Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

Evul Mediu iconofil şi iconoclast,

cu o contribuţie irlandeză 

Emil Moangă

 

Pentru omul religios, templul şi biserica apar ca loc privilegiat ce poartă imaginea sanctificată a Cosmosului, cu totul la adăpost de corupţia terestră, întrucât planul arhitectural este divin.[1] Moştenirea orientală, din iudaism în special, a creştinismului postulează neîncetat orientarea edificiului pe temeiul unui arhetip celest, constituirea bisericii (ca şi templul) ca imago mundi, pentru că lumea e creaţie divină, iar Templul este locul constantei resanctificări a lumii, deoarece o reprezintă şi o conţine simultan. Sanctuarul (respectiv altarul, în biserică) este vasul conţinând (pentru că simbolizează Raiul – ca orientare spre răsărit) puritatea sanctitudinii ce purifică în continuu impuritatea ce poate ameninţa lumea.

Bazilica creştină şi, mai apoi, catedrala reproduc şi reînsufleţesc simbolismele iudaice. Iahve este cel ce a creat uneltele şi modelele de tabernacul, pe care le-a revelat poporului său ales: „Şi să-mi faci locaş sfânt, întocmai cum îţi voi arăta eu: chipul locaşului şi chipul tuturor odoarelor lui întocmai să le faci” (Ieşirea, XXV, 8-9); David i-a înmânat planurile Templului şi ale tabernaculului lui Solomon, spunând: „Pentru toate acestea, pentru toată întocmirea şi îndeplinirea planului, Domnul m-a însuflat printr-o scrisoare de la mâna sa (I Cronici, XXVIII, 19); Dumnezeu a creat Ierusalimul celest în acelaşi timp cu Paradisul, iar cetatea Ierusalimului nu era decât imaginea modelului său transcendent. În creştinism, biserica este edificată ca imagine imitată a Ierusalimului ceresc, iar în intimitatea sa ca Paradis. Mircea Eliade îi citează pe Hans Sedlmayer şi W. Wolska, când vorbeşte despre „structura cosmologică a edificiului sacru ce persistă încă în conştiinţa creştinătăţii: ea este evidentă, de exemplu, în biserica bizantină”:  

Cele patru părţi ale interiorului unei biserici simbolizează cele patru direcţii cardinale. Interiorul bisericii e Universul. Altarul, spre răsărit, e Raiul. Uşile împărăteşti ale sanctuarului propriu-zis se mai numesc „Uşile Raiului”. În săptămâna Paştilor, această uşă rămâne deschisă pe tot timpul slujbei; sensul acestui obicei este explicat clar în Canonul pascal: Hristos s-a ridicat din mormânt şi ne-a deschis porţile raiului. Apusul, dimpotrivă, este tărâmul negurilor, întristării, al morţii, lăcaşul etern al celor adormiţi care aşteaptă învierea trupurilor şi judecata din urmă. Centrul bisericii este Pământul. Potrivit părerii lui Cosmas Indikopleunstes, Pământul este dreptunghiular şi mărginit de patru ziduri care susţin bolta. Cele patru părţi ale interiorului bisericii simbolizează aşadar punctele cardinale.[2]

O hierofonie fulgurantă orientează consacrarea locului pe care va fi ridicat sanctuarul. In creştinism, Britania, în special Irlanda, recuperează aproape integral vechile locuri sacre (o stâncă, un izvor, un complex litic, un arbore) pentru a construi mici biserici, abaţii, dar mai ales locuri de recluziune individuală, monastică. „Toate sanctuarele sunt consacrate de o teofanie”, scria Robertson Smith, citat de Mircea Eliade.[3]

Religia creştină moşteneşte afirmaţiile veterotestamentare despre invizibilitatea naturii divine, ca şi pe cea referitoare la crearea omului după chipul lui Dumnezeu, aserţiune care capătă preeminenţă în momentul declaraţiei cristice. „Cel care m-a văzut, a văzut pe Tatăl”. Acesta este punctul arhimedic al convergenţei sincretice între elenismul Septuagintei, iudaismul elenizat al ultimelor elaborări biblice, Evanghelia lui Ioan, Epistolele lui Pavel. O teologie a imaginii se constituie. După secole de ezitări şi alternanţe ale iconofiliei şi iconoclasmului (iconoclasm fundamentat de interdicţiile biblice şi filosofia greacă), Sfântul Bernard însuşi – în pofida vigorii puritane – pare a nu putea enunţa altceva decât un compromis al labilităţii extremelor pe care mizează deopotrivă iconoclasmul şi iconolatria: adică reafirmarea încarnării care nu prezintă autosuficienţa necesară pentru ca imaginea să exprime şi să realizeze în simultaneitate aspiraţia de a încarna. Imaginea poate răspunde exigenţelor motivaţiei materiale (pentru a sugera splendoarea luminoasă a armoniei şi clarităţii naturii divine), dar nu trebuie să devină obiect al adoraţiei, ci mijlocire, un intercesor al contemplaţiei şi viziunii. Numai şi numai în locul privilegiat al Casei Domnului, loc al emergenţei energiilor hierofanice (iluminarea omului este o théōsis prin participare la aceste energii care determină devenirea de sine – lumină într-un anume fel). Sfântul Bernard deplânge coruperea circularităţii omogene ce se stabileşte între lume (creaţiune), biserică (imagine a lumii) – icon (cartea ilustrată, aici), circularitate care este o importantă treaptă a contemplaţiei şi care trebuie să cunoască apoteoza viziunii. El denunţă fluiditatea amorfă (fără a o înţelege) a simbolului schizomorf, căruia îi acorda un simplu semnificat al profanului, deci un semn al imposibilităţii participării la fiinţă într-un astfel de circumstanţă. Circularitatea omogenă a semnificaţiei celor trei imagini (a creaţiunii, a lumii şi a bisericii) se reflectă, în grade mai mult sau mai puţin evidente, într-o istorie a anluminurii – cel mai simplu, într-o relaţie stilistică. Încă din secolele timpurii ale creştinismului, când copiştii scriptoriilor monastice erau însoţiţi de miniaturişti şi anluminatori, principala grijă a celui ce-i revenea sarcina de a reprezenta figuri sau episoade exemplare ale Evangheliilor (ca şi ale Vieţilor Sfinţilor şi Psaltirilor) era de a oglindi, pe suport de velum îndeosebi, decorul arhitectural al bisericii în care cartea urma să fie folosită. Evanghelia destinată bazilicii bizantine poartă un aspect similar cu lambrisările, arcadele şi timpanele cu sculpturi aurite care figurează un sfânt; Psaltirile şi Evangheliile romanice preiau liniile arcadelor în unghi drept, întrepătrunse, ale edificiului; iar în catedralele gotice există o strânsă legătură între vitraliu (pe de-o parte) şi manuscrisul liturgic, anluminura reflectând contemplatorului „lumina lumii”, pe care pictura pe sticlă o filtrează. Anluminura s-a dezvoltat, având ca origine decorarea de litere iniţiale. Alfabetul pe care-l folosim în zilele noastre este cel folosit mai înainte de romani, care l-au împrumutat de la greci, care la rândul lor l-au preluat (cu modificările de rigoare) de la fenicienii care l-au construit pornind de la heroglifele egiptene. Arta decorării cărţilor a devenit, în unele momente ale Evului Mediu, un fel de modă, încât nici o cheltuială nu era scutită pentru procurarea materialelor scumpe: pergamentul şi velum-ul ca suport, culori importate din India, Persia şi Spania (în special vermillion şi ultramarin), în timp ce tuşul cu aur bizantin (fabricat din aur adus din India) era folosit după învăţăturile caligrafilor perşi.[4] Scopul primilor miniaturişti romani era distincţia îmbinată cu frumuseţea – cel al scribilor bizantini era splendoarea. O simplă „cheirografie” a fost transgresată de caligrafie, iar caligrafia a fost preschimbată de bizantini în „chrysografie” şi „arguriografie”. Folosirea tuşurilor cu aur şi argint constituie prima mare etapă a rafinării anluminurii, aşa cum e practicată în Evul Mediu, pe velum. Şi pentru că velum-ul obosea ochiul, începe a fi folosită ca fond (culoare cu care suportul e tratat) o culoare simbolică care „rugineşte” folia: şofran, purpură (culoarea imperială a Romei şi Greciei), carmin (în special, când e folosită chrysografia scrierea cu aur), sau un vineţiu de strugure (atât în chrysografie, cât şi pentru cealaltă modalitate de scriere, în argint). Adăugate la aceste modalităţi, cel puţin în cazul anluminurii precarolingiene, se află câteva caracteristici ale decoraţiei paginii, specifice predilecţiei locale pentru un tip ornamental derivat dintr-o tehnică anume: la lombarzi – entrelac-ul; la irlandezi – spirala; la bizantini – arabescul (împrumutat din arta sasanidă); la germani – ornamentaţia bazată pe teme animaliere. Incidenţele cu artele socotite minore, care la vremea executării copiilor anluminate atinseseră perfecţiunea, nu sunt de nesocotit, după cum găsirea în manuscrise corespondenţe tematice ale mozaicării cu email, ale încrustării în lemn şi fildeş, ale manufacturii textile şi ale orfevreriei (prelucrării metalelor, în general). Chiar şi heraldica, sau lucrarea delicată a gemelor şi medaliilor influenţează modul de a trata anluminura. Deloc de neglijat sunt elementele culturilor arhaice locale. De aceea, în cazul anluminurii irlandeze, desprinderea figurilor ornamentale şi înţelegerea lor presupun o întreprindere arheologică preliminară. Cu atât mai mult, cu cât o prejudecată a celor mai mulţi comentatori, înşelaţi de modalitatea excentrică irlandeză, este aceea de a considera arta irlandeză ca fiind pur locală. Ceea ce subliniază şi Carl Nordenfalk, în legătură cu şcolile insulare:[5]

