Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

DANDY-UL  ÎNTRE OGLINZI PARALELE:

BEAU BRUMMELL 

Mihaela Gheorghe

 

Înainte de a se transforma în mit, prin harul celor mai de seamă autori ai secolului al XIX-lea – de la Byron, trecând prin Balzac, până la Oscar Wilde – G. B. Brummell, dandy-ul imperial, atrage, prin destinul său de excepţie, ca şi prin remarcabilul său impact social, atenţia memoraliştilor englezi din epocă. Fie că reprezintă chiar subiectul cărţii – ca în biografia The Life of Beau Brummell, a căpitanului Jesse, sau doar un episod din lucrări ample – Reminiscences and Recolections de căpitanul Gronow sau Memories de Hariette Wilson – viaţa dandy-ului prilejuieşte dezvoltări epice, efuziuni lirice, săgeţi ironice sau serii laudative, transformând – este mai ales cazul primei creaţii menţionate – un document într-o hagiografie.

Pentru căpitanul Gronow, ale cărui memorii acoperă o perioadă marcată de spectaculoase ascensiuni şi răsturnări (1810-1860), „apariţia şi succesul fulgerător” în înalta societate engleză ale tânărului Brummell constituie „cel mai surprinzător dintre toate evenimentele datorate hazardului” pe care le-a cunoscut – superlativul nefiind lipsit de interes, dacă ţinem seama de faptul că aparţine unui participant la bătălia de la Waterloo. Încercând să descifreze resorturile acestei promovări fără termen de comparaţie – în general, posibilă pentru oameni de litere, militari, magistraţi – autorul descoperă inefabilul „farmec personal”, înzestrare naturală ce-i asigură, încă din anii colegiului, prietenia şi admiraţia tinerilor din cea mai aleasă nobilime. Pe lângă aceasta, Brummell posedă şi un „gust excepţional”, reliefat deopotrivă de invenţiile şi de selecţiile operate de el, fie că e vorba de mobilier, trăsuri, obiecte decorative, fie de saloanele frecventate.

Aşa cum atrage atenţia memorialistul, garderoba dandy-ului reprezintă un argument, nu o explicaţie unică a succesului. În acest domeniu, originalitatea, puterea de invenţie şi intuiţia remarcabilă duc la fundamentarea şi impunerea unui gen care pune în valoare silueta masculină „în cel mai elegant mod”, mizând pe supleţea materialelor până atunci neglijată, pe concordanţa liniilor şi a culorilor. Opera de reformator al costumului se extinde asupra întregii ambianţe, Brummell fiind apreciat ca stilist, ca inventator al unui întreg mod de viaţă, precis articulat în ansamblu şi în detalii: „locuinţa lui din Chapel Street era în armonie cu veşmintele”. Contribuie la această impresie mobilierul „de foarte bun gust”, biblioteca – o selecţie de opere valoroase din toate timpurile – dar, mai ales, acele obiecte, aparent minore, în care înalta societate a timpului, grăbită să le achiziţioneze la licitaţie (după falimentul dandy-ului) a recunoscut şi recompensat marca geniului brummellian: „bastoanele, tabacherele, porţelanurile de Sčvres”[1].

Şi din Memoriile redactate de Hariette Wilson – adevărat best-seller al anului 1825, graţie acumulării de informaţii autentice, compromiţătoare, dar şi prin veridicitatea tablourilor de epocă – Brummell este o prezenţă semnificativă. Chiar dacă viziunea marcată subiectiv include nuanţe de ironie – explicabile, crede Barbey d’Aurevilly, printr-o firească gelozie a curtezanei de vocaţie pentru un tip ce se poate oricând institui ca rival în lupta vizând supremaţia mondenă – portretul dandy-ului relevă superioritatea şi chiar unicitatea. Autoarea distinge perfecţiunea gustului, transpusă în desăvârşirea ansamblului – e vorba, de această dată, despre ţinuta vestimentară, în care „nimeni nu ar fi putut surprinde vreo greşeală de gust”. Deja clasicizată, recognoscibilă în „tăietura hainei, forma pălăriei, nodul cravatei”, maniera brummelliană dă impuls imitaţiei – „de ani de zile, devenise obişnuinţă să fie copiat”.

Evoluând, cu mijloace uneori comune, în acelaşi cadru al vieţii mondene, Hariette Wilson sesizează, la Brummell, un spirit înrudit, având drept calităţi inteligenţa, „dragostea de înţelepciune”, „umorul sec şi bizar”, strălucirea „poantei” de efect – deşi replicile dandy-ului nu ajung niciodată la incandescenţa unor vorbe de duh, iar valabilitatea lor e strict contextuală, dependentă de aerul cu care sunt rostite. În schimb, este accentuat meritul – chiar excelenţa – maximelor asupra modului de a se îmbrăca, fiind citat integral acel aforism care propune o dreaptă măsură, evitarea exagerării şi extravaganţei, ca dovadă de suprem rafinament: „Dacă John Bull se-nvârte în jurul dumneavoastră pentru a vă examina, înseamnă că sunteţi prost îmbrăcat, aveţi ceva prea rigid, sau prea strâmt, sau prea la modă”.[2]

