Cezar BÃLÃSOIU  
    
 
Home           e-books           Cuprins    
Înainte >>>
 


1. Anticii: ontologie şi teleologie

1.1. Reprezentarea cuvintelor la Platon: adevăr şi imitaţie

         În Sofistul 265b-267b citim că artele productive se împart în meşteşug divin şi meşteşug uman şi că fiecare dintre ele produce "originale" şi imitaţii: Zeul creează un animal, de pildă, dar şi oglindirea acestuia în apă sau imaginea lui într-un vis, iar omul poate produce o casă, dar şi reprezentarea plastică a acesteia, în pictură; de fapt, la nivel uman, mimesis activitatea prin care iau naştere copiile, se identifică cu arta pictorului, a sculptorului, a poetului şi a actorului.

         În cartea a III-a a Republicii (392c-398c), Platon, vorbind despre arta poetului, face distincţia dintre istorisirea fără imitaţie (διήγησις ¥νευ μιμήσεως) şi istorisirea prin imitaţie (διήγησις διά μιμήσεως). Aceste mijloace de expresie pot apărea separat sau pot coexista într-o anumită operă; astfel, ditirambii sunt un model de istorisire simplă (tip de expunere pentru care pledează Platon), în poezia epică se întâlnesc ambele modalităţi, iar tragedia şi comedia au o natură imitativă, deoarece în ele predomină, ca mijloc de expresie, istorisirea prin imitaţie (pe care Platon o repudiază din cetatea sa ideală, împreună cu practicienii ei). Homer, bunăoară, poate alege istorisirea simplă, vorbind "în numele lui propriu" (λέγει τε αÙτός Ð ποιητής) şi  necăutând "să ne facă să credem că vreun altul decât el însuşi ar vorbi" sau poate vorbi prin intermediul personajelor: de fiecare dată, naraţiunea (adevărul poetului) va fi diferită ca statut şi superioară dialogului (minciuna personae-lor). Socrate dă în cartea a III-a a Republicii un model de istorisire simplă (¡πλo διήγησις) şi transpune un pasaj dialogat din Iliada, arătând că nu ar fi existat imitaţie dacă Homer ar fi spus despre preotul Chryses: invocându-i pe zei ca aceştia să le dea aheilor pe mână Troia şi să-i mântuie, s-a rugat de regi să-i slobozească fiica, primind darurile şi fiind cu frică de zeul Apollon; după ce el a grăit acestea, toţi l-au cinstit şi au încuviinţat, dar Agamemnon s-a mâniat, poruncindu-i să   plece etc.

        Se pot face următoarele observaţii:

         a. teoria platoniciană este ontologică; ea este formulată din perspectiva întrebării unde ne aflăm (în ierarhia creatorilor) atunci când creăm ?; ea serveşte în primul rând unui scop politic (crearea cetăţii ideale) şi ideal ar fi ca locuitorii respectivei cetăţi să fie tangenţi la cele divine şi nu la fiinţele create prin mimesis;

         b. dacă poezia este o artă mimetică, ea este singura, dintre cele patru arte citate, în legătură cu care se poate vorbi despre două tipuri de mimesis: poezia este în sine mimetică, fiind o creaţie umană de grad secund, dar are, ca mijloc propriu de expresie, διήγησις διά μιμήσεως, istorisirea imitativă, o reflexie a unei reflexii; aşadar;

         c. Agamemnon nu este doar una dintre multiplele feţe ale proteicului Homer, el este actualizarea unui mijloc de expresie, mijloc ce, fiind mimetic, este fals prin natura lui; ori de câte ori va încerca să creeze o iluzie a adevărului (lăsându-şi personajele să vorbească sau vorbind el însuşi), Homer nu va reuşi decât să creeze o iluzie, depărtată mai mult sau mai puţin de adevăr; Homer poate vorbi în numele lui, al poetului, sau se poate ascunde în spatele personajelor sale, dar, prin chiar felul de a fi al artei sale, poetul nu poate exprima adevărul: el poate doar alege între două modalităţi de a minţi, iar Platon alege, dintre două rele, pe cel mai mic;

         d. istorisirea prin imitaţie este un mod de expresie al poeziei; din punctul de vedere al poetului, reuşita artistică a διήγησις διά μιμήσεως depindea de adecvarea spuselor unui personaj la caracterul acestuia; acesta era adevărul, de care depindea trezirea unor emoţii estetice în cititor sau spectator - adevărul este înţeles aici dintr-un punct de vedere utilitar; această adecvare a spuselor la personaj şi a acestuia la acţiune putea fi una de excepţie şi putea să "schimbe iniţiativa creatoare la nivelul spectatorului, aşa încât să-l facă să creadă că simularea este realitate" (McLeish: 28).

 

 
 
 

© University of Bucharest 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Cezar BÃLÃSOIU
Last update: June 2004. This book was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-877-6
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
RALUCA OVAC