996, 138 p.: Ch.8: Islam, p.108-123.

12      Barbulesco, Luc; Cardinal, Phillipe - Islamul în întrebări [Islam in Questions], "LAI", 3(1993), no.17, p.1, 6.

13      Burkhardt, Titus - Sufism şi misticism [Sufism and Mysticism], excerpt from Introduction aux doctrines ésotériques de l'Islam [Introduction to the Esoteric Doctrines of Islam], trans. Dan Stanca, "LAI", 3(1993), no.47, p.4,5.

14      Cantemir, Dimitrie - Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane [System of the Muhammedan Religion], trans., Foreword and comments by Virgil Cândea, Buc., Ed. Minerva, 1977, 689 p. + 20 illustrations.

Reviews: 

-          Şerban Cioculescu, Un eveniment cultural, "Flacăra", 26(1977), no.28, p.17.

-          G.Zane, "Flacăra", 26(1977), no.35, p.11.

-          Al. Piru, "Luceafărul", 20(1977), no.27, p.1,5.

-          Alexandru Duţu, D. Cantemir – orientalist, "R.lit.", 10(1977), no.25, p. 19.

-          Carol Göllner, "RESEE", 15(1977), no.4, p.787-788.

-          Emilian Vasilescu, "BOR", 116(1978), no.1-2, p.152-156.  

-          Gh. Cunescu, "Glasul Bisericii", 37(1978), no.5-6, p.664-667.

-          Dan Medeanu - Alexandru Oprea, "TR", 7(1978), no.147, p.4.

-          Rodica Pop, "SAO", 1983, XI, p.117-118.

15      Cantemir, Dimitrie - Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane [The System of the Muhammedan Religion], transl., Foreword, notes and comments by Virgil Cândea, in Dimitrie Cantemir, Opere complete, VIII, Buc., 1987, 2nd vol.

16      Cândea, Virgil La dimension spirituelle de l’oecumenisme du Sud-Est Européen [including Islam], “AIESEE”, 14-15(1994-1995), p.61.

17      Cândea, Virgil Locurile sacre ale Islamului [Sacred Places of Islam]¸ ”MI”, 1993, no.8(317), p.9-13.

18      Cândea, Virgil - Serapion Arsinoites şi Faridu-d-Din 'Attar. Motive comuneîn literatura creştină şi sufi din secolele V-XII [Common Topics in the Christian and the Sufi Literature of the V-XII Centuries], "Orient", 1990, no.1, p.14-16.

19      Davy, Marie-MadeleineEnciclopedia doctrinelor mistice [Encyclopaedia of Mystical Doctrines], coord. Marian Berlewi, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998, 3 vol; 2nd vol., p.291-336: Mistică musulmană [Muslim Mysticism].

20      Delumeau, Jean Religiile lumii [Religions of the World], Buc., Ed. Humanitas, 1996, p.251-334: Islam, trans. Rodica Buburuzan.

21      Dobrişan, Nicolae - Coranul şi religia islamică [The Koran and the Islamic Religion (Foreword to a New Edition of the Koran in Romanian)], Buc., 1994.

22      Dobrişan, Nicolae –  Despre inimitabilitatea” stilului coranic şi “intraductibilitatea” Coranului [On the “Inimitability” of the Koranic Style and “Intraductibility” of the Koran], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.265-278.

23      Dunca, MirceaCatalogue of the exhibition Scrierea în arta islamică [Writing in Islamic Art], Buc., Ed. Muzeului Naţional de Artă al României, 2000, 90 p. with illustrations.

24      Dunca, Mircea Interview by Roxana Nicolae (on the exhibition “Writing in Islamic Art”), “Ecart”, March 17-18, 2000, no.75, p.8.  

25      Eliade, Mircea - Istoria credinţelor şi ideilor religioase [The History of Religious Beliefs and Ideas], trans. Cezar Baltag, vol.3, Buc., EŞE, 1988, p.69-91 : Mahomed şi avîntul Islamului [Muhammad and the Rise of Islam]; p.121-160: Teologii şi mistici musulmane [Muslim Theologies and Mystic Beliefs].

26      Eliade, Mircea; Culianu, Ioan Petru Dicţionar al religiilor [A Dictionary of Religions], trans. Cezar Baltag, Buc., Ed. Humanitas, 1996, p.187-207: Islam.

27      Gaudin, Philippe (a.o.) – Marile religii[Great Religions], trans. Sanda Aronescu, Buc., Ed.Orizonturi/Ed. Lider, 1996, 464 p.: Part 2, Islam, p.122-216.

28      Gemil, Tahsin - Comunitatea musulmană din România [The Muslim Community in Romania], “PA”, 1(1993), no.1, p.5.

29      Gemil, Tahsin - O ediţie a Coranului [An Edition of the Koran], interview by Aurel Tănăsache, “PA”, 1(1993), no.4, p.3.

