eBooks :: Despre autor :: Home

Cuprins

Abrevieri

Observaţii

I. Introducere  

Definirea domeniului
Cauzele schimbărilor fonetice 
Tradiţia manuscrisă. Epigrafia 
Periodizarea latinei

II. Scrierea

Pronunţia 

III. Accentul 

Accentul indo-european 
Silaba 
Gradaţia vocalică 
Accentul în greacă 
Accentul  în latină 

IV. Inventarul fonetic  

Consoanele 
Tabelul consoanelor PIE  
Tabelul consoanelor latineşti
Oclusivele 
Observaţii generale asupra oclusivelor indo-europene 
Oclusivele limbii latine 
Labiovelarele latine 
Siflanta 
Sonantele 
Observaţii asupra semivocalelor consonantice în latină şi greacă Observaţii generale asupra sonantelor silabice indo-europene 
Vocalele 
Observaţii asupra opoziţiei de cantitate a vocalelor limbii latine 
Diftongii
Observaţii generale asupra diftongilor lungi indo-europeni

V. Modificările fonetice  

Vocalismul
Vocale scurte în silabe mediale 
Diftongi în silabe mediale 
Vocale scurte în silabe finale 
Diftongi în silabe finale 
Observaţii asupra schimbărilor fonetice condiţionate: analogia 
Sincopa şi apocopa 
Anaptixa 
Contragerea vocalelor 
Lungirea vocalelor în latină 
Scurtarea vocalelor în latină 
Consonantismul
Asimilarea 
Disimilarea 
Epenteza 
Metateza 
Lungirea consoanelor 
Scurtarea consoanelor 
Consoanele finale 
Observaţii asupra fenomenelor de fonetică sintactică 

Bibliografie selectivă  

 

© Universitatea din Bucuresti 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioana COSTA :: Last update: July,, 2003 :: Web design§Text editor: Monica CIUCIU