 

L'ornamentation des livres exécutés dans les monastčres insulaires s'explique seulement comme l'ultime floraison de l'art préhistorique d'Irlande et d'Angleterre. C'est lŕ un domaine que l'historien d'art ne doit explorer qu'accompagné d'un archéologue.

(…) Du point de vue décoratif, on ne trouve pas les ancęstres du Book of Durrow, du Book of Lindisfarne ou du Book of Kells dans les livres venus du Sud, d'ou proviennent leurs textes, mais bien dans les décorations des casques, des boucliers et des harnachements, des guerriers, ou dans les émaux des hanging bombs (…) dont on ne sait pas exactement la fonction.

 

Între manuscrisul irlandez şi poezia trubadurilor provensali se poate detecta o similitudine de situaţie şi substanţă din cele mai pregnante: aceeaşi tensiune între sentimentul religios covârşitor şi descoperirea (revalorificarea) treptată a tradiţiei precreştine sau a importurilor culturale de aiurea. Este o tensiune ce generează, în ambele cazuri, cadre osmotice atât de închegate, încât abordările unilaterale devin insuficiente. Cazul anluminurii irlandeze, bunăoară, presupune nu doar o analiză iconografică (pentru că anluminurile – în general pictura nonmodernă – prezintă particularitatea de a fi „funciarmente eterogene”, cum ar spune Jaques Foucart, după cum implică şi idei abstracte, noţiuni, concepte, repere ale obiectelor), dar obligatoriu şi o întreprindere iconologică, în modul lui Panofsky, de identificare a „motivelor” semnificative (valori simbolice) în artele vizuale. Manuscrisul medieval irlandez depozitează, mai mult ca oricare „scriere” medievală religioasă, imagini din tradiţia ancestrală, fără a lăsa impresia unui produs eteroclit. Imageria anluminurilor irlandeze a cunoscut etape complexe ale constituirii sale în lungul drum al neamurilor celtice din Asia occidentală pe întinsul Europei, în întâlnirea cu nativii insulei pe care au invadat-o în jurul anului 1000 î.e.n. Descoperim o imagerie mitică, rafinată de-a lungul unor secole, ce înseamnă şi dezvoltarea unei mistici ce-şi va găsi împlinirea în creştinism, deoarece cultura irlandeză înseamnă, în primul rând, tensiunea între miturile arhaice şi Evanghelii, între mistica druidică şi ascetismul monahal al Bisericii Celtice sau misionarismul călugărilor irlandezi, între cultura clasică transportată de pe continent (şi păstrată în bibliotecile abaţilor) şi Biblie, între arta locală şi morfologia artei creştine continentale. Şi când vorbim despre imageria mistică, cu referire aici la bordurile elaborate ale ilustraţiilor manuscriselor de cult lucrate de irlandezi, capodopere în care trebuie să vedem geniul celţilor în constituirea unei sintaxe artistice speciale, unde elementul narativ (simbolic, prin excelenţă) este ambivalent şi perfect integrat în funcţia mistică a iconului: de intercesor al viziunii. Este ambivalent, pentru că se adresează unei lumi care nu renunţase cu totul la vechea organizare societală şi care îşi redescoperea memoria intactă.

Simbolismul relevă faptul că gândirea nu caută legătura dintre două lucruri în ascunzişul corelaţiei lor cauzale, ci o revelează instantaneu, ca o legătură între sens şi scop. Convingerea că există o asemenea legătură se naşte îndată ce două lucruri au măcar o însuşire comună, esenţială, care se poate referi la ceva, la un obiect de valoare generală. Orice asociaţie bazată pe o asemănare oarecare se poate schimba în convigerea că ea reprezintă o legătură esenţială şi mistică. Acest simbolism îşi pierde aparenţa de arbitrar când ne dăm seama că este indisolubil legat de acea concepţie de viaţă, care în Evul Mediu se numea realism şi pe care noi o numim idealism platonic. Dintre filozofii epocii, doi au fost foarte cunoscuţi în mănăstirile şi abaţiile britanice (şi chiar pe continent). Unul, născut pe la 810, în Irlanda, a dominat epoca în care a trăit. Acesta este Scottus Eriugena, care a fundamentat o simbolistică pe care o regăsim, în semnificaţiile ei intrinseci, în arta medievală[6] întocmită canonic, o simbolistică circumscrisă platonic: iluminarea.

Creaţia propriu-zisă este opera Tatălui şi constă în producerea ideilor în cuvânt. Explicitarea ideilor într-o multiplicitate de indivizi se îndeplineşte conform ordinii ierarhice de la universal la particular. Noţiunea de creaţie, concepută ca teofanie, introduce în universul eriugenian tema iluminării, temă expusă în scriptură într-un text capital pentru gândirea medievală.[7] Sfântul Iacov îl numeşte pe Dumnezeu Tatăl luminilor:

 

Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendes a Patre luminum.

Orice natură foarte bună şi orice har desăvârşit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor.

Sfântul Pavel a adăugat: tot ceea ce este revelat e lumină (Efeseni 5:13). De aici vine dubla iluminare a harului (donum) şi a naturii (datum). Astfel concepute, toate fiinţele create sunt lumini şi fiecare lucru nu e de fapt decât o lampă care străluceşte, oricât de firav, lumina divină. Alcătuită din această mulţime de mici făclii care sunt lucrurile (după cum rezumă Gilson[8] afirmaţiile lucrării lui Eriugena asupra Ierarhiei cereşti a lui Dionisie Pseudo-Areopagitul), creaţia nu este, în cele din urmă, decât o iluminare sortită să-l arate pe Dumnezeu. „Subzistenţa fiinţelor este, ca şi producerea lor, o iluminare. Fiecare lucru este deci în mod esenţial un semn, un simbol, în care Dumnezeu ni se face cunoscut (…) ”[9]. În estetica plotiniană, apare ca prin generator al formei artistice realizate „imaginea”, ceea ce este fantasma obiectului. Pentru Plotin, spiritul artistic este congruent nous-ului creator, care este, la rândul său, forma actualizată a insondabilului Unu. Pentru creştinătatea medievală, Logos-ul (Cuvântul Divin, Ideea) denota calitatea multiplă a Versului Întrupat şi ziditor de lume înnoită. Logos-Idee, cuvânt, lumină, principiu generator de lumină esenţă divină – şi Icon – imagine arhetipală, a treia persoană a divinităţii, persoană aprinsă de flacăra iubirii – care justifică prin întruparea sa realizarea icoanelor după chipul său. Icoană – simbol vestigial al „luminii”.

Acesta este mediul intelectual în care se formează Eriugena, până la plecarea pe continent, şi n-avem motive să credem că între el şi cultura irlandeză ar fi existat un dezacord. Ba, dimpotrivă, aş crede. Şi totuşi, de unde imaginile excentrice, vetuste, dizarmonice la prima vedere, pline de polimorfii deconcertante şi simboluri schizomorfe, ale anluminurii irlandeze?

Mai poate fi considerată reprezentarea, în cazul acesta, simbol vestigial a „luminii lumii”?

Este unanimă opinia istoricilor, când se discută perioada de înflorire şi dezvoltare a culturii medievale irlandeze – între secolele V şi XI – că idealul monastic a cunoscut un succes deosebit în Irlanda. În tot restul lumii creştine, biserica episcopală este celula de bază a organizării vieţii religioase; în Irlanda şi, în bună măsură şi în celelalte ţinuturi celtice, cea care fundamentează organizarea religioasă este mânăstirea. Abatele ei poate îndeplini funcţia demnităţii episcopale, după cum are în jurisdicţia sa teritoriul înconjurător; dacă nu, „liturghia este ţinută de unul sau mai mulţi episcopi claustraţi, aflaţi sub autoritatea sa”[10].

 

Această Biserică poseda obiceiuri proprii, dintre care unele vor provoca mai târziu conflicte violente: o formă specială a tunsorii, ataşamentul pentru un vechi sistem de calcul în stabilirea sărbătorilor de Paşti…[11]

 

În acest mediu excentric înfloreşte o cultură aparte. Biserica celtică suscită în primul rând apariţia unei culturi literare (întocmai bisericilor independente din Orient), mai întâi latină. Este un „monahism savant şi civilizator”[12]. În Irlanda (insula doctorum şi insula sanctorum), se dezvoltă o literatură savantă, dar se continuă firesc vechea cultură gaelică.

Statutul monastic impunea, fie şi numai pentru lectura psalmilor, un minimum de cunoştinţe de limbă latină[13] (singura pentru liturghie). Din secolele IV-V, alfabetul latin ia locul celui gaelic, ogham, în care era notată literatura nobilă a filidh (poeţilor mistici) şi a barzilor, când, în chiar mănăstirile fundate de sfinţi irlandezi, casta reformată a druizilor a început să transcrie acestă literatură, iar în secolul VI apare şi o literatură de inspiraţie creştină.[14]

 

Susţinută de un temperament năvalnic foarte înclinat spre extreme, această spiritualitate se distinge printr-o ardoare puţin obişnuită în viaţa penitentă, în urmărirea mortificării şi a ascezei; regăsim aici (…) aceeaşi atmosferă charismatică, aceleaşi fapte de bravură, uneori aceleaşi excese pe care le-am întâlnit la primii Părinţi ai Deşertului, în Egipt sau în Orient. Astfel, un număr mare de practici pe care le întâlnim în Irlanda îşi aveau echivalentul în monahismul oriental; sărăcie, austeritatea locuinţei, restricţii de somn şi hrană: irlandezii practică uneori postul absolut şi au curiosul obicei al postului „împotriva cuiva”, pentru a face să triumfe dreptatea sau voinţa lor împotriva unui adversar; renunţarea la baia de destindere, ba chiar la cele de curăţenie, dimpotrivă practica scufundării prelungite într-o mlaştină îngheţată; diverse mortificări împinse până la dispreţuirea, uneori sfidarea naturii; retragerea, izolarea, tăcerea, supunerea strictă faţă de maestru sau abate. Toate acestea definesc o atmosferă un pic încordată (vârfurile ascezei sunt considerate ca echivalentul real al martirului), cu ceva înspăimântător, pe care-l temperează doar tendinţa atât de caracteristică geniului celtic spre fantastic şi miraculos.[15]

(…) fuga din lume apărea drept o condiţie, dacă nu necesară, cel puţin cea mai favorabilă pentru a accede la o viaţă desăvârşită: aceasta este ideea pe care o va exprima mai târziu, în mediile monastice irlandeze dinsecolul IV, curioasa distincţie între martiriul roşu, adică cel însângerat de pe urma persecuţiilor, şi martiriul alb sau verde, la care conduce o viaţă de renunţare şi de mortificare.[16]

Una dintre practicile ascetice cele mai îndrăgite de călugării celţi era exilul voluntar, Deorad : a-ţi părăsi patria, familia, a te duce să trăieşti într-un mediu necunoscut, a pune această dezrădăcinare în slujba lui Christos. Această expansiune a călugărilor irlandezi a cuprins Marea Britanie, Galia şi ţinuturile germanice, dar şi Lombardia, peninsula Iberică, precum şi nordul Africii, după cum reiese şi din evidente semne culturale ale unor legături cu lumea coptă, de asemenea.

Profesorul Binchy (citat de Kearney[17]) caracterizează societatea irlandeză timpurie drept una tribală, rurală, ierarhizată şi familială. Termenul politic cel mai cuprinzător este tribul (tuath) sub conducerea regelui său, un rege (rί ) cu puteri limitate, într-o orânduire mai degrabă aristocratică decât monarhică. Brehon Laws (cel mai vechi cod de legi irlandez cunoscut) indică existenţa unor grade societale diferite în triburile celtice, grade ce trebuie privite ca nişte caste dispuse în oarecare conformitate cu schema tripartită[18] a zeilor indoeuropeni a lui Dumézil: grupurile preoţeşti şi cele războinice erau superioare fermierilor. Pe vremea întâlnirii cu creştinismul, o clasă mijlocie a făurarilor şi vracilor se pregătise deja să se infiltreze în ierarhia socială, pretenţia lor fiind justificată prin patronajul unui zeu anume care le inventase arta.

Toate aceste aspecte ale vieţii tradiţionale vor supravieţui primelor secole de creştinism. Bunăoară, rolul jucat de druizi, bărbaţi învăţaţi, cu funcţiuni preoţeşti şi educative, era atât de important în societatea irlandeză, încât nu ne mai mirăm să-i descoperim, după convertirea la creştinism (dacă au fost convertiţi cu toţii; ceea ce, după Venerabilul Beda, se pare că nu), ca filidh, fără a deţine un rang precis în cler, dar care menţin tradiţia educativă de păstrători ai poeziei şi genealogiilor.[19] Datorăm cele mai multe texte gaelice acestor învăţaţi, filidh (poeţi mistici), şi acelor păstrători ai legilor (brithemhaim), care şi-au început lucrarea încă din secolul al VI-lea, culminând cu secolul al VIII-lea.[20] Conform unor date istorice, ne putem da seama că influenţa acestor păstrători ai tradiţiei nu se petrece doar la nivel cultural, pentru că, deşi mai târziu preoţii englezi şi normanzi – care au înlocuit pe rând clerul irlandez din fostele zone cândva orânduite de misionarii celţi – n-au îndepărtat obiceiurile Bisericii Celtice: membrii ai clerului mai ofereau un bou pe rug pentru Sfântul Cuthbert (boul fiind unul din animalele totemice ale triburilor celtice).

Între secolele VI-VIII, noi familii bardice se ridică pentru a-i completa pe druizii convertiţi la creştinism şi deveniţi poeţi mistici (filidh), cu toţii јucând rolul de custozi ai tradiţiei, dar barzii proveneau din familii regale de o mai mică importanţă în insulă.[21] Propaganda pe care aceştia o făceau familiilor cărora le scriau genealogia se va împleti imagistic cu un cult al regelui (ca şi în Bizanţ, David, care a reuşit unificarea regatelor Israelului şi Iudeei, devine subiect privilegiat al ilustraţiei cărţii liturgice). Cum genealogia regelui începe cu un zeu tutelar (fiecare trib celtic descinde dintr-un zeu „local” căruia îi datorează numele şi creşterea atributelor sale, legate îndeobşte de un animal totemic), miniaturistul va deveni sensibil la toate semnele acestui tip de cultură stabilită în vecinătatea lui, cultură materializată în epos bardic, realizând anluminuri rare ce vehiculează elemente ale imageriei poetice.

Comentatorii celor mai multe mituri şi saga irlandeze consideră că limbajul câtorva dintre acestea trimite înapoi până în secolul VIII, deşi se presupune că au fost scrise chiar înainte.[22] Dintre culegerile care au supravieţuit, două sunt datate în secolul al XII-lea: The Book of Dun Cow, a călugărului Máel Muire, şi The Book of Leinster; The Yellow Book of Lecan este ulterioară, ca şi Egerton, datate în secolele XIV-XVI. O lungă tradiţie orală trebuie proclamată când discuţia asupra literaturii irlandeze consideră subzistenţa formelor societale ancestrale, până în modernitate, în cadre ale unui sincretism cultural velş-irlandez, bunăoară.

Un personaj cheie este Mongan, rege din Ulaíd (Ulster), care a murit în 625, deci în perioada înfloririi lucrării manuscriselor cele mai fascinante ale călugărilor irlandezi. O versiune a unei legende, The Voyage of Brân, spune că lui Mongan i se spunea în fiecare seară o poveste de către fili (poetul său mistic)[23].

Existau societăţi irlandeze creştinate încă din secolul al III-lea, dar cel de al cărui nume se leagă fuziunea creştinismului cu lumea gaelică este Sfântul Patrik (posibil un vlăstar al unei familii patriciene romane, crescut de celţi), care întăreşte legăturile britonilor cu irlandezii, relaţie care pune într-o lumină specială sinteza romano-celtică (cu imageria sa complexă, unde divinităţile locale capătă atribute potenţate de cele ale tradiţiei continentale – a se vedea figurile lui Apolon şi Mercur în ipostazele lor britone şi irlandeze), sinteză preluată de cultura medievală irlandeză. Misionarilor irlandezi (primul, Ninian, creştinase sud-vestul Britaniei încă di secolul al V-lea) li se datorează completarea acestei opere desfăşurate după un model mitic: al zeului în exil. Ceea ce, înainte de creştinare, avea semnificaţie penitenţială va căpăta aspectele exilului voluntar sub o formă de ascetism special, definitoriu pentru monasticismul irlandez. Deorad Dé (exilul lui Dumnezeu), modalitate ancestrală de autopedepsire a celor mai de seamă indivizi ai societăţii celtice (o vom găsi în naraţiunile cavalerilor Mesei Rotunde), va îndemna călugării irlandezi ai secolului al VII-lea să ia calea Britaniei şi Galiei[24], pentru a îndeplini cu ardoare lucrarea Domnului. Comunităţile acestor Céli Dé (slujitori ai lui Dumnezeu), stabilite pe Insulă şi pe continent[25] refuzau orice control sau centralizare, respingând alinierea la Roma sau supunerea faţă de rege, dar rolul lor educativ era atât de mare, încât generaţii la rândul de preoţi şi monarhi şi-au completat studiul în abaţiile sau parohiile organizate de irlandezi[26].

Izbitoare este similitudinea formei spirituale. Deorad Dé (exilul lui Dumnezeu) – unde călugării irlandezi, ca reprezentanţi ai Domnului pe pământ, sunt nerăbdători să răspândească învăţătura despre El şi s-o îndeplinească în solitudine – cu „prezenţa divină în exil” (shekinah be-galut) a Iudaismului, unde în pribegie, departe de Templul căzut, evreii au creat un nou sistem religios: dezvoltarea legii scrise, comentarea şi punerea ei pe hârtie, adăpostirea şi crearea unui adăpost pentru aceasta.

Într-un Mithraeum de lângă Londra, un grup statuar de marmură, realizat după ce templul încetase a mai fi folosit de închinătorii la Mithra[27], îl reprezintă pe Bacchus cu însoţitorii săi, iar o inscripţie anunţă Hominibus bagis bitam – „tu dai viaţă rătăcitorilor” –, cel mai probabil o parolă a primilor creştini ai locului. Paleocreştinismul a împărtăşit o seamă de trăsături ale mithraismului şi ale culturii lui Dionysos, pe care le socotim ca importante în cazul sintezelor celto-romane şi al reconsiderării lor în creştinismul excentric al Bisericii Celtice: respectiv potenţarea unui cult solar (prin Mithra) şi în stările extatice despre care vorbeşte literatura mitică irlandeză.

Astfel vedem opera Sfântului Columba[28], personaj arhetipal, itinerant şi pelerin în temeiul exilului lui Dumnezeu, completând cu o nouă învăţătură tradiţia ancestrală. El îi creştinează pe scoţi (scotti), de la care obţine insula Iona pentru a organiza o abaţie, dar misionarismul său lasă mai degrabă impresia artei magice a druizilor, şi conduce personal copierea de manuscrise (i se atribuie fascinanta Book of Kells, dar cel mai probabil el doar a stabilit regulile anluminării – morfologie şi sintaxă, deopotrivă).