30      Gheorghiu, C. Virgil – Christ au Liban. De Moďse aux Palestiniens, Paris, Ed. Plon, 1979; Monaco, Ed. du Rocher, 1989, 221 p.;  Spanish trans., Barcelona, Luis de Caralt, 1979, 188 p.

31      Gheorghiu, C. VirgilLa Vie de Mahomet, trans. Livia Lamour, Paris, Ed. Robert Laffont, 1962, 353 p. ; ed.2, 1975; Spanish trans. by F. José Alcantara, Barcelona, Luis de Caralt, 1963, 431 p.; ed.2, 1975.

32      Goldenberg, Yves - Notes en marge de quelques écrits roumains sur le Coranet l'Islam [Notes on Certain Romanian Writings about the Koran and Islam], "AUB", 21(1972),  p.121-127.

33      Grigore, George Allah sau Dumnezeu [Allah or God], “Karadeniz”, 1999, no.10, p.2.

34      Grigore, George - Codul Penal Islamic [The Islamic Code of Law], "Tineretul liber", 3(1991), no.370, p.4.

35      Grigore, GeorgeCalendarul Islamic [The Islamic Calendar], “Feţele Culturii”, June 10, 1995, no.908(1528), p.2.

36      Grigore, George - Coranul: Iisus Cristos, un mare profet [The Koran: Jesus Christ, a Great Prophet], “Astra”, 1999, no.6, p. 33-36.

37      Grigore, GeorgeCoranul, în albaneză, de la Ploieşti [The Koran in Albanian from Ploieşti], “Studii şi documente privitoare la istoria comunităţii albaneze din România”, Buc., 2000, p.148-155.

38      Grigore, George - Coranul în limba română (Probleme de traducere) [The Koran in Romanian (Translation Problems)], "Curierul naţional”, 2(1991), no.259, p.3.

39      Grigore, George - Cum am tradus Coranul [My Translating of the Koran], "Flagrant", 1992, no.39, p.9.

40      Grigore, George De la “tabla păstrată” la “masa păzită” (remarks on the translation of some Koranic terms), “Karadeniz”, 1999, no.8, p.3.

41      Grigore, George Hadisul şi traducerea sa în limba română [The Hadith and Its Translation into Romanian], “Karadeniz”, 1999, no.7, p.3.

42      Grigore, GeorgeIisus Cristos în Coran [Jesus Christ in the Koran], “Albina”, dec.1995, p.7-8.

43      Grigore, George - Karbala şi Najaf, oraşe sfinte [Kerbala and Nadjaf, Sacred Cities], "Tineretul liber", 3(1991), no.385, p.8.

44      Grigore, GeorgeMuslims in Romania, “ISIM Newsletter”, Leiden, 1999, no.3, p.34.

45      Grigore, George O încercare de a traduce cele nouăzeci şi nouă de nume ale lui Dumnezeu în limba română [Trying to Translate the Ninety-Nine Names of God into Romanian], “Karadeniz”, 1999, no.9, p.3.

46      Grigore, GeorgePoziţia islamică cu privire la traducerea Coranului [The Islamic Attitude towards Translations of the Koran], “Karadeniz”, no.1, 2000, p.10.

47      Grigore, George - Prima traducere integrală a Coranului în limba română [The First Complete Translation of the Koran in Romanian], “Feţele Culturii”, 1995, no.897, p.2.

48      Grigore, George - Problematica traducerii Coranului în limba română [Aspects of the Translation of the Koran into Romanian], Foreword Nadia Anghelescu, Ed. Ararat, Bucureşti, 1997, 186 p.

Reviews:

-          Dan Dulciu, The issue of the Coran translation into the Romanian language, “Concordia Religionum”, 1998, no.1, p.4.

-          Gheorghe Sarău, Problematica traducerii Coranului în limba română de George Grigore, “Asul de treflă”, 1997, no. 62, p. 5.

-          Mircea Borcilă, Problemele traducerii Coranului, “Steaua”, 1999, no.11-12, p.64-65.

49      Grigore, George - Ramadanul [with quotations from the Koran], "Tineretul liber", 3(1991), no.368, p.4.

50      Grigore, George - Suniţi şi şiiţi [Sunnis and Shi'is], "Viitorul românesc", 1(1991), no.2, p.2.

51      Grigore, George - Sura "Lumina zilei" [The Sura "Morning Bright"], "Flagrant", 1992, no.39, p.9.

52      Grigore, GeorgeTraducerea Coranului în limba română [The translation of the Koran into Romanian], “Karadeniz”, 1999, no.4, p.7.

53      Karam, Patrick Revenirea Islamului în fostul Imperiu Rus. Allah după Lenin [The Return of Islam in the Former Russian Empire. Allah after Lenin], trans. Ioan Rusu-Prigoreanu, Buc., Ed. Scripta, 1998, 335 p.

