Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

ENEIDA, CARTEA A VI-A: CONTIGUITĂŢI SIMBOLICE 

Elena Mazilu - Ionescu

 

Disocierea pe care Carneade (cunoscut la Roma într-o vreme în care influenţa greacă genera deopotrivă tentative de eliberare din „conformismul” specific, precum şi contrareacţii prompte) o stabilise între ceea ce este determinat şi ceea ce este necesar, instituind o ordine „a cărei raţiune nu poate fi descoperită decât prin eveniment”[1], se regăseşte în gândirea vergiliană, nu ca o particularitate, ci ca o tratare intrinsecă a unui dat. De esenţă lucreţiană este, în Eneida, relaţia între animi ratio şi contingenţele aparente. Şi prima referire filosofică şi cea de-a doua sunt evidente în căutarea predestinată şi în structurarea antitetică ori, după caz, complementară a episoadelor, fuzionând cu viziunea stoică.

Cele douăsprezece cărţi ale Eneidei au fost grupate de exegeţi în funcţie de simetrii sau de raportări homerice, de motivele dominante, de analogii cu Georgicele şi Bucolicele, ori în funcţie de efectele psihologice implicate de acţiunea / ezitarea eroului, cărţii a VI-a recunoscându-i-se importanţa capitală, prin concentrarea de semnificaţii de la nivelul religios, până la nivelul politic. Roger Lesueur, în Recherches sur la composition rythmique de l’Eneide, consideră că, din cele trei secţiuni: I-IV, V-VIII, IX-XII, cea mai importantă pentru mesajul vergilian (in medio Caesar erit) este cea de-a doua[2]. Luând ca repere sumbrul şi luminosul, ca atare sau în paradigmele lor complexe, cărţii a VI-a i se atribuie un ritm antitetic mai intens, mai lesne observabil decât cel al ansamblului, fiindcă opoziţiile se succedă concentric: lacrimile la despărţirea de Palinurus cel fără mormânt (lipsa mormântului – semn al unei nenorociri apropiate) şi cercetarea exuberantă a ţărmului la Cumae, zbuciumul mantic al Sibyllei, înfiorător la vedere, şi siguranţa eroului după profeţie, pedepsirea lui Misenus prin moarte, pădurea vuind la tăierea copacilor pentru rugul său, după ce fusese pomenit cântecul acestuia mobilizator în luptă, şi porumbeii trimişi de Venus. Sunt, de asemenea, în relaţie antitetică ceremonialul funerar şi ofrandele către Hecate – ceremonie magică terifiantă, dar realizată şi în virtutea unui optimism contractual propriu, mai târziu, religiei romane. Tot la nivelul antitezei se situează zbaterile, urletele, vuietele, gemetele – „monştri” sonori ce delimitează cele două lumi, şi apăsarea, liniştea grea sugerate de fragmentul care începe cu celebra hypallage: Ibant obscuri sola sub nocte per umbram / Perque domos Ditis vacuas et inania regna: / Quale per incertam lunam luce maligna / Est iter in silvis, ubi caelum condidit umbra / Iuppiter et rebus nox abstulit atra colorem.[3] (“Merg singuratici prin neguri acum şi pe-umbroasele drumuri, / Trec prin ţinutul lui Dis şi prin goluri şi locuri deşerte, / Cum la-ndoielnice zări de slabă lumină de lună / Trece-o potecă prin codri, când Iupiter îmbrobodeşte / Cerul cu nori şi-n amurg zac toate, pierzându-şi culoarea.”[4]) Din acest punct, până la finalul cântului, dispunerea antagonică cuprinde amplele (aproape egale ca întindere) şi comentatele episoade: coborârea, umbrele trecutului, lipsa speranţei / speranţa, certitudinile viitorului, revenirea – semn că vieţile, de oriunde vor fi, se măsoară pornind de la eternitate.

Pe un plan secundar se conturează ideea fragilităţii fiinţei umane, expusă pericolelor pe uscat şi pe mare, temerilor, greşelilor şi orgoliilor, resentimentelor divine, în contrast cu siguranţa exterioară a istoriei viitoare, al cărei atribut este edificarea. Fragilitatea, care poate fi considerată în cazul lui Aeneas ca sursă a unui deficit cognitiv, este depăşită de acesta şi prin confruntarea cu moartea: la Troia, în căutarea celeilalte „Troia”, în Infern, o dată cu prezenţa divinatorie a părintelui, apoi în luptă. Trecutul bogat în eşecuri şi viitorul bogat în împliniri îşi dispută prezentul fragilităţii. Fragilitatea menţinută ar echivala cu alienarea lui Aeneas-pater de urmaşii săi, el nemaiputând să fie summus vir într-un viitor şir glorios. Virtus şi prudens conturează o „dimensiune” filozofică a imaginii lui Aeneas ca princeps, în menirea sa de cârmaci, astfel că potrivite sunt în acest context cuvintele lui Seneca, din epistola a XVI-a, către Lucilius: „fie că soarta ne înlănţuie cu legea ei inextricabilă, fie că o divinitate, conducătoare a universului, a orânduit totul, fie că întâmplarea pune în mişcare lucrurile omeneşti şi le mână fără nici o noimă, filozofia trebuie să ne ocrotească. Ea ne va îndemna să ne supunem cu bucurie divinităţii sau cu demnitate soartei; ea îţi va spune să asculţi de porunca zeului sau să suferi întâmplarea.”[5] Aeneas parcurge o succesiune de evenimente, condus mai întâi de întâmplare, apoi de profeţie, confirmată prin vocea divină sau prin semne (oracole, viziuni), iar coborârea sa în Infern are, în mod principal, două sensuri: mai întâi, este „o catharsis religioasă a poemului”, după afirmaţia consacrată a lui E. Paratore, momentul în care Aeneas va deţine cunoaşterea mistică. Este, totodată, momentul asumării depline şi conştiente, o dată ce puterile sale cognitive pătrund, prin „spiritul” părintelui, viitorul, istoria.

În încercarea de a intra în relaţie cu propria soartă, eroul este – în termenii lui Kierkegaard – supus anxietăţii, prin alternanţa şi, uneori, conflictul, care se nasc pe parcursul edificării de sine şi a noii cetăţi. Soarta se lasă explicată doar prin proceduri ambigue. Kierkegaard identifica în această obiectivare a ambiguităţii sursa “profundului şi inexplicabilului tragism al păgânismului”[6]. În principiu, ambiguitatea exclude comunicarea şi presupune neutralitate din parte celui consultat, iar din partea consultatorului presupune încrederea prin frică sau prin simpatie, în dorinţa de securitate religioasă. Omniscienţa oracolului părea o stavilă în faţa arbitrariului, dând sens întâmplării, în cazul lui Aeneas. Eroului nu îi este teamă de oracole, aşteaptă semnele. Efigia peregrinărilor sale până la întâlnirea cu Sibylla este templul-grotă a cărei preoteasă este aceasta:

Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum, /Quo lati ducunt aditus centum, ostia centum / Unde ruunt totidem voces, responsa Sibyllae. (...)/ Ostia jamque domus patuere ingentia centum / Sponte sua vatisque ferunt responsa per auras.[7]  (“Gurile  peşterii zac scobite-n puternica stâncă; / Mergi înăuntru pe-o sută de guri şi pe-o sută de ganguri, / Vuiete-o sută vuiesc în adâncuri, din gura Sibyllei. (...) /Grabnic, o sută de porţi deschide locaşul puternic, / Toate de sine, şi-aduc la larguri răspunsul Sibyllei.”[8]). Se remarcă, până la un anumit punct, asemănarea cu palatul Zvonului din Metamorfozele ovidiene, pertinentă dacă se ţine seama de „arhitectură”, de „formele” şi „conţinuturile” indicibilului transmis. Aşa cum zvonurile „pleacă din casă ca o mulţime, ca un popor uşor, o mie de zvonuri, de minciuni amestecate cu adevăruri, aleargă pretutindeni în cuvinte confuze”[9] şi cuvintele Sibyllei, statornicite pe frunze, îşi poartă tâlcul în bătaia vântului.

Vergilius socoteşte, nu întâmplător, că Sibylla, „a Triviei sfântă fecioară” este fiica lui Glaucos, înzestrat şi el cu darul mantic. Glaucos se îndrăgostise de Scylla, pe care Circe, geloasă, a metamorfozat-o în monstru. Sugestiile vergiliene sunt complexe, axate pe ideea de transformare: şi Scylla şi Circe sunt fiicele aceleiaşi zeităţi, Hecate – Trivia. Circe, vrăjitoarea, deţinea meşteşugul ierburilor miraculoase, prin care putea schimba condiţia ontologică. La rândul său, Glaucos fusese şi el transformat din pescar în zeitate marină, cu chipul schimbat. Sibylla suferă şi ea o transformare, atingând o stare de surescitare particulară, pierzând orice control raţional, având mai întâi efect asupra lui Aeneas funcţia paralingvistică a gesturilor sale şi abia după aceea mesajul. Hecate, era o zeitate ambiguă în spectrul divin şi ca atribuţii: descindea din generaţia Titanilor[10] şi sincretismul iniţial de interpretare o asimila lui Artemis–Dianei, ca divinitate telurică, Selenei, ca divinitate lunară, şi Persefonei–Proserpinei, ca divinitate subpământeană. Avea trei chipuri şi trei trupuri alipite. Locurile sale preferate erau răspântiile şi peşterile, iar din cortegiul ei făcea parte şi o haită de câini – câinele este considerat animal psihopomp în multe culturi –şi chiar zeiţa putea lua chip de câine sau de lupoaică. Ca zeitate ambivalentă – şi antiteza vergiliană ca mod de construcţie epică se vădeşte şi aici – Hecate era însă şi zeiţă a luminii – la Hesiod şi la Vergilius. Hecate „răspândea binecuvântarea şi bunăvoinţa asupra tuturor oamenilor, acordându-le favorurile pe care aceştia le cereau. Acorda mai ales prosperitatea materială, darul elocinţei în adunările politice, victoria în bătălii, precum şi câştigul la diferite jocuri. (...) Privilegiile sale cuprindeau toate domeniile vieţii şi nu se limitau doar la câteva.”[11] Prezenţa Hecatei – Trivia, legătura cu răspântia şi peştera, pe lângă sugestia trecerii dintr-o lume într-alta, trimit la ideea de loc al destinului, centru şi limită, spaţiu al epifaniei, cu valoarea unui speculum, spaţiu unde eroul este un speculator. „Prin caracterul ei central, peştera este locul naşterii şi regenerării; ca şi al iniţierii, care este o nouă naştere.”[12] Astfel, Vergilius sugerează şi pe această cale că Aeneas devine protagonist al alegerii conştiente, eliberat de mecanismul tragicului. La această asocieri simbolică contribuie şi faptul că multivalenţa acestei zeiţe era motivată prin capacitatea de a realiza în favoarea oamenilor transferul spre uzual şi familiar a ceea ce este nefrecventat, neexploatat, nedomesticit[13]. Hesiod, în Theogonia, crease portretul unei zeităţi independente, care poate refuza protecţia sau o poate acorda, nu din capriciu. Ea este liberă, „precum călătorul aflat în faţa uneia dintre trifurcaţiile pe care zeiţa le patronează”[14]. Etimologia numelui ei trimite la adverbul – „prin libera voinţă de” şi cu adjectivul – „care acţionează conform propriei voinţe, autonom, care consimte”[15]. Libertatea ei atrage libertatea de alegere a lui Aeneas, spre desăvârşirea parcursului său iniţiatic.

Prin atribuirea lui Glaucos ca părinte al Sibyllei, Vergilius îi impune celui care ia contact cu opera sa întoarcerea la Odiseea: escala la Cumae, întâlnirea cu Sibylla, coborârea în lumea subpământeană, întâlnirea cu Scylla, din cărţile a V-a şi a VI-a, au drept corespondent cânturile X-XI, dominate de Circe şi de călătoria lui Ulise pe tărâmul morţilor[16], implicit, îi sugerează importanţa pe care obstinaţia, pozitiv valorificată prin valoarea umană care conduce „întâmplarea”, o poate avea. În ansamblu, parcursul celor doi eroi se identifică la nivelul tipurilor de pericole care sunt de transgresat: pericolele fizice, pericolele feminine, pericolele cuvântului purtător de insidii.

Numele şi „atribuţiile” ori intervenţia în acţiune ale lui Hecate, Sibylla, Glaucos, Circe, Scylla sunt toate legate de magie. Călătoria lui Aeneas în Infern a fost echivalată cu un vis[17]. Dacă ţinem seama însă de reacţiile şi de întregul comportament al Sibyllei în momentele esenţiale ale cărţii a VI-a: comunicarea mediumnică, jertfele către Hecate pe care le patronează şi rolul de călăuză, observăm diferenţe. Dacă în primul episod, tremurul zguduie şi contorsionează trupul profetesei, după invocarea Hecatei, mişcarea violentă se transferă asupra pământului şi „aburii (...) îşi urcă ameţeala spre ceruri”, în timp ce Sibylla zoreşte pătrunderea în peşteră. „Drumul” lui Aeneas, iniţial marcat de ceea ce simte şi, abia după aceea, marcat de ceea ce „vede”, este limitat de vana somnia şi de falsa insomnia, şi, de asemenea, e dominat de cura de vivis . Visul profetic, greu de atins de către muritori, dacă nu chiar imposibil, populat antitetic de umbrele trecutului şi de cele ale viitorului, este consecinţa acţiunii magice a Sibyllei şi, totodată, este semnul destinului excepţional al lui Aeneas.

 


[1] Cf. R. Bloch, J. Cousin, Roma şi destinul ei, vol. I, Bucureşti, Meridiane, 1985, pp. 286-287.

[2] R. Lesueur, Recherches sur la composition rythmique de l’Eneide, Universite de Lille, 1974, pp. 26-32.

[3] Virgile, L’Eneide, Paris, Librairie Hachette, 1928, VI, 268-272.

[4] Vergilius, Eneida, traducere de George Coşbuc, ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Stella Petecel, Bucureşti, Univers, 1980.

[5] Seneca, Scrisori către Luciliu, traducere de G. Guţu, studiu introductiv de Isac Davidsohn, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, p. 58.

[6] S. Kierkegaard, „Conceptul de anxietate”, în Scrieri, I, Timişoara, Editura Amarcord, 1998, p. 139.

[7] Virgile, op. cit., VI, vv. 42-44. 81-82.

[8] Vergilius, op. cit.

[9] Ovidiu, Metamorfoze, traducere, studiu introductiv şi note de David Popescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959, XII, pp. 320-321.

[10] P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1951.

[11] Ibidem.

[12] J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. 3, Bucureşti, Artemis, 1995, p. 78.

[13] Cf. G. Dumézil, Uitarea omului şi onoarea zeilor. Douăzeci şi cinci de schiţe de mitologie (51-75), Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1998, p. 79.

[14] Idem, p. 81.

[15] Idem, pp. 81-82.

[16] R. Lesueur, op. cit., pp. 81-85.

[17] Vezi autorii menţionaţi de R. Lesueur, op. cit., p. 270.

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
LIMBA ROMÂNĂ
2002
Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii.
Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004