Despre autori

Constantin DOMINTE

Licenţiat al Facultaţii de Filologie (1967), Universitatea din Bucureşti. Elev al lui Alexandru Graur şi al Luciei Wald.
Doctor in filologie (1984), cu o teză despre negaţie în limba română.
Conferenţiar (1999) la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, unde predă cursuri de Lingvistică generală (Teorie a limbii) şi de Limba română contemporană.
Lector de limba română la Université de Provence (Aix-Marseille I), Franţa (1994-1996).
Invitat de Institutul de Filologie Romanică de la Universitet Jagiellonski, Cracovia, Polonia (mai 2000).
Medalia jubiliară Comenius 400 conferită de Guvernul fostei Republici Federative Cehia şi Slovacia (1992).

Autor al volumului Negaţia in limba română, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti, 2003.
Coautor la Tratat de ligvistică generală, Editura Academiei [...], 1971, tiraj nou, 1972, la manualele universitare de Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974, ed. a II-a 1985, şi de Lingvistică generală, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti, 2000, ed.a II-a 2003.
Colaborator la antologii de texte de lingvistică teoretică (1976, 1977, 1985) şi de istorie a gândirii lingvistice româneşti (1987, 1989, 1991). Colaborator şi îngrijitor al antologiei Introducere în teoria lingvistică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.

Coautor şi coordonator al unui Dicţionar esperanto-român şi român-esperanto, 2 volume, Universitatea din Bucureşti, reprodus la Universitatea Cultural-Ştiinţifică, Bucureşti, 1990, al plachetelor Rumana Antologio, Zagreb, 1990, Eminescu en Esperanto, Timişoara, 2001, şi Manual teoretic şi practic de limba română, Antet XX Press [Bucureşti, 2001].
Ingrijitor al ediţiei: Ion Dominte, Poveşti bucovinene, Editura Coresi, Bucureşti, 1994.
Traducător a două volume alcătuind Istoria ligvisticii de Georges Mounin, Paideia, Bucureşti, 1999.
Debutul ştiinţific în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română, vol. IV, Editura Academiei [...], Bucureşti, 1967.

Articole, studii, note şi recenzii de lingvistică, gramatică, stilistică, etimologie în revistele Analele Universităţii din Bucureşti,asemenea - din Iaşi, Constanţa şi Craiova, Forum. Revista invăţământului superior, Probleme de lingvistică generală, Studii şi cercetări lingvistice, Limba română, Limbă şi literatură, Revue Roumaine de Linguistique, Cahiers roumains d'études littéraires (Bucureşti), Limba română (Chişnău, Republica Moldova), Balkan Studies (Thessaloniki, Grecia) şi altele, din ţară şi din străinătate, ca şi la periodice literare şi culturale destinate publicului larg.
Participări la emisiuni referitoare la limba română ale postului de Radio România Cultural.

 

Emil IONESCU                                                                        

Data si locul naşterii: 21 aprilie 1956, Valeni de Munte, jud. Prahova
1999- prezent, coferenţiar la Catedra de Limba Română a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti

Grade, titluri:

1983, gradul ”definitiv” în învaţămîntul preuniversitar
1992, doctor în Filologie
1995, membru al Socieţătii Europene de Lingvistică, Viena
1996, membru al al Asociaţiei Europene de Limbaj, Logică si Informatie, Amsterdam
Publicaţii

Cărţi

1. Manual de Lingvistică Generală, Editura All, Bucuresti, ediţia I 1993, ediţia a II-a 1997
2. Adevar si Limba Naturală. O Introducere în Programul lui Donald Davidson, Editura All, Bucuresti, 1997.
3. Limba si literatura română (clasa a IX) (coautor)
4. Limba si literatura română (clasa a X) (coautor)

Studii

1.1 Limba literară, stilistică, poetică

1. Cultivarea limbii şi limbajul criticii literare, ”Limbă si Literatură”, 1, 1978, 45-46

2. Personaj şi ficţiune literară, ”Caiete Critice”, 12, oct.1982, 8-14

3. Despre vorbirea directă şi indirectă, ”Limba şi Literatură”, 3, 1983, 11-15

4. ”Inspecţiune”: o oglindă a incomunicabilităţii, ”Analele Universitatii Bucureşti”, 1988, 45-49

5. Boris Ogibenin si Gérard Genot, Éléments d'une Théorie de la Narrativité. (recenzie), ”Studii si Cercetari Lingvistice”, 1, 1981, 91-92

1.2 Semantică

6. The Linguistic Metaphor in the Perspective of the Denotative Relation, ”Revue Roumaine de Linguistique”, 1, 1980, 57-64.

7. On the Semantics of the Sentences of Imagination, ”Revue Roumaine de Linguistique”, 6, 1980, 659-671.

8. Emanuel Vasiliu, Preliminarii logice la semantica frazei. (recenzie, în colaborare cu Andrei Roman), ”Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée”, 2, 1980, 189-191

9. On Analyticity and Synonymy in Natural Language, ”Revue Roumaine de Linguistique”, 2, 1983, 147-152.

10. Sens et pensée sémantique chez A. Rosetti, ”Revue Roumaine de Linguistique”, 6, 1985, 543-547.

11. Georges Kleiber, La sémantique du prototype.(recenzie), ”Analele Universităţii Bucureşti”, 1990, 95-102

1.3. Gramatica

12. Probleme ale gramaticii coordonarii în româna contemporană standard, ”Studii şi Cercetări Lingvistice”, 5, 1981, 449-464

13. Accusative Clitics and Accusative Clitic Doubling in Romanian. A HPSG Perspective, (în colaborare cu Ana-Maria Barbu), Liviu Ciortuz, Paola Monachesi and Hans Uszkoreit (editori), Proceedings of the Grammar Engineering and Grammar Learning Workshop, Tusnad, 1997, 1-27.

14. Pro-Drop: A Note about its HPSG Representation(s), ”Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée”, tomes XXXII-XXXIII, 1995-1996, 3-18

15. A Type of SOV Construction in Romanian, ”Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée”, tomes XXXII-XXXIII, 1995-1996, 19-39

16. Accusative Weak Pronouns in Romanian, ”Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée”, tomes XXXII-XXXIII, 1995-1996, 19-39

17. Accusative Clitic Doubling in Romanian, ”Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée” tomes XXXII-XXXIII, 1995-1996, 53-73

18. Accusative Clitic Climbing in Romanian, ”Cahiers de Linguistique Théorique et Appliquée”, tomes XXXII-XXXIII, 1995-1996, 74-87

19. A Quantification-based Approach to Negative Concord in Romanian in Geert-Jan M. Kruijff and Richard T. Oehrle (eds.), Proceedings of Formal Grammar Conference Utrecht,1999, p. 25-36

20. pro-Drop: An HPSG Account without Lexical Rules, ”Bucharest Working Papers in Linguistics”, vol. I, nr.1, 1999, 117-124

21. On the Status of PE in the Direct Object Construction in Romanian, to appear in ”Proceedings of the Romanian Academy”, 2001


1.4. Filosofia limbajului, teoria gramaticii

22. Despre arbitrarul semnului lingvistic, ”Studii şi Cercetări Lingvistice”,1981, 33-36

23. Adevăr şi condiţie umană: Anton Dumitriu, ”Eseuri”. (recenzie), ”Tribuna României”, XV, 330, 15dec.1986, p.4

24. Professor Emanuel Vasiliu on Meaning, Analytic Truth and Knowledge: A Discussion, ”Revue Roumaine de Linguistique”,1, 1990, 9-18.

25. Teorii contemporane: lingvistica formală, ”Limba Română”, 6, 1992, 313-319

26. Empatie şi formalism în analiza limbii române,”România Literară”,33,1993,10-11

27. Le roumain, objet des deux alternatives d'analyse philosophique, Maria Iliescu, Sanda Sora, (Hrsg.), Rumänisch: Typologie, Klassification, Sprachcharakteristik, München, 1996, 19-24.

28. Teorii gramaticale contemporane: Gramatica Centrilor de Sintagma, ”Limba Română”, 1, 1996, 31-55 (în colaborare cu Ana-Maria Barbu).

Comunicări ştiinţifice

O parte din studiile menţionate mai sus au fost prezentate sub formă de comunicări, cu ocazia diverselor manifestari ştiinţifice. Aceste comunicări sînt notate cu asterisc. Comunicările nemarcate cu asterisc nu au fost publicate.

29 * Cultivarea limbii si limbajul criticii literare, Sesiunea Nationala a Societăţii de Stiinţe Filologice, Timişoara, 1978

30.* Probleme ale gramaticii coordonării în română contemporană standard, Sesiunea Nationala a Societaţii Române de Lingvistică, Bucureşti, 1980

31.* Despre semantica propoziţiilor de imaginaţie, Societatea Româna de Lingvistică, Bucureşti (şedinţă ordinară), 1981

32. Sens şi elemente de semantică în opera lui Gottlob Frege, Societatea Română de Lingvistică (şedinta ordinara), Bucureşti, 1985

33. Metoda intensiunii la Rudolf Carnap, Societatea Română de Lingvistică (şedintă ordinară), Bucureşti, 1986

34. Variabile logice şi pronume, Societatea Română de Lingvistică (şedinţă ordinară), Bucureşti, 1987

35. O analiză a contextelor de atitudine propoziţională, Societatea Română de Lingvistică (şedinţă ordinară), Bucureşti, 1988

36. Filosofia minţii provoacă lingvistica structurală, a XVI-a Conferinţă a Academiei Româno-Americane de Arte şi Stiinţe, Bucureşti, 1991

37. * Programul de lingvistică formală al lui Donald Davidson, Societatea Româna de Lingvistică (şedintă ordinară), Bucuresti, 1992

38. * Le roumain, objet des deux alternatives d'analyse philosophique, colocviul ”Româna: tipologie, clasificare, caracteristici”, Tutzing, Germania,1993

39. Is Davidsonian Linguistics Possible?, colocviul româno-olandez ”Limbaj, logică, filosofie”, Amsterdam, 1993

40. Despre semantica modalităţilor nonasertive, comunicare ţinută la Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena, 1993

41. Intensional Contexts in the Perspective of the G&B Theory, comunicare ţinută la seminarul de Teoria G&B, Institutul de Lingvistică Teoretică, Viena, 1995

42 * A Quantification-based Approach to Negative Concord in Romanian comunicare ţinută la colocviul de gramatici formale, Utrecht, Olanda, august 1999

43. Reluarea complementului direct în limba română în perspectiva HPSG, comunicare (în colaborare cu Verginica Barbu) ţinută la colocviul catedrei de limba română, 23 nov. 2001.

 

Ion COJA

Licenţiat al Facultaţii de Filogie (1965), Universitatea din Bucureşti. Elev al lui Alexandru Graur.
Doctor in filologie (1978)
cu teza Gramatica raţională a articolului românesc, publicată ulterior.
Conferenţiar la catedra de Limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti.


Autor al volumelor de specialitate Gramatica raţională
a articolului românesc, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1980, Transilvania - invincibile argumentum, din anul1991, Indrepatarea Indreptarului ortografic, ortoepic şi de puctuaţie, Editura Junimea, Iaşi, 2003.
Coautor la Tratat de lingvistică generală, Editura Academiei [...],1971, tiraj nou, 1972.
Colaborator la antologii de texte de ligvistică teoretică
(1977), de istorie a gândirii lingvistice româneşti (1987, 1989, 1991) şi la volumul Introducere în teoria lingvistică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.
Colaborări cu articole şi studii la revistele Studii şi cercetări lingvistice
, Revista de filozofie şi la culegerile de Probleme de lingvistică generală .
A mai colaborat, pe teme filologice (istoria culturii, a limbii române, a literaturii române), la săptămânalele Luceafarul, România Literară şi la alte reviste din ţară.
A publicat şi câteva volume de literatur
ă-teatru, romane, proză scurtă.
Autor deopotrivă al unei publicistici cu temă politică, de orientare na
ţionalistă.

 

<< pagina precedentă <<
home
cuprins
autor
>> pagina următoare >>

© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Constantin DOMINTE
Last update: November 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC