Previous - About the author - Contents - Home - Next

 

5. Literature

A

1         Anghelescu, Mircea - Insemnări despre proza arabă contemporană [Notes on the Contemporary Arabic Prose], "Secolul 20", 3 (1963), no.6-7, p.351-356.

2         Anghelescu, Mircea - Les Milles et une Nuits dans la littérature roumaine du XVIIIe  siècle [The Thousand and One Nights in the XVIIIth Century Romanian Literature], in Études arabes et islamiques, Actes du XXIXe Congrès International des Orientalistes, 2, Langue et littérature, section organized by Charles Pellat, 1st vol., Paris, 1975, p.13-17.

3         Anghelescu, Mircea - Monuments of Arabic Poetry in Romanian, "Romanian Review", 23(1979), no.8, p.144-147.

4         Anghelescu, Mircea - New Findings on the Translation of the Arabian Nights into Romanian, "Analele Societăţii de Limbă Română", Zrenjanin-Yugoslavia, 1972-1973, no.2-3, p.61-64.

5         Anghelescu, Mircea - O revistă irakiană: "Al-Adib al-Iraqi" [An Iraqi Journal: "Al-Adib al-Iraqi"], "Secolul 20", 2(1962), no.9, p.210-212.

6         Anghelescu, Mircea - Observaţii cu privire la traducerile româneşti din Halimaîn secolul al XVIII-lea [Remarks on the Romanian Translations from the Halima (Arabian Nights)in the XVIIIth Century], "Limba română", 23(1974), no.1, p.25-28.

7         Anghelescu, Mircea - Prima traducere românească din Halima[The First Romanian Translation from the Halima (Arabian Nights)], 21(1972), no.3, p.263-266.

8         Anghelescu, NadiaAl-‘Adab al-‘arabiyy wa ‘amal al-mustashriqin [Arabic Literature and the Orientalists’ Work], “Al-Majallat al-‘arabiyya li-al-thaqafa”, Ed. by A.L.E.C.S.O., 15(1996), no.30, p.118-133.

9         Anghelescu, Nadia - Despre specificul literaturii arabe [On the Specificity of Arabic Literature], "Gazeta literară", 14(1967), no.6, p.8.

10      Anghelescu, Nadia - Dincolo de O mie şi una de Nopţi [Beyond the Thousand and One Nights], LAI, 3(1993), no.17, p.3.

11      Anghelescu, Nadia Literatura arabă în oglinda Europei [Arabic Literature in the Mirror of Europe], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.14-21.

12      Anghelescu, Nadia - Milenariul Al-Hamadhani [The Al-Hamadhani Millenium], "Luceafărul", 10(1967), no.7, p.6.

13      Anghelescu, Nadia Taha Hussein, după douzeci de ani [Taha Husseyn, after Twenty Years], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.147-151.

14      Anghelescu, Nadia - Un clasic al prozei arabe: Djahiz [A Classic of Arabic Prose: Djahiz], în Studii de literatură universală, Buc., 8(1966), p.97-112.

15      Anineanu, Marta - Povestea lui Camaralzaman [The Story of Camaralzaman (from the Arabian Nights)], "RITL", 19(1970), no.2, p.291-294.

16      Avădanei, Ştefan Foreword to Haidar Mahmoud Haidar, Poeme [Poems], Iaşi, Ed. Junimea, 1989, 72 p.

17      Abd al-Wahab al-Bayati (Iraq) - Interview by Nicolae Dobrişan,"R.lit.", 5(1972), p.29.

18      Bădicuţ, Ilie - Apariţia şi transmiterea poeziei arabe pre-islamice [The Surge and Diffusion of the Arab Pre-Islamic Poetry] "AUB", 19(1970), p.41-48.

19      Bădicuţ, Ilie - Cartea cîntecelor arabe [The Arab Songs Book], "Argeş", 3(1968), no.4, p.12.

20      Bădicuţ, Ilie -O mie şi una de nopţi în ediţie nouă  [The Thousand and One Nightsin a New Edition ], "Gazeta literară", 14(1967), no.8, p.8.

21      Bădicuţ, Ilie - Al-Mutanabbi, "Argeş", 1(1966), no.4, p.15.

22      Bădicuţ, Ilie - Paralele orientale la un vers din Mortua est de Eminescu [Oriental Analogies with a Line from Eminescu's Mortua est], "AUB", 21(1972), p.137-141.

23      Bădicuţ, Ilie - Pe urmele culturii arabe în Europa [On the Track of Arab Culture in Europe], “PA”, 1(1993), no.2, p.8.

24      Bădicuţ, Ilie - Prolegomene la studiul vieţii şi poeziei romanticului tunisianAbul Qasim aş-Şabbi [Introduction to a Study of the Life and Poetry of the Tunisian Poet Abul Qasim aş-Şabbi], "AUB- LUC", 19(1970), no.1, p.151-157.

25      Buburuzan, Rodica - Basme, povestiri, istorisiri...arabe [Arab Tales, Stories, Narratives], "Vieaţa nouă", 1(1992), no.3, p.81-84.

26      Buburuzan, Rodica Formele şi absurdul [The Forms and the Absurd (about Salah Abd es-Sabour’s theatre], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.226-228.

27      Buburuzan, Rodica The Arabic Literature in Romania, “Diplomat Club”, 1997, no.3 (63), p.13.

28      Buburuzan, Rodica Tradiţie şi autenticitate [Tradition and Authenticity (about Salah Abd es-Sabour)], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.210-212.

29      Canetti, Elias Vocile din Marrakesh, trans., Foreword and notes Elena Viorel, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1993.

                                Review:

                                - Andreea Deciu, “RL”, 1994, no.8, p.7.

30      Cândea, VirgilLe Liban a largement contribué à l’héritage littéraire de mon pays [Lebanon Has Largely Contributed to the Literary Heritage of My Country], interview by Hala Khoury, “L’Orient – Le Jour”, Beyrouth, March 15, 1982.

31      Cicanci, Olga - Deux variantes grecques de l'oeuvre Stephanites et Ichnilates (Kalila et Dimna) [Two Greek Variations of Stephanites and Ichnilates (Kalila and Dimna)], "RESEE", 10(1972), no.3, p.449-458.

32      Constantinescu, Viorica S. – Exotismul în literatura română a secolului  al  XIX-lea, Iaşi, Ed. Universităţii “Al. Ioan Cuza”, 1998, 192 p.

33      Crişan, Ana-MariaForeword to Said Anebtawi, Leul şi şoricelul [The Lion and the Mouse], Folk Arab tale, Tîrgu-Mureş, 1995.

34      Dobrişan, Nicolae - Ce e nou în cultura egipteană: Labirint [What Is New in the Egyptian Culture: Labyrinth], "R.lit.", 4(1971), no.23, p.20-22.

35      Dobrişan, Nicolae - Curente, orientări şi şcoli literare [Literary Trends, Directions and Schools], "R.lit.", 4(1971), p.20-21.

36      Dobrişan, Nicolae - Grupul 68 [The '68 Group], "R.lit.", 4(1971), no.23, p.24.

37      Dobrişan, Nicolae - Insemnări despre nuvela algeriană [Notes on the Algerian Short Story], "R.lit.", 5(1972), no.10, p.29.

38      Dobrişan, Nicolae - Momentul actual al liricii egiptene [The Present Moment in Egyptian Poetry], "R.lit.", 4(1971), no.23, p.24.

39      Dobrişan, Nicolae Naghib Mahfuz – argumente la Premiul Nobel [Naghib Mahfuz – Arguments for a Nobel Prize], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.157-165.

40      Dobrişan, Nicolae - Naghib Mahfuz: Nobel 1988, "R.lit.", 21(1988), no.44, p.21.

41      Dobrişan, Nicolae Literatura arabă în România [Arabic Literature in Romania], “Alif”, 1(1995), no.1, p.15-16.

42      Dobrişan, Nicolae Literatura ţărilor din Nordul Africii în România [Literature of the North African Countries in Romania], in Relaţiile dintre România şi Africa: tradiţii, prezent, perspective, Buc., Ed. Macarie, 1999, p.149-151.

43      Dobrişan, Nicolae Reîntîlnirea cu Naghib Mahfuz, prozator egiptean [Meeting Again the Egyptian writer Nagib Mahfuz], “RL”, 1996, no.13, p.14.

44      Dobrişan, Nicolae Tarjamat al-‘adab al-‘arabiyy fi Rumaniya  [Translations of  Arabic Literature in Romania], Al-Watan, Qatar, June 1, 1996. 

45      Dobrişan, Nicolae Un “Nobel” pentru Egipt [A “Nobel” for Egypt], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.157-165.

46      Dobrişan, Nicolae - Un poet irakian: Abd al-Wahab al-Bayati [An Iraqi Poet: Abd al-Wahab al-Bayati], "R.lit.", 5(1972), no.17, p.29.

47      Eretescu, Constantin - Les Milles et une nuits en Roumanie [The Thousand and One Nights in Romania], "RA", 1976, II, p.43-51.

48      Feodorov, Ioana Taufiq al-Hakim sau obsesia eternităţii [Taufiq al-Hakim or the Obsession of Eternity], “Secolul 20”, 1995, no.4-5-6, p.200-204.

49      Feodorov, Ioana Romanian Translations from the Arabic Literature (1964-1994), “Romano-Arabica. New Series”, Buc., TUB, 2001, I.

50      Firănescu Buburuzan, DanielaGamal el-Ghitani: bucuria unei întâmplări neîntâmplătoare [Encounter with Gamal el-Gitani], “Luceafărul”, Dec. 1996, no.45 (296), p.20.

51      Frunzetti, Ion - Poezia hispano-arabică şi autonomizarea conştiinţei literareeuropene [The Spanish-Arabic Poetry and the Authonomy of the European Literary Consciousness], "Secolul 20", 1980, no.4-5, p.161-179.

52      Goldenberg, Yves - La métrique arabe classique et la typologie métrique [Classical Arabic Metrics and Metrical Typology], "RRL", 21(1976), no.1, p.85-98.

53      Grigore, GeorgeForeword to Stele nepieptănate by Mahmoud Al-Hasan, Buc., Ed. Lucky, 1994.

54      Grigore, GeorgeO privire asupra teatrului arab [Short Survey of the Arab Theatre], “Rampa”, 1995, no.37, p.7.

55      Grigore, GeorgeAl-Wujud al-Thaqafiyy al-‘arabiyy fi Rumaniya [The Arab Cultural Presence in Romania], “Al-‘Afaq Al-‘Arabiyya”, Baghdad, 1995, no.3-4, p.74-75.

56      Hassan Ihab (Egypt)Postmodernismul oferă noi deschideri [Post-Modernism Offers New Paths], interview by Ion Bogdan Lefter, “Contrapunct”, 2(1991), nr.38(90), p.12.

57      Macovei, Antoaneta - Aspecte ale literaturii algeriene contemporane [Aspects of the Contemporary Algerian Literature], "Ateneu", 29(1983), no.5, p.9.

58      Naghib Mahfuz (Egypt) - Interview by Nicolae Dobrişan, "R.lit", 4(1971), no.23, p.20.

59      Maximilian, C. – Foreword to Rachel Elias Daoud, Escale pe Golgota, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1983.

60      Miquel, André; Bencheikh, Jamel Eddine - Dragostea între deşert şicetate [Love Between the Desert and the City], excerpts from D'Arabie etd'Islam, Paris, 1992, trans. Iulia Bogdan, LAI, 3(1993), no.17, p.8.

61      Munteanu, Aurel Dragoş - Cuvântul  şi istoria [The Word and History (about the Arabic Literature)], "Luceafărul", 25(1982), no.51, p.7.

62      Nagy, Olga Un représentant du “modernisme” dans la littérature égyptienne: Taufik al-Hakim [A Representative of “Modernity” in the Egyptian Literature: Taufiq al-Hakim], in “SAO”, 1958, I (1957), p.333-338.

63      Novac, Fevronia - Din capodoperele poeziei arabe clasice [Masterpieces of Classical Arabic Poetry], "LAI", 3(1993), no.17, p.3.

64      Novac, Fevronia Presentation of Naghib Mahfuz, “Calende”, 1991, no.1, p.7.

65      Popescu, Cristian - Le motif du "signe arabe" chez Eminescu [The Topic of the "Arab Sign" with Eminescu], "Synthesis", 1975, no.2, p.19-24.

66      de Rougemont, Denis Iubirea şi Occidentul [Love and the West], trans. and notes Ioana Cândea-Marinescu, Buc., Ed. Univers, 1987, p.111-119: Arab Mistical Poetry (Ibn al-Farid etc.). 

67      Sasu-Ţimerman, DorotheaLes Milles et Une Nuits dans la littérature roumaine, “SAO”, 1960, II (1959), p.189-205.

68      Şomfelean, Liliana - Premiul Goncourt 1987 [The 1987 Goncourt Prize (Awarded to Tahar Ben Jelloun for the novel La nuit sacrée)], "Steaua", 39(1988), no.3, p.43.

69      Ştefănescu, Cornelia André Gide despre singurătăţile de la El Kantara [André Gide about the Solitude at El-Kantara (about Gide’s travel notes from Tunisia)], “Jurnalul literar”, 1993, no.29-32, p.2.

70      Tartler, Grete - De la poezia arabă clasică la trubaduri şi la "primii noştripoeţi" [From Classical Arabic Poetry to the Troubadours and "Our First Poets"], "Orient", 1990, no.1, p.9-13.

71      Tartler, Grete - "Motive" din poezia arabă clasică în lirica trubadurescă ["Topics" from the Classical Arabic Poetry in the Troubadours' Poems], "RITL", 34(1986), no.1, p.58-61.

72      Tartler, Grete - Poezia arabă clasică, lirica trubadurescă şi a minnesangului [Classical Arabic Poetry, Troubadours' Poems and Minnesang], "RITL", 32(1984), no.4, p.52-56.

73      Tartler, Grete - Proba Orientului [The Orient Challenge], Buc., Ed. Eminescu, 1991.

Review:

 - Octavian Soviany, Proba Orientului, “Contemporanul”, 1992, no.46-48(135-137), p.10.

74      Tartler, Grete - Suggestions for an Oriental Aesthetics of Codification inAnton Pann's Work, "SAO", 1983, XI, p.96-100.

75      Tartler, Grete - Un predecesor al lui Dante [A Predecessor of Dante's (the Arab poet Abu-l 'Ala al-Ma'arri)], "Luceafărul", 23(1980), no.50, p.8.

76      Tartler, Grete - Versuch einer Interpretation der Qasida von Imru-l Qais [An Attempt to Interpret Imru-l Qais's Qasida], "RA", 1974, I, p.69-76.

77      Ţârlescu, Gheorghe - The Mythological Content in the Arab Thought, "RA", 1976, II, p.85-88.

B

78      Anghelescu, Mircea - Review of the "Bulletin d'études orientales", Damasc, 30(1978), in "SAO", 1980, X, p.174.

79      Anghelescu, Mircea - Review of Hilary Kilpatrick, The Arab Novel – a Single Tradition?, “Journal of Arabic Literature”, 5(1974), p. 93-107, in “Synthesis”, 1975, II, p.302.

80      Anghelescu, Mircea - Review of Kalila e Dimna, ed., introd. and notes by Juan Manuel, Cacho Blecua and Maria Jesus Lacarra, Madrid, 1984, in "Synthesis", 1985, no.12, p.97.

81      Anghelescu, Mircea - Review of Charles Vial, Le personnage de la femmedans le roman et la nouvelle en Egypte de 1914, Damas, Institut Français de Damas, 1979, in "Synthesis", 1981, no.8, p.327-328.

82      Anghelescu, Nadia - Review of Regis Blachère, Histoire de la littérature arabe, Paris, 1966, in "SAO", 1971, VIII, p.266-269.

83       Anghelescu, Nadia Review of Love and Sexuality in Modern Arabic Literature, Roger Alen, Hilary Kilpatrick and Ed. de Moor eds., London, 1995, in “Synthesis”, 1996, XXIII, p.74-76.

84      Dobrişan, Nicolae - Review of Romania-a Poetical Itinerary (Poetry by Fuad Badawi published in Cairo), "R.lit.", 9(1976), no.47, p.23.

85      Firănescu, Rodica Review of  Pierre Larcher, Les Mu’allaqat ou Les sept poèmes préislamiques, Ed. Fata Morgana, 2000, in “Revue des Mondes Musulmans et de la Méditéranée” Aix-en-Provence, 2000, no.91-94, p.419-424.  

86      Gross, C. - Review of Erkundungen. 28 irakische Erzähler (A Study of Twenty-Eight Iraqi Story-Tellers), ed. and Foreword by Wiebke Walther, Berlin, 1985, in "Neue Literatur", 37(1986), no.1, p.84-85.

87      Ţârlescu, Gheorghe - Review of Aly Eş-Şauk, Dada bayna ‘ams wa al-yaum [Dada between Yesterday and Today], Baghdad, 1974, in "Synthesis", 1977, no.4, p.270-271.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.    
 Comments to:
Ioana FEOOROV -  Last update: April, 2003 - Web design§Text editor: Monica CIUCIU