Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

JOCUL CU TIMPUL

 

Alexandra Vrânceanu

 

Pentru că reprezintă, în limbaj verbal, o operă de artă vizuală, ekphrasis-ul declanşează „o întrecere” între două modalităţi rivale de reprezentare: forţa dinamică a cuvântului narativ şi rezistenţa înverşunată a imaginii fixe.[1]

 

“Good evening. Stories last longer than men, stones than stories, stars than stones. But even our stars’ nights are numbered; and with them will pass this patterned tale to a long-deceased earth”[2]. Astfel începe cea de-a doua parte a romanului Chimera de John Barth: aflat în căutarea tiparului primordial al poveştii, autorul se întoarce spre mit sau spre legendele antichităţii pentru a reda romanului forţa pierdută. Cele trei texte ce compun Chimera au, fiecare, în centru câte unul dintre cele mai cunoscute mituri; primul, Dunyziad rescrie O mie şi una de nopţi din perspectiva surorii Şahrazadei, martoră tăcută a nopţilor pe care celebra povestitoare le petrece cu Şahriar. Cea de-a doua poveste îl are în centru pe Perseu, la vârsta maturităţii, aflat în căutarea elanului juvenil eroico-erotic pierdut. Ultima parte a romanului continuă povestea lui Bellerophon, erou grec cu biografie ambiguă care, după unele legende, ar fi ucis Himera, animal mitologic cu cap de leu, corp de capră şi coadă de şarpe. Cele trei părţi ale romanului, chiar dacă aparent cu intrigi independente, au elemente de continuitate, dintre care cea mai importantă este reluarea, cu umor şi inventivitate, a unor poveşti bine cunoscute. Din mit rămâne însă doar intriga şi câteodată chiar ea este pusă sub semnul întrebării; Barth preferă să privească istoriile  pe  care  le  împrumută  dintr-o  perspectivă  postmodernă,  plasându-le într-un timp non-eroic. Spre exemplu, Perseu şi Bellerophon sunt ambii la o vârstă a maturităţii, sau chiar îmbătrâniţi prematur, incapabili să accepte ideea că momentul isprăvilor eroice a trecut. Căsătoriţi şi cu copii, Perseu şi Bellerophon vor pleca în textele lui Barth în căutarea unor peripeţii care să-i smulgă din timpul banal care urmează întotdeauna după apoteoza eroică. Timpul celor trei texte este, de altfel, acela care urmează după finalul tuturor poveştilor, însă în loc să trăiască fericite până la adânci bătrâneţe, personajele lui Barth încearcă să se smulgă din această unitate fără ţel şi să-şi recupereze statutul de erou, pierdut prin banalizare.

Personajul nuvelei centrale este Perseu, cel care a ucis Meduza, monstru care împietreşte pe oricine îl priveşte, sau, cum scrie o admiratoare a personajului, pe oricine se lasă privit de el. Începutul nuvelei îl găseşte pe naratorul-personaj în rai, adică într-un non-timp sau dincolo de timp, amintindu-şi de un moment al vieţii sale trecute: „Nightly, when I wake to think myself beworlded and I find myself in heaven, I review that night I woke to think and found myself vice-versa”[3]. Pasaj ambiguu, care reprezintă un punct nodal al naraţiunii, un moment de trecere între două registre temporale: primul este cel al recuperării trecutului mitic, iar cel de-al doilea al descoperirii unei noi căi de a cuceri statutul de erou.

Şi în Dunyziad există o frază cheie care produce glisarea temporală, o frază care, gândită simultan de către narator şi personaj, are darul de a anula bariera dintre lumea reală şi universul de hârtie. Şeherezada lui Barth, studentă în art-and-sciences la Banu-Sasan University, cu cea mai bună medie din istoria universităţii, atletă şi feministă, caută o metodă de a-l opri pe califul Şahriar să ucidă câte o fecioară în fiecare noapte. Nici ştiinţele politice nici psihanaliza nu o ajută să găsească o soluţie, drept pentru care Sherry ajunge la concluzia că are nevoie de un miracol, de un djin. Îi cere Duniziadei să-şi imagineze că sunt toţi personaje de ficţiune şi că personajul din imaginata poveste găseşte o soluţia salvatoare; şi atunci, spune Sherry, soluţia n-ar fi decât o sumă de litere aşezate pe hârtie. „Asta este cheia, Donny! şi comoara de asemenea, dacă putem pune mâna pe ea”, adaugă ea, „E ca şi când cheia comorii ar fi chiar comoara[4](subl. n.). Moment în care djinul, „autorul de pe copertă”, personajul – scriitor John Barth apare în faţa Şeherezadei. La fel ca Perseu, Bellerophon, sau Şahriar, „djinul” John Barth se află într-un moment de criză, nu mai poate scrie, şi-a pierdut inspiraţia într-o cultură în care numai scriitorii, criticii şi studenţi neconvinşi mai citesc literatură. Mare admirator al celor O mie şi una de nopţi, djinul caută şi el un miracol şi, la fel ca ea, a gândit că cheia comorii este chiar comoara (sensul literaturii este chiar literatura?); ca prin farmec, a fost „transportat” în biblioteca Şeherezadei în momentul anterior găsirii soluţiei salvatoare, aşa încât el se oferă să-i spună poveştile pe care ea le va repovesti lui Şahriar. Soluţie borgesiană, poveştile Şeherezadei sunt dictate din prezentul postmodern, de unde îşi vor începe călătoria spre noi. Circularitate a timpului care în acest text reprezintă metaforic căutarea tiparului (the pattern) poveştii perfecte, cea care poate recupera farmecul mitului şi reda plăcerea lecturii cititorului postmodern.

Fraza magică din Dunizyad, „cheia comorii e chiar comoara”, capabilă a transporta naratorul postmodern în istoria arabă corespunde în cel de-al doilea text, Perseid, cu acest moment al rememorării făcute de Perseu. Aflat într-un moment de criză existenţială, personajul lui John Barth se găseşte „sea-leveled, forty, parched and plucked, every grain in my molted sandals raising blisters, and beleaguered by the serpents of my past“[5]. Tema mitică este complicată de autorul american, care introduce o dublă poveste de dragoste: pe de o parte, Perseu îşi iubeşte soţia, Andromeda, premiul isprăvilor sale, iar pe de altă parte, se va îndrăgosti, în a doua parte a vieţii, de Meduza, victimă şi pradă a tinereţii sale.

Aflat în Paradis în compania tinerei Calyxa, preoteasa templului său, Perseu nu îşi aminteşte prea multe din viaţa sa trecută (“I’d forget by that time who I was”[6]), ştie doar că este un erou aflat la mijlocul poveştii vieţii lui, „That was it, till I woke up here in heaven, in the middle of the story of my life”[7]. Şi, la fel ca Dante, aflat la amiaza vieţii muritoare, eroul îşi va continua povestea, nu viaţa, ci povestea, ca şi cum povestea ar fi mai importantă decât viaţa, contemplându-şi trecutul. În Dunyziad, personajul aflat la o răscruce a vieţii este chiar autorul-personaj care caută răspunsuri la întrebări esenţiale privind arta naraţiunii şi a amorului în incursiunea într-un alt timp şi alt spaţiu, al celor O mie şi una de nopţi; în Bellerophoniad este, la fel ca în Perseid, chiar eroul care dă titlul textului. Ceea ce diferenţiază însă Perseid de Bellerophoniad sau Dunyziad este chiar procedeul prin care eroul îşi rememorează, revede şi înţelege existenţa. În Perseid, personajul se trezeşte într-un templu dedicat lui însuşi, templu decorat cu ample panouri, basoreliefuri care îi povestesc viaţa în imagini. Pe măsură ce le citeşte şi descifrează, se caută pe sine, rememorează, povesteşte, încercând în egală măsură să vadă încotro se îndreaptă. Simţindu-se depăşit, departe de idealul pe care l-a întruchipat în tinereţe, personajul lui John Barth ar vrea să-şi recucerească prestigiul, soţia şi identitatea. Pentru a găsi o soluţie la aceste probleme, Perseu va descifra ekphrasis-ul care structurează textul numit Perseid.

Reprezentările pe care le priveşte/citeşte Perseu îi figurează existenţa în scene care o segmentează, care selectează esenţialul, reducând-o la o sumă de evenimente exemplare, la un tipar mitic. Evenimente scoase astfel din timpul comun, concret, banal şi idealizate. Iar Perseu caută să interpreteze acţiunile sculptate de o străină mână, să umple spaţiile albe şi să înţeleagă unde şi ce s-a pierdut. Diferenţa dintre tânărul erou scos în afara timpului prin transpunere în piatră şi ironicul personaj-narator matur reflectă diferenţa dintre mit şi romanul postmodern.

Templul lui Perseu are forma unei scoici, adică se desfăşoară în spirală pornind dintr-un centru, camera în care se trezeşte eroul; pe pereţii camerei, atât cât poate vedea la început personajul, sunt figurate primele 7 scene din existenţa sa, nucleele mitului. Prima scenă o figurează pe Danae, mama lui Perseu, închisă de tatăl ei, Acrisius, într-un turn şi primind ploaia de aur în care se metamorfozase Zeus. Scenă celebră, care apare în numeroase tablouri şi care face aluzie la paternitatea miraculoasă atât de importantă în tiparul mitic. Separată printr-un stâlp de prima, în cea de-a doua imagine se vede un ţărm din Seriphos, unde Perseu şi Danae, închişi într-un cufăr şi trimişi pe apă, sunt salvaţi de tânărul Dyctis; în fundal, palatul regelui Polydectes. Explicaţia care leagă scenele, ca şi un comentariu ireverenţios, este oferită de Perseu – necrezând în naşterea miraculoasă a Danaei, Acrisius îi alungă pe cei doi. Tema falsei naşteri miraculoase va fi reluată în ultimul text al romanului, Bellerophoniad. Cel de-al treilea basorelief are ca spaţiu Samos-ul, după 20 de ani: regele Polydectes o doreşte pe Danae, care însă îl refuză. Preţul renunţării la Danae este capul Meduzei, pe care Perseu va pleca să îl obţină. “So, banking on Dictys to safekeep her, I’d set out for Samos on a tip from half-sister Athene, to learn about life from art: for represented in her temple murals there (and reditto’d here in mine) were all three Gorgons – snakehaired, swinetoothed, buzzardwinged, brassclawed – whereof, as semiSis was pointing out, only the middle one, Medusa, was mortal, decapitable, and petrifacient.”[8] (subl. n.). Deci, lăsând-o pe Danae în grija lui Dyctis, Perseu pleacă să înveţe despre viaţă de la artă; căci, în tempul Atenei, şi apoi reluate în templul în formă de scoică, erau reprezentate cele trei Gorgone, una dintre ele fiind Meduza, ţinta sa.

Fiecare scenă este cu jumătate mai lată decât precedenta şi, la fel, pe măsură ce intră în poveste, şi comentariile naratorului se amplifică într-un crescendo ce va sfârşi prin a egaliza timpul imaginii cu timpul textului. După o scurtă descriere a fiecărui panou, prezentare de narator impersonal parcă, Perseu adaugă propriile sale păreri pline de umor. Această alunecare imperceptibilă de la naraţiunea „impersonală” a imaginii, care nu se poate face decât la persoana a III-a la discursul personalizat, este modalitatea esenţială prin care mitul se transformă în roman.

Al patrulea şi al cincilea panou/ basorelief îl reprezintă pe erou după obţinerea accesoriilor divine ca îi vor permite să ucidă Meduza. Penultimul basorelief, împărţit în şapte mici scene, este consacrat evenimentelor care duc la uciderea Meduzei, întoarcerea acasă şi salvarea Andromedei, care va deveni apoi soţia lui. Ultimul basorelief, judecat de Perseu drept mult prea lung pentru conţinutul său, îl înfăţişează pe erou pe tron împreună cu soţia şi copiii săi. Perseu comentează calităţile şi defectele scenelor şi le leagă prin amănunte pitoreşti şi păreri personale, care dau savoare poveştii. La fel ca Don Quijote, care citeşte şi comentează în a doua parte a romanului care îi poartă numele modul în care fusese transformat în personaj, Perseu se priveşte pe sine oglindit în piatră şi încearcă „să înveţe despre viaţă din artă”.