Pentru eseistul W. Hazlitt, atât replicile savuroase, cât şi sentinţele cu care Brummell şi-a cucerit reputaţia de „conversaţionist” în contemporaneitate exprimă doar – formula precedă cu un secol „le dégré zéro de l’écriture” – „gradul minimal al spiritului”: „El a împins spiritul până la gradul minimal şi l-a redus – din fericire sau din nefericire pentru el – la un punct aproape invizibil”. Celebrele maxime care au întrunit adeziunea societăţii celei mai exigente se bazează – consideră scriitorul – pe tehnica răsturnării criteriilor valorice: „el acordă subiectelor minore o importanţă hiperbolică şi priveşte tot restul cu extremă nonşalanţă şi o totală indiferenţă”. Dandy-ul s-ar situa, astfel, pe poziţia insului baroc, creator al imaginii „lumii pe dos”, în care „tot ceea ce se pretinde serios ar fi plictisitor de moarte şi ar tulbura, prin aceasta, seninătatea vieţii elegante”[3]. Nu este imposibilă nici analogia cu omul absurd, revoltat de lipsa de sens a lumii exterioare şi încercând să impună propria logică în dispreţul celei comune.

Două scene simetrice, desfăşurate în decoruri sugestive pentru profilul personajelor – budoarul curtezanei şi cabinetul dandy-ului – se constituie în veritabile recitaluri actoriceşti, în care verva, inteligenţa, umorul şi ironia, caracteristice ambilor protagonişti, dau naştere unei spumoase comedii de salon. În primul act, Hariette Wilson şi îndeosebi Brummell îşi concentrează săgeţile replicilor asupra naivului îndrăgostit Fred Bentrick, care comite imprudenţa de a solicita avizul „arbitrului eleganţei” în privinţa costumaţiei sale. Verdictul brummellian asupra „noilor pantaloni din piele, opera unui croitor din Haymarket” este necruţător: „scoate-i imediat”; „uită-te la genunchi, prietene, ce genunchi!”, pentru ca, în final, să-şi desfiinţeze victima inocentă: „Înainte de toate, dă-le foc!”.[4] Ieşirea din scenă pe o astfel de replică face parte, desigur, din arsenalul dandy-ului, actualizând un alt comentariu, frecvent citat de memoralişti: „Asta numeşti dumneata o mantie?”. Pornind de aici, W. Hazlitt realizează o dizertaţie ce revelează, în ciuda tonului pronunţat sarcastic, posibile fundamente filozofice ale discursului brummellian. Întrebarea menţionată „stabileşte o distincţie surprinzătoare, dar foarte subtilă”. Conştient sau instinctiv, dandy-ul separă unicatul şi obiectul de serie, mai precis pune în discuţie însuşi dreptul acestuia din urmă de a exista şi, implicit, de a fi numit: „Dintr-o dată, gândul că o mantie este o mantie, un lucru obişnuit printre atâtea altele, devine o prejudecată vulgară”. Prin aceste asociaţii posibile, nu este evidenţiată superficialitatea personajului. Din contră, e vorba de o logică rafinată, în spiritul căreia întemeierea ontologică – deşi derizorie – trebuie clar delimitată de neantul simulacrului, al copiei: „Iată că, dintr-o dată, o mantie nu mai e un lucru, ci este ridicată la rangul de esenţă inefabilă, şi invers, pentru ca un lucru să pretindă a accede la privilegiile şi atributele misterioase ale unei mantii, trebuie ca el să se supună unor nuanţe infinite ale modei, gustului şi rafinamentului”[5].

Nu prietenia – pe care mărturiseşte că n-a simţit-o niciodată pentru Brummell – ci curiozitatea motivează vizita pe care H. Wilson o face marelui exilat la Calais. Dialogul se desfăşoară în timpul sacru al toaletei – ritual devenit public printr-o serioasă mediatizare. Imaginea anticipată – declinul, ruptura totală de condiţia anterioară – e vizibil contrazisă: „l-am văzut în halat de casă florentin, şi, judecând după statură şi după prospeţimea tenului, dizgraţia nu-l afectase prea mult”. Comediant subtil, conştient de valoarea observatorului, dandy-ul face doar „uşoare aluzii” la trecutul său şi la societatea londoneză, afectând un calm desăvârşit. Sub masca indiferenţei, dincolo de convenţia întreţinerii unei vieţi sociale la înălţimea disponibilităţilor sale şi a unui univers de preocupări agreabile – lectura, desenul, studiul limbii franceze – ochiul avizat al curtezanei întrevede, totuşi, realitatea crudă a dezrădăcinării, a separării irevocabile de o lume ale cărei aspiraţii le întruchipase şi al cărei strălucit prototip reuşise să devină. Ea însăşi eminentă în arta seducţiei sociale, autoarea apreciază în Brummell actorul de geniu, îmbinând admiraţia cu rezerva: „Singurul talent pe care i l-am putut recunoaşte vreodată acestui Beau era de a-şi fi însuşit perfect manierele unui gentleman, dovedindu-se un excelent actor”. Observator subtil, H. Wilson pătrunde dincolo de masca siguranţei de sine, descoperind, „rigiditatea lipsită de naturaleţe”, „impenetrabilitatea” şi, o dată cu ele, drama ambiţiei umilite, a orgoliului rănit.

Pe coordonate diferite se structurează biografia redactată de căpitanul Jesse – principala sursă de inspiraţie pentru Barbey d’Aurevilly şi eseul său Du Dandysme et de George Brummell.

Realizată în decursul a zece ani, în urma unui efort de documentare considerabil – la originea lucrării aflându-se mărturii ale contemporanilor, memorii, fragmente din periodice, romane fashionable – The Life of Beau Brummell se constituie într-un „montaj romanesc”, având drept axă compoziţională antiteza romantică grandoare–decadenţă. Chiar redusă la relatarea obiectivă a faptelor nude – ceea ce nu este în intenţia autorului – viaţa lui Brummell îşi poartă în sine romanescul, justificând un demers memorialistic incitant, în care observaţia realistă interferează cu tentaţia apologiei.

Procedând asemenea marilor voci epice ale secolului, autorul situează în prim-planul evocării un portret în care descrierea trăsăturilor fizice este doar un prilej de comentarii psiho-morale. Recursul la metoda frenologică – procedeu curent la Balzac – este menit să confirme, să acorde girul adevărului ştiinţific aprecierilor caracterologice. Dacă desăvârşirea corporală este recunoscută şi elogiată, prin aluzii mitologice sau superlative în spiritul timpului: „o talie de Apollo, măsuri perfecte şi mâini admirabile… ar fi putut fără probleme să devină un model pentru sculptori” – în schimb, fizionomia în sine nu are nimic ieşit din comun: „trăsăturile chipului nu erau banale, dar nici frapante”. Farmecul înfăţişării şi, bineînţeles, puterea sa de fascinaţie, rezultă, astfel, din mobilitatea expresiei, datorată inteligenţei, umorului „feroce şi serios”: „Sprâncenele îi erau la fel de expresive ca şi gura; atunci când rostea un cuvânt vesel sau amabil, sprâncenele şi chiar ochii pe care-i avea cenuşii şi originali adoptau o expresie ciudată, care făcea suspectă sinceritatea vorbelor sale”. Apelând, cum am menţionat, la frenologie, autorul sesizează proeminenţa mărcilor intelectuale în raport cu cele afective şi, ca semn dominant, amorul propriu. Din trăsătură a personalităţii, educată şi educabilă ca orice predispoziţie, egoismul – cu efectele sale secundare: orgoliul, sarcasmul, mizantropia şi chiar cinismul – se transformă, în spiritul pseudo-ştiinţei invocate, într-o predestinare.

Este interesant de observat că autorul nu-i atribuie niciodată eroului său calificativul de dandy, refuzând, o dată cu acesta, toate posibilele conotaţii depreciative, curente în epocă, de tipul: extravaganţă, vulgaritate, plăcere de a fi la modă cu orice preţ, condiţie subalternă de „manechin… trăind la bunul plac al oglinzii şi al croitorilor”. Prin contrast cu această imagine caricaturală, Brummell este o individualitate complexă, pentru care vestimentaţia nu reprezintă decât o piesă din angrenajul inextricabil fundamentat şi pus în practică prin forţa propriului talent. Luând hotărârea de a deveni „bărbatul cel mai bine îmbrăcat din Londra”, el nu inovează, cum s-ar fi putut anticipa, în sensul transformării veşmântului într-un conglomerat eclectic; dimpotrivă, adept al absolutei simplităţi, el suprimă detaliile excentrice „lăsându-se în voia firescului şi a graţiei”, „evitând tot ce e bătător la ochi” (în această direcţie pledând şi aforismul său, menţionat de Hariette Wilson). „Simţul foarte sigur al armoniei” îl ghidează în alegerea celor mai potrivite forme şi culori, atenţia acordată detaliilor fiind menită să asigure coerenţa întregului, validitatea efectului general.

Prezentă ca leit-motiv în toate textele dedicate „sublimului dandy”, cravata sa de muselină apretată se constituie într-un obiect-fetiş, iar gesturile prilejuite de aranjarea acesteia – admirate, imitate sau satirizate de moralişti precum Carlyle sau Hazlitt – fac parte dintr-un scenariu, pe care memoria observatorilor – în absenţa peliculei cinematografice – l-a păstrat cu fidelitate. Într-un Petit dictionnaire du dandy, apărut în 1988, cravata este privită ca un simbol al sintezei de calcul şi spontaneitate, „activitate şi pasivitate, ordine şi dezordine” ce caracterizează spiritul dandy. „Nodul de cravată cel mai reuşit este acela care pare făcut în grabă… Pe măsură ce se concentrează asupra execuţiei acestuia, dandy-ul nu-i mai acordă atenţie. El atinge, astfel, arta supremă a naturaleţii, care deosebeşte capodopera de opera minoră.”

Intensificată până la obsesie, preocuparea pentru curăţenie – „dacă detecta cea mai mică scăpare în această virtute, care de comun acord era situată la fel de sus ca o divinitate, rupea imediat relaţiile” – coroborată cu stereotipia imprimată existenţei, în special în anii exilului, sunt mărcile unei personalităţi anastatice pentru care rigoarea, formalismul (sesizat de autor ca nuanţă comportamentală în stilul „vechii şcoli”) reprezintă forme compensatorii, necesare dominării unei realităţi opresive. Pornind de la definiţia dată de Jung atitudinii – „deprindere de a introduce obişnuitul în prestaţia individuală care se abate de la obişnuit” – se poate considera că Brummell este un inovator, datorită dozajului perfect de rigiditate şi dezinvoltură, demnitate şi impertinenţă, naturaleţe şi elaborare. Conciliind aceste aspecte opuse, el tinde să depăşească distincţia, stabilită de psiholog între anima – ca atitudine interioară şi persona – ca mască, rol, „complex funcţional” alcătuit în vederea adaptării sau comodităţii, imaginea oferită spre imitaţie sau analiză fiind expresia desăvârşită a disponibilităţii eului. Adăugând la trăsăturile menţionate ţinuta nobilă, eleganţa mersului – recognoscibil de la distanţă şi inimitabil – şi unicitatea gesticii, biograful pare a găsi o explicaţie pentru geneza şi durabilitatea succesului social.

Parcurgând, în chip firesc, toate etapele importante ale biografiei eroului, autorul are prilejul de a realiza admirabile tablouri de epocă, de a îmbina, într-o manieră modernă, propriile consideraţii cu relatări desprinse din jurnale, corespondenţă sau, direct, din interviuri cu personalităţi sau figuri umile, care, în diverse împrejurări, s-au numărat printre apropiaţii sau subalternii acestuia. Astfel, spre a argumenta într-un plan superior episodul vieţii de club, mai exact spre a demonstra rafinamentul şi stricteţea regulilor impuse de Brummell la clubul Watier, pe care-l prezidează împreună cu alţi trei dandy celebri, căpitanul Jesse citează comentariul lui Byron, expresie elocventă a consideraţiei şi a mândriei de a fi făcut parte din acea elită. Recunoscând în marele poet un spirit fratern, liderii clubului îl tratează „întotdeauna foarte curtenitor”, deşi, admite cu un orgoliu maliţios poetul, „nu erau prea blânzi cu oamenii de litere”. „Singurul om de litere admis la Watier” (sau la clubul-dandy, cum era supranumit), Byron se supune cu mândrie şi plăcere normelor în vigoare, dandysmul reprezentând, pentru acel moment al evoluţiei sale, un absolut axiologic, iar Brummell şi prietenii săi – maeştri veneraţi, capabili să-i confirme iniţierea.

Episodul plecării precipitate din Londra a dandy-ului persecutat de creditori se constituie într-o scenă demnă de profilul său (de altfel, consemnată de majoritatea memorialiştilor şi eseiştilor interesaţi de acest subiect): schimbul de mesaje laconice în speranţa – înşelată – a unui împrumut în măsură să amâne ruina şi dezonoarea, dineul comandat la Watier, apariţia imperturbabilă în lojă, la Operă. În context, obiectivitatea biografului se îmbină cu entuziasmul apologetului. Printr-o analogie livrescă, Brummell devine asemeni tânărului Antonio, urmărit de rapacitatea Shylock-ului modern – creditorul intolerant, supranumit de atunci „ucigaşul de dandy”. Condiţia victimei este, însă, disperată în raport cu a modelului.

Autoexilat la Calais, beneficiind de sprijinul unor protectori influenţi, eroul pare a schimba pentru început numai decorul, nu şi script-ul existenţei sale. Spaţiul limitat – exterior şi psihologic – şi structura sa interioară impun o rigoare de metronom vieţii cotidiene – „extrem de metodică”, afirmă biograful: trezirea la ora nouă, lectura ziarelor, ceremonia toaletei, desfăşurată fără excepţii la ora 12, conversaţii cu prietenii, plimbările în oraş, dineul, apariţia în modesta lojă a teatrului provincial. Lumea saloanelor londoneze şi cadrul rafinat al locuinţei din Chapel Street sunt transferate – cu concesiile inevitabile – în cele câteva încăperi modeste în care dandy-ul, cu sacrificii care impun respect, tezaurizează piese de mobilier Boulle, obiecte de artă, paravane japoneze, impresionând cunoscătorii şi făcând dintr-un refugiu al dizgraţiatului un sanctuar. Atenţia biografului este polarizată de centrul comorii – serviciul de porţelan de Sčvres, decorat cu chipurile celor mai celebre curtezane din vremea lui Ludovic al XIV-lea şi al XV-lea – „harem” imaginar ascuns de privirile indiscrete şi accesibil doar iniţiaţilor, în mijlocul căruia cel ce refuzase, cu orgoliu sau indiferenţă, să devină un Don Juan, cufundat în contemplarea „fragedelor frumuseţi”, găseşte delicii estetice nebănuite.