54      Kernbach, Victor Dicţionar de mitologie generală [A Dictionary of General Mythology], Buc., EŞE, 1989, p.359-360: Mitologie arabă [Arab Mythology].

55      Islam şi creştinism [Islam and Christianity (presentation of a Symposium at the Romanian Academy)],“Diplomat Club”, 2000, no.10-11(106-107), p.13.

56      Ivasiuc, Alexandru - Civilizaţia Islamului clasic [Civilization of Classical Islam], "R.lit.", 8(1975), no.46, p.7.

57      Marquette, Jacques de Hinduism, budism, Grecia, Israel, creştinism, islam, trans. Dan Dumbrăveanu and Victoria Comnea, Buc., Ed. Herald, 1996, 234 p.

58      Martinescu-Asău, TheodorViaţa, iubirile şi profeţiile lui Mahomed, creatorul Coranului [The Life, Loves and Prophecies of Muhammad, the Creator of the Koran], Iaşi, Ed. Porţile Orientului, 1994, 144 p.

59      Miquel, André – Islamul şi civilizaţia sa: sec.VII-XX, trans. Gloria Dorothea Ceacalopol and Radu Florescu, Foreword Radu Florescu, Buc., Ed. Meridiane, Col. Biblioteca de Artă, 1994, vol.1, 468 p., vol.2, 320 p.

60      Nicolae, Roxana – Anul Nou oriental – între mit şi religie [New Year in the Middle East], “Ecart”, Dec. 24, 1999, no.63-64, p.7.

61      Nicolae, Roxana – Pelerinaj la Mecca şi Medina [Pilgrimage to Mekka and Medina], “Lumea Magazin”, 9(2001), no.9(101), p.18-21.

62      Prezenţe musulmane în România [Muslim Presence In Romania (in Romanian, English and Arabic)], Foreword by Iacub Mehmet, mufti of the Muslim Community in Romania,  pres. by Radu Florescu, illustrations and graphical design by Ion Miclea, Buc., 1976, 112 p.

63      Schuon, Frithjof Să înţelegem Islamul. Introducere în spiritualitatea lumii musulmane [Understanding Islam. An Introduction to the Spirituality of the Muslim World], Buc., Ed. Humanitas, Col. Terra Lucida (Colecţia de spiritualitate universală), 1994, 256 p.

Review:

- Maria Genescu, “RL”, 1994, no.20, p.7.

64      Siat, JeanineMarile religii monoteiste, trans. Bogdan Geangalău, Iaşi, Ed. Institutul European, 2000, p.54-76: Islam.

65      Sourdel, Dominique; Sourdel-Thomine, Janine - Civilizaţia Islamului clasic [The Civilization of Classical Islam], trans. Eugen Filotti, Foreword by Aurel Decei, Buc., 1975, vol.1-2.

66      Sourdel, Dominique - Islamul , trans. Liliana Saraiev, Buc., 1993, 160 p.

67      Stănescu, Gheorghe G.Mahomed Profetul [Muhammad the Prophet], Cluj-Napoca, Ed. Dacia, Col. Homo Religiosus, 1998, 184 p.

68      Thoraval, YvesDicţionar de civilizaţie musulmană, trans., adaptation, additions and Introductory Note Nadia Anghelescu, Buc., EUE, 1997, 330 p.

69      Vasilescu, Emilian - Istoria religiilor. Manual pentru Institutele Teologice ale Bisericii Ortodoxe Române [History of Religions. Hand-book for the Theological Institutes of the Romanian Orthodox Church], Buc., Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1975, p.150-181: Religia arabilor. Islamismul [The Arabs' Religion. Islam].

70      Vračanski,  Sofronij -– Sistema şi religia mohamedană: cartea celor trei religii, partea a treia [transcription of a Bulgarian manuscript - an adapted translation of Dimitrie Cantemir’s Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane], ed., trans., Foreword Anca Irina Ionescu, Buc., Ed. Universal Dalsi, 2000, 332 p.

B

71      Ablai, M. – Review to “Der Islam”, 1957, in “SAO”, 1960, II (1959), p.299-301.

72      Berza, Mihai - Review of Aboussouan, Camille - Art islamique dans lescollections privées libanaises [Islamic Art in Private Lebanese Collections], Beyrouth, 1974, in "RESEE", 14(1976), no.3, p.551-552.

73      Guboglu, M. – Review of Musulmanskoie sektantstvo [Muslim sects], Moskva, 1957, in “SAO”, 1960, II (1959), p.296-297.

b)             Christian Arabs

74      Cândea, Virgil Colecţia de icoane Abou Adal. Reînvierea artei icoanelor în lumea creştină de azi [The Abou Adal Icon Collection. Rebirth of the Art of Icons in Modern Christianity], “MI”, 1994, no.1(322), p.12-15.

