Pagina anterioarã :: Cuprins :: Home

 

Pictorul şi „modelul” său

Despre câteva dintre autoportretele lui Gauguin 

Raluca Dună

             

Am ales, ca punct de plecare pentru o incursiune oarecum riscantă în istoria autoportretului, un tablou paradoxal al lui Paul Gauguin – „Autoportretul cu Cristos galben” –, paradoxal pentru statutul ambiguu al imaginii, atât al imaginii „religioase”, cât şi al imaginii „artistului”.

În acelaşi an 1889, el pictează „Cristosul galben” (92 ´ 73 cm), „Autoportretul cu Cristos galben” (38 ´ 46 cm) şi „Autoportret cu aureolă” (79,2 ´ 51,3 cm), tablouri între care există o subtilă relaţie. Ceea ce ne interesează este statutul imaginii sacre, al autoportretului şi natura relaţiei dintre acestea.

Prima pictură, în ordine cronologică, este „Cristosul galben”, criticată de Pisarro pentru caracterul ei „asocial”, „autoritar” şi „mistic”. Dincolo de „formă”, de maniera „primitivă” specifică lui Gauguin, această crucificare aparţine unei tradiţii, este ceea ce se numeşte pictură religioasă.

În cea de-a doua pictură, natura imaginii se ambiguizează: autoportretul, imagine laică, narcisistă, a autoreferenţialităţii, se suprapune peste imaginea Răstignirii. Problema se complică prin identitatea vizuală dintre această răstignire şi tabloul pictat anterior de Gauguin. Cu alte cuvinte, ne confruntăm cu două posibilităţi: avem de a face cu un spaţiu pictural unitar – o mundus naturalis – în care se integrează două persoane, „Cristosul galben” şi pictorul, ori cu un spaţiu fragmentar şi artificial – o mundus imaginalis – în care se juxtapun două imagini diferite, imaginea Răstignirii, pictată de Gauguin şi imaginea lui Gauguin. Pentru această a doua interpretare ar pleda şi ciudata imagine din dreapta, care pare a reprezenta un animal, dar care este cu siguranţă un tablou, după cum îl trădează forma dreptunghiulară şi rama de culoare maron de dedesubt.

Gauguin s-a pictat pe sine în faţa a două tablouri: unul deja cunoscut, consacrat ca al său (“Cristosul galben”), şi încă unul, de provenienţă incertă. Un alt detaliu revelator: dacă, „în original”, „Cristosul galben” are capul înclinat în stânga, în „copie”, capul se înclină spre dreapta, diferenţă explicabilă prin presupusa tehnică a „autoportretului în oglindă” (poziţia capului pictorului este de altfel tipică). Tabloulul ar fi trebuit intitulat deci, mai corect, „Autoportret cu «Cristosul galben»”.

Ceea ce frapează, de la prima privire, este supradimensionarea autoportretului faţă de imaginea lui Cristos pe cruce. Imaginea artistului, a sinelui, copleşeşte imaginea sacră. Cum putem interpreta acest fapt? Îşi pune pictorul în umbră „modelul” sacru ori încearcă să se identifice cu el, îşi sondează propria operă ori se interoghează pe sine ca operă? Ambiguitatea obiectului introspecţiei conduce la chestionarea statutului acestui autoportret.

În istoria picturii, există un astfel de caz celebru: „Cristos răstignit contemplat de un pictor”, de Zurbaran, portretul „pictorului” fiind suficient de individualizat pentru a fi unanim considerat de specialişti un autoportret. Tabloul constituie „epilogul temei crucificării în cariera artistică a lui Zurbaran” (V.I. Stoichiţă), iar diferenţa esenţială, anume dimensiunea tabloului, dezvăluie o concepţie total diferită: „Crucificările” anterioare au dimensiuni „naturale”, pentru a sugera un eveniment real, pe când „Crucifixul cu pictor” are dimensiuni reduse, pentru a indica o „întâlnire” simbolică, un eveniment imaginat. Apariţia pictorului schimbă natura imaginii; „modelul” acesteia nu e originalul, ci copia, nu persoana sacră, ci imaginea sacralităţii.

“Cristos răstignit pe cruce contemplat de un pictor” trimite la acele tablouri în care, la picioarele lui Isus răstignit (ori alteori, lângă Fecioara cu Pruncul), alături de personajele istoriei sacre, se află personaje ale istoriei laice, „donatori” ori alte persoane importante, printre care se strecoară adesea, începând din secolul al XVI-lea, însuşi pictorul, uneori în diverse travestiuri. Problema fascinantă pe care ne-o pune această ultimă crucificare a lui Zurbaran este dacă pictorul s-a figurat pe sine contemplându-l pe Cristos răstignit (atunci acesta ar fi „modelul”!) ori o imagine reprezentând Răstignirea (atunci „modelul” pictorului ar fi tabloul cu Răstignirea!). Poziţia capului lui Isus pe cruce, comparând o Crucificare şi tabloul discutat mai sus, poate indica un raport „în oglindă” faţă de pictura religioasă propriu-zisă.