Opulenţa ornamentului geometric al anluminurii irlandeze ne-ar tenta să considerăm că aceasta poate fi doar o simplă copiere picturală a modurilor specifice manufacturilor în care excelau artizanii insulari (ţesătura, prelucrarea metalelor şi orfevreria), când aveau în vedere elementele decorative ale bordurilor paginii miniate (descrise adesea ca tipic irlandeze): nodul, spirala şi entrelac-ul. Sugestia manuscriselor irlandeze este aceea că artistul nu este aproape deloc interesat să reprezinte pictural o scenă, conştient fiind că, pentru privitor, secvenţa realizată ar putea însemna în situarea ei monofazică doar un moment – acela, pe care Göran Sonesson îl numeşte „momentul pregnant” al unei acţiuni dinaintea climaxului.[29]

Subiectul predilect al anluminurii irlandeze este o figură dintre cele sfinte – rareori întâlnim o persoană (sau o reprezentare) a unei „părţi” a Treimii (ca pe Continent, mai cu seamă în Bizanţ): există o sfială abia disimulată a artistului irlandez, chiar o şovăială iconoclastă, paradoxală în cercul excentric care se înnoadă împrejurul iconului predominant; iar acolo unde există, reprezentarea lui Christos sau a Fecioarei deconcertează printr-o aluzie (iluzie) fantasmatică. Persoanei divine, aici, i se dedică un mod heraldic de înfăţişare (o umanitate geometrică)[30], iar grotescul infantil al figurilor evangheliştilor denotă chiar o evitare a reprezentării. Presupunem că pe artistul irlandez nu-l interesa deloc realismul mimetic, ci respectarea a ceea ce bănuim că era sintaxa şi praxica artei sale: să stabilească relaţia semnificatoare între „mica lume” (lăcaşul de cult căruia îi era adresată cartea anluminată şi care, deci, era o imagine a Cosmosului, o imagine a lumii complete în sine) cu pagina pictată. Pentru artistul medieval, natura capătă semnificaţie numai în măsura în care oferea contemplatorului instrumentele cunoaşterii adevărului divin. Pentru el, Verbul divin se exprimă în Creaţiune, şi de aceea natura este în primul rând simbolul supranaturalului, cel mai extensiv şi integrator simbol – în cadrul căruia semnificatul este simultan cel mai îndepărtat şi incognoscibil semnificat, dar şi cel mai radiant în relaţia semnificativă cu semnul său vizibil. Citându-l pe Gilbert Durand, sensibilul devine „intercesiune ontologică în care se epifanizează un mister”[31], ca la Scotus Eriugena sau Sfântul Bonaventura.

Curtius vorbeşte despre „jargonul manierizant al irlandezilor” (secolului VIII), despre complacerea Irlandei „cu un fel de vanitate artistică într-o latinitate fantezistă şi abstrusă”[32], trăsături care caracterizează (dacă încetăm a vedea în acestea categorii negative) anluminura produsă în şcolile conduse de irlandezi (sau scotti). Întrucât ceea ce însuşi Curtius pomeneşte[33] (pe L.B. Alberti, care a dat pictorilor sfatul de a se apropia „de poeţi şi retori”, pentru că de la aceştia ar putea afla sugestii pentru găsirea (inventio!) şi plăsmuirea temelor „plastice”) se petrece în relaţia anluminatorului cu literatura care se plămădeşte (texte juridice, genealogii, poem mistic sau epos bardic, comentarii – enarrationes, explicaţi, marginale) în scriptorium, lângă el, cum şi invers, aglomerarea de forme geometrizate (abstracţiuni, în sensul lui Worringer) conduce lectura, îi trasează urma insesizabilă, textului literal. Un fapt amuzant este prezentat de Curtius[34], episod simptomatic pentru irlandezi (de la anluminatori la Joyce, pe această direcţie):

 

Irlandezul Sedulius Scottus (după 848 în Liége) se dedică unei slujbe panegirice a Muzelor plină de bucurie a lumii şi de viaţă; îi este îngăduit să ceară sărutări de la buzele trandafirii ale muzei bucolice spre a-l putea celebra în mod demn pe un episcop. Muza sa este o grecoaică şi-l adapă cu ambrozie. Dar şi el face uneori împrumuturi din Vechiul Testament. El cunoaşte o muză oacheşă pe care, după modelul femeii lui Moise (Numer.,12,1), o numeşte „etiopiană” şi care îşi încheie cu multă drăgălăşenie rugămintea de a i se da o friptură de berbec. Vedem aici poetica biblică anglo-saxonă parodiată de un celt.

 

Este aluminura irlandeză o parodie? Strict etimologic, da. Parodiază ea „poetica” anluminurii care i-a servit de model (foarte puţin cele bizantine, mai mult cele de la Roma, care nu toate prezentau motive bizantine) sau nu? În sensul strict, nu negator, al parodiei, de progres al unei linii (vers, sentinţă, schiţă), chiar dacă cu intenţie ironică, da. Or, într-o epocă în care principalul obiect al modului alegorezei (ca atitudine mentală universală în creştinism) este divinitatea, paradoxul unei apariţii schizomorfe ca simbol al aluminurii irlandeze devine chestiune susceptibilă (Sfântul Bernard neagă vehement progresia inversă a simbolului către schizomorfia reevaluată). O sugestie aflăm într-o analiză pătrunzătoare[35] la „efectele tematice” ale modului simbolic care este alegoria (ca forma mentis medievală):

 

Irony: the extreme degree of ambivalence. Classical rhetoric would make irony a subcategory of allegory, and yet the relantionship of the two terms is not very clear. Perhaps the instance of Prometheus Bound will clarify this relantionship, since, if no liberation of the hero occured, the play would end on a note of grand irony, the hero remaining intelectually free, but physically imprisoned; at the same time nothing could be more evident than the allegorical modality in which Aeschylus and Shelley have rendered their image of the conflict betwen Zeus and Prometheus.

Irony we often equate with paradox, that is, with seemingly self-contradictory utterances where tenets normally in polar contradiction to each other are collapsed together into one single ambivalent statement in irony and paradox entremes weet, while the tension of ambivalence increases proportionately. Because irony seems to colapse the multileleved segregation of allegory (e.g.,a fourfold schema would collapse), it has, been called „antiallegorical” (Frye, Anatomy, 91-92). This seems to me an unfortunate usage, since irony still involves an otherness of meaning, however tenuous and shifty way be our means of deciding that other (allos) meaning. Rather, I think we might call ironies „collapsed allegories” or perhaps, „condensed allegories”. They show no diminishing, only a confusion, of the semantic and syntactic processes of double or multiple - leveled polysemy.

 

Biblia, care notează istoria sacră cuprinsă între Revelaţia primordială, lucrarea Cuvântului, exprimarea lui în Creaţie şi până la proferarea Verbului divin care este Isus Christos, este, pentru omul medieval, cartea ascensiunii cunoaşterii creaturilor spre cunoaşterea (comuniunea cu) lui Dumnezeu: un mod simbolic întemeiat pe analogia naturalului cu supranaturalul. Artistul irlandez inserează o serie de simboluri în bordura anluminurii care însoţeşte textul sacru, eliberând figura centrală de orice tensiune, cu excepţia celei pe cere o sesizăm în statuarea figurii într-un tablou de lumină (vacuum) care suspendă legăturile referenţiale cu realitatea imediată. Aceasta, din cauză că bordura, care încadrează figura la care trebuie să ajungem (contemplaţia este itinerarium mentis, postulează Sfântul Bonaventura), este o relaţie de spirale şi noduri extrem de elaborate : un labirint pe care trebuie să-l parcurgi până a ajunge la centru (instanţa sacră căreia i se dedică actul contemplaţiei), iar acestui labirint de noduri şi spirale care ţes serii de simboluri schizomorfe îi putem da şi semnificaţia de drum către sine, în cele din urmă – lungul drum al devenirii sinelui în întâlnirea omului cu lumea. Împletiturile, nodurile şi spiralele ancadraturilor irlandeze sunt lanţuri ale uniunii mistice. Pe aproape tot cuprinsul Britaniei şi Irlandei se află reprezentări de labirinturi, cel mai adesea pertroglife sau alcătuiri de turf, uniliniare îndeobşte[36], iar parcurgerea lor era un eveniment în festivităţile locale. În paleocreştinism, semnificaţia labirintului ca drum al vieţii a făcut pe constructori şi artişti să-i folosească simbolul la scară largă (în Britania, Franţa, şi Irlanda) – în manuscrisul cu anluminuri irlandez el este complicat cu o serie de alte simboluri, care presupun o „lectură” alegorică a naraţiunii secvenţiale (imaginea): semne picturale/simboluri dispuse (întrepătrunse) în entrelac-urile labirintice ca un itinerariu contemplativ ce sugera „cititorului” transformarea sinelui pentru uniunea mistică (văzută în cel mai elevat sens al creştinismului).

Pietrele încrustate (cu labirinturi, cupe şi inele sau noduri) pot fi puse în relaţie cu figura celtică a lui Hermes (numele lui Hermes este derivat din denumirea veche grecească a pietrelor care lucrau drumul – în Grecia, ca şi în Galia, în Britania sau în Irlanda). Funcţia magică a încrustaţiilor circulare sau nodale se referă, cel mai posibil, la un cult solar. Mitologia celtică menţine faptele lui Ogham (Oigmiu), zeu-fierar, un foarte diferit Hefaistos, şi zeu al scrierii – un zeu al scrierii şi nodurilor, în care vedem reunite artele înmânate de Hermes lui Hefaistos (vezi Imnul către Hermes al lui Homer). Spirala, element principal în ancadratura miniaturii irlandeze şi simbolul care însoţeşte inscripţiile lui Ogham, potenţează o semnificaţie specială, când contemplăm anluminurile deseori întâlnite şi la intrarea în mormintele-tunele irlandeze.[37] Ele narează evoluţia spiralată de la un centru, în care a survenit încadrarea, la următorul – trecerea mortului prin pasaj (văzută ca trecere către lumea cealaltă şi către pământurile Mamei-Pământ) era considerată o întoarcere la locul originar, pentru a aştepta renaşterea viitoare.

„Fecioara Maria cu Pruncul” (din Book of Kells, folio 7V) şi „Prinderea lui Christos” (idem) sunt două anluminuri dintre cele în care apar grupări separate umane înscrise în ancadratura realizată în aceeaşi „manieră” irlandeză, combinaţie cu spirală şi entrelac. Capul este simbolul celtic prin excelenţă.[38] Ceilalţi priveau capul, cu un respect deosebit, ca locaş al spiritului (pietre pe care erau gravate capete consacrau izvoare, deci apa era asociată cu acest cult spiritual), iar în Irlanda capetele-măşti indică asocierea cu un zeu solar[39] cel mai probabil Samuin, un corespondent celtic al lui Apolon. Bedoyére arată că semnificaţia dată de celţi capului uman este de receptacol al sufletului celui mort[40]. Cele două explicaţii nu se contrazic, întrucât inserţia unui număr anume de capete umane (ca loc al sufletului mortului) în şirul spiralat al încadraturii mintale trimite la ciclul naştere-moarte-renaştere şi nu contravine deloc credinţei creştine. Iar dacă atribuim capului uman doar funcţia de locaş al spiritului, vedem aici o alegorie a contemplaţiei vizionare în devenirea sinelui. Iconul alegoric, aici, ambivalent (simbol proeminent al intenţiei elevate şi semn deconcertant prin grotescul infantil) în structura sa paradoxală, face ca semnificaţiile bipolare să „colapseze” (cum ar spune Fletcher), să pulverizeze tensiunea intrinsecă a două extreme pentru a marca ironic alterarea şi transgresarea internă a semnificaţiei unei „alegorii condensate”. Polisemia – oricât de confuză – e rezultatul unei colaborări sintactice cu întregul (în parte cu fiecare semantem din complexul iconic al imaginii).

Hayman arată legăturile Britaniei cu Micene[41], lucru ce ne face să asociem, în temeiul similitudinilor manifestărilor, zeul solar al celţilor cu Apolon, capul uman irlandez – cu Orfeu, preot al lui Apolon, zeul mantic, singurul căruia i s-a îngăduit să proiecteze lumina sa în planul lui Zeus. Clasa brazilor (pe care îi alăturăm – şi înainte şi după creştinarea irlandezilor – druizilor), o clasă nobilă a artei [42] eposului şi eulogiei, relatează cazuri de intrări în transă (maneisa poeţilor greci, similară cu frenezia extatică a războinicului) ale unor eroi mitici (Cú Cuchulaind, care-şi trage puterile de la un câine, este cel mai cunoscut), sau despre extazul unor personaje legendare (regi şi druizi), care cunosc fericirea transformării schimbării (formei umane) şi transgresării limitelor omului: Óengus (Angus), care, împreună cu iubita lui sub formă de lebădă, zboară de trei ori în jurul locului. Schimbarea formei este în întregime o experienţă şamanică celtică[43]. În Compert Mongan, din Book of Fernoy, este povestită o astfel de experienţă a devenirii eroului care deţine secretele transformării, artă învăţată de la tatăl său, zeu nocturn cu comportament de incubus, mai degrabă. Cele trei mituri amintite sunt doar o mică parte din cele care relevă faptul că, la celţi, cunoaşterea şi urmărirea şi împlinirea sexuală sunt interrelaţionate, în experienţa şamanică (druidică). Cunoaşterea intelectuală şi carnală sunt metafore ale experienţei mistice a uniunii divine[44]: în realitatea lumii celeilalte, şamanii experimentează unirea sexuală cu animalele sau pur şi simplu le devorează, primind simultan cunoaşterea. Experienţa fundamentală a învăţării din puterile animale este pătrunderea totală în realitatea lumii celeilalte, şi la aceasta se face mereu referire în poezia celtică. Bunăoară, Mongan devine pe rând animal de apă, de pământ şi de aer şi învaţă calităţile fiecărui element. Ancadratura anluminurii irlandeze îmbină spirala şi entrelac-ul cu simboluri care unifică narativ etape ale contemplaţiei vizionare (capul uman) a devenirii sinelui.

Printre figurile retorice preferate în expresiile manieriste ale antichităţii târzii şi ale Evului Mediu latin se numără annominatio, „termen” prin care retorica antică înţelege atât îngrămădirea diferitelor forme flexionare ale aceluiaşi cuvânt şi a derivatelor sale cât şi cuvinte ce sună identic sau asemănător. Rhetorica ad Herennium (IV, cap. 21, ss 29 urm.) citează următoarele exemple:[45]avium dulcedo ducit ad avium: cele două avium sunt omonime cu excepţia valorii fonetice a lui a”[46]. Poeticile medievale recomandă figura de annominatio, continuă Curtius, citând din operele unor Sidonius, Alain de Lille, Gautier de Châtillon, Matthieu de Vendôme, Chrétien de Troyes, Rutebeuf referindu-se şi la ultimii trubaduri care l-au influenţat pe Dante (selva selvaggia; piů volte volto), dar citează şi din Geoffroy de Vinsauf, respectiv annominatio binară pe care o regăsim (şi de aceea face din acesta o figură încă mai contradictorie) la Sfântul Bernard din Clairvaux: forma deformis. Ca depozitari ai culturii antice[47], artiştii irlandezi miniaturişti, historieur-i şi anluminatori, devansează nu numai heteromorfismul gotic ci şi manierismul clus. La sugestiile figurii prezentate, din „latinitatea abstrusă şi manierizată”[48] cu corespondent în iconografia celtică, se adaugă sugestiile iconografiei şi metaforismului, deopotrivă, manierizante, ale artei irlandeze, cu care Irlanda şi nordul Scoţiei au avut relaţii speciale de influenţă reciprocă: nodul irlandez şi cubul emailat (ca pe mormintele nordice[49], inclusiv din Irlanda) în care a plasat un idol totemic şi kenningar, metafora scandinavă. Aglomerării sau dispunerii binare de omonimii sau de flexiuni cvasi-simile din annominatio îi corespunde iconografia irlandeză, aglutinarea schizomorfă sau aglomerarea înlănţuită polimorfic de figuri geometric–abstractizate, a căror supraordonare se produce in virtutea omogenei esenţiale (omonimiei semnificaţiei) a icon-urilor, printr-o intenţionalitate intrinsecă a direcţionării spiralate a atenţiei „cititorului” spre circuitul spiralat al transfigurării, dinspre sub-condiţiile marginale (simbolurile alegorice ale apartenenţei stricte de o putere a animalului de pământ, de apă etc.) către centrul reprezentării, care este persoana adorată a divinului sau sfântă, deci spirituală, şi în care toate contradicţiile se rezolvă. Poezia celtică este plină de semne ale dobândirii puterii animalului ca pătrundere totală în realitatea celeilalte lumi, iar în iconografia creştină reprezentarea de întrepătrunderi ale unui om cu un animal arată o uniune, nu o heteromorfie ca în ordinul gotic.

Anluminura irlandeză prezintă o gradaţie a preparativelor unei unio mysticum (operă care nu se poate săvârşi decât în solitudine şi renunţare – ca să înţelegem mai bine exilul şi recluziunea în celule izolate pe insule a călugărilor irlandezi). Pe modelul reprezentării unui zeu celtic al fecundităţii, Cernunnos, ca şarpe cu coarne de berbec, anluminarea irlandeză cuprinde ofidiene cu coarne, în general, ofidiene elongate pe picioare, cu aripi şi coarne – o încercare de a sugera că uniunea (înţelegerea şi luarea puterilor) cu animale ale mai multor elemente încă se completează (vezi în acest sens iniţialele din Book of Kells şi Evangheliarul Sfântului Cuthbert). Cel mai adesea, păsări viu colorate sunt reprezentate ca parte a ancadraturii: în mitologia formei şamanului-druid (alegorii ale transformării şi devenirii omului care reuşeşte să-şi realizeze sinele prin armonizarea contradicţiilor) este arătat dispreţul păsării pentru limitele umane. Mai pregnantă este sugestia acolo unde ofidiene elongate îşi încolăcesc cozile cu entrelac-urile şi spiralele bordurii, care le înscriu, şi cu corzile elongate ale dragonilor care le înoadă pe toate la un loc, iar trupuri umane sunt întrepătrunse cu acestea. Dragonul îmbină în sine puterile tuturor evenimentelor lumii şi aparţine fiecăruia în parte: chtonian, se odihneşte în peşteră, de unde-şi ia puterea; dar – înaripat – aparţine şi aerului; se iveşte din apă; iar focul insuflat de el este exhaustiv. Or, tocmai dragonul este cel care susţine în entrelac-ul bordurii miniate spirala devenirii spirituale.

Lumea naturală, ca simbol al supranaturalului, actualizată în ancadramentul irlandez prin animale corespunzând fiecărui element, de cele mai multe ori pe verticală (dar secvenţa este circulară, în cele din urmă), este înţeleasă ca vestigiu al luminii supracereşti, iar în contemplaţie apare ca o etapă a uniunii mistice. Astfel, distincţia pe care Worringer [50]o face în cadrul atitudinii estetice nu se mai aplică exact la abstracţiunile aluminurii irlandeze. Când Worringer defineşte forma fundamentală a empatiei, după teoria lui Lipps, ca obiectivare de sine într-un obiect distinct de eu, fără a avea  importanţă dacă ceea ce s-a făcut obiectival poate purta sau nu numele de sentiment, perceperea obiectului survine printr-un mod determinat de un comportament interior, întrucât ceva anume vine din obiect, e comunicat de obiect individului. Individul, în procesul empatiei, proiectează, transformă trăiri (inconştiente), procese lăuntrice de orice tip, în obiectul căruia conferă însufleţire estetică. Plăcerea estetică este plăcere de sine obiectivată, spune Worringer, iar forma e frumoasă, numai întrucât individul se transpune pe sine (inconştient), frumuseţea ei fiind trăirea lui ideală, pe când cea în care nu se poate proiecta este urâtă pentru el. O categorie artistică (ceea a artei orientale, ca şi a câtorva stiluri din Evul Mediu!) se supune unei alte atitudini, cea a abstracţiunii, unde voinţa artistică produce forme contrare vieţii, forme anorganice şi abstracte, în care individul nu mai află intimitate. Impulsul abstracţiunii este dictat de neliniştea omului, de teama iraţională în faţa fenomenelor lumii exterioare, ce corespund – într-o atitudine religioasă – unei reprezentări cu nuanţă transcedentală intensă. Spaima şi timiditatea produc introversiune, iar reprezentarea, în felul acesta, devine centripetală. Reprezentarea irlandeză, şovăitoare, iconoclastă prin infantilismul figurii centrale, este geometrizată, abstractizată, dar nu totdeauna umple integral spaţiile, ca în acea oroare de vacuitate; dimpotrivă, ancadratura abstractizată dispune serii interrelaţionale de simboluri (zoomorfe, în special) ale elementelor, cu funcţia alegorică – narativă de a prezenta transgresiunea limitei umane, sensul elevant al transferării spiralate (de la cel mai de jos nivel către centru), în care unica teamă prezentă – aşa cum reiese şi din mitologia celtică, cu legendele eroice – este aceea de a nu pierde sufletul (vezi şi preponderenţa simbolului capului). Pentru irlandezi, ne spune literatura celtică ancestrală, sufletul se află într-o nelimitare labirintică, iar formele complexe (înlănţuiri, spirale, labirinturi) ale abstracţiunii ornamentice de pe obiectele rituale (ca şi în creştinism, mai apoi) sunt „închingări” magice, închingări nelimitate, pentru suflet – încercări de a nu pierde sufletul. Împletitura (ca ornament simbolic) apare la celţi (ca şi la irlandezi şi scandinavi[51]) ca matrice a complexelor sufleteşti.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       (fragment dintr-un studiu mai întins)

Bibliografie

 

Erwin Panofsky, Artă şi semnificaţie, traducere de Ştefan Stoenescu, Cuvânt Înainte de Mihai Gramatopol, Bucureşti, 1980.