75      Cândea, Virgil En attendant leur estimation commerciale, leur valeur scientifique, historique et esthétique est indeniable [Awaiting a Commercial Assessment, their Scientific, Historical and Aesthetic Value is Indeniable], interview by Dominique Eddé, “Al-Safa”, Beyrouth, Sept. 12, 1973.

76      Cândea, Virgil - Icônes grecques, melkites, russes. Collection privée du Liban [Greek, Melkite and Russian Orthodox Icons. A Private Lebanese Collection], Exhibition Catalogue (Musée Carnavalet, Paris), scientific supervision by Virgil Cândea, Genčve, 1993, Ed. Skira, 411 p. with illustrations.

Reviews:

-          Jean D’Ormesson - Icônes [Arab Orthodox Icons at the Carnavalet Museum in Paris], “Le Figaro Magazine”, Paris, 1993, no.15187, p.33.

-          Michael Gibson, Otherwordly Images, “International Herald Tribune”, Paris, 19-20 iunie 1993.

-          Sterică Florea, Un act de credinţă. Expoziţia de icoane melkite, "Lumea", 1993, no.42, p. 27.

-          PaulBichara – Exposition d’icônesau Carnavalet (including Arab and Romanian icons), “Bulletin de la paroisse grecque catholique Saint-Julien-le-Pauvre”, Paris, 1993, no.5, p.22-24.

-          Harry Bellet – Le pčre, le fils et beaucoup d’esprit, “Le Monde. Culture”, Paris, 1993, no.15041, p.17.

-          Expoziţie de icoane, “Nor Ghiank”, 1993, no.6, p.9.

-          Expoziţie de icoane (Exhibition of Greek, Arab and Russian Orthodox Icons at the Carnavalet Museum in Paris), "Armonia", 2(1994), no.1, p.8.

77      Cândea, VirgilL’Entrée des icônes [Exhibition of Arab Orthodox Icons at the Carnavalet Museum in Paris], “L’Ane”, Paris, 1993, no.54-55, p.4-5.

78      Cândea, VirgilIcônes Melkites. Exposition organisée par le MuséeNicolas Sursock du 16 mai au 15 juin 1969 [Melkite Icons. Exhibition at the Nicolas Sursock Museum, May 16 – June 15, 1969], exhibition catalogue supervised by Virgil Cândea, Beyrouth, 1969, 340 p. (with 112 illustrations).

79      Cândea, Virgil Les riches heures des icônes melkites [Celebration of the Melkite Icons], “L’Oeil”, Paris, 1993, no.451, p.31-36.

80      Cândea, Virgil Le proche-Orient est une zone importante d’iconographie [Middle East is an Important Iconographic Area], interview by Nohad Salameh, “Le Réveil”, Beyrouth, January 5, 1982.

81      Cândea, Virgil Premičre mondiale de l’Exposition d’icônes melkites au Musée Sursock [World Premiere of the Exhibition of Melkite Icons at the Sursock Museum], “La Revue du Liban et de l’Orient arabe”, Beyrouth, 40(1969), May 17, no.542.

82      Cândea, Virgil Mundhu al-‘an ‘ala kull mu’arrikh fi al-fann al-bizantiniyy ‘an yada’a fi hisabi-hi al-iqunat al-marsumat fi batriyarkiyat al-Sharq al-thalath [From Now On, All Historians of Byzantine Art Will Have to Take into Account the Icons Painted in the Three Patriarchies of the Middle East], “Al-Nahar”, Beyrouth, 16 mai 1969.

83      Cândea, Virgil Parallelisme Roumanie-Liban. Reflexions sur les icônes. L’histoire de l’icône au Levant [Parallel Romania-Lebanon. Reflections on the Icons. History of the Middle East Icon], “Le Soir”, Beyrouth, April 21, 1967.

84      Cândea, Virgil Une théologie de l’image [A Theology of the Image (Melkite Icons)], “Le temps de l’Église”, 1993, no.10, p.56-59.

85      Cândea, Virgil; Agemian, Sylvia Les icônes melkites ŕ la limite orientale de l’art post-byzantin [Melkite Icons at the Eastern Boundary of Post-Byzantine Art], “L’Orient”, Beyrouth, May 31, 1970, p.12-13.

86      Ghica, Oana Cultura creştină de limbă siriacă [Christian Culture in Syriac], “Telegraful de Prahova”, 8 iunie 2001, p.2.

87      Ghica, Oana Răspîndirea creştinismului în Peninsula arabică [Christian Diffusion in the Arab Peninsula], “Monitorul de Prahova”, 8 iunie 2001, p.8.

88      Rusan, Romulus - Creştinii la Cairo [Christians in Cairo], "Orient", 1990, no.1, p.78-80.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Ioana FEOOROV -  Last update: April, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU