<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
Adriana STOICHIŢOIU-ICHIM, Semiotica discursului juridic

 


N O T E

1.      Sintagma respectivă este atestată la Todoran 1962); Gheţie (1978); Chivu (1986); Saramandu (1986); Irimia (1986); cf. engl. legal and bureaucratic language (Charrow, 1981).

2.      Stilul (oficial)-administrativ este definit drept “stilul comunicării în domeniul relaţiilor economice, juridice, diplomatice, în relaţiile comerciale şi în domeniul administrativ” (Diaconescu, 1974 a, p.96).

3.      “Legal language («legalese»), as I use the term in this paper, is the variety of English that lawyers, judges, and other members of the legal community use in the course of their work. It is primarily a written code, although there are specific instances of spoken «legalese» - particularly in court proceedings. Legalese is used in all types of legal documents - wills, leases, contracts, loan forms, briefs, memoranda, statutes, laws - as well as in legal opinions, law school textbooks, and casebooks” (Charrow, 1981, p.2).

4.      Cf.Charrow, 1981, p.4 (“Bureaucratese shares many of the basic characteristics of legalese, but it also contains features of its own that make it identifiable as a sub-variety of legalese - notably, a specialized lexicon and a few characteristic grammatical constructions”); vezi, în acelaşi sens, Cornu, 1990, p.28.

5.      Vezi Stoichiţoiu, 1981.

6.      Cf. Irimia, 1986, p.218.

7.      Relaţia dintre vocabularul juridic (engl. legalese) şi cel administrativ (engl. bureaucratese) pe de o parte, şi diversele terminologii tehnice (engl. technical jargon), pe de altă parte este prezentată schematic de Charrow (1981, p.5).

8.      “Le langage juridique instrument d’élaboration de la loi (au sens générique du terme), du jugement, des conventions et męme de la littérature juridique, participe à la fonction législative (ou réglementaire), à la fonction juridictionnelle, à l’activité contractuelle, à la création doctrinale, à l’action administrative. Le langage accompagne toutes les sources et voies du droit” (Cornu, 1990, p.28). Din perspectiva logicii (Mateuţ; Mihăilă, 1998, p.48), principalele funcţii ale limbajului juridic sunt: (a) funcţia de fixare a cunoştinţelor juridice; (b) funcţia constitutivă (de formare a cunoaşterii şi conştiinţei juridice); (c) funcţia comunicativă (de transmitere a cunoştinţelor juridice); (d) funcţia argumentativă.

9.      “Le langage du droit comprend plusieurs niveaux. [...]. Il n’existe pas un langage juridique, mais un langage législatif, un langage judiciaire, un langage conventionnel, un langage administratif, un langage doctrinal [...]. L’étude du discours juridique ne peut se faire que par niveau de langage”. (ibidem).

10.   Distincţia dintre actul semiotic (semiosis) şi demersul semiotic este stabilită de Vlad (1982, p.17), care precizează: “Demersul semiotic, adică descrierea şi interpretarea corespunzătoare exigenţelor ştiinţifice, sistematică a actului semiotic are obligaţia de a analiza într-o ordine deliberat stabilită (dar nu necesar unică) fenomenele specifice următoarelor componente departajabile în limbajul descriptiv: (a) componenta sistemică; (b) componenta comunicativ-acţională; (c) componenta comunicativă-discursivă”.

11.   Cf. Levi, 1982, p.IV.

12.   Vezi NDESL, p.40.

13.   Pentru istoricul semioticii şi principalele ei direcţii de cercetare, vezi NDESL (p.140-146) şi DSL (p.439-440).

14.   Schveiger, 1984, p.20.

15.   Punctul de vedere critic exprimat de Eco (1982, p.25), pentru care semiotica actuală apare ca o disciplină cu ambiţii imperialiste insuportabile, este împărtăşit de autorii NDESL (p.143), după care “nebuloasa semiologică a avut tendinţa să anexeze toate cercetările care tratau, direct sau indirect, fenomene implicând o relaţie de semnificare”.

16.   Rovenţa-Frumuşani, 1999, p.9.

17.   După Eco (1982, p.43), “întreaga cultură poate fi înţeleasă mai bine dacă este abordată din punct de vedere semiotic”. Pentru concretizarea acestei aserţiuni, vezi lucrarea Danielei Rovenţa-Frumuşani, Semiotică, societate, cultură (1999), unde se afirmă: “Importantă practică socială şi chiar politică, semiotica se poate constitui ca un mod activ de intervenţie asupra socialului şi culturalului” (p.30).

18.   “Semioticile regionale (specifice) adaptează teoria semnului la un domeniu strict circumscris” (Rovenţa-Frumuşani, 1999, p.32). Vezi, în acest sens, lucrările consacrate semioticii discursului ştiinţific (Rovenţa-Frumuşani, 1995), didactic (Dospinescu, 1998), publicistic (Dobre, 1999) sau celui al criticii literare (Vlad, 1982).

19.   Vezi Charles W.Morris, Foundations of the Theory of Signs, în International Encyclopedia of Unified Sciences, vol.I, nr.2, Chicago, The University of Chicago Press, 1938; idem, Signes, Language and Behaviour, Englewood, Cliffs, Prentice Hall, 1946.

20.   După Schweiger (1984, p.41-42), pentru care pragmatica studiază “relaţia cuvintelor cu contextul lor (în sensul cel mai larg al termenului)”, relaţia dintre componentele semioticii este schematizată prin încadrarea semioticii şi a sintaxei (care au o zonă de intersecţie) în pragmatică.

21.   Eco (1982, p.18) se întreba dacă semiotica este “o disciplină aparte cu obiect şi metode proprii” sau “un domeniu de studii, un repertoriu de preocupări încă neunificat şi poate nu întrutotul unificabil”. Într-un sens asemănător se pronunţă şi autorii NDESL (p.144): “Reversul acestui caracter ecumenic al semioticii a fost o extindere necontrolată a termenului, care a făcut aproape imposibilă circumscrierea obiectului şi a metodelor acestei discipline”.

22.   “Între fondul (substanţa) legii şi forma de exprimare prin text a acestuia există un raport dialectic, un raport de implicare reciprocă. Forma (textul) este exprimarea fondului (a gândirii legiuitorului) şi fondul la rândul său nu poate să existe în afara unei exprimări, textul legii constituind mijlocul de comunicare ce exprimă voinţa legiuitorului” (Mrejeru, 1979, p.100).

23.   “An appreciable part of the professional activity of lawyers consists of doing just what linguists do, namely analyzing, interpreting, studying and puzzling over language in all its wonderful complexity” (Levi, 1982, p.III).

24.   Cf. Sourioux; Lerat, 1975; Charrow; Charrow, 1979; Charrow, 1981; Cornu, 1990.

25.   Cf.Dimiu, 1939; Berceanu, 1981; Berman, 1975; Bergel, 1989.

26.   Cf. Danet, 1980; Mihai, 1982.

27.   Cf.Charrow, 1981, p.15 şi urm.

28.   “We need serious work on the linguistic description of legal language, on the identification of those features which obscure meaning, and above all perhaps, on the limits of reform” (Danet, 1980, p.369).

 

Cuprins

© Universitatea din Bucureşti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with

the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adriana
STOICHITOIU-ICHIM
Text editor: Monica CIUCIU
Last update: September, 2002