<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> C U P R I N S
Adriana STOICHITOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 

C U P R I N S

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvānt īnainte

 

Cap. 1

Stadiul actual al cercetării limbajului juridic

 

·         Perspectiva lingvistică

 

·         Perspectiva juridică

 

 

·         Perspectiva interdisciplinară

 

 

·         Note

 

Cap. 2

Schiţă de istorie a limbajului juridic romānesc

 

 

·         Note

 

Cap. 3

Cadrul teoretico-metodologic al cercetării

 

 

·         Obiectul

 

 

·         Metoda

 

 

·         Finalitatea

 

 

·         Note

 

Cap. 4

Pragmatica discursului juridic normativ

 

 

·         Concepte operaţionale ale analizei pragmatice: discurs/text; emiţător/receptor; competenţă comunicativă; intenţionalitate; acte de limbaj; situaţie de comunicare

 

 

·         Pragmatica discursului juridic normativ

 

 

·         Principiile tehnicii legislative privind redactarea actelor normative

 

 

·         Note

 

Cap. 5

"Gramatica" discursului juridic normativ

 

 

·         Accepţii ale termenului "gramatică"

 

 

·         Nivelul transfrastic (discursiv-textual)

 

 

        - Mecanisme lingvistice ale coerenţei

 

 

        - Mecanisme lingvistice ale coeziunii

 

 

       - Articolul de lege - unitate informaţională şi structural-funcţională

 

 

·     Nivelul frastic(enunţul juridic) Expresia lingvistică a normei juridice (aspecte morfo-sintactice)  

 

 

·         Note

 

Cap. 6

Semantica discursului juridic normativ

 

 

·         Caracterizare generală a terminologiilor

 

 

·         Terminologia juridică īntre "tehnicitate" şi "accesibilitate"

 

 

·         Termeni juridici strict specializaţi

 

 

·         Cuvinte din vocabularul general utilizate ca termeni juridici

 

 

·         Polisemia īn lexicul juridic

 

 

·         Definiţia juridică

 

 

·         Caracterul de sistem al terminologiei juridice

 

 

·         Relaţii semantice īntre termenii juridici

 

 

·         Procedee de formare a cuvintelor

 

 

·         Note

 

Cap. 7

Implicaţii practice ale cercetării discursului juridic normativ

 

 

·         Relaţia dreptului cu viaţa socială

 

 

·         DJN din perspectiva specialiştilor

 

 

        - Redactarea legilor

 

 

        - Interpretarea textului legislativ

 

 

        - Lexicografia juridică

 

 

        - Traducerea textelor legislative

 

 

·         djn din perspectiva nespecialiştilor

 

 

        - "Plain Language Movement"

 

 

        - Dificultăţi īn receptarea djn

 

 

        - Modalităţi de popularizare a legislaţiei

 

 

·         Impactul djn asupra limbii literare actuale

 

 

·         Note

 

 

Cap. 8

Concluzii

 

Lista abrevierilor

 

 

 

Bibliografie

 

 

 

 

 

 

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana
STOICHITOIU-ICHIM
Web design:
Text editor:
Last update: September, 2002