Întorcându-ne la Gauguin, fără a-l bănui neapărat de intenţii „intertextuale”, simpla apartenenţă la acelaşi „gen” – autoportretul –, cu atât mai mult la aceeaşi temă, cea religioasă, ne îndeamnă să căutăm o explicaţie în sensul unei „filiaţii”. Dacă pictorul s-a ridicat de la picioarele Crucii, din poziţia credinciosului pătruns de evlavie din tabloul lui Zurbaran, iar figura sa ajunge în prim-planul imaginii, dominatoare, determinând o răsturnare de forţe în plan vizual, o re-interpretare a „temei” clasice a Răstignirii, trebuie remarcat că expresia feţei artistului nu are în sine nimic ameninţător ori ofensator faţă de persoana divină ori imaginea sacră. Amplificarea imaginii sinelui coincide doar cu o potenţare a propriei introspecţii. Nu se pune în discuţie ideea de „sacralitate”, ci natura relaţiei imaginii cu „modelul” sacru, natura relaţiei eului cu sine şi cu propriile imagini, în fond natura relaţiei dintre imagine şi referentul său.

Se poate „citi” acest tablou şi ca o interogaţie asupra problemei picturii religioase: care este referentul ei, sacrul ori imaginea lui, tot aşa cum autoportretul conţine un referent ambiguu, nu pictorul, ci imaginea acestuia. Faptul că acel Cristos „galben” din tablou este de fapt „Cristosul galben” al lui Gauguin, un tablou, un dublu, o imagine, atrage atenţia asupra „artificialităţii” referentului. Dacă Zurbaran, figurându-se la picioarele Crucifixului, îmbracă veştmântul patronului pictorilor, Sf. Luca, cel care a pictat  icoana Maicii Domnului după „original”, pictorul modern nu îşi mai poate atribui această putere de cuprindere-contemplare, măcar şi imaginară, a „modelului” sacru, ci doar scrutarea, investigarea naturii ambigue a referentului imaginii artistice. Autoportretul îl înfăţişează pe pictor faţă în faţă cu modelul său, care este tot o imagine: propriul tablou.

Această investigare poate deveni derizorie. „Autoportret cu aureolă”, un tablou aproape decorativ, conţine simboluri creştine stilizate precum nimbul auriu specific sfinţilor, mărul şi şarpele. Autoportretul propune o identificare ce aminteşte de celebrul „Autoportret” în care Dürer îşi asumă ipostaza cristică, dar în cazul lui Gauguin, ca pe o rezolvare în cheie ironică, parodică, a întrebărilor din tabloul anterior. Într-un schematic decor simbolic, imaginea pictorului s-a suprapus peste imaginea „modelului” sacru. Aspirând la misterul din spatele imaginii, la o unire a imaginii cu referentul său, pictorul a golit de substanţă obiectul artistic, substituind „modelul” cu propria imagine.

“Autoportret sau lângă Golgota”, de dimensiuni similare (76 ´ 64 cm), pictat în 1896, deci şapte ani mai târziu, propune aceeaşi identificare düreriană dintre persoana (imaginea) cristică şi cea a artistului. Titlul tabloului şi maniera de a se reprezenta, care trimite evident la Dürer, sunt singurele care explică intenţia pictorului: Golgota apare ca o imensă pată întunecată, informă, în spatele autoportretului propriu-zis, doar în colţul din stânga sus al tabloului putem ghici cu greutate silueta Crucii, pe un fond roşcat închis. Pictorul, într-o cămaşă albă, simplă, privind în jos, cu faţa îngândurată, impenetrabilă, domină câmpul vizual al tabloului: el ocupă 3/4 din tablou şi, intens luminat, se oferă privirii noastre ca unic obiect al contemplaţiei. Dar, de fapt, numai contextul, pus în umbră, de abia sugerat de construcţia tabloului, indică adevărata semnificaţie. Deşi tabloul pare o exacerbare a imaginii artistului, el se prezintă în ipostaza celui care urmează să păşească pe drumul Calvarului, deci a celui care îşi asumă condiţia suferinţei, batjocurei, singurătăţii, disperării şi morţii. Este probabil unul din acele momente în care Cristos îşi scrutează drumul pe care îl are de făcut, în care, înainte de a se întoarce spre Golgota şi a începe să urce Muntele Calvarului, este mai puternic decât Calvarul.

Aici, artistul nu-şi mai prezintă imaginea ca pe un substitut al imaginii sacre, nici nu mai investighează natura imaginii, fie că e vorba de autoportret sau de tema religioasă. Doar îşi asumă un destin, acela al artei ca Golgotă. Ceea ce înseamnă că, în confruntarea dintre pictor şi „modelul” său, amândoi au pierdut: autoportretul a devenit locul dramei cristice, după cum aceasta a primit conotaţiile unei drame a artistului. „Cristosul galben”, „Autoportret cu Cristosul galben”, „Autoportret cu aureolă”, „Autoportret sau lângă Golgota” sunt treptele unei introspecţii a sinelui, dar şi a raporturilor cu imaginea sinelui şi cu propria artă. Implicit, cu tradiţia figurării. Faţă în faţă cu „modelul” său (“referentul”, obiectul reprezentării, propriul tablou, propria imagine), artistul a sfârşit prin a deveni una cu acesta.

 

 

Bibliografie

 

Victor Ieronim Stoichiţă, Efectul Don Quijote, Ed.Humanitas, 1995.

 

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
LIMBA ROMÂNĂ
2002
Pagina anterioarã :: Cuprins :: Home

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii.
Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: February, 2004