“Daily, hourly, since first waking on my Elysian couch, I reviewed those murals, wondrous, as faithful to my story and its several characters as if no chiseling sculptor, but Medusa herself, had rendered into veined Parian, from her perch in the great sixth panel, our flesh and blood.”[9] În fiecare zi, în fiecare ceas, din clipa în care se trezeşte în Elizeu, Perseu revede şi recapitulează fermecat aceste imagini, pe care le consideră tot atât de credincioase poveştii lui şi personajelor care apar în ea, ca şi cum ar fi fost făcute nu de către un sculptor care taie piatra, ci de parcă Meduza însăşi, de pe coronamentul din al şaselea basorelief ar fi transformat în marmură de Paros fiecare eveniment al poveştii.

Barth exploatează aici rolul ekphrasis-ului de a împrumuta textului literar non-timpul specific imaginii. Inserarea în textul literar a descrierii sau interpretării unei opere de artă, adica definiţia ekphrasis-ului, duce în acest roman la suprapunerea a două fire temporale. Panourile pe care le descifrează Perseu sunt concepute „dincolo de timp”, în măsura în care figurează faptele mitice ale unui erou, extras din comun şi transformat în exemplu. În plus, în timp ce citeşte, Perseu se crede în rai. Va afla mai apoi, când descoperă cea de-a doua serie de basoreliefuri, ce descriu povestea lui după apoteoză, că nu e în rai, ci într-un templu din Egipt. Şi va afla şi că reprezentările văzute/citite de el de-a lungul romanului erau de fapt făcute de Calyxa, o tânăra fată îndrăgostită de el, după indicaţiile Meduzei înseşi, care şi ea fusese de la început îndrăgostită de Perseu.

Din punct de vedere narativ, există o mare diferenţă între modul în care sunt reprezentate ekphrastic primele 7 scene, nucleele mitului, şi cele 7 scene ce alcătuiesc seria a II-a, postmodernă a poveştii lui Perseu. Prima serie este singura vizibilă la început, evenimentele din a doua serie fiind uitate de erou. El îşi aminteşte de existenţa ulterioară apoteozei numai pe măsură ce, treptat, priveşte şi interpretează panourile sculptate în marmură de către Calyxa. O dată cu trecerea la a doua serie de evenimente/panouri, în care personajul reia călătoria ce îl transformase în erou mitic, Perseu va începe căutarea timpului pierdut. Aşadar, la 20 de ani de la consacrare, îmbătrânit şi pietrificat, eroul se întreabă dacă nu cumva starea lui se datorează radiaţiilor produse de Meduza. Doctorul îl linişteşte însă şi îi recomandă o alimentaţie raţională, exerciţiu, mai puţină băutură şi o călătorie pe mare; împreună cu Andromeda, soţia lui. Călătorie în timpul căreia, cei doi soţi se ceartă atât de tare, încât nu observă furtuna ce va distruge corabia pe care se află; scapă totuşi, cu ajutorul cufărului în care fusese îmbarcat cu Danae şi eşuează pe ţărm, unde sunt întâmpinaţi de fiul lui Dictys. Restul călătoriei, ce reia punctele esenţiale ale drumului făcut în tinereţe, Perseu o va face singur. Iar rolul feminin al Andromedei, care se îndrăgosteşte de tânărul fiu al lui Dictys, va fi luat de Calyxa şi Meduza.

De altfel, eroul pleacă de această dată în căutarea Meduzei nu pentru a-i tăia capul, ci pentru că aflase că Atena ar fi readus-o la viaţă, oferindu-i un dar – de a de-pietrifica muritorul pe care îl priveşte. Noua Meduză devine deci pentru Perseu calea prin care îşi poate recupera tinereţea pierdută. Va afla că Meduza îl aşteptase în tinereţe ca pe un îndrăgostit şi că se prefăcuse că nu-l vede pentru a-l feri de împietrire, în felul acesta lăsându-se ucisă. Noua Meduză însă, află de asemenea Perseu, are darul de a transforma în constelaţie, de a consacra la modul absolut doar pe acela care o iubeşte cu adevărat şi pe care, la rândul ei, îl iubeşte. Or Perseu, în acest moment al redescoperirii de sine, nu ştie pe cine iubeşte. De altfel, pe ultima scenă din templul Calyxei figurează tocmai această propoziţie neterminată:”Perseu loves___”, panou ce aminteşte ironic de grafitti-ul contemporan.