Saint Bernard de Clairvaux, Textes politiques, choisis et traduit du latin par Paul Zumthor, Paris1986.

Jurgis BaltruŠaits, Metamorfozele goticului, traducere de Paul Teodorescu, Prefaţă de Dan Grigorescu, Bucureşti, 1978.

Étienne Gilson, Filozofia în Evul Mediu. De la începuturile patristice până la sfârşitul secolului al XIV-lea, traducere de Ileana Stănescu, Bucureşti,1995.

Marcel Quenot, IcoanaFereastră spre absolut, traducere, prefaţă, note de Preot dr. Vasile Răducă, Bucureşti, 1993.

* * * Scierile Sfântului Francisc de Assisi, traducere de Maria Raica, Bucureşti, 1994.

Robin Cormack, Writing in gold. Byzantine Society and its Icons, George Philip, 1985.

Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, traducere din limba franceză de Rodica Chira, Bucureşti, 1992.

Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Prefaţă de Georges Dumézil şi Cuvânt Înainte al autorului, traducere de Mariana Noica, Bucureşti, 1992.

John Bradley, Iluminated Manuscripts, London, 1996.

Carl Nordenfalk, Ľ Enluminure au Moyen Âge, Genčve, 1995.

Henri-Irénče Marrou, Biserica în Antichitatea târzie (306-604), traducere de Roxana Mareş, Bucureşti, 1999.

Hugh Kearney, The British Isles, Cambridge University Press, 1989.

Georges Dumézil, Zeii suverani ai indoeuropenilor, în româneşte de Petru Creţia, Bucureşti, 1997.

P.H. Sawyer, From Britain to Norman England, London,1978.

Jeffrey Gantz, (ed. and translator) Early Irish Myths and Sagas, with an introduction, London 1981.

Sheridan Gilley and W.J. Sheils, A History of Religion in Britain, Oxford U.K. and Cambrige USA, 1994.

Bede, The Ecclesiastical History of the English People, Introduction by Judith Mc Clure and Roger Collins (eds.), Oxford University Press, 1994.

Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund and Erik Hedling, (eds.), Interart Poetics, Amsterdam, 1997.

Gilbert Durand, Aventurile imaginii, imaginaţia simbolică. Imaginarul, traducere din limba fanceză de Muguraş Constantinescu şi Anişoara Boborcea, Bucureşti, 1999.

Ernest Robert Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, în româneşte de Adolf Armbruster, Introducere de Alexandru Duţu, Bucureşti, 1970.

Angus Fletcher, Allegory. The Theory of a Symbolic Mode, Cornell University Press, Ithaca and London, 1964.

Janet and Colin Bord, Ancient Mysteries of Britain, London, 1986.

Guy de la Bedoyére, The Finds of Roman Britain, London, 1989.

Richard Hayman, Riddles in Stone, London and Rio Grande, 1997.

Ward Rutherford, The Druids and their Heritage, Gordon and Cremonesi, 1978.

Caitlin and John Matthews, Encyclopedia of Celtic Wisdom, Shaftesbury, 1994.

Wilhelm Worringer, Abstracţie şi empatie.

 


[1] fragment dintr-un studiu mai lung. Cf. Mircea Eliade, Sacrul şi profanul.

[2] Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, pp. 59-60.

[3] Idem, Tratat de istorie a religiilor, p. 339.

[4] Cf. John Bradley, Illuminated Manuscripts, p. 27.

[5] Carl Nordenfalk, L’Enluminure au Moyen Âge, p. 27.

[6] Étienne Gilson, Filozofia în Evul Mediu, p. 107.

[7] Ibidem.

[8] Ibid., p. 198.

[9] Ibid., p. 198.

[10] Henri- Irénée Marrou, Biserica în antichitatea târzie, p. 268.

[11] Ibid., p. 268.

[12] Ibid., p. 243.

[13] Cf. Marrou, op. cit., p. 269.

[14] Ibid., p. 269.

[15] Ibid, p. 270.

[16] Ibid, pp. 62-63.

[17] Hugh Kearney, The British Isles, p. 23.

[18] Cf. Georges Dumézil, Zeii suverani ai indoeuropenilor.

[19] Cf. P.H. Sawyer, From Roman Britain to Norman England.

[20] Ibid., p. 19

[21] Hugh Kearney, op. cit., p. 69.

[22] cf. Jeffrey Gantz, Early Irish Myths and Sagas, p. 19.

[23] Ibidem, p. 19.

[24] P.H. Sawyer, op.cit., p. 92.

[25] Cf. Michael Lynch, „Religion in Roman Britain”, în Sheridan Gilley and W. J. Sheils (eds.), A History of Religion in Britain, p. 103.

[26] Cf. Beda, Historia

[27] Gilley and Sheils, op. cit., p. 18.

[28] Cf. Beda, op. cit.

[29] Göran Sonesson, „Mute Narratives”, în Hans Lund, Ulla-Britta Lagerroth, Erik Hedhing (eds.), Interart Poetics, p. 245.

[30] Cf. Jurgis BaltruŠaitis, Metamorfozele goticului, p. 92.

[31] Gilbert Durand, Aventurile imaginii, p. 32.

[32] Ernest Robert Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, p. 60.

[33] Ibid. p. 86.

[34] Iibid., p. 275.

[35] Angus Fletcher, Allegory, pp. 299-230.

[36] Cf. Janet and Colin Bord, Ancient Mysteries of Britain.

[37] Ibid., p. 111.

[38] Hugh Kearney, The British Isles, p. 15.

[39] Guy de La BedoyČre, The Finds of Roman Britain, p. 139.

[40] Ibid., p. 178.

[41] Richard Hayman, Riddles in Stone, p. 164.

[42] Ward Rutherford, The Druids and their Heritage, p. 34.

[43] Caitlin and John Matthews, Encyclopedia of Celtic Wisdom, p. 146.

[44] Ibid., p. 148.

[45] Caitlin and John Matthews, Encyclopedia of Celtic Wisdom, p. 146.

[46] Curtius, op. cit., pp. 320 şi urm.

[47] Cf. Curtius, op.cit., pp. 34, 60-61; Marrou, op. cit., pp. 266-267 şi urm; Baltrušaitis, Metamorfozele Goticului, p. 97.

[48] Curtis, op. cit., pp. 60-61.

[49] Nordenfalk, op. cit., p. 32.

[50] 1 Cf. Wilhelm Worringer, Abstracţie şi empatie.

[51] Vezi figurile celtice şi scandinave care corespund lui Hermes, acei zei ai nodurilor.

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
LIMBA ROMÂNĂ
2002
Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii.
Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004