Se poate afirma că fantezia brummelliană acţionează – deocamdată între limite rezonabile – conform schemei lui Adler: sentimentul de inferioritate, inerent poziţiei de exilat, prilejuieşte „o construcţie auxiliară, compensare care constă în producerea unei ficţiuni destinate să echilibreze insuficienţa”. Aşa se explică detaşarea, curtoazia studiată cu care-şi primeşte oaspeţii – pe Hariette Wilson, de pildă – nonşalanţa cu care acceptă cadourile prietenilor fideli, plăcerea pe care i-o procură prezenţa spectatorilor la ceremonialul toaletei sau al trezirii – trufie de suveran, nedezminţită de starea actuală. Preexistentă, pasiunea de colecţionar se metamorfozează într-o manie: mobile rare, miniaturi, obiecte aurite, presse-papiers (unul dintre ele, păstrat cu evlavie de către biograf, ar fi aparţinut lui Napoleon), călimări din aur, email, sidef, scoică, piele, satin brodat. Inventarul, în aparenţă o înşiruire de obiecte derizorii, ca şi radiografia strictă a gesturilor cotidiene sunt învestite cu sensuri particulare. Autorul tinde să demonstreze stăpânirea de sine, capacitatea de regenerare psihică a personajului care, înfruntând vicisitudinile destinului, depăşeşte pentru un timp starea de criză, conservând habitudinile şi ritmul existenţei anterioare. Mai mult decât atât, e în stare să întreţină, nu doar în propria conştiinţă, ci şi în spiritul contemporanilor, nealterată, imaginea de „arbitru al eleganţei”, autocrat al veşmintelor şi al ambianţei, „părând a fi singura creatură din lume în stare să găsească armonia dintre ansamblu şi detaliu”. Analizând, într-un capitol distinct al Dicţionarului dandy-ului – deja menţionat – tema colecţiei în strânsă legătură cu mentalitatea-dandy, G. Scaraffia face o serie de observaţii relevante. Apelând la terminologia freudiană, el denumeşte colecţia: „o sumă dureroasă de acte ratate, de elanuri frânte, în cursul cărora obiectul sfârşeşte prin a dispărea în spatele gestului care l-a ales”. Cantitatea de obiecte (impresionantă, în cazul Brummell) „trimite la numărul de tentative făcute pentru a exista, pentru a da o formă  vieţii”.  Opunându-se „permanenţei represive a societăţii de masă”, dandy-ul eşuează păstrând însemnele specifice ale orgoliului şi ironiei. Reproducând la infinit, dar menţinând iluzia singularităţii obiectului (tabachera inaccesibilă sau aceea destinată de Brummell protectorului său regal, „dacă acesta s-ar fi purtat mai bine”), colecţionarul îşi saturează fantezia cu impresia posesiunii. De fapt – constatarea autorului este adecvată momentului biografiei brummelliene – colecţia „s-a născut din teama de neant, ea a fost determinată de o voinţă minuţios ordonată – ca şi ritmul vieţii zilnice, n. n. – de a fugi de moarte”. Exponatele râvnite, adorate, invidiate de vizitatorii ocazionali ai dandy-ului sau de cunoscuţii acestuia sunt, însă, strict dependente de gestul, gustul, personalitatea celui care le-a „sustras din domeniul economiei”, introducându-le într-un spaţiu sacralizat. Procedând astfel, „dandy-ul se gândeşte […] să demonstreze că obiectul este impermeabil faţă de dorinţă şi dragoste, că are seducţia mută a fetişului. Singurele relaţii existente între obiect şi om sunt cele ale sacrificiului, alienării sau iluziei”. E vorba, într-adevăr, de sacrificiu – un om care trăieşte din bunăvoinţa prietenilor săi renunţă uneori la strictul necesar, spre a-şi procura rarităţile dorite; alienare – ataşamentul de lucruri se corelează cu treptata imunizare afectivă, mizantropia accentuându-se progresiv; şi, în sfârşit, de iluzie – în măsura în care tot ce construieşte zeul exilat corespunde vocaţiei compensatorii şi fantasmei necesare supravieţuirii.

Ultima parte a biografiei, înfăţişând perioada consulatului la Caen, a închisorii şi a ospiciului are ca emblemă – remarcabil simbol polivalent, creat într-un moment de dureroasă reflecţie chiar de protagonist – dedicaţia „The Broken Bow”, plasată sub o schiţă reprezentând un arc frânt. Omoforia Bow-Beau (termenul Beau fiind blazonul omului şi al legendei Brummell, adoptat şi de aceia care îi neagă titlul de dandy – inclusiv W. Jesse) nu lasă nici o îndoială asupra lucidităţii cu care eroul percepe declinul.

Primele imagini integrate noului cadru nu au însă o tonalitate sumbră. Cu sacrificii şi cu sprijinul – e adevărat, modest – al unora dintre vechii prieteni, slujba primită la intervenţia lui Wellington fiind mai mult o sinecură, Brummell pare a se menţine în rolul care l-a consacrat. Garderoba – descrisă din nou, cu minuţiozitate, autorul luându-şi precauţia de a cere scuze cititorilor pentru repetiţie – reprezintă în continuare chintesenţa rafinamentului şi a bunului gust, contrastând cu prejudecata vulgară după care reputaţia de eleganţă s-ar datora artei croitorului şi extravaganţei. Insistenţa biografului – ale cărui relatări câştigă în credibilitate şi, uneori, un fior emoţional liric, prin simplul fapt că la Caen îşi cunoaşte personal idolul – asupra descrierii ţinutei de zi sau seară, capodoperă de armonie şi stil, combinaţie fericită de culori şi nuanţe (aşa cum urăşte contrastele cromatice, Brummell dispreţuieşte şi veşmântul tern), este perfect motivată contextual. Pe de o parte, autorul îşi propune să demonstreze că Le Beau nu datorează nimic dandysmului – perceput de unii ca exagerare, preocupare excesivă în direcţia eleganţei vestimentare – performanţa lui şi, îndeosebi, persistenţa ei fiind opera propriului geniu. Pe de altă parte, perfecţiunea este căutată, elaborată, calculată de un spirit aflat mereu „cu ochii în patru”, care „nu lasă nimic la întâmplare […] totul trecând prin filtrul privirii critice”. Portretul dinamic – din nou, precizia detaliului şi a gesticii anticipează tehnica montajului cinematografic – se va regăsi nu numai în paginile creaţiilor literare direct sau indirect inspirate de modelul Brummell, ci şi în atitudinea membrilor de elită ai sectei dandy. Frecvent, calificativul „înmănuşat” revine în jurnalul lui Barbey d’Aurevilly (bineînţeles, în strictă dependenţă de legenda – confirmată – a mănuşilor brummelliene, concepute de trei artizani diferiţi), iar contemporanii lui Baudelaire îşi amintesc de chipul acestuia reflectat în luciul încălţămintei: „Cu pălăria uşor înclinată într-o parte, bine înmănuşat, cu o umbrelă sub braţ, corpul uşor înclinat înainte şi cravata oglindindu-se în luciul ghetelor, îşi părăsea locuinţa mergând pe vârfuri, se strecura în stradă ca un şarpe, făcea o vizită sau, ca să omoare timpul, se plimba pe strada Saint Jean, în compania vreunei cunoştinţe”.

“The Broken Bow” (sau „Leul bolnav”, subtitlu al capitolului menţionat) nu evoluează, însă, până la sfârşit „sub zodia seninătăţii imperturbabile”. Declinul începe printr-un atac de paralizie petrecut în timpul mesei la hotel. Calmul  dandy-ului – recunoscut, elogiat nu doar de admiratori, ci şi de adversari – îi permite să controleze situaţia: „Deşi surprins, n-a scos nici un strigăt, n-a făcut nici un gest; dar, cu prezenţa lui de spirit obişnuită, s-a ridicat de la masă şi, acoperindu-şi calm faţa cu şervetul, a părăsit încăperea cu o hotărâre şi o stăpânire de sine atât de perfecte, încât nici unul dintre meseni n-a remarcat accidentul”. În ciuda solemnităţii stilului, transpare din nou admiraţia pigmentată de compasiune a biografului. Încă o dată, motivul oglinzii, fascinant pentru toţi analiştii dandysmului, este prezent spre a potenţa tragismul situaţiei. Aspirând spre sublim – chiar dacă natura şi forma de manifestare a acestui sublim pot părea frivole, discutabile în ochii moraliştilor – dandy-ul baudelairian îşi închipuie existenţa şi moartea numai în faţa unei oglinzi. Ceea ce poetul imaginează este, de fapt, deja trăit, cuprins în destinul lui Beau Brummell: „dar înainte de a intra în apartamentul său, s-a oprit într-o cameră alăturată sufrageriei pentru a se privi în oglinda de deasupra şemineului. I-a fost de ajuns o privire ca să-şi dea seama […] şi atunci, cât mai repede posibil, s-a retras la el în cameră”. Mai mult, Baudelaire va resimţi în propria fiinţă aceeaşi dramă, paralelismul destinelor fiind, probabil, guvernat de o fraternitate simbolică.

Comentariul vocii narative este, de această dată, simplu, dar elocvent: „această atitudine este întru totul conformă cu caracterul lui Brummell şi, în special, cu oroarea lui faţă de bătrâneţe şi de boală” .

O nouă experienţă ce va înrâuri decisiv – consideră Henriette Levillain – universul romanelor balzaciene şi stendhaliene şi, implicit, va permite noi dezvoltări ale tipului literar dandy – o constituie închisoarea pentru datorii, traumă ce grăbeşte prăbuşirea eroului. Pentru autor, consemnarea acesteia, realizată în spiritul conceptului modern de autenticitate (cu inserţia unor interviuri ale martorilor oculari – vecinul de celulă, paznici ai închisorii, valeţi) se subordonează unei idei-forţă: superioritatea etică şi estetică a dandy-ului, în opoziţie cu vitregia împrejurărilor, şi opacitatea unei societăţi care nu mai e interesată să-i suporte capriciile. Paradoxal – ca, de altfel, tot ceea ce ţine de structura dandy – menţinerea ceremonialului toaletei cu o durată de trei ore fără excepţii, rafinamentul culinar nu îl fac nici ridicol nici antipatizat. Dimpotrivă, chiar în acel mediu imund, în care nervii săi cedează uneori, Brummell impune prin distincţie şi politeţe – acea suverană însuşire predicată şi practicată, indiferent de context, de dispoziţie sau de variatele sale impertinenţe. Anularea datoriilor printr-o subscripţie lansată de prietenii rămaşi fideli este o soluţie pentru dezonoare, nu şi pentru degradarea fizică şi psihică. Regele Lear al vieţii mondene iese din scenă ca şi omologul său literar, înstrăinat de sine şi de lume, surorile de la ospiciul „Le Bon Sauveur” păstrând, asemeni tuturor celorlalţi martori, amintirea unei atitudini curtenitoare şi a seninătăţii – absenţă a raţiunii sau împăcare în faţa morţii.

Într-un eseu intitulat Beau Brummell, Virginia Woolf, acordând o atenţie sporită  declinului  în raport  cu succesul, comentează finalul tragediei: „Vizitându-l la azil, preotul l-a îndemnat să se roage: «Încerc într-adevăr, a răspuns el» […]. Fără îndoială ar fi încercat, pentru că preotul o dorea şi pentru că el fusese întotdeauna politicos. Fusese politicos faţă de hoţi, faţă de ducese şi chiar faţă de Dumnezeu”.

În consens cu memorialiştii timpului, Virginia Woolf consideră ascensiunea lui Brummell – „un om fără nici un avantaj dat de origine sau de avere” – un fenomen unic şi aparent inexplicabil printr-o strictă cauzalitate istorică şi socială, la fel cum nici una dintre însuşirile sale, privite separat, nu poartă marca excepţiei. Magia personalităţii – în care Thomas Mann vede „o formă a geniului” – se construieşte şi se exercită, însă, prin însumarea detaliilor, ansamblul – „o stranie combinaţie de gust, insolenţă, impertinenţă” – frizând perfecţiunea.

Fără să aibă o filozofie de viaţă propriu-zisă, Brummell stăpâneşte o artă a distincţiei – „fără nimic ostentativ, totul la el era distins, începând de la reverenţa şi terminând cu modul său de a-şi deschide tabachera, întotdeauna cu mâna stângă” şi a conversaţiei – un „stil ager, zeflemist, elegant şi adecvat”, în care impertinenţa nu merge niciodată până la ofensă, nici ironia până la sarcasm, acest echilibru misterios fiind totdeauna menţinut cu stricteţe. Acestora li se alătură, desigur, desăvârşirea vestimentară, obţinută prin sobrietate, rafinament geometric, puritate a formelor, astfel încât „toată lumea părea prea bine sau prea prost îmbrăcată în comparaţie cu el”. Inefabilul – „un nu ştiu ce” remarcat de acelaşi Byron – este emblema tuturor actelor şi imaginilor sale, de la nodul – mitizat – al cravatei la „prospeţimea, ordinea, curăţenia” sau croiala veşmintelor.

Autentic estet, operă de artă în sine şi prin sine, Le Beau este impasibil în faţa istoriei şi a răsturnărilor acesteia, numeroase în epoca pe care o traversează. Poetizând, transformând imaginea dandy-ului într-o nobilă statuie antică, autoarea exprimă indiferenţa la trecere, devenire, schimbare a ierarhiilor sau sistemelor: „Domnia lui durase mulţi ani şi supravieţuise multor vicisitudini. Revoluţia franceză trecuse pe deasupra capului său fără să-i deranjeze vreo buclă. Imperiile se înălţaseră şi căzuseră în vreme ce el experimenta o cută a cravatei şi critica croiala unei mantii”. Domnia sa pare eternă – dar, după bătălia de la Waterloo, învingătorii lui Napoleon vor să-şi confirme triumful şi în sălile de joc, iar Brummell – considerat, de mulţi, egalul marelui corsican – este, la rândul său înfrânt: „Războiul nu-l atinsese, pacea l-a doborât”. Imunitatea fusese, aşadar, aparentă, cinismul doar o mască; societatea – crede autoarea – „bizară şi superior artificială a Londrei acţionase ca o armură, îl menţinuse în viaţă şi concentrase asupra ei toate tirurile”; distrugerea acelui echilibru între eroul de excepţie şi lumea care, dacă nu-l crease, cel puţin îl ocrotise şi încurajase, constituie începutul declinului. Simbol social – întruchipare a unor tendinţe etice şi estetice singulare, summum al dandysmului – Brummell îşi începe decadenţa o dată cu pierderea semnului fragil al şansei – naivă superstiţie, crede a-şi fi pierdut norocul o dată cu bănuţul găurit, talisman oferit în mod inconştient unui birjar – dar, mai sigur, o dată cu evadarea din gratuitate; presiunea creditorului „ucigaş de dandy“, forţează plecarea din Londra şi iniţiază ruina.

Fără a-şi propune să explice misterul acestei existenţe spectaculoase, romantică prin oscilaţiile ei, ca şi prin amestecul de grandios şi grotesc, autoarea accentuează contrastul dintre sfârşitul lamentabil: „Le Beau, care emanase atâta graţie şi rafinament trebuie să fi fost aruncat în groapă ca orice alt bătrân prost îmbrăcat, prost crescut şi incomod”, şi gloria care a suscitat emulaţia spiritelor geniale, sugestiv fiind – ca şi pentru căpitanul Jesse – exemplul lui Byron: „Şi totuşi, trebuie să ne amintim că Byron, în orele sale de dandysm, pronunţa întotdeauna numele lui Brummell cu respect şi cu puţină invidie”.

Revenind la contemporaneitatea personajului, spre a desprinde ecourile imediate ale prezenţei sale, ne-a reţinut atenţia articolul „Le Roi de la Mode”, publicat în 1836 în Revue de Paris, sub semnătura lui Arnorld Frémy. Manevrând cu abilitate resurse stilistice prin care ironia discretă se îmbină cu elogiul, cronicarul porneşte de la ideea – dezvoltată câţiva ani mai târziu la Barbey d’Aurevilly – că „imperiul dandysmului este exclusivist”, mai precis incompatibil cu orice alte aptitudini speciale, de ordin artistic, ştiinţific sau sportiv. Acceptând că fenomenul „dandy” presupune o „orientare atitudinală” – în concepţia lui Jung, „există o anume constelaţie subiectivă, o combinaţie de factori psihologici sau de conţinuturi care determină acţiunea într-o direcţie sau alta” – se poate admite şi concluzia autorului că Brummell, inovator inimitabil în toate planurile vieţii mondene (veşminte, gesturi, trăsuri, conversaţie) „este singurul care a creat şi meritat să poarte adevăratul titlu de dandy”. Anticipând, retoric, întrebarea unui anumit public, („aceia care cântăresc geniul în drahme şi în balanţa interesului”) cu privire la rolul lui Brummell în progresul sau în iluminarea epocii sale, autorul răspunde firesc, fără urmă de ironie: „Tot ce a făcut mai frumos este, cu siguranţă, faptul că nu a făcut nimic, şi prin aceasta a devenit nemuritor”. Apropiindu-se de acel „grad minimal al spiritului” despre care vorbea Hazlitt, dar interpretând în sens diferit „nimicul” (sau „neantul” unei posibile abordări filozofice), cronicarul tinde a demonstra nu inconsistenţa valorii pe care dandy-ul o personifică, ci doar structura ei specială, insesizabilă cu argumente specifice simţului comun. Fără a-şi da osteneala – sau fără ca această osteneală să fie, vreodată, vizibilă, am putea spune – Le Beau, beneficiind de un gust ales şi de un „instinct divin”, a reuşit codificarea aspectelor multiple din viaţa mondenă – ţinuta, mersul, aerul, forma, atitudinea – modelând decisiv existenţa înaltei societăţi engleze. Preluarea mimetică a exemplului său nu-i diminuează strălucirea; înlocuind „nobleţea gestului iniţial prin afectare”, copia rămâne departe de original. Mai mult, imitatorii servili – ce s-ar putea numi şi snobi – săvârşesc eroarea de a „confunda geniul cu instrumentul, pe Brummell cu veşmintele sale”. Nefiind înzestraţi cu ceea ce asigurase domnia maestrului – fantezie, originalitate, intuiţie – aceşti epigoni anulează, treptat, toate privilegiile dandysmului, imaginea mitică pe care le-o asociază autorul fiind cea a leviţilor distrugându-şi altarul. Viziunea crepusculară, poetizată de Barbey, Baudelaire şi de Mateiu Caragiale, o conştientizează chiar zeul consternat de actele profanatoare ale mediocrilor săi adepţi: „Brummell a prevăzut demult această catastrofă aproape inevitabilă. De altfel, el ştia că apariţia unor oameni extraordinari se plăteşte întotdeauna printr-o ispăşire”.

 

Note

Citatele sunt reproduse după:

[1] Carassus, Emilien, Le Mythe du Dandy, Anthologie, Armand Colin, Paris, 1971 (16).

[2] Jung, Carl-Gustav, Tipuri psihologice, Bucureşti, Humanitas, 1997 (10,15).

[3] Levillain, Henriette, L’Esprit Dandy. De Brummell ŕ Baudelaire, Anthologie, Paris, Jose Corti, 1991 (1-8,12-14).

[4] Scaraffia, Giuseppe, Petit dictionnaire du dandy, Sand, Paris, 1988 (9,11).

 

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
LIMBA ROMÂNĂ
2002
Pagina anterioarã :: Pagina urmãtoare :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii.
Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004