Pe măsură ce se apropie de prezentul povestirii, lectura basoreliefurilor devine din ce în ce mai complexă şi dificilă, ridică din ce în ce mai multe semne de întrebare. Dacă primele 7 scene, cunoscute de cititor din mit, erau scurte şi clare, când trece la cea de-a doua serie, cea ne-eroică, Perseu are tot mai multe dificultăţi în a interpreta scenele ce-i figurează viaţa. Textul este structurat în funcţie de două tipuri de ekphrasis: prima categorie de imagini este cea a tinereţii, mitului şi respectă tiparul consacrat; al doilea tip de ekphrasis corespunde romanului postmodern, care oglindeşte reluând toposurile cunoscute, dar distorsionându-le, punându-le sub semnul întrebării, într-un cuvânt, aducându-le în profan. Textul romanului se construieşte deci pe nuclee temporale din ce în ce mai mari, după structura scoicii care este templul lui Perseu. Iar această dilatare progresivă a nucleelor narative are la bază tocmai vizualizarea timpului prin reprezentare ekphrastică.

Problematica exprimată în Chimera se axează de altfel pe această interogare a poveştilor trecutului. Dialogul dintre timpul imaginii (încremenit, etern, simbol al tiparului) şi timpul textului (curgător, supus schimbării şi deci plin de nuanţe) corespunde dialogului dintre mit, formă esenţială păstrată peste secole şi romanul contemporan pe care nu-l mai citeşte nimeni, care şi-a pierdut puterea de a dura – „stories last longer than men, stones than stories”. Căci aceste basoreliefuri ficţionale, ce păstrează prototipul poveştii, reprezintă modelul căutat de autor. Şi, în acelaşi timp, soluţia pentru de-pietrificarea romanului. La fel cum Perseu caută cauza eşecului său în artă (“to learn about life from art”), la fel John Barth caută în mit şi piatră o soluţie pentru ieşirea din criză a romanului. Barth se va lua deci la întrecere cu Şahrazada, personajul primei nuvele ce compune Chimera, reluând imaginile mitice într-o nouă formă. În acest context, ekphrasis reprezintă tocmai tiparul în căutarea căruia va fi eroul ultimului text din roman, Bellerophoniad. Căutarea tiparului poveştii este, de altfel, o temă recurentă în Chimera.

Forţa recuperării poveştii primordiale prin piatră are aici o valoare particulară, deoarece Barth foloseşte ekphrasis-ul ca pe o metaforă a canon-ului literar – peren, îngheţat şi imuabil. În Chimera, citatul vizual trimite la o operă imaginară, sau mai curând neprecizată, însă cititorul poate suplini cu uşurinţă absenţa unei trimiteri exacte, atât este de răspândită ilustrarea poveştii lui Perseu. Personajul lui Barth va relua deci prin comentariile sale atât de cunoscutele teme vizuale şi va umple spaţiile de indeterminare dintre reprezentări; Perseu caută locul unde s-a produs ruptura dintre trecutul mitic şi prezentul lipsit de sens. Elipsele vizuale vor fi astfel analizate de eroul matur, căruia îi scapă semnificaţia propriului destin, reprezentat ca exemplar în marmură de către Calyxa. În golurile născute între timpul imaginii şi timpul textului se ascunde explicaţia împietririi şi secretul despietririi. Întrebare ce se referă simbolic şi la soarta romanului/literaturii.

