Cezar BÃLÃSOIU  
    
 
Home           e-books           Cuprins    
Înainte >>>
 
INTRODUCERENe propunem, în acest studiu, să oferim o imagine de ansamblu asupra discursului raportat, aşa cum apare el în texte de factură orală (texte dialectale, în cazul nostru): asupra formelor pe care el le poate lua, ca şi asupra funcţiilor acestora.

Prima parte este o trecere critică în revistă a principalelor direcţii de cercetare a fenomenului de care ne ocupăm aici şi a celor mai repre-zentative puncte de vedere formulate. Studiile acoperă domenii de cercetare dintre cele mai diverse, de la retorică spre lingvistică, trecând prin naratologie, pragmatică şi logică. Discursul raportat în limba română nu a beneficiat de o atenţie specială, interesul cercetătorilor fiind sau unul general, de prezentare a celor mai importante aspecte ale raportării, sau unul foarte specializat, obiectul cercetării constituindu-l discursul indirect liber din naraţiunea cultă sau tipurile mixte de discurs, caracteristice pentru texte orale, precum discursul direct legat sau discursul indirect intonat direct.

Deşi cercetarea care formează obiectul părţii a doua a lucrării a avut în vedere culegerile de texte dialectale fără un principiu diferenţiator, particularităţile temei ne-au condus spre un corpus alcătuit din exemple extrase în marea lor majoritate din naraţiuni libere - factuale (întâmplări) sau fictive (poveşti).

Investigaţia se desfăşoară pe mai multe planuri. Ne-au interesat punerea în relaţie a celor două elemente constitutive ale discursului raportat, şi anume discursul citant şi discursul citat (raport considerat din punct de vedere morfo-sintactic, logico-semantic şi al coerenţei textuale), crearea unui spaţiu enunţiativ particular pentru discursul raportat, modalităţile de atribuire a discursului citat şi cele prin care este obiectivată relaţia dintre discursul citant şi discursul citat.

Studiul se încheie printr-un subcapitol dedicat concluziilor, menit să reliefeze principalele rezultate ale cercetării şi să evidenţieze caracte-risticile corpusului în privinţa felului în care apar aici diferitele tipuri de discurs raportat.

Mulţumim, şi pe această cale, doamnei profesoare Gabrila Pană Dindelegan, pentru susţinerea plină de speranţă de pe parcursul mai multor ani şi pentru observaţiile valoroase şi minuţioase prilejuite de lectura textului, doamnei profesoare Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, pentru sugestii legate de structura lucrării, doamnei Simina Bălăşoiu, pentru procurarea multor pagini din bibliografie şi pentru răbdare, doamnei Ileana Vântu şi domnului Nicolae Saramandu, pentru lecturile lor atente şi binevoitoare şi pentru cuvintele de încurajare.

 

 

 
 
 

© University of Bucharest 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Cezar BÃLÃSOIU
Last update: June 2004. This book was first published on paper by the Editura Universitatii din Bucuresti, under ISBN 973-575-877-6
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design:
RALUCA OVAC