În egală măsură, metafora împietririi este dublă: pe de o parte, este vorba despre bărbatul de 40 de ani care caută să se înţeleagă cum s-a pierdut pe sine din momentul în care Meduza a împietrit, şi de ce timpul său eroic s-a lichefiat, curgând fără ţel. În acest context, împietrirea e sinonimă cu îmbătrânirea – a eroului, a  literaturii, a mitului  pierdut, căzut  în  derizoriu. Pe  de  altă parte, cel de-al doilea sens al împietririi este acela al ieşirii din timp, al consacrării în panteonul miturilor esenţiale. Aşa cum spune, de altfel, naratorul în Dunyziad, unul dintre cele mai mari vise ale sale este să scrie un text suficient de bun încât să poată fi adăugat marilor opere literare ale lumii – să intre în canon adică.

La fel, destinul personajului Perseu va fi acela de a se transforma în constelaţie, împreună cu toate personajele care au făcut parte din povestea sa. Perseid se încheie apoteotic – deşi nu află un răspuns la numeroasele sale întrebări, Perseu se va sustrage curgerii timpului cu ajutorul Meduzei. Întrucât fiecare scenă ce îi reprezenta povestea în templul Calyxei era cu jumătate mai mare decât precedenta, Pământul devine necuprinzător şi, în final, spaţiul se va extinde spre stele, iar Constelaţia Meduzei va fi ultima reprezentare din templul lui Perseu.

Acestei metafore duble a împietririi îi corespunde dubla reprezentare a Meduzei: prima, cea cunoscută din mit, este figura mitică a Gorgonei ce împietreşte; cea de-a doua, Noua Meduză, redevenită tânăra nimfă cu păr frumos, cum era înainte de a fi pedepsită de Atena, are puterea de a sustrage împietririi şi în acelaşi timp de a conferi nemurirea prin transformarea în constelaţie. Jocul cu timpul textului este ceea ce diferenţiază ekphrasis de metaforă sau comparaţie – atunci când termenul comparant este descrierea unei opere de artă, cititorul evadează din firul temporal linear al verbului. În locul unui obiect real îi este propus spre contemplare un obiect cultural, adică reprezentarea unei reprezentări. Caracteristica particulară a romanului lui Barth constă în faptul că aici ekphrasis joacă rolul unei poveşti în poveste, aluzie la O mie şi una de nopţi. Raportul dintre timpul poveştii şi timpul evenimentelor „reale” este tulburat tocmai de faptul că textul nu pretinde a se referi la „realitate”, ci la un alt text (mitul), la rândul său reflectat în piatră. În felul acesta, referinţa este permanent pusă în abis, ascunsă de cercul de oglindiri care voalează la nesfârşit obiectul. La fel va proceda autorul în Bellerophoniad, unde tiparul mitic se dovedeşte a ascunde mereu un fals şi chiar identitatea eroului este mincinoasă. Fireşte, toate aceste jocuri narative, frecvente în romanul postmodern, se axează pe dialogul dintre mit (canon) şi reinterpretarea sa contemporană. Din acest punct de vedere, ekphrasis are, prin chiar definiţia sa, calitatea de a ascunde realitatea prin cel puţin două niveluri de reflectare – cel al imaginii şi cel al textului.

 [1] Dan Grigorescu, Povestea artelor surori, Bucureşti, Editura Atos, 2001, p. 21.

[2] „Bună seara. Poveştile durează mai mult decât oamenii, pietrele decât poveştile, stelele decât pietrele. Dar chiar şi nopţile stelelor noastre sunt numărate; şi odată cu ele va trece această poveste spre pământul mort demult”. John Barth, Chimera, New York, Fawcett Crest, 1972, p. 67.

[3] „Noaptea, când mă trezesc pierdut şi-mi dau seama că sunt în rai, îmi amintesc de noaptea când m-am trezit ca să gândesc şi m-am găsit vice-versa”, Barth, op. cit., p 67.

[4] „This is the key, Donny!and the treasure, too, if we can get our hands on it! It’s as if – as if the key to the treasure is the treasure”, Barth, op. cit., p. 16.

[5] Barth, op. cit., p. 67.

[6] Uitasem până la acel moment, cine eram, Barth, op. cit., p. 67.

[7] Şi asta a fost tot până m-am trezit aici în rai, la mijlocul poveţii vieţii mele, Barth, op. cit., p. 68.

[8] Barth, op. cit., p. 70.

[9] Barth, op. cit., p. 74.

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
LIMBA ROMÂNĂ
2002
Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